Trilogia Universumista

Trilogia Universumista -sarjassa käsitellään maailmankaikkeuden tapahtumia alusta loppuun, niin tieteen, teknologian kuin Raamatunkin valossa. Mikä on totuus universumin synnystä, katastrofista nimeltä vedenpaisumusta ja pedon merkistä? Nämä videot vastaavat näihin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin.

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.” – Heprealaiskirje 11:3

”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä.” – Apostolien teot 17:26-27

”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.” – Ilmestyskirja 13:15

Mainokset

10 merkkiä Nooan päivistä

Kirjailija ja apologeetikko Ray Comfort on julkaissut uuden Nooa videon, jossa hän käy läpi Nooan päivät ja hän osoittaa kiistattomasti 10 merkkiä siitä, että me elämme Nooan päivien toistoa, aivan kuten Kirjoitukset ennustivat tapahtuvan ennen Messiaan paluuta. Video on tekstitetty myös Suomeksi ja se on nopeasti kerännyt yli 600,000 näyttökertaa. Ray Comfortin edelliset videot ”Genius”, ”180” ja ”Evoluutio vs. Jumala”, jotka ovat keränneet yli 6,000,000 näyttökertaa ja mitkä myös ovat tekstitetty Suomeksi.

noah_ark_people_drowing

”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.” – Matteus 24:37

Video linkki: http://www.youtube.com/watch?v=A7bPCYizcFM

Eenokin näky maailman historiasta

Kuten edelliset artikkelit Israelin 70 paimenesta ja Messias ennustukset on näyttänyt toteen, että Eenokin kirja pitää sisällään ihmeellisiä ennustuksia, niin ei siis  ihme, että Kirjoitukset suoraan siteeraavat sitä Juudaan kirjeessä (Juud 1:14-15), aivan kuin vahvistaen että kyseessä on hyvä kirja, vaikkakaan ei Kirjoituksien tapaan erehtymätön, mutta niitä kuitenkin erittäin hyvin tukeva. Universumin Luoja näyttää säilyttäneen kuin yliluonnollisella tavalla tämän kirjan meidän sukupolvellemme, sillä se oli noin vuodesta 700 jKr kadoksissa vuoteen 1700-luvulle saakka, kunnes se löydettiin etiopilaisesta Kirjoituksien kanoonista. Se onkin tarkoitettu meidän ajallemme. Tässä siis profeetta Eenokin näkyjä tulevaisuudesta jaettuna kymmeneen 700 vuoden ajan jaksoon, joista hän eli ensimmäisellä ja me nyt yhdeksännellä. Eenokin elinikä on myös erikoinen 365 vuotta, jolloin hän eli yhden päivän jokaista vuoden päivää kohden.

prophet

”Ja Eenok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Eenokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Eenok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.” – 1. Mooseksen kirja 5:22-24

Kadonnut maailma

Destruction of Atlantis

”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.” – 2. Pietarin kirje 2:4-5

4000 – 3300 eKr
”Minä synnyin seitsemäntenä, ensimmäisellä viikolla, kun tuomio ja vanhurskaus vielä pysyivät.” – Eenok 93:3

3300 – 2600 eKr
”Ja minun jälkeeni nousee toisella viikolla suurta pahuutta, ja petos tulee esille. Sinä viikkona tulee olemaan ensimmäinen loppu, jossa pelastuu ihmiskunta. Ja kun se on päättynyt, vääryys kasvaa, ja synnintekijöitä varten tehdään laki.” – Eenok 93:4

Ensimmäiset kaksi viikkoa eli 1400 vuotta kertoo elämästä antediluviaanisessa maailmassa eli aikana ennen vedenpaisumusta, kun vallitsi täysin erilainen ilmasto ja ihmiset elivät pitempään. Ensimmäiset vuosisadat Jeredin päiviin asti kuluivat rauhallisesti, kunnes silloin tulivat langenneet enkelit maan päälle ja eksyttivät koko maailman. Enkelit vangittiin ja sekasikiöt tuhottiin, niin että puhtaasta ihmisrodusta jäi jäljelle vain Nooa ja hänen perheensä. Tämä oli muinaisen maailman loppu. Vääryyden kasvu vedenpaisumuksen jälkeen oli taas babylonian kuninkaan Nimrodin nousu maailman ensimmäiseksi valtiaaksi.

