Rabbi Amram Vakninin sanoma

Kesäkuun yhdeksäs päivä israelilainen juutalainen 76 vuotas rabbi Amram Vaknin johti rukousta Israelin Haifassa luolassa, jota kutsutaan profeetta Elian luolaksi. Hän oli rukouksessa 30 juutalaisen miehen ja 30 juutalaisen naisen kanssa. Aikaisemmin hän on ennustanut tarkasti mm. Gazan avustussaattuen, Karmelin metsäpalot ja operaatiot Gazassa, mutta nyt hän on saanut erityisen varoitus sanoman juutalaiselle kansalle.

rabbi_vaknin

”Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.” – 4. Mooses 12:6

Luola ja sanoma

rabbi_on_the_floor

”Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, Herran sana tuli hänelle; hän kysyi häneltä: ’Mitä sinä täällä teet, Elia?'” – 1. Kuningas 19:9

Luola, jossa rabbi Vaknin oli rukoilemassa ryhmänsä kanssa, on luola jota pidetään profeetta Elian luolana, mutta myös joidenkin perinteiden mukaan luolana jossa Messias Jeesus syntyi.

Gil Nachman, joka oli todistamassa tapahtumaa luolassa, kertoo että yhtäkkiä noin klo 11:30 vanha rabbi Vaknin kaatui luolan pohjalle mutaan ja veteen, ja Gil Nachmanin mukaan tapahtuma oli yliluonnolliseksi. Nachman kertoo asiasta seuraavasti:

”Rabbi sai sanoman juutalaiselle kansalle Profeetta Elialta, että Taivaassa on julistettu että sota on tulossa Etelä-Israeliin, ja tulee liikkumaan Pohjois-Israeliin ja tulee jatkumaan Israelin sisällä. Tuhansia ihmisiä tulee kuolemaan, Jumala varjelkoon.”

Tämä voi kuvata pian Lähi-idässä alkavaa sotaa, jossa Kirjoituksien Psalmin 83 ennustus pian toteutuu, kun ympäröivät valtiot hyökkäävät Israelia vastaan, mutta Israel voittaa ja ottaa suuria alueita hallintaansa.

”He sanovat: ’Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta’. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan.” – Psalmit 83:4-5

Veri ja 444

vaknin-rabbi

”Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.” – Joel 2:30-31

Syksyllä 28. syyskuuta tapahtu 4. ja viimeinen kerta kun verikuu ilmiö toistuu tällä vuosisadalla.

Jo aikaisemmin vuosia sitten rabbi Vaknin toi esille, että verta tarkoittava luku heprean kielessä on 44. Ja hän viittasi, että 44 Yhdysvaltojen presidentti, Barack Obama, toisi verenvuodatuksen juutalaiselle kansalle, ennen kuin häntä edes oli vielä valittu.

Edellisenä pääsiäisenä olikin 4,000 vuoteen lyhyin verikuu, joka kesti vain 4 minuuttia ja 44 sekuntia. Numero neljä viittaa myös heprean kielen luku 4 tarkoittavaan dalet-kirjaimeen, mikä symbolisoi ovea ja näin ollen pääsiäistä, jolloin ovien pihtipielet voideltiin karitsan verelle kuolemaa vastaan. Samainen dalet kirjain on myös nimessä Daavid (דוד) ja uskotaan, että Daavidin tähti tulee näistä kahdesta alunperin kolmion mallisesta kirjaimesta.

Pastori Mark Biltzin johdolla Messias Jeesuksen uskovat kokoontuivat yhteen 4min ja 44 sekunnin pituiseen rukoukseen 20. maaliskuuta pääsiäisenä, jolloin he lukivat Psalmit 122.

”Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ’Menkäämme Herran huoneeseen’. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem; Jerusalem rakennettu, kaupungiksi, joka kuuluu tiukasti yhteen, jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä. Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne tulevat menestymään, jotka sinua rakastavat. Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi. Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha. Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.” – Psalmit 122:1-9 (K. Syvännön mukaan)

Geula ja Messias

Yeshua-HaMashiach

”Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.” – Johannes 4:22-23

Juutalaiset odottavat geulan toteutumista. Se tarkoittaa juutalaisen kansan lopullista pelastumista, joka tulee Messias Daavidin Pojan kautta.

Rabbi Vaknin on pyytänyt israelilaisia yhdentymään ja rukoilemaan yhdessä ryhmissä, paastoamaan ja antamaan almuja, jotta tämä taivaallinen julistus sodasta ei tapahtuisi. Hän haluaa heidän pyytävän Jumalta armoa juutalaisvaltiota kohtaan. Hän pyysi myös ihmisiä parantamaan tapansa niin toisiansa kuin Taivastakin kohtaan, muuttaakseen taivaallisen julistuksen sodasta.

Rabbi Vaknin jättikin seuraavan sanoman sosiaalliseen mediaan seuraajilleen:

”Näinä kriittisinä aikoina, Israelin kansan täytyy olla yhtä ja rukoilla Nimeä (Ha’Shem) lähettämään Messias Daavid Poika.”

”Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat’.” – Matteus 22:37-40

Vanhan rabbin sanoma on sama, kuin rabbien Rabbin heidän todellisen Messiaansa Jeesuksen sanoma rakkauden kaksoiskäskystä, jossa kaikki laki toteutuu. Messias Jeesus on tuo Daavid Poika, mutta juutalainen kansa odottaa pelastajakseen.

Mutta Jeesus ei tullut pelastukselle pelkästään juutalaisille, vaan kaikille kansoille koska juutalaiset hylkäsivät Messiaansa ja näin toteutui universumin Luojan rakkaus kaikkia kansoja kohtaan.

Joko sinä olet ottanut Messiaan vastaan pelastajana, sillä juuri pelastusta tarkoittaa Hänen heprealainen nimensä Yeshua.

