Eenokin näky maailman historiasta

Kuten edelliset artikkelit Israelin 70 paimenesta ja Messias ennustukset on näyttänyt toteen, että Eenokin kirja pitää sisällään ihmeellisiä ennustuksia, niin ei siis  ihme, että Kirjoitukset suoraan siteeraavat sitä Juudaan kirjeessä (Juud 1:14-15), aivan kuin vahvistaen että kyseessä on hyvä kirja, vaikkakaan ei Kirjoituksien tapaan erehtymätön, mutta niitä kuitenkin erittäin hyvin tukeva. Universumin Luoja näyttää säilyttäneen kuin yliluonnollisella tavalla tämän kirjan meidän sukupolvellemme, sillä se oli noin vuodesta 700 jKr kadoksissa vuoteen 1700-luvulle saakka, kunnes se löydettiin etiopilaisesta Kirjoituksien kanoonista. Se onkin tarkoitettu meidän ajallemme. Tässä siis profeetta Eenokin näkyjä tulevaisuudesta jaettuna kymmeneen 700 vuoden ajan jaksoon, joista hän eli ensimmäisellä ja me nyt yhdeksännellä. Eenokin elinikä on myös erikoinen 365 vuotta, jolloin hän eli yhden päivän jokaista vuoden päivää kohden.

prophet

”Ja Eenok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Eenokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Eenok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.” – 1. Mooseksen kirja 5:22-24

Kadonnut maailma

Destruction of Atlantis

”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.” – 2. Pietarin kirje 2:4-5

4000 – 3300 eKr
”Minä synnyin seitsemäntenä, ensimmäisellä viikolla, kun tuomio ja vanhurskaus vielä pysyivät.” – Eenok 93:3

3300 – 2600 eKr
”Ja minun jälkeeni nousee toisella viikolla suurta pahuutta, ja petos tulee esille. Sinä viikkona tulee olemaan ensimmäinen loppu, jossa pelastuu ihmiskunta. Ja kun se on päättynyt, vääryys kasvaa, ja synnintekijöitä varten tehdään laki.” – Eenok 93:4

Ensimmäiset kaksi viikkoa eli 1400 vuotta kertoo elämästä antediluviaanisessa maailmassa eli aikana ennen vedenpaisumusta, kun vallitsi täysin erilainen ilmasto ja ihmiset elivät pitempään. Ensimmäiset vuosisadat Jeredin päiviin asti kuluivat rauhallisesti, kunnes silloin tulivat langenneet enkelit maan päälle ja eksyttivät koko maailman. Enkelit vangittiin ja sekasikiöt tuhottiin, niin että puhtaasta ihmisrodusta jäi jäljelle vain Nooa ja hänen perheensä. Tämä oli muinaisen maailman loppu. Vääryyden kasvu vedenpaisumuksen jälkeen oli taas babylonian kuninkaan Nimrodin nousu maailman ensimmäiseksi valtiaaksi.

Valittu kansa

call-of-abram

”Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä… Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala, ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa.” – 1. Mooseksen kirja 17:4-8

2600 – 1900 eKr
”Ja tuon jälkeen kolmannella viikolla, sen lopulla, valitaan ihminen vanhurskaan tuomion kasviksi, ja hänen jälkeläisistään tulee vanhurskauden kasvi iankaikkisiksi ajoiksi.” – Eenok 93:5

1900 – 1200 eKr
”Ja tuon jälkeen neljännellä viikolla, sen lopulla, nähdään näkyjä pyhistä ja vanhurskaista, ja laki – sukupolvesta sukupolveen – ja aitaus valmistetaan heille.” – Eenok 93:6

1200 – 500 eKr
”Ja tuon jälkeen viidennellä viikolla, kunnian huipulla, huone ja kuningaskunta rakennetaan ikuisiksi ajoiksi.” – Eenok 93:7

Uudessa maailmassa ja nykyisessä maailman ajassa Abraham valittiin vanhurskauden ja uskon isäksi. Tämä tapahtui juuri tuolloin n. 2000 eKr aivan kuten Eenok ennusti. Ja jo tässä asettettiin Israel asemaansa iankaikkisiksi ajoiksi, siis yhä tänäkin päivänä. Neljännellä viikolla (1900-1200 eKr) näyt pyhistä ja vanhurskaista tarkoittavat tuomareiden ja kuninkaiden aikaa sekä tuolloin sukupolvesta sukupolveen asetettu laki annettiin Moosekselle (n. 1500 eKr). Näky huoneesta ja ikuisesta kuningaskunnasta kertovat kuningas Daavidin kuningaskunnasta ja hänen poikansa Salomon rakentamaa temppeliä. Messias Jeesusta, joka perusti tämän ikuisen kuningaskunnan kutsuttiinkin Daavidin Pojaksi, kun Hän tuli Jerusalemiin tuhat vuotta Daavidin jälkeen.

