Ruotsin herätyskristillisyys turmio

Läntisellä naapurimaallamme Ruotsilla on ollut merkittävä kristillinen historia, johon kuuluu sellaisiakin kristillisiä vaikuttajia kuin C.O. Rosenius (1816-1868) ja Lewi Pethrus (1884-1974), mutta valitettavasti viime vuosikymmeninä merkittävin hengellinen vaikuttaja on ollut Ulf Ekman ja hänen synnyttämä Livets Ord (suom. Elämän sana) liike, jonka juuret ovat amerikkalaisessa menestysteologiassa. Paljolti nykyinen luopumus ruotsalaisessa helluntaiherätyksessä menee Livets Ordin piikkiin, mutta sen aallot ovat myös lyöneet Suomen niemelle. Tässä pari opetusta liittyen tähän ruotsalaiseen liikkeeseen.

”Hajottaja hyökkää sinua vastaan! Vartioitse varustuksia, tähystä tietä, vahvista vyötäiset, kokoa kaikki voimasi.” – Naahum 2:1

”Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa; semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi.” – Tiitus 1:10-11

Tässä lopuksi vielä evankelioiva video, jossa puhuin evankelista Tuomo Kannon kanssa evankeliumi Ruotsin Lapissa. Ruotsi tarvitsee evankeliumia ja Jumalan sanaa.

Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.” – 2. Timoteus 4:2

Suosittelen ruotsalaisille ja ruotsinsuomalaisille veljille ja sisarille luettavaksi BibelFokus.se -sivustoa, jossa käsiteltään äärikarismaattista ilmiöitä Ruotsissa raittiilla tavalla. Sivustolla on myös suomen kielinen osio.

Mainokset

Uskonnon kuolema

Monet ihmiset näkevät ympärillämme tapahtuvan uskonnollisen maailman kuoleman ja kristillisistä arvioista olevan luopumuksen olevan Saatanasta, mutta jos katsomme ketkä olivat Messiaan päivinä 2000-vuotta sitten universumin Luojan Pojan suurimpia vastustajia, niin ne olivat juuri uskonnolliset ihmiset eikä pahuudessa elävät ihmiset, sillä pahuudessa eläville syntisille ihmisille on olemassa lääke, mutta omastaan mielestään oikeamielisille eli vanhurskaille ihmisille ei ole lääkettä, ja monesti nämä omavanhurskaat ihmiset ovatkin suurimpia vastustajia, kun universumin Luoja antaa Voimansa ilmentyä ihmeiden ja merkkien kautta. Universumin Luoja rakastaakin suunnattomasti syntistä ihmistä ja niin myös Messiaan seuraajien tulee näyttää samaa rakkautta syntistä maailmaa kohti.

”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.” – Luukas 5:31-32

Uskonnollisuuden kolmet kasvot

pharisees_7

”Mutta Jesus sanoi heille: katsokaat ja kavahtakaat teitänne Pharisealaisten ja Saddukealaisten hapatuksesta.” – Matteus 16:6 (Biblia)

Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion.” – Luukas 20:46-47

Messiaan päivinä uskonnollisista ihmisistä käytettiin kolmea eri nimitystä; fariseukset, saddukeukset ja yleisesti kirjanoppineet. Nämä kolme vastustivat kaikista eniten todellista universumin Luojan liikehdintää. Vanhan ja tarkan vuoden 1776 Biblia käännöksen mukaan meidän tulee kavahtaa omia teitämme, ettei niihin tulisi tällaista hapatusta. Hapatehan toimii sillä tavalla, että kun sitä laittaa taikinaan vain hyvin vähän sekaan, niin pian koko taikina happanee. Hapatus kuvaakin Kirjoituksissa syntiä.

Fariseukset olivat tunnettuja siitä, että he noudattivat tarkasti juutalaista lakia, mutta ei ainoastan sitä vaan he olivat rakentaneet näiden lisäksi perinnäissäädökset eli perinteet. Noudattamalla näitä erilaisia säädöksiä, he tulivat ylpeiksi ja pitivät itseänsä parempina kuin muita, ja arvostelivat kovasanaisesti muita juutalaisia. Tänä päivänä tämä perinteisiin pidättäytyminen on yksi suurimmista syistä, miksi universumin Luojan Henki ei saa tilaa Messiaan seuraajien joukossa. Ja monesti nämä traditiot eli perinteet menevät edelle todellisesta Jumalan tuntemisesta ja monesti ne alkavat aivan viattomasti sen seurauksena, kun on sovittu yhteisiä pelisääntöjä. Tämän takia onkin tärkeä jatkuvasti muuttua mieleltä uudistuksen kautta, etsien universumin Luojan tahtoa (Room. 12:2).