Valittu kansa

call-of-abram

”Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä… Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala, ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa.” – 1. Mooseksen kirja 17:4-8

2600 – 1900 eKr
”Ja tuon jälkeen kolmannella viikolla, sen lopulla, valitaan ihminen vanhurskaan tuomion kasviksi, ja hänen jälkeläisistään tulee vanhurskauden kasvi iankaikkisiksi ajoiksi.” – Eenok 93:5

1900 – 1200 eKr
”Ja tuon jälkeen neljännellä viikolla, sen lopulla, nähdään näkyjä pyhistä ja vanhurskaista, ja laki – sukupolvesta sukupolveen – ja aitaus valmistetaan heille.” – Eenok 93:6

1200 – 500 eKr
”Ja tuon jälkeen viidennellä viikolla, kunnian huipulla, huone ja kuningaskunta rakennetaan ikuisiksi ajoiksi.” – Eenok 93:7

Uudessa maailmassa ja nykyisessä maailman ajassa Abraham valittiin vanhurskauden ja uskon isäksi. Tämä tapahtui juuri tuolloin n. 2000 eKr aivan kuten Eenok ennusti. Ja jo tässä asettettiin Israel asemaansa iankaikkisiksi ajoiksi, siis yhä tänäkin päivänä. Neljännellä viikolla (1900-1200 eKr) näyt pyhistä ja vanhurskaista tarkoittavat tuomareiden ja kuninkaiden aikaa sekä tuolloin sukupolvesta sukupolveen asetettu laki annettiin Moosekselle (n. 1500 eKr). Näky huoneesta ja ikuisesta kuningaskunnasta kertovat kuningas Daavidin kuningaskunnasta ja hänen poikansa Salomon rakentamaa temppeliä. Messias Jeesusta, joka perusti tämän ikuisen kuningaskunnan kutsuttiinkin Daavidin Pojaksi, kun Hän tuli Jerusalemiin tuhat vuotta Daavidin jälkeen.

Messias ja Hänen seuraajansa

passover1

”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” – Jesaja 53:4-5

500 eKr – 200 jKr
”Ja tuon jälkeen kuudennella viikolla, kaikki sen aikana elävät tullaan sokaisemaan, ja heidän sydämensä hylkäävät viisauden. Ja sen aikana eräs mies tulee nousemaan. Ja sen lopulla se kuningaskunnan huone poltetaan tulella ja valitun juuren koko suku hajaantuu.” – Eenok 93:8

200 – 900 jKr
”Ja tuon jälkeen, seitsemännellä viikolla, nousee luopioiden sukupolvi, ja monet ovat sen teot, ja kaikki sen teot ovat luopumusta. Ja sen lopulla iankaikkisen vanhurskauden kasvin valitut vanhurskaat valitaan ottaamaan vastaan seitsenkertaiset ohjeet kaikkesta Hänen luomakunnastaan.” – Eenok 93:9

900 – 1600 jKr
”Ja sen jälkeen on toinen, kahdeksas, vanhurskauden viikko, ja miekka annetaan sille, että sortajille jaettaisiin vanhurskas tuomio, ja synnintekijät johdatettaisiin vanhurskaiden käsiin. Ja sen lopulla he hankkivat huoneita vanhurskautensa kautta, ja Suurelle Kuninkaalle rakennetaan huone iankaikkisiksi ajoiksi, ja kaikki ihmiskunta etsii oikeamielisyyden polkua.” – Eenok 91:12

Sokeutuminen kuvaa hiljaista 400 vuoden aikaa ennen Messias Jeesuksen tulemusta ja ajanjaksoa, joka jää Vanhan ja Uuden liiton Kirjoituksien välille. Myös se, että heidän sydämensä hylkäsivät viisauden kävi täysen toteen Jeesuksen elinpäivinä. Tässä mainittu erityinen mies, joka tulee nousemaan on juuri Ihmisen Poika ja Jumalan Poika Jeshua Ha’Maschia – Jeesus Messias, joka todellakin tuli Eenokin ennustamassa ajankohdassa. Ja aivan kuten Eenok ennusti, niin Jeesuksen tulemuksen jälkeen temppeli tuhoutui eikä vieläkään ole kolmatta temppeliä rakennettu ja valittu suku eli Israel hajaantui vuoteen 1948 asti.

