Hesekielin ihmeellinen profetia

Kirjoituksien yksi mielenkiintoisin ja ihmeellisin profeetaallinen eli ennustuksia sisältävä kirja on profeetta Hesekielin kirja. Hän syntyi vuonna 622 eKr Jerusalemissa papin pojaksi ja toimi itsekin pappina. Jerusalemista hänet pakkosiirtolaisuuteen 957 jKr Babyloniin 3000 muun ylempi luokkaisen juutalaisen kanssa ja jossa hän kuoli 570 eKr. Hänen hautansa nykyisen Irakin alueella oli pitkään suosittu kohde juutalaisille, jossa yhä on vanha synagooga. 30 vuotiaana hän kohtasi värikkäällä tavalla universumin Luojan itsensä (Hes. 1:4-28), jonka jälkeen hän toimi profeettana. Tämä artikkeli käsittelee Kirjoituksien yhtä kuuluisinta ennustusta suuresta hyökkäyksestä Israeliin aikojen lopulla, jota kutsutaan myös Googin sodaksi ja jota voidaan kutsua myös kolmanneksi maailman sodaksi.

ezekiel-vs

”30. vuotena, neljännessä kuussa, kuukauden viidentenä päivänä, kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja minä näin Jumalan näkyjä.” – Hesekiel 1:1

Uusi Neuvostoliitto

russian_bear

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

Profeetta Danielin kirjan ennustus toisesta pedosta, joka kuvaa toista valtakuntaa. Tämä toinen valtakunta korvaa edellisen Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen luoman valtakunnan (leijona jolla kotkan siivet) ja se on kuvaus viimeisten päivien Venäjän noususta, jonka symboli on tunnetusti tuo Venäjän karhu. Tämä karhu vaihtaa kylkeänsä eli se alkaa näyttää erilaiselta, mutta on yhä kuitenkin karhu. Tämä voi kuvata politiikan muutosta tai vallankumousta. Hampaiden välissä olevat kolme kylkiluuta kuvaavat sen kolmea saalista ja koska kylkiluu kirjoituksissa kuvaa naista, niin nämä voivat olla valtioita joilla on nainen symbolina.

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.” – Hesekiel 38:2,7

Googin sodan kuvan liittouman johtaja esitellä heti toisessa jakeessa nimellä Goog Hesekielin ennustuksessa. Venäjällä on tänäkin päivänä vaskisia kylttejä, jotka sanovat ”Made in Gog” – ”Tehty Googissa” ja jo Aleksanteri Suuri rakennettu omalla nimellänsä kulkevan Aleksanterin Portin Venäjän rajalle, joka on liitetty Googiin ja Maagogiin. Goog näyttäisi kuitenkin hallitsevan mongoolialaisen liittouman kautta, johon kuuluu useita alueita. Epäilemättä nämä alueet tullaan liittämään tulevaan uuteen ”Neuvostoliittoon”, jota Venäjä johtaa.

Roos
Roos voidaan kääntä ”pääksi”, mutta useammat käännökset kääntävät sen Roosiksi ja vanha kreikkalainen Septuaginta erittelee sen myös Roosiksi.

 • Rossija eli Venäjä.

Maagog
Nimi Maagog viittaa mongooleihin ja Etelä-Venäjän alueeseen entisen skyyttilaisen alueelle.

 • Ukraina. Kuului aikanaan Neuvostoliittoon ja osa Ukrainasta on edelleen vahvasti Venäjän kanssa liitossa.
 • Mongolia. Liittounut Venäjän kanssa.

Mesek
Mesek liitetään Muski heimoon muinaisen Anatolian alueella, joka sijaitsee nykyisen Turkin ja Azerbaitsanin alueella, sekä Venäjällä taas Muskovitseihin.

 • Moskova, Venäjän pääkaupunki ja sen alue.
 • Azerbaitsan. Aikanaan osa Neuvostoliittoa ja omaa edelleen vahvat suhteet Venäjään.

