Nephilim paluu

Muinaiset kulttuurit ympäri maailmaa kertovat jumalolentojen ja ihmisten jälkeläisestä, niin myös muinaiset Kirjoitukset ja Suomen kansanperinteen. Nämä eri kulttuurien kertomukset näyttävät myös nivoutuvan hämmästyttävällä tavalla yhteen ja lähde näille tarinoille näyttääkin olevan sama. Kaikkia valokuvia ja maalauksia ei voida tietenkään ottaa todesta ja osa on väärennöksiä, mutta tämä ei tarkoita että kaikki olisivat, etenkään monet kivitaulut. Nämä Nephiliminä tunnetut jättiläiset näyttävät myös liittyvän kiinteästi neandertalilaisiin. Joka tapauksessa on syytä ottaa pieni katsanto jättiläisten historiaan, koska Kirjoitukset ennustavat heidän tulevan vielä takaisin…

nephilim_kokoelma
nephilim_kokoelma2

”Siihen aikaan eli maan päällä Nephilim (jättiläisiä), ja myöhemmikin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.” – 1. Mooses 6:4

Jättiläiset muinaisissa kulttuureissa

pakana_uskonnot

Jättiläiset olivat tunnettuja kaikissa muinaisissa kulttuureissa ja monesti ne yhdistettiin suoraan jumaliin. Näistä tunnetuin on yksi tunnetuimmista on kreikkalaiset gigantit, joita kuvattiin jumalien ja ihmisten jälkeläisiksi. Atlas oli yksi näistä jättiläisitä ja hänen sanottiin hallinneen Atlantiksen edistyksellistä sivilisaatiota, joka hukkui tulvassa. Tämän voimme melkein suoraan yhdistää jättiläisiin ennen vedenpaisumusta. Mesopotomiassa heidät tunnettiin nimellä annunnaki ja heistä yksi parhaiten tunnettu on Gilgamesh, jonka sanotiin olevan 1/3 jumala ja 2/3 ihminen sekä 4,5m pitkä. Intiassa jättiläiset tunnettiin nimellä Daityat, jotka olivat myös jumalien jälkeläisiä. Egyptissä jumalie pidettiin yleisesti jättiläisinä ja pyramidien rakentajina. Jättiläisten välillä kuvataan lähes poikkeuksetta taistelu, kuten kreikkalaisissa kertomuksissa gigantit ja titaanit taistelivat keskenään, ja hävinneet gigantit vangittiin tartarokseen, josta alhaalla lisää. Intiassa kuvataan tämä sama taistelu Daityajien ja Devojen välillä.

Jättiläisten lisäksi näillä kaikilla yhdistävä tekijä on palasiksi hakattu messias, joka kuvataan monesti metsästäjäksi, ukkosen jumalan pojaksi ja myös jättiläiseksi, jonka juuret ovat Nimrodissa – maailman ensimmäisessä hallitsijassa Baabelin tornissa. Kertomuksen nimet vaihtuivat kielten sekoittumisen jälkeen. Ja monissa kulttuureissa Nimrod yhdistettiin Orioniin, mutta Nimrodista ja siitä kuinka hän on Antikristuksen esikuva lisää toisessa artikkelissa. Ja tämä palasiksi hakattu messias on yleensä ukkosen jumalan (vrt. Ilmavallan hallitsijan, Ef. 2:2) poika.

Jättiläiset Suomessa

OKallis-Kalevipoeg

”…  ja ne kuninkaat, kuin hänen kanssansa olivat, ja löivät ne Kalevan pojat Karnaimin Astarotissa…” – 1. Mooses 14:5 (1776 Biblia)

Suomessa jättiläisiä nimitettiin jatuleiksi tai Kalevanpojiksi ja heidän jättiläismäisiä asumukset tunnetaan jatulintarhoina, joita on löytyy ympäri maailmaa ja niitä kutsutaan Troy Towneiksi. Saamelaiset kutsuivat näitä jättiläisiä nimellä Jiehtanas. Näiksi jättiläisiksi liitetään kaikki Kalevan jumalat kuten Väinämöinen, Kullervo, Untamo ja Lemminkäinen. Sittemmin nämä kaikki nimet ovat jääneet paikkakuntien ja paikkojen nimiin. Näiden kaikkien isänä pidettiin Kalevaa jota kutsuttiin myös Kalervoksi sekä yhdistettin ukkosen jumala Ukkoon (Perkeleeseen). Kuten muissakin kulttuureissa, niin suomalaisessakin mytologiassa jättiläiset taistelivat keskenään ja erityisesti sota oli Kalervon ja Untamon sukujen välillä, joista Untamo oli Länsi-Suomesta ja Kalervo Itä-Suomesta. Jättiläiset yhdistyvät myös Kalevalassa Orionin tähdistöön, sillä sitä kutsutaan myös Kalevan miekaksi ja sen kirkkainta tähteä Siriusta Kalevan tähdeksi.