Seitsemännen viikon luopioiden sukupolvi kuvaa Rooman vallan romahtamisen aikakautta, jolloin katolinen kirkko syntyi 300-luvulla, joka toi monia pakanallisia oppeja Messias Jeesuksen seuraajille sekä aloitti heidän vainonsa. Seitsenkertaiset ohjeet tarkoittavat tietenkin Kirjoituksia: ”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” (Ps. 12:6), joiden kanonisointi valmistui kokonaisuudessaan tuolloin.

Toinen vanhurskauden viikko jatkaa kuvausta Messias Jeesuksen seuraajien aikakaudesta ja miekka kuvaa myös tässä Kirjoituksia, jota myös kutsutaan Hengen miekaksi. Tämän aikakauden lopulla vanhurskauden kautta hankittavat huoneet Suuren Kuninkaan huoneen rakentamiseen tarkoittaa uskonpuhdistajien aloittamaa viimeistä seurakunta kautta ja heidän rakentamaa seurakuntaa koostuen erilaisista uskovien yhteisöistä ympäri maailmaa eri kirkkokunnista, joille yhteistä on usko Messias Jeesukseen.

Synnytys tuskat ja uusi maailma

jesus_rider

”… Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.” – 2. Tessalonikalaiskirje 1:6-8

1600 – 2300 jKr
”Ja tuon jälkeen, yhdeksännellä viikolla, vanhurskas tuomio paljastuu koko maailmalle, ja kaikki jumalattomien teot katoavat kaikesta maasta, ja maailma kirjoitetaan muistiin – tuhoa varten!” – Eenok 91:14

2300 – 3000 jKr
”Ja tämän jälkeen, kymmenennellä viikolla, seitsemännessä osassa, tulee se suuri iankaikkinen tuomio, jossa Hän jakaa kostoa enkeleille. Ja ensimmäinen taivas poistuu ja katoaa, ja uusi taivas ilmestyy, ja kaikki taivasten voimat antavat seitsenkertaisen valon. Ja sen jälkeen on monia viikkoja, lukemattomia, ikuisesti, ja kaikki ovat hyvyydessä ja vanhurskaudessa, eikä syntiä milloinkaan mainita.” – Eenok 91:15-17

Elämme nyt profeetta Eenokin ennustamaa yhdeksättä viikkoa. Pahuuden noustua huippuunsa tulee lopulta meidän aikakauden lopuksi tämä vanhurskas eli oikeudenmukainen tuomio, kun Messias Jeesus palaa kunniassa ja voimassa. Tällöin alkaa messiaaninen aikakausi, jolloin Hän hallitsee pyhiensä kanssa tuhat vuotta ja tuolloin kaikki kerrankin toimii; ei rikoksia, ei korruptiota eikä epäoikeudenmukaisuutta ja ihmisten ikä tulee olemaan kuin puiden ikä. Kun tämä messiaaninen rauhan valtakunta on ohitse, tulee viimeinen tuomio, missä jumalattomat tuomitaan. Tämän jälkeen tehdään uudet taivaat ja maa, eikä syntiä enää tule olemaan eikä kuolemaa.

eagle-new-earth

”Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva.” – Ilmestyskirja 22:1-3

Tuho vedellä ja tulella

Kirjoitukset kertovat, että maailma tuhotaan kaksi kertaa; ensin vedellä ja sitten tulella. Vedellä tuhoaminen tapahtui n. 4300 vuotta, josta kertovatkin melkein 300 kertomusta ympäri maailmaa maailman tuhonneesta tulvasta tai vedenpaisumuksesta. Ja tämän lisäksi on todisteena fossiililöydöt, joita ei synny kuin erityisolosuhteissa kuten tulvassa, ja monet fossiilit ovatkin löydetty seisomasta ja ruokailemasta. Ja suuret geologiset muutokset, kuten Pangea mantereen repeäminen nykyisiksi mantereiksi ja syvyyden lähteiden aukenemisen jäljet repeämisinä Atlantin pohjassa. Ja tietenkin jääkausi on ollut suuresta tulvasta luonnollinen seuraus ja jää on tietenkin juuri tätä vettä. Kirjoitukset kertovat, että maailma ja ihmiset menevät samanalaiseen tilaan ennen tuhoa vedellä, kuin ennen tuhoa tulella. Tässä listattuna joitakin yksityiskohtaisia tapahtumia, jotka tapahtuivat ennen vedenpaisumusta Nooan päivinä ja jotka ovat tapahtumassa meidän päivinämme, jolloin tuleva tuho tulella näyttäisi olevan edessä.