Saddukeukset inhimillistivät Kirjoítukset ja kielsivät kaiken yliluonnollisen kuten ruumiin ylösnousemuksen, sielun kuolemattomuuden, henkien ja enkelien olemassaolon ja jumalallisen edeltämääräämisen. Tätä voisi verrata tämän päivän liberaaleihin, sillä liberaaliteologian nimellä kulkeva harhaoppi samalla tavalla kieltää Kirjoituksista kaiken yliluonnollisen. Saddukeuslaisuus tänä päivänä nousee ennen kaikkea inhimilliseen viisauteen perustuvasta opetuksesta, jossa universumin Luojan yliluonnollinen toiminta kielletään kokonaan, ja todellisuudessa näin halutaan tehdä itselle jumala joka ei häiritse laisinkaan ihmisen tekemisiä, vaan joka ainoastaan loi tämän kaiken. Tämän välttämiseen on avain aito suhde Messias Jeesukseen ja Hänen tunteminen eikä vain Kirjoituksien tunteminen.

Kirjanoppineet tänä päivänä ovat tietenkin teologit, ja kuten Messiaan päivinäkin, niin kirjanoppineissa oli oikeamielisiä, mutta myös eksyksissä oleviakin ihmisiä. Suurin ongelma monelle teologille nousee siitä, että hän saattaa tuntea hyvin Kirjoitukset, mutta hän ei tunne Kirjoituksien Tekijää universumin Luojaa itseänsä. Uusi liitto ei nimittäin ole säännöksien, lakien ja pykälien tuntemista, vaan universumin Luojan tuntemista sekä Hänen tahdossaan vaeltamista. Kyseessä on siis täysin erilainen liitto, aivan kuten profeetta Jeremia ennusti satoja vuosia ennen Messiaan syntymistä Bethlehemiin.

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.”– Jeremia 31:31-34

Uusi vanha uskonto

liberal-424x288

”Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä… Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! … Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.” – Matteus 23:13-38

Uskonto tulee latinan kielen religo-sanasta ja tarkoittaa sitoutumista ja kiinnittymistä, mutta Jeesus tulee heprean kielen Yeshua-sanasta ja tarkoittaa päinvastoin vapautumista tai pelastumista. Uskonto ja usko ovat siis kaksi täysin eri asiaa.

Uskonnollisten ihmisten vika Messiaan päivinä oli ennen kaikkea se, että he piilottivat tien taivasten valtakuntaan ihmisiltä. Tämä on tänäkin päivänä suurin vika uskonnollisissa kristityiksi itsensä kutsuvilla ihmisillä, sillä he eivät kerro Messias Jeesuksesta ja he tulevat jopa kiusaantuneeksi, jos joku muu kertoo ilosanomaa eli evankeliumia Jeesuksesta.

Sitten mainitaan myös, että kun nämä uskonnolliset ihmiset yrittävät kyllä kovasti saada seuraajia, mutta saavat aikaiseksi vain käännynnäisiä eli proselyyttejä, jotka eivät ole todellisia uskovia sen enempää kuin nämä käännyttäjätkään. Tämä merien ja mantereiden kiertämistä kuvaa hyvin tänään Suomessakin evl-kirkon sata strategiaa, joiden avulla se yrittää saada jäseniä. Näille käännynnäisille toimitettiin Jeesuksen päivinä erityinen proselyyttikaste, joka oli veden päälle ripottelemista ja jopa lapset kastettiin tällä tavalla.

”Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani.” – Matteus 13:33

Eräs vertauskuva koko Messiaan seuraajien joukosta eli taivasten valtakunnasta oli edeltävä vertaus kolmesta vakallisesta jauhoja, jotka kaikki happivat eli tulivat syntisiksi.

Tänä päivänä voidaankin havaita, että juuri näin on käynyt että kristinuskosta on tullut kolme pääsuuntausta; katolilaisuus, ortodoksisuus ja protestanttisuus, jotka kaikki kolme happanevat eli tulevat syntisiksi, mutta eri tavalla; eräästä on tullut farisealainen, toisesta saddukeuslainen ja kolmannes kirjanoppinut, mutta lukija päättäköön mikä on mikä.

Uskonnon kuolema ja 300 vahvaa!

church-of-the-assumption-660x443

Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, murehtivat… Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?” – Joel 1:9-16

Profeetta Joelin muinainen kirja on yksi ajankohtaisimpia Vanhan liiton Kirjoituksia meidän päivillemme. Kirja jakaantuu kolmeen osaan; puute, hengellinen herätys ja Israelin ennallistaminen. Me elämme nyt tuota puutteen aikaa.

