Eenokin ennustukset Messiaasta

Muinainen Eenokin kirja oli käytössä alkuseurakunnalla ja Juudaan kirje lainaakin sitä suoraan jakeissa 14-15. Tämä kirja oli kadoksissa 700 vuodesta aina 1700-luvulle saakka, kunnes tutkimusmatkailija James Bruce löysi sen Etiopilaisesta Raamatusta ja ensimmäiset kopiot tulivat tuolloin kirjasta Eurooppaan. Kirja itse sanookin aivan alussa, että se on tarkoitettu lopun ajan ihmisille: ”Eenokin siunauksen sanat, joilla hän siunasi valitut ja vanhurskaat, jotka tulevat elämään ahdistuksen  päivänä, jolloin kaikki syntiset ja jumalattomat poistetaan.” (Eenok 1:1). Vaikka kirjaa ei voida pitää erehtymättömänä ja inspiroituna, ei myöskään kannatta sivuttaa sitä sellaisenaan. Erityisesti sen ennustukset Messiaasta ovat täyttyneet Jeesuksessa hämmästyttävällä tarkkuudella. Mielenkiintoisesti voidaan havaita, että jos edellä olevan Juudan kirjoitus otetaan kirjaimellisesti, niin se tarkoittaa, että ainakin osa Eenokin kirjasta voi olla yksi maailman vanhimpia kirjoituksia maan päällä! Jotkut väittävätkin sen olevan jopa yli 4500 vuotta vanha. Joka tapauksessa se on löydetty arkeologisissa kaivauksissa Kuolleenmeren kääröistä, joka todistaa että kirja on ollut käytössä (ainakin jo) satoja vuosia ennen ajan laskua ja Messiasta.

enoch

”Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut…” – Juudaksen kirje 1:14

Messiaan ensimmäinen tulemus

Jesus-Hug

”Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.” – Daniel 7:13-14

”Ja siellä minä näin Hänet, joka on Kaiken Alku, ja Hänen päänsä oli valkoinen kuin villa, ja Hänen kanssaan oli toinen olento, joka oli kasvoiltaan kuin ihminen, ja hänen kasvonsa olivat täynnä kunniaa, kuin pyhillä enkeleillä. Ja minä kysyin enkeliltä, joka kulki kanssani ja näytti minulle kaikki salatut asiat, tästä Ihmisen Pojasta, kuka Hän oli, ja mistä Hän on, ja miksi Hän kulkee Kaiken Alun kanssa?” – Eenok 46:1-2

Profeetta Eenok, joka eli ennen vedenpaisumusta n. 5000 vuotta sitten ja joka temmattiin universumin Luojan mielisuosiota nauttineena kuolemaa näkemättä Hänen luoksensa. Ennen tuota hän kävi kuitenkin jo taivaassa – ehkäpä hengessä – ja hänelle näytettiin ihmeellisiä asioita aivan kuten Danielille paljon myöhemmin, ja Danielin tavoin ei Eenokkaan näitä asioita ymmärtänyt, vaan hän alkoi esittää kysymyksiä. Yksi näistä vaikeasti ymmärrettävistä asioista Eenokille oli univesumin Luojan kanssa oleva toinen olento, josta käytetään nimeä Ihmisen Poika. Hän sai tarkan vastauksen ja selvityksen siitä, kuka tämä maailman syntyvä Messias olisi.

Hän on Pelastus eli hepreaksi Yeshua tai suomeksi Jeesus. (Matt. 1:21)
”Ja kaikki kirouksesta vapaat iloitsevat, ja tulee olemaan syntien anteeksisaaminen, ja kaikki armo ja rauha ja kärsivällisyys: heille tulee olemaan pelastus, hyvä valo.” – Eenok 5:6

Häneen luottavilla on iankaikkinen elämä. (Joh. 10:28)
”Ja tulee lahja valittujen viisaudelle, ja he tulevat elämään eivätkä tee enää koskaan syntiä, jumalattomuutta tai ylpeyttä, viisaita tulee olemaan vähän… Ja heidän elämänsä kasvavat rauhassa, ja heidän ilonsa vuodet moninkertaistuvat, ikuisessa onnessa ja rauhassa, kaikki heidän elinpäivänsä.” – Eenok 5:8-9

Hän on (Pyhän Hengessä) keskuudessamme tuomassa vahvistusta. (Joh. 14:26)
”Ja heidän sielunsa tulevat vahvistumaan heissä, kun he näkevät Minun Valittuni, ja nuo jotka ovat kutsuneet Minun kunnioitettavaa nimeäni: silloin minä laitan Valittuni kulkemaan heidän keskuudessaan.” – Eenok 45:3-4