Tuubal
Tuubal tai Tabal sijoittuu Etelä-Turkin alueelle, mutta myöhemmin he siirtyivät myös Venäjälle, jossa jäänteitä nimestä esiintyy edelleen.

 • Tobolski, joka on osa Venäjää.
 • Bulgaria. Venäjällä ja Bulgarialla on ollut vahvat suhteet jo 1800-luvulta asti.

Tälle liittouman johtajalle annetaan myös käsky valmistautua ja varustautua. Neuvostoliiton romahdettua on Venäjä vain varjo entisestä kunniastaan, mutta se varustautuu vauhdilla ja eräässä artikkelissa todetaankin: ”Vielä pari kolme vuotta sitten epäiltiin, etteivät Venäjän asevoimat kykenisi viemään läpi suurta uudistusohjelmaansa, johon oli varattu rahaa peräti 500 miljardia euroa… Pietarin ja Kaliningradin kaupunkien turvaksi rakennetaan vahva ohjuspuolustus. Pietarin suunnalta isketään päin vihollista Iskander-M-ohjuksilla ja Kaliningradista S-400-ilmatorjuntaohjuksilla. Molemmat ovat hirvittäviä aseita”.

Kolmantena kohtana liittouman johtajan tunnusmerkille on tietenkin itse liittouma. Johtaako Venäjä jotakin tunnettua liittoumaa ja ketkä siihen kuuluu?

Varustautunut sotilasliitto

Sectsco-logo

”Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat – lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.” – Hesekiel 38:3-6

Liittouma on kuvattu hyvin selkeästi muinaisilla alueiden nimillä, joista osa on yhä käytössä. Jotta nämä Kirjoituksien kansakuntien nykyiset valtiot selviävät, on tunnettava kansakuntien esi-isät.

Persia
Valtiot, jotka olivat muinaisen Persian alueella. Toisin kuin monessa muussa paikassa, niin tässä ei käytetä Iranista nimeä Eelamia, joka kuvaisi Pohjois-Iranin, vaan Eelam tulee tuhoutumaan tulevassa sodassa ennen tätä sotaa. Niinpä tämä Persia kuvaa laajempaa aluetta.

 • Iran. Tämä tulee olemaan liittouman erittäin merkittävä liittolainen, sillä se mainitaan ensimmäisenä. 2005 vuonna Venäjä liittoutui virallisesti Iranin kanssa.
 • Irak. Muinainen Persia hallitsi osaa Irakista Hesekielin aikana.
 • Kurdistanin alueeta Iranin pohjois puolella.

Etiopia (Kuus)
Kuus tarkoittaa mustaa ja sillä tarkoitetaan yleisesti Pohjois-Afrikan ja Intian valtiota, mutta mukaan voidaan huomioida myös Kuusin poikien muodostamat valtiot.

 • Etiopia. Maa oli sosialismin noustua vahvassa liitossa kylmän sodan aikana Neuvostoliiton kanssa, mutta sittemmin tilanne on muuttunut. Epäilemättä maassa tulee nousemaan sosialismi lähitulevaisuudessa, jolloin se jälleen liittoutuu tiivisti Venäjän kanssa.
 • Sudan. Sudanilla on hyvät suhteet Venäjän ja Iranin kanssa.
 • Intia. Intia on liittounut Venäjän kanssa vuodesta 2005 asti.
 • Somalia (Havilan kautta). Somalian suhteet ovat tällä hetkellä monen maan kanssa huonot merirosvouksesta johtuen.
 • Jemen (Sabtan kautta). Jemenillä ja Venäjälle on hyvät suhteet, jotka menevät yli 80 vuotta taaksepäin.
 • Eritrea (Sabtekan kautta). Eritrean ja Venäjän välillä on kommunikaatio, mutta varsinaisesta liittoutumista ei ole.

