Kun ennustus pysähtyi

Muinaisien Kirjoituksien ennustukset eli profetiat ovat meille joskus vaikeita käsittää, mutta syy on ennen kaikkea kreikkalaisessa ajattelussamme. Ajattelemme, että ennustus on sellainen joka kerran annetaan ja se toteutuu kerran yhdellä tavalla yhdessä ajan hetkessä. Näin ei kuitenkaan ole Kirjoituksien ennustuksien kohdalla, vaan ne ovat moniulotteisia, niin että yksi ennustus voi sisältää useita täyttymyksiä ja lopuksi vasta varsinaisen täyttymyksen tai yksi ennustus voidaan tulkita monella tavalla ja ne kaikki voivat olla yhtä totta elleivät ole keskenään ristiriidassa. Koska muinainen juutalainen kansa hylkäsi Messiaansa, niin se myös toi uuden ulottuvuuden ennustuksiin, niin että moni ennustus näytti jäävän kesken tai ikään kuin tauolle jäänyt video, joka kyllä taas jatkuu kun nykyinen Messiaan seuraajien joukko on otettu pois. Tässä artikkelissa muutama tällainen esimerkki ja mitä kesken jääneet siteeraukset Vanhan liiton Kirjoituksista todella pitävätkään sisällään.

Blinded_1206051

”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva…” – Roomalaiskirje 11:25-26

Ilosanoma kansoille

001-john-baptist

”Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: ’Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’. Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden’.” – Luukas 3:3-6

Johannes Kastaja oli ennustettu edelläkävijä Messiaalle ja yhä tänä päivänäkin juutalaiset jättävät tyhjän tuolin pöytään pääsiäisenä Elian varten sekä kaatavat hänen lasiinsa viiniä neljännen henkilön kohdalla. Ja tästä ennustuksen toteutumisesta meidän käännöksissä jää huomaamatta, että tässä on suora viittaus Jeesukseen, sillä viimeinen sana autuus on heprean kielen yeshua-sana ja näin ollen viimeiset sanat pitäisi ymmärtää: ”kaikki liha on näkevä Jumalan Jeesuksen”.

Tämä lainaus on profeetta Jesaja (700 eKr) kirjan 40. luvusta ja jos katsomme mitenkä se jatkuu, niin huomaamme viittauksen Messiaan toiseen tulemukseen.

”… Ääni sanoo: ’Julista!’ Toinen vastaa: ’Mitä minun pitää julistaman?’ Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: ’Katso, teidän Jumalanne!’ Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.” – Jesaja 40:6-10

Tässä on kuvaus Messiaan seuraajista eli maailmanlaajuisesta seurakunnasta ja sen tehtävästä julistaa ilosanomaa kaikilla kansoille. Ja sitten on kuvaus Messiaan tulemuksesta Jerusalemiin ja Ilmestyskirjassakin esiintyvä viittaus että Hän tulee takaisin palkka mukanansa.

”Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” – Ilmestyskirja 22:12

Juutalaisten paatumus määräajaksi

destruction_2_temple

”Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut: ’Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi’. Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä.” – Johannes 12:39-41

Niin kuin ei ollut tragedia että Messias kuoli vaan suuri voitto, niin ei ollut myöskään tragedia että juutalaiset hylkäsivät Hänet, vaan se koitui kansakunnille siunaukseksi kuten tämä profeetta Jesajan ennustus kertoo. Tässäkin viitatussa ennustuksessa on kuitenkin paljon enemmän heidän kohtalostaan, kun luemme eteenpäin.

”… Mutta minä sanoin: ’Kuinka kauaksi aikaa, Herra?’ Hän vastasi: ’Siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi, ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi; kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tullut keskelle maata. Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niinkuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin: se kanto on pyhä siemen’.” – Jesaja 6:11-13

Jesaja kysyykin sen kysymyksen, mikä meitäkin askarruttaa että kuinka pitkäksi aikaa tämä paatumus olisi kestävä? Lähi-idän ja Israelin maata tutkineet ovat havainneet, että se oli kaikista autioimmillaan juuri 1800-luvulla ennen kuin 1897 alkoi itää ajatus juutalaisten paluusta muinaiseen kotimaahansa ensimmäisessä sionismi kongressissa. Ja niin tässä mainittu kanto alkoi itää ja lopulta viikunapuuksi verrattu Israel alkoi kasvaa 1948, kun Israel itsenäistyi.

