Messiaan tulemuksen merkit

Kirjoituksien koko ydinsanoma on Messias, joka pelastaa ihmiskunnan. Toisin kuin monien uskontojen profeetat tai messiaat, niin ainoastaan Messias Jeesusta edelsi huikea määrä ennustuksia, jotka Hänen tuli täyttää pilkulleen. Monet historian kirjoitukset ja arkeologia myös paljastaa Hänestä ja hänen ensimmäisistä seuraajistaan hyvin tarkkoja yksityskohtia. Ennustuksien tiedämme olevan olemassa muuttumattomina (ainakin) 200 vuotta ennen Messian tulemusta Kuolleenmeren kääröjen ja kreikkalaisen Septuaginta käännöksen ansiosta. Onkin hämmästyttävä huomata, kuinka yksityiskohtaisia nämä ennustukset ovat Messiaan syntymäpaikasta ja ajasta aina Hänen nimeensä.

the-birth-of-christ

”Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.” – 4. Mooses 24:17

Messiaan syntymä ja lapsuus

nativity1

”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” – Jesaja 7:14

Näin jouluun (2013) sopii, että käymme ensiksi Messiaan syntymän ja millä tavalla sen tuli tapahtua. Jeesuksen syntymässä toteutuneet ennustukset Messiaasta.

 • 1. Moos. 3:15 – Syntyi naisen siemenestä. (Matt. 1:18)
 • 1. Moos. 12:3 – Abrahamin jälkeläinen. (Matt. 1:1-16)
 • 1. Moos. 17:19 – Isaacin jälkeläinen. (Matt. 1:1-16)
 • 4. Moos. 24:17 – Jaakobin jälkeläinen. (Matt. 1:1-16)
 • 1. Moos. 49:10 – Juudan heimosta. (Matt. 1:1-3)
 • Jes. 7:14 – Syntyi neitseestä. (Matt. 1:18)
 • Jes. 7:14 – Hänen kutsutaan Immanueliksi – Jumala meidän kansamme. (Matt. 1:23)
 • Jes. 8:3 – Hänen äitinsä ennustaisi. (Luuk. 1:46-48)
 • Miik. 5:2 – Hän oli ennen kaikkea ja on iankaikkinen. (John 1:1)
 • Miik. 5:2 – Syntyi Bethlehemin kaupunkiin. (Matt. 2:1)
 • Jer. 23:5 – Kuningas Daavidin jälkeläinen. (Matt. 1:6)
 • Jer. 31:15 – Syntymää seurasi suuri itku ja suru lasten kuolemasta. (Matt. 2:16)
 • Tuom. 13:5 – Häntä kutsuttaisiin Nasiiriksi (suom. Nasaretilainen). (Matt. 2:23)
 • Jes. 52:7 – Hänen nimensä olisi Pelastus (hepr. Yeshua, suom. Jeesus). (Matt. 1:25)
 • Ps. 72:10 – Hänelle toivat kuninkaat lahjoja (Matt. 2:11)
 • Jes. 7:14-17 – Assyyria ja Samaria tuhoutuivat ennen kuin hän oli 12 vuotias.
 • Hoos. 11:1 – Hänet kutsuttiin Egyptistä. (Matt. 2:15)

Messiaan elämä

Yeshua-HaMashiach

”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta… ” – Jesaja 61:1-2

Hänen n. 3,5 vuotta kestänyt julistuksensa omillensa, jotka tulivat Hänet hylkäämään.