Alhaalla myös otteita Oikeamielisen kirjasta, jonka Vanhan testamentin Kirjoitukset mainitsevat nimellä kohdissa 2. Sam. 1:18 ja Joos. 10:13. Vaikka emme voikaan olla kirjan alkuperästä varmoja, niin kirjan sanoma ei ole ristiriidassa erehtymättömiin ja inspiroituihin Kirjoituksiin, vaan kertoo samat tapahtumat tarkemmin paljastaen yksityiskohtia. Kyseiset kohdat ovat vapaasti käännettyjä 1613 vuodelta olevasta englannin kielisestä käännöksestä suomeksi. Tämän kirjan ensimmäiset kuusi lukua suomeksi on sisällytetty tähän kirjaseeni Vanhasta maailmasta muiden muinaisten apokryfisten kirjoitusten lisäksi.

noah_ark_people_drowing

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: (1) he söivät, joivat, (2) naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.” – Luukas 17:26-27

”Sillä niinä päivinä ihmisten pojat alkoivat rikkoa Jumalaa vastaan, ja rikkomaan niitä käskyjä jotka hän oli antanut Aadamille, olemaan hedelmälliset ja lisääntymään maan päällä. Ja jotkut ihmisten pojista juottivat vaimoilleen (3) juoman, joka teki vaimoista hedelmättömät, jotta nämä säilyttäisivät muotonsa eikä näiden kaunis hahmonsa häipyisi… Ja (4) lapsia synnyttävät naiset olivat miestensä silmissä iljetyksiä leskinä, heidän miestensä eläessä, sillä vain hedelmättömiin he olivat kiintyneitä.” – Oikeamielisen kirja 2:19-22

”Kun (5) ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat (6) Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi: ’Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa (7) 120 vuotta.’… Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; (8) sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Nooalle: ’Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä (9) maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan.'” – 1. Mooses 6:1-13

”Ja heidän tuomarinsa ja hallitsijansa menivät ihmisten tyttärien tykö ja ottivat heidän vaimonsa voimalla miehiltään valintansa mukaan, ja ihmisten pojat niinä päivinä otti maan karjasta, peltojen pedoista ja ilmojen siipikarjasta, ja (8) opetti yhden lajin eläinten toisen kanssa sekoitusta, ärsyttääkseen siten Herraa; ja Jumala näki koko maan, ja se oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut tiensä maan päällä, kaikki ihmiset ja kaikki eläimet.” – Oikeamielisen kirja 4:17

”Ja ihmisten pojat kokoontuivat yhteen, noin 700,000 miestä ja naista, ja he tulivat Nooan luokse arkille. Ja he kutsuivat Nooaa, sanoen: ’Avaa meille, että voisimme tulla sinun luoksesi arkkiin — ja miksi meidän pitäisi kuolla?’ Ja Nooa vastasi heille arkista kovalla äänellä, sanoen: ’Ettekö ole kaikki kapinoineet Herraa vastaan, ja (10) sanoneet ettei häntä ole olemassa? Ja siksi Herra toi teidän päällenne tämän pahan, tuhotakseen ja leikatakseen teidät pois maan kasvoilta. Eikö tämä ole sitä, (7) mitä minä puhuin teille 120 vuotta sitten, ja te ette kuunnelleet Herran ääntä, ja nytkö te haluatte elää maan päällä?'” – Oikeamielisen kirja 6:17-20

