Viikunapuun ihme

abraham-and-lot-part-ways

”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.” – 1. Mooses 12:1

Aabraham ja ikuinen liitto

”Niin minä (1) teen sinusta suuren kansan, (2) siunaan sinut ja (3) teen sinun nimesi suureksi, ja (4) sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja (5) minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja (6) kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja (7) sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” – 1. Mooses 12:2-3

”Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä (8) kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi (9) ikuisiksi ajoiksi – 1. Mooses 13:14-15

Universumin Luoja on valinnut yhden kansan täyttämään hänen tehtäväänsä ja läpi Kirjoituksien selviää, että heitä ei valittu heidän erinomaisuutensa vuoksi, vaan Luojan armosta tiettyä tehtävää varten. Suunnitelma pysyi vain ja ainoastaan muinaista juutalaista kansaa kohti, kunnes Messias tuli, jolloin juutalaisten hylkäämänä Hänen armonsa levisi muihin kansoihin. Kuitenkaan, Luoja ei kadu liittoansa, jonka Hän teki ikuisiksi ajoiksi, vaan tämä kansa nousee suureen rooliin kun nyt Messiaaseen uskovien joukko on nostettu tuuliin ja pilviin. Tämä ikuinen liitto solmittiin Abrahamin kanssa ja häneltä se siirtyi Isaakille ja häneltä Jaakobille, jonka kautta se siirtyi 12 Israelin sukukunnalle.

1) Aabrahamin jälkeläisistä on tullut suuri kansa juutalaisissa, mutta tähän voidaan laskea myös oksastetut hengelliset perilliset eli Messiaan uskovat.
2) Aabraham itse tuli siunatuksi, mutta ei tekojensa vuoksi vaan uskosta.
3) Aabrahamin nimi on tunnettu juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa.
4) Aabraham on tullut monella tavalla siunaukseksi, sillä hänen jälkeläisestään syntyi Messias ja hänen kauttaan tulivat Kirjoitukset.
5) Juutalaisia siunanneet ovat tulleet historiassa itse myös siunatuksi, kuten Yhdysvallat, Kanada ja Turkki.
6) Juutalaisia kironneet ovat tulleet historiassa itse myös kirotuksi, kuten natsi-Saksa, Brittien imperiumi ja Neuvostoliitto.
7) Juutalaisien kautta on tullut suuria siunauksia, kuten yli 20% Nobelin palkinnoista, keksintöjä farkuista ja Googleen, ja tietenkin juutalainen Messias.
8) Kaananinmaan annettiin Aabrahamilla ja hänen jälkeläisilleen Iisakin kautta.
9) Lupaus maa-alueesta on ikuinen.

Vuoden surullisin päivä

destruction_2_temple

”Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omain ajatustensa mukaan; kansaa kohden, joka vihoittaa minua alinomaa, vasten kasvojani, uhraa puutarhoissa ja suitsuttaa tiilikivialttareilla.” – Jesaja 65:2-3

Juutalaiselle kansalla vuoden surullisin päivä on 9. Av-kuuta jota kutsutaan Tiša be’avksi, koska heidän historiansa aikana monet ikävät asiat ovat sattuneet tälle päivällä. Tämä päivä tuli kirotuksi siitä päivästä lähtien, kun 12 vakooja palasi luvatusta maasta ja heistä vain kaksi nähtyään jättiläisten asuttaman maan halusi vielä sen vallata vaikka Herra oli tehnyt heille suuren määrän ihmeitä jo aikaisemmin.

