Viimeinen sukupolvi

”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.  Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:1-5

Apostoli Paavali kertoo, että tuho yllättää koko maailman, mutta ei uskovia sillä he seuraavat ajanmerkkejä ja Henki johdattaa heitä. Tässä alhaalla lähitulevaisuuteen osoittavia profetioita ja laskelmia, jotka kaikki osoittavat hämmästyttävällä tavalla pieneen aikaikkunaan.

Viimeinen sukupolvi

fig_tree

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-34

”Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta taikka enintään 80 vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois.” – Psalmit 90:10

Puut ovat symboleita Kirjoituksissa valtioille ja viikunapuu Israelin valtiolle. Kesä kuvaa kuumuutensa vuoksi ahdistuksen aikaa (Ps. 32:3-4), jota ennen uskovat otetaan pois maan päältä. Sukupolvi taas 70-80 vuotta kuten Psalmi 90 toteaa. Kun vuonna 1948 Israel itsenäistyi ja ilmestyi jälleen maailmankartalle kahden tuhannen vuoden jälkeen, niin syntyi viimeinen sukupolvi. Näin ollen 1948 syntynyt sukupolvi tulee näkemään kaikki lopunajan tapahtumat, joka asettaa ns. takarajaksi vuodet 2018-2028.

Munkki Charbel Makhluf

Charbel_Makhluf

”Kun Herra rakentaa Siionin, Hän ilmestyy kirkkaudessaan… Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle.” – Psalmit 102:16-18 (K. Syvännön mukaan)

Munkki Charbel Makhlouf (1828-1898) kuoli kirkon kirous päällänsä, koska hän sanoi, ettei saa rukoilla pyhimyksiä vaan Jeesusta. Hän kuitenkin kuollessaan profetoi, että ”Jos on totta, että pyhimysten ansiot ja rukoukset eivät pelasta ketään, vaan Jeesuksen Kristuksen veri, niin minun ruumiini tulee vuotamaan ja valumaan vettä, verta ja öljyä.”. Kolme kuukautta hautaamisen jälkeen, hänen hautavaatteittensa lävitse valui öljyä. Huhtikuussa 1899 tuo ruumis nostettiin monien kirkollisten, korkea-arvoisten katolisten asiantuntijoiden silmien alla haudasta ylös ja huomattiin, että ruumis on itsessänsä aivan kuiva, mutta jostakin välittömästi pinnan luota lähtee liikkeeseen yliluonnollisia öljyvanoja.

Seuraavassa vaiheessa sieltä laatikon sisältä alkoi valua öljyn lisäksi myös verta. Sitten kului aikaa ja 1925 Rooman Vatikaani alkoi tutkia ilmiötä ja vainaja otettiin uudestaan sieltä kellarista esille ja arkku avattiin ja ruumis pistettiin auringon kuivatettavaksi siinä toivossa, että tuo öljyn ja veren valuminen loppuisi. Kaksi vuotta Charbelin ruumis oli paavin vaatimuksesta auringon kuivatettavana ja sen kahden vuoden aikana alkoi vielä valua vettä öljyn ja veren lisäksi.

Hän myös jätti jälkeensä testamentin: ”kun minun veteni, öljyni ja vereni sekoittuvat toisiinsa ja valuvat virtana ulos, on syntynyt se sukupolvi, joka ei kuole ennen kuin Jeesus tulee”. Tämä tapahtui 1948, kun arkku alkoi valua yli äyräitten; vettä, verta ja öljyä sekoittuen toisiinsa. Tämä asettaa myös takarajaksi vuodet 2018-2028.