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-34

Uudestisyntyneiden joukkoevakuointi maaplaneetalta

Rapture

”Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle… Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu’.” – Apostolien teot 2:16-21

Kun ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa Messiaan seuraajat olivat täyttyneet Pyhällä Hengellä ja puhuivat uusilla kielillä, niin ulkopuoliset alkoivat pilkkaamaan heitä sanoen: ”he ovat täynnä makeata viiniä” (Apt. 2:13), mutta tähän Pietari vastasi viitaten profeetta Joelin ennustukseen Hengen vuodatuksesta viimeisinä päivinä, jotka alkoivat Messiaan ensimmäisessä tulemuksessa ja kestää toiseen tulemukseen saakka. Ja tämä vuodatus on tapahtuva vielä laajempana ennen Messiaan tulemusta, jolloin tälle ennustukselle tulee lopullinen täyttymys, jolloin se jatkuu siitä mihin se jäi 2000 vuotta sitten.

nucklear_bomb_cityBlood-moon

”Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.” – Joel 2:30-32

Ei ole vahinko, ettei Pietari lukenut ennustusta loppuun, vaan tämä loppuosan ei tullut vielä tuolloin toteutua. Lopullisen täyttymykseen liittyy kiinteästä ihmeet taivaalla ja maassa. Veri, tuli ja savupatsaat maassa täyttyisivät kirjaimellisesti jos Lähi-idässä syttyisi ydinsota Iranin ydinohjelman vuoksi. Ja esimerkiksi paljon puhuttu verikuu-ilmiö, johon liittyy myös auringonpimennys, vuosina 2014-2015 voisi olla kirjaimellinen täyttymys auringon muuttumisesta pimeydeksi ja kuun muuttumisesta vereksi.

Tätä seuraa profeetta Joelin mukaan suuret joukkopelastumiset sekä pakoonpääsy, joka on viittaus pian tapahtuvaan ylöstempaukseen ennen tulevan maailmanjohtajan astumista estradille.

Näin voimme havaita, että myös Vanhan liiton Kirjoitukset ovat tärkeä tuntea Uuden liiton Kirjoituksien lisäksi. Tällaisia samanlaisia ”pysähtyneitä ennustuksia” on Kirjoituksissa muitakin ja olisi toivottavaa, että todellakin tuntisimme muinaiset Kirjoitukset ettemme eksysi tai tuntisimme oloamme toivottomasti auttamattomasti romahduksen partaalla olevassa maailmassa.

Kirjoituksia ei voi kuitenkaan itse ymmärtää ja juutalaiset rabbit sanovatkin, että kun Messias tulee niin Hän selittää Kirjoitukset ja avaavat ne. Me Messiaan seuraajat tiedämme, että tuo avaava voima on Pyhä Henki ja siksi nämä ennustukset eivät avaudu luonnollisessa tilassa olevalle ihmiselle, vaan ihmisen täytyy uudestisyntyä. Olethan sinä jo saanut Pyhän Hengen?

book_of_books

”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” – 2. Pietari 1:20-21

Apostolien teot ennustavat

Apostolien teot ovat lääkäri Luukkaan kirjoittajama kertomus Messiaan seuraajajoukon eli seurakunnan syntymisestä sekä samalla se antaa tarkan historiallisen kuvauksen siitä, millaista elämä oli tuolloin lähes kaksi tuhatta vuotta sitten. Monesta asiasta voimme havaita, että olemme tehneet suuren heiluri liikkeen 2000-vuotisen seurakunnan aikana, niin että tuolloin monet vallitsevat asiat ovat entistetty ja olemme palautuneet Rooman aikaan.

PendulumSwing

”Taivaan pitää Hänet tosin omistaman kaiken entistämisen aikaan asti, mistä Jumala on ikiajoista asti puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.” – Apostolien teot 3:21 (Aapeli Saarisalo)

Maailman tilanne

Raphael_School_of_Athens

”Ja kun tulimme Roomaan, sallittiin Paavalin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa.” – Apostolien teot 28:16

”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee.” – Apostolien teot 19:27

Maailma on palautaunut alkuseurakunnan aikaan, niin että Eurooppa on yhdistynyt Rooman valtakuntana (Apt. 28:16), joka on nousemassa Euroopan Liittovaltion muodossa, johon myös ennen pitkään liittyy Lähi-idän alueet. Tuolloin oli myös parlamentti, jossa toimi kansanedustajat. Tuolloin yksi hallitsevat jumalat olivat Apollo ja Artemis, auringon ja kuun jumalat, jotka voidaan yhdistänää tänä päivänä katolilaisuuteen (auringon palvonta) ja islamiin (kuun palvonta). Apostolien teot myös mainitsee, että koko (Vähä-) Aasia palvoo tätä kuunjumalattar Artemista ja tänä päivänä tuo alue Turkki, joka on melkein täysin islamin alla.

”Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan.” – Apostolien teot 17:21

Muutoin kreikkalaiset tuolloin olivat jatkuvasti uutta tuottamassa ja uutta puhumassa, kaikki uusi oli hyvää ja ihmisiä kiinnosta jatkuvasti uudet teoriat ja asiat, ja juuri tällä tavalla on tilanne nyt länsimaissa, jotka ovatkin hyvin pitkälle rakentuneet kreikkalaisen filosofian pääle. Kreikkalaiset olivat myös tavattoman suvaitsevaisia – paitsi Jeesukseen uskovia kohtaan – ja heillä oli monia eri jumalia mitä he palvoivat. Samanlainen anti-kristillinen suvaitsevaisuus on myös vallassa samalla tavalla kuin tuolloin.

Kreikkalaiset olivat myös tunnettuja viihde elämästään ja elitistisestä elämän tavasta, niin että heillä olivat olympialaiset ja teatteri (Apt. 19:29), jonka nimi tylee Olympos vuoren jumalista. Nämä loppuivat sitten lähes 1500 vuodeksi, kun Jeesukseen uskovat lopettivat niin olympialaiset kuin väkivaltaiset gladiaattori areenat kin 300-luvulla, mutta nyt molemmat ovat tulleet takaisin; väkivalta viihde ja urheilijoiden palvominen. Nyt se on vain paljon helpompaa, mutta vähintääkin yhtä tärkeää.

Tuolloin lapsia ei pidetty täysinä ihmisinä ja perheen vanhemmilla – yleensä isällä – oli oikeus päättä lapsen elämästä, että pidetäänkö lapsi vai jätetäänkö hänet heitteille kuolemaan. Sama toistuu meidän päivinämme lasten surmana äitiensä kohtuun, jonka kohtalon kokee maassamme 10,000 lasta vuosittain.

Messiaan uskovien tilanne

christian_martyrs

”Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: ’Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan’.” – Apostolien teot 14:21-22

”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.” – Apostolien teot 20:29-30

Aivan kuten ensimmäisten Messiaan seuraajien aikana ensimmäisellä vuosisadalla, niin nytkin noin 200 miljoonaa Jeesukseen uskovaa elää vainoissa ja näistä yli 100,000 kuolee vainoissa. Tämän lisäksi seurakunnissa oli myös sisällä turmiollisia opintuojia. Tuolloin todellinen seurakunta eli maan alla ja nytkin näyttää siltä, että uskovat joutuvat menemään aivan pian maan alle, kun yhteiskunta ei enää suvaitse uskovia eikä kestä kuulla totuutta, vaan on mielistynyt vääryyteen.

Myös mont muinaiset kirjoitukset, kuten Oikeamielisen kirja ja Riemuvuosien kirja olivat alkuseurakunnalle käytössä, kunnes ne katosivat yli tuhanneksi vuodeksi. Nyt kuitenkin molemmat ovat löytyneet ja ovat jälleen seurakunnalla käytössä, myös tällä sivustolla.

”Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä.” – Apostolien teot 12:1

”Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.” – Apostolien teot 2:5

Tuolloin Israel kuului Rooman valtakuntaan, mutta aluetta hallitsi idumealainen kuningas Herodes. Tänä päivänä se tarkoittaa Israelin liittoumista NATOn kanssa tai että tulevan Lähi-idän sodan jälkeen Euroopan Unioni ottaa Israelin hallintaansa. Koska Herodes oli idumealainen eli edomilainen, tarkoittaisi se että Israelia nousisi hallitsemaan palestiinalainen, sillä palestiinalaiset voidaan nähdä tänä päivänä idumealaisina.

Kuten tuolloin, niin tänäkin päivänä on jälleen juutalaiset Jerusalemissa ”kaikkinaisista kansoista”, mutta myös monet juutalaisista ovat alkaneet uskoa Messiaaseen suuremmissa joukoissa, kuin lähes kahteen tuhanteen vuoteen.  Heiluri on todellakin heilahtanut takaisin, mutta mitä seurakuntaa odottaa seuraavaksi?

Messiaaseen uskovien ennallistaminen

pentecost-baptism-of-the-holy-ghost

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” – Apostolien teot 2:2-4

Azusa-kadulta 1900-luvun alussa syntyi Helluntailiike, joka sai nimensä vahvasta universumin Luojan Hengen liikkeestä, jossa toistui apostolien tekojen ihmeet ja merkit. Suomeenkin tämä tuli T.B. Barrattin mukana ja sittemmin käsite armolahjoista on otettu myös muissakin seurakunnissa aina katolisesta kirkosta luterilaisiin asti vastaan. Mutta jo tuolloin Azusa kadulla ennustettiin, että n. 100 vuoden jälkeen tulisi paljon suurempi herätys, josta voitaisiinkin kutsua nimellä Helluntai 2.0.

”Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.” – Apostolien teot 1:14

Avain herätykseen oli alkuseurakunnalle heidän yhteytensä. He olivat yhdessä rukouksessa ja odottivat universumin Luojan Voimaa lähteä todistamaan Messias Jeesuksesta. Viimeisessä rukouksessaan Messias Jeesus pyysi neljä kertaa, että ”he olisivat yhtä”. Koska kyseessä on itse Messias, on aivan varmaa että tämä rukous tulee myös täyttymään ja silloin aukenee taivaan ikkunat suurelle herätykselle.

Onkin odotettavassa varsinainen ”humaus taivaasta”, joka tulee kestämään vain lyhyen aikaa. Tämä valmistaa Messiaan seuraajajoukon ”jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” (Ef. 5:27). Ja kun menemme yhä taaksepäin, niin ensimmäistä helluntaita edelsi ylöstempaus – Ylkän ylöstempaus. Näin ollen toista helluntaita tulee seuramaan Morsiamen ylöstempaus.

rapture2

”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.” – Apostolien teot 1:9

Viimeisten päivien ihmiset

Tämä artikkeli käsittelee apostoli Paavalin ennustusta viimeisten päivien ihmisistä. Jo ennen kuin olin ottanut pelastuksen vastaan Messiaassa, minua hämmästytti tämän ennustuksen tarkkuus ja kuinka se kuvaa niin hyvin tämän päivän ihmisiä. Epäilemättä osa tämä ennustuksen kuvauksista sopii jokaiselle aikakaudelle ja ajalle, mutta nyt niistä kaikki sopivat tähän aikaan mitä me elämme.

Useimpien rakkaus kylmenee

MEXICO SPRING BREAK

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin…” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-2

