30 Viimeisten Päivien Valhetta

Kirjoitukset kertovat, että viimeisinä päivinä ihmiset ovat mielistyneet valheeseen ja heidät tuomitaan, koska heillä ei ollut rakkautta totuuteen. Koska käsitys absoluuttisesta totuudesta on kadonnut, on omaksuttu relativismi, niin että totuuden tutkimisen ja esittämisen tilalle on tullut mielipiteet ja valheet, ja joka näkyy jopa tieteen tekemisessä. Valheet voivat vaikuttaa totuuden mukaisilta ja vetoavat monesti syvimpiin tuntoihimme, mutta kun niitä verrataan totuuteen ne kalpenevat niiden rinnalla. Siksi totuutta ei haluta kuulla ja niinpä George Orwell totesikin, että ”mitä kauemmaksi yhteisö menee totuudesta, sitä enemmän vihataan niitä jotka siitä puhuvat” sekä toisesa yhteydessä, että ”yleismaailmallisen petoksen aikana totuuden kertominen on vallankumouksellinen teko”. Elämme nyt noita päiviä.

gossip-and-slander

”[Laittomuuden] tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:9-10

Valheet yhteiskunnasta

1. Absoluuttista totuutta ei ole olemassa.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” – 2. Kirje Timoteuskelle 4:3-4

Tämä valhe on miellyttävä, koska se antaa ihmisen itse määritellä totuutensa ja sen seurauksena oman maailmankuvansa eli toteutuu Eedenissä lausuttu käärmeen viesti: ”te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” (1. Moos. 3:5).

Aristoteles totesi muinoin totuudesta ja valheesta, että ”epätotta on sanoa, että se ei ole, mikä on, tai että se on, mikä ei ole, ja vastaavasti totta on sanoa sen olevan, mikä on, ja sen olevan olematta, mikä ei ole”, mutta tänä päivänä on yhä suositumpaa omaksua relativismi, jossa ei ole absoluuttista totuutta. Tämä väittämä vie pohjan kaikelta tieteen ja historian tutkimukselta, mikä onkin syy, miksi nuoria ei kiinnosta nämä asiat.

Erityisesti tämä väittämä tulee esille kun puhutaan uskonnoista, jolloin hyväksytään ajatus, että ”usko sinä tuo totuudeksi, niin minä uskon tämän”, mutta todellisuudessa ei haluta käsitellä aihetta, vaan käännytään taruihin joita pelit, elokuvat, musiikki ja muu viihde tarjoaa enemmän kuin tarpeeksi.

2. Uusi on aina parempaa.

Muistele muinaisia päiviä, ajattele menneiden sukupolvien vuosia. Kysy isältäsi, niin hän sen sinulle ilmoittaa, vanhimmiltasi, niin he sen sinulle sanovat.” – 5. Mooses 32:7

Tämä valhe miellyttää, koska se kertoo kaiken menevän parempaan suuntaan, niin että rikkaus ja hyvinvointi kasvavat jatkuvasti kohti taivasta. Onko kuitenkaan huominen parempi?

Yhteiskunnassamme on iskostunut syvälle ajattelu jatkuvasta kehityksestä ja uuden paremmuudesta. Ilmiö ei toki ole ironisesti ole uusi, vaan jo apostoli Paavali tapasi Ateenassa ihmisiä, joilla ei ”ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan.” (Apt. 17:21). Kuitenkin tämän ajatuksen varjolla kaikki uudet tutkimukset, uudet filosofiat ja uudet uskonnot syrjäyttävät vanhat.

Uusi ei kuitenkaan ole todellisuudessa parempaa aina, vaan esimerkiksi verrattain tuore kommunismi on aiheuttanut yli 100 miljoonan ihmisen kuoleman ja niin ikään vapaakasvatus uutena kasvatusmallina on aiheuttanut monenlaisia ongelmia nuorisolle (vrt. Snl. 19:18). Koko 1900-luku hirvittävineen sotineen on osoittanut myös tämän humanistisen väitteen virheelliseksi, että kaikki uusi olisi yhä parempaa ja parempaa. Uusi voi olla vain parempaa silloin, kun siinä on otettu opiksi vanhoista virheistä ja se rakentuu vanhan päällä.

3. Rikkaus tuo onnellisuuden.

” Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta” – Saarnaaja 5:10

Tämä valhe miellyttää, koska ihminen on taipuvainen ahneuteen ja sen tyydyttämiseen.

Kirjoitukset toteavat, että ”rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” (1. Tim. 6:10). Totuus rikkauksista on se, että rikas tahtoo lisää rikkauksia, nopean auton omistaja nopeamman auton ja suuren talon omistaja suuremman talon. Ahneus ei koskaan tyydytä ihmistä, vaan se kasvaa syödessä, jolloin se toimii kuin mikä tahansa päihde, niin että seuraava annos on oltava suurempi saman nautinnon saamiseksi. Raha itsessään ei ole paha, vaan siihen rakastuminen, niin että ihminen luottaa siihen enemmän kuin universumin Luojaan ja kerää rahaa vain itseänsä varten.

Kun eräs hallitusmies tuli Messiaan luokse kysymään kuinka hän pääsisi taivasten valtakuntaan ja hän sanoi toimineensa lain mukaisesti, mutta kun Messias pyysi häntä jakelemaan omaisuutensa köyhille, hän lähti pois johon Messias vastasi: ”Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” (Luuk. 18:18-27). Tuore kansainvälinen tutkimus kertookin rahasta, että  ”ihmiset, jotka käyttävät enemmän rahaa muihin ihmisiin, ovat onnellisempia”. Näin myös Jeesus totesi sanoessaan: ”autuaampi on antaa kuin ottaa” (Apt. 20:35).

4. Positiivinen ajattelu vapauttaa.

”Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltinraudalla.” – 1. Kirje Timoteukselle 4:1-2 (RK)

Tämä valhe miellyttää, koska siinä negatiiviset asiat jätetään käsittelemättä tai ikään kuin lakaistaan piiloon maton alle.

Positiivinen ajattelu perustuu siihen, että ihminen pakottaa itsensä olemaan onnellinen tai ainakin sen näköinen, mutta jättää käsittelemättä vaikeat asiat. Tätä voisi verrata tilanteeseen, kun mies on vuotavassa veneessä, mutta hän vain hymyilee tilanteelle ja jatkaa eteenpäin, kunnes lopulta hukkuu veneen upotessa. Näin käy myös lopulta positiiviseen ajatteluun turvaavilla, joilla on edessään lopulta kuitenkin se päivä, kun ongelma tulee lopulta esille. Omantunnon merkitseminen poltinraudalla voi hiljentää sen, mutta se ei poista tapahtunutta eikä tuo todellista rauhaa sisälle.

5. Kuri ja ojennus ovat haitallisia kasvulle.

Ojenna poikaasi ajoissa, kun vielä on toivoa, että et joutuisi osalliseksi hänen turmioonsa.” – Sananlaskut 19:18 (K. Syvännön mukaan)

Tämä valhe miellyttää, koska ihminen ei halua rangaista väärintekijää, varsinkaan kun kyseessä on oma lapsi.

Vanha sanonta kuuluu, että joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Valitettavasti tämä voidaan havaita olevan totta, kun katsomme vapaan kasvatuksen seurauksia, joka kieltää lapsilta rangaistukset. Kun lapsia ei ole ojennettu, vaan he ovat saaneet olla ”jumalia” jo lapsesta lähtien, eivät he vanhempanakaan kunnioita auktoriteettejä. Tämä vapaa kasvatus ja vanhempien vastuuttomuus on myös ajanut vanhempien välinpitämättömyyteen lapsiansa kohti. Monet koulut ovat ihmeissään uuden ongelman kanssa, kun opettajat eivät saa koskea oppilaisiin, mutta oppilaat koskevat opettajiin.