Hävityksen kauhistus

Dome-of-the-Rock

”Siihen on vielä 1 aika, 2 aikaa ja ½ aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” – Daniel 12:7

”Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva 1290 päivää.” -Daniel 12:11

”Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa  1335 päivää.” – Daniel 12:12

Daniel on yksi Vanhan testamentin profeetoista, jota ei moitita laisinkaan ja hänen sanotaan olevan ”otollinen mies” (Dan. 10:11). Hänelle näytettiinkin näkyjä pitkälle tulevaisuuteen aikojen loppuun sekä tarkkoja aikamääräite mm. tarkkapäivä Messiaan ilmestymiselle (Dan. 9:25).  Hänen kirjansa 12. luvussa kerrotaan kolme aika määrettä; 3,5 vuotta eli heprealaisen kalenterin mukaan 1260 päivää, 1290 päivää ja 1335 päivää. Me tiedämme, että ”pyhän kansan yhden osan hajotus” loppui 1948, kun juutalaisten paluumuutto alkoi Israeliin. Vuodesta 1948 laskemalla taaksepäin 1260 vuotta päädymmekin vuoteen 688, jolloin Kalliomoskeija rakennettiin kaikista pyhimmälle paikalle temppelivuorelle eli ”hävityksen kauhistus” asetettiin paikalleen.

Ja 1260 vuoden sijaan menemällä vuodesta 688 eteenpäin 1290, päädymme jälleen profeetaaliseen vuoteen 1978, jolloin tapahtui Iranin vallankumous, Shaddam Hussein nousi valtaan Irakissa ja Israel-Egypti rauha vuotta myöhemmin. Ja lopuksi, menemällä 1335 eteenpäin, päädymme vuoteen 2023, joka onkin edellä mainitun ”viimeisen sukupolven” takarajan keskivälillä. Ylöstempaus tämän mukaan voisi tulla 7 vuotta aikaisemmin 2016.

Isaac Newtonin laskelma

Sir Isaac Newton, aged 46

”Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää.” – Ilmestyskirja 12:6

”70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.” – Daniel 9:24

Isaac Newton kehitti modernin fysiikan ja matematiikan 21 vuoden ikään mennessä käytännössä tyhjästä ja häntä pidetäänkin maailman viisaimpana tiedemiehenä. Hän oli myös harras kristitty ja uskoi Raamattuun sekä tutki profetioita sekä erityisesti Danielin ja Ilmestyskirjan aikamääreitä. Hän ennusti myös, että Israelin valtio palaisi kartalle sekä Jerusalemin tulemisen heidän pääkaupungikseen, joka tapahtuikin 1967. Hän sanoi, että loppuun asti olisi aikaa 7 x 7 eli 49 heprealaista vuotta Jerusalemin valtaamisesta, joka meneekin päivälleen Jom Kippuriin 2016.

Toisen laskelman lopusta hän laski 1260 vuotta eteenpäin kirkkovaltion perustamisesta vuonna 800, päätyen vuoteen 2060. Sittemmin on selvinnyt, että katolisen kirkkovaltion alkoi jo vuonna 756, jolloin sama laskelma päätyykin jo vuoteen 2016.

Pakanain ajat päättyvät

”… Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.” – Luukas 21:24

Luukkaan evankeliumin mukaan tämä tapahtuu, kun Jerusalem ei enää olevan pakanoiden tallattavana. Tämä toteutuu suurelta osin 1967, mutta vielä Jerusalemin sydän – temppelivuori – on muslimien omistuksessa. Eräs pariskunta oli kertonut Olavi Syvännölle, että pakanain ajat päättyisivät vuonna 2017.

Seitsemän seurakunnan salaisuus

7_churches_asia_minor

”Niiden 7  tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa.” – Ilmestyskirja 1:20

Ilmestyskirjaan kirjatut seitsemän kirjettä (luvut 2 ja 3) ovat Jeesuksen kirjeitä näille seitsemällä seurakunnalle. Mainitut seurakunnat eivät olleet mitenkään erityisen tärkeässä asemassa tuona aikana, vaan Jeesus valitsi ne niiden sanoman ja esikuvan tähden, sillä ne kertovat ennalta koko seurakunta ajan historian alkaen Efeson seurakunnasta ja päättyen Laodikean seurakuntaan.

Kulkiessa ensimmäisestä seurakunnasta Efesosta Smyrnan kautta ylös Pergamoon ja sieltä alas Tyatiran, Sardeen ja Filadelfian kautta Laodikeaan, ne muodostavat matemaattisen vakion piin symbolin π, joka on Uuden liiton kirjoituksien alkukielen kirjain pi. Tämä vakio on 3.14… ja viimeinen seurakunta alkaakin Ilmestyskirjan kohdasta 3:14.