 • Ps. 2:7 – Jumalan Poika. (Matt. 3:17)
 • Jes. 42:1 – Jumala mielistyi Häneen. (Matt. 3:17)
 • Mal. 4:5-6 – Johannes oli hänen edelläkävijä Elian hengessä. (Luuk. 1:17)
 • Jes. 40:3 – Hänen edelläkävijä julisti tien valmistamisesta. (Matt. 3:3)
 • 5. Moos. 18:15 – Hän on Mooseksen kaltainen profeetta. (Matt. 2:15)
 • Jes. 9:1-2 – Hän aloitti ei-juutalaisessa Galileassa. (Matt. 4:15)
 • Jes. 55:5 – Ei-juutalaiset saartoivat Hänet. (Matt. 8:10)
 • Ps. 69:8 – Hänen veljensä eivät uskoneet Häneen ennen ylösnousemusta. (Joh. 7:5)
 • Jes. 53:3 – Hänen omansa hylkäsivät Hänet. (Matt. 21:42)
 • Ps. 118:22- Hän on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. (Matt. 21:42)
 • Sak. 9:9 – Hän on kuningas, joka tuli aasintammalla Jerusalemiin. (Sak. 9:9)
 • Miika 7:6 – Tuli tuomaan miekan, ei rauhaa. (Matt. 10:34-35)
 • Jes. 40:11 – Paimen seuraajillensa. (Joh. 10:11)
 • Ps. 78:2 – Hän puhuu vertauksin. (Matt. 13:10)
 • Jes 35:5-6 – Hän paransi sokeat, kuurot ja rammat. (Matt. 11:5)
 • Dan. 9:24 – Saapui oikeana päivänä Jerusalemiin (483 vuotta, Neh. 2:1-8). (Luuk. 19:42-44)
 • Ps. 41:9 – Ystävänsä petti Hänet. (Joh. 13:21)
 • Sak. 11:12 – Hänet myytiin 30 hopearahasta. (Matt. 26:15)
 • Sak. 13:7 – Hänen opetuslapsensa hylkäsivät Hänet. (Matt. 26:56)
 • Sak. 11:13 – Hänestä maksettu 30 hoperahaa heitettiin temppelin lattialle. (Matt. 27:5)
 • Sak. 11:13 – Hänestä maksettu 30 hopearahaa annettiin savenvalajalle pellosta. (Matt. 27:9-10)

Messiaan kuolema

passover1

”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” – Jesaja 53:4-5

Seuraavana pääsiäisen ajan tapahtumat, jossa Jeesus toteutti ennustukset kärsivästä palvelijasta, jonka täytyi kuolla kansan syntien puolesta. Näin vanha liitto tuli täytetyksi Hänen elämässään.

 • 1. Moos. 22:8 – Jumalan tarjoama uhrikaritsa. (Joh. 1:29)
 • Ps. 35:11 – Väärät todistajat syyttävät häntä. (Matt. 26:60)
 • Jes. 53:7 – Vaikeni syytösten edessä. (Matt. 27:14)
 • Jes. 53:4 – Kantoi sairaudet päällänsä. (Matt. 8:16-17)
 • Jes. 50:6 – Häntä lyötiin, pilkattiin ja Hänen päälleensä syljettiin. (Matt. 27:26-30)
 • Miika 5:1 – Häntä lyötiin poskelle. (Matt. 26:67)
 • Ps. 35:19 – Häntä vihattiin syyttä. (Matt. 27:23)
 • Jes. 42:6 – Hänet annettiin liitoksi. (Luuk. 22:20)
 • Jes. 6:9-10 – Häntä ei kuultu, ymmärretty tai nähty. (Matt. 13:14-15)
 • Jes. 29:13 – Kansa pidättäytyi perinnäissääntöihin eikä uskonut Häneen. (Matt. 15:8-9)
 • Jes. 53:5 – Haavoitettu rikkomusten tähden. (Joh. 6:51)
 • Jes. 53:10-12 – Oli uhrina ja palvelijana monille seuraajillensa. (Mark. 10:45)
 • Jes 53:12 – Rukoili pahantekijöiden puolesta. (Luuk. 23:34)
 • Dan. 9:26 – Hänet teloitettiin, mutta ei itsellensä. (Matt. 20:28)
 • Jes. 53:12 – Hänet teloitettiin rikollisten kanssa. (Luuk. 22:37)
 • Ps. 22:15 – Hänellä tuli kova jano. (Joh. 19:28)
 • Ps. 69:21 – Hänelle annettiin hapaanviiniä juotavaksi. (Matt. 27:34)
 • Ps. 22:1 – Huusi: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”. (Matt. 27:46)
 • Ps. 22:16 – Hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin. (Joh. 20:25)
 • Ps. 22:17 – Ihmiset katselivat Häntä istuen. (Matt. 27:36)
 • Ps. 22:18 – Hänen vaatteistaan heitettiin arpaa. (Matt. 27:35)
 • Ps. 22:7-8 – Kansa pilkkasi häntä. (Matt. 27:42-43)
 • Aam. 8:9 – Pimeys keskellä päivää. (Matt. 27:45)
 • Ps. 34:20 – Hänen luunsa ei murtunut. (Joh. 19:33)
 • Sak. 12:10 – Hänet lävistettiin. (Joh. 19:34)
 • Jes. 53:9 – Hänet haudattiin rikkaiden joukkoon. (Matt. 27:57-60)