 • Itserakkaita (kr. ’philautos’): Sana philautos voidaan kääntää myös invidualisti tai itserakas, jotka molemmat sopivat tämän päivän ihmiseen, joka ei katso muihin, kuin ylitse kävellessä. Paljon puhuttu narsismi on yleensä tätä itserakkautta ja presidentti Niinistö totesikin itsekkyyden olevan suomalaisten toinen suuri synti ahneuden rinnalla, joka tuleekin listalla seuraavana.
 • Rahanahneita (kr. ’philarguros’): Sana philarguros tarkoittaa sananmukaisesti rahan rakastajaa tai kitupiikkiä. Rahan ahneuden sanotaan olevan kaiken pahan alku ja juuri. Tänäpäivänä koko yhteiskuntamme pyörii rahanahneuden ympärillä ja siitä on tullut uusi tavoiteltava hyve.
 • Kerskailijoita (kr. ’alazon’): Sana alazon voidaan kääntää kerskailijaksi, teeskentelijäksi ja nenäkkääksi. Ihmiselle tänä päivänä on erittäin tärkeää pitää hienot julkisivut, niin että perhesurmissakaan ongelmia ei monesti ulkopuoliset osanneet nähdä ennakolta laisinkaan.
 • Ylpeitä (kr. ’huperephanos’): Sana huperephanos tarkoittaa itsensä nostamista muiden ylitse ja toisaalta taas muiden halveksimista. Lucifer itse halusi nousta ylös, mutta hänet puotettiin kaikista alimmaksi. Messias Jeesus toimi kuitenkin päinvastoin ja Hän itsensä alennettuaan ylennettiin kaikkien ylitse Isän oikealle puolelle. Tämän päivän ihmisille tämän tyylinen ylpeys on tunnusomaista ja ei ole vahinko, että avoimesti Luojan järjestystä pilkkaavat perverssioita puolustavat järjestöt käyttävät nimeä Pride eli Ylpeys ja kantavat Nooan ajan tunnusmerkkiä sateenkaarta! Kirjoitukset sanovatkin, että ”ylpeys lankeemuksen edellä” (Snl. 16:18).
 • Herjaajia (kr. ’blasphemos’): Sana blasphemos tarkoittaa kirjaimellisesti jumalanpilkkaa ja pahan puhumista eli juoruilua. Erittäin sopiva termi tähän päivään. Pyhästä on tullut pahaa ja pahasta pyhää, niin että seurakunnistakin ajetaan ulos pyhä ja tuodaan sisälle paha.
 • Vanhemmilleen tottelemattomia (kr. ’goneus apeithes’): Nuoriso ongelma on vain yksi oire tämän tottelemattomuuden alla. Tämä tottelemattomuus on tietenkin kurinpuuttumisesta johtuvaa. Rajojen aasettaminen ja rangaistus on rakkautta, ei välinpitämättömyys. Ennen oppilaat pelkäsivät opettajaa, nyt sekin on toisinpäin.
 • Kiittämättömiä (kr. ’acharistos’): Kiittämättömyys auktoriteetteja kohtaan, kuten vanhemmat, yhteiskunta ja Jumala ovat erityisesti laskeneet, jos ei kiitoksen sanominen muutenkin. Myös kunnioituksen osoittaminen olisi eräs muoto kiittää, mutta nyt isovanhemmat jätetään heitteille tai laitetaan laitokseen pyörimäistä jaloista.
 • Epähurskaita (kr. ’anosios’): Sana anosios voidaan kääntää epähurskaaksi, epäpyhäksi, jumalattomuudeksi jopa pahaksi. Nyt pelkästään ihmisten ulkoinen muoto kertoo sisällä olevasta pahuudesta; pukeutuminen mustiin, pääkallo tatuoinnit, lävistykset ja mustat hiukset. Ihmiset eivät enää edes yritä elää Pyhää elämää ja välttää syntiä, vaan sitä tehdään julkisesti ja sillä jopa levenneellä.
 • Rakkaudettomia (kr. ’astorgos’): Sana astorgos tarkoitta kyvyttömyyttää kiintyä, haluttomuutta tai rakkaudettomuutta. Tämän tyylinen kyvyn puuttuminen luoda pysyviä parisuhteita kuvaa hyvin tämän päivän ihmistä, koska jo puolet avioliitoista hajoavat, kun se vielä 30 vuotta sitten oli neljännes ja sata vuotta sitten vain muutaman prosentin.
 • Epäsopuisia (kr. ’aspondos’): Sana aspondos voidaan kääntää epäsopuisaksi, sopimattomiksi, leppyttämäksi tai liitonrikkojiksi. Asianajat ovat tähän kehitykseen tänäpäivänä tyytyväisiä, sillä heillä riittää asiakkaita erilaisten riitojen ja välien selvitteyssä. Yhä harvemmin ihmiset pystyvät sopivaan kiistansa muutoin kuin riitelemällä oikeudessa ja kantaen tällaista kaunaa katkeruutena kymmeniä vuosia.
 • Panettelijoita (kr. ’diabolos’): Sana diabolos on hyvin käytetty sana Kirjoituksissa ja se tavallisesti käännettään Saatanaksi. Kirjaimellisesti nimi tarkoittaa syyttäjää, panettelijaa tai herjaajaa, jotka kaikki kuvaavat hyvin tänäpäivän ihmisiä jotka eivät sanojansa säästele kun pitää panetella muita.
 • Hillittömiä (kr. ’akrates’): Sana akrates voidaan kääntää hillittömäksi, estottomaksi tai rauhatonta. Kuten Kirjoitukset sanovat, niin jumalattomilla ei ole rauhaa ja se näkyy tämän päivän ihmisistä, jotka eivät voi itseänsä hallita eivätkä osaa pysähtyä. Epäilemättä yhä useammat ihmiset myös okkultismin ja noituuden kautta tulevat myös riivatuiksi.
 • Raakoja (kr. ’anemeros’): Sana anemeros voidaan kääntää raakaksi, villiksi tai raivokkaaksi. Tällainen vihamielinen käytös sopii tänäpäivinä ihmisiin, jotka käytäytyvät yhä aggressivisemmin eivätkä häpeile potkia maassa makaavaa. Kun ennen opettajat kurittivat oppilaita, niin nyt tuhansia opettajia lyödään! Kaikenlainen kunniallisuus ja hienotunteisuus on kokenus suuren inflaation.
 • Hyvän vihamiehiä (kr. ’aphilagathos’): Sana aphilagathos voidaan kääntää hyvän vihamieheksi tai hyvän vastustajiksi. Kristinuskon, kristillisten arvojen, siveellisyyden ja synnittömyyden pilkkaaminen on tätä päivää. Vielä muutama vuosikymmen sitten monet hyveet olivat tavoiteltavia asioita elämässä, mutta nyt ne ovat pilkan kohteita ja paheet ovat uusia hyveitä.
 • Pettureita (kr. ’prodotes’): Sana prodotes voidaan kääntää petturiksi, pettäjäksi, petolliseksi ja kavaltajaksi. Sanojen ja lupausten pitäminen on yhä harvinaisempaa vaikka tämä on ollut suomalaisille tunnusomaista. Hyvin harvoissa paikoissa uskotaankaan enää ihmisen sanoihin tai lupauksiin, vaan aina joudutaan vaatimaan ”mustaa valkoisella”.
 • Väkivaltaisia (kr. ’propetes’): Sana propetes voidaan kääntää kiivaaksi, yltiöpäiseksi, harkitsemattomaksi tai tuimaksi. Tällainen arvaattomuus ja hermojen menettäminen on yhä tavallisempaa ja myös paljon soveliaampaa kuin joskus ennen. Tänäpäivänä ihmisillä ei ole aikaa harkita tai miettiä tekoja, vaan monesti toimitaan tällä tavalla harkitsemattomasti ja kiivaasti.
 • Pöyhkeitä (kr. ’tuphoo’): Sana tuphoo voidaan kääntää pöyhkeäksi, turhamaiseksi, ylpeäksi tai paisuneeksi. Alkutekstin sana antaa ymmärtää, että jopa pöyhkeyden sokaisemaksi tai  tyhmentämäksi. Miten kuvaavat onkaan tänäpäivän ihmisten ylpeys joka sokaisee heidän näkemästä totuutta itsestään, luomakunnasta tai Jumalasta. Kuten Kirjoitukset sanovat heistä: ”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet…” (Room. 1:22). Tutkimuksenkin mukaan tänäpäivän ihmiset ovat tyhmentyneet sitten 1800-luvun.