Erityisesti tuo puute kohtaa ennen kaikkea hengellistä ja uskonnollista kenttää, niin että siinä kerrotaan Herran huoneessa olevan puutteen ja että ihmiset pilkkaten kyselevät, että ”missä on heidän Jumalansa?” (Joel 2:17), kun he ovat puutteessa.

Tämän takia Hän sallii maahan tulevan luopumuksen, kovan synti elämän ja antaa itsensä tulla pilkattavaksi, jotta penseä uskonnollisuus kuolisi ja että ihmiset tulisivat tarpeeksi syntisiksi, jotta he eivät voi kieltää tarvitsevansa pelastusta kun Hän tuo itsensä ilmi ihmeiden ja merkkien kautta. Me elämme nyt näitä päiviä Suomessa.

”Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä häpäisen pyhäkköni, joka on teidän varustuksenne ja ylpeytenne, teidän silmienne ihastus ja sielujenne ikävä; ja teidän poikanne ja tyttärenne, jotka teidän on ollut jätettävä, kaatuvat miekkaan. Sitten te teette, niinkuin minä olen tehnyt: ette peitä partaanne ettekä syö suruleipää, juhlapäähineen pidätte päässänne ja kengät jalassanne, ette valita ettekä itke, mutta te riudutte syntivelkanne tähden ja huokailette toinen toisellenne.” – Hesekiel 24:21-23

Juuri näin universumin Luoja salli tapahtua profeetta Hesekielin päivinä, kun ihmiset elivät synneissään, että Hän antaa oman pyhän huoneensa häväistäväksi. Seurauksena ihmiset riutuivat syntivelkansa takia ja huokalivat toinen toisillensa. Suomessa masennus ja ahdistus näkyykin monilla tavoilla, aina nuorisosta vanhuksiin asti.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat… hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka… vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille,” – 2. Timoteus 3:1-9

Universumin Luojan tarkoituksena tälle kaikelle on hävittää uskonnolliset penseät ihmiset, jotka haittaavat kaikista eniten todellista hengellistä herätystä vastaan kuten edellä Timoteus kirjeessä kerrotaan, että he vastustavat totuutta. Mutta myös tässä ennustetaan, että ”he eivät pitemmälle edisty, silläheidän mielettömyytensä on käypä ilmeiseksi kaikille”. Näin tänäkin päivänä voidaan nähdä, että tavalliset suomalaiset kyllä näkevät ulkokultaisuuden kirkoissa ja huomaavat, että heiltä puuttuu todellinen Voima.

”Silloin Herra sanoi Gideonille: ’Niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa’…  Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa.” – Tuomarit 7:7,16

Niin kuin Gideonin päivinä yli 3000 vuotta sitten tapahtui, niin tänään universumin Luoja ei etsi suurta joukkoa joiden kautta Hän toisi hengellisen herätyksen Suomen maahan, vaan Hänelle riittää ”300 vahvaa miestä”, jotka juovat hengellistä elämää vettä valppaina latkien kädestään valvoen ja seuraten ympäristöään.

Näille 300 vahvalle miehelle (ja miksei myös naiselle) Hän antaa kolme asiaa; pasuunan, saviruukun ja tulisoihdun. Pasuuna kuvaa universumin Luoja puhetta jumalattomalle maailmalle, saviruukku on taas halpa astia joka on uskova itseänsä ilman omia kykyjä ja kolmantena oleva tulisoihtu on tietenkin universumin Luojan Hengen väkevä Voima.

Oletko sinä yksi noista vahvasta 300, joita ei helvetin portitkaan voi voittaa? Hän vaatii sinulta vain yhtä asiaa; täydellistä antautumista Hänen edessään, ja maksuksi sinä saat aivan kaiken ja pääset hallitsemaan Messias Jeesuksen kanssa koko universumia! Lopeta kahdella tiellä kulkeminen ja valitse se ainoa tie, joka on Messias Jeesuksessa ja mille pääset uudestisyntymällä.

300

”Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.” – Malakia 4:1-3

Franciscuksen ennustus Franciscuksesta

Monille vähän ennustuksia tutkineelle on varmasti Pyhän Malakian keskiaikainen ennustus 112 paavista tuttu, joka on jopa Wikipediassa, mutta monille ei varmasti ole selvä mitenkä nyt valittu 112. paavi Franciscus liittyy Franciscus Assisilaiseen ja mitä tämä Franciscus Assisilainen itse ennusti tästä tulevasta viimeisestä paavista ennustuksessa, jota uusi oppinut paavi ei voinut olla tietämättä.