– 1312 eKr: 12 vakooja, jotka lähetettiin luvattuun maahan tulivat takaisin ja 10 heistä pelkäsi siellä elänyt jättiläismäisiä kansoja (4. Moos. 13:25)
– 586 eKr: babylonialaiset tuhosivat 1. Salomonin rakentaman temppelin (Jer. 25:11-12)
– 70 jKr: roomalaiset tuhosivat 2. Herodeksen rakentaman temppelin (Luuk. 19:43-44)
– 132 jKr: roomalaiset ajoivat juutalaiset maanpakoon Juudeasta ja tappoivat yli 100,000 juutalaista (Luuk. 21:23-24)
– 1096: ristiretket alkoivat 1. ristiretkellä ja näiden seurauksena tapettiin yli 1.2 miljoonaa juutalaista
– 1290: juutalaiset ajettiin ulos Englannista
– 1306: juutalaiset ajettiin ulos Ranskasta
– 1492: juutalaiset ajettiin ulos Espanjasta
– 1914: ensimmäinen maailmansota alkoi
– 1941: Himmlerin julistus ”Lopullisesta ratkaisusta”, jonka seurauksena holokaustissa kuoli miljoonia juutalaisia (5. Moos. 4:30, Jes. 11:11)
– 2005: juutalaiset hylkäsivät Gazan kaistaleen (Sef. 2:4)
– 2013: Euroopan unioni julkaisi direktiivinen Israelia vastaan (Dan. 7:19-21).

Paatumus määräajaksi

Yeshua-HaMashiach
Yeshua Ha’Maschia – Jeesus Kristus – maailman tunnetuin juutalainen.

”Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, Messiaaseen, Ruhtinaaseen, asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa; ja 62 vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.” – Daniel 9:25

Tämä profeetta Danielin saama ilmoitus ennustaa Messiaan tulemisen päivälleen Jerusalemin jälleenrakentamis ilmoitus tuli.  Tässä mainittu ajanjakso on  (62 + 7) x 7 vuotta eli 483 heprealaista vuotta ja tarkalleen 173,880 päivää. Nehemian kirjasta voimme lukea, että Jerusalemin jälleenrakentamisilmoitus tuli 14. maaliskuuta 445 eKr (Neh. 2:1-5), josta laskemalla eteenpäin tuo 173,880 päivää päädymme vuoteen 10. Nisan kuuta 32 jKr, jonka me tunnemme Palmusunnuntaina. Tuona päivänä Messias ratsasti aasinvarsalla Jerusalemiin ja ihmiset juhlivat häntä Vapahtajanaan huutaen: ”Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!” (Joh. 12:13).

”Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: ’Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! (1) Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin (2) sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet (3) etsikkoaikaasi tuntenut’. – Luukas 19:42-44

”Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, (4) heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja (5) Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. – Luukas 21:23-24

”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä (6) salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, (7) kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut ja niin kaikki Israel on pelastuva…” – Roomalaiskirje 11:25-26

Koska juutalaiset eivät ottaneet (3) Häntä vastaan Messiaana, niin heidän silmiensä ylle laskeutui side (1) ja lopulta 40 vuotta myöhemmin toteutui ennustus Jerusalemin piirityksestä sekä temppelin tuhosta (2). Juutalaisten Talmud kertookin, että temppelissä suoritetut toimitukset menettivät voimansa jostakin syystä 40 vuotta ennen temppelin tuhoa vuonna. Kuitenkin, tämä hengellinen sokeus on määräaikainen (5) ja apostoli Paavali kertookin salaisuuden (6), jonka voi ymmärtää vain uskossa Messiaaseen, että tämä päättyy kun tarpeeksi pakanoita (ei-juutalaisia) on pelastunut (7) ja silloin kaikki Messiaaseen uskovat temmataan pois maan päältä. Vuonna 1967 seurattiinkin henkeä haukkoen, kun juutalaiset valtasivat Jerusalemin ensimmäistä kertaa tuhansiin vuosiin, mutta vielä Jerusalemin sydän eli temppelivuori jäi pakanoiden hallintaan. Tämä kertoo siitä, että pakanoiden luvun täyttyminen on todella lähellä.