Kaikki edellä olevat asiat voidaan yhdistää rakkaudettomuuteen muita ja Jumalaa kohtaan.

”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” – Matteuksen evankeliumi 24:12

Fariseuksia ja kirjanoppineita

liberal-424x288

”He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia! Heidän joukossaan on niitä, jotka tunkeutuvat taloihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten himojen riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa mutta eivät voi koskaan päästä tuntemaan totuutta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:4-7 (Raamattu Kansalle)

Hedonismi eli nautintojen rakastaminen on tänäpäivän ihmisille erittäin tyypillistä materialismin lisäksi. Tavaroista ja nautinnoista on todellakin ihmisille, jopa uskoville menestysteologian myötä, tullut Jumalaa ja iankaikkista elämää tärkeämpää. Liberaalit Kirjoitukset hyljänneet kristityt ovat juuri näitä jumalisuuden ulkokuoren omaavia, joilla ei kuitenkaan ole aitoa suhdetta elävään Jumalaan Hänen Poikansa Messiaan kautta. Uskovia käsketään karttamaan tällaisia, koska seura tekee kaltaisekseen. Nämä tällaiset käyttävät ihmisiä hyväkseen, kuten teksti kertoo ja he ovat kirjanoppineita eli teologeja, mutta he eivät silti tunne Kirjoittajaa.

”Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi… Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:8-13

Tuomio alkaa juuri näistä vääristä hengellisistä johtajista ja Kirjoitukset ennustavat, että he eivät pitkälle pääsee kunnes totuus tulee ilmi. Apostoli Paavali toteaakin kirjeessään nuorelle pastori Timoteukselle, että hänen tulee kestää vainoa ja että nämä jumalattomat eivät ainoastaan eksytä vaan eksyvät itsekin uppoamalla yhä syvemälle pahuuteen. Ja kuten niin monessa kohden Kirjoitukset sanovat, niin ainoa keino välttää eksytys ja pysyä totuudessa on oppia tuntemaan Pyhät Kirjoitukset ja tutkia niitä jatkuvasti uskossa Messiaaseen Jeesukseen.

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Messiaassa Jeesuksessa.” – 2. kirje Timoteukselle 3:14-15

Messiaan viimeiset varoitukset

Messias Jeesus kertoo lopunajoista kahdelle eri ryhmälle; juutalaisille opetuslapsille ja (ei-juutalaisille) pakanakansoille. Matteuksen ilosanoman lukuun 24 ja Markuksen ilosanoman lukuun 13 on talletettuina Messiaan puhe juutalaisille kansalle ja näiden lukujen viesti on erittäin synkeä, koska he joutuvat menemään läpi suuren seitsen-vuotisen ahdistuksen ajan, jolloin koko maailmaa johtajaa pahan vallassa oleva diktaattori. Luukkaan ilosanoman luku 21 kertoo puoleestan viestin pakanakansoille, joiden puoleen Messias kääntyi kun hänen omansa hylkäsivät Hänet, aivan kuten Kirjoitukset olivat jo ennalta ennustettaneet. Suunnitelma juutalaiselle kansalle ei kuitenkaan ole ohitse, kuten olemme huomanneet Israelin tulona takaisin, ja tämä toteutuu erityisesti tuona seitsen-vuotis kaudella. Tässä artikkelissa paneuden Luukkaan viestiin seurakunnalle.