Hän paljastaa salaisuuksien aarteet. (Kol. 2:2-3)
”Tämä on Ihmisen Poika, jolla on vanhurskaus, jonka kanssa vanhurskaus vaeltaa, ja joka paljastaa kaikki aarteet siitä mikä on salattu, sillä Herra on valinnut Hänet, ja joka on korotettu Herran edessä vanhurskaudessa ikuisesti” – Eenok 46:3

Hänen seuraajansa joutuvat vainotuiksi. (Joh. 15:20)
”Ja he vainoavat Hänen kokoontumistalojaan, ja niitä uskollisia, jotka pitävät kiinni Herran nimestä.” – Eenok 46:8

Pelastus on Herran tarjomaan vanhurskaan veren kautta. (Matt. 26:28)
”Ja niinä päivinä tulee vanhurskaiden rukous olemaan kuultu, ja vanhurskas veri on noussut maasta Herran eteen. Niinä päivinä pyhät, jotka vaeltavat ylhäällä taivaissa, yhdistävät äänensä ja rukoilevat ja anovat ja ylistävät ja kiittävät ja siunaavat Herran nimeä vanhurskaan vuodatetun veren tähden, eikä tuo vanhurskaiden rukous tule olemaan turha Herran edessä, sillä heille tapahtuu oikeus eikä heidän tarvitse kärsiä ikuisesti.” – Eenok 47:1-2

Häntä kutsutaan Ihmisen Pojaksi. (Joh. 5:27)
”Ja sillä hetkellä tuo Ihmisen Poika nimitettiin Herran ollessa paikalla, ja Hänen nimensä mainittiin Kaiken Alun edessä.” – Eenok 48:2

Hän oli olemassa ennen luomista. (Joh. 17:5)
”Ennen kuin aurinkoa oli luotu, ennen kuin taivaan tähtiä oli tehty, Hänelle oli annettu nimi Herran edessä.” – Eenok 48:3

Hän on valo ja Hän tuli kaikille kansoille. (Luuk. 2:32)
”Hän tulee olemaan vanhurskaille sauva, johon he voivat nojata eivätkä kaadu, ja hän tulee olemaan valo kaikille kansoille, ja toivo niille joilla on murhe sydämessä.” – Eenok 48:4

Hänen edessään on kaikkien polvistuttava. (Fil. 2:10)
”Kaikki jotka vaeltavat maan päällä tulevat kaatumaan maahan Hänen eteensä ja palvomaan Häntä, ja ylistämään ja siunaamaan ja laululla juhlimaan Herraa.” – Eenok 48:5

Hän varjelee vanhurskaat. (Joh. 17:12)
”Ja Herran viisaus on paljastanut Hänet pyhille ja vanhurskaille, sillä hän on valmistanut vanhurskaiden kohtalon, koska he ovat vihanneet ja halveksineet tätä vääryden maailmaa, ja ovat vihanneet kaikkia sen töitä ja tekoja Herran nimessä, sillä Hänen nimessään heidät on pelastettu, ja Hänen hyvän tarkoituksensa mukaan se on ollut heille elämäksi.” – Eenok 48:7

Hänet hyljänneet tulevat vainotuksi. (Joh. 1:11)
”Ja heidän murheensa päivänä tulee olemaan lepo maan päällä, ja heidän edessään he kaatuvat eivätkä nouse uudestaan: kukaan ei ota heitä käsiinsä ja nosta heitä: sillä he ovat kieltäneet Herran ja Hänen Voideltunsa.” – Eenok 48:10

Hän elää iankaikkisesti. (Ilm. 1:18)
”Sillä Valittu seisoo Herran edessä, ja Hänen kunniansa on aina ja iankaikkisesti, ja Hänen voimansa kaikille sukupolville.” – Eenok 49:2

Hänen Henkensä on opettava ja muistuttava kaikesta. (Joh. 14:16,26).
”Ja Hänessä vaeltaa viisauden Henki, ja Henki, joka antaa tarkan tuntemuksen, ja ymmärryksen ja voiman Henki, ja niiden henki, jotka ovat nukahtaneet vanhurskaudessa.” – Eenok 49:3