Puut
Puut tarkoittaa Libya, mutta laskuun tulee myös muita maita kun lukuun otetaan Puutista periytyvät muut kansat.

 • Libya. Libya ja Iran ovat liittouneet, jolloin se tarkoittaa myös liittoutumista Venäjän kanssa.
 • Etelä-Egypti (Patroksilaisten kautta). Kun Egyptiä kohtaa tuho tulevassa sodassa, niin silloin varmasti sen etelä puoli liittoutuu Venäjän kanssa, jos mahdollista vastaiskuun.
 • Kreeta (Kaftorilaisten kautta). Toistaiseksi Kreeta ei ole liittounut Venäjän kanssa.

Goomer
Goomer tarkoittaa gallialaisia ja germaaneja, mutta koska tekstissä mainitaan ”Goomer ja kaikki sen sotalaumat”, on pistettävä erityishuomio Goomerin poikien kautta tuleviin kansoihin sillä tämä kuvaa useita monia kansoja.

 • Turkki. Turkki liittyi vuonna 2012 Shanghain yhteistyöjärjestöön dialogipartneriksi ja on kääntynyt selkeästi Israelia vastaan.
 • Saksa. Venäjällä on kaasuputki Saksan kanssa, jota se voi käyttää pakotteena.
 • Espanja. Espanja on talousongelmissa ja voi kääntyä halvan rahan puoleen Venäjältä.
 • Etelä-Ranska. Kuten Espanja, niin myös Ranska voi talousongelmien takia liittyä Venäjään.
 • Pohjois-UK.  Voi tarkoitta myös/ja Irlantia, joka on ollut talousongelmissa myös.
 • Thaimaa (Askenasin kautta). Muuntumassa islamistiseksi maaksi, jolloin suhteet Venäjään lähenevät.
 • Nepal (Askenasin kautta). Ei vielä liittounut Venäjän kanssa, mutta 2005 vuonna alkoi keskustelut yhteistyöstä niin poliittisesti, taloudellisesti kuin sotilaallisestikin.
 • Vietnam (Askenasin kautta). Sotilaallisesti yhteistyössä Venäjän kanssa.
 • Indonesia (Askenasin kautta). Sotilaallisesti yhteistyössä Venäjän kanssa.
 • Unkari (Riifatin kautta). Unkari saa kaksi kolmasosaa maakaasustaan Venäjältä ja näin ollen Venäjä voi käyttää sitä pakotteena.
 • Pohjoís-suomalaiset (Riifatin kautta). Finno-ugrilainen osuus Suomesta on erityisesti Pohjois-Suomessa, jolloin se sopii hyvin yhteen että Unkarin tavoin osa Suomea liittyy Venäjään.

Toogarma
Kuten Goomer, niin myös Toogarman heimon kohdalla mainitaan ”Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat”, jolloin kyseessä on jälleen useita kansakuntia.

Liittoumaan kuuluu vielä näiden lisäksi lukuisia kansoja. Kuitenkin, jo nyt voimme nähdä liittouman alkavan hahmottautua sen tärkeimpien valtioiden osalta kuten Iran ja Turkki, vaikkakin vielä monia valtiota puuttu.

Sodan ajankohta ja tilanne

israel-1948

”(1)Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on (2) tointunut miekan jäljiltä, (3) koottu monien kansain seasta, -mentävä (4) Israelin vuorille, jotka (5) kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on (6) tuotu pois kansojen seasta, ja he (7) asuvat turvallisina kaikki tyynni.” – Hesekiel 38:8

”Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: ’Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, (8) suurta saalista saamaan?'” – Hesekiel 38:13

Kun Israel itsenäistyi vuonna 1948, niin monet tässä jakeessa kerrotut ennustukset vallitsevasta tilasta toteutuivat. Voimme kuitenkin havaita, että se ei aivan täydellisesti kuvaa vielä vallitsevaa tilannetta vaikkakin kaikki merkit ovat siitä, että se tähän tilanteeseen on ajautumassa.