Kaikki jättiläiset eivät kuitenkaan olleet legendan mukaan pahoja, vaan esimerkiksi Killi ja Nalli rakensivat Raision kirkon, Hollo ja Martta taas Hollolaan kirkon. Kuitenkin jättiläiset koettiin pahoina ja kristinuskon vastaisina, niin että joskus tarvittiin pappeja manaamaan heitä pois. Suomen kielen luoja, uskonpuhdistaja ja piispa Mikael Agricola (1510 – 1557) kertoo, että Kalevan poika pidettiin sankarina ja jättiläisvoimaisena olentona, joka pystyi niittämään suunnattoman niityn tai kaatamaan suuren metsän. Vanha suomalainen Kirjoituksien käännös Biblia vuodelta 1776 käyttääkin jättiläisistä sanaa Kalevan pojat kahteen otteeseen (1. Moos. 14:5,1. Moos. 15:20). Toisen ristiretken aikana Suomeen Sääskmäen Rapolan linnavuorella kerrotaan asuneen Hiisi-jättiläisen, joka taisteli kristittyjä ja kristinuskon levittäjää Tukholman perustajaa Birger Jaarlia (1196 – 1266) vastaan, ja joutui lopulta pakenemaan. Toisessa kertomuksessa Rapolan linnavuorella asui kuningas Rapo, joka poikineen joutui Birger Jaarlin surmaamaksi.

Nephilim – Kirjoituksien jättiläiset

nephilim3

”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat… Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita… Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä.” – 1. Mooses 6:1-12

Kirjoitukset kertovat, että ennen vedenpaisumusta ja sen jälkeen olleen Jumalan poikien ja ihmisten tyttärien jälkeläisiä, joita kutsuttiin jättiläisiksi (hepr. Nephilim, kr. gigantes), suuriksi miehiksi ja muinaisajan sankareiksi. Jumalan pojat (hepr. Benei Ha’Elohim) tarkoittavat Vanhassa testamentissa aina enkeleitä, kuten Jobin kirjassa (1:6, 2:1 ja 38:7). Jättiläiset taas tulevat heprean kielen sanasta Nephilim, joka tarkoittaa langenneet tai Septuagintassa kreikan kielen sanasta gigantes, joka tarkoittaa maasta tullutta ja yhdistetään gigantteihin. Nämä tarkoittavat jumalattomia ihmisten ja langenneiden Katselija-enkeleiden jälkeläisiä, jotka täyttivät maan väkivallalla ja tämän takia Jumala tuhosi koko korruptoineen maailman vedellä. Tämä tapahtui Aadamista kuudennen Jeredin aikaa ja hänen nimensä tarkoittaakin laskeutua. Jättiläisiin uskoivat Messias Jeesuksen aikalaiset ja näin kirjoittaa luotettavina pidetyt historioitsijat Josefus Flavius ja Herodotus. Vielä vuoden 1611 kuningas Jaakon käännöksessä sanaa ”jättiläinen” (engl. giant) käytetäänkin yli 20 kertaa.

mt-hermon

”Ja tapahtui, kun ihmisten lapset olivat moninkertaistuneet, että niinä päivinä heille syntyi kauniita ja viehättäviä tyttäriä. Ja enkelit, taivaan lapset, näkivät ja himoitsivat heitä, ja sanoivat toisilleen: ’Tulkaa, valitkaamme vaimoja ihmisten lasten keskuudesta ja tehdään lapsia.’… Ja heitä oli kaikkiaan 200, jotka laskeutuivat Jaredin päivinä Hermonin vuoren huipulle, ja he kutsuivat sitä Hermonin vuoreksi, koska he olivat vannoneet ja sitoneet itsensä keskinäisillä kirouksilla sen yllä.” – Eenok 1:6

”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan…” – 2. Pietari 2:4-5

”Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.” – 1. Korintolaiskirje 11:10

Muinainen Eenokin kirja, jota Juudan kirje lainaa jakeissa 14-15, kertoo näiden Jumalan poikina nimitettyjä Katselija-enkeleitä olleen 200 ja heidän laskeutumis paikkansa olleen Hermonin vuori. Ja vaikka Saatana enkeleineen on vielä vapaana, niin nämä enkelit vangittin jo ennen vedenapaisumusta Helvetin syvimpään pimeyteen, josta Pietari käyttääkin nimitystä  Tartaros. Tähän liittyen Paavali varoittaakin naisia enkeleistä. Kirjoitukset kertovat kuitenkin, että näitä sekasikiöitä ei ainoastaan ollut ennen vedenpaisumusta vaan myöhemminkin

jättiläiset_kirjoítuksissa

”Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi… Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa; ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme.” – 4. Mooses 13:32-33

