Uskon sanasta Jumalan Sanaan

Aikaisemmilla videolla on käsitelty maailmanlaajuisen Kenneth Haginin perustaman Word of Faith -liikkeen oppeja, historiaa ja hengellisiä vaikutuksia, mutta tässä neljännessä osassa käsitellään ihmisläheisesti sen pahoja hedelmiä sekä kuinka vapautua Uskonliikkeestä eli Menestysteologiasta. Videon lopussa myös yli 20 vuotta sitten näky tästä eksytyksestä.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” – 2. Timoteus 4:3-4

”Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.” – Psalmi 91:7

Jos sinä et ole vielä elävässä uskossa, niin täältä voit lukea kuinka saada synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen veressä.

Mainokset

Uskon Sana – Oppeja Syvyydestä

Kolmannessa osassa käsitellään Uskonliikkeen eli Uskon sanan (Word of Faith) eli Menestysteologian harhaoppeja liittyen riivaajiin ja saatanan valtaan sekä väärään demonologiaana Videolla myös yli 40 vuoden takaa profetia David Wilkersonilta tästä liikkeestä.

”Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.” – Ilmestyskirja 2:24-25

”Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu, ne, jotka sanovat: ’Kielemme voimalla me olemme väkevät; huulemme ovat meidän tukemme; kuka on meille herra?'” – Psalmi 12:4-5

Uskon Sana – Salatut Juuret Paljastuu

Mikä on maailmanlaajuinen Word of Faith -liike, joka aikaisemmin rantautui Suomeen jo 1980-luvulla Suomeen, mutta joka silloin torjuttiin. Nyt kuitenkin liike on otettu vastaan avosylin. Itse olin näiden myös Menestysteologiaksi -kutsuttujen harhaoppien eksyttämänä, joita jaoin myös tällä sivulla ja jotka sittemmin olen siivonnut pois. Tässä videolla avaan salattuja ja vaiettuja juuria näistä opetuksista, jotka menevät aina 2,500 vuoden taakse, mutta jotka nousivat uudestaan 1800-luvulla okkultismin kautta esille.

”Jos jotakin on, josta sanotaan: ’Katso, tämä on uutta’, niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä.” – Saarnaaja 1:10

”Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.” – Kolossalaiskirje 2:8

Henkilöt, jotka videolla mainitaan:

 • Plato (427-347 eKr)
 • Simon Magus (n. 20-60 jKr)
 • Valentinus (n. 100-160 jKr)
 • Franz Mesmer (1734-1815)
 • James Braid (1795-1860)
 • Phineas Parkhurst Quimpy (1802-1866)
 • Mary Baker Eddy (1821-1910)
 • Essek. W. Kenyon (1867-1948)
 • Napoleon Hill (1883-1970)
 • Kenneth Hagin (1917-2003)
 • Oral Roberts (1918-2009)
 • Kenneth Copeland (1936)
 • Rodney Howard Browne (1961)

Uskonnon kuolema

Monet ihmiset näkevät ympärillämme tapahtuvan uskonnollisen maailman kuoleman ja kristillisistä arvioista olevan luopumuksen olevan Saatanasta, mutta jos katsomme ketkä olivat Messiaan päivinä 2000-vuotta sitten universumin Luojan Pojan suurimpia vastustajia, niin ne olivat juuri uskonnolliset ihmiset eikä pahuudessa elävät ihmiset, sillä pahuudessa eläville syntisille ihmisille on olemassa lääke, mutta omastaan mielestään oikeamielisille eli vanhurskaille ihmisille ei ole lääkettä, ja monesti nämä omavanhurskaat ihmiset ovatkin suurimpia vastustajia, kun universumin Luoja antaa Voimansa ilmentyä ihmeiden ja merkkien kautta. Universumin Luoja rakastaakin suunnattomasti syntistä ihmistä ja niin myös Messiaan seuraajien tulee näyttää samaa rakkautta syntistä maailmaa kohti.

”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.” – Luukas 5:31-32

Uskonnollisuuden kolmet kasvot

pharisees_7

”Mutta Jesus sanoi heille: katsokaat ja kavahtakaat teitänne Pharisealaisten ja Saddukealaisten hapatuksesta.” – Matteus 16:6 (Biblia)

Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion.” – Luukas 20:46-47

Messiaan päivinä uskonnollisista ihmisistä käytettiin kolmea eri nimitystä; fariseukset, saddukeukset ja yleisesti kirjanoppineet. Nämä kolme vastustivat kaikista eniten todellista universumin Luojan liikehdintää. Vanhan ja tarkan vuoden 1776 Biblia käännöksen mukaan meidän tulee kavahtaa omia teitämme, ettei niihin tulisi tällaista hapatusta. Hapatehan toimii sillä tavalla, että kun sitä laittaa taikinaan vain hyvin vähän sekaan, niin pian koko taikina happanee. Hapatus kuvaakin Kirjoituksissa syntiä.

