Ihmisen kirjan muokkaaminen

Kirjoituksien ensimmäinen ennustus koski taistelua vaimon ja käärmeen siemenen välillä. Jos tämän ennustuksen ottaa tosissaan ja kirjaimellisesti, niin silloin koko Kirjoitukset avautuvat uudessa valossa ja sen jälkeen monet Kirjoituksien vaikeat paikat muuttuvat selkeiksi. Tässä artikkelissa osoitetaan mitä on ”vaino käärmeen ja vaimon siemenen välillä” ollut historiassa ja mitkä muutokset yhteiskunnassa ovat mahdollistaneet sen uuden tulemisen.

”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ’… Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän’.” – 1. Mooses 3:14-15

Kun kaikki liha turmeltui

uruk-hai

”Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä… Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Nooalle: ’Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan’.” – 1. Mooses 6:9-13

Sana nuhteeton tulee heprean kielen sanasta tamiym ja tarkoittaa kokonaista, täydellistä tai tervettä. Sitä käytetään muualla Vanhassa testamentissa kuvatessa puhdasrotuista uhri eläintä. Tässä tarkoitetaaan siis Nooan olleen viimeisiä puhdasrotuisia ihmisiä ja oikea käännös kuuluisikin tuosta ensimmäisestä lauseesta näin: ”Nooa oli hurskas ja puhdasrotuinen aikalaisistaan ja vaelsi Jumalan yhteydessä.”. Kaikki muu liha, mukaan lukien suuri määrä eläimiä, olivat turmelleet valleuksena maan päällä. Mitä tämä vaelluksen turmeleminen tarkoittaa?

”Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.” – 1. Mooses 1:21, 25

Unversumin Luoja luodessaan eläimet toisti jokaisen kohdalla sanat kunkin lajinsa mukaan yhteensä viisi kertaa korostaen kaikkien eläinten rajoja, jotka niiden luontainen kyky lisääntyä asettavat. Esimerkiksi kissa ja koira eivät voi saada jälkeläisiä koska ovat eri lajia, mutta aasi ja hevoinen voivat ollen samaa lajia. Vaelluksen turmeleminen tarkoittaa juuri tämän rajan rikkomista ja näin ollen elämän luonnollisen kiertokulun rikkomista, joka oli siis Nooan puhdasrotuisuuden vastakohtaa. Muinaiset heprealaiset apokryfikirjat kertovatkin tästä yksityiskohtaisemmin.

”Ja heidän tuomarinsa ja hallitsijansa menivät ihmisten tyttärien tykö ja ottivat heidän vaimonsa voimalla miehiltään valintansa mukaan, ja ihmisten pojat niinä päivinä otti maan karjasta, peltojen pedoista ja ilmojen siipikarjasta, ja opetti yhden lajin eläinten toisen kanssa sekoitusta, ärsyttääkseen siten Herraa; ja Jumala näki koko maan, ja se oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut tiensä maan päällä, kaikki ihmiset ja kaikki eläimet.” – Oikeamielisen kirja 4:17

Ja laittomuus lisääntyi maan päällä ja kaikki liha turmeli tiensä, ihmiset ja karja ja pedot ja linnut ja kaikki, mikä kävelee maan päällä – kaikki niistä turmeli tiensä ja määräyksensä,” – Riemuvuosien kirja 5:2

”Ja he alkoivat tehdä syntiä lintuja, petoja, matelijoita ja kaloja vastaan, ja alkoivat tuhoamaan toistensa lihaa ja juomaan verta.” – Eenokin kirja 7:5

”[…kaksi sataa] aasia, kaksi sataa [oinasta] laumasta, kaksi sataa vuohta, kaksi sataa kedon [eläimistä] jokaista eläintä, jokaisesta [linnusta…] seka-avioliitton […] he sotkivat [… he saivat] jättiläisiä ja hirviöitä […] he saivat, ja katso, kaikki [maa turmeltui…] sen verellä ja käsistä [… jättiläiset] jotka eivät kelvanneet heille ja […] ja he pyrkivät syömään monia […] ja hirviöt hyökkäsivät sitä vastaan.” – Jättiläisten kirja palaset (Kuolleen meren kääröistä)