Mooses lähetti 12 vakooja luvattuun maahan ja he antoivat ylhäällä olevan rapotin takaisin tullessaan. On huomattava, että kyseiset vakoojat olivat menneet punaisen meren läpi ja nähneet kaikki Jumalan tekemät ihmeet, jolloin heitä ei helposti olisi voinut järkyttää, mutta heistä 10 sanoi etteivät he kykenisi voittamaan siellä asuvaa voimakasta kansaa, sillä he huomasivat heidät ihmissyöjiksi todeten sen olevan ”maa, joka syö omat asukkaansa” ja näihin jättiläisiin verrattuna vakoojat tunsivat olevansa ”heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme”. Näistä toisen sukupolven jättiläisistä käytetään yleisesti nimitystä refalaiset (hepr. rephaim = ”kaatuneet”), joihin sisältyvät alueittain mm. anakilaiset (Etelä-Kaananinmaa), eemiläiset (Keski-Jordan), suusilaiset (Pohjois-Jordan), hoorilaiset (Etelä-Jordan) ja amorilaiset (Golan). Tämä myös selittää sen, miksi Jumala käski hävittää kaikki kaananinmaan kansat lapsia myöten ja kielsi ottamasta heitä vaimoikseen, jotta käärmeen siementä ei sekoittuisi Messiaan verilinjaan.

Og

”Ja Oog meni Jaahasin vuorella, ja otti sieltä suuren kiven, kooltaan kolme parsaa, ja nosti sen päänsä päälle, ja ajatteli heittävänsä sen Israelin lasten leirin päälle, iskeäkseen kaikki israelilaiset sillä kivellä. Ja Herran enkeli tuli ja lävisti kiven Oogin pään päällä, ja kivi putosi Oogin niskaan ja Oog putosi maahan kiven paino niskansa päällä. Sinä hetkenä Herra sanoi Israelin lapsille: ’Älä pelkää häntä, sillä minä annan sinun käsiisi hänet ja kaiken hänen kansansa ja hänen maansa. Tee hänelle, niinkuin teit Siihonille’. Ja Mooses meni alas hänen luokseen mukanaan pieni ryhmä Israelin lapsia, ja Mooses iski Oogia keihäällä kantapäihin ja kukisti hänet.” – Oikeamielisen kirja 85:24-27

”Sillä ainoastansa kuningas Og Basanissa oli jäänyt Refalaisista: katso, hänen vuoteensa, rautainen vuode, eikö se ole Ammonin lasten Rabbatissa? joka on yhdeksän kyynärää pitkä, ja neljä kyynärää lavia, miehen kyynärpään pituudelta.” – 5. Mooses 3:11 (1776 Biblia)

Kuningas Oog oli yksi suurista jättiläisistä, joka hallitsi Baasanin maata eli nykyisiä Golanin kukkuloita. Kirjoitukset kertovat hänen suuren rautaisen sänkynsä olleen 4,70 metriä pitkä ja 2,10 metriä leveä, israelilaisten ottaessaan sen muistomerkiksi suuresta voitostaan. Kirjoituksissakin mainitun (Joos. 10:13, 2. Sam. 1:18) Oikeamielisen kirjan mukaan Mooses tappoikin tämän suunnattoman jättiläisen pistämällä häntä keihäällä kantapäihin, sen jälkeen kun Herran enkelin, eli mahdollisesti Messias Jeesuksen itsensä, tiputtaessa ensin kiven Oogin päälle.

RefaimGamla

Golanin kukkuloilta löytyykin jättiläismäisiä megaliitti-rakennelmia. Yksi näistä on Gilgal Rephaim eli Jättiläisen Ympyrä, joka muistuttaa suuresti Suomesta löytyviä jatulintarhoja. Alueelta löytyy myös yksinkertaisilta rakennuksilta näyttäviä Dolmeita, jotka mahdollisesti olivat päällystetty jollakin aikanaan ja toimivat jättiläisten asumuksina.

Nephilim paluu

blue_beam

”Sillä niin kuin olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, kunnes vedenpaisumus tuli ja vei kaikki, niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” – Matteus 24:38-39 (Aapeli Saarisalo 1969)

Messias Jeesus ennustaa, että hänen tulemuksensa päivinä tulee olemaan samanlaista kuin ennen vedenpaisumusta ja hän erityisesti viittaa siinäettä he naivat ja naittivat, joka viittaa tuolloin tapahtuneeseen enkeli-ihmis hybrideihin eli ihmisen geeniperimän (DNA koodin) sotkeminen, josta syntyy jo Kirjoituksien ensimmäisen ennustuksen mukainen käärmeen siemen.

Kreikkalaisen Septuagintan käännös Jesajan ennustuksesta kertookin jättiläisten eli Nephilimin paluusta ennen Herran suurta vihan päivää.