Israel hajaannuksessa

israel_1920s

”Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.” – 5. Mooses 4:27

”Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana: Näin sanoo Herra, Herra: Koska vihollinen on sanonut teistä: ’Kas niin!’ ja: ’Ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi’, sentähden ennusta ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Koska – niin, koska teitä on hävitetty ja poljettu joka taholta, että joutuisitte muiden kansain omaisuudeksi, ja koska te olette joutuneet pahain kielten ja kansan panettelun alaisiksi, sentähden, Israelin vuoret, kuulkaa Herran, Herran sana: Näin sanoo Herra, Herra vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille, autioille raunioille ja hyljätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet saaliiksi ja pilkaksi muille kansoille, mitä ympärillä on.” – Hesekiel 36:2-4

Kun juutalaiset karkotettiin lopullisesti vuonna 135 jKr ja, niin maa nimettiin uudestaan Syyria-Filisteaksi, josta muotoitui sitten nimi Palestiina, ja samalla koko maa alkoi kuihtua ja näiden ennustusten mukaisesti se muuttui raunioksi ja autioksi sekä kirjaimellisesti saaliksi ja pilkaksi muille kansoille yli 1800 vuodeksi. Suomalainen kirjailija Hilja Haati kertoo matkakertomuksessaan Pyhillä poluilla (1923) maasta seuraavasti tuolloin.

”Puuttomassa Palestiinan maisemassa jokainen metsikkö viehättää… Tuolla vastakkaisella puolella päilyi Kuolleen meren pinta vuorien sylissä, ja Jordanin uoma kiilteli jatkona. Kuka olisi voinut ajatella, että linnuntietä oli sinne puolenkolmatta peninkulmaa? Sitte joka taholla vain puuttomia vuoria ja niiden väliin kätkeytyviä laaksoja voimakkain aalloin; siellä täällä kyliä, vainioita, öljypuuistutuksia. Ajattelin, mikähän loi ihmeellisen tenhon näihin maisemiin, jotka suurimmalta osaltaan olivat karuja ja autioita, ja pysähdyin väritykseen… Vuorista, laaksoista ja vesistä ei ainakaan voinut olla monta mieltä. Ne olivat ammoisista ajoista pitäneet paikkansa, ja Jeesus oli niiden keskellä elänyt ja katsellut niitä. Luonto oli kyllä silloin ollut rehevämpi, maa viljavampi, vuoret metsäisemmät.”

Mutta maan ei ollut tarkoitus jäädä pysyvästi autioksi, vaan määrä ajaksi, jonka jälkeen sen tuli taas muuttua hedelmälliseksi.

”Sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen, ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.” – Hesekiel 36:33-34

Viikunapuu puhkesi lehteen

israel-1948

”Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.” – Aamos 9:14-15

”Mutta oppikaa viikunapuusta (Israelista) vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi (joka näki lehtien puhkean) ei katoa, ennenkuin kaikki nämä (lopun ajan tapahtumat) tapahtuvat.” – Matteus 24:32-34

”Ja kuin pyhän kansan hajoitus saa lopun, silloin kaikki nämät tapahtuvat.” – Daniel 12:7b (Biblia)

Viikunapuu Kirjoituksien symboliikassa kuvaa aina Israelin valtiota ja vuonna 1948 viikunapuu puhkesi siis jälleen lehteen ja Messiaan sanojen mukaan tämä sukupolvi ei tule katoamaan, ennen kuin Messias palaa ja kaikki lopun ajan tapahtumat tapahtuvat, josta Matteuksen evankeliumin 24. luku edellä kertoi. Vuonna 1948 toteutuikin suuri määrä Kirjoituksien ennustuksia, joista tässä alhaalla osa merkittävimpiä.