Näistä muinaisista apokryfikirjoista kolme ensimmäistä on tässä paketissa, johon niistä on ennen katastrofaalista vedenpaisumusta kertovat luvut. Kuten Kirjoitukset antavat ymmärtää ja nämä apokryfikirjat kertovat hybridien synnystä ja tämä oli se lopullinen syy, miksi universumin Luoja tuhosi silloisen maailman vedenpaisumuksella, tuhoten satoja miljoonia sekasikiöitä. Monet muinaiset kulttuurit puhuvatkin erilaisista ihmisten ja eläinten risteytyksistä; kentaurit (puoli-hevonen), satyyrit (puoli-oinas), harpyijat (puoli-lintu) ja minotaurokset (puoli-härkä). Saatanan yritys oli siis saastuttaa vaimon siemen eli ihmisen geeniperimä, ettei Messiasta olisi voinut syntyä. Hän onnistui tässä niin hyvin,  että vain kahdeksan ihmistä jäi puhtaaksi!

Kanaanilaisten kova tuomio

The Bible

”Ja Mooses sanoi heille: ”Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset? … Niin surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen. Mutta jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, jättäkää itsellenne henkiin. Mutta itse oleskelkaa leirin ulkopuolella seitsemän päivää. Jokainen teistä, joka on jonkun surmannut, ja jokainen teistä, joka on koskenut surmattuun, puhdistautukoon kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, sekä te että teidän vankinne’.” – 4. Mooses 31:15-19

Syy miksi israelilaisten piti surmata kaikki yhdynnässä olleet naiset ja poikalapsetkin, oli heidän sekaantunut geeniperimänsä. Monet kaananilaisten heimoista olivatkin jättiläisiä kuten Oog, Siihon ja Goljat. Jälleen perimmäinen syy israelilaisten suvun puhdasrotusuuteen oli Messiaan puhtaan verilinjan säilyttäminen Aadamista.

”Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys. Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.” – 3. Mooses 18:23-24

Mooseksen laki antaakin vakavan varoituksen myös sekaantumasta eläimiin ja kertoo sen olevan yksi syy kanaanilaisten tuomitsemiseen.

DNA – Ihmisen kirja

dna

”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.” – Psalmit 139:16

Kuten nyt tiedämme, niin ihmisen kaikki tiedot ovat kirjattu DNA-koodiin. Tämä koodi valitettavasti rapistuu mutaatioiden eli virheiden myötä eli tapahtuu entropiaa, vaikkakin koodi on itsekorjaava. Tämän vasta 1950-luvulla löydetyn koodiin olemassa olon Kirjoitukset kertoivat kuitenkin jo yli 3000 vuotta sitten, kun Daavid kirjasi tämän universumin Luojan johdatuksessa psalmiin 139. Psalmi kertoo kuinka ihmisen kaikki tiedot ovat kirjattu kirjaan jo ihmisen ollessa vasta itu eli alkio (hepr. golem) ja juuri näin on tieteessä havaittu olevan, niin että ihmisen ainutlaatuiset tiedot ovat kirjattu DNA-koodille jo alkiossa. Tätä voisikin nimittää hmisen kaikkein pyhimmäksi, sillä se määrittelee minkälaisia olemme.

r22_chromosomesolomon_temple

”Ja hän pystytti pylväät temppelin eteisen eteen. Pylväälle, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimen Jaakin, ja pylväälle, jonka hän pystytti vasemmalle puolelle, hän antoi nimen Booas.” – 1. Kuninkaiden kirja 7:21

Ihmisen ruumiin kuvataan olevan temppeli ja sen perusyksikkö solu onkin kuin Salomonin temppeli. Samalla tavalla kuin solun sisällä on tuma, niin myös temppelin sisällä on kaikkein pyhin, jossa Jumala henki asuu. DNA-koodi on talletettu kahdelle 23 kromosomi parille eli yhteensä 46 kromosomille. Myös Salomonin temppelissä oli kaksi pylvästä; Jaakin ja Booas, joiden korkeudet olivat 23 kyynärää (1. Kun. 7:15-16) eli yhteensä 46 kyynärää.

”Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä’. Niin juutalaiset sanoivat: ’46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?’ Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.” – Johannes 2:19-21

”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.” – 1. Korintolaiskirje 3:16-17

Samalla tavalla Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen puheen temppelistä, jota rakennettiin 46 vuotta. Tässä yhdistetäänkin temppeli suoraan ruumiiseen, joka tuodaan selkeästi esille Kiroituksien 46. kirjassa 1. Korintolaiskirjeessä. Mitä on siis temppelin turmeleminen ja miten se on mahdollista?