 1. Pitkien aikojen perästä… vuotten lopulla. Ennustus koskee viimeisiä päiviä, mitkä olisivat pitkän ajan päässä Hesekielin ajasta. Monesta voimme havaita nyt elävämme viimeisiä päiviä ja Hesekielin ajasta on kertynyt yli 2,500 vuotta jolloin todellakin kyse on pitkästä ajasta.
 2. Tointunut miekan jäljiltä. Israel on lyhyen historiansa aikana vuodesta 1948 tähän päivään saakka ollut koko ajan miekan iskujen kohteena sodissa, mutta nyt se ei ole tässä kuvatussa tointuvassa tilassa kuitenkaan… vielä.
 3. Koottu monien kansian seasta. Israeliin on sen itsenäisytemisen 1948 jälkeen muuttanut ihmisiä ympäri maailmaa eri kansoista.
 4. Israelin vuorille. Tänä päivänä alue tunnetaan jälleen Israelina ja Israel hallitsee vuoria, toisin kuin vuodesta 135 jKr aina vuoteen 1948 jKr asti.
 5. Kauan aikaa… rauniomaana. Israelin maa oli diasporan eli hajaannuksen jälkeen 135 jKr rauniomaa siitä lähtien kun roomalaiset jyräsivät sen maan tasalle ja Mark Twain 1800-luvulla kuvaakin näkyä pyhästä maasta karuksi autiomaaksi, jossa ei juuri asukkaita näe.
 6. Tuotu pois kansojen seasta. Vaikka paluumuutto on ollut vilkasta Israeliin, niin sitä ei ole suinkaan vielä kokonaisuudessaan tuotu pois kansojen seasta. Tämä toteutuu vasta suuren anti-semitismin aallon noustua.
 7. Asuvat turvallisina. Koko olemassaolonsa ajan on Israel pyrkinyt sitomaan rauhansopimuksia, mutta edes monellakaan sitä ympäröivällä valtiolla ei ole rauhansopimusta sen kanssa. Eivätkä he elä kuvatulla tavalla: ”muuria vailla” (jae 11), vaan maassa on pitkä muuri Jordaen joen länsirannan alueiden ympärillä.
 8. Suurta saalista saamaan. Taloudelliset voimat Saudi-Arabiasta (Saba ja Dedan) sekä maailmalta seuraavat tätä hyökkäystä ikään kuin sivusta yllättyneenä kyselleen, että onko Venäjä ryöstretkellä ja suurta saalista saamassa. Israel tulee siis olemaan niin rikas valtio, että Venäjä on kiinnostunut sen omaisuudesta. Israelista onkin löytynyt kaasukenttiä ja sitä kautta on siitä tulossa jopa öljynviejä.

Jotta tällainen kuvattu rauhan tila, jossa Israel on tuotu (kokonaan) pois kansojen seasta, se olisi tointunut miekasta ja asuisi turvallisena, on tapahdutta suuria asioita sille ja erityisesti sen vihollisille.

israel1

”Näin sanoo Herra, Herra: Kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joitten sekaan he ovat hajotetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansain silmien edessä, ja he saavat asua maassansa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille. He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa.” – Hesekiel 28:25-26

Googin sodan aikana Luoja kuvaa suhdettaan Israeliin sanoilla ”minun kansani Israel” (Hes. 38:14), mutta tässä hän haluaa näyttää pyhytensä ei-juutalaisille kansoille ja kuvaa kansojen seasta koottavaa Israelia Jaakobiksi, joka kuvaa Kirjoituksissa uskomatonta Israelia. Tämä ennustus kertoo, että kun Israel tulee asumaan turvassa, kun sen ympäröivät naapurit tuhotaan, jotka ovat halveksineet sitä. Nämä ympäröivät valtiot (Jordan, Syyria, Libanon, Saudi-Arabia ja Egypti) ovat juuri ne valtiot, jotka liittoumasta puuttuvat! Tästä tulevasta Lähi-idän sodasta toisessa artikkelissa tarkemmin.