– Israel perustetaan uudestaan juutalaisvaltiona. (Jes. 11:11, Aam. 9:11)
– Juutalaiset tulevat olemaan vain jäännös holokaustista valtiota perustettaessa. (Jes. 11:11)
– Brittiläiset laivat ovat ensimmäisiä, jotka tuovat juutalaiset ihmiset kotimaahansa. (Jes. 60:9)
– Israel tulee takaisin yhtenä valtiona, ei kahtena. (Hoos. 1:11, Hes. 37:18,19,22)
– Israelin valtio perustetaan päivässä. (Jes. 66:8)
– Israelin valtion perustaja tulee olemaan David eli David Ben-Gurion. (Hoos. 3:5)
– Elvytetyn valtion nimi tulee olemaan Israel. (Hes. 37:11)
– Davidin Tähti tulee olemaan perustettavan valtion lipuna. (Jes. 11:10)
– Valtio tullaan perustamaan muinaiseen Kaananinmaahan. (Jer. 30:2-3, Hes. 37:12)
– Israelissa ei enää puhuta Egyptistä vapautumisesta. (Jer. 16:14-15)
– Israel ei enää tule olemaan kuningaskunta. (Miik. 5:5)
– Israel tulee perustetaan ennustettuna vuonna ja kuukautena. (Dan. 4, Hes. 4:4-6)
– Heprean kieli elvytetään Israelissa. (Jer. 31:23, Sef. 3:9)
– Jerusalem jaetaan kahtia. (Sak. 14:1-3)
– Jordania miehittää Länsirantaa. (Sef. 2:8, Sak. 12:1-7)
– Israel ennallistetaan aluksi ilman Jerusalemia. (Sak. 12:1-7)
– Israelilla tulee olemaan voimakas armeija. (Sak. 12:1-7, Jes. 41:12-14)
– Juutalaiset tulevat takaisin jumalattomina. (Hes. 37:7,8,11)
– Juutalaiset maahanmuuttajat Jemenistä palaavat kotimaahansa. (Jes. 43:3-7)
– Juutalaiset täyttävät maan uudelleen. (Hes. 36:11)
– Jerusalem on oleva pyhinvaelluskohde. (Sak. 8:22, Miik. 4:1)
– Israel ei enää tulee olemaan erämaata. (Jes. 41:18-20, Jes. 51:3)
– Isrealista lähtee hedelmiä ympäri maailmaa. (Jes. 27:6)
– Juutalaisten maahanmuutto ympäri maailmaa. (Sak. 8:7-8, Jes. 43:5-6)
– Jerusalem on muuttuva maailman polttopisteeksi. (Sak. 12:2)

”Katsokaa… kaikkia puita”

ME_22_Indep

”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.” – Luukas 21:29-30

Vuosi 1948 ei ainoastaan ollut merkittävä Israelille (viikunaapuulle) vaan koko maailmalle (muille puille). Tuolloin syntyi siis Kirjoituksien mukaan viimeinen sukupolvi, joka ei tule katoamaan ennen Messiaan paluuta. Kuten tilastoista tiedämme ja kuten psalmin kirjoittaja kertoo (Ps. 90:10), niin yhden sukupolven kesto on 70-80 vuotta, jolloin voimme ymmärtää että lopunajan tapahtumat sekä seitsemän vuotinen ahdistuksen aika on tapahduttava ennen vuotta 2028. Maailmasta voimmekin havaita, että merkit täyttyvät yhä kiihtyvämällä vauhdilla kuten kiihtyvät synnytystuskat (Matt. 24:8).

Globalismin synty (1948):
feature-globalnetwork

”…  ja sen (maailman johtajan) valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä…” – Ilmestyskirja 13:7-8