Kun tämä perustavaa laatua oleva arvojärjestys puuttuu yhteiskunnan alimmalla tasolla perheissä, toistuu se myös seuraavien sukupolvien aikana ylemmillä tasoilla, jolloin koko yhteiskunta lopulta ajautuu laittomuuden ja anarkian valtaan. Todellisessa rakkaudessa on kuitenkin rajat ja Kirjoitukset sanovatkin edellisen Sananlaskujen kirjan mukaisesti, että vanhemmat ovat vastuussa lapsiensa kurittomuudesta.

6. Maailma on ylikansoittunut.

”Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa’.” – 1. Mooses 9:1

Tämä valhe miellyttää, koska se antaa tuen lapsien tappamiselle äitien kohtuihin.

Kirjoitukset sanovat, että viimeiset päivät ovat kuin Nooan päivinä ja kertomus Nooan päivistä alkaakin sanoilla: ”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä…” (1. Moos. 6:1). Väestön lisääntyminen on siis yksi ajan merkki, mutta toisin kuin myytti ylikansoittumisesta väittää, niin ihmisiä ei ole liikaa. Kaikki maailman ihmiset voitaisiin mahduttaa omille 100 m^2 tonteille Texasin osavaltion kokoisella maa-alueelle. Ja viime vuosikymmeninä on maailman väestönkasvu laskenut jatkuvasti, niin että tällä vauhdilla se pysähtyy ja kääntyy laskuun (!) muutamassa vuosikymmenessä.

Nälänhätä on niin ikään ahneuden seurausta (ja myös ajanmerkki), sillä Suomessa jopa maksetaan siitä, että maanviljelijä laittaa peltonsa ”pakettiin”, ja jos onnistuisimme puolittamaan hävikin, niin sillä ruokittaisiin miljardi ihmistä.

7. Tiede on uskonnon vastakohta.

”Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.” – Kolossalaiskirje 2:8

Tämä valhe miellyttää, koska se maalaa ateismin rationaalliseksi ja muut elämänkatsomukset järjenvastaisiksi.

Moderni tiede syntyi kristinuskon uskonpuhdistuksen seurauksena ja suurimmat tiedemiehet ovat olleen kristittyjä kuten Newton, Pascal, Faraday, Maxwell jne. Kaikista suurimmaksi tiedemieheksi tituleerattu nero Isaac Newton kertoo suhtautumisesta Kirjoituksiin seuraavasti: ”Minulla on perustavaa laatua oleva usko Raamattuun Jumalan sanana, jonka Pyhän hengen innoittamat miehet ovat kirjoittaneet. Tutkin Raamattua päivittäin. Jumalisuuden vastustaminen on ateismia tunnustuksen ja epäjumalanpalvelusta käytännön tasolla.”.

Kristitty matemaatikan professori John Lennox totesi puolestaan hiljattain taas: ”Mitä enemmän ymmärrät taidetta, sitä enemmän ihailet taiteilijoiden taitoa. Mitä enemmän ymmärrät tekniikasta, sitä enemmän voit ihailla insinöörien taitoa. Mitä enemmän opit tuntemaan luontoa, sitä enemmän voit ylistää sen Luojaa.”. Tieteen tekeminen on siis universumin Luojan tutkimista ja alunperin yliopistot perustettiin juuri tässä tarkoituksessa. Fysiikan lait eivät selitä universumin Luojaa pois, vaan paremmin miten Hän toimii. Kuitenkin, tiedettä tutkitaan aina tietyistä lähtöolettamuksista käsin ja valitettavasti tänä päivänä tiede on ns. naturalistista, joka sulkee tutkimuksissaan kaiken yliluonnollisen ulkopuolelleen ja näin ollen myös Jumalan.

8. Mies ja nainen ovat samanlaisia.

Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.” – 1. Mooses 1:27

Tämä valhe miellyttää, koska se poistaa universumin Luojan järjestyksen maailmasta ja koska avioliitto on esikuva ihmisen suhteesta Luojaansa.

Näyttää siltä, että sen tosiasian havaitsemiseen, että mies ja nainen ovat erilaisia tarvitaan joko tieteellinen tutkimus tai pieni lapsi. Molemmat näistä kertovat, että isä ja äiti ovat erilaisia, mutta saman arvoisia ja yhtä tärkeitä. Tämän ajatuksen seurauksena äitinä olemista ei pidetä enää tärkeänä, vaan nainen ei ole arvokas jos hänellä ei ole korkeaa virkaa. Naisen on päästävä töihin, että se toisi  autuuden hänelle sekä sitä myöten arvostuksen.

Todellisuudessa kuitenkin perhe-elämä ja lasten kasvatus on kärsinyt tästä valinnasta johtuen suunnattomasti, koska kotona ei ole ketään huolehtimasta kodista (1. Tim. 5:14) sekä toisaalta naiset turhautuvat ja polttavat itsensä loppuun töistä, kun he joutuvat huolehtimaan taloudesta, mikä kuuluisi miehen vastuulle (1. Tim. 5:8).

Valheet synnistä ja saatanasta

drug_addicts

9. Päihteet ovat vaarattomia vähän käytettyinä.

”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet…” – Luukas 21:34

Tämä valhe miellyttää, koska ihminen tietää olevansa rikkomuksissaan onnetton ja päihteet tuovat hetkellistä mielihyvän tunteen.

Suomessa tänä päivänä käyttää 700,000 ihmistä päivittäin mielialalääkkeitä ja 400,000 juo Koskenkorva/Viini -pullon verran alkoholia päivässä sekä yhä useammat käyttävät huumeita.

Kaikki päihteet toimivat samalla tavalla, että välittömästi niiden käytän jälkeen ne tuovat mielihyvän tunteen, mutta sen jälkeen alkaa vieroitusoireet. Ja jos vieroitusoireiden aikana käyttää jälleen samaa päihdettä, tarvitsee vahvemman annoksen saadakseen saman mielihyvän tunteen ja toisaalta vieroitusoireet myös vahvistuvat. Koska vieroitusoireet heikentävät olotilaa, käy pitkäaikaiselle päihteiden käyttäjälle niin, että kun hän käyttää päihteitä, niin mielihyvä ei nouse edes sille tasolle, kuin se oli alunperin ilman päihteitä. Kokeilijoista tulee käyttäjiä ja käyttäjistä tulee riippuvaisia.

10. Porno on hyödyllistä.

”Ulkopuolella ovat koirat ja noidat, haureelliset ja murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja noudattavat valhetta.” – Ilmestyskirja 22:15 (RK)

Tämä valhe miellyttää, koska se antaa tuen upota syvällä irstauksiin ja lihan himoihin tehden synnistä hyveen.

Sana porno tulee kreikan kielen porneia-sanasta, joka Kirjoituksissa esiintyy lukuisia kertoja ja se käännetään yleensä sanaksi haureus. Tutkimukset pornosta kertovat, että se lisää sukupuolista ahdistelua, se lisää sekstistisiä käsityksiä, se heikentää puolison itsetuntoa, se lisää väkivaltaista käytöstä, se aiheuttaa seksuaalisen halun menettämistä, sillä on haitallinen vaikutus lapsiin, ja monia muita ongelmia kuten pornoriippuvuus.

Pornon katsomista voi verrata siihen, että joku on katsomassa vieraan pariskunnan makuuhuoneen ikkunasta sisään ja tyydyttää ikkunan takana itseänsä. Kyseessä on siis säälittävää tirkistely, joka kyllä voi olla helposti kietovaa syntiä (Hepr. 12:1).

11. Ihminen syntyy homoseksuaaliksi.

”Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat… peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne…” – 1. Korintolaiskirje 6:9-11 (RK)

Tämä valhe miellyttää, koska se sanoo että ihminen on sellainen kuin on eikä voi muuttua tai eheytyä. Kerran homo on aina homo?