Messias ylösnousemus ja seuraajat

glorious-rapture-day

”Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan.” – Jesaja 60:3-4

Messiaan oli ennustettu tulevan kaikille kansoille ja niinpä ei-juutalaiset kääntyivätkin seuraamaan Häntä, samalla kuin juutalaisen kansan silmien yllä on verho, joka poistuu kun ei-juutalaisten joukko temmataan tuuliin ja pilviin.

 • Ps. 16:10 – Hän nousi kuolleista. (Mark. 16:6)
 • Ps. 68:18 – Nousi ylös Jumalan luo. (Luuk. 24:51)
 • Jer. 31.31 – Uusi liitto, joka korvaa vanhan liiton. (Luuk. 22:20)
 • Jes. 60:3 – Kansakunnat kääntyivät seuraamaan Häntä. (Matt. 28:19)
 • Ps. 110:4 – Pappi Melkisedekin mukaan. (Hepr. 5:5-6)
 • Ps. 110:1 – Hänen vihollisensa pantiin astinlaudaksi. (Matt. 22:44)
 • Joel 2:28 – Pyhän Hengen vuodatus. (Apt. 2:4)
 • Dan. 9:26 – Temppeli tuhottaisiin Hänen tulemisensa jälkeen.
 • Mal. 3:2-3 – Hän tulee kunniassa ja tulessa. (2. Tess. 1:7-8)
 • Sak. 14:5 – Hän tulee pyhät kanssaan. (1. Tess. 3:13)

Tässä vain osa Häntä koskevia ennustuksia, joita olisi myös lisää Eenokin kirjassa sekä vasta nyt hiljattain löydettyjä salattuja ennustuksia kirjaimista. Hän onkin yhä tänä päivänäkin maailman tunnetuin henkilö ja Hän myös Internetin suosituin henkilö. Monet uskonnot tunnustavatkin hänet suureksi profeetaksi ja esikuvaksi kuten islam, mutta Hänen jumaluutensa on kompastus kivi. Ennustukset eivät kuitenkaan jää tähän, vaan koko tämän sivuston tarkoituksena on avata niitä Kirjoituksien ennustuksia, jotka vielä ovat toteutumatta, sillä elämme nyt aikakautta, josta Kirjoitukset ennustavat laajemmin kuin siitä, kun Hän vaelsi vielä maan päällä.

Jesus-Hug

”Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ’Totisesti, minä tulen pian’. Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.” – Ilmestyskirja 22:20-21

Suomi neito polvillaan

Suomi, tuo meille suomalaisille rakas pieni pohjoinen maa on löydettävissä Kirjoituksista, mutta jonka kohtalosta myös monet ovat nähneet näkyjä. Tämä pohjoista Suomen niemeä on asutettu tuhansien vuosien ajan vaikkakin muinainen historia on osittain niin epäselvä, että jotkut epäilevät Suomen olleen muinoin kuningaskunta ja hallinneen koko Pohjolaa, kun taas toiset epäilevät suomalaisten olleen sumerilaisia, joiden historia katkeaa mysteerisellä tavalla eikä heidän tarkasta kohtalostaan tiedetä. Aikaisempi artikkeli Vaimon ja käärmeen taistelusta kertoi jo kuinka Suomen kohtalo näyttäisi olevan liitoksissa Israelin kohtaloon, mutta mitä oikeastaan Suomen tulevaisuus pitää sisällään?