mount-of-olives-n-19th-century

”Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.” – Luukkaan evankeliumi 21:37-38

Kolme suurta varoitusta

drug_addictsMEXICO SPRING BREAKleipäjono

”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta (1) päihtymys ja (2) juoppous eikä (3) elatuksen murheet…” – Luukkaan evankeliumi 21:34

Viimeisestä kolmesta varoituksesta ensimmäinen on päihtymys. Tämä sana tulee kreikan kielen sanasta kraipale (κραιπαλη), jota käytetään Uudessa testamentissa vain yhden kerran tässä kohden ja tästä syystä sen alkuperä ei ole aivan selkeä. Kreikkalainen Septuaginta käyttää tämän sanan eri muotoja kahdessa kohdassa (Jes. 24:20, Jes. 29:9), jotka kertovat humaltumisesta ilman viiniä ja hoipertelemisesta. Nyky kreikan kielen käännös sanasta tarkoittaa mm. ryyppyputkea. Tämä tarkoittaa siis huumeriippuvuutta ja muita päihteitä, kuin toisena mainittu juoppous. Viimeisten vuosikymmenien aikana huumeriippuvuus ja huumeiden käyttö onkin räjähtänyt, niin että nyt monissa paikoissa puhutaan jo ns. keveiden huumeiden laillistamisesta, kuten kannabis. Tämän lisäksi 700,000 suomalaista käyttää mielialalääkkeitä ja lääkkeistä onkin tulossa yleisin laillisin huume.

Toisena kohtana mainitaan juoppous. Alkoholi ei ole mitenkään uusi ongelma ja sitä on käytetty läpi ihmiskunnan historian, mutta senkin käyttö on noussut jatkuvasti vuodesta toiseen. Tänäpäivänä 400,000 suomalaista juo Koskenkorva pullon verran viinaa päivässä. Alkoholi kulttuuri on selkeästi menossa yhä enemmän humalahakuisuuteen ja alkoholi on päivä päivältä yhä enemmän esillä, kun ennen vielä juopottelua yriteltiin piilotella. Edes Messiaaseen uskoville ei ole enää täysin selvä asia olla raitis, vaan yhä enemmän esillä oleva alkoholi vetää uskovia puoleensa.

Messias kertoo aivan viimeiseksi merkiksi ennen yllättävää tuloansa elatuksen murheet eli kutistuvan talouden. Tänäpäivänä näemmekin talouden pilarien heiluvan eikä talouden heilahteluja enää maailman älykkäimmät taloustutkijat pysty ennustamaan tai ymmärtämään. Talous tulee epäilemättä jatkamaan alamäkeänsä kunnes uusi maailman johtaja astuu estradille seurakunnan ylöstempauksen jälkeen tarjoamaan ratkaisun taloudellisiin ongelmiin uuden talousjärjestelmän myötä.

Se päivä yllättää

the rapture

”… niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.” – Luukkaan evankeliumi 21:35

Tässä mainittu se päivä on tuleva Herran vihan päivä, joka kestää seitsemän vuotta (Dan. 9:27). Se tulee koettelemaan kaikkia maan päällä olevia, mutta koska uskovat ovat taivaallisia eivätkä maallisia, niin koettelus koskee jumalattomia ja uskostaan luopuneita ihmisiä. Seuraavassa jakeessa 36. kehoitetaan alati valvomaan uskovan omaa tilaa sekä maailmaa ja rukoilemaan, että uskova havaittaisiin havaitaan arvolliseksi pakenemaan. Pakeneminen sana tulee kreikan kielen sanasta ekpheugo (εκφευγω) ja tarkoittaa pakenemista, karkaamista, katoamista tai lentämistä turvaan. Uskovat otetaan siis pois uskonsa kautta tulevasta ahdistuksesta seurakunnan ylöstempauksessa, jonka jälkeen uskovat seisovat yhdessä silmänräpäyksessä rakastamansa Messiaansa edessä.