In Yeshua Presence   WM NET

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” – Apostolien teot 4:12

Mainokset

Ennustettu Israelin paluupäivä

Muinainen heprealaisina ja juutalaisina tunnettu kansakunta on elänyt kolme ennustettua pakkosiirtolaisuuden kautta. Abrahamille ennustettiin noin 4,000 vuotta sitten ensimmäinen 430 vuoden pituinen pakkosiirtolaisuus Egyptiin, sitten profeetta Jeremia ennustetti 2,600 vuotta sitten 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden Babyloniaan ja kolmanneksi Babylonian pakkosiirtolaisuudessa elänyt profeetta Hesekiel ennusti 2,520 vuoden maailmanlaajuisen pakkosiirtolaisuuden. Nämä pakkosiirtolaisuudet eivät ainoastaan mullistaneet juutalaisten elämää, vaan se ravisteli niitä kansoja johon heidät oli siirretty pakkosiirtolaisuuteen. Nämä laskelmat perustuvat edesmenneen kymmeniä kirjoja kirjoittaneen Grant R. Jeffreyn laskelmiin.

”Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä… Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.” – Aamos 9:14-15

Ennustukset pakkosiirtolaisuudesta

prophet

”Ja sinä pane maata vasemmalle kyljellesi ja aseta sitä painamaan Israelin heimon syntivelka. Yhtä monta päivää, kuin sinä makaat sillä, on sinun kannettava heidän syntivelkaansa. Ja minä panen sinulle saman luvun päiviä, kuin on heidän syntivelkansa vuosia: 390 päivää; niin sinun on kannettava Israelin heimon syntivelkaa. Ja kun olet saanut ne päättymään, on sinun pantava maata toistamiseen, oikealle kyljellesi, ja kannettava Juudan heimon syntivelkaa 40 päivää; päivän kutakin vuotta kohti minä olen sinulle pannut.” – Hesekiel 4:4-6

Profeetta Hesekielille Babyloniassa 2,600 vuotta sitten annettiin merkillinen tapa ennustaa makaamalla kyljellään. Hän ei tietenkään maannut yötä päivää, mutta joka päivä hänen täytyi olla kyljellään näyttäen juutalaisille merkkinä mitä oli tuleva tapahtumaan. Ja nämä päivät jotka hän tulisi makamaan, kuvaisivat ”päivän kutakin vuotta kohti” heidän syntiensä vuoksi.

Ensiksi 390 päivää pohjoisen heimojen eli Israelin tähden ja sitten 40 päivää eteläisten heimojen eli Juudan vuoksi. Yhteensä 430 vuotta, joka oli siis yhteensä heidän syntivelka pahoista teoista, johon sisältyi myös pakkosiirtolaisuus Babyloniassa.

”Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta 70 vuotta.” – Jeremia 25:11

Ennen pakkosiirtolaisuutta profeetta Jeremia antoi Jerusalemissa olleille juutalaisille ennustuksen, että he joutuisivat olemaan 70 vuotta Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa, joka alkoi kuningas Nebuchadnezzarin toimesta vuonna 606 eKr ja sitä kesti aina vuoteen 536 eKr asti, kun ensimmäiset juutalaiset palasivat Jerusalemiin Persian kuninkaan Kyyroksen päivinä hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan 536 eKr.

Näin ensimmäiset 70 vuotta tuli ennustuksen syntivelasta kärsittyä pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa ja jäljelle jäi 360 vuotta.

Seitsenkertaisesti kovennettu tuomio

2075.jpg~original

”Ja minä käännän kasvoni teitä vastaan, ja teidän vihollisenne voittavat teidät; teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja te pakenette, vaikka ei kukaan aja teitä takaa. Jos ette sittenkään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden.” – 3. Mooses 26:17-18

Mooseksen laissa sanotaan, että jos juutalaiset eivät tekisi parannusta, niin heitä kohtava uusi tuomio olisi seitsemän kertaa kovempi. Myös Messias Jeesus käytti kertoi tästä seitsenkertaisesta tuomiosta, kun hän puhui luopiosta, joka palaisi syntiin ja silloin kun paha henki palaa ihmiseen, ”se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.” (Matt. 12:45).

Kun juutalaiset palasivat uudelleenrakentamaan temppeliä Jerusalemiin, niin he eivät tehneet parannusta synneistään vaan lankesivat samoihin synteihin elleivät jopa pahempiin synteihin, jolloin jäljelle jääneet 360 vuodesta tulikin seitsemän kertaa pitempi eli 360 x 7 = 2,520 vuotta!

”Ja Jumala sanoi: ’Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle’. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.” – 1. Mooses 1:14-16

Luodessaan universumin Luoja sanoi tekevänsä taivaalle kaksi valoa osoittamaan aikoja, ja näin on ollutkin, että aurinko osoittaa päiviä ja kuu kuukausia. Ennen vedenpaisumusta maailmassa oli tasan 360 päivää eli 12 kuukautta, mutta suuren katastrofin seurauksena meillä onkin nyt 365,24 päivää vuotta kohti. Encyclopedia Britannica kertookin, että kaikissa muinaisissa kalentereissa kuten Egyptissä, Babyloniassa ja heprealaisilla oli 360-päiväinen vuosi.

Laskettuamme sitä milloin Israel palaisi kotimaahansa lopullisesti, tulee käyttää 360-päivästä vuotta. Näin pakkosiirtolaisuudeksi tulee 360 x 2520 = 907,200 päivää.

Israelin syntymäpäivä

israel_jerusalem

”Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa.” – Jesaja 66:8

Muuttamalla edellä lasketun 907,200 päivää gregoriaaniseen kalenteriin jakamalla 365.25-päivällä, tulee siitä ~2,483.8 vuotta.

Juutalainen historioitsija Josefus Flavius toteaa, että pakkosiirtolaisuus Babyloniassa päättyi keväällä vuonna 536 eKr eli tarkalleen ottaen lukema on vuosina -536.4.

Kun menemme ajanlaskun alun ylitse, ei vuotta 0 tule ottaa huomioon, sillä vuosien 1 eKr ja 1 jKr välillä on vain yksi vuosi. Vuosia tulee siis lisätä kalenteri virheen takia yhdellä +1.

Nyt voimme laskea nämä yhteen: 2483.8 – 536.4 + 1 = 1948.4 vuotta ajanlaskuamme, jolloin pakkosiirtolaisuuden tulisi päättyi ja juuri tuolloin Israel itsenäistyi 14.5.1948. Israel siis tuli maailmankartalle kirjaimellisesti päivänä ja kansa synnytettiin yhdellä haavaa!