suomi-neito

“Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon.” – Jeremia 31:4

Myrsky nousee maan ääristä

finland_jerusalem_lions

”Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä.” – Ilmestyskirja 5:5

On merkillistä, että kuten Jerusalemilla, niin Suomellakin on vaakunassaan leijona. Leijona symbolisoi Kirjoituksissa Messias Jeesusta itseänsä. Suurin ero näiden kahden välillä on se, että meidän leijonallamme on kaksiteräinen miekka kädessä ja seisomme kieron miekan päälle. Kiero miekka kuvaa paholaisen vääristynyttä voimaa, mutta leijonan kädessä oleva miekka kuvaa taas universumin Luojan kirjoitettua sanaa: ”Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka…” (Hepr. 4:12) ja niinpä maamme kohtalona onkin ollut pitää esillä Hänen sanaansa ja kuljetta ilosanomaa Messiaasta ympäri maailmaa.

”Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” – Apostolien teot 1:7-8

Messias Jeesuksen viimeinen viesti oli jäädä odottamaan voimaa, jonka Hän antaisi Pyhässä Hengessä, ja sen jälkeen lähteä viemään ilosanomaa Messiaasta maan ääreen saakka. Suomen kansainvälinen nimi Finland tarkoittaakin kirjaimellisesti juuri tätä ääressä olevaa maan Fin (loppu, ääri) Land (maa).

myrsky2_1312MN_uu

”Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä alotan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot. Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra. Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.” – Jeremia 25:29-32

Profeetta Jeremia 500 eKr ennustaa, että tuomio alkaa Herran omista ja niistä, jotka ovat otettuja Hänen nimeensä. Kristillisenä – Suomeksi messiaanisena – kansana tuomio tulee alkamaan meistä. Koska kyseessä on myrsky, niin se repii olemassa olevat rakennelmat rikki ja sen jälkeen tulee sade. Juuri nyt on tuuli nousemassa Suomessa, niin että universumin Luoja repii maahan uskonnollisuuden ja epäjumalat mammonasta materiaaliin, ja kohta seisomme täällä alastomina ja kaiken menettäneinä. Myrsky ei kuitenkaan ole pelkkä negatiivinen symboli, vaan se tuo myös kosteuden ja kasvun eli hengellisen herätyksen. Samalla tavalla ennustaa mm. Kristinbergin kaivoskuiluun liittyvä profetia. ja serbialainen Mitar Tarabich. Juuri nyt (2013 talvi) olemme tämän alkavan niin hengellisen kuin taloudellisenkin myrskyn kourissa. Se on hyvä merkki ja kertoo sateen olevan tulossa.

Suomi kaatuu polvilleen

Maalisuikale 2bSuomen karttavenajan_valloittama_alue2kartta_ hassinen

”Kaatunut on neitsyt Israel eikä enää nouse; hän viruu kaadettuna maassansa, eikä ole, kuka hänet nostaisi.” – Aamos 5:2

Kun Hengen sateet ovat ohitse ja Luojan omat ovat haettu pois, iskee Suomeen miekka. Jos Suomi neito menetti Jatkosodan jälkeen 1947 Pariisin rauhasopimuksessa toisen kätensä ja seisoo nyt vain yksi käsi pystyssä, niin jos nämä edellä olevat ennustukselliset kartat toteutuvat, niin Suomi neito vaipuu alas ikään kuin polvilleen rukoilemaan. Samalla kun Suomi takoo miekkoja auroiksi, niin Venäjä varustauu ennätyksellistä vauhtia.

Venäjä ei ainoastaan omaa sotilaallisia aseita Eurooppaa ja Suomea vastaan, vaan myös energia aseen eli Nord Streamin kaasutputken, josta suomalainen sotilasasiantuntija sanoo nän: ”Venäjä ei kätke energia-asettaan. Muiden energian suurtuottajien tavoin se käyttää sitä hyväkseen. Lähivuosina käyttömahdollisuudet paranevat Venäjän saatua valmiiksi pohjoiset, eteläiset ja itäiset energiaväylät. Silloin Venäjällä on käytettävissään välineet, joiden avulla Venäjä voi toteuttaa energiaimperialistista politiikkaansa globaalisti.”. Epäilemättä Venäjää alkaa kiinnostamaan ennen pitkään Norjan öljy ja sopivana ajankohtana se tulee menemään Lapin kautta Norjaan, kun talous romahtaa Euroopassa.