Tuhansilla kaksosilla tehty tutkimus osoittaa, että homoseksuaalisuus ei ole geeneissä eli homoseksuaaliksi ei synnytä, sillä kaksosilla ovat samat geenit ja jos toinen on homoseksuaali, niin se on seksuaallinen suuntaus ja taipumus, ei synnynnäinen ominaisuus. Kuten Kirjoitukset edellä kertovat, että ”tuollaisia jotkut teistäkin olivat”, niin homoseksuaalisuudesta voi eheytyä, kuten oululainen Amadeus Oilinki, joka eheytyi homosta alkoholistista perheen isäksi.

12. Geenimuuntelu on turvallista.

”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.” – Psalmit 139:16 (1992)

Tämä valhe miellyttää, koska se asettaa ihmisen Luojan asemaan muokkaamaan ja hallitsemaan luomakuntaa oman mielensä mukaan.

Kirjoitukset kertoivat jo yli 3000 vuotta sitten, että ihmisen tiedot ovat kirjattu kirjaan ja reilut 60 vuotta sitten tämä havaittiin todeksi, kun DNA-koodi löydettiin. Vasta aivan hiljattain oivallettiin, että tämä supertiheä tietorakenne on itse asiassa kaksi ulotteinen eli siinä on ensimmäisen koodin sisässä toinen koodi tai kuten kirjassa ovat jakeet lukujen sisällä. Vaikka emme siis kunnolla ymmärrä tätä ”kirjaa” vieläkään, niin sitä kuitenkin muokataan ja emme voi mitenkään tietää mitkä ovat lopputulokset.

Monissa maissa tämä on kuitenkin yhä kiellettyä, mutta valitettavasti tämä on muuttumassa ja lopulta muokataan jopa itse ihmistä, jolloin puhutaan transhumanismista. Suomessa GMO-vapaa järjestö on ajanut tätä asiaa ja kertoo sivuillaan geenimuuntelun vaaroista.

13. Ufot ovat hyvällä asialla.

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” – Efesolaiskirje 6:12

Tämä valhe miellyttää, koska emme halua ajattella että meitä älykkäämmät ja vahvemmat olennot olisivat meitä vastaan.

Ufosieppaus eli abduktio kokemukset ovat lähes poikkeuksetta negatiivisia ja niitä nähneet ovat olleet muutenkin kiinnostuneita niistä eli ikään kuin avanneet oven heille. Ensimmäinen tunne mitkä ufosieppauksen uhreilla on ollut, on pelko, ja heidät on sananmukaisesti siepattu eli viety vastoin heidän omaa tahtoansa. Uhrit ovat monesti niin ahdistuneita, että he tarvitsevat psykologista apua ja onkin perustettu omia klinikoita heitä varten. Heidän viestinsä on erittäin uskonnollinen ja antikristillinen.  Jos he olisivat aidosti hyvällä asialle, he eivät toimisi ihmisen tahdon vastaisesti, vaan toisivat esimerkiksi uusia lääke- ja parantamismuotoja sekä keinoja parantaa hyvinvointia.

Pimeyden henkivalloiksi  ne paljastaa se, että jotkut ovat päässeet eroon heistä lausumalla Jeesuksen nimeä. Yksi asia kuitenkin on varma, heidän toiminta lisääntyy ja he tekevät jatkuvasti töitä…

14. Saatana ei ole olemassa.

”Niissä [rikkomuksissanne ja synneissänne] te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa.” – Efesolaiskirje 2:2 (RK)

Tämä valhe miellyttää, koska ihminen ei halua uskoa pahan olemassa oloon eikä pahan persoonallisuuteen, jos ei universumin Luojankaan persoonallisuuteen.

On ironista, että ne jotka eivät usko universumin Luojaan ja sitä myötä saatanaan, niin he kuitenkin hyvin monesti pukeutuvat mustiin vaatteisiin ja heidän paidoissaan saattaa olla saatanan kuva. Kun katsoo suuria raskaan metallimusiikin konsertteja, niin on hyvin helppo nähdä saatana toimessa ja monesti se lukee myös kirjaimellisesti esimerkiksi laulujen sanoituksissa. Ihmiset rakastavat palvoa saatanaa, koska vaeltavat hänen tahdon mukaan – tietämättään.

Yksi vahva esimerkki tästä on se, että eliitti palvoo saatanaa vapaamuurariudessa ja salaisissa tapahtumissa mm. Bohemian Grovessa, joka taas vaikuttaa siihen että koko maailma menee yhteen suuntaan yhden vaikuttavan persoonan johdolla. Kirjoitukset kutsuvat häntä tämän maailman ruhtinaaksi (Joh. 12:31) ja tämän aikakauden jumalaksi (2. Kor. 4:4), mutta hänenkin vaikutuksen ja voimansa ulottuvat vain siihen, mihin universumin hyvä Luoja sallii. Ihmisen oma tahto on avain, jolla avaamme joko universumin Luojalle ja Hänen Pojalleen tai sitten Luciferille.

Valheet luomakunnasta

JungleAnimals

15. Jättiläiset ovat satua.

”Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.” – 1. Mooses 6:4

Tämä valhe miellyttää, koska se sanoo Kirjoituksien olevan väärässä ja että pahalla ei ole fyysisiä voimia.

Jokainen muinainen kulttuuri, myös Suomi mukaan lukien, kertoo jättiläisistä. Suomessa heitä kutsuttiin jatulleiksi tai Kalevan pojiksi, jota nimeä heistä käyttää yhä vanha Biblia vuodelta 1776 (1. Moos. 14:5, 1. Moos. 15:20) piispa Agricolan toimesta. Vielä 1800-luvulla tämä oli hyvin tiedetty fakta ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on vieläkin tallella lukuisia lehtileikkeitä tuolta ajalta, jotka kertovat löydetyistä jättiläismäisistä luurangoista. Näitä jättiläisten luurankoja oli museoissa pitkän aikaan, kunnes toisen maailman sodan loputtua ne alkoivat katoamaan.

Tutkija Steve Quayle on kirjoittanut näistä löydöistä useita kirjoja ja myös hänen verkkosivullaan on kertomuksia jättiläisistä useista maista. Pääasiallinen syy siihen miksi nämä halutaan peittää historiasta, on darwinistinen maailmankatsomus, johon ne eivät sovi laisinkaan.

16. Dinosaurukset elivät ennen ihmisiä.

”Katso Behemotia, jonka minä loin niinkuin sinutkin; se syö ruohoa niinkuin raavas. Katso, sen voima on lanteissa, sen väkevyys vatsalihaksissa. Se ojentaa jäykäksi häntänsä kuin setripuun, sen reisijänteet ovat lujiksi punotut. Sen luut ovat niinkuin vaskiputket, sen nikamat niinkuin raudasta taotut.” – Job 40:15-18

Tämä valhe miellyttää, koska se tukee darwinistista maailmankuvaa, jossa ihmiset ja dinosaurukset eivät koskaan kohdanneet.

Sana dinosaurus kehitettiin vasta 1800-luvulla ja se tarkoittaa hirvittävän suurta liskoa eli hirmuliskoa. Aivan kuten jättiläisten kohdalla, niin näistä suurista liskoista kertoo jokainen kulttuuri käyttäen nimeä lohikäärme, joka esiintyy Kirjoituksissa lukuisia kertoja. Monet muinaiset historiatsijat kuten Herodotus, Josefus Flavius ja Marco Polo kertovat näistä suurista liskoista, jotka olivat monessa tapauksessa oikea maan vaiva.

Myös tuoreet tieteelliset tutkimukset kertovat, että hirmuliskot eivät voineet elää kymmeniä miljoonia vuosia sitten, sillä ne elivät yhtä aikaa lintujen kanssa, on löydetty niiden kollageenia, on löydetty niiden pehmyt kudosta ja tuoreet radiohiilimittaukset kertovat niiden iän olleen korkeintaan kymmeniä tuhansia vuosia. He eivät siis voineet elää kymmeniä miljoonia vuosia sitten, kuten naturalistinen darwinismi väittää.