Arnoldo_Wion_1595_Lignum_Vitae_p311

”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.” – Ilmestyskirja 1:19

Malakian ennustus paaveista

st_malachy

”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.” – Ilmestyskirja 13:13

Pyhä Malakia (1094–1148) oli nöyrä irlantilainen Armagh arkkipiispa. Hän oli tunnettu parantajana ja ihmeiden tekijänä köyhien keskuudessa. Vuonna 1139 hänet kutsuttiin Roomaan paavi Innocentius II toimesta ja hän otti vastaan pyynnön lähtien Roomaan toivoa täynnä. Hän kuitenkin pettyi nähtyään katolisen kirkon irstailun Roomassa ja sieltä pois lähtiessään hän koki näyn tulevista paaveista, jotka hän kirjoítti ylös latinan kielisiin riimeihin. Tämä ennustus oli Vatikaanin kätköissä, kunnes se paljastettiin vuonna 1595.

Kun tutkimme tänä päivänä tuota listaa 112 paavista, voimme hämmästyksemme havaita niiden toteutuneen valittujen paavien kohdalla. Joiden kohdalla kyse olisi voinut olla sattumasta, mutta esimerkiksi 104. paavi Benedictus XV (1914-1922) koskeva ennustus sanoo hänestä: ”uskonto tuhottu” ja juuri hänen aikaan sekularismi nousi vahvasti Venäjällä nousseen kommunismin ja ensimmäisen maailman sodan seurauksena. Toisena esimerkkinä 110. paavi  Johannes Paavali II (1978-2005) josta ennustus sanoi: ”Auringon työstä”, joka toteutui niin että hän syntyi ja haudattiin auringon pimennyksen aikana. Nyt kuitenkin on kuitenkin valittu jo 112. paavi, josta ennustus sanoo seuraavaa.

”Pyhän Rooman kirkon viimeisessä vainossa sitä hallitsee Pietari Roomalainen, joka ruokkii laumaansa monien ahdistusten keskellä, minkä jälkeen seitsemän kukkulan kaupunki tuhotaan ja hirvittävä Tuomari tuomitsee kansan. Loppu.”

”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: ’Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet’… Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu… Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus.” – Ilmestyskirja 17:1-18

Tämä viimeinen ennustus on kaikista pisin ja se näyttäisi kuvavaan Ilmestyskirjan 17. luvun kuvaamaan suuren antikristillisen järjestelmän tuhoutumista. Tämä paavi kuvataan paaviksi, joka elää ahdistuksen aikana ja näkee Tuomarin (Kuningas Messiaan) tulevan tuomitsemaan. Erityinen tunnusmerkki tälle paaville annetaan nimellä Pietari Roomalainen (lat. Petrus Romanus), joka sinällään voi tarkoittaa vain sitä että hän on apostoli Pietarin seuraaja kuten kaikki paavit ja että hän toimii Roomasta käsin.

Paavi Franciscus

lightning_st_peters_church

”Ja se [väärä profeetta] tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.” – Ilmestyskirja 13:13

Kun paavi Benedictus XVI yllättäen erosi, niin että viimeksi paavi oli eronut n. 600 vuotta sitten (v. 1415), iski Vatikaaniin Pietarin kirkkoon kaksi kertaa salama Ilmestyskirjan luvun 13 ja jakeen 13 mukaisesti. Ja hänen seuraajakseen valittiin 13.3.13 Jorge Mario Bergoglio ja hänestä tuli 266. paavi katolisen kirkon historiassa. Hänen valintansa yhteydessä toistunut luku 13 kuvaa Kirjoituksissa kapinaa (1. Moos. 14:4).

Nimekseen hän otti Franciscus I keskiajalla eläneen Franciscus Assisilaisen (1181-1226) mukaan, jolloin hän täyttii ennustuksen Pietari Roomalaiselta, sillä tämä Franciscus Assisilainen oli syntynyt nimellä Giovanni di Pietro (Pietari) ja Jorge Bergoglio on italialainen eli roomalainen.

paavietujh210313_820_ul

”Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet. Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon.” – Sakarja 11:15-17