Mutta eivätkö länsimaat tulisi apuun ja suojelemaan pientä Suomea? Venäjään perehtnyt kirjailija Sofi Oksanen toteaa, että Suomelle kävisi kuten Venäjän valloittamalle Krimille: ”Varastetun maan palauttamisesta ei tulisi kansainvälistä liikettä. Invaasio vain tapahtuisi, ja sen annettaisiin tapahtua, koska Venäjän rajavaltiot ja entiset neuvostomaat ovat suurimmaksi osaksi pieniä valtioita, joissa suurin osa länsimaiden kansalaisista ei ole koskaan käynyt ja vain osa heistä osaa edes asettaa nämä maat kartalle. Sellaisten maiden puolesta on hankala menettää yöuniaan.”.

Risto Arhon profetia (1979):
”Tästä maasta karkotetaan myös ihmisiä, ennen kuin kaikki on päättynyt. Ja vainot kylvävät tuhoaan tämän kansan elämään. Katso, maa ja rakennukset monissa paikoissa pian palavat. Ihmiset menettävät turvallisuutensa ja kaikkialla on kuolemaa.

Joka puolelta tulee sotaväkeä: Tulee Turun kautta, tulee lännestä. Katso, katso, tulee myös Helsinkiin nousemaan sotavoimia. Eikä ole sitä paikkaa, missä ei maatanne piiritettäisi. Sen tähden: Valmistautukaa kohtaamaan Jumalanne. Herra tulee kääntämään tämänkin taistelun osittain kansansa onneksi.

Katso, maa jaetaan mittanuoralla keskeltä Suomea. Suurempi osa Suomesta jää idälle. Vedetään raja! Katsokaa, että olette omalta puoleltanne valmiina julistamaan evankeliumia! Sillä katso, länsi on vielä saava oikeuden ja uskonnonvapauden. Katso, Itä-Suomi joutuu pimeäksi ja mustaksi. Siellä alkaa kristittyjen vaino. Sen tähden olkaa uskollisia Herralle. Ja tehkää minkä voitte tehdä ennen kuin myrsky puhkeaa! Herra sanoo: ’Te olette todella lähestymässä vaikeinta aikaa. Tämä turvallisuus ja hyvinvointi, mikä nyt on, tulee kestämään enää vain hetken’.”

Klimenkon pojan Aban uni (1979):
”Suomalaiset ja venäläiset hyökkäävät Norjaan. Suomalaiset ja minä! Siellä oli korkeat muurit ja muurilla korkeita torneja, eikä sinne voi kiivetä. Ja sitten ne norjalaiset taistelivat norjalaisia vastaan.  Katso,  niillä oli siellä toisella puolella sellaisia niin kuin venäläiset. Ja he taistelivat kauheasti myös keskenään. Suomalaiset on kovia. Niitä ei ollut kuin kaksikymmentä ja norjalaisia kymmenen tuhatta. Niitä oli paljon, mutta suomalaiset on kovempia. Ruotsalaiset kyyristelivät siinä välissä. Me hakattiin ne kaikki. Ja Jumala auttoi meitä. Se oli pilven päällä ja se tuli sieltä alas ja auttoi meitä kun se oli niin kiltti. Ja sitten kaikki olivat kuolleet. Kaikki, lapset ja kaikki. Venäläiset tulivat tänne taistelemaan norjalaisia vastaan. Kaikki maat jotka ovat Venäjän rajalla ovat pahoja… Nyt me hyökätään venäläisten valleille, kun ne on niin inhottavia.”