Kirjoitukset kertovatkin ironisesti, että juuri ensimmäiset eläimet jotka luotiin olivat suuret meripedot, mutta pedoiksi käännetty sana tarkoittaa alkutekstissä lohikäärmettä – ensimmäiseksi siis luotiin suuret hirmuliskot.

17. Vedenpaisumus on myytti.

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia… tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:3-6

Tämä valhe miellyttää, koska se sanoo Kirjoituksien olevan väärässä ja kieltää universumin Luojan maailman tuomitsijana. Juuri näin Pietari ennusti tapahtuvankin.

Vielä 1800-luvulle asti vedenpaisumus oli historiallinen fakta. Vedenpaisumuksesta on yli 200 kertomusta ympäri maailmaa ja ne ovat hyvin samankaltaisia, vaikkakin toiset värittyneempiä kuin toiset. Nämä ovat kulkeutuneet perimätiedossa ja suomalainen Kalevalakin puhuu laajasti Väinämöisen veneenveistosta sekä maailmasta joka hukkui veteen. Vedenpaisumuksesta on yhä lukuisia geologisia havaintoja, kuten tietenkin fossiilit, maakerroksien läpi kulkevat puut, simpukankuoret mt. Everestillä ja jääkausi, joka on ollut luonnollinen seuraus vedenpaismukselle.

18. Ihminen on aiheuttanut ilmaston lämpenemisen.

”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.” – Jesaja 24:5-6

Tämä valhe miellyttää, koska ihmiset ovat aidosti huolissaan luomakunnan rappeutuvasta tilasta ja haluavat vaikuttaa siihen.

Ilmastopaneeli IPCC väittää, että ilmastonlämpeneminen on ihmisen syytä ja erityisesti hiilidioksiidi päästöjen syytä. Vuonna 2011 vuotaneet sähköpostit kuitenkin paljastavat, että IPCC on törkeästi vääristellyt tilastoja ja kiristänyt tutkijoita saadakseen tukea teoriallensa. Todellisuudessa keski-ajalla oli paljon kuumempi jakso, kuin mikä nyt on menossa, ja viime vuosina todellisuudessa on ilmasto viilentynyt.

Ajatus ilmastonmuutoksesta ei kuitenkaan ole uusi, vaan ainoastaan termi on uusi. Samasta asiasta puhuttiin alunperin otsoonikatona (joka havaittiin normaaliksi magneettikentän ilmiöksi), sitten kasvihuoneilmiöstä (joka on elämälle välttämätöntä), sitten ilmaston lämpenemisestä (joka onkin ilmaston viilenemistä), sitten ilmastonmuutoksesta (jonka todennäköisin syy on aurinko) ja viimeiseksi puhutaan jo ilmastotieteestä.

Yhteensä yli 30,000 tiedemiestä, joista 9,000 tohtoreita, ovat allekirjoittaneet vetoomuksen hyljätä teoria ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Merenpinta ei myöskään nouse jäiden sulaessa, vaan laskee (tämän voi kokeilla lasillisella vettä ja jääpaloja) ja Etelämantereen jääkerros on ollut pitkään lisääntymässä.

Parhainpana esimerkkinä tästä valheesta ovat jääkarhut, jotka ovat nousseet ilmaston lämpenemisen maskoteiksi, mutta todellisuudessa jääkarhu kanta on noussut n. 5000 yksilöstä 25,000 yksilöön 50 vuodessa eikä jääkarhuja uhkaa yhtään mikään, vaan päinvastoin ne voivat paremmin kuin koskaan!

19. Ihminen on eläin.

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” – 1. Mooses 1:27

Tämä valhe miellyttää, koska se poistaa vastuun muista ihmisistä ja universumin Luojan viimeisenä auktoriteettina.

Kirjoitukset kertovat, että ihminen on luotu universumin Luojan kuvaksi ja tullut maasta, eikä siis kehittynyt apinoista tai sioista. Ihminen eroaa monella tavalla eläimistä, mutta yksi merkittävä ero on ihmisen kohdalla se, että hän ymmärtää kuolevansa ja ihminen rukoilee. Onkin huomattavaa, että jos ihminen ei ole luotu universumin Luojan kuvaksi, niin silloin ihminen menettää myös absoluuttiset ihmisoikeudet erityisenä luomuksena.

Valitettavasti monet radikaalit vihreät järjestöt näkevätkin ihmiset ”ruttona” ja eläimet jopa ihmisiä arvokkaampina, jonka seurauksena köyhien maiden auttaminen on mennyt monella järjestöllä abortti klinikoiden rakentamiseen eli ihmisten systemaattisen tappamiseen.

20. Sikiö ei ole ihminen.

”Miksi en minä kuollut äitini kohdussa? Miksi en minä läkähtynyt äitini kohdusta tultuani?” – Job 3:11 (Biblia)

Tämä valhe miellyttää, koska se antaa oikeutuksen lapsen tappamiseen äitiensä kohtuihin itsekkäistä syistä.

Biologisesti määriteltynä ihminen on ihminen hedelmöittymisestä lähtien. Jo 10. viikolla lapsi tuntee äitinsä kohdussa kivun, jolloin hän tuntee sen kun hänet tapetaan äitinsä kohtuun, joka muutoin olisi hänellä turvallisin mahdollinen paikka. Syy aborttiin on 90% tapauksissa ”sosiaalliset syyt”, joka tarkoittaa käytännössä rahaa ja itsekkyyttä. Joissakin maissa lapsia tapetaan kohtuihin jopa, jos he ovat väärää sukupuolta.

Tämä on mahdollistanut laajamittaisen lapsien tappamisen äitiensä kohtuihin, joiden ruumita käytetään Isossa-Britanniassa sairaaloiden lämittämiseen ja Yhdysvaltojen Oregonissa energian tuottamiseen!

21. Kehitysoppi on totta.

”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet…” – Roomalaiskirje 5:12

Tämä valhe miellyttää, koska se yrittää selittää universumin Luojan pois ja antaa tuen Hänen kieltämiselleen.

Ihminen on erityinen DNA-koodilla ohjelmoitu luomus, jonka aivot ovat maailmankaikkeuden monimutkaisin tuotus. Informaatioteoria kertoo, että kaiken tieto tulee älyllisestä lähteestä ja koska DNA-koodi on (toistaiseksi) ihmisen älyn ylittävän monimutkainen, niin täytyy myös olla sen Suunnittelijakin. Charles Darwin, joka 1800-luvulla teki kehitysopin eli evoluutioteorian suosituksi, kertoi että tulisi löytää lukuisia välimuotofossiileja tai ”puuttuvia lenkkejä”, mutta ne puuttuvat yhä vaikka fossiileita on löydetty suuri määrä.

Eräs verkkosivu luettelee 44 tällaista hyvää syytä hyljätä ajatus evoluutiosta. Lukuisat tiedemiehet ovat hyljänneet darwinismin ja suomalaisista avoimesti darwinismia vastustavista mainittakoon bioprosessi tekniikan emeritus professori Matti Leisola, lääkäri Pekka Reinikainen ja filosofian professori Tapio Puolimatka. Jos evoluutio olisi totta, niin DNA koodi ei rapistuisi ja sen seurauksena ei lisääntyisi sairaudet, allergiat ja hedelmättömyys.

22. Luojaa ei ole olemassa.

”Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua.” – Roomalaiskirje 1:19-20 (RK)

Tämä valhe miellyttää, koska silloin ihminen ei lopulta joudu teoistaan vastuuseen ja voi toimia kuten haluaa.

1900-luvun ihmeellisen tieteellinen havainto on ollut se, että kaikella on alku – jopa ajalla itsellänsä. Alku vaatii alulle panijan ja koska lopputuloksena on syntynyt järjestelmälliset alkuaineet, fysiikan lait ja lopulta meidän ihmeellinen planeettamme koko laajana luomakuntanaan, niin edellisen Roomalaiskirjeen mukaisesti todellakin universumin Luojan olemus on ”ymmärrettävissä hänen teoissaan”. Tieteen tekeminenhän on näiden tekojen tutkimista, mutta vaikka pystymme selittämään fysiikan lakien avulla mitenkä jokin toimii, ei se kerro että sillä ei olisi suunnittelijaa, eli jos ymmärrämme kuinka polttomoottori toimii, niin se ei poista Henry Fordia, vaan päinvastoin ymmärrämme paremmin häntä.