”Nostakaa lippu paljaalle vuoren laelle, korottakaa äänenne heille, viittokaa kädellä, avatkaa portit, te ruhtinaat. Minä olen antanut käskyn: jättiläiset tulevat täyttämään vihani, riemuiten ja yhtä aikaa parjaten. Kuule, vuorilla käy kuin paljon väen pauhina; kuule valtakuntain, kokoontuneitten kansojen kohinaa: Herra Sebaot katsastaa sotajoukkoansa. He tulevat kaukaisesta maasta, taivaan ääristä, Herra ja taistelijansa hävittämään koko maailman. Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, ja hävitys tulee Jumalta.” – Jesaja 13:2-6 (LXX mukaan)

”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:11-12

Ajatus evoluutiosta eli ihmisen spontaanista kehityksestä onkin avannut oven uskoa elämään muissa planeetoissa eli uskoa avaruusolioihin, joita myös monet tv-sarjat, sarjakuvat ja elokuvat ovat tuonneet esille ikään kuin tosiasiana. Tämä on väkevä eksytys!

Sillä, nämä oliot eivät ole ulkoavaruudesta vaan sisäavaruudesta olevia ilmavallan hallitsijan joukkoja (Ef. 2:2), jotka nyt keräävät spermaa, munasoluja ja elimiä niin ihmisiltä kuin eläimiltä, saadakseen rakennettua uuden superrodun. Mielenkiintoisesti jotkut näistä kaappauksien uhreista todistavat, että kun he lausuivat Messias Jeesuksen nimeä ääneen, heidät vapautettiin!

Tämä tulee olemaan suuri eksytys ja samalla ilmeinen selitys satojen miljoonien uskovien katoamiselle.

Jättiläiset eivät virkoa eloon, heidän kuolleensa eivät nouse. Niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa… Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste. Ja jättiläisten maan sinä valloitat.” – Jesaja 26:14-19 (K. Syvännön mukaan)

Kirjoitukset kertovat, että jättiläisillä ei ole ylösnousemusta sillä Messias Jeesus ei kuollut enkeleiden eikä eläinten tai niiden sekoituksen puolesta, vaan ainoastaan Aadamin puhtaan suvun.

Kirjoitukset yhdistävät sitten uskovien ylösnousemuksen jättiläisiin hyvin kiinteästi, kuten heprean kielen tuntija ja Israelin raamattutyön pioneeri Kaarlo Syväntö kääntää nuo jakeet. Jättiläisillä on siis osansa viimeisinä päivinä.

”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.” – Ilmestyskirja 14:9-11

”Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.” – Daniel 2:43

Koska pedon merkin ottanut menee välittömästi armon ulkopuolelle, niin näyttäisikin siltä että tämä merkki tulee sotkemaan ihmisen geeniperimää ja tämä biologista mikrosiru mahdollisesti voikin tarjota parantavia vaikutuksia, pidennettyä ikää, korkeampaa älykkyyttä ja yliluonnollisia voimia, kukapa ei niitä haluisi? Eikö elokuvateatterimme olekin täynnä supersankareista kertovia elokuvia ja näin kansaa on valmistettu mahdollisuuden tulla supersankariksi, mutta se on petos.

Danielin profetian mukaan viimeinen Antikristuksen valtakunnassa ne tulevat sekoittumaan ihmisen siemenellä. Tohtori Roger K. Leir on poistanut 16 tällaista biologisen mikrosirun prototyyppiä, joiden hän kertoo toimivan satojen gigahertsien taajudella, joka on kymmeniä kertoja suurempi kuin meidän tuntemamme tietokoneiden prosessorit.

Tämä video dokumentti esittää myös vahvat perusteet tälle tosiasialle, että jättiläiset ovat totta.

Mainokset

14 comments on “Nephilim paluu

 1. ” Ja he tulivat raskaiksi, ja synnyttivät suuria jättiläisiä, joiden korkeus oli 3000 kyynärää..”
  Kuinka tavallinen nainen voisi synnyttää jättiläisiä?

  Tykkää

  • Hyvä kysymys, mutta johon on täysin looginen vastaus – he eivät syntyneet jättiläisinä, vaan kasvoivat sellaisiksi. Suurimpien kymmeniä tonneja painaneiden dinosauruksien munatkaan eivät ole olleet jalkapalloa suurempia. Ylpeä äiti epäilemättä. 😉

   Joka tapauksessa jokainen kulttuuri, mukaan lukien suomalainen mytologia, kertoo jättiläisistä ja näistä on ollut myös näytilläkin suuria luita, mutta ne katosivat museoista sotien jälkeen syystä tai toisesta. Steve Quayle on tehnyt tästä tutkimusta kymmeniä vuosia ja on kirjoittanut useita kirjoja, joita voin suositella aiheesta kiinnostuneille. Ja tietenkin tutkiminen kannattaa aloittaa Raamatusta (ja apokryfikirjoista) avoimin mielen, koska meillä on paljon pois opittavaa ja se kun vasta on vaikeaa.