Tukholman profetia (1984):
”Näin venäläisen sotilaan, joka oli aseistettu, niin kuin kuuluu olla. Päässä sillä ei ollut kypärää, vaan sillä oli kenttälakki. Hän seisoi rajapyykkien välissä, toinen rajapyykki oli Venäjän puolella ja toinen sinivalkoinen Suomen puolella. Rajapuomi oli nostettu ylös, raja oli siis auki. Venäjän sotilas kävelee reippaasti Kuopioon ja siitä Ouluun ja siitä Kemiin ja Tornioon jokivartta ylös. Edelleen sille sanotaan: tähän sinä rakennat leirin. Jos kartalta katsotaan, niin se on noin 30-50 kilometriä Pellon pohjoispuolella. Venäjän miehelle sanotaan seuraavat sanat: sinä saat olla tässä siihen asti, kun sinun veljesi lähtevät Israelin maalle. Sinun täytyy itkeä paljon kaatuneita veljiäsi, jotka tulevat kaatumaan siinä suuressa sodassa, joka alkaa Persiassa, kun sinä ja sinun veljesi menette Persiaan.

Sanoma Suomen kansalle on tämä, sanoo Jumala, kun ahdistuksen päivät tulevat ja portti avataan idästä nousevalle kuninkaalle ja sen sotilaille, teillä ei ole yhtään ystävää Euroopassa. Teillä ei ole yhtään kansaa, joka nostaisi asetta teidän puolestanne Venäjää vastaan. Sinä Suomen kansa tulet olemaan yksin, yksinäisempi kuin talvisodan päivinä, mutta sama enkeli, joka taisteli teidän rinnallanne talvisodan päivinä, tulee taistelemaan teidän rinnallanne. Ruokatavarat tulevat nousemaan arvaamattomiin hintoihin teidän maassanne. Koiniks-mitta nisuja tulee maksamaan denarin ja kolme koiniksia ohria denarin, mutta öljyä ja viiniä ei turmella. Öljy on Jumalan Pyhä Sana ja viini on Jumalan Sana. Teille jää vain yksi paikka, mihin te voitte paeta, kun ahdistuksen päivät tulevat, sanoo Jumala ja se paikka on Jumalan Sana. Suomen kansa, Minä olen kutsunut sinua niin monta kymmentä vuotta, talvisodan raskaina päivinä te rukoilitte Minun edessäni. Jokaisesta kirkosta nousi rukous Minun kasvojeni eteen. Te kannoitte kärsivän kansanne kohtalon Minun eteeni. Minä muistin teitä ja Minä siirsin teidän kohtalonne hetken. Mutta nyt hyvinvoinnin ja rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, te kirkkojen etumaisina olevat, teidän tehtävänne tuntuu olevan häpäistä Minun Sanaani.”

Tauno Rantalan ennustus (1999):
”Venäjän puolelta tuli yli rajan tiedustelujoukkoja, joita suomalaiset sotilaat lähtivät jäljittämään. Kun he kohtasivat heidät, he alkoivat ampua suomalaisia tuliaseilla. Joku suomalaisista sotilaista kuoli. Toisia joukkoja Venäjän puolelta tuli yli rajan taas uudelleen. Suomalaiset sotilaat lähtivät heidän jälkeensä. Tällä kerralla heidän kesken ei syntynyt tulitaistelua. He veivät nämä venäläiset sotilaat rajavartioasemalle. Kun heiltä kysyttiin, minkä tähden he tulivat Suomen puolelle, he sanoivat, että heille sanottiin Venäjän puolella, ettei mitään rajaa enää ole olemassakaan – Suomi kuuluu Venäjään. Tästä alkoi kovat kyselyt ja neuvottelut. Kuka näin on käskenyt ja sanonut? Mutta hallitusmiehet alkoivat syytellä toisiansa sanoen ”Sinä sen olet sanonut” ja toinen taas ”Eipä, sinä sen olet sanonut”. Lopuksi ei mitään selvää tullut, kuka sen oli sanonut.