Hänelle on annettu kaikki tuomiovalta. (Joh. 5:22)
”Ja Hän tulee tuomitsemaan salaiset asiat, eikä kukaan voi sanoa valehtelevaa sanaa Hänen edessään, sillä Hän on Valittu Herran edessä, Hänen hyvän tarkoituksensa mukaan.” – Eenok 49:4

Hän kutsuu seuraajansa todistamaan ja julistamaan parannusta. (Mark. 16:15)
”Ja vanhurskaus tulee voittamaan Herran nimessä; Hän kutsuu toiset todistamaan, että he voisivat katua ja hylätä kättensä teot.” – Eenok 50:2

Hänen kauttansa pelastuminen on armosta ilman ansioita. (Ef. 2:8-9)
”Heillä ei tule olemaan kunnioitusta Herran nimen kautta, vaikka Hänen nimensä kautta he tulevat pelastetuiksi, ja Herra säälii heitä, sillä Hänen armonsa on suuri.” – Eenok 50:3

Hänessä on ylösnousemus. (Joh. 11:25)
”Ja niinä päivinä myös maa antaa takaisin sen, mikä on sille uskottu, ja tuonela antaa takaisin sen minkä se on saanut, ja helvetti antaa takaisin sen minkä se omistaa. Sillä niinä päivinä Valittu nousee, ja Hän valitsee heidän keskuudestaan vanhurskaat ja pyhät: sillä heidän pelastuksensa päivä on lähellä.” – Eenok 51:1-2

Hän oli syntyvä vanhurskaudeksi. (Luuk. 2:11)
”Tämä on se Ihmisen Poika, joka on syntyvä vanhurskaudeksi, ja vanhurskaus elää Hänessä, ja Kaiken Alun vanhurskaus ei Häntä hylkää.” – Eenok 71:14

Hän on universumin Luojan Poika. (Joh. 8:19)
”Noina päivinä Herra vaati heitä kutsumaan ja todistamaan maan lapsille heidän viisaudestaan: ’Osoittakaa se heille; sillä te olette heidän oppaansa, hyvitys yli koko maan. Sillä Minä ja Minun Poikani olemme liitossa heidän kanssaan iankaikkisesti, oikeamielisyyden poluilla heidän elämässään; ja teillä on rauha’. Riemuitkaa, te oikeamielisyyden lapset! Aamen.” – Eenok 105:1-2

Kuten voimme havaita, niin kuvas Messiaasta sopii paremmin kuin hyvin Messias Jeesukseen. Jopa niin hyvin, että tämän vuoksi kirja ei enää juutalaisten keskuudessa lueda, vaan se paremminkin on kirottu, sillä he eivät vielä ole ottaneet Jeesusta vastaan Messiaaana, aivan kuten tämäkin ennustus sen ennalta näki. Koska Jeesus täytti nämä ennustukset ensimmäisessä tulemuksessaan näin tarkasti, ei ole epäilystäkään etteikö Hän täyttäisi myös näitä muita ennustuksia.

Messiaan toinen tulemus

jesus_rider

”…Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.” – Juudaan kirje 1:14-15

Eenok sai siis selville, että Messias tulisi myös pyhiensä kanssa tuomitsemaan koko maailman. Tässä edellä olevassa Juudaan kirjeen kohdassa lainataan suoraan Eenokin kirjan ensimmäisen luvun yhdeksättä jaetta, joka kertoo tästä. Mutta tämän lisäksi Eenokin kirjassa on monia muita ennustuksia tästä tulevasta ahdistuksen ajasta, jotka ovat erittäin hyvin linjassa Kirjoituksien kanssa ja antavat osaltaan lisätietoa tulevista tapahtumista, jotka ovat jo aivan ovella.

Rapture

”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.” – 1. Korintolaiskirje 15:51-53

”Minä tiedän salaisuuden ja olen lukenut taivaalliset taulut, ja olen nähnyt pyhät kirjat, ja olen havainnut niihin kirjoitettuna ja kaiverrettuna, heihin (vanhurskaisiin) liittyen: että kaikki hyvä ja ilo ja kirkkaus on heitä varten valmistettu, ja muistiin kirjoitettu niiden henkiä varten, jotka vanhurskaudessa kuolevat, ja että monimuotoista hyvää annetaan teille takaisin maksuksi raadannastanne, ja että teidän osanne on runsain määrin yli elävien osan. Ja teidän, vanhurskaudessa kuolleiden, henget tulevat elämään ja riemuitsemaan, eivätkä heidän henkensä menehdy, eikä heidän muistonsa sen Suuren kasvojen edestä kaikkina maailman sukupolvina; sen tähden älä enää pelkää heidän häväistystään.” – Eenok 103:1-4