   Tässä erinomainen dokumentti Rob Skibalta.

   Tykkää

 2. Kiitos vastauksesta! Lisäkysymys: 1 moos 6:5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja Hän halusi lopulta hävittää ihmiset. Miksi Hän mainitsee tässä vain ihmiset, eikä näitä enkeleitä? Jos enkeli haluaa ottaa itselleen ihmisen ”vaimokseen”, niin voiko naista syyttää siitä? Tätä on todella vaikea käsittää, mutta asiaa on kiinnostavaa ”kaivella”. Kaivelemalla löysin myös sen totuuden, että toora edelleen kuuluu uskovalle. Sapatti on ensiaskel 🙂

  Tykkää

  • Meitä uskovia on eri lähtöön, mutta varoituksen sananen siitä, että emme kuulu lain alle vaan armon. Meidän tulee seurata Messias Jeesuksen käskyjä ja ne käskyt ovat rakkauden käsky Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, sekä kaikki ne käskyt ja sanat, mitä Pyhä Henki meille nostaa. Jos elän täysin noudattaen 613 käskyä laissa, niin se ei pelasta minua. Vaan tässä on vaarana, että alamme kehittämään omavanhurskautta, emmekä turvaa Jeesuksen tuomaan vanhurskauteen. Samalla tavalla Jumalan silmissä on paljon tärkeämpää, että teemme Messias Jeesuksen tekoja, sillä sitä varten meidät on pelastettu (Ef. 2:10). Ja mitä tulee tuohon lauantaihin, niin Uudessa testamentissa (liitossa) voimme havaita uskovien olleen kokoontuneena sunnuntaisin viikon ensimmäisenä päivänä (Apt. 20:7, 1. Kor. 16:2, Ilm. 1:10), vaikkakin Paavali sanoo, että toinen pitää toisen päivän parempana ja toinen taas toisen (lue koko Room. 14. luku). Itse näen, että uusi sunnuntai on 8. päivä (7+1) ja kuvaa uutta alkua, aivan kuten nimi Jeesus (kr. Iesous), jonka numero arvo on 888 – täydellinen uudistuminen. 🙂

   Tuosta 1. Moos. 6. luvusta ensinnäkin se, että Saatanan työt ja ”saavutukset” Raamatussa ovat aina piilotettu kuten Saatana on Jes. 14 ja Hes. 28 luvuissa Babylonian ja Tyyron kuningas, henkivalta niiden ruhtinaiden takana. Samalla tavalla epäjumalina palvotut Kuu ja Aurinko ovat 1. Mooseksen luvussa nokkelasti nimetty pieneksi ja suureksi valoksi eikä nimillä. Samalla tavalla 6. luvussa on tämä saatanallinen teko pintaa syvemmällä ja ikäänkuin piilossa, niin etteivät esimerkiksi Saatanan palvojat voi siteerata sitä ylpeänä Raamatusta.

   ”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan…” – 2. Pietari 2:4-5

   Tiedämme, että Saatana on yhä vapaana, joten nämä vankeudessa olevat enkelit tekivät jotakin VIELÄ PAHEMPAA kuin Saatana, mutta epäilemättä hänen houkuttelemana. Juudaksen kirje mainitsee samaisista enkeleistä, että heidän teko oli jättää ensimmäinen asumus (ruumis) ja eksyä vierasta lihaa kohti (Juud 1:6-7). Pietari yhdistääkin heidän vedenpaisumukseen ja muinaiseen maailmaan. Ja Pietari käyttää tässä syvyydeksi käännettynä sanana kreikan sanaa Tartaros, joka oli kreikkalaisen mytologian mukaan helvetin kaikista syvin paikka (http://fi.wikipedia.org/wiki/Tartaros). Joka tapauksessa nämä enkelit ovat sellaisessa paikassa nyt vankina, johon emme haluaisi joutua. Nämä enkelit vangittiin siis ennen vedenpaisumusta ja enkeleiden toimesta. Tästä Eenokin kirja kertoo tarkemmin luvuissa 9-10 (http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm), mm. että heidän johtansa oli enkeli Azazel.

   On totta, että tuossa luvun alussa puhutaan vain ihmisistä, mutta uskon sen tarkoittaneen tuolloin eläneitä ihmis-enkeli hybridejä, koska vain Nooa mainitaan puhtaaksi heprean kielen sanalla tamiym, joka meillä on käännetty nuhteettomaksi (1. Moos. 6:9). Tuho koski tuolloin kuitenkin koko luomakuntaa.

   ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni.” – 1. Mooses 6:7

   Jumala ei ainoastaan katunut ihmisen luomista, vaan koko luomakunnan. Syy löytyy pari jaetta eteenpäin mentäessä.