Jonkin ajan kuluttua tuosta Vaalimaan rajapuomi avattiin kokonaan ja venäläiset sotilaat tulivat Suomen puolelle – mitään lupaa kysymättä! Suomalaiset sotilaat yrittivät heitä pysäyttää rauhanomaisin keinoin, mutta eivät he mitään välittäneet, vaan jatkoivat matkaansa aina Kouvolan kaupunkiin asti. Sinne saavuttuaan he laittoivat leirinsä pystyyn ja alkoivat asumaan teltoissansa. Nyt alkoivat neuvottelut taas hallitusten kesken. Mitä tämä tarkoittaa? He vain sanoivat: ’Me olemme pakotetut ottamaan Suomi sellaiseksi puskurialueeksi, etteivät NATOn joukot tule meidän rajamme taakse. Samalla me vartioimme myös teitä’. Suomen hallituksessa käytiin neuvotteluja, mitä nyt tehdään. Amerikka jo antoi venäläisille uhkavaatimuksen, mutta venäläiset sanoivat, että Suomen on itse vastattava heille – kyllä tai ei! Suostutaanko vapaaehtoisesti? Suomen hallituksessa nähtiin parhaaksi suostua, koska kieltäytyminen olisi merkinnyt sotaan joutumista. Edelleen käytiin neuvotteluja Venäjän hallituksen ja Suomen välillä. Miten se toteutetaan? Heillä oli valmis suunnitelma: Hankoniemi, Kotka rannikkokaupungeista, myös Helsinkiin pieni puolustuspaikka. Sitten Lahteen ja Tampereelle puolustus- ja tutka-asemat, Jyväskylään varuskunta panssariosastoineen. Siitä ylöspäin kaupungit Kokkola ja Kemi. Ilmavoimat Rovaniemelle ja Sallaan. Tämä oli Suomen hallitukselle kova sana otettavaksi vastaan. Mutta toinen vaihtoehto olisi ollut sotatantereeksi muuttuminen. Tämä on osa Jumalan rangaistusta, kun olemme menneet Euroopan unioniin.”

Petruksen uni (1980 alkupuoli):
”Suomi hiljaisesti myöntyen antoi pohjoisosan ja osan Itä-Suomea Venäjälle hyökkäysväyläksi Ruotsiin ja Norjaan. Näin sitten Venäjä valloitti Ruotsin lähes kokonaan ja Pohjois-Norjan. Ja tässä unessa Venäjä antoi Suomelle myönnytykseksi, kun Suomi ei aktiivisesti vastustanut Venäjän operaatiota, Karjalan kannaksen ja osan Vienan Karjalaa. Raja vedettiin siinä unessa suunnilleen Oulusta Äänisjärveen ja siitä sitten Syväriä myöten Laatokkaan, ja Karjalan kannas saatiin aina Rajajokeen saakka. Näin Suomi muistuttaa polvillaan rukousasennossa olevaa henkilöä. Koko Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomi jäi jäljelle ja sitten nämä uudelleen Suomeen liitetyt alueet. Muistan senkin, että myös ulkopoliittisesti tunsimme nyt olevamme turvattuja, koska Venäjä ei enää periaatteessa ollut uhka – se oli saanut sen mitä halusi eivätkä muutkaan maat voineet olla Suomelle uhkana. Myös ajatukset taloudellisista mahdollisuuksista tuli siinä unessa esiin. Jollain tasolla me olimme – luulen että tarkoittaa uskovia – helpottuneita.”

Niilo Yli-Vainio (1977-1981):
”Voi Suomi rukka, minä aina sanon etten voi kaikkea kertoa, Kekkoselle jo kirjoitin kirjeen ja sille kerroin mitä tiedän: että Suomi siltä kohtaa kuin kerroin ja mihin kotona nuppineuloilla karttaan merkkasin, tullaan vinosti leikkaamaan halki, idästä alempaa ja ylös pohjoisemmas poikki vinosti ja antamaan pois se ylempi osa.”