Vaatikin todella paljon uskoa, että kykenee omaksumaan ajatuksen, että kaikkeus on tullut ei mistään eikä mitään varten. Syy, miksi ihminen hylkää ajatuksen Luojasta on se, ettei ihminen haluaa olla vastuussa teoistaan, sillä ihminen tietää rikkovansa muita ihmisiä ja Luojaa vastaan, koska ihminen on langennut.

Valheet uskonnoista

liberal-424x288

23. Kaikki uskonnot opettavat samaa.

”Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani’.” – Johannes 14:6

Tämä valhe miellyttää, koska se tukee relativistista maailmankatsomusta ja kieltää sen, että jotkut joutuisivat kadotukseen.

Ihminen, joka väittää että kaikki uskonnot opettavat samaa ja että kaikki palvovat samaa Jumalaa, ei ole koskaan itse tutkinut kahta uskontoa. Messias Jeesuksen sanoma, että Hän on ainoa tie Isän luo pois sulkee kaikki muut vaihtoehdot. Kirjoitukset sanovatkin, että ”ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt. 4:12) kuin Jeesus, jonka nimi tarkoittaa pelastusta ja vapautumista.

Niin Jumala- kuin ihmiskäsitykset ovat erilaiset eri uskonnoissa. Kristinusko eroaa muista uskonnoista siinä, että kun muut uskonnot opettavat että ihmisen on noustava omilla teoillansa kohti Jumalaa, niin kristinuskossa Jumala tuli itse ihmisen tasolle ja käveli ihmisten keskuudessaa 2000-vuotta sitten.

24. Uskonnot ovat pääasiallinen syy sotiin.

”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.” – Matteus 5:9

Tämä valhe miellyttää, koska se pistää uskonnot huonoon valoon ja ateismin hyvään valoon.

Kolmiosainen Sotien tietokirja (engl. Encyclopedia of Wars) kertoo, että 3000 vuoden historian aikana on sodittu 1,763 sotaa. Näistä vain 123 on koskenut uskontoa eli kokonaisuudessan sodista alle 7% on johtunut uskonnoista. Mutta jos katselemme taas ateismia, niin ateististisen kommunismin alla on kuollut yli 100 miljoonaa ihmistä, tehden sen maailman verisimmäksi elämänkatsomukseksi. Todellisuus on siis täysin päinvastainen.

25. Islam on rauhan uskonto.

”Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen: ’Suuri on efesolaisten Artemis!'” – Apostolien teot 19:28

Tämä valhe miellyttää, koska islam nähdään kiehtovana arabialaisena uskontoja ja se vastustaa juutalais-kristillistä uskoa.

Edellisen kohdan mainitsemista uskonnollisista sodista puolet johtuvat islamin uskonnosta, vaikka se on uskontona verrattain nuori (syntyi 600-luvulla). Kuunjumala Allah voidaan kuitenkin jäljittää taaksepäin kreikkalaiseen Artemikseen, joka oli myös kuunjumalatar ja Apostolien tekojen kirjaama huuto: ”Suuri on Artemis” on lähes sama kuin islamin uskoisten huudahdus: ”Allahu akhbar” (Suuri on Allah). Molemmat myös näyttävät monesti olevan vihaa täynnä ja myös Artemiksen palvojat palvoivat taivaalta pudonnutta kiveä (Apt. 19:35), kuten myös islamin uskossa palvotaan Kaaban mustaa kiveä.

Islam olikin jo kuihtumassa, kunnes länsimaiden liberaalisoiduttua alkoivat islamin uskoiset nähdä lännen ”Suurena Saatanana” ja näin liberaalit loivat radikaalin islamin. Joka tapauksessa islamin pyhä kirja Koraani on täynnä viittauksia väkivaltaan, joita islamisti terroristit käyttävät tukenaan toimilleensa.

26. Palestiinalaisille kuuluu oma valtio.

”Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan.” – Matteus 2:21

Tämä valhe miellyttää, koska ihmiset suhtautuvat negatiivisesta juutalaisiin.

Totuus on se, että itsenäistä Palestiina nimistä valtiota ei koskaan ole ollut olemassa tunnetun historian aikana, vaan vielä edellisen Kirjoituksien jakeen mukaisesti kutsuttiin maata Israeliksi. Kun juutalaiset ajettiin alueelta vuonna 135, niin heidän pilkakseen keisari Hadrianus nimesi Jerusalemin Aelia Capitolinaksi ja koko Lähi-idän alueen Syria-Filistaeksi, josta muuntautui alueelle reiluksi 1800 vuodeksi aina vuoteen 1948 asti nimi Palestiina.

Alunperin koko brittien hallinoima mandaatti alue luvattiin juutalaisille Balfourin julistuksessa vuonna 1917, mutta sitten vuonna 1922 siitä lohkaisiin alue arabeille, mistä tuli sitten Jordania ja näin toteutui ns. kaksivaltio malli. Kukaan ei puhunut itsenäisestä Palestiinan valtiosta vuosina 1947-1967, jolloin Jordania miehitti Samariaa ja Juudeaa (Jordanjoen länsirantaa), vaan tuolloin itsenäisellä Palestiinalla tai Israelilla tarkoitettiin ainoastaan juutalaisvaltiota, jota tuli vastustaa.

Palestiinalaiset ovatkin etniseltä perimältään jordanialaisia arabeja eikä ole olemassa mitään palestiinalaista etnistä ryhmää, uskonto tai kulttuuria. Huomion arvoista on myös tosiaasia, että tunnetun historian aikana ei Jerusalem ole ollut minkään muun valtion pääkaupunki, kuin juutalaisvaltion. Niin ikään Jerusalemia ei mainita kertaakaan Koraanissa, mutta satoja kertoja Raamatussa.

27. Juutalaiset ovat kiroukseksi.

”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” – 1. Mooses 12:3

Tämä valhe miellyttää, koska juutalaiset halutaan maalta ahneiksi pankkiireiksi ja maailmaa valloittavaksi sionisteiksi.

Juutalaista annetaan kuva, että he ovat kaikkeen pahaan syyllisiä ja heiltä ei ole tullut mitään hyvää. Todellisuus ei voisi olla kauempana, sillä esimerkiksi suuret teknologian yritykset kuten Facebook ja Google ovat alunperin juutalaisten luomia. Nobelin palkinnoista eri tieteiden alueilla on kaikkiaan annettu 23% juutalaisille, vaikka heitä on vain maailman väestöstä 0,2%! Historia on myös opettanut, että ne kansat ja yksilöt jotka ovat siunanneet Israelia, ovat itse tulleet siunatuksia ja vastaavasti kiroajat ovat tulleet itse kirotuksi.

28. Ihmeitä ei tapahdu tänä päivänä.

”Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” –  Matteus 10:8

Tämä valhe miellyttää, koska tekee universumin Luojasta parhaillaankin vain alulle panijan eikä tee Hänestä arkipäiväisesti vaikuttaa yliluonnollista Vaikuttajaa.

Tänä päivänä ympäri maailmaa tapahtuu suuri määrä ihmeitä kuten parantumisia ja riivajista vapautumisia, mutta vain kovin vähän länsimaissa. Syy tähän on se, ettei meillä ole ollut juurikaan okkultismia, joka olisi mahdollistanut riivatuksi tulemisen, ja toisaalta meillä on erinomainen terveydenhuolto, jolloin ihmeparantumista ei monesti edes tarvita. Suurissa kirkkokunnissa on myös monesti nähty ihmeet ja merkit jopa kiusallisina ja pelottavina, koska unversumin Luojan Henki toimii kuten Hän itse tahtoo. Suomessakin kuitenkin esimerkiksi Niilo Yli-Vainion ja Pirkko Jalovaaran kokouksissa ovat lukuisat ihmiset parantuneet.