Hyökkäys ja tuho

Russian soldiers make parachute jumps during a training session for the upcoming joint anti-terror military drill in Taonan

”Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena, ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.” – Hesekiel 38:14-16

Venäjä joukkoineen tekee yllätys hyökkäyksen Israelia vastaan, kun se asuu turvallisena tuona päivänä. Tämä yllätyshyökkäys tapahtuu ilmavoimin ja laskuvarjojoukoin, koska Googin kuvataan hyökkäävän kuin pilvi, joka peittää maan. Valtaosa joukkoa jää kuitenkin Israelin vuorille, joka voi tulevan suur-Israelin kohdalla tarkoittaa pohjoisessa olevaa Hermon vuorta ja Araratin vuoristoa. Tässä avautuu Ilmestyskirjan toinen sineetti, kun rauha otetaan maasta pois, ja monet ennustukset kertovat tästä sodasta, jota voisi kutsua kolmanneksi maailmansodaksi.

Mutta onko Venäjällä kyvykkyyttää ilmahyökkäykseen? Vastauksena 2014 keväällä tapahtuneen ilmatilanloukkauksen jälkipyykissä paljastuneet tosiasiat Venäjän sotilaallisesti kyvykkyydestä.

”Kone tuli Suomenlahdelle Sosnovyi Borin kohdalta ja lensi ensin länteen kansainvälisessä ilmatilassa, kääntyi Kotkan ja Porvoon puolivälissä 45 asteen kulmassa Suomen puolelle ja ylitti Sarvisalon saaren eteläkärjen ja Porvoon eteläosat, mutta poistui kansainväliseen ilmatilaan uudestaan ennen Helsinkiä.

Se ehti lentää tovin Suomen ilmatilassa, ja Suomen F/A-18C Horneteilla ei ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia saada sitä tavoitettua.

Su-35S on Hornetia nopeampi ja kehittyneempi. Su-35S on PESA-tutkajärjestelmänsä, maksimiasekuormansa, kääntyvien suihkusuuttimiensa, lakikorkeutensa, huippunopeutensa, nousunopeutensa, maksiminousupainonsa, toimintasäteensä ja optisen tulenjohtojärjestelmänsä ansiosta ylivoimainen.

Hornet johtaa vain lentotuntihintansa ja kilohintansa ansiosta. Tässä lienee syy, miksi viranomaiset ovat vähäpuheisia tapahtumasta.”

Mutta nämäkään koneet eivät lopulta aina Venäjän liittoumaa voittoon.

”Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan. Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.” – Hesekiel 38:21-22

Ja minä käännän sinulle selkäni ja jätän sinusta jäljelle vain kuudennen osan, ja nostatan sinut pohjan periltä ja tuon sinut Israelin vuorille… Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat: minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Kentälle sinä kaadut. Sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja turvassa asuvien keskelle saarissa. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.” – Hesekiel 39:2-6 (KJV mukaan)

Sotaan liittyy myös muita valtiota Venäjän liittoumaa vastaan useampiin paikkoihin ”kaikille vuorilleni”, jolloin toteutuu Jeesuksen ennustus: ”kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan”. Sodan seurauksena epidemia leviää ja joukkojen päälle sataa tulta, niin että suuresta sotajoukosta tuhoutuu 85 prosenttia, joka voi tarkoittaa kymmeniä ellei jopa satoja miljoonia kuolleita. Eikä sota jää vain Israelin vuorille, vaan myös Venäjä itse palaa tulessa ja sotia leviää muillekin mantereille asti, joita nimitetään tässä saariksi ja joissa kansalaiset elävät turvassa, aivan kuten tänäänkin.

riot_fire

”Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra: Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut. Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta….” – Hesekiel 39:8-9

”Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra.” – Hesekiel 39:22-29

Tämän sodan jälkeen Israelilta lähtee pois peite silmiltään, joka heillä nyt on niin että he eivät ole ottaneet Messias Jeesusta vastaan Pelastajanaan. Aluksi 144,000 juutalaista ottaa Messiaan vastaan ja sitten seitsemän vuotisen ahdistuksen jälkeen armageddonin sodassa loputkin. Profeetta Hesekiel tässä yhdistäkääkin Herran päivän seitsemään vuoteen. Päivä, joka nyt Jeesuksessa uudestisyntyneille juhlapäivä, mutta muille kauhun ajanjakso.

”Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan.” – Sefanja 1:14-16

10 comments on “Hesekielin ihmeellinen profetia

 1. 1) onko artikkelin kirjoittajana vain yksi henkilö? Miksei kirjoittaja esiinnynimellö ja mikä on tunnutstus suuntasi eli uskonperusteet? en tarkoita kirkkokuntaa
  2) Mitä tarkoitat seuraavalla puhessasi Goomerin joukoista:” Pohjoís-suomalaiset (Riifatin kautta). Finno-ugrilainen osuus Suomesta on erityisesti Pohjois-Suomessa, jolloin se sopii hyvin yhteen että Unkarin tavoin osa Suomea liittyy Venäjään.” -Mitä tarkoittaa ”Riifatin kautta” ja miten perustelet että Finno-ugrilainen osuus Suomesta on erityisesti Pohjois-Suomessa eikä kokosuomessa?
  Jaana

  Tykkää

  • 1) Vastasin palautteesenne (jos olette kuka luulen), mutta ilmeisesti sähköpostinne ei ota vastaan Yahoon sähköposteja. Sivuston tarkoitus ei ole tuoda esille mitään oppia, suuntaa tai kirkkokuntaa, muuta kuin kristillisyyden joka perustuu Kirjoituksiin eli Raamattuun. Sivusto itse puhukoon opista puolestaan ja palautetta otetaan vastaan, mutta Kirjoituksien ennustukset eivät juuri oppia kaipaa ja siksi käsitykset kasteista, vanhurskauttamisesta ja pyhien asemasta ei kuuluu tälle sivustolle.

   Sivustolla ei myöskään ole kenenkään nimeä (vrt. KotiPetriPaavola.com), koska tarkoitus eli ole ylistää ihmistä tai astiaa, vaan Herraa Savenvalajaa, jonka Hengessä sivustoa päivitetään.

   2) Artikkelin alussa on linkki Kansakuntien esi-isät sivulle, jossa on selvitettynä eri kansakuntien esi-isät 1. Mooseksen kirjan 10. luvun mukaan tutkija Paul James-Griffithsin mukaan. Suomessa pohjoisessa (ja itärajalla) on eritysesti Venäjältä tulleita finno-ugrilaiset juuret omaavia ihmisiä, kun taas lännessä ja etelässä on enemmän skandinaaveista tulleita (Seemin pojan Geterin kautta). Näinpä tämä jakauma tukee myös ajatusta Suomen jakautumisesta kahtia, joka tapahtuu jumalattomuuten seurauksena kuten se tapahtui Israelin kuningaskunnallekin aikanaan.

   Tykkää

 2. Lukiessani tämän blokin artikkeleja, olen kiitollinen sivujen annista, mutta kirjoituksista puutuu kokonaan ymmärrys siitä, että kun koko Israel palaa, he eivät ole suinkaan vain juutalaisia, vaan raamattu aivan selvästi erottaa , juudan ja israelin heimot. Juudan heimoon kuuluu 2-heimoa ja israelin heimoon 10-heimoa.
  Tähänsaakka vasta juudan heimoa on palannut, 10-heimoa on vielä kadoksissa!
  Siis kaikki israelin 12 heimoa palaa Israeliin. 10:stä heimosta raamattu käyttää sanaa Efraim, Jaakob, Joosef ja Israel!
  Nyt elämme jo aikaa, että Israelin 10-heimolaisia jo löytyy, niitä on myös suomessa,
  minä yksi heistä, sen on Pyhähenki ilmoittanut ja se todistettu myös dna-testillä. Israelissa on myös juuri tällä hetkellä tietoisesti useita aktiivisia rukousryhmiä raivaamassa tietä Efraimin paluulle. Paikalliset rabbit tietää asian ja tutkivat sitä aktiivisesti! ”Juutalaisten paluun” kuvio jää ”peite silmillä ” tasolle, ellei em. asia aukene! Vinkkinä tutkimukselle nettisivu: jarmo10.org