Jouko Piho on kerännyt näiden lisäksi monia muita vastaavanlaisia ennustuksia ja kaikki näyttävät ennustavan samaa kohtaloa Suomelle.  Näiden ennustuksien valossa on hämmentävää kuulla erään suomalainen upseerin anonyymisti antama lausunto Suomen puolustus kyvykkyydestä:  ”Puolustusvoimien alasajon  myötä alueelliset merkitykset korostuvat. Puolustusvoimien pääesikunnassa on olemassa päivitetty suunnitelma Suomen katkaisemiseksi Oulun korkeudelta. Koko Suomea on jo nykyisellään mahdotonta puolustaa. Lappia ei kyetä – eikä aiota – puolustaa”. Tämä ei ole yllättävää, sillä Suomella on koko Euroopan unionissa pisin rajaviiva suuren Venäjän kanssa.

suo_pah_39_map kartta-pystykorvaHaplogroups_europe

”Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää.” – Jeremia 31:21-22

Toisin kuin edelliset piirrokset Suomen mahdollisesti tulevasta uusista rajoista, on ensimmäinen edeltävistä kartoista vuodelta 1323 Pähkinäsaaren rauhasta. Kun nämä ennustukset Suomen halkaisemisesta toteutuvat, niin silloin Suomen kohdalla toteutuu se, että universumin Luoja ottaa meiltä siunauksen ja maan pois ja vaivumme siihen tilaan, kun olimme ennen Hänen tuntemistaan. Kuitenkin, hän tuolloin armossaan palauttaa meille sen minkä aikaisemmin menetimme…

Toinen edeltävistä kartoista taas on aivan tuoreen YLEn Mikä jakaa kansaa? -kyselystä, jossa todetaan että Suomi on jo arvojensa puolesta pirstoutunut maa ja niinpä hämmästyttävällä tavalla tämäkin kartta on aivan samanlainen kuin muutkin kartat kahtia leikatusta Suomesta.

Kolmas karttaa näyttää taas Y-DNAn eli haploryhmien jakaantumisen suomalaisten kohdalla. Suomi on myös siis geneettisestikin jakaantunut kahteen eri ryhmään.

Kuinka vakavia varoituksia nämä jakaantumiset Suomen sisällä ovatkaan!

Mikko Reponen (1947):
”Herramme tulee pilvistä. Nyt on korkea aika etsiä herraa. Kohta tulee palkanmaksu. Herra kruunaa uskolliset palvelijansa. Sitä ennen hän muistaa karjalan kiusattua siirtokansaa. Herra odottaa vielä, merkkaa sieluja, murheen ahjossa pehmittää, että hän saisi monelle kiusatulle siirtolaiselle antaa kirkkauden valtakunnan isän kodissa ja kunniaistuimen luonansa. Siksi herra pitkittää, ja enkelit pitävät kiinni vihan tuulia. Mutta näky täyttyy ajallaan. Silloin, vihan tuulien puhaltaessa, aukeaa karjalan maa takaisin…

Kyllä Karjala saadaan vielä takaisin, vaan ei ole hänelle ilmoitettu aikaa. Nyt se saadaan lahjaksi eikä sodalla. Ja hän sanoi, että Venäjä tulee meidän ystäväksemme, vaikka se on vihamies.”

Viipun profeettana tunnettu kalakauppias-saarnamies Mikko Reponen on hyvin tunnettu ennustuksistaan liittyen Karjalan takaisin saamiseksi. Hänen aikaisemmat ennustuksensa Viipurin menettämisestä toteutuivat hyvin tarkasti ja siksi myös näitä ennustuksia on pidetty uskottavina. Hän sanookin, että se saadaan nyt lahjaksi eikä sodalla, joka tarkoittaa että Venäjä antaa Karjalan – ehkäpä vaihtokauppana Lapista! Niin kuin moni muu ennustus viimeisestä sukupolvesta, niin tähänkin on liitetty 70 vuotta, joka myös ohjaisi vuoteen 2017. Kun siis sielut ovat merkattu eli on käynyt hengellinen herätys ja sitä seurannut ylöstempaus, niin silloin alkavat vihan tuulet puhaltaa ja Goog eli Venäjä päästetään irti näkymättömien voimien aukaistaessa rajat. Loppuun Viipun profeetan itsensä käyttämä Habakukin kirjan kohta puhuttaessa näystään.

Venäjä_asevoimat

”Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.” – Habakuk 2:3