   ”Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä KAIKKI LIHA oli turmellut vaelluksensa maan päällä.” – 1. Mooses 6:11-12

   Maan turmeltui ja tuli täyteen väkivaltaa. Tällöin varmasti rikkoutui sen aikainein käsky olla syömättä lihaa myös eläimien kohdalla. Turmeltuneella tarkoitetaan tuhoutunutta, korruptoitunutta, rapistunutta ja pilaantunutta. Sitten vielä eteenpäin mentäessä mainitaan, että kaikki (eläimet ja ihmiset) olivat turmelleet vaelluksensa maan päällä, ja uskon että tällä tarkoitetaan luontaista lisääntymistä.

   ”Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan.” – 1. Mooses 6:13

   Eikä ainoastaan juutalaiset apokryfikirjat kerro tästä enkelien maan päälle tulemisesta, vaan myös kaikki varhaiset muinaiset kulttuurit, kuten kreikkalainen ja egyptiläinen mytologia. Tästä tarkemmin tuossa Kadonnut maailma -artikkelissa.
   http://ennustuksia.com/kadonnut-maailma/

   Liked by 1 henkilö

 3. Olet aivan oikeassa, laki ei pelasta. Se ei ole koskaan ollut sen tarkoitus. Toora on Jumalan Valtakunnan ”ohjeisto” ja sitä varten olemme saaneet Pyhän Hengen, että rakkaudesta Jeesukseen voimme sen mukaan elää. Tiesitkö, että Rob Skiba elää tooran ohjeiden mukaan? Tässä aika hyvä haastattelu http://www.youtube.com/watch?v=NeYkx–HkMg Babylon Rising – Rob Skiba and New2Torah.

  ”On totta, että tuossa luvun alussa puhutaan vain ihmisistä, mutta uskon sen tarkoittaneen tuolloin eläneitä ihmis-enkeli hybridejä, koska vain Nooa mainitaan puhtaaksi heprean kielen sanalla tamiym, joka meillä on käännetty nuhteettomaksi (1. Moos. 6:9). Tuho koski tuolloin kuitenkin koko luomakuntaa.”

  Oletko tutkinut raamattua enemmän hepreankielellä? Käännökset ovat aina väännöksiä. Nooa oli ainut, joka eli Jumalan, Jahven antamien ohjeiden mukaan. Kaikki muut ihmiset elivät tod. näk. saatanan, eli hasatanin valtakunnassa, kuten elävät tänäkin päivänä. Itse uskon, että kristinusko on saatanan yksi ovelampia juttuja. Kristinuskon Jeesus ei ole raamatun Jeesus. Näinä lopunaikoina Pyhä Henki tulee avaamaan tätä asiaa enemmän ja enemmän.

  Tuo hybridi-teoria on sinänsä ihan kiinnostava vaihtoehto..

  Sapatista hyvä ohjelma löytyy yllättäen Tv7, jossa muuten riittää ”kaikenlaista”.

  Paljastuksia historian kadonneilta sivuilta. Tämä kiehtova dokumenttisarja kiinnittää huomion aikakausia kestäneeseen kiistaan raamatullisen lepopäivän ja kymmenen käskyn välillä. Se on kertomus, joka ulottuu tuhansien vuosien taa ja yhdistää tapahtumia ympäri maailman.

  Yli 50 historioitsijaa ja teologia tuovat dokumenttiin katolisen, ortodoksisen, protestanttisen sekä juutalaisen näkökulman. Seitsemäs päivä on perusteellisesti tutkittu ja huolellisesti dokumentoitu; se haastaa yleiset käsitykset yhdistäen juutalaiskristillisen pyhän päivän uudelleen sen raamatullisiin ja kulttuurisiin juuriin.
  http://www.tv7.fi/vod/series/?series=33368

  Tykkää

  • Niin olen Rob Skiban kanssa samaa mieltä tästä pitkään vallinneesta käsityksestä jättiläisistä, mutta en jaa kaikkea hänen käsityksiään esimerkiksi Jeesuksen paluusta.

   Olen huomannut, että ne jotka pitävät sapattia ovatkin muutoinkin hyvin tarkasti lain alla ja heidän elämänsä muodostuu tarkoista oikein suoritetuista suoritteista ja tarkoista syömissäännöistä. Tästä adventistit ovat yksi hyvä esimerkki. Yleensä tässä myös toistuu Yeshua, Yehoshua, Yahushua … nimen käyttö Jeesuksesta sekä hyvin monesti Hänestä tehdään vain ”Herra” ja samalla kielletään kolminaisuus.