Näin ovat toteutuneet kirjaimellisesti profeettojen Jeremia, Hesekielin ja Jesaja ennustukset, mutta he kaikki ennustivat myös siitä, että Messias olisi tuleva ja myös Hänen tulonsa on ennustettu päivälleen. Uskotko sinä siis tänä päivänä Kirjoituksien ennustuksien olevan totta ja Messiaan jo tulleen?

1260.jpg~original

”Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat. Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: ’Juutalaisten kuningas’.” – Markus 15:25-26

Messiaan tulemuksen mysteerit

Mitä tapahtui 2014 vuotta sitten? Näinä päivinä Messias Jeesuksen syntymään liittyvästä talvijuhlasta Joulusta on tullut kyseinalainen juhlapyhä, niin Hänen seuraajille kuin kieltäjillekin, jossa sekoittuvat tosiasiat ja perinteet. Niin ikään on suuri sekaannus siitä, milloin Jeesus todella syntyi ja ketä oikeasti olivat itämaan tietäjät. Tässä artikkelissa tutkitaan noita Messiaan syntymään liittyviä mystereitä, sillä onhan kyseessä kuitenkin niinkin merkittävä ajankohta, että laskemme yhteiskunnassammekin vuosilukumme yhä siitä hetkestä.

”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” – Jesaja 7:14

Messiaan mysteerinen syntymä

nativity-story

”Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana… Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.” – Luukas 2:1-7

Jeesuksen syntymä kaikkinensa on suuri mysteeri aina hedelmöittymisestä hänen syntymäänsä ja sen tarkasta ajankohdasta aina itämaan tietäjien tulemiseen. Ja asia ei auta yhtään se, että tiedämme kalenterissamme olevan virheen, että ajanlasku muuttui tuolloin ja että historialliset tiedot ovat vähintääkin epäselviä, mutta Kirjoituksista ja historiallista tiedoista voimme kuitenkin löytää vinkkejä mysteerien ratkaisemiseksi.

Augustus oli Rooman imperiumin ensimmäinen keisari, joka tuli tunnetuksi siitä, että hän onnistui siirtämään veriset sisällissodat ulkopuolelle verisiksi sodiksi ja hänen aikanaan vallitsi Pax Romana -rauha. Hän hallituskautensa alkoi 43 eKr kun hänet nimitettiin senaattoriksi ja se kesti hänen kuolemaansa saakka 19.8.14.

Kirkkoisäksi kutsuttu Iranaeus (130–202) kirjoittaa, että Jeesus syntyi keisari Augustuksen 41. hallitusvuonna, jolloin syntymä ajoittaa ajankohtaan 2 eKr.

Toinen kirkkoisäksi kutsuttu Tertullianus (155–230) kirjoittaa puolestaan, että keisari Augustus alkoi hallita 41 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja hallitsi 15 vuotta sen jälkeen, jotka molemmat asettavat ajankohdaksi 2 eKr kun otamme huomioon ettei 0 vuotta lasketa. Tertullianus mainitsee ajankohdasta lisäksi, että se tapahtui 28 vuotta Egyptin kuningattaren Kleopatran kuoleman jälkeen 30 eKr, joka myös asettaa vuodeksi 2 eKr.

Kirkkohistorioitsija Eusebios (275–339) puolestaan kertoo, että Jeesus syntyi 42. keisari Augustuksen hallitusvuonna ja 28 vuotta Egyptin kukistumisen jälkeen, joka tapahtui Kleopatran kuoltua 30 eKr. Tuo 42. hallitusvuonna kesti 1 eKr syksystä 2 eKr syksyyn, jolloin ajankohta näille molemmille laskemille on myös 2 eKr.

Keisari Augustuksen seuraajaksi vuodesta 14 jKr lähtien tuli keisari Tiberius, jonka 15. hallitusvuonna aloitti palvelustyönsä viimeinen Vanhan liiton profeetta Johannes Kastaja (Luuk. 3:1). Kirjoituksien mukaan hänen täytyi olla 30 vuotias (4. Moos. 4:3) ja koska hän Jeesuksen serkkuna syntyi samana vuonna Hänen kanssaan, niin myös tämän mukaan Jeesus syntyi 2 eKr.

Miksi sitten yleisesti ajankohdaksi ilmoitetaan aikaisempi ajankohta 7-4 eKr? Tähän liittyy edellä mainittu profeetta Johannes Kastaja.

elizabeth_baby

Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet… enkeli sanoi hänelle: ’Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes… Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan.”’.” – Luukas 1:5

Juutalaisen historiotsija Josefus Flaviuksen kertoo, että Herodes Suuren kuolemaa edelsi auringonpimennys ja joka olisi tapahtunut 13.3 4 eKr, mutta todennäköisesti auringopimennys tapahtuikin 29.12 1 eKr. Juutalainen Magillath Ta’anith -käärö kertookin, että kuningas Herodes kuoli 14.1 vuonna 1 jKr.

Johannes Kastajan isä oli temppelissä palvelusta suorittava pappi Sakarias ja hän oli Abian osastoa, joka oli 8. osasto yhteensä 24 osastosta, jotka kuningas Daavid asetti palvelemaan temppelissää jokainen viikon kerrallaan (1. Aik. 24:7-19). Temppelin tuhoutuessa  5.8.70 oli ensimmäinen osasto juuri aloittanut ja siitä taaksepäin voidaan laskea, että Abian osasto lopetti palveluksensa 13.7. 3 eKr ja näin ollen Johannes Kastaja syntyi 9 kuukautta myöhemmin pääsiäisenä 2 eKr.

Yhä tänäkin päivänä juutalaiset odottavat pääsiäispäivänä profeetta Elian ilmestyvän, sillä se he asettavat pääsiäispäivänä Kos shel Eliyahu ha-Navin eli profeetta Elian kupin pääsiäispöytään.

Voimmeko tietää tarkemmin, milloin Jeesus syntyi 2 eKr?

”Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta… 6. kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.” – Luukas 1:24-27

Koska Johannes syntyi siis keväällä todennäköisesti pääsiäispäivänä juutalaisen kalenterin mukaan 1. kuukautena 15 päivänä, niin 6 kuukautta myöhemmin syntynyt Jeesus syntyi todennäköisesti Lehtimajajuhlan aikaan 7. kuukauden 15 päivänä (3. Moos. 23:1-44). Kirjoitukset käyttävätkin samaa kreikan kielen skenoo-sanaa Jeesuksen vaelluksesta keskuudesssamme (Joh. 1:14), kuin mitä käytetään Vanhan liiton Kirjoituksissa lehtimajasta.

Tieteilijät Messiasta etsimässä

The_three_magi

”Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ’Missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta’. Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem.” – Matteus 2:1-3 (RK)

Messias Jeesuksen synnyttyä tuli tietäjiä katsomaan ja kun he kysyivät kuningas Herodekselta tästä Messias Kuninkaasta, niin Herodes säikähti pahan päiväisesti. Miksi tietäjät säikäyttivät hänet?

Tietäjät eivät olleet ketä tahansa viisaita miehiä, vaan he olivat Parthian imperiumin Maageja. Parthian imperiumi (247 eKr – 224 jKr) hallitsi Jeesuksen päivinä nykyisen Iranin ja entisen Persiaan alueella haastaen jopa mahtavan Rooman valtakunnan, joka ei koskaan vallannut Parthian imperiumia.

Parthialaisille tietäjät vaikuttivat vahvasti Lähi-idän alueella ja heillä oli käytännössä valta sanella, kuka Juudeaa hallitsisi ja kuningas Herodes itse oli lahjonut tiensä kuninkuuteen ja oli syystäkin pelästynyt, vaikka muuten hän toimi niin raakalaismaisesti kaikkia mahdollisia haastajiaan kohtaan että hän tapatti jopa oman vaimonsa ja lapsensa.

Tutkimusmatkailija Marco Polo 1200-luvulla käydessään nykyisen Iranin alueella Persiassa löysi Saveh nimisen kaupungin (100km lounaaseen Teheranista), jossa hän löysi kolmen tietäjän haudat. Parthian imperiumin aikana tuota kaupunkia kutsuttiinkin nimellä Saavakineh ja se oli imperiumin yksi tärkeimmistä solmupisteistä. Marco Polon mukaan Savehissa sanottiin myös olleen yksi suurimmista kirjastoista, ennen kuin mongoolit tuhosivat sen.

”Persiassa on kaupunki nimelä Saveh, josta kolme itämaan tietäjää lähtivät liikkeelle palvoakseen Jeesus Kristusta. Täällä myös he makaavat haudattuna kolmeen suureen ja kauniiseen hautakammioon. Hautakammioiden yläpuolella ovat neliskanttiset rakennukset, joissa on kauniilla käsityöllä tehdyt kupolit. Toinen toisensa vieressä. Heidän ruumiinsa ovat yhä kokonaiset, ja heillä on hiukset ja parrat. Yksi oli nimeltään Balthasar, toinen Caspar ja kolmas Melchior.

[…] Asukkaat julistivat että menneinä päivinä kolme tämän maan kuningas lähtivät palvomaan vastasyntynyttä profeetta ja ottivat mukaansa kolme tuliasta; kultaa, suitsukkeita ja mirhaa, selvittääksen olisiko tämä profeetta jumala, maallinen kuningas vai parantaja. Sillä he sanoivat: ’Jos hän ottaa kultaa, hän on maallinen kuningas; jos suitsukkeita, jumala; jos mirhaa, paranta.”Marco Polon matkat

Kirjoituksissa tietäjien lahjat kuvaavat Messias Jeesuksen kuninkuutta (kulta), pappeutta (suitsukkeet) ja voittoa kuolemasta (mirha). Joka tapauksessa tietäjiä voidaan hyvällä syyllä sanoa kuninkaantekijöiksi, joilla oli käytännössä valta yli Herodeksen.

”Silloin lähettivät Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, Nebusasban, ylimmäinen hoviherra, Neergal-Sareser, ylimmäinen tietäjä, ja kaikki muut Baabelin kuninkaan ylimmäiset…” – Jeremia 39:13

Muinaisen babylonian kuningas Nebuchadnezzarin päivinä 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää tuo kuningaskunta hallitsi nykyistä Lähi-idän aluetta aina Egyptistä saakka nykyisen Iranin alueelle asti. Kuninkaan ylimmäinen johto jakaantui kolmeen osastoon; sotilaallinen (henkivartijain päällikkö), byrokratia ja palvelut (ylimmäinnen hoviherra) sekä uskonnollis-tieteellinen (ylimmäinen tietäjä). Tällainen jaottelu on yhä nähtävissä meidänkin ajassa ministeröissä.

Heprean kielinen sana tietäjästä on mag, josta saadaan kreikan kielinen tietäjää tarkoittavaa magus-sana ja meidän kielemme maagia tarkoittava sana.

daniel_bible

”Beltsassar, sinä tietäjäin päämies, jossa minä tiedän olevan pyhien jumalien hengen ja jolle mikään salaisuus ei ole liian vaikea!” – Daniel 4:9

Tuolloin Nebuchadnezzarin päivinä tietäjien johtajaksi nousi universumin Luojan yhteydessä elänyt suuri profeetta Daniel. Hänestä tuli toisin sanoen suuri tiedemiesten johtaja ja hän sai elää koko Lähi-itää hallinneen kuninkaan arvostuksessa hienossa hovissa. Ja aivan kuin tänäkin päivänä, niin tuon ajan tiedemiehet olivat neuvonantajia ja analyytikkoja valtakunnan päättäjille eikä tietäjien valta tulevina sukupolvina himmennyt.

Kun nämä tietäjät sitten satoja vuosia myöhemmin tulivat katsomaan Messias Kuningasta vaarallisen ja pitkän matkaan takaa, niin he tekivät sen koska tunsivat muinaiset Kirjoitukset ja niiden ennustukset tulevasta Messiaasta, joka tulisi syntymään erikoisella tavalla ilman maallista isää neitseestä.

Mikä olikaan se vuodenaika, kun neitsyt tuli raskaaksi ja universumin Luoja tuli Marian kohtuun?