Sakarja ennustaa viimeisenä ennustuksena ennen paluuta Israelin suunnitelmaan ennustuksen hullusta paimenesta. Tämä hullu paimen ei uskosta eksyneitä lampaita auta, syö lihavien lihaa eli niiden ottaa niiltä joilla jotakin on ja halkaisee sorkat, eli ohjaa nekin kallioille, jotka ne särkevät.  Jesuiittana paavi Franciscus vastoin edeltävää paavia tavoitteleekin jumalattoman maailman suosiota nostaakseen katolisen kirkon valtaa, niin että hän on sanonut että jumalattomatkin pelastuvat ja hän tuplasi Vatikaanin kävijämäärät sekä hänet valittiin vuoden henkilöksi niin homolehdessä kuin myös Time-lehdessä. Käykö tälle paavilla, kuten Sakarja ennustaa, että hän menettää oikean silmänsä ja kätensä, menettäen kykynsä nähdä oikein ja mahtinsa…

Franciscuksen ennustus Franciscuksesta

st-francis-of-assisi-and-birds

”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua.” – Matteus 19:21

Franciscus Assisilainen vietti nuoruudessaan, aina 25-vuotiaaksi asti, ylellistä ja nautiskelevaa elämää. Vuonna 1202 hän osallistui sotaan naapurikaupunkia Perugiaa vastaan, mutta joutui vuodeksi sotavankeuteen. Vankeudesta ja sairastumisesta toivuttuaan Francesco oli valmis lähtemään jälleen sotaretkelle, tällä kertaa Apuliaan. Matka keskeytyi kuitenkin Spoletossa kun hän koki saaneensa Jumalalta sisäisen kutsun ja palasi takaisin. Hän kohtasi inhottuun spitaaliin sairastuneita ja alkoi hoitaa heitä, ja samalla koki kääntymyksen Herran puoleen.

Kaksi vuotta ennen kuolemaansa Franciscus keskittyi rukoukseen ja paastoon 40 päivän ajan. Tällöin hänen kerrotaan kokeneen La Vernan vuorella stigmatisaation, eli saaneen käsiinsä ristiinnaulitun Kristuksen haavat. Juuri ennenn kuolemaansa Franciscus kutsui hänen seuraajansa ja varoitti heitä tulevista ikävyyksistä.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin…  hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta… Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-13

  1. Aika jolloin on suuria koettelemuksia ja kärsimystä lähestyy nopeasti; hämmennystä ja erimielisyyttä, tulvillaan niin hengellistä kuin maallistakin; monien hyväntekeväisyys kylmenee, ja pahojen ilkeys lisäntyy.
  2. Paholaisilla tulee olemaan epätavallinen voima, järjestömme tahraton puhtaus ja muidenkin, tulee niin hämäräksi että tulee olemaan vain muutamia kristittyjä jotka tottelevat tosi Suvereenia Paavia ja lojaali sydämistä ja täydellistä hyväntekeväisyydessä olevaa Rooman kirkkoa. Tämän ahdistuksen aikana tunnustettujen sääntöjen ulkoa mies nousee paaviksi, joka oveluudellaan pyrkii vetämään monet harhaan ja kuolemaan.
  3. Sitten kohut moninkertaistuvat, meidän järjestömme hajoaa, ja monet muut tuhoutuvat täysin, koska he myöntyvät harhaan menemisen, sen sijaan että vastustaisivat sitä.
  4. Tulee olemaan sellainen mielipiteiden ja lahkojen moninaisuus uskonnollisen ja papiston keskellä, että jos noita päiviä ei olisi lyhennetty, evankeliumin sanojen mukaan, valitutkin johdettaisiin harhaan sellaisessa suuressa sekaannuksessa, elleivät he olisi erikoisesti ohjattu Jumalan valtavassa armossa.
  5. Sitten meidän valtaamme ja elämän tapamme tullaan joiden toimesta väkivaltaisesti vastustamaan, ja kauhistuttavia koettelemuksia lankeaa päällemme. Nuo jotka havaitaan uskollisiksi, tulevat saamaan elämän kruunun, mutta voi noita jotka lankeavat penseyteen luottaen yksin järjestöönsä, sillä he eivät kykene vastustamaan kiusauksia jotka valituille sallitaan.
  6. Nuo jotka säilyttävät intohimonsa ja kiintymyksensä rakkaudella hyveeseen ja kiihkolla totuuteen, tulevat kärsimään vaurioita ja vainoja kuin kapinalliset ja hajaannukset lietsojat, sillä heidän pahojen henkien kannustamat vainoojansa sanovat tekevänsä suuren palveluksen Jumalalle tuhoamalla sellaiset kulkutautiset miehet maan piiristä. Mutta Herra tulee olemaan turvapaikka vaivatuille, ja tulee pelastamaan kaikki jotka uskovat Häneen. Ja ollakseen kuten heidän Päänsä (Kristus), nämä valitut toimimaan luottavaisuudessa, ja heidän kuolemallaan ostavat itsellensä ikuisen elämän; valiten totella Jumalaa enemmin kuin ihmistä he eivät pelkää mitään ja he pitävät parempana menehtyä kuin myöntyä valheeseen ja petollisuuteen.
  7. Jotkut saarnaajat tulevat pysymään hiljaa totuudesta, ja toiset tulevat polkemaan sen jalkansa alle ja kieltämään sen. Elämän pyhyyttä tullaan pitämään pilkkana jopa niiden puolesta jotka ulkoisesti pitäytyvät siinä, sillä noina päivinä Jeesus Kristus ei lähetä heille todellista paimenta, vaan tuhoajan.