   ”Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!” – Apostolien teot 15:28-29

   Pyhä Henki ohjaa uskovaa, ei laki. Pyhä Hengen johdatus on paljon tiukempi kuin laki, sillä vaikuttaa ajatuksista tekemättä jättämisiin, joita laki ei kata. Luonnostaan lihan puolesta me tahtoisimme aina olla suorittamassa lakia, rituaaleja ja tarkkoja säännöksiä, koska se tulee lihasta. Hyvin helposti meille kuitenkin tulee tunne, että jos käyn kirkossa ja jos teen sitä tai tätä, niin nyt varmaan olen hyvä uskova. Tämä on lakia ja se ei tule Hengestä.

   ”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.” – Galataiskirje 5:16-18

   Seuratkaamme Pyhää Henkeä ja Jeesusta Hengessä, ei lakia lihassa. Raamattu osoittaa totuuden tässäkin. Tässä lyhyellä videolla Grant Jeffrey avaa sitä, miksi uskovat pitävät sunnuntaita pyhä päivänä. Mutta kuten Paavali sanoi ja kuten Abrahamkin uskon isänä ennen lakia toimi, niin Jumalalle kaikki päivät ovat yhtä arvokkaita. Herran päivä ei kuitenkaan ole sapatti. Enkä malta olla mainitsematta, että lauantai on Saturnuksen päivä joka symbolisoi tuhoa ja kuolemaa eli lakia, kun taas sunnuntai on auringon päivä, joka onkin kuva Jeesuksesta maailman valona (Mal. 4:2).

   Tykkää

 4. Onpa hienoa jatkaa vielä keskustelua. Me vietämme sapattia, eikä tuo kuvauksesi ollenkaan sovi meihin. Koko laki on hengellinen, eikä se todella avaudu ilman Totuuden Henkeä. Sapatti on ensimmäinen kompastuskivi lihalle. Jospa kuitenkin tutkisit aihetta vielä lisää?

  Onko epiphanius panarion sinulle tuttu?

  ”But these sectarians… did not call themselves Christians-but ”Nazarenes,” … However they are simply complete Jews. They use not only the New Testament but the Old Testament as well, as the Jews do… They have no different ideas, but confess everything exactly as the Law proclaims it and in the Jewish fashion– except for their belief in Messiah, if you please! For they acknowledge both the resurrection of the dead and the divine creation of all things, and declare that G-d is one, and that his son is Y’shua the Messiah. They are trained to a nicety in Hebrew. For among them the entire Law, the Prophets, and the… Writings… are read in Hebrew, as they surely are by the Jews. They are different from the Jews, and different from Christians, only in the following. They disagree with Jews because they have come to faith in Messiah; but since they are still fettered by the Law — circumcision, the Sabbath, and the rest– they are not in accord with Christians…they are nothing but Jews…They have the Good News according to Matthew in its entirety in Hebrew. For it is clear that they still preserve this, in the Hebrew alphabet, as it was originally written.” (Epiphanius; Panarion 29)

  Tuo napattu http://www.youtube.com/watch?v=P-mjpJxsV_I&feature=c4-overview&list=UUzO-bdQuBawrkSyjrdD07Bg

  Lueskelin juttuasi körttiläisukon ennustuksista..sivustosi sisältävät todella paljon tutkittavaa. Kiitos!

  Tykkää

  • Pitkä aikainen Raamatun ja erityisesti profetioiden tutkija Grant Jeffrey nosti tuolla edellä olevalla videolla hyvin esille kirkko isien kirjoítuksista, kuinka he eivät viettäneet sapattia vaan Herran päivää. Jotkut juutalaiset kristityt tosin viettivät molempia ja lähinnä evankelioimis tarkoituksena, mutta tämäkin loppui kun 135 jKr juutalaiset ajettiin pois hajaannukseen. Oikeastaan valtaosalle teologeista ei historian kirjoítuksien (ja Raamatun) perusteella ole mitään epäselvyyttää 8. päivän ja sunnuntain pyhittämisessä.

   Kristillisyys – suomeksi messianisuus – ei sisällä mitään pakollisia riittejä tai rituaaleja, vaan se on elävää uskoa ja Pyhän Hengen kuuntelemista, ei sääntöjen tai määräysten rituaalista noudattamista. Esimerkiksi ehtoollinen ei pitäisi olla mikään ihmeempi rituaali, vaan Jeesuksen muistoateria, jota voi viettää vaikka perheen kanssa.

   Suosittelen lukemaan vielä ajatuksella Galataiskirjeen ja kuinka se tuo ilmi kaksi liittoa, hengen ja lihan liitot; lain ja armon liitot. Nämä toimivat kaksi liittoa ovat täysin erilaiset.