Fariseukset olivat tunnettuja siitä, että he noudattivat tarkasti juutalaista lakia, mutta ei ainoastan sitä vaan he olivat rakentaneet näiden lisäksi perinnäissäädökset eli perinteet. Noudattamalla näitä erilaisia säädöksiä, he tulivat ylpeiksi ja pitivät itseänsä parempina kuin muita, ja arvostelivat kovasanaisesti muita juutalaisia. Tänä päivänä tämä perinteisiin pidättäytyminen on yksi suurimmista syistä, miksi universumin Luojan Henki ei saa tilaa Messiaan seuraajien joukossa. Ja monesti nämä traditiot eli perinteet menevät edelle todellisesta Jumalan tuntemisesta ja monesti ne alkavat aivan viattomasti sen seurauksena, kun on sovittu yhteisiä pelisääntöjä. Tämän takia onkin tärkeä jatkuvasti muuttua mieleltä uudistuksen kautta, etsien universumin Luojan tahtoa (Room. 12:2).

Saddukeukset inhimillistivät Kirjoítukset ja kielsivät kaiken yliluonnollisen kuten ruumiin ylösnousemuksen, sielun kuolemattomuuden, henkien ja enkelien olemassaolon ja jumalallisen edeltämääräämisen. Tätä voisi verrata tämän päivän liberaaleihin, sillä liberaaliteologian nimellä kulkeva harhaoppi samalla tavalla kieltää Kirjoituksista kaiken yliluonnollisen. Saddukeuslaisuus tänä päivänä nousee ennen kaikkea inhimilliseen viisauteen perustuvasta opetuksesta, jossa universumin Luojan yliluonnollinen toiminta kielletään kokonaan, ja todellisuudessa näin halutaan tehdä itselle jumala joka ei häiritse laisinkaan ihmisen tekemisiä, vaan joka ainoastaan loi tämän kaiken. Tämän välttämiseen on avain aito suhde Messias Jeesukseen ja Hänen tunteminen eikä vain Kirjoituksien tunteminen.

Kirjanoppineet tänä päivänä ovat tietenkin teologit, ja kuten Messiaan päivinäkin, niin kirjanoppineissa oli oikeamielisiä, mutta myös eksyksissä oleviakin ihmisiä. Suurin ongelma monelle teologille nousee siitä, että hän saattaa tuntea hyvin Kirjoitukset, mutta hän ei tunne Kirjoituksien Tekijää universumin Luojaa itseänsä. Uusi liitto ei nimittäin ole säännöksien, lakien ja pykälien tuntemista, vaan universumin Luojan tuntemista sekä Hänen tahdossaan vaeltamista. Kyseessä on siis täysin erilainen liitto, aivan kuten profeetta Jeremia ennusti satoja vuosia ennen Messiaan syntymistä Bethlehemiin.

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.”– Jeremia 31:31-34

Uusi vanha uskonto

liberal-424x288

”Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä… Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! … Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.” – Matteus 23:13-38

Uskonto tulee latinan kielen religo-sanasta ja tarkoittaa sitoutumista ja kiinnittymistä, mutta Jeesus tulee heprean kielen Yeshua-sanasta ja tarkoittaa päinvastoin vapautumista tai pelastumista. Uskonto ja usko ovat siis kaksi täysin eri asiaa.

Uskonnollisten ihmisten vika Messiaan päivinä oli ennen kaikkea se, että he piilottivat tien taivasten valtakuntaan ihmisiltä. Tämä on tänäkin päivänä suurin vika uskonnollisissa kristityiksi itsensä kutsuvilla ihmisillä, sillä he eivät kerro Messias Jeesuksesta ja he tulevat jopa kiusaantuneeksi, jos joku muu kertoo ilosanomaa eli evankeliumia Jeesuksesta.

Sitten mainitaan myös, että kun nämä uskonnolliset ihmiset yrittävät kyllä kovasti saada seuraajia, mutta saavat aikaiseksi vain käännynnäisiä eli proselyyttejä, jotka eivät ole todellisia uskovia sen enempää kuin nämä käännyttäjätkään. Tämä merien ja mantereiden kiertämistä kuvaa hyvin tänään Suomessakin evl-kirkon sata strategiaa, joiden avulla se yrittää saada jäseniä. Näille käännynnäisille toimitettiin Jeesuksen päivinä erityinen proselyyttikaste, joka oli veden päälle ripottelemista ja jopa lapset kastettiin tällä tavalla.

”Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani.” – Matteus 13:33

Eräs vertauskuva koko Messiaan seuraajien joukosta eli taivasten valtakunnasta oli edeltävä vertaus kolmesta vakallisesta jauhoja, jotka kaikki happivat eli tulivat syntisiksi.