Voimme havaita monien näiden kohtien toteutuneen meidän sukupolven aikana. Franciscus mainitsee myös parissa kohden väärän paavin, jonka Kristus lähettää eksytyksenä koettelemukseksi. Hän sanoo, että tämä paavi valitettaisiin tunnustettujen sääntöjen vastaisesti, joka toteutui kun edeltävä paavi erosi. Elämme todellakin aikaa, jolloin totuutta kuulee yhä harvemmin ja ihmiset ovat yhä enemmän miellistyneet valheeseen. George Orwell totesi, että ”yleismaailmallisen petoksen aikana totuuden kertominen on vallankumouksellinen teko”. Voiko tuo vallankumous alkaa sinusta?

Jesus-Hug

”… ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” – Johannes 8:32

Vähä-Aasian seitsemän seurakuntaa

Kuva

”Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan… Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.” – Ilmestyskirja 1:11-21

Johanneksen ilmestys eli tutummin Ilmestyskirja alkaa seitsemällä kirjeellä seitsemälle seurakunnalle, jotka hän sai näkynä Patmoksen vankisaarella. Tuolloin Vähä-Aasiassa toimi monia muitakin seurakuntia ja tämä herättääkin kysymyksen miksi juuri nuo seitsemän seurakuntaa? Aivan kuten muukin osa Ilmestyskirja, niin tämäkin viesti on profetaallinen ja tänä päivänämme voimme nähdä että nämä kolmen ensimmäisen luvun kertomat seurakunnat kertovatkin itse asiassa seitsemästä seurakunta kaudesta.

Kirjoituksissa ainoa kirja jonka lukemisesta annetaan erityinen siunaus onkin Ilmestyskirja. ”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!” (Ilm. 1:3). Tutkikaamme tämä profetia siinä toivossa, että se koituu myös meille siunaukseksi.

Apostolit – 33 jKr

Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä: Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi; ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.'” – Ilmestyskirja 2:1-11

* Efesos tarkoittaa: ”Antaa mennä, Rentoutuminen”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”7 tähteä ja 7 kynttilää”
* Lupaus: Elämän puu
+ Teot
+ Kärsivällisyys
+ harhaoppien vastustaminen
– Ensirakkaus ja into
Tämä seurakunta kausi kuvaa alkuseurakuntaa, joka syntyi ensimmäisenä Helluntaina Messiaan 50 päivää ristiinnaulitsemin jälkeen. Seurakunta saa kehuja monista asioista, kuten silloisten gnostilaisten harhaoppien vastustamisesta sekä hyvistä teoista evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

Vainotut – 132 jKr

”Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään: Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita’.” – Ilmestyskirja 2:8-11

* Smyrna tarkoittaa Mirha (heprean kielen sanasta Mur): ”Murha”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Ensimmäinen ja viimeinen, kuollut ja elossa”
* Lupaus: Elämän kruunu, selviytyminen toisesta kuolemasta
+ Ahdistukset
+ Kärsivällisyys köyhyydessä
+ Hengellinen rikkaus
– (ei mitään)
Toinen seurakunta kausi alkoi 132 jKr ja seurakunnan tunnusmerkkinä onkin vainot, joita se joutui kokemaan roomalaisten taholta aina vuoteen 312 jKr asti. Tämän seurakunnan teema onkin kuolema ja sen palkkioksi luvataan elämän kruunu. Tämä seurakunta ei saa nuhteita mistään vaan pelkästään kehuja ja juuri tuona kautena Messiaaseen uskovien joukko kasvoi todella nopeasti ja sanoma Jeesuksesta levisi ympäri maailmaa.