Messias ja Hänen seuraajansa

passover1

”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” – Jesaja 53:4-5

500 eKr – 200 jKr
”Ja tuon jälkeen kuudennella viikolla, kaikki sen aikana elävät tullaan sokaisemaan, ja heidän sydämensä hylkäävät viisauden. Ja sen aikana eräs mies tulee nousemaan. Ja sen lopulla se kuningaskunnan huone poltetaan tulella ja valitun juuren koko suku hajaantuu.” – Eenok 93:8

200 – 900 jKr
”Ja tuon jälkeen, seitsemännellä viikolla, nousee luopioiden sukupolvi, ja monet ovat sen teot, ja kaikki sen teot ovat luopumusta. Ja sen lopulla iankaikkisen vanhurskauden kasvin valitut vanhurskaat valitaan ottaamaan vastaan seitsenkertaiset ohjeet kaikkesta Hänen luomakunnastaan.” – Eenok 93:9

900 – 1600 jKr
”Ja sen jälkeen on toinen, kahdeksas, vanhurskauden viikko, ja miekka annetaan sille, että sortajille jaettaisiin vanhurskas tuomio, ja synnintekijät johdatettaisiin vanhurskaiden käsiin. Ja sen lopulla he hankkivat huoneita vanhurskautensa kautta, ja Suurelle Kuninkaalle rakennetaan huone iankaikkisiksi ajoiksi, ja kaikki ihmiskunta etsii oikeamielisyyden polkua.” – Eenok 91:12

Sokeutuminen kuvaa hiljaista 400 vuoden aikaa ennen Messias Jeesuksen tulemusta ja ajanjaksoa, joka jää Vanhan ja Uuden liiton Kirjoituksien välille. Myös se, että heidän sydämensä hylkäsivät viisauden kävi täysen toteen Jeesuksen elinpäivinä. Tässä mainittu erityinen mies, joka tulee nousemaan on juuri Ihmisen Poika ja Jumalan Poika Jeshua Ha’Maschia – Jeesus Messias, joka todellakin tuli Eenokin ennustamassa ajankohdassa. Ja aivan kuten Eenok ennusti, niin Jeesuksen tulemuksen jälkeen temppeli tuhoutui eikä vieläkään ole kolmatta temppeliä rakennettu ja valittu suku eli Israel hajaantui vuoteen 1948 asti.

Seitsemännen viikon luopioiden sukupolvi kuvaa Rooman vallan romahtamisen aikakautta, jolloin katolinen kirkko syntyi 300-luvulla, joka toi monia pakanallisia oppeja Messias Jeesuksen seuraajille sekä aloitti heidän vainonsa. Seitsenkertaiset ohjeet tarkoittavat tietenkin Kirjoituksia: ”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” (Ps. 12:6), joiden kanonisointi valmistui kokonaisuudessaan tuolloin.

Toinen vanhurskauden viikko jatkaa kuvausta Messias Jeesuksen seuraajien aikakaudesta ja miekka kuvaa myös tässä Kirjoituksia, jota myös kutsutaan Hengen miekaksi. Tämän aikakauden lopulla vanhurskauden kautta hankittavat huoneet Suuren Kuninkaan huoneen rakentamiseen tarkoittaa uskonpuhdistajien aloittamaa viimeistä seurakunta kautta ja heidän rakentamaa seurakuntaa koostuen erilaisista uskovien yhteisöistä ympäri maailmaa eri kirkkokunnista, joille yhteistä on usko Messias Jeesukseen.

Synnytys tuskat ja uusi maailma

jesus_rider

”… Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.” – 2. Tessalonikalaiskirje 1:6-8

1600 – 2300 jKr
”Ja tuon jälkeen, yhdeksännellä viikolla, vanhurskas tuomio paljastuu koko maailmalle, ja kaikki jumalattomien teot katoavat kaikesta maasta, ja maailma kirjoitetaan muistiin – tuhoa varten!” – Eenok 91:14