1) Hedonismi eli nautintojen perässä juokseminen tai ”bilettäminen”, niin että ihmisen ainoa ilon lähde on päihteet ja ruoka. Tänäpäivänä onkin ennätysmäärä alkoholisteja, narkomaaneja ja ylensyöntiä.
2) Irtosuhteet eli naiminen ja naittaminen kuvaavat tämän päivän ”kukasta kukkaan hyppelemistä” ja samalla avioliiton merkitystä ja pyhyyttä pilkataan jopa kirkoissa. Monille ihmisille parisuhde onkin muuttunut enää vain omien seksuaalisten halujen tyydyttämiseksi.
3) Ehkäisy. Jo tuhansia vuosia sitten oli käytössä juoma, jonka avulla saatiin naiset hedelmättömiksi. Motiivina oli myös sama kuin tänäpäivänä eli naisten halutiin pysyä hyvän muotoisina tai ”seksikkäinä”.
4) Lapsen saanet naiset hylättiin tuolloin leskiksi ja samalla tavalla nytkin ylistetäänkin ”sinkkuja”, samalla kun yksinhuoltajien määrä kasvaa nopeasti.
5) Ihmiset alkoivat lisääntyä suuresti ja on arvioitu että tuolloin eli ihmisiä jopa satoja miljoonia. Samalla tavalla nytkin viimeisen sadan vuoden aikana on maailman väkiluku kasvanut eksponentiaalisesti.
6) Jo vuonna 1876 teologi George H. Pember ennakoi kirjassa Earth’s earliest ages viimeiseksi lopun ajan merkiksi Ilmavallan hallitsijan (Ef. 2:2) joukkojen paluun, mutta tällä kertaa seitsen kertaisena. Jumalan pojat, jotka laskeutuivat maan päälle olivat langenneita enkeleitä ja heidän ihmis-enkeli hybridi jälkeläisiään kutsuttiin Nefiileiksi tai Nephilim. Nefiileistä tuli Jumalan heidän surmattuaan riivaajia eli pahoja henkiä maan päälle. Tuntemattomat avaruuden oliot eivät siis olekkaan tuntemattomia tai ulkoavaruudesta, vaan vanhoja tuttuja langenneita enkeleitä. Tästä toisessa artikkelissa enemmän.
7) Maailmalle tuolloin annettiin aikaa 120 vuotta, jonka aikana Nooa saarnasi ihmisille parannusta ja häntä kutsuttiinkin vanhurskauden saarnaajaksi (2. Piet. 2:5). Eräät laskevat tämän laskun alkaneet 1897, kun pidettiin ensimmäinen sionistikokous ja aloimme siirtymään Israelin aikaan, jolloin armon aika loppuisi 2017, mutta joka tapauksessa elämme nyt tuon ajanjakson loppua!
8) Lopullisen tuhon sinetöi maan päällä geeniperimän sekoitus, jonka tarkoituksena oli estää Messiaan syntyminen vaimon siemenestä (1. Moos. 3:15) Kirjoituksien ensimmäisessä ennustuksessa. Nooasta sanottiinkin, että hän on sukupolvessaan tamiym (תמים) eli puhdasrotuinen, koska samaa sanaa käytetään virheettömistä eläinuhreista. Tänäpäivänä tätä samaa tehdään jo ja puhutaan Transhumanismista tai Human+ nimikkeestä. Pedon merkki (Ilm. 13:16) tulee jälleen tekemään tämän geeniperimän muutoksen ja sen ottaneet eivät voikaan enää pelastua (Ilm. 14:9-10).
9) Kaiken seurauksena oli Nooan päivinä väkivallan lisääntyminen ja sama on nähtävissä tänäpäivänä kun murhat, sodat, kansannousut, etniset taistelut, terroristi iskut ja muu väkivalta on jatkuvasti otsikoissa ja elämme yhä väkivaltaisempaa aikaa. Kun kouluista poistettiin rukoukset ja Kirjoitukset, on nyt tilalle tulemassa metallinpaljastimet ja vartijat.
10) Vedenpaisumuksen alettua ja ihmisten tullessa Arkin luokse, jota ilmeisesti olivat pitkään pilkanneet, Nooa kertoi heidän olleessan Jumalan kieltäjiä eli ateisteja. Ateismi nouseekin nyt hurjaa vauhtia ja Suomessakin muutos viimeisen 10 vuoden aikana on ollut raju.

Ihmiset heräsivät siis ennen tuhon tuonnutta tulvaa liian myöhään ja tulivat kolkuttelemaan sitten ovelle, kun se oli jo sulkeutunut. Näin Kirjoitukset sanovat, että tulee myös käymään ennen kuin maailma tuhotaan tulella tulevan ahdistuksen aikana. Vielä on aikaa, mutta koska kaikki merkit ovat täyttyneet voi ovet sulkeutua milloin vain, jolloin on aika kysyä, että oletko sinä pelastunut ja uudestisyntynyt ylhäältä?

”Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa… Mutta heidän lähdettyään ostamaan [öljyä lamppuihin] ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’ Mutta hän vastasi ja sanoi: ’Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.” – Matteus 25:1-13