Universumin Luoja parantaa ennen kaikkea ihmisiä, jotta he tulisivat tuntemaan Hänet ja pelastuisivat ikuisesta kadotuksesta, joka on uskon päämäärä.

29. Ihminen on perimmiltään hyvä.

”Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään.” – Psalmit 14:2-3

Tämä valhe miellyttää, koska se tekee ihmisestä hyveellisen ja hyvän eikä tuo mitään negatiivista esille, josta olisi tehtävä parannus.

Kun katsomme niitä yli 1,700 sotaa ihmiskunnan historiassa ja yhä vallitsevaa nälänhätää ja köyhyyttä, joka johtuu pääasiallisesti ahneudesta, niin on vaikea nähdä ihminen todellla hyvänä. Jos ihminen oikeasti olisi todella hyvä, emme juurikaan tarvitsisi lakeja tai hyväntekeväisyyttä, mutta tänä päivänä niitä tarvitaan yhä kipeämmin. Monelle ihmiselle tuloista on vaikea antaa yhtään pois muiden auttamiseen, mutta Kirjoituksien valossa se on juuri se omaisuus, jonka saamme pitää ikuisesti – sen minkä annamme pois.

Jos taas ajatellaan yksittäisen ihmisen syntejä, niin jos ihminen kerran päivässä kiroaa, valehtelee tai katsoo vierasta himoiten, niin pelkästään tästä yhdestä rikkomuksesta päivässä kertyy ihmisen 70 vuotisen elämän aikana 25,000 rikettä. Avain on siinä, että meillä tulee olla oikea mittapuu johon vertaamme. Tämä mittapuu on Messias Jeesus.

30. Jeesus oli vain hyvä opettaja.

”Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös.” – Matteus 20:18-19

Tämä valhe miellyttää, koska se laskee Jeesuksen muiden uskontojen profeettojen ja opettajien kanssa samalle viivalle.

Jeesus on maailman tunnetuin persoona ja kaikilla tuntuu olevan Hänestä vahva mielipide. Hänestä kertova kirja eli Kirjoitukset (ts. Raamattu) on noussut maailman tunnetuimmaksi, luetuimmaksi ja tutkituimmaksi kirjaksi, vaikka Hän itse ei kirjoittanut siihen riviäkään (vaikkakin ohjasi kirjoitusta universumin Luojan Hengen kautta) ja Hän toimi vain n. 3,5 vuoden ajan Lähi-idän alueella. Hän itse ei sanonut olevansa vain opettaja eikä Häntä tapettu sen vuoksi, vaan koska Hän sanoi olevansa Jumalan Poika ja yhtä Isän kanssa.

Kuolema ristillä ei ollut tragedia, vaan suuri voitto ja se tapahtui tarkasti juuri sillä tavalla, kuin Hän ennalta kertoi ja kuinka satoja vuosia aikaisemmin kirjoitetut vanhan liiton Kirjoitukset kertoivat. Hauta on tyhjä!

Huom! Monet näistä väittämistä sisältävät tilan säästämiseksi vain valikoituja vahvimpia argumentteja. Kommentointi on avoin lisäkeskustelulle.

Valheiden isä

fallen angel

Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” – Johannes 8:43-44

Jotta tuleva maailmanjohtaja pääsee nousemaan hallitsijaksi, on maailma saatava uskomaan nämä valheet. Jos näitä valheita ja monia muita ei omaksuta, niin silloin se on hänelle vaikeaa. Unviersumin Luojan hengen vaikutuksesta syntyneet Kirjoitukset kuitenkin paljastavat jokaisen näistä valheista ja tänä aikana on yhä tärkeämpi uskoa enemmin Kirjoituksia, kuin yhä antikristillisemmäksi muuttuvaa mediaa ja tiedettä, sillä kaikki tulee joutumaan valheen valtaan ja Saatana tulee eksyttämään koko maailman (Ilm. 12:9). Viimeisinä päivinä tuleekin totuuden kertominen yhä vaikeammaksi ja totuudesta tulee yhä aliarvostetumpi, jollin Kirjoitukset tullaan näkemään yhä enemmän vihapuheena ja negatiivisena ilmiönä, koska ne paljastavat sen pimeyden jossa nyt elämme.

”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:11-12

Advertisement

20 comments on “30 Viimeisten Päivien Valhetta

 1. Olen samaa mieltä ”matin” kanssa, että lisääntyminen ei liity listaan Nooan päivien turmeluksesta. Pitää ottaa huomioon, että Raamatun jaejako on tehty paljon myöhemmin kuin itse teksti on kirjoitettu muistiin, eikä aina noudattele sisällöllistä jakoa. Sitä paitsi Jumala itse antoi Aatamille ja Eevalle lisääntymiskäskyn: 1 Moos 1:28. Nooan päivien turmelus on jotain muuta, eniten väkivaltaa 1. Moos 6: 5, 11, 13. Jumala katui ihmisen tekemistään ja päätti hävittää ihmisten lisäksi myös ”karjan, matelijat ja taivaan linnut” 1 Moos. 6: 7. UT:n viittaukset tarkoittavat (jos lukee koko jakeen) että vedenpaisumus tuli yllätyksenä muille = he söivät, joivat, naivat ja menivät naimisiin, kuten ennenkin. Jumala antoi lisääntymiskäskyn myös Nooalle ja hänen perheelleen: 1 Moos 9: 1 ja 7.
  Muuten olen sitä mieltä, että: 1) ei kannata antaa ”lopun ajan” vuosilukuja, kuten 2017 ja 2) sukupolvi voi olla myös 40 vuotta. Ihmiset eivät ole eläneet 70-vuotiaiksi vielä kovin kauaa aikaa. Elinajan maksimi 120 vuotta on erittäin harvinaista nytkin. 3) Ei ole hyvä irroittaa lauseita asiayhteydestään ja tehdä niistä todistuskappaleita; vielä vähemmän lauseiden osista.

  Tykkää

  • Tarkoitat nyt ilmeisesti kuitenkin artikkelia 40 lopun ajan merkistä etkä tätä artikkelia.

   Tarkennuksena, että lisääntyminen ei ole väärin tai turmellusta vaan päinvastoin se on Jumalan tahtoa, mutta väkiluvun eksponentiaalinen lisääntyminen on ajanmerkki ja se on liitettynä (jakeiden kanssa tai ilman) Nooan päiviin. Turmeltuminen oli sitten geneettinen korruptio, joka aiheutu lajien sekoittamisesta ja enkeli-ihmis hybridien synnystä (http://ennustuksia.com/2013/05/25/nephilim-paluu/). Se on taas valhe, että ihmisiä on liikaa.

   Tuohon vuoteen 2017 tai sukupolveen pituuteen, joka on psalmin mukaan 70 tai 80 vuotta, niin olen siitä samaa mieltä, että emme tiedä mitä silloin tapahtuu, mutta hyvin monet asiat näyttävät kulminoituvan seuraavan neljän vuoden sisällä ja kaikki palapelit ovat valmiina. Todennäköisesti tapahtuu sotaa Lähi-idässä (http://ennustuksia.com/2013/05/10/tuleva-sota-lahi-idassa/).

   Jeesus puhuessaan viikunapuusta (Israel) tarkoittaa sukupolvella sitä, että se sukupolvi joka näki Israelin itsenäistymine, ei tule katoa kokonaan ennen Messiaanisen milleniumin alkamista eli toisinsanoen Jeesuksen palatessa maan päälle tulee olemaan vielä ihmisiä, jotka olivat syntyneet ennen Israelin itsenäistymistä.