Valon ja ilon talvijuhla

hannukkah_winter

Ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin, 9. kuun 24. päivästä, Herran temppelin perustamispäivästä, lähtien. Ottakaa vaari!” – Haggai 2:18

520 vuotta ennen Jeesuksen syntymää profeetta Haggain ja Kuningas Dareioksen päivinä kirjoitettiin säädös, että juutalaisen kalenterin 9. kuukauden 24. päivä olisi universumin Luojan temppelin perustamispäivä, mutta tätä ei kuitenkin juhlittu juhlana vielä pitkään aikaan.

Vasta satoja vuosia myöhemmin 165 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, kun juutalaiset makkabealaiset valtasivat Jerusalemin temppelin takaisin kreikkalaisilta, alettiin viettämään temppelin vihkimisen muistojuhlaa Hanukkaa.,Näistä tapahtumista kertoo yksityiskohtiasesti Kirjoituksien ulkopuoliset apokryfiset Makkabilaiskirjat.

Hanukka nimi tarkoittaa vihkimistä ja se sijoittuu meidän kalenterissamme vuodesta riippuen joko marraskuulle tai joulukuulle, ja sitä vietetään yhteensä 8 päivää. Numerona 8 kuvaa uudistumista ja Jeesuksen nimen kreikan kielinen Ιησους-nimen lukuarvo onkin 888, joka kuvaa täydellistä uudistumista eli hengellistä uudestisyntymistä.

Hanukka on juutalaisille erityinen valon ja ilon juhla, jolloin he koristelevat kotinsa paperinauhoilla, Daavidin tähdillä ja paperikynttilöillä. Jokaisen päivän aikana lisätään yksi uusi kynttilä Hanukka-kynttelikköön, kunnes lopulta palaa yhdeksän kynttilää. Noina kahdeksana päivänä he antavat lapsilleen joko rahoja (gelttejä) tai lahjoja.

Voimmekin havaita, että Hanukka muistuttaa paljon meidän Joulua ja tänä vuonna se alkaakin 16. päivä joulukuuta ja päättyy 24. päivä joulukuuta, jolloin on meidän kalenterissamme jouluaatto. Mutta onko soveliasta viettää tällaista talvijuhlaa ja viettikö Jeesus itse sitä?

gospjoh1

”Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.” – Johannes 10:22-23

Kirjoitukset kertovat, että Jeesus itse oli paikalla Jerusalemissa ja erityisesti temppelissä Hanukkaan aikaan talvella, jolloin juutalaiset halusivat saada selville onko Hän todella Jumalan Poika.

Koska Jeesus syntyi todennäköisesti Lehtimajajuhlan aikaan syksyllä, niin silloin Hän tuli maailmaan juuri Hanukkan aikana joka meidän kalenterissamme on joulun aikana. Aivan kuten juutalaiset juhlivat tuolloin temppelin vihkimistä, niin Messias Jeesuksen seuraajatkin voivat juhlia sitä että tuolloin universumin Luojan Poika tuli maailman neitsyt Marian kohtuun.

Hyvää Joulua!

joulu_evankeliumi

Israel laulaa Temppelistä ja Messiaasta

Muinaiset Kirjoitukset puhuvat paljon Israelin kansakunnasta ja kuinka se tulisi ensin hylkäämään Messiaansa, mutta lopulta tulisi ottamaan sen vastaan. Nyt juutalaisten keskuudessa on alkanut ennennäkemätön liikehdintä ja kaipuu Messiaan puoleen, johon liittyy läheisesti kolmannen temppelin rakentaminen ja 144,000 juutalaista poikaa. Tässä kaksi juutalaista musiikkivideota niin temppelistä kuin Messiaastakin.

jews_for_jesus

”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut.” – Roomalaiskirje 11:25

Laulu Temppelistä

”Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144,000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.” – Ilmestyskirja 14:3-5

Laulun esittävä yhtye on vuonna 2005 ensimmäisen albuminsa julkaissut The Shira Chadasha Boys -kuoro. Ja tuo kuoron nimi, joka suomeksi on Uuden laulun pojat, on itsessään ennustuksellinen, sillä Messias Jeesuksen Uuden liiton Kirjoituksissa kerrotaan kuinka viimeisinä päivinä on erityiset 144,000 juutalaista Messiaaseen uskovaa poikaa, jotka tulevat saamaan erityisen universumin Luojan Voiman ahdistuksen aikana 3,5 vuodeksi.

Tämä kuoro laulaa pääasiallisesti hepreaksi, mutta myös joitakin lauluja englanniksi. Tässä sanat heidän laulustaan Yiboneh eli Temppeli.

”Yibaneh HaMikdash – Temppeli tullaan uudellenrakentamaan
Ir Tzion Timaleh – Siioniin kaupunki tulee täyttymään”

”Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: ’Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta’.” – Ilmestyskirja 11:1-2

Kirjoitukset kertovat, että viimeisinä päivinä seitsemän vuotta kestävän ahdistuksen aikana tulee olemaan kolmas temppeli Jumalalle Israelin Jerusalemissa. Nämä pojat laulavat tuon temppelin rakentamisesta, joka todennäköisesti tapahtuu välittömästi kun seitsemän vuotinen rauhan sopimus sidotaan Lähi-itään.

Kun Kirjoitukset ennustavat, että tuossa temppelissä tullaan rukoilemaan kumartaen, niin juuri juutalaiset ja muslimit ovat tunnettuja siitä, että he kumartelevat kun rukoilevat. Kummatkin tulevat kuitenkin eksytetyksi, kun valhe messias ilmestyy…

”V’sham nashir shir chadash – Ja siellä tulemme laulaan uutta laulua
U-virnana na-aleh – Ja kohoamaan riemussa”

”Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: ’Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet’.” – Ilmestyskirja 15:2-4

Aivan kuten kaksi tuhatta vuotta sitten ennustettiin, niin he laulavat siitä kuinka he tulevat laulamaan uutta laulua (tai virttä) ja tulevat kohoamaan riemusta, kun he saavat voiton pedosta. Ja tuota peto, josta he saavat voiton on se tuleva maailman johtaja jota myös laittomuuden lapseksi kutsutaan.

third_temple

”[Laittomuuden lapsi] tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:4

Tämä peto tulee esiintymään globaali kaikkien uskontojen yhteisenä messiaana ja hän astuu siihen uuteen kolmanteen temppeliin, jota juutalaiset nyt odottavat innolla ja mihin he ovat valmistautuneet erityisen Temppeli Instituution avulla. Jopa erityinen Red Heifer -karjarotu on löydetty tänä kesänä Yhdysvalloista, joka tarvitaan tulevia uhritoimituksia varten joiden avulla juutalaiset yrittävät löytävän armon kuten muinaisia Israelin päivinä.

”Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon (7v) ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.” – Daniel 9:27

Seitsemän vuotinen rauhan sopimus tulevan maailman johtajan kanssa ei kuitenkaan pidä, vaan hän pettää heidät kaikki…

Laulu Messiaasta

Tässä toisessa laulussa kuoro laulaa Messiaasta ja Israelin kansakunnan tilasta, jotka sopivat erittäin hyvin niihin Uuden liiton Kirjoituksiin, jotka ovat vielä osittain heidän silmiltään salattu.

”Kaksi tuhatta vuotta olemme etsineet Hänen valoaan
Ajoittain kysymme, näkeekö Hän meidän ahdinkomme?
Ei ole paikkaa jonne juosta eikä paikkaa jonne piiloutua
Mutta ei sillä väliä, Hän on meidän puolellamme”

”Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.” – Luukas 21:23-24

On merkittävä, että he itse sanovat etsineen Häntä (Messiasta) 2,000 vuotta ja että ovat olleet ahdistuksessa, sillä juuri näin Jeesus sanoi että heitä vastaan tulisi olemaan suuri viha ja Jerusalem olisi oleva ei-juutalaisten (pakanoiden) hallinnassa tiettyyn aikaan asti. Tämä ennustus on lähes toteutunut, sillä ainoastaan Jerusalemin ydin temppelivuori puuttuu juutalaisten hallinnasta, jossa tänä päivänä on Kalliomoskeija ja Al-Aqsa moskeija.

Ja aivan kuten he tässä laulavat Messiaan oleva valo, niin Jeesus sanoi että ”minä olen maailman valkeus” (Joh. 8:12) ja kuten Kirjoitukset kertovat juutalaisista, niin ”valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden” (Room. 11:28). Universumin Luoja ei ole siis unohtanut kansaansa, vaikka sillä onkin peite silmillään.

Yeshua-HaMashiach

”Israelin kansa – me olemme Hänen ainoansa
Kuule Israel, tuo Nimi on Jumalamme, tuo Nimi on yksi
Liittykäämme yhteen – haluamme Hänen tulevan
Messias, se on meistä kiinni”

”Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: ’Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.’.” – Luukas 19:41-42

”Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” – Apostolien teot 4:11-12

Kun nämä nuoret juutalaiset pojat laulavat tässä videolla Shma Yisroel Ha’Shem, Elokainu Ha’Shem Echad eli ”Kuule Israel, tuo Nimi on Jumalamme, tuo Nimi on yksi”, niin he tietävät että on vain yksi Jumalan nimi jossa on pelastus, mutta valitettavasti he eivät vielä tiedä tuota nimeä. Videolla he nostavatkin kätensä silmiensä peitteeksi, kun he laulavat Messiaasta sillä kuten Jeesus sanoi, niin ”se on sinun silmitäsi salattu”!

Uudessa liitossa universumin Luojan Hengen kautta Henki todistaa sisällämme, että se ainoa nimi jossa on pelastus on Jeesus. Hän onkin maailman tunnetuin juutalainen, mutta uskonnollisen kristittyjen takia monille juutalaisille sanoma rististä on sama asia kuin sanoma hakarististä.

Tämä alkoi kuitenkin muuttua Jerusalemin siirryttyä lähes kokonaan juutalaisten hallintaan vuonna 1967, jolloin messiaanisten juutalaisten liike syntyi ja se kasvaa yhä nopeammin juutalaisten keskuudessa.

”Kuule Israel, me olemme Hänen ainoansa, kuule Israel
Messiasta, Messiasta, Messiasta me odotamme
Olemmeko ne?
Se on meistä kiinni!”

”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’.” – Matteus 23:37-39

Juutalaiset ovat odottaneet pitkään Messiasta ja tässäkin he laulavat tuosta odotuksesta uskoen, että he ovat se sukupolvi joka kohtaa Hänet.

Messias Jeesus ennustikin, että juutalaiset eivät tule näkemään ennen kuin sanovat: ”Baruch haba b’Shem Adonai” eli ”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen”. Tätä lausetta hepreassa käytetään yksinkertaisesti tervetuloa toivotuksessa ja Kirjoitukset kertovat, että vasta ahdistuksen aikana he ottavat Hänet vastaan kun huutavat Hänen nimeään suuressa ahdistuksessa.

Oletko sinä kuten ne monet juutalaiset, joilla on vielä käsi nostettuna silmiensä päälle vai joko sinä olet löytänyt sen ainoan nimen, jossa on pelastus? Oletko sinä jo antanut Hänelle elämäsi ja saanut uuden elämän uudestisyntymisen kautta?

In Yeshua Presence   WM NET

”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” – Apostolien teot 2:21

Rokan näky Messiaan seuraajista

Jukka Rokka (1913-2002) oli Messiaan ilosanoman levittäjä. Vuonna 1950-luvulla hän oli myös Japanissa kertomassa ilosanomaa ja hän sai monia ihmeellisiä näkyjä tulevista tapahtumista. Vuonna 1980 keväällä hän näki merkillisen näyn patsaasta, joka oli ikään kuin profeetta Danielin mainitsema patsas, mutta se kertoi Messiaan seuraajien muodostamasta joukosta eli niin sanotusta Messiaan ruumiista.

daniel_statue

”Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.” – Daniel 2:31

Israel, Seurakunta

”Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Messiaan ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.” – 1. Korinttolaiskirje 12:26-27

Muinaiset Kirjoitukset kertovat, että kaikki maailman uudestisyntyneet Messiaan seuraajat yhdessä muodostavat Messiaan ruumiin, jossa Messias itse on päänä. Tässä Jukka Rokan näyssä hän näki mitenkä tuo maailmanlaajuinen ruumis oli muodostunut ja mitä sille tulisi tapahtumaan.

