20 Pelastusjaetta

Kristitylle on Raamattu koko uskon perustus ja lähtökohta, mutta se on myös itsessään hyvin voimakas evankeliointi väline. Sillä, Jumalan sana on terävä ja voimallinen (Hepr. 4:12), elävä ja pysyvä (1.Piet. 1:23), se synnyttää uskon (Room. 10:17) ja se vaikutta kuulijaan (1.Tess. 2:13) sekä sen kaikki ihmiset voivat ymmärtää (2.Kor. 1:13). Tästä syystä keräsin tähän 20 Raamatun paikkaa, jotka julistavat yksinkertaisella, tiiviillä ja selkeällä tavalla pelastuksen evankeliumin. Joihinlom jakeisiin selvennykseksi on lisätty nimi Herramme nimi Jeesus.

raamattu_620

”Ja avuksesi huuda minua [Jeesusta] hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” – Psalmi 50:15

”Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran [Jeesuksen] nimeä, pelastuu.” – Joelin kirja 2:32

”Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: ’…Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa’.” – Matteuksen evankeliumi 10:32

”Joka uskoo [Jeesukseen] ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” – Markuksen evankeliumi 16:16

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä [Jeesus].” – Johanneksen evankelumi 1:12

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ’Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa’.” – Johanneksen evankeliumi 3:3

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” – Johanneksen evankeliumi 3:16

”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.” – Johanneksen evankeliumi 3:36

Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?'” – Johanneksen evankeliumi 11:25-26

Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani’.” – Johanneksen evankeliumi 14:6

”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” – Apostolien teot 2:38

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä [kuin Jeesus] ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” – Apostolien teot 4:12

”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.” – Apostolien teot 16:31

”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä [Jeesusta] ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” – Apostolien teot 22:16

”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.” – Roomalaiskirje 5:8

”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” – Roomalaiskirje 6:23

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” – Roomalaiskirje 8:1

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.” – Roomalaiskirje 10:9

”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.” – Heprealaiskirje 9:27-28

”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.” – 1. Timoteuskirje 1:15

Voit kopioida tästä jakeen ja sitten lähettää sen uskosta osattomalle ystävällesi, työkaverillesi tai tutullesi tekstiviestillä, sähköpostilla, sosiaallisella medialla tai postikortilla. Ja voit uskoa sen lupauksen, ettei Jumalan sana koskaan tyhjänä palaja. Aamen.