   Kirjoituksia tutkiessa on tärkeä pitää mielessä, että asiayhteys on lopulta koko Kirjoitukset yhdessä, jotka luovat kokonaisuuden ja ilman tuntematta niitä kokonaan, ei voida luoda kunnollista kuvaa monestakan asiasta.

   Tykkää

    • Se löytyy Psalmista 90, joka mainitsee myös sen, että universumin Luojalle yksi päivä on kuin tuhat vuotta. Tästä aiheesta on enempi artikkelissa Viimeinen sukupolvi (http://ennustuksia.com/2013/06/08/viimeinen-sukupolvi/), johon voit kommentoida tästä myös lisää, mutta suosittelisin ottamaan huomioon useat eri profetiat ja tulkinnat, jotka osoittavat samaan aikaan. Se, mitä silloin tapahtuu, on vielä mysteeri – tai näemmekö maan päällä edes sitä vuotta…

     Tykkää

    • 120v on se mikä pitää .koska se on Jumalan säätämä ja näin ollen tarkka totuus…se kuinka lopunviimeinen jakso lasketaan on jo mutkikas juttu..kun tutkimme useampaa kohtaa Raamatusta niin voi laskutapaa harkita esim 1914 kesän paikkeilta ja siitä tutkailla ratsumiesten liikkeelle lähtöä.Kansa nousi noihin aikoihin jo kansaa vastaan ja veljessotia oli myös silloin.Suuri miekka heilahti silloin ja miekkahan tarkoittaa sotaa ja 1-2 maailmansotaa oli suuren miekan heilutusta.

     Tykkää

 2. Hei, haluaisin oikaista väitteenne (kohta 18), jonka mukaan ilmastonmuutos ei olisi ihmisen aiheuttama ja otsonikato yms huolet ovat valheita. On biologinen ja ekologinen facta, että ihminen on vaikuttanut haitallisesti maapallon ilmastoon. Ilmastopaneelin tilastoissa oli joitain virheitä, mutta tavoite oli silti hyvä. Kansainvälisin toimin mm. otsonikatoa on pystytty vähentämään. Tuoreehko artikkeli tältä vuodelta: http://www.satakunnankansa.fi/Paakirjoitukset/1194866370036/artikkeli/pelatty+otsonikato+torjuttiin+yhteistuumin.html
  Luulisi, että totuuden nimissä kirjoittava blogisti pysyisi totuudessa myös tässä asiassa. Vaikka auringolla onkin suurin vaikutus maapallon olosuhteisiin, ei pidä väheksyä ihmisen omien tekojen vaikutusta. Ei ole kenellekään haitaksi, että eläisimme täällä luontoa ja maapalloa suojellen. ”Maa saastuu asukastensa alla” on ikävä kyllä hyvin totta jo Suomessakin. Saastuttaminen on halvemapaa kuin jätteiden puhdistaminen. Ei ole ihme, jos ilmastonmuutosväitteitä vastustetaan, koska saastuttavassa tuotannossa on kiinni suuret rahat. Yksi syy mm. kiinalaisen tuotannon halpuuteen on puutteellinen jätehuolto ja työsuojelu.
  Tänään uutisoitiin taas yhdestä ilmastonmuutoksen haittavaikutuksesta Australialle: http://yle.fi/uutiset/tutkimus_etelaisen_jaameren_tuulet_voimakkaimpia_tuhanteen_vuoteen/7234425

  Tykkää

  • Kuten IPCC sähköpostit osoittivat ja yli 30,000 tiedemiestä lausunto (http://petitionproject.org/), niin hiilidioksiidin ei ole vielä tieteellisesti todettu olevan myrkky, mutta sen sijaan sen tiedetään olevan kasveille välttämätöntä, kuten meille ihmisille happi. Myös emeritusprofessori Martti Tiuri kirjoittaa hyvin todellisista globaalin lämpötilan muutoksen syistä (http://suomenkuvalehti.fi/jutut/mielipide/puheenvuoro/auringon-kayttaytyminen-on-muuttunut-muuttuuko-ilmasto/). Ilmastontietelijät nyt jopa myöntävät, että heidän teoriansa ja ennustuksensa eivät ole osuneet oikeaan (http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10310712/Top-climate-scientists-admit-global-warming-forecasts-were-wrong.html).

   Mikään talo ei kestä, joka on rakennettu valheiden, kieroiluiden ja kiristyksien päälle, eikä mikään sellainen ole Jumalasta. Pahinta tässä ilmasto-uskonnossa on se, että siihen keskittyen todellinen luonnonsuojelu unohdetaan, jota esimerkiksi olisi muovinkäytön vähentäminen, sademetsien suojelu ja uhanalaisten lajien auttaminen. Kristitty luonnontietelijä Lennart Saari on kirjoittanut kristillisestä luonnonsuojelusta erinomaisen kirjan nimeltä Haavoitettu planeetta (http://cdon.fi/kirjat/saari,_lennart/haavoitettu_planeetta-12821858), jossa hän myös toteaa, että mahdollinen ilmastonlämpeneminen ei ole se suurin uhka.

   Taistelussa ilmastonlämpenemistä vastaan on aiheutettu suurempia ongelmia, niin että tehokkaat tehtaat länsimaista ovat siirtyneet maihin, joissa ei ole hiilidioksiidiveroja ja niiden päästöt ovat jopa suurentuneet. Todellinen luonnonsuojelu on siis kärsinyt, kun on keskitetty vääriin asioihin.

   Ei kannatta kovin kevyin perustein alkaa väittämään sivustoa valheelliseksi tutkimatta asiaa syvemmin, kuin mitä vihreä valtamedia (http://yle.fi/uutiset/sunnuntaisuomalainen_vihreat_toimittajien_suosikkipuolue/6225996) kertoo tai jättää kertomatta. Elämme suurten eksytysten aikaa.

   Tykkää

   • Ilmeisesti teillä ei ole luonnontieteellistä koulutusta. En ole leimannut koko sivustoa valheelliseksi enkä varsinkaan kevein perustein. Puutuin kohtiin, jotka mielestäni eivät ole luonnontieteellisesti oikein. Sanotte, että palautetta saa antaa, mutta ilmeisesti pitäisi olla myös kanssanne samaa mieltä. On ihan peruskoulukamaa, että kasvit käyttävät hiilidioksidia ja ihmiset happea aineenvaihdunnassaan, mutta se ei sulje pois sitä tosiasiaa, että hiilidioksidi on ns. kasvihuonekaasu.
    Toinen seikka, mistä olen erimieltä kanssanne on 70 vuotta = sukupolvi. Luin tuon Psalmin 90 eikä siinä väitetä niin. Ihmisen kokonaisikä ei ole sama asia kuin sukupolvi. Raamatullisesta sukupolven kestosta ei ole päästy yksimielisyyteen.
    Kuvake, jonka sivustonne antoi minulle (vihainen vihreä pallo) ei kuvasta luonnettani. En ole teille enkä sivustollenne vihainen. Olen vain tottunut lähdekritiikkiin työssäni ja tutkimuksia tehdessäni. No hard feelings 🙂 Asioita voi katsoa monelta kannalta olematta sen eksyneempi kuin muutkaan. Parasta sivustossanne on se, että se haastaa tutkimaan itse asioita. Siunausta toivottaen, R

    Tykkää

    • Jos sivusto haastaa tutkimaan näitä syvällisemmin, niin silloin se on tehnyt tarkoituksensa.

     Voin suositella vielä edesmenneen Kirjoituksien ennustuksien tutkija Grant R. Jeffreyn mainioita kirjaa The Global-Warming Deception (http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=1400074436), jossa hän tuo kiihkottomasti myös esille miksi ihmisen aiheuttama ilmastonlämpeneminen ei ole totta. Jeffrey ei myöskään ole luonnonsuojelun suhteen mikään amatööri, vaan oli 70-luvulla suunnitelemassa kierrätysmerkkiä Kanadassa.