Länsi-Euroopan unioni eli Euroopan unionin edeltäjä, jonka perustivat 10 Euroopan valtiota. ”Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.” (Ilm. 17:16).
Amerikan valtioiden järjestön synty.
– NATOn edeltäjä Brysselin Sopimus (Liitto) allekirjoitettiin.
Maailman terveysjärjestö perustettiin.
Tonavan-komissio perustettiin Belgradissa.
Euroopan palautumisohjelma laitettiin todella toimintaan, vaikka aloitti jo vuotta aikaisemmin.
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, joka on ollut Israelin kimpussa alusta asti, mutta ylenkatsoo arabien jatkuvan terrorismin.
YYA-sopimukset neuvostoliiton kanssa (Suomi, Romania jne.).
– Israelin paluumuutto liikenne alkoi ja mm. Jemenistä.
– Muslimiveljeskunta salamurhasi Egyptin presidentin tämän sidottuaan rauhan Israelin kanssa. Sen jälkeen muslimivaltiot ovat tehneet vain aselepoja.
– Ekumeniaa ja uskontojen yhdistämiseen ajava Kirkkojen maailmanneuvosto syntyi.
– Vapaat raha markkinat ja kansainvälinen kauppa syntyi GATT-yleissopimuksen myötä.
IMF laajeni huomattavasti ja mm. Suomi liittyi siihen.
Transistorin keksiminen mullisti tietotekniikan.
– Tietokone ohjelmiston synty. Ensimmäinen talletettu tietokoneohjelma ajettiin tietokoneella, Manchester Mark I.
– Ensimmäinen kasettinauhuri myytiin, joka mullisti musiikin kuuntelemista ja levittämistä.
– Ensimmäinen Pikakamera valmistettiin, joka mullisti valokuvauksen ja sitä kautta myös valvonnan.
Mainos TV syntyi ja transistorin keksimisen avulla TV tuli jokaiseen kotiin – syöttämään propagandaa.
– Musiikki teollisuus mullistui, kun vinyylilevy keksittiin.
– GPS, Satelliitti-TV, globaali IT ja monta muuta otti ensiasekeleensa kun US julkisti satelliittiohjelmansa.
Informaatioteorian syntyi ja ensiaskelmat globaalin Internetin syntymään otettiin tuona vuonna.
Hologrammit sekä kybernetiikka syntyivät:
– Ensimmäinen supermarketti avataan Briteissä, jotta ihmiset voisit kuluttaa, tuhlata ja elää materialistista yhä enemmän.

Etniset levottomuuksien, luonnonkatastrofien ja moraalisen rappion kiihtyminen (1948):
natural-diasters_18

”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.” – Luukas 21:10-11

– Egypti, Transjordan, Libanon, Syyria, Irak ja Saudi-Arabia aloittivat ensimmäisen sodan Israelia vastaan (Ps. 83).
Brittiläisen imperiumi hajoaminen alkoi Burmasta.
– Myös Sri Lanka itsenäistyi ja erosi.
P-Korean itsenäistyi.
– Intian ja Pakistanin välisien suhteiden akilleen kantapää, Kashmir, nousee kiistaksi.
Gandhi salamurhattiin.
Maanjäristyksen alkoivat yleistymään ja valtaosa suurista maanjäristyksistä on tapahtunut sen jälkeen 1900-vuosisadalla.
– 110,000 kuoli Turkmenistanissa (USSR) maanjäristyksessä.
– Ecuadorissa yli 100,000 taloa hautautui maanjäristyksen alle.
– Myös Japania ravisteli kova 7.3 magnitudin maanjäristys.
– Kirjoituksissa mainitut mitat täyttävä Nooan arkki (1. Moos. 6:9-22) paljastui maanjäristyksessä Ararit vuoristossa Turkissa.
– Kirjoituksista merkittävin löytö Kuolleenmeren kääröt löydettiin luolasta ja löytöjä tehtiin vielä seuraavat 10 vuotta.
Rokki syntyi 1948, alkaen kevyestä bluesista, mutta edetän tänäpäivänä olevaan Saatanan palvontaan.
Helvetin Enkelit -moottoripyöräkerho perustettiin.
Kinsey raportin julkaisu, joka avasi ovet vaapaalle seksille sekä horjuttaen kristillisiä avioliitto arvoja.

”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
– Luukas 21:28

3 comments on “Viikunapuun ihme

  1. Paluuviite: Kestävää kehitystä? |

  2. Paluuviite: Totuus verhon takana |

  3. Paluuviite: Lopunajat |

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s