Jos lähdemme vuodesta 33 jKr, jolloin seurakunta aika alkoi ensimmäisenä helluntai sunnuntaina ja koska universumin Luojalle yksi päivä on kuin tuhat vuotta (2. Piet. 3:8), niin voimme laskea seuraavasti.

 1. 1000 + 33 = 1033
 2. +500 = 1533
 3. +250 = 1783
 4. +125 = 1908
 5. +62 = 1970
 6. +31 = 2001
 7. +15 = 2017

Armon aikaa 120 vuotta

”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta.” – 1. Mooses 6:3

Ennen vedenpaisumista Nooa saarnasi parannusta 120 vuotta ja sitten tuli vedenpaisumus. Kirjoitukset kertovat (Matt. 24:37 ), että samalla tavalla tulee käymään ennen Messiaan paluuta, kuin kävi Nooan aikana. Universumin Luojan suunnitelman Israelin suhteen alkoikin 1897, kun pidettiin ensimmäinen sionismi kokous Sveitsissä. Tästä merkittävästä profetaallisesta tapahtumasta laskemalla eteenpäin 120 vuotta, päädymme vuoteen 2017. Myös Suomi täyttää tuolloin 100 vuotta ja protestanttisuus luterilaisen kirkon myötä 500 vuotta.

Rabbi Judah Ben Samuel ja 8 riemuvuotta

last_10_jubilees

”Ja pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo.” – 3. Mooses 25:1

Juutalainen rabbi Judah Ben Samuel profetoi ennen kuolemaansa vuonna 1217, että Turkin ottomaanit tulisivat hallitsemaan Jerusalemin Pyhää kaupunkia 8 riemuvuoden ajan, 9. riemuvuoden aikana Jerusalem olisi ”ei kenenkään maa” ja 10. riemuvuoden aikana Jerusalem olisi juutalaisten hallinnassa ja Messiaaniset lopunajat alkaisivat. Tähän mennessä tämä on toteunut täydellisesti, sillä 300 vuotta rabbin kuoltua 1517 ottomaanit valtasivat Jerusalemin ja pitivät sitä 400 vuotta ensimmäiseen maailman sotaan asti 1917, jonka jälkeen Jerusalem ei kuulunut kenellekään 50 vuoteen, kunnes 1967 Israel valtasi kaupungin ja siitä tuli Israelin pääkaupunki. Ja näin ollen jos profetia pitää paikkaansa, niin viimeisen 50-vuotinen riemuvuosi, jolloin Messias palaa, päättyy 2017. On myös huomion arvoista, että 2017 on heprealaisessa kalenterissa vuosi 5777.

Mainokset

20 comments on “Viimeinen sukupolvi

 1. Eikös tämä munkki Makhlouf ole julistettu pyhimykseksi ? Ei voi silloin olla kirkonkirouksessa l. pannassa. Jos on pannassa ei ole pyhimykseksi julistettu.
  Katolisen kirkon esikuvat ovat Babylonista peräisin(reliikkien, pyhimysten, kuvien ym. palvonta).

  Torinon käärinliinasta on Petri Paavolalla, Raamatulla hyvin perusteltu kirjoitus.

  Tykkää

  • Luin aikaisemmin Petri Paavolan sivun kritiikistä koskien Torinon käärinliinaa, mutta en kuitenkaan allekirjoita hänen väittämiensä, esimerkiksi Jeesuksen hiuksen pituudesta ei ole varmuutta ja on voinut olla mahdollista että hänellä olisi ollut lopulta pitkä tukka.

   Yksi suuri todiste Torinon käärinliinan puolesta on tietenkin hengellinen todellisuus, niin että käärinliinaa on yritetty tuhota ja vihollinen on hyökännyt sitä vastaan aggressiivisesti. Käärinliinan todistamisesta vääräksi oli jopa eräs rikas mies maksanut muistaakseni miljoona dollaria. Miksi näin, jos kyseessä ei olisi aito. No, emme voi olla täysin varmoja tietenkään asiasta. 🙂

   Katolinen kirkko on julistanut hänet pyhäksi ja hän sai nimen Pyhä Charbel Makhluf. Hänelle on perustettu oma kirkko ja hänelle on myös katolisella kirkolla viralliset sivut.

   http://www.saintcharbel-annaya.com/home.php?lgid=0

   Tykkää

  • Kiitoksia.