2300 – 3000 jKr
”Ja tämän jälkeen, kymmenennellä viikolla, seitsemännessä osassa, tulee se suuri iankaikkinen tuomio, jossa Hän jakaa kostoa enkeleille. Ja ensimmäinen taivas poistuu ja katoaa, ja uusi taivas ilmestyy, ja kaikki taivasten voimat antavat seitsenkertaisen valon. Ja sen jälkeen on monia viikkoja, lukemattomia, ikuisesti, ja kaikki ovat hyvyydessä ja vanhurskaudessa, eikä syntiä milloinkaan mainita.” – Eenok 91:15-17

Elämme nyt profeetta Eenokin ennustamaa yhdeksättä viikkoa. Pahuuden noustua huippuunsa tulee lopulta meidän aikakauden lopuksi tämä vanhurskas eli oikeudenmukainen tuomio, kun Messias Jeesus palaa kunniassa ja voimassa. Tällöin alkaa messiaaninen aikakausi, jolloin Hän hallitsee pyhiensä kanssa tuhat vuotta ja tuolloin kaikki kerrankin toimii; ei rikoksia, ei korruptiota eikä epäoikeudenmukaisuutta ja ihmisten ikä tulee olemaan kuin puiden ikä. Kun tämä messiaaninen rauhan valtakunta on ohitse, tulee viimeinen tuomio, missä jumalattomat tuomitaan. Tämän jälkeen tehdään uudet taivaat ja maa, eikä syntiä enää tule olemaan eikä kuolemaa.

eagle-new-earth

”Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva.” – Ilmestyskirja 22:1-3

Mainokset

3 comments on “Eenokin näky maailman historiasta

 1. Olettamukseni on, että uskot todeksi mistä Eenok (Hanok) kirjoitti koska lainaat hänen kirjoituksiaan. Uskotko myös että vuoden pituus on tasan 364 päivää? Sitä mieltä on ainakin Eenok. Hän sai tiedon Herran enkeliltä. Olen hiljatain kirjoittanut artikkelin Eenokin kalenterista ja miksi pidän sitä kaikkein luotettavampana kalenterina.

  Tykkää

  • Raamattu on ainoa erehtymätön ja inspiroitu kirja kokoelma. Tämä on lähtökohta.

   Kuitenkin, Raamattu lainaa Eenokin kirjaa, jopa sanasta sanaan Juudaan kirjeessä, joka antaa vihjeen siitä, että Eenokin kirjaa kannattaa ainakin tutkia.

   Myös alkuseurakunnan aikana kirkkoisät ja juutalaiset käyttivät Eenokin kirjaa, mutta juutalaiset julistivat sen kirotuksi kirjaksi, koska siinä kerrotaan eräästä ”Ihmisen Pojasta” Jumalan luona taivaana, jota Jumala nimittää Pojakseen.

   Se on löytynyt myös suurelta osin Kuolleenmeren kääröjen seasta, joka kertoo että se on ainakin 2000 vuotta vanha, todennäköisesti paljon vanhempikin ainakin osittain.

   Sitä kannattaa siis tutkia, mutta kriittisesti.

   Monet historialliset lähteet kertovat, että alunperin vuosi oli 360 päivää. Esimerkiksi babylonialaiset lähteet kertovat näin. Islamissa ja juutalaisuudessa tämä on yhä kalenterin lukema. Itse uskon, että ennen vedenpaisumusta Eenokin päivinä vuosi oli lyhyempi, joka sopii Eenokin kirjaan, mutta maan kierron nopeus muuttui sitten katastrofin tapahduttua.

   Tykkää

 2. Lainaus: ”Monet historialliset lähteet kertovat, että alunperin vuosi oli 360 päivää.”

  Juu, mutta pitää huomioida Eenokin kirjan kokonaisuus, ja jos sitä ei tee, niin menee luvuissa väärille raiteille. Siellä sanotaan näin:

  ”Ja tuhansien johtajien johtajat, jotka on asetettu yli koko luomakunnan ja yli kaikkien tähtien, myös niillä on tehtävää niiden NELJÄN KARKAUSPÄIVÄN KANSSA, ollen erottamattomat virastaan, vuosien laskennan mukaan, ja nämä palvelevat noina NELJÄNÄ PÄIVÄNÄ, JOITA EI LASKETA MUKAAN VUODEN LASKENNASSA. JA NIDEN ANSIOSTA IHMISET MENEVÄT SIINÄ HARHAAN… ”.

  Niin ikään, Eenokin kirjassa mainitaan tuo luku 364 yhteensä 5 kertaa, mm. näillä sanoilla:

  ”… ja vuosi tulee täyteen 364 päivässä. Ja sen MITTA ON TARKKA ja sen TALLENNETTU LUKU ON TARKKA…”.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s