”Näin edessäni patsaan. Se oli kuin Danielin näkemä kuvapatsas, mutta tämä näkemäni kuvasi Kristusta ja seurakuntaa. Tämän patsaan pää säteili rakkautta. Ruumiskin näytti vahvalta ja voimakkaalta. Sen rintakehässä luki Israel-sana. Pää katseli tuota sanaa ja huokaisi syvään.

Sydämen kohdalle ilmestyi sana alkuseurakunta. Se valtasi koko ruumiin, jopa Israel-sana katosi. Ruumis näytti vahvalta ja elinvoimaiselta.”

Ensimmäiset Messiaan seuraajat olivat alunperin muinaisia juutalaisia ja tietenkin itse Messias oli juutalaista syntyä, joten oli luonnollista että Israel oli tuolloin merkittävässä asemassa, mutta sitten kun juutalaiset ajettiin ulos Israelista ja nimi Israel katsoi kartalta melkein kahdeksi tuhanneksi vuodeksi, niin myös Israel menetti merkityksensä uudestisyntyneille.

Tämä Messiaan seuraajien joukko vahva ja he pääasiallisesti kokoontuivat kotonaan eikä heillä ollut erityisiä temppeleitä tai rakennuksia, vaan he elivät uudestisyntyneen elämää osana arkea aina 300-luvulle saakka…

Laittomuus, Lakihenkisyys

ekumeeninen2009

”Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat.” – 2. Timoteus 2:14

”Mutta sitten vatsan kohdalle ilmestyi kirjoitus roomalaiskatolinen kirkko, yksi ja ainoa, ja koko vatsa joutui kuin synnytyskipuihin, ja se muuttui visvaa valuvaksi paiseeksi; ja totisesti, siitä syntyi eläviä lapsia ulkopuolisen voiman vaikutuksesta!

Mutta sitten tapahtui kauheaa: nämä syntyneet lapset joutuivat kidutettaviksi ja niitä tapettiin. Mutta jatkuvista vainoista huolimatta synnytyskivut jatkuivat. Syntyi sanoja: luterilaiset, anglikaanit, presbyteerit, episkopaalit, metodistit, babtistit, helluntalaiset…

Ja pää itki. Kuulin eri ryhmien taholta samaa, jatkuvaa huutoa: ’Lähtekää ulos, te minun kansani’.”

300-luvulla Konstantinus Suuri lopetti uudestisyntyneiden vainot ja silloin kristinuskosta tuli virallinen Rooman uskonto. Alkuun muutos näytti aidosti hyvältä, mutta pikku hiljaa maailmalliset nautinnot ja helppo elämä sai otteen uudestisyntyneistä, ja niinpä alkoi harhaoppeja tulla yhä lisää, ja lopulta syntyi roomalaiskatolinen kirkko, joka kielsi muinaisien Kirjoituksien lukemisen tavallisilta kansalaisiltaan kokonaan!

Seurauksena syntyi monia kirkkokuntia eli omia kuppikuntia, joista uudestisyntyneet sitten lyövät toisiansa säälimättä sanoilla. Näin tapahtuu, kun Messias Jeesus ei ole enää keskiössä ja rakkaus kylmenee, jolloin keskiöön nousevat oppikysymykset, säädökset ja pykälät.

Kapealta Jeesus-tieltä pudottiin siis ensin laittomuuden ojaan ja sitten sieltä hypättiin tien toiselle puolelle lakihenkisyyden ojaan.

”Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” – 1. Timoteus 6:3-5

”Mutta tuo huuto oli kuin kuolleiden luiden kolinaa. Huuto ei ollut Pyhän Hengen vaikuttamaa, vaan kiihkeää opinkiistojen ilmaisua.

Yhtäkkiä kävi kuin humahdus, ja se sai liikettä luihin. Käsivarret alkoivat liikkua huitoen sinne tänne. Samoin alkoivat käydä jalat, mutta nekin vetivät eri suuntiin. Ruumiiseen ilmestyi sinne tänne kiskovia jalkoja ja käsivarsia sadoittain. Koko ruumis näytti repeilevän kappaleiksi. Eikä matka edistynyt, kun ruumiinjäsenet, valtava määrä käsiä ja jalkoja, olivat toinen toisensa tiellä.

Kyyneleet valuivat päästä, kun koko ruumis oli kuin rikkirevittyä, runneltua lihaa. Pää itki, sillä olivathan kristityt itse ristiinnaulinneet Herransa ruumiin, repineet pyhien seurakunnan. Se oli täynnä oppia, riitaa, kateutta, vihaa.”

Niin tärkeät ja ihmeelliset kuin muinaiset Kirjoitukset ovatkin, niin ne eivät ole universumin Luoja itsessään, vaan niissä on Hänen sanansa jonka Hänen Henkensä avaa meille, kun Hengessä vaellamme eläen yliluonnollista elämää Hänen yhteydessään. Valitettavasti uskonpuhdistus 1500-luvulla oli vasta askeleita oikeaan suuntaan, mutta väärällä tavalla.

Kirjain kuolettaa, Henki tekee eläväksi

christian_worship

”Tämmöinen luottamus meillä on Messiaan kautta Jumalaan; ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.” – 2. Korinttolaiskirje 3:4-6

”Nyt ilmestyivät sanat Pyhä Henki ja Karisma.

’Liittykää toisiinne rakkauden sitein, sillä olettehan samaa ruumista’, kaikui pään vaativana huutona.

Ihmeekseni näin, että yhä uudet ja uudet jalkaparit alkoivat astua tasatahtia. Ja samalla nämä tasatahtiset jalat alkoivat kuin näkymättömän voiman vaikutuksesta irrottautua tästä lahoamaisillaan olevasta ruumiista – jonka yhtäkkiä huomasin olevan ilman päätä. Se oli päätön ruumis. Samalla näin niiden tasatahtiin päässeiden muodostaneen todellisen ruumiin, joka oli nyt kiinteästi liitettynä päähän.