   Olen itsekin seurannut ex-nokialaisen kirjoíttelua (olen itsekin kohta ”ex-nokialainen” 🙂 ) ja hänellä no joitakin aivan hyviä havaintoja, mutta valitettavasti myös turhaa kritiikkiä kanssapalvelijoitaan kohtaan.

   Muista minua rukouksin, että pysyn Herrassa ja totuudessa.

   Tykkää

   • Kiitos. Rukousta ei saa unohtaa. Koivuniemen Raamattu-haku:

    Joh. 17:21
    että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. > Siirry

    Rinnakkaisviitteet
    Joh. 14:20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. > Siirry
    Gal. 3:28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. > Siirry
    Ef. 4:3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: > Siirry
    Ef. 4:4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; > Siirry
    Ef. 4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; > Siirry

    Löysin taannoin Kotisataman etsiessäni Suomen sotiin ja varjelukseen liittyviä seikkoja. Jori Brander kirjoittaa sankareista ja viisaista miehistä.

    http://www.kotisatama.net/fi/raamattujasana/viikonsana/sana.php?paivays=2002-02-18

    Kotisatama tarjoaa rukouspalvelua. Jos oikein ymmärsin, sen kautta rukouspyynnöt tavoittavat jokaisen sivulla kävijän.

    http://www.kotisatama.net/fi/rukous/

    Iloitkaamme ja laulakaamme Herrassa Kristuksessa.

    Apt:
    16:25 Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä.
    16:26 Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat.

    Viimeaikainen löytöni: Power Praise

    http://evotuhat.wordpress.com/praise/

    Jumalan siunausta
    Jyrki

    Tykkää

  • Joo olen kuunnellut tuon pätkän ja todistus Jeesuksen ilmestymisestä hänelle on väkevä. Alunperinhän tuo Jeesuksen sanoma tuolloin tulkittiin, että Jeesus olisi tullut Bill Cllintonin kolmannella neljänneksellä (engl. quarter), mutta muutoin tuo viesti on kyllä yhdenmukainen näiden muiden havaintojen kanssa: jotakin tapahtuu aivan pian…

   Tykkää

 2. Paluuviite: Darwinismista |

 3. Paluuviite: Kestävää kehitystä |

 4. Mistä sitä voi tietää tuleeko Jeesus ennen ahdistusta vai ahdistuksen jälkeen, jolloin monihan uskova kuolisi marttyyrina. Itse olen niin pää pyörällä ja ahdistunut profetioista jotka ovat kaukana toisistaan ja siitä mahdollisuudesta että joudumme kärsimään täällä koko sen ahdistuksen ajan. Jotenkin olen aivan kyllästynyt tähän maailman menoon ja koko maailma jo ahdistaa. Kukaan ei tunnu ymmärtävän ahdistavaa oloani joka seuraa minua päivästä toiseen. Huoh.. Kunpa Jeesus tulisi jo takaisin.. :/

  Tykkää

  • Todella hyvä ja tärkeä kysymys. Vastaus löytyy tietenkin vain ja ainoastaan Kirjoituksista. 🙂

   Aivan ensimmäiseksi haluan sanoa sinulle, että luota Jeesukseen. Hän on järjestänyt sinulle kaiken tähänkin päivään asti läpi epäilyksien ja pelkojen, ja niin Hän tulee järjestämään sinulle päiviesi loppuun saakka lupauksensa mukaan. Kun kukaan muu ei ymmärrä eikä näe, niin Jeesus näkee ja ymmärtää. Hän haluaa ottaa tuon raskaan takaan sinulta pois sen kantaakseen, vain seuraa Häntä ja kiitä. Lue sisar Psalmi 91 rukouksella.

   Luota Häneen.

   Mehän seurakuntana pidätämme Antikristusta ettei hän voi vielä nousta, kuin vasta ajallaan ylöstempauksen jälkeen, jolloin seitsemän vuotinen ahdistus alkaa valkoisella hevosella – Antikristuksella. Tämän vuoksi me voimme nostaa päämme, kun nämä alkavat tapahtua, mutta maailman tulleekin pelätä. Me odotamme Kristusta, kun maailma odottaa Antikristusta.