Evoluutioon huipentuma ja tuhon aiheuttaja

evolve

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” – 1. Mooseksen kirja 1:27

Sen sijaan, että ihmiset uskoisivat ihmisen olevan universumin Luojan luoma äärettömän älykkään suunnittelun lopputulos, niin uskotaan että ihminen ja DNA ovat sattumien sarjan lopputulos. Tämä on avannut portin ajatukselle ohjatusta evoluutiosta, johon ajatukseen Adolf Hitler tarttui aikanaan yrittäessään eugeniikan eli rotuhygienian avulla kehittää yli-ihmistäÜbermensch. Samalla tavalla myös entisen Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin kehitteli apina-ihmis -hybridiä biologi Ilia Ivanovin johdolla. Evoluutio ei siis ainoastaan avannut oveja abortille, eutanasialle, rasismille ja miljoonien ihmisten kansanmurhille ja geenimuunnellulle ruuaalle vaan lopulta myös ihmisen muuntelulle. Tätä kutsutaan useille termeillä, mm. transhumanismi, Ihminen+, Ihminen 2.0, geenitekniikka, posthumanismi ja nanoteknologia. Tällaisen yli-ihmisen kehittämiseen Yhdysvaltojen hallitus käyttää nyt satoja miljoonia ja nyt tämä juna on niin kovassa vauhdissa, ettei sitä enää voi pysäyttää. Tämä on ollut Käärmeen tarkoitus alusta lähtien ja näin Kirjoitukset ennustivatkin tulevan käymään. Thomas Horn on kirjoittanut useita kirjoja tästä aiheesta ja hän kertoo alhaalla olevalla erinomaisella videolla lisää tästä nopeasta kehityksestä.

ufo-alien-abduction

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä…” – Luukas 17:26

”… silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.” – 2. Pietari 3:6-7

”Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.” – Daniel 2:43

Tunnusomaista Nooan päiville oli geenimanipulaatio kuten edellä havaittiin ja tämän seurauksesta kaikki korruptoitunut elollinen tuhottiin vedellä. Nyt on siis tuhoutuva koko maailma samasta syystä, mutta tulella.

”… laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3-4

Nyt nämä enkelit tulevat laskeutumaan uusissa ruumissaansa aluksilla, samalla tavalla kuin Katselija-enkelit laskeutuivat ennen vedenpaisumusta. Samalla kun se toimii selityksenä miljoonien ihmisten katoamiselle, niin se avaa ovet myös erityiselle biologiselle merkille, joka tarjoaa ihmiselle yli-inhimisiä voimia, terveyttä ja pitempää ikää. Tapahtuu siis niin, että ihmisen pyhään temppeliin eli ruumiiseen tulee vieras käärmeen siemen sisälle.

Muutos katoamattomasta siemenestä

glorious-rapture-day

”Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta.” – 1. Pietari 1:23

”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.” – 1. Korintolaiskirje 15:51-53

Käärme ei ole ainoa, jolla on ihmiselle tarjolla uusi ruumis ja yliluonnollisia kykyjä, vaan on paljon pysyvämpi ja suurempi muutos on mahdollista saada vaimon siemen Messias Jeesuksen kautta. Tämän siemenen ihminen ottaa vastaan uudestisyntymisessä ylhäältä ja samalla lunastaa itsellensä uuden kuolemattoman ruumiin, jonka hän saa Messiaan palatessa. Ihminen saa myös universumin Luojalta yliluonnollisia kykyjä, sen mukaan miten Hän niitä itse jakaa ja niitä kustuaan armolahjoiksi. Ihminen saa lopulta elää tässä uudessa ruumiissaan ikuisesti täydellisen rauhan, ilon ja rakkauden ympäröimänä, mutta ainoastaan jos ihminen tekee valinnan ottaa vastaan tämä uusi ruumis tässä ajassa. Jos et vielä ole tehnyt valintaa, niin nyt olisi mahdollisuus syntyä uudestaan uuteen elämään.

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” – Roomalaiskirje 12:2

Mainokset

One comment on “Ihmisen kirjan muokkaaminen

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s