Päästä lähtenyt rakkauden virta pesi pois kaiken lian ja saastan, kaikki haavat ja vammat, jotka kuin kirouksena laskeutuivat tuon vanhan kirkkokuntaruumiin ylle saaden senkin käymistilaan.”

Nyt maailmalla kaikista nopein kristillinen suuntaus on karismaattinen kristillisyys. Karisma sana tarkoittaa armolahjaa, joita universumin Luojan Pyhä Henki antaa ihmisille, jotka ovat täysin antautuneet Hänelle. Tämä on maailman nopeiten kasvavin uskonto, jopa +8% vuosi vauhtia.

Tämä todellinen Messiaan seuraajien joukko ei tunne kirkkokunta rajoja, vaan heille on yhteistä uudestisyntyminen, Pyhä Henki ja rakkaus Messias Jeesukseen. Heitä on yhä useampia monien vanhojen kirkkokuntien sisällä, jotka rakastavat uudestisyntyneitä veljiä ja sisariaan, vaikka he eivät olisikaan kaikista opinkysymyksistä samaa mieltä.

Broken-heart-two-part-heart-wallpaper

”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.” – 1. Korinttolaiskirje 8:1-3

”Todellinen Kristuksen ruumis seisoi ylväänä, päähän liitettynä, kuin jotakin odottaen. Sen ylle sidottiin leveä kultainen vyö, jossa luki: ’Rakkaus, täydellisyyden side’. Tämä täydellisyyden side, rakkaus, liitti yhteen kaikki patsasruumiin osat: lihaksiston, luuston, elimistön; uudestisyntyneiden ruumiin. Tähän elävään patsaaseen ilmestyivät sanat: ’Kristuksen ruumis, Jumalan seurakunta’.

Sen rinnalla seisoneeseen, ulkonaisesti mahtavalta näyttävään mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa olevaan eri uskontojen kuolleista luista koostuneeseen kyhäelmään kirjoitettiin sanat: ’Suuri Babylon’. Sitä katseli kauhistuneena synnytyskivuissaan kiemurteleva vaimo, Israel.”

Viimeisinä päivinä Messiaan seuraajiksi itseänsä kutsuvat jakautuvat kahteen joukkoon; uskonnollisiin ja uudestisyntyneisiin. Selkein ero näiden kahden välillä on keskinäinen rakkaus ja suhde Israeliin. Uskonnolliset kiroavat Israelia, kun taas uudestisyntyneet siunaavat sitä.

Todellisen uudestisyntyneiden joukon sitoon yhteen rakkaus. Ja rakkaus tulee olemaan viimeisen herätyksen erityinen tunnsmerkki, ikäänkuin vastavoimaksi sille vihalle mitä islamilainen maailma on tuonut terrorismilla.

Messias Jeesus itse sanoikin maan päällä, että ”siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh. 13:35) ja viimeisessä rukouksessaan Hän pyysi rakkaudesta tulevaa ykseyttä neljään kertaa. Tästä valtavasta rakkauden herätyksestä kertoo erityisesti Laulujen laulun ennustuksellinen sanoma.

”Rakkaani lausuu ja sanoo minulle: ’Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule. Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuavat. Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule. Kyyhkyseni, joka piilet kallionkoloissa, vuorenpengermillä anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi’.” – Laulujen laulu 2:10-14

Tämä valtava rakkaudellinen kaipaus nähdä morsian kertoo Messias Jeesuksen halusta nähdä Hänelle ihana uudestisyntyneiden koko yhtenäinen joukko, joka on pessyt itsensä kaikesta rikkomuksesta, synnistä ja väärydestä Hänen sovitustyönsä kautta.

Viittaus keväthedelmää tekevään viikunapuuhun on viittaus Israeliin ja juuri nyt voimme nähdä vahvaa kasvua messiaanisissa juutalaisissa, jotka ovat siis juutalaisia uudestisyntyneitä Messias Jeesukseen uskovia. Viimeksi tämä Viikuna eli Israel on tehnyt hedelmää näin paljon kaksi tuhatta vuotta sitten ensimmäisten Messiaan seuraajien aikana.

Viittaus kyyhkyselle piilottelemassa kallionkolossa vuorenpengermällä tarkoittaa uudestisyntyneiden vainoja ja tänäkin vuonna yli 100,000 uudestisyntynyttä kuolee marttyyreina uskonsa tähden. Se myös tarkoittaa kätkeytymistä suureen hengelliseen voimaan Jeesuksessa, sillä vuori kuvaa Kirjoituksissa hengellistä voimaa ja Kallio taas Messias Jeesusta itseänsä.

Koska tässä on kutsu ”nouse”, niin se kuvaa tulevaa ylöstempausta kun Messias Jeesus hakee omansa ja yhtäkkiä maailmasta katoaa miljoonia uudestisyntyneitä. Sitä ennen on kuitenkin ”saateet… ohitse” eli tulee voimallinen maailmanlaajuinen hengellinen herääminen.

”Yhtäkkiä kävi kuin väkevä tuulispää, joka tempasi ylös tämän Hengestä syntyneen, Herransa tuloa odottavan Kristus-ruumiin, joka oli lopullisesti liittyvä päähän.

Alhaalla vaikeroivat maan kansat, ja siellä kuului myös viimeinen ulos-käsky, joka koski Israelia ja kaikkia vielä jäljellä olevia pyhiä: ’Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa’ (Ilm. 18:4).

Mutta Kristuksen ruumis, seurakuntamorsian, kohosi ylös. He nousivat kuin kirkkaat tähdet kaikista kansoista, heimoista, kielistä ja sukukunnista, kaikista uskovien piireistä yli seurakuntarajojen.”

Vain tämä uudestisyntyneiden Messias Jeesuksen rakastuneiden joukko temmataan tuuliin ja pilviin. Yhdessä silmänräpäyksessä he muuttuvat ja saavat uuden ihmeellisen hohtavan ylösnousemusruumiin ja he katoavat taivaalle mennen avaruuden tuolle puolelle valtavaan hääjuhlaan – Messias Jeesuksen ja uudestisyntyneiden joukon välillä. Oletko sinä jo uudestisyntynyt ja valmis tuohon hetkeen, joka voi tapahtua milloin tahansa?

the rapture

”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” – 1. Korinttolaiskirje 15:51-52