Rabbi Amram Vakninin sanoma

Kesäkuun yhdeksäs päivä israelilainen juutalainen 76 vuotas rabbi Amram Vaknin johti rukousta Israelin Haifassa luolassa, jota kutsutaan profeetta Elian luolaksi. Hän oli rukouksessa 30 juutalaisen miehen ja 30 juutalaisen naisen kanssa. Aikaisemmin hän on ennustanut tarkasti mm. Gazan avustussaattuen, Karmelin metsäpalot ja operaatiot Gazassa, mutta nyt hän on saanut erityisen varoitus sanoman juutalaiselle kansalle.

rabbi_vaknin

”Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.” – 4. Mooses 12:6

Luola ja sanoma

rabbi_on_the_floor

”Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, Herran sana tuli hänelle; hän kysyi häneltä: ’Mitä sinä täällä teet, Elia?'” – 1. Kuningas 19:9

Luola, jossa rabbi Vaknin oli rukoilemassa ryhmänsä kanssa, on luola jota pidetään profeetta Elian luolana, mutta myös joidenkin perinteiden mukaan luolana jossa Messias Jeesus syntyi.

Gil Nachman, joka oli todistamassa tapahtumaa luolassa, kertoo että yhtäkkiä noin klo 11:30 vanha rabbi Vaknin kaatui luolan pohjalle mutaan ja veteen, ja Gil Nachmanin mukaan tapahtuma oli yliluonnolliseksi. Nachman kertoo asiasta seuraavasti:

”Rabbi sai sanoman juutalaiselle kansalle Profeetta Elialta, että Taivaassa on julistettu että sota on tulossa Etelä-Israeliin, ja tulee liikkumaan Pohjois-Israeliin ja tulee jatkumaan Israelin sisällä. Tuhansia ihmisiä tulee kuolemaan, Jumala varjelkoon.”

Tämä voi kuvata pian Lähi-idässä alkavaa sotaa, jossa Kirjoituksien Psalmin 83 ennustus pian toteutuu, kun ympäröivät valtiot hyökkäävät Israelia vastaan, mutta Israel voittaa ja ottaa suuria alueita hallintaansa.

”He sanovat: ’Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta’. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan.” – Psalmit 83:4-5

Veri ja 444

vaknin-rabbi

”Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.” – Joel 2:30-31

Syksyllä 28. syyskuuta tapahtu 4. ja viimeinen kerta kun verikuu ilmiö toistuu tällä vuosisadalla.

Jo aikaisemmin vuosia sitten rabbi Vaknin toi esille, että verta tarkoittava luku heprean kielessä on 44. Ja hän viittasi, että 44 Yhdysvaltojen presidentti, Barack Obama, toisi verenvuodatuksen juutalaiselle kansalle, ennen kuin häntä edes oli vielä valittu.

Edellisenä pääsiäisenä olikin 4,000 vuoteen lyhyin verikuu, joka kesti vain 4 minuuttia ja 44 sekuntia. Numero neljä viittaa myös heprean kielen luku 4 tarkoittavaan dalet-kirjaimeen, mikä symbolisoi ovea ja näin ollen pääsiäistä, jolloin ovien pihtipielet voideltiin karitsan verelle kuolemaa vastaan. Samainen dalet kirjain on myös nimessä Daavid (דוד) ja uskotaan, että Daavidin tähti tulee näistä kahdesta alunperin kolmion mallisesta kirjaimesta.

Pastori Mark Biltzin johdolla Messias Jeesuksen uskovat kokoontuivat yhteen 4min ja 44 sekunnin pituiseen rukoukseen 20. maaliskuuta pääsiäisenä, jolloin he lukivat Psalmit 122.

”Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ’Menkäämme Herran huoneeseen’. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem; Jerusalem rakennettu, kaupungiksi, joka kuuluu tiukasti yhteen, jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä. Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne tulevat menestymään, jotka sinua rakastavat. Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi. Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha. Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.” – Psalmit 122:1-9 (K. Syvännön mukaan)

Geula ja Messias

Yeshua-HaMashiach

”Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.” – Johannes 4:22-23

Juutalaiset odottavat geulan toteutumista. Se tarkoittaa juutalaisen kansan lopullista pelastumista, joka tulee Messias Daavidin Pojan kautta.