Eenokilla näytettiin salaisuus ylöstempauksesta, kun Herra Jeesus hakee omansa pois maan päältä ja kuinka he saavat maksun taivaassa.

glorious-rapture-day

”Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan…. Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat…” – Ilmestyskirja 5:6,11

”Ja sen jälkeen minä näin tuhansien tuhansia ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta, minä näin lukemattoman joukon, joka seisoi Herran edessä. Ja Herran neljällä puolella minä näin neljä olentoa, erilaisia kuin nuo, jotka eivät nuku, ja minä opin heidän nimensä: sillä enkeli, joka meni kanssani, teki minulle tunnetuksi heidän nimensä, ja näytti minulle kaikki salatut asiat. Ja minä kuulin noiden neljän olennon äänet, kun he ylistivät kunnian Herraa. Ensimmäinen ääni siunaa Herraa aina ja iankaikkisesti. Ja toinen ääni, jonka kuulin, siunaa Valittua ja valittuja, jotka kulkevat Herrassa. Ja kolmannen äänen minä kuulin rukoilevan ja puhuvan niiden puolesta, jotka vaeltavat maan päällä ja rukoilevat Herran nimessä. Ja minä kuulin neljännen äänen vastustavan saatanaa ja kieltävän häntä tulemasta Herran eteen syyttämään niitä, jotka vaeltavat maan päällä.” – Eenok 40:1-8

Näyssään taivaasta hän näki siellä uskovien joukon palvomassa universumin Luojaa ja Messias Jeesusta, aivan kuten apostoli Johannes näki paljon myöhemmin Patmoksen saarella ensimmäiselle vuosisadalla. Epäilemättä nämä Messiaaseen uskovat eli valitut rukoilevat myös maassa olevien puolesta tuolloin.

Third_World_War

”Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla…. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.” – Hesekiel 38:3-8

”Ja noina päivinä enkelit palaavat ja sinkoavat itsensä itään yli Parthian Ja Meedian: he hämmentävät kuninkaat, niin että levottomuuden henki tulee heidän ylleen, ja he nousevat valtaistuimiltaan, että he murtautuisivat ulos kuin leijonat luolistaan, ja kuin nälkäiset sudet laumojensa keskuudessa. Ja he menevät ja tallaavat jalkojen alla Hänen valittujensa maata ja Hänen valittujensa maa tulee olemaan heidän edessään taistelualue ja valtatie: mutta vanhurskaideni kaupunki tulee olemaan este heidän hevosilleen. Ja he alkavat taistella keskenään, ja heidän oikea kätensä on voimallinen heitä vastaan, ja ihminen ei tunne veljeään, eikä poika isäänsä tai äitiään, kunnes heidän teurastamillaan ruumiilla ei ole lukua, eikä heidän rangaistuksensa ole turhaa.” – Eenok 56:5-7

Parthia on vanha nimitys Persiasta eli nykyisin Iranin kohdalla olevasta valtiosta samoin kuin myös Meedia. Paikkojen maininta Eenokin kirjassa on jo sinällään harvinaista, joten on ihmeellistä kuinka tämä Iranin tilanteen kuvaus on kuitenkin kuin uutisista. Juuri nyt voimme nähdä tämän kuninkaiden hämmentämisen olevan jo käynnissä ja levottomuuden hengen lepäävän heidän yllään. Tässä Eenokin näyssä kuvattu taistelu on tarkemmin kuvattu Hesekielin kirjan lukujen 38 ja 39 ennustuksesta Venäjän johdolla tapahtuvasta hyökkäyksestä Israeliin, jonka seurauksena he kuitenkin itse tuhoutuvat.

blue planet earth in outer space

”Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät… Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.” – Markus 13:20-25

”Ja synnintekijöiden päivinä vuodet lyhennetään, ja heidän siemenensä hidastelee heidän maassaan ja pelloillaan, ja kaikki asiat maan päällä muuttuvat, eivätkä ilmesty ajallaan. Ja sade pidätetään – taivas pidättää sen. Ja noina aikoina maan hedelmät ovat takaperoiset, eivätkä kasva ajallaan, ja puiden hedelmiä pidätetään niiden aikana. Ja kuu muuttaa sääntöään, eikä ilmestykään ajallaan. Ja noina päivinä aurinko nähdään, ja se matkustaa illalla valtavan suuressa vaunussa länteen, ja se loistaa kirkkaammin kuin valon sovitut säädökset. Ja monet tähdistä ylhäisimmät rikkovat säädöksiään. Ja nämä muuttavat kiertoratojaan ja tehtäviään, eivätkä ilmesty niille säädetyillä ajoilla. Ja pahuus moninkertaistuu heidän yllään, ja rangaistus tulee heidän ylleen tuhotakseen kaiken.” – Eenok 80:2-8