   Jos kuulut adventisteihin, niin tässä hyvä artikkeli, joka nostaa esille siinä olevia ongelmia, vaikkakin tiedän monia hyviä uskovia sieltäkin uskovien yhteisöstä.
   http://www.nowtheendbegins.com/pages/cults/seventh-day-adventists-sda.htm

   On kahdenlaista kristilisyyttä; sellaista joka näkee kaiken Raamatun vastaisen olevan Saatanasta ja selliasta joka näkee kaiken Raamatun ulkopuolisen olevan Saatanasta. Itse kuulun ensimmäiseen ryhmään, niin että esimerkiksi joulu on monestakin syystä hyvä valinta Messias Jeesuksen syntymäjuhlaksi, koska sillä saatiin korvattua pakanallinen juhla, Jeesus kuvaa aurinko joka voittaa pimeyden ja itämaantietäjät jakoivat Herralle lahjoja. Mikään ei ole parempi aika tuoda ilosanomaa Messias Jeesuksesta esille kuin jouluna, jolloin se on sallittua. Näin Jeesus varasti Perkeleen juhlan ja pyhitti sen.

   ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” – 1. Johannes 3:8b

   En usko kuitenkaan, että tässä kummankaan mielipide vaihtu tässä asiassa eikä tämä suoranaisesti kuulu tähän aiheeseen, niin jättäkäämme tämä keskustelu tähän. Armo on vapautta. \o/

   ”Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita.” – 1. Korintolaiskirje 6:12

   Tykkää

 5. Emme ole adventisteja 🙂 Historian mukaan ”kristityt” viettivät sapattia vielä 300-luvulla, tuo selviää mm. antamastani tv7 linkistä. Herran haltuun 🙂

  Tykkää

 6. Taitaa tosiaan mennä hieman aiheen ohi. Laitan kuitenkin vielä tämän linkin
  että ”Veijan” ja minun näkemys asioista tulisi selvemmäksi.

  ”Raamattu kertoo mm. Israelin, seurakunnan, lepopäivän ja Raamatun juhlien, maapallon ja luomakunnan ennalleenasettamisesta Messiaan kuningaskuntaa varten. Ennalleenasettaminen perustuu Raamatun kirjoituksiin ja siinä kyse on kristinuskon paluusta sen israelilaisille juurille, uuden liiton armon ja vapauden pohjalta. 12-osaisessa ohjelmasarjassa opettaa Keijo Lindeman.”

  http://www.tv7.fi/vod/player/?program=33232

  Tykkää

  • Ymmärrän, että monilla on kova kiinnostus Israelia kohtaan ja Israelia pitääkin siunata sekä muinaista juutalaista kansaa. On kuitenkin erotettava kaksi asiaa; ei-juutalainen seurakunta ja juutalaisuus. Meille ei ole asetettu kannettavaksi lain taakka, sillä ei sitä kukaan ole kyennyt kantamaan. On olemassa toki ns. roomalainen harharetki, mutta niin on myös juutalainen harharetki.

   Keijo Lindemanin kohdalla en ainoastaan tästä ole eri mieltä, vaan myös ylöstempauksesta, jonka hän asettaa ahdistuksen ajan loppuun, jolloin hän itse asiassa korvaa Israelin tehtävän seurakunnalla ahdistuksen aikana. Ja tietenkin olen eri mieltä Jeesuksen nimen käytön kanssa, sillä en usko että nimen Jeesus numeroarvo on vahingossa 888 ja toisaalta Yeshua, Yahushua tai muut muodot eivät suomalaisille ole sen oikeampia, vaan Jeesus Kristus olisi oikeammin YHWH (Jahve/Jehova) Pelastaa Voideltu. Minä käytän itse nimeä Messias sen takia, että se on kuvaavampi kuin Kristus ja Kristus on monille valitettavasti kirosana.

   Missään kohtaan Uuden liiton (testamentin) Kirjoituksissa ei käsketä seurakunnan tulevan israelialaisiksi, juutalaisiksi tai noudattavan lakia. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin kirkkoisien ja historian kirjoitukset kertovat kristittyjen eli Suomeksi messiaanisten viettäneen nimenomaan Herran päivää eikä sapattia. Ja on myös huomion arvoista, että Uudessa Testamentissa mainitaan kaikki muut kymmenestä käskystä, paitsi sapatin pito. Katsokaamme mallia Aabrahamista eikä Mooseksesta, sillä Aabraham eli uskosta ei laista.

   Linkkasin tuon adventistin linkin siksi, että se kertoo mitä tapahtuu kun alamme ”ennallistamaan oikeaa seurakuntaa” ja alamme pitämään itseämme näitä suorittamalla itseämme pyhinä, jolloin se muuttuu omavanhurskaudeksi ja lain noudattamiseksi. Suosittelen lukemaan sen artikkelin – avoimin mielin – sillä huomaan tässä liikkeessä samoja piirteitä, joka korostaa laki henkisyyttää ja tarkkoja kaavoja. Ei Jeesusta kiinnosta meidän suorituksemme ja tapamme, vaan meidän rakkautemme.

   Kunnioitan kuitenkin teidän näkemystä ja näistä kehällisistä asioista ei kannatta väitellä tämän enempää. Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa. 🙂

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s