Rabbi Vaknin on pyytänyt israelilaisia yhdentymään ja rukoilemaan yhdessä ryhmissä, paastoamaan ja antamaan almuja, jotta tämä taivaallinen julistus sodasta ei tapahtuisi. Hän haluaa heidän pyytävän Jumalta armoa juutalaisvaltiota kohtaan. Hän pyysi myös ihmisiä parantamaan tapansa niin toisiansa kuin Taivastakin kohtaan, muuttaakseen taivaallisen julistuksen sodasta.

Rabbi Vaknin jättikin seuraavan sanoman sosiaalliseen mediaan seuraajilleen:

”Näinä kriittisinä aikoina, Israelin kansan täytyy olla yhtä ja rukoilla Nimeä (Ha’Shem) lähettämään Messias Daavid Poika.”

”Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat’.” – Matteus 22:37-40

Vanhan rabbin sanoma on sama, kuin rabbien Rabbin heidän todellisen Messiaansa Jeesuksen sanoma rakkauden kaksoiskäskystä, jossa kaikki laki toteutuu. Messias Jeesus on tuo Daavid Poika, mutta juutalainen kansa odottaa pelastajakseen.

Mutta Jeesus ei tullut pelastukselle pelkästään juutalaisille, vaan kaikille kansoille koska juutalaiset hylkäsivät Messiaansa ja näin toteutui universumin Luojan rakkaus kaikkia kansoja kohtaan.

Joko sinä olet ottanut Messiaan vastaan pelastajana, sillä juuri pelastusta tarkoittaa Hänen heprealainen nimensä Yeshua.

In Yeshua Presence  WM NET

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” – Apostolien teot 4:12

Mainokset

12 comments on “Rabbi Amram Vakninin sanoma

  • Hän uskoi kyseessä olevan Elian, mutta sen enempää alkuperäisessä artikkelissa ei kerrota.

   Tämä on joka tapauksessa ”kivet huuta” osaston alla, joten on hyvä suhtautua skeptisesti. Joka tapauksessa aikaisemmat sanomat ovat tämän rabbin kohdalla käyneet toteen.

   Tykkää

  • Raamatussa puhutaan Eliaan hengestä,henkihän ei katoa/kuole,niinkuin fyysinen keho.
   Eliahan otettiin ylös tulisilla vaunuilla,hän ei kokenut fyysistä kuolemaa.

   2. Kun. 2:11
   Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen.

   Tykkää

  • Ei Elia ole vainaja,hänet otettiin elävänä ylös taivaaseen.

   2. Kun. 2:11
   Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen.

   Tykkää

 1. Mark. 9:2-10
  2. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja
  vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Hänen muotonsa muuttui
  heidän nähtensä,
  3. ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija
  maan päällä voi sellaista saada aikaan.
  4. Heille ilmestyivät Elija ja Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa.
  5. Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: ”Rabbi, meidän on täällä hyvä olla.
  Tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elijalle yksi.”
  6. Hän ei tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin pelästyneitä.
  7. Samassa tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä on minun
  rakas Poikani. Kuulkaa häntä.”
  Suhtaudun varauksella profetioihin, joita välittää taivaasta joku muu kuin Jeesus Kristus. Kirje heprealaisille 1

  1. Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
  2. on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
  3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
  4. tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.
  5. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”; ja taas: ”Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani”?
  6. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: ”Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit”.
  7. Ja enkeleistä hän sanoo: ”Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi”;
  8. mutta Pojasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.
  9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.”
  10. Ja: ”Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;
  11. ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,
  12. ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu”.
  13. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”?
  14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?

  Tykkää

 2. Vaikia on hieman uskoa että Elia antais tietoa meille. Luulen kuitenkin että Elialla on tehtävä suorittamatta maanpäällä tulevaisuudessa

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s