Tämäkin Eenokin kuvaus ahdistuksen ajasta – sen viimeisestä 1260 päivästä – seuraa hyvin Kirjoituksia ja Messias Jeesuksen ilmoitusta lopun ajan tapahtumista päivien lyhentämisestä taivaiden voimien järkkymiseen. Näiden kosmisten ilmiöiden takana on mahdollisesti Planeetta X ja sen vaikutus maanpiiriin sekä aurinkokuntamme planettoihin.

Jesussecondcoming

”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.” – Matteus 24:30-31

”Niinä päivinä enkelit laskeutuvat salaisiin paikkoihin ja kokoavat yhteen paikkaan kaikki ne, jotka ovat vähentäneet syntiä, ja Korkein nousee tuona tuomion päivänä jakamaan suurta tuomiota synnintekijöiden keskuudessa. Ja yli kaikkien vanhurskaiden ja pyhien, Hän osoittaa vartijat pyhien enkelten keskuudesta vartioimaan heitä kuin silmäterää, kunnes Hän tekee lopun kaikesta pahuudesta ja kaikesta synnistä, ja vaikka vanhurskaat nukkuvat pitkää unta, heillä ei ole mitään pelättävää. Ja silloin maan lapset näkevät viisaat turvassa, ja ymmärtävät kaikki tämän kirjan sanat, ja havaitsevat, että heidän rikkautensa eivät kykene heitä pelastamaan, kun heidän syntinsä kaatavat heidät.” – Eenok 100:4-6

Ahdistuksen ajan lopussa kun ahdistuksen aikana Messiasta seuraamaan alkaneet ihmiset ovat piiloissa luolissa ja bunkkereissa, niin silloin ilmestyy Messias Jeesus ja lähettää enkelinsä kerämään nämä uskovat suojaan, mutta syntiset Hän tuhoaa tulella tuolloin.

Paradise

”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” – Ilmestyskirja 20:4-6

”Ja niinä päivinä tulee tapahtumaan, että valitut ja pyhät lapset laskeutuvat korkeasta taivaasta, ja heidän siemenensä tulee yhdeksi ihmisten lasten kanssa… Ja siellä minä näin toisen näyn, pyhien vaelluspaikat, ja vanhurskaiden lepopaikat. Täällä minun silmäni näkivät heidän vaelluksensa Hänen vanhurskaiden enkeliensä kanssa, ja lepopaikat pyhien kanssa. Ja he anoivat ja rukoilivat ja puhuivat ihmisten lasten puolesta, ja vanhurskaus virtasi heidän edessään kuin vesi, ja armo kuin kaste maan päällä: niin on heidän keskuudessaan aina ja iankaikkisesti. Ja siinä paikassa silmäni näkivät vanhurskauden ja uskon Valitun, ja minä näin hänen paikkansa Herran siipien alla. Ja vanhurskaus hallitsee Hänen päivinään, ja vanhurskaat ja valitut ovat lukemattomat Hänen edessään aina ja iankaikkisesti. Ja kaikki vanhurskaat ja valitut Hänen edessään tulevat olemaan voimakkaita, kuin palavat valot, ja heidän suunsa on täynnä siunausta. Ja heidän huulensa ylistävät Herran nimeä, eikä vanhurskaus lopu Hänen edestään milloinkaan. Siellä minä toivoin vaeltavani, ja minun henkeni ikävöi sitä paikkaa, ja siksi siellä tulee olemaan osani, sillä niin on minuun liittyen valmistettu Herran edessä.” – Eenok 39:1-8

Tämän jälkeen Messiaan valitut laskeutuvat ja alkaa rauhan aikakausi, jolloin vihdoinkin korruptio ja kaikenlainen synti elämä lakkaa, kun pyhät hallitsevat Messias Jeesuksen kanssa maata. Kuinka hienoa tämä aika tuleekaan olemaan, missä myös Eenok toivoi olevansa. Ethän sinä ole jäämässä tähän suureen ahdistukseen, vaan olet uudestisyntynyt ylhäältä?

the rapture

”Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ’eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois’. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” – Heprealaiskirje 11:5-6

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s