   Kirjoituksien lupauksia siitä, että Jeesus ei ole asettanut meitä vihaan, vaan siinä missä Herran päivä on meille odotuksen aihe, niin maailmalle se on pelon aihe.

   ”[Ahdistuksen aika] on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa PAETAKSENNE TÄTÄ KAIKKEA, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” – Luukas 21:35-36

   ”Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja PELASTAN SINUT koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.” – Ilmestyskirja 3:10

   ”Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka PELASTAA meidät tulevasta vihasta.” – 1. Tessalonikalaiskirje 1:9-10

   ”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas… Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan PELASTUKSEN Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:3-9

   Lue tähän liittyen nämä kaksi artikkelia, jotka vahvistavat ettei meitä ole asetettu vihan aikaan, vaan KAIKKI (heikot, lihalliset ja lankeilevatkin) Jeesuksen seuraajat ovat ylöstempauksessa mukana, joilla on uudestisyntymisessä pysyvästi saatu Pyhän Hengen sinetti:
   http://ennustuksia.com/2013/05/12/ylostempaus/
   http://ennustuksia.com/2013/06/23/maailman-johtajan-ilmestyminen/

   Tykkää

  • Vastaus Mirjamille.
   Ei seurakunta ole maanpäällä ahdistuksen aikana. Kyllä sen raamattu ilmoittaa hyvin selvästi. Kun antikristus on vallassa,me olemme poissa.

   Tykkää

 5. Hei,
  En tahtoisi olla näin pikkutarkka ( mutta osuipas nyt silmään), ajattelin kertoa jos tahdot korjata. Seitsemän seurakunnan salaisuus- kohdassa kun sinulla on laskelma tehty niin viimeiseksi pitäisi tuolla tavalla laskien saada 2016. (2001 + 15 = 2016). Siunausta.

  Tykkää

 6. Olipas mielenkiintoista lukea, että tulkintasi Danielin kirjan 12:sta luvusta osuu lähes täysin yksiin sen kanssa mitä itse olen löytänyt tästä viimeisen parin vuoden aikana. Ja myös se, että olet minun lisäkseni tietääkseni ainut futuristi/dispensationalisti, joka tuot esiin tuota Danielin 7:n luvun historisistista tulkintaa missä pienen sarven 1260 päivän (vuoden) valtakausi yhdistettiin paavinvallan nousuun 756. Kirjassani Muhammad, Kaarle Suuri ja Antikristus olen käyttänyt runsaasti sivuja todistaakseni tuon näkemyksen olevan raamatullisesti ja historiallisesti täysin pätevä. Julkaisin juuri artikkelin tästä Danielin 12:sta luvun näyn vuosiin 1949, 1978 ja 2023 osuvasta profeetallisesta aikakehyksestä blogillani https://samueltuominen.wordpress.com/.

  Tuo aikakehys on osa laajempaa sapattikalenteria mihin sisältyy mm. maailman historian perinteinen jaos kuuteen vuosituhanteen ja tuhatvuotiseen sapattiin. Artikkeli on pitkä, mutta toivon että sinulla olisi kärsivällisyyttä tutustua siihen koska profetia ei mainitse vain tarkkoja vuosia, mutta jopa päiviä tuossa Danielin 12:sta luvun aikakehyksessä. Oma esityksesi oli vielä melko pintapuolinen. Meillä on toki joitakin erimielisyyksiä eskatologiasta, kuten edellinen väittelymme 2. Tess. 2:3:sta toi esiin (ja olen muuten yhtä mieltä siitä ettei seurakuntaa ole määrätty vihaan, kuten yllä jo esititkin). Toivon ettei nämä erimielisyydet estäisi sinua tutustumasta artikkeliini – kuin myös blogini sisältöön laajemminkin.

  Mielkenkiintoinen myös tuo munkin näky ja tuo seitsemän seurakunnan vuoteen 2016/2017 osuva salamerkitys. – ystävällisin terveisin veljesi Samuel Tuominen.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s