Tänä päivänä voidaankin havaita, että juuri näin on käynyt että kristinuskosta on tullut kolme pääsuuntausta; katolilaisuus, ortodoksisuus ja protestanttisuus, jotka kaikki kolme happanevat eli tulevat syntisiksi, mutta eri tavalla; eräästä on tullut farisealainen, toisesta saddukeuslainen ja kolmannes kirjanoppinut, mutta lukija päättäköön mikä on mikä.

Uskonnon kuolema ja 300 vahvaa!

church-of-the-assumption-660x443

Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, murehtivat… Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?” – Joel 1:9-16

Profeetta Joelin muinainen kirja on yksi ajankohtaisimpia Vanhan liiton Kirjoituksia meidän päivillemme. Kirja jakaantuu kolmeen osaan; puute, hengellinen herätys ja Israelin ennallistaminen. Me elämme nyt tuota puutteen aikaa.

Erityisesti tuo puute kohtaa ennen kaikkea hengellistä ja uskonnollista kenttää, niin että siinä kerrotaan Herran huoneessa olevan puutteen ja että ihmiset pilkkaten kyselevät, että ”missä on heidän Jumalansa?” (Joel 2:17), kun he ovat puutteessa.

Tämän takia Hän sallii maahan tulevan luopumuksen, kovan synti elämän ja antaa itsensä tulla pilkattavaksi, jotta penseä uskonnollisuus kuolisi ja että ihmiset tulisivat tarpeeksi syntisiksi, jotta he eivät voi kieltää tarvitsevansa pelastusta kun Hän tuo itsensä ilmi ihmeiden ja merkkien kautta. Me elämme nyt näitä päiviä Suomessa.

”Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä häpäisen pyhäkköni, joka on teidän varustuksenne ja ylpeytenne, teidän silmienne ihastus ja sielujenne ikävä; ja teidän poikanne ja tyttärenne, jotka teidän on ollut jätettävä, kaatuvat miekkaan. Sitten te teette, niinkuin minä olen tehnyt: ette peitä partaanne ettekä syö suruleipää, juhlapäähineen pidätte päässänne ja kengät jalassanne, ette valita ettekä itke, mutta te riudutte syntivelkanne tähden ja huokailette toinen toisellenne.” – Hesekiel 24:21-23

Juuri näin universumin Luoja salli tapahtua profeetta Hesekielin päivinä, kun ihmiset elivät synneissään, että Hän antaa oman pyhän huoneensa häväistäväksi. Seurauksena ihmiset riutuivat syntivelkansa takia ja huokalivat toinen toisillensa. Suomessa masennus ja ahdistus näkyykin monilla tavoilla, aina nuorisosta vanhuksiin asti.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat… hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka… vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille,” – 2. Timoteus 3:1-9

Universumin Luojan tarkoituksena tälle kaikelle on hävittää uskonnolliset penseät ihmiset, jotka haittaavat kaikista eniten todellista hengellistä herätystä vastaan kuten edellä Timoteus kirjeessä kerrotaan, että he vastustavat totuutta. Mutta myös tässä ennustetaan, että ”he eivät pitemmälle edisty, silläheidän mielettömyytensä on käypä ilmeiseksi kaikille”. Näin tänäkin päivänä voidaan nähdä, että tavalliset suomalaiset kyllä näkevät ulkokultaisuuden kirkoissa ja huomaavat, että heiltä puuttuu todellinen Voima.

”Silloin Herra sanoi Gideonille: ’Niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa’…  Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa.” – Tuomarit 7:7,16

Niin kuin Gideonin päivinä yli 3000 vuotta sitten tapahtui, niin tänään universumin Luoja ei etsi suurta joukkoa joiden kautta Hän toisi hengellisen herätyksen Suomen maahan, vaan Hänelle riittää ”300 vahvaa miestä”, jotka juovat hengellistä elämää vettä valppaina latkien kädestään valvoen ja seuraten ympäristöään.

Näille 300 vahvalle miehelle (ja miksei myös naiselle) Hän antaa kolme asiaa; pasuunan, saviruukun ja tulisoihdun. Pasuuna kuvaa universumin Luoja puhetta jumalattomalle maailmalle, saviruukku on taas halpa astia joka on uskova itseänsä ilman omia kykyjä ja kolmantena oleva tulisoihtu on tietenkin universumin Luojan Hengen väkevä Voima.

Oletko sinä yksi noista vahvasta 300, joita ei helvetin portitkaan voi voittaa? Hän vaatii sinulta vain yhtä asiaa; täydellistä antautumista Hänen edessään, ja maksuksi sinä saat aivan kaiken ja pääset hallitsemaan Messias Jeesuksen kanssa koko universumia! Lopeta kahdella tiellä kulkeminen ja valitse se ainoa tie, joka on Messias Jeesuksessa ja mille pääset uudestisyntymällä.

300

”Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.” – Malakia 4:1-3