     Ymmärrän myös, että on vaikea päästä valheesta irti kun sen on niellyt – minullekin Al Goren Epämiellyttävä totuus upposi kuin väärä raha, mutta sittemmin esimerkiksi brittien hallinto on hylännyt elokuvan käytön, koska siinä on 35 selkeää valheellista väittämää (http://scienceandpublicpolicy.org/monckton/goreerrors.html).

     Mitä tulee taas koulutukseen, niin omaan insinööri-tason koulutuksen, jolla nimellä (Ingenjör_81) olen esiintynytkin esim. Suomi24-foorumilla. Pääasiallinen tietolähde on kuitenkin Messias Jeesus ”jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol. 2:3). Tämä koulutus on kuitenkin auttanut tutkimaan asioista systemaattisesti, tuntematta sääliä dataa kohtaan, mutta kuitenkaan kiduttamatta sitä niin kauaan, että se tunnustaisi mitä tahansa. 😉

     Eri mieltä saa olla, mutta sivuston materiaalin väittäminen tarkoituksellisesti valheelliseksi parin valtamedian artikkelin voimin ei ole sopivaa. Olet vapaa kuitenkin olemaan eri mieltä enkä väitä sivuston kertovan kaikessa absoluuttista totuutta, sillä monessa hairahdumme (Jaak. 3:2).

     Jos luette viikunapuun vertaukseen liitetyn kohdan sukupolvesta, niin Jeesus ei sanokaan että aikaa kuluisi yksi sukupolvi, vaan ettei tämä yksi erityinen sukupolvi ehdi kadota. Tällöin yhden sukupolven katoaminen tarkoittaa juuri ihmisen elämän pituutta tuossa asia yhteydessä. Erittäin arvostettu Kirjoituksien ennustuksien tutkimiseen omistautunut sivusto RaptureReady (jossa käy päivittäin kaksi miljoonaa Jeesukseen uskovaa) kirjoittaa samalla nimellä tästä pitkän artikkelin päätyen samoihin johtopäätöksiin (http://www.raptureready.com/rr-last-generation.html). Suomessa taas esimerkiksi Kirjoituksien ennustuksien tutkija Teijo-Kalevi Lusa on päätynyt saman jakeen 80 vuoteen ja on jopa nimennyt kirjansa provosoivalla otsikolla Maailmanloppu 2028 (http://www.kirjaseuranta.fi/kirjasto/L/Lusa_Teijokalevi/Maailmanloppu_2028_/). Korostasin kuitenkin tuohon viimeisen sukupolveen liittyen, että siinä on useita laskelmia jotka päätyvät seuraaville lähi-vuosille ja tuo on vain niistä yksi.

     PS. Klikkaamalla omaa kuvakettanne kirjautuneena voitte vaihtaa ikonin, muutoin se valikoituu nimimerkin perusteella.

     Tykkää

  • Hyvä kysymys ja vastaus on silmiesi edessä. 😉

   Laskin juuri, että artikkelissa on yhteensä 50 linkkiä erilaisiin verkkosivustojen lähdeartikkeleihin wikipediasta tieteellisiin lehtiin.

   Sen lisäksi artikkelissa viitataan noin tusinan verran sivustolla oleviin toisiin artikkeleihin, joissa myös on vastaavavista linkkejä lähdesivustoihin tai kirjallisuuteen.

   Nämä lähdelinkit näkyvät mustalla tekstillä olevina sanoina eli linkkeinä ja näin ollen erinäistä lähdeluetteloa loppuun ei tarvita, kiitos html-koodin. Pahoitteluni jos kyseisessä teemassa ei linkit näy tarpeeksi selvästi.

   Esimerkiksi, kohdassa 7. jos klikkaat sanojen päällä ”professori John Lennox totesi”, niin avautuu uusi artikkeli.

   Jos jostakin kohdassa tai väittämässä ei ole lähdettä, niin voit kertoa siitä kommenteissa ja lisään lähteen, jos väittämä kaipaa lähteen.

   PS. Unohtamatta tietenkään, että artikkelissa viitataan useita kymmeniä kertoja maailman luetuimpaan, tutkituimpaan ja printatuimpaan Kirjaan eli muinaisiin Kirjoituksiin.

   Tykkää

 3. >>Juutalaista annetaan kuva, että he ovat kaikkeen pahaan syyllisiä ja heiltä ei ole tullut mitään hyvää. Todellisuus ei voisi olla kauempana, sillä esimerkiksi suuret teknologian yritykset kuten Facebook ja Google ovat alunperin juutalaisten luomia.

  Facebook ja Google keräävät ihmisten tietoja ja myyvät niitä eteenpäin, tämäkö on sitten hyvä asia?

  Tykkää

  • Kaikki amerikkalaiset yritykset ovat pakotettuja antamaan tietoja, mutta tämä ei johdu juutalaisuudesta tai sen puutteesta.

   Jos syyllistä haluaa hakea, niin sitä pitää etsiä Yhdysvaltojen hallituksen johdosta.

   Tykkää

 4. Kommentti ylikansoitukseen
  http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Texas uskokaamme Wikipediaan nyt pinta-aloissa. Eli 700 000(noin)neliökilometriä vs. 7 miljardia(noin) ihmistä tarkoittaisi 10•10cm pinta-alaa per ihminen, EIKÄ 100•100 neliö metriä per ihminen. Tarkkuutta nyt numeroihin, mutta mielenkiintoiset ja ajankohtaiset sivut. Kiitos pakertamisesta ja siunausta.

  Tykkää

  • Tiedän, että meitä Microsoftin (Nokian) insinöörejä pidetään vähän tyhminä, mutta kyllä me sentään vielä pinta-ala osataan laskea. 🙂

   696,241 km² = 696,241,000,000 m²

   Koska kyseessä on pinta-alan laskeminen eli neliöt, niin kilo ei ole tuhat vaan tuhat potenssiin kaksi (1,000²) eli miljoona. Jos siis tämä n. 700 miljardia neliömetriä jaetaan 7 miljardille ihmiselle, niin se tekee n. 100 neliömetriä per ihminen. Ja jos rakentaisimme kerrostaloja, joissa jokaisessa olisi 10 kerrosta, niin silloin jokaisella 10 henkiselle kerrostalolle jäisi 1,000 neliömetrin tontti, joka kai suuremmissa kaupungeissakin Suomessa se keskimääräinen tontin koko.

   Voit tarkistaa tämän alla olevasta online-työkalusta.
   http://www.metric-conversions.org/area/square-kilometers-to-square-meters.htm

   Ylikansoittuminen on saatanallinen valhe saada hyväksyntä lasten tappamiselle äitiensä kohtuihin ja vanhuksien tappamiselle pillereillä sekä sen myötä on tullut hiljainen hyväksyntä alati kasvavalle nälänhädälle, jonka myös Kirjoitukset ennustivat viimeisille päiville.

   Minä olen kuitenkin nyt universumin Luojan koulussa ja ainakaan tässä kuussa ei tule uusia artikkeleja, sillä nautin Messias Jeesuksen läheisyydestä ja rakkaudesta. 🙂

   Tykkää

 5. Todella hyvä kirjoitus! Maailma on valheita täynnä ja on aina piristävää nähdä että vielä löytyy ihmisiä, joilla on selkärankaa seisoa totuuden takana. Toisin kuin yleisesti annetaan ymmärtää, tiede ei ole synonyymi sanalle totuus. Tiedeuskovaiset kävelevät mielummin nenä pystyssä iankaikkiseen kadotukseen, kuin opettelevat tuntemaan totuuden, joka on Jeesus Kristus. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen menevät. Jumalan siunausta!

  Liked by 1 henkilö

  • Koska olen itse opiskellut TIETOtekniikan insinööriksi, ymmärrän sen valtavan etuoikeuden joka meillä on, kun voimme Messias Jeesuksen kautta tuntea Kirjoitukset ja totuuden niihin kysymyksiin, joihin maailma ei sitä löydä.

   Ylistys Korkeimmalle!

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s