Kuulutus pyhään paastoon!

TV7-kanava kutsuu paastoon Suomen puolesta torstaina 15. toukokuuta. Mitä Kirjoitukset puhuvat viimeisistä päivistä ja paastosta? Ovatko Kirjoituksien profeetat paastonneet ja mitä sinun osallistumisellasi on merkitystä?

paasto_tv7

Viimeisten päivien kolme kutsua paastoon

leipäjono

”Mitä kalvajasirkalta jäi, sen söi heinäsirkka. Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka. Ja mitä syöjäsirkalta jäi, sen söi tuhosirkka. Herätkää, te juopuneet, ja itkekää, valittakaa, kaikki viininjuojat, rypälemehun tähden, sillä se on otettu pois teidän suustanne.” – Joel 1:4-5

Profeetta Joelin pieni kirja antaa hyvän kuvan viimeisistä päivistä ennen ennen ahdistuksen aikaa, ahdistuksen ajasta ja lopulta Messiaan paluusta. Se alkaa ”taloudellisesta romahduksesta” ensimmäisessä luvussa, joka huipentuu toisen luvussa, jota seuraa Hengen vuodatus, ylöstempaus ja lopulta viimeisessä luvussa kuvataan ahdistukseen aika. On suositeltava lukea tuo pieni kolme lukuinen kirja, sillä se on tarkoitettu juuri meidän ajallemme.

Elämme nyt tuota kahdessa ensimmäisessä luvussa kuvattua taloudellisen ahdingon aikaa, joka tulee koveneemaan niin kauan kunnes tulemme katumukseen. Suomesta on Talouden Tornien kaaduttua kadonnut suuri määrä työpaikkoja mm. paperi-, teknologia-, telakka-, kaivos- ja metalliteollisuudesta – lähes jokaiselta osa-alueelta, joissa me suomalaiset olemme olleet vahvoja. Erilaiset yritykset korjata talous ovat rauenneet tyhjiin ja sen sijaan velkataakka kasvaa sekä ahdinko laajenee vain koko ajan nuorista vanhuksiin. Pitkään jatkuneet bileet alkavat olla ohi!

shofar

”Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit; valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen.” – Joel 1:13-14

”Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa.” – Joel 2:12-13

”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa.” – Joel 2:15-16

Joelin kirjassa toistuu kolme kertaa kutsu paastoon, katumukseen ja rukoukseen. Voimme havaita, että kutsu laajenee koko ajan.

Ensimmäinen kutsu kuuluu papeille, eli niitä jotka ovat universumin Luojaa lähimpänä, vaikkakin heidänkin tulee kerätä koko kansa huutamaan Hänen puoleensa. Toinen kutsu kohdistuu kaikkiin yleisesti ja siinä on jo paljon vahvempi sävy kuin ensimmäisessä kutsussa. Kolmannessa ja viimeisessä kutsussa käsketään puhaltamaan pasunaan, tarkkaan ottaen edellisen kuvan kaltaiseen shofariin, niin että koko kansaa kuulee, ja mukaan on kutsuttava imeväisiä myöten – jopa vihkipari heidän kammiostaan!

Lopulta on lupaus suuresta herätyksestä ja viimeisestä helluntaista, johon Hän on säästänyt parhaan viinin.

”Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle…  Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” – Joel 2:27-32

Universumin Luojalle otollinen mies

Angel-Gabriel-y-Daniel

”Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa.” – Daniel 9:3

Profeetta Danielia sanotaan otolliseksi mieheksi ja hänen kauttansa on annettu kaikista merkittävimmät Kirjoituksien ennustuksista tarkkoineen aikamääreineen, joiden tutkimiseen käyttii mm. Isaac Newton paljon aikaa. Monet sanovat Danielin 70 vuosiviikon ennustusta kaikista ihmeellisimmäksi, sillä se kuvaa päivälleen koska Messiaan piti tulla, miten Hänen tuli kuolla syyttömänä ja mitenkä aikojen lopulla tuleva maailman hallitsija nousee seitsemäksi vuodeksi valtaan.

Tämän ennustuksen ilmoittamista hänelle edelsi kuitenkin pitkä rukous (Dan. 9:4-19), jossa Daniel pyysi omia ja kansansa rikkomuksia anteeksi.

”Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana.” – Daniel 9:20-21

Hänen jälkeensä vasta Johannes sai Patmoksen saarella yhtä merkittäviä ilmestyksiä, kun myös hän oli eräänä sunnuntaina universumin Luojan Hengessä rukouksessa.

Kutsu sinulle

prayer

”Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun (Jeesuksen) nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.” – 2. Aikakirja 7:13-14

Edeltävä Toisen Aikakirjan kohta on hyvin monesti käytetty ja se on voimassa yhä. Kuten artikkelin alkuun mainittiin, niin TV7-kanava järjestää paaston Suomen puolesta. Olen varma, että sinäkin toivot Suomeen hengellistä herätystä ja että läheistesi sielut pelastuvat. Kanava lähettää tuolloin 15.5 torstaina myös klo. 18:30 – 21.00 suoranlähetyksen,  jossa luetaan katsojien lähettämiä rukouspyyntöjä.

Nyt tarvitaan sinua.

Liitän tähän meidän aikaamme ja maahamme sovitetun version Danielin rukouksesta ja toivon sydämestäni, että rukoillet sen kanssani sekä liityt omalta osaltasi paastoon, jotta maamme perisi siunauksen ja sielut pelastuisivat ikuiselta kadotukselta.

”Oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi.

Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi, jotka puhuivat sinun nimessäsi piispoille, papeille ja isillemme ja kaikelle maan kansalle.

Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä, niinkuin se on tänä päivänä ristin kansan ja seurakuntien asukasten ja koko Suomen, läheisten ja kaukaisten, kaikissa jumalattomissa paikoissa, joihin sinä olet heidät hyljännyt heidän uskottomuutensa tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet.

Herra, meidän on häpeä, meidän piispojemme, pappiemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan.

Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksiantamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset; me emme ole kuulleet Jeesusta, meidän Jumalamme, ääntä emmekä vaeltaneet hänen laissansa, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijainsa kautta.

Vaan koko Suomi rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois eikä kuullut sinun ääntäsi, ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Messiaan, Jumalan Pojan, laissa; sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan.

Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei senkaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin seurakunnassamme tapahtui.

Niinkuin on kirjoitettu Messiaan laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää Jeesusta, meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi.

Sentähden Jeesus valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme; sillä Jeesus, meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä.

Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, joka toit kansasi pois Venäjän vallasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, niinkuin se vielä tänä päivänä on: me olemme syntiä tehneet ja olleet jumalattomat.

Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun seurakunnasta, sinun pyhästä vuorestasi; sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on seurakunta ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat.

Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi Siionisi ylitse, joka on autiona; Herran tähden.

Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä seurakuntaa, joka on otettu sinun Jeesus nimiisi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.

Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun seurakuntasi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut.”

Kuten uskon Kirjoituksien ennustuksien toteutuvan viimeistä piirtoa myöten, niin uskon myös lupauksien siinä toteutuvan herätyksestä, jos me nöyrymme ja etsimme Hänen kasojaan. Uskon, että paras on vielä edessä ja Hän haluaa parantaa meidän maamme.

Kun kaikki me uudestisyntyneet siirrymme aikanaan toiselle puolelle ajasta ikuisuuteen, niin uskon Kirjoituksien ennustuksen uudesta maailmasta: ”hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä” (Ilm. 21:4) tarkoittavan ennen kaikkea sitä, että hän pyyhkii pois muistot tekemättä jättämisistämme ja ohitse menneistä tilaisuuksistamme, sillä pahat tekomme ovat jo pyyhitty pois, jos olemme uudestisyntyneet Hänen kauttansa. Uskon, että sinunkin kohdallasi on nyt yksi tilaisuus, jossa kannattaa olla mukana.

Ehkä voimme piankin vastata näiden Esran tavoin kiitoksin universumin Luojalle.

when I am lifted up

”Niin me paastosimme ja anoimme tätä Jumalaltamme, ja hän kuuli meidän rukouksemme.” – Esra 8:23

Mainokset

4 comments on “Kuulutus pyhään paastoon!

 1. Kiitos. Asioilla on tärkeysjärjestys.
  – Kansan suurin tarve oli saada syntinsä anteeksi Herralta. Ja se oli näin, vaikka he olivat ylivoimaisten vihollisjoukkojen ympäröimät. Tekstissä toteutuu käytännössä Jeesuksen sanat: ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.”, Matt. 6:33. Israel etsi ensin Jumalan anteeksiantoa, edes selän takana hengittänyt vihollinen ei muuttanut asioiden tärkeysjärjestystä.
  http://www.kotisatama.net/fi/raamattujasana/viikonsana/sana.php?paivays=2002-02-18

  Ilm. 7:14 Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

  Tykkää

  • Amen, sillä tosiaankin uskon päämäärä on sielujen pelastus (1. Piet. 1:9). Tämä on juuri tämän paaston kutsun tarkoitus, että Herra vuodattaisi Hengen kansamme päälle, joka elää nyt hengellistä talvea ja maa on niin roudassa, että hyvin harva siemen itää.

   Hengellinen talvi on syy myös kaikkeen maallisenkin puutteeseen maassamme, kun taas jos katsomme vaikkapa Etelä-Koreaa, niin siellä suuri herätys on saanut sen aikaan, että siitä on tullut Suomen sijaan uusi tekniikan ihmemaa ja nyt sillä on maailman paras koulutus, ei einää Suomella.

   Uskon, että ennen kuin Joelin ennustama suuri herätys tulee, pitää tapahtua myös Joelin ennustama katumus.

   Ja jos ei muuten, niin ainakin saatanan kiusaksi on hyvä rukoilla ja paastota herätyksen puolesta. 😉

   Tykkää

 2. Kiitos Jumalalle Hänen Sanastaan, jonka HÄN toteuttaa viimeistä piirtoa myöten. Rukoillaan todella ja paastotaan kansamme ja koko maailman puolesta. Kiitos tästä postista, se ruokkiin sisäisen ihmisen Jumalan Sanalla. Siunausta Jeesuksen ihanassa Nimessä!

  Tykkää

 3. ON hyvä, että etsimme Jumalaa todella paastoten ja rukoillen ja myös Herra mieltyy sellaiseen paastoon kun irroitamme vääryden ikeet ja päästämme sorretut vapaueen ja ettemme lyö lähimmistä raaalla kädellä vaan armon sanoilla ja tämä tuo aina hyvää palautetta ja Jumalakin meilistyy myös tällaiseen paastoon,kiitos ja siunausta,keijo södettälje

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s