  Tykkää

 3. Googia kannattaa ennemmin etsiä Turkista ja islamilaisesta maailmasta. Ei niinkään Venäjältä.
  Roos/Rosh tarkoittanee prinssiä, eikä paikannimeä(Venäjä).

  “Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal…” —KJV

  Tykkää

  • Ei sitä pidä etsimällä lähteä etsimään sieltä paikasta, joka sopisi nyt vallitsemaan maailmantilanteeseen, sillä Kirjoitukset kyllä todistavat aivan kaikkea, kun niitä tarpeeksi paljon kidutetaan ja väänneellään.

   Näin teki mm. Uuras Saarnivaara uskoessaan, että Neuvostoliitto on lopun ajan antikristillienn valtakunta. Nyt islamin kanssa tehdään samaa virhettä, joka tulee samalla tavalla romahtamaan.

   Lue siitä lisää täältä:
   http://ennustuksia.com/2014/08/05/islamin-tulevaisuus-kirjoituksissa/

   Magogin maasta ei ole epäselvyyttä, vaan siitä löytyy jopa muinaisia juutalaisia karttoja, jotka osoittavat sen sijainnin Mustamanmeren pohjoispuolelle, jossa sijaitsee Venäjä.

   Myös tuo nimi Roos on 250 eKr käännetyssä kreikan kieliessä Septuagintassa muinaisten juutalaisten erottelemana oma erisnimensä eikä niin kuin joissakin käännöksissämme pää-sanana.

   Turkki kyllä muutoin liittyy Venäjän liittoumaan osana sitä ja on tärkeässä roolissa, kun Googin sodan ensiaskeleet otetaan Kreikan ja Turkin välisessä sodassa.

   http://ennustuksia.com/2013/07/07/turkki-nousee-kreikka-kaatuu/

   Tykkää

 4. Goog on venäläinen henkilö Maagoogin (Turkin) maalla ja on Mesekin (nyk.Turkin ja Azerbaitsanin) ja Tuubalin (nyk.etelä-Turkin) päällikkö.
  Näyttäisi siltä, että Goog tulee Venäjältä ja hänestä tulee Turkin ja muiden liittolaisten sotapäällikkö.

  http://www.israelprofetiassa.fi/18
  Tämä on myös näkemykseni.

  Tykkää

  • Maagog historiallisesti sijoittuu skyyttilaisten alueelle Mustanmeren pohjoispuolelle nykyisen Venäjän ja Ukrainan alueelle.

   Jos yritämme soveltaa Raamatun tähän aikaa emmekä tutki tätä aikaa Raamatulla, teemme saman virheen kuin monet kylmänsodan aikana, jolloin kommunismista tehtiin petovalta. Islam ei ole petovalta.

   Tykkää

    • Josephus mainitsee Maagogin olevan sama kansa, joita kreikkalaiset kutsuvat skyyttilaisiksi, jotka asuivat Mustanmeren pohjois puolella eli nykyisen Venäjän ja Ukrainan alueella.

     Mitään muinaisia karttoja ei ole säilynyt ennen Kristusta, mutta googlesta hakemalla sanoilla ”table of nations” löytyy useita kuvia, joissa Magog sijoittuu Mustanmeren pohjoispuolelle.

     Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s