Valtiokirkko – 312 jKr

”Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja’.” – Ilmestyskirja 2:12-17

* Nimen tarkoittaa: ”Seka-avioliitto”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Kaksiteräinen, terävä miekka”
+ Hänen nimensä pitäminen
– Epäjumalan palvelus
– Siveettömyys
– Harhaopit
Kolmas seurakunta saa paljon nuhteita eikä sitä kehuta kuin nimen pitämisestä. Tällöin kirkkoon alkoi tullakin paljon harhaoppeja, kun siitä tuli Rooman virallinen uskonto. Ainoa asia mistä tätä seurakuntaa kehutaan on nimen pitäminen, joka tarkoittaa lähinnä tekstien säilyttämistä ja nimikristillisyyttä.

Katolinen kirkko – 606 jKr

”Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:  Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain – ja minä annan hänelle kointähden. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” – Ilmestyskirja 2:18-29

* Tyatira tarkoittaa: ”Tyyron Tytär”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ” Jumalan Poika, jolla Silmät kuin tuli ja jalat kuin vaski”
+ Rakkaus
+ Usko
+ Palvelumieli
+ Kestävyys
– Isebelin harhaopit
– Siveettömyys
– Epäjumalat
Neljännän seurakunnan kohdalla puhuttaessa Tyyroon tyttärestä ei voi olla vetämättä yhteyttä katolilaisuuden tuomaan oppiin Marian palvonnasta. Profeetta Hesekiel yhdistääkin kirjansa luvussa 28 Tyyroon kuninkaan suoraan Saatanaan, jolloin Tyyroon tytär on kuva Saatanan seuraajasta ja seurakuntaa nuhdellaankin Isebelin harhaopeista, joka oli Israelin pahamaineinen kuningatar. Jälleen kerran Raamattu osoittaa Saatanan olevan siis katolisessa kirkossa.

Uskonpuhdistajat – 1517 jKr

”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” – Ilmestyskirja 3:1-6

* Sardes tarkoittaa: ”Paenneet”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä”
+ Muutamat arvolliset
– Kuolemaisillaan ja nukuksissa
– Riittämättömät teot
Tämä kuvaa synkkää reformaation eli uskonpuhdistuksen aikaa, jolloin katollinen kirkko yritti kaikin keinoin estää tavallisia ihmisiä saamasta Kirjoituksia ta tulemasta tuntemaan totuutta evankeliumista. Mainitut muutamat uskolliset ovat olleet suuret uskonpuhdistajat, joista viimein Martti Luther onnistui siinä missä monet häntä edeltäneet olivat epäonnistuneet ja kuolleet inkvisation käsiin roviolla.

Lähetyskirkko – 1750 jKr

”Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” Ilmestyskirja 3:7-13

* Filadelfia tarkoittaa: ”Veljellinen rakkaus”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija”
+ Sanan pitäminen
+ Nimen pitäminen
+ Uutta väkeä
+ Kestävyys
+ Sanojen pitäminen
– (ei mitään)
Tämä 1750 syntynyt uusi hengellinen liikehdintä kuvaa parasta seurakunta kautta eikä sitä moitita mistään. Tuolloin evankeliumi todellakin levisi nopeaa ja seurakunta sai paljon uusia jäseniä. Alkoi myös uusi karismaattinen liike sekä Kirjoítukset levisivät ympäri maailmaa nopeammin kuin koskaan. Tälle seurakunnalle sanotaan Messiaan tulevan pian ja luvataan pelastaa koetuksen hetkestä eli tämän seurakunnan opetuksien seuraajat ja aidosti uudestisyntyneet kristityt temmataan taivaaseen ennen ahdistuksen aikaa.

Liberaalikirkko – 1948 jKr

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” – Ilmestyskirja 3:14-22

* Laodikea tarkoittaa: ”Ihmisten Oikeudet”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku”
+ (ei mitään)
– Ei kylmä eikä kuuma (liberaali)
– Rikkaus (raha)
– Ylpeys
– Sokeus (hengellinen)
– Vanhurskauden puute (alastomuus)
Ihmisten oikeudet kuvaavat erittäin hyvin maailmallista ja liberaalia kirkkoa, joka sanojen mukaan ei ole kylmä eikä kuuma. Vuonna 1948 kun Israel syntyi, syntyi myös tämä liberaalista uskonnollisuutta ajava ekumeeninen liike nimeltä Kirkkojen Maailmanneuvosto. Tämä seurakunta saa nuhteita kaikista eniten eikä sitä kehuta mistään. Kuitenkin tästäkin seurakunnasta säästyy ahdistuksen ajalta se osa, joka avaa oven Messiaalle.