”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että teidät havaittaisiin arvolliseksi paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” – Luukkaan evankeliumi 21:36 (KJV mukaan)

Aika on loppumassa

Monesta asiasta voimme havaita, että aika on loppumassa ja yksi aika jakso ihmiskunnan historiassa on päättymässä. Muinaisista Kirjoituksista voimme myös löytää joitakin aika määreitä, jotka kertovat paljonko suunnilleen on aikaa ihmiskunnalle annettu. Tässä alhaalla joitakin ennustuksia, jotka eivät aseta tiettyä päivää tai vuotta, mutta antavat suurpiirteisen arvion tästä.

hourglass

Yksi viikko

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta’.” – 2. Pietarin kirje 3:3-4

Pietari ennustaa, että tulee viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka kyseinalaistavat Herran paluun ja ajattelevat että näin tulee jatkumaan. Tähän Pietari kuitenkin vinkkaa uskoville salaperäisesti, että ”yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta” (jae 8).

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä’. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” – 2. Pietarin kirje 3:8-9

Koska tiedämme Ilmestyskirjasta, että Herran paluun jälkeen alkaa 1000-vuotinen rauhanvaltakunta (Ilm. 20:3-7), joka kuvaa seitsemättä lepopäivää, niin sitä ennen on kuusi päivää ennen seitsemättä, tai kuusi tuhatta ennen seitsemättä tuhatta kun millenium alkaa. Usherin laskentaa käyttämällä Kirjoituksista voidaankin laskea että elämme n. 6000 vuotta Aadamista, jolloin elämme aivan viimeisiä vuosia ennen Messiaan paluuta.

Ihmiselle annettiin 120 vuotta

”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta.” – 1. Mooseksen kirja 6:3

”Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo.” – 3. Mooseksen kirja 25:10

Ennen maailman vedellä tuhonnut tulvaa Nooan päivinä ihmisille annettiin aikaa 120 vuotta tehdä parannus. Tämä ennustus  voidaan kuidenkin myös tulkita koskevan koko ihmiskunnan aikaa jos käytämme riemuvuosia eli 50 vuotta, jolloin 120 riemuvuotta tekee 6000 vuotta.

Syvyyden enkelit ja 70 sukupolvea

”[Ne] enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.” – Juudaksen kirje 1:6

”Ja Herra sanoi Mikaelille: ’Mene, sido Semjaza ja hänen toverinsa, jotka ovat yhtyneet naisiin ja saastuttaneet itsensä kaikella epäpuhtaudella. Ja kun heidän poikansa ovat tappaneet toisensa, ja he ovat nähneet rakkaidensa tuhon, sido heidät lujasti 70 sukupolveksi maan laaksoihin, heidän tuomionsa päivään saakka, kunnes ikuinen ja lopullinen tuomio on julistettu. Niinä päivinä heidät johdatetaan tulen syvyyksiin: ja kidutukseen ja vankeuteen josta he eivät vapaudu koskaan. Ja jokainen joka tuomitaan ja tuhotaan tästä lähtien, hänet tullaan sitomaan heidän mukaansa sukupolvien loppuun saakka’.” – En. 10:11-15

”Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta taikka enintään 80 vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois.” – Psalmit 90:10

Muinainen Eenokin kirjaa lainataan suoraan Juudan kirjeessä (jakeet 14-15) ja se oli alkukirkon käytössä ja se on löydetty Kuollenmeren kääröistä, jolloin se luotettava historiallinen kirja vaikkakaan ei erehtymätön ja inspiroitu kuten pyhät Kirjoitukset. Tässä Eenokin kirjan muinaisessa ennustuksessa kerrotaan, että syntiä tehneet langenneet enkelit sidottiin maan alle kahleisiin 70 sukupolveksi ja sen jälkeen tulisi suuri tuomio 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan jälkeen. Tämä sitominen tapahtui ennen vedenpaisumusta n. 2600 eKr  ja  Psalmin 90 kertoo sukupolven olevan 80 vuotta, jolloin voimme tehdä laskutoimituksen siitä milloin millenium suunnilleen alkaisi ja Messias palaisi.

70 sukupolvea – millenium – sitominen eKr = 5600 – 1000 – 2600 = 2000 jKr

Elävöittäminen kahden päivän kuluttua

”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.” – Hoosea 6:1-2

Tämä Hoosean ennustuksen mukaan juutalaisia kohtasi hengellinen kuolema kahdeksi päiväksi, kun Israelin kansa hylkäsi Messiaansa melkein 2000 vuotta sitten ja he joutuivat pakkosiirtolaisuuteen. Nyt he ovat palaneet maahansa, mutta ovat vielä hengellisesti kuolleita. Heidät kuitenkin herätetään kolmantena päivänä eli kun kolmas vuosituhat alkaa. Ajanlaskun epätarkkuudesta ja tulkinnan vuoksi emme voi laskeaa tarkkaa vuotta tai päivää, mutta olemme hyvin lähellä tämän ennustuksen täyttymistä.