Seurakunnaksi käännetty sana ekklesia (εκκλησια) tarkoittaa Uloskutsuttujen joukkoa ja Ilmestyskirjasta emme löydäkkään sitä sanaa kuin vasta ahdistuksen ajan jälkeen. Heti näiden seurakunta kausien jälkeen neljäs luku Ilmestyskirjasta kertookin ylöstempauksesta, jolloin kaikki kuolleet saavat uuden ruumiin ja kaikki elossa olevat Messiaan uskovat temmataan taivaaseen, jossa alkaa suuret juhlat, mutta maan päällä alkaa suuri ahdistuksen aikaa.

heavens-door

”Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: ’Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän (ylöstempauksen) jälkeen on tapahtuva’.” – Ilmestyskirja 4:1

Hildegard Bingeniläisen näky ahdistuksesta

Hildegard Bingeniläinen (1096-1179) oli saksalainen abbedissa, joka vuonna 2012 laskettiin katolisten pyhimyksien joukkoon. Hän näki näkyjä monista tapahtumista ja erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat olleet tarkat kuvaukset lopun ajan tapahtumisesta sekä tulevasta maailman johtajasta eli Antikristuksesta. Tässä koottuna osa hänen näyistään lopun ajan tapahtumista.

Kuva

”Kun suuri hallitsija hävittää turkkilaiset melkein kokonaan, yksi jäljelle jääneistä muslimeista kääntyy ja hänestä tulee piispa tai kardinaali. Ja kun uusi paavi on valittu, tämä kardinaali tappaa hänet kateudessaan ennen kuin hänet ehditään nimittää, koska hän olisi itse halunnut paaviksi. Loput kardinaaleista valitsevat seuraavan paavin, ja tämä kardinaali tulee julistautumaan anti-paaviksi ja kaksi kolmasosaa kristityistä seuraavat häntä.

Hän (Väärä Profeetta, Ilm. 13:11) ja Antikristus (Ilm. 13:1), ovat molemmat Daanin heimon jälkeläisiä. Siveetön nainen tulee raskaaksi ja saa siveettömän pojan. Se käärme (1. Moos. 3:1), joka petti Aatamin vaikuttaa tähän poikaan sillä tavalla, että mikään hyvä tai hyveellinen ei häneen mene eikä hänestä milloinkaan löydetä mitään hyvää. Antikristuksen merkki on helvetin kasteen merkki, ja kuka sen ottaa, tulee sen saatana ja paholaisen vaikutuksen alaiseksi. Joka ei tätä ota ei voi ostaa eikä myydä mitään, ja hänet teloitetaan (Ilm. 13:16-17). Hän voittaa puolellensa hallitsijat, suuret ja rikkaat, jotka tuovat tuhon niille jotka eivät hyväksy hänen uskoansa. Ja lopuksi hän valtaa koko maan (Ilm. 13:7b).

Jerusalemin kadut loistavat kuin kirkkain kulta ja kristittyjen veri tulee virtaaman kuin vesi (Ilm. 13:7a). Samalla Antikristus tekee ihmeitä (2. Tess. 2:9). Kun hänen teloittajansa tappavat kristittyjä ihmeillänsä, luulevat ihmiset että Antikristus on tosi Jumala. Teloittajat eivät salli kuitenkaan kristittyjen saada marttyyrien kruunua helposti, vaan he kiduttavat heitä niin että he luopuisivat uskostaan, mutta monet tulevat saamaan Jumalalta erityisen armon kuolla kidutuksiin. Antikristus liikuttaa maata, tasoittaa vuoria, kuivaa jokia, luo myrskyjä ja salamoita sekä poistaa lehdet puista ja palauttaa ne sitten takaisin, tekee ihmisiä sairaaksi ja parantaa, ajaa pois pahoja henkiä ja nostaa kuolleita eloon. Hän tulee näyttäytymään ristiinnaulittuna ja nousee kuolleista (Ilm. 13:3). Kristityt alkavat epäillä uskoaan, samalla kun Antikristuksen seuraajat vahvistuvat uskossaan (2. Tess. 2:11).

Kun hän on valmis, kokoaa hän seuraajansa ja kertoo heille, että he nousevat Taivaaseen, mutta juuri kun he ovat nousemassa, iskee salama ja tuhoaa hänet (2. Tess. 2:8). Nousu oli suunniteltua ja toteutettu nerokkailla laitteilla. Hänen kuolemansa päästä ilmoilla pahan sietämättömän lemun, joka saa monet ihmiset takaisin järkiinsä (Ilm. 16:13). Silloin ihmisten pitää alkaa valmistua viimeistä tuomiota varten, jota verhoaa salaperäisyys ja epäselvyys, mutta joka ei ole kaukana.”