Emile Faguetin profeetallinen kuvaus Euroopasta

Emile Faguet (1847-1916) oli ranskalainen kirjailija ja kirjallisuus kriitikko, josta professori samaan aikaan kuin ajatus itsenäisestä Suomesta ja Israelista sai alkunsa vuonna 1897. Hän julkaisi lukuisia monia yhteiskunnan asioita kritisoivia teoksia ja näistä merkittävimiksi on nostettu Le Culte de l’incompentence eli Pätemättömyyden lahko. Tässä yli 100 vuotta vanhassa teoksessaan hän antaa hyvin ennustuksellisen kuvauksen Euroopasta, josta A. Kjellberg oli tehnyt seuraavanlaisen 16. kohtaisen tiivistelmän Svenska Dagbladedtiin.

Portrait_of_Émile_Faguet

”Ymmärtäväisellä on viisaus kasvojensa edessä, mutta tyhmän silmät kiertävät maailman rantaa.” – Sananlaskut 17:24

 1. Tasa-arvon vaatimukset kasvavat, vaikka sen vaikutukset todetaan onnettomiksi.
 2. Kaikki ne, jotka jossakin suhteessa ovat pätevämpiä kuin toiset, tukahdutetaan. Erityinen pätevyys ei ole mikään meriitti.
 3. Vain valtion harjoittama opetustoiminta hyväksytään.
 4. Lapset opetetaan halveksimaan vanhempiaan ja teatterit saattamaan vanhukset naurunalaisiksi. Kun lisäksi oppilaat halveksivat opettajiaan ja rikolliset tuomareitaan, ei yhteiskunta voi kunnolla toimia. Syntyy kuilu sukupolvien välille.
 5. Kohteliaisuus ja hyvät tavat katoavat.
 6. Persoonallisuutta ja yksityistä omaisuutta ei siedetä.
 7. Henkilön korvaamattomuutta ei tunnusteta.
 8. Lakeja säädetään vain juuri silloin päteviä tilatneita eikä jatkuvia pitkäjänteisiä tarpeita varten, jotka synnyttäisivät lainkuuliaisuutta, selvyyttää ja oikeusturvaa.
 9. Kunnioitus uskontoa, moraalia ja lakeja kohtaan hävitetään.
 10. Hölläkätisyys rikollisia kohtaan hyväksytään.
 11. Koulutuksessa eteviltä ja arvokkailta katkaistaan siiveet ja henkisesti köyhiä suositaan.
 12. Avioliitto- ja perheinstituutio hävitetään.
 13. Puolitotuuksien kertominen ja suorien, täsmällisen vastausten välttämäminen on poliittisen menestymisen ehto.
 14. Yhdenvetaisuus ja samansuuntainen ajattelu pyritään levittämään yli koko maapallon.
 15. Vallassa pysymiseen tarvittavat keinot pyritään hankkimaan erilaisilla lahjuksilla. Tarvittavat varat otetaan rikkailta niin kauan kuin niitä riittää.
 16. Vähitellen avataan portit kaikenlaiselle paheellisuudelle.

2010-luvun Suomessa ja Euroopassa voimme haviata näiden asioiden tapahtuneen hyvin tarkasti. Euroopan romahdus on hiuskarvan varassa, niin hengellisesti, sosiaallisesti kuin taloudellisestikin. Velkamme on kasvanut huippuunsa ja pian koittaa maksun aika, kun syntivelka tulee täyteen.

Joko sinä olet saanut syntivelkasi maksetuksi vai romahdotko muun maailman mukana? Vain Messias Jeesuksessa sinä saat velkasi anteeksi ja saat uuden sydämen uudestisyntymisen kautta.

”Imeväisen kieli tarttuu suulakeen janon tähden. Lapsukaiset pyytävät leipää; ei ole, kuka sitä heille taittaisi. Jotka herkkuja söivät, ne nääntyvät kaduilla. Joita punapurppuran päällä kanneltiin, ne tunkioita syleilevät. Tyttären, minun kansani, syntivelka on Sodoman syntiä suurempi; Sodoma hävitettiin yhtäkkiä kätten siellä riehumatta.” – Valitusvirret 4:4-6

Tule vapauttamaan totuus

Elämme juuri nyt kriittistä aikaa maassamme, jossa ratkaistaan maamme tulevaisuus, että periköö maa universumin Luojan kirouksen vai siunauksen. Juuri nyt keskustellaan kovasti ja ajetaan sukupuolineutraalia avioliittoa Suomeen kuin käärmettä pyssyyn, samalla kun perinteisen avioliiton puolustajat nimetään tasa-arvon ja rakkauden vastustajiksi. Mistä tässä on oikeasti kysymys ja miten voit helposti argumentoida totuuden puolesta?

”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.” – Roomalaiskirje 1:18-19

Miksi luonnonvastaisuus nousee?

gay_parade

”Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen.” – Roomalaiskirje 1:25-26

Kirjoitukset kertovat selkeästi, että homoseksuaallisuuden nousu ei ole syy, vaan se on seuraus jumalattomuudesta. Sillä, koska ihmiset ovat itse valinneet mielummin valheen totuuden sijaan ja eivät ole kunnioittaneet universumin Luojaa, niin Hän itse aktiivisesti hylkää ihmiset tällaiseen luonnonvastaisiin himoihin.

Aikaisemmassa artikkelissa kuvattiin sitä, kuinka tämä hylkääminen tapahtuu kolmessa vaiheessa; irtosuhteeet, homoseksualismi ja lopulta mielettömyys. Muutos ei siis pysähdy sukupuolineutraalin avioliittoon, vaan niissä maissa joissa spn-avioliittolaki on jo hyväksytty, ajetaan jo moniavoisuuden, insestin ja jopa pedofiilian hyväksymistä. On siis valhetta, ettei tällä lakimuutoksella olisi suuria vaikutuksia.

Siinä missä muinaiset Kirjoitukset ovat erityinen ilmoitus universumin Luojalta meille, niin luomakunta kokonaisuudessaan on yleinen ilmoitus kaikille ihmisille todistukseksi. Hyväksyessään luonnonvastaiset himot normina, he eivät ainoastaan hylkää Kirjoituksia vaan myös yleisen ilmoituksen, jota kuvaa erityisesti miehen ja naisen välinen liitto.

”’Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Messiasta (Kristusta) ja seurakuntaa.” – Efesolaiskirje 5:31-32

Erityisesti Saatana vihaa miehen ja naisen välistä avioliittoa, koska se kuvaa Messiaan ja hänen uudestisyntyneiden seuraajien liittoa. Sukupuolien sekoittuminen ja homoseksuaallisuus kuvaa taas puolestaan tulevaa ihmisten- ja enkeleiden sekoittumista, jossa taivaalliset ja maalliset ovat yhdessä ruumiissa.

Kun ihmisiltä katoaa luontainen kuva liitosta isän ja äidin väliltä, heiltä katoaa myös kuva suhteesta Luojaansa, joten tämä hylkääminen on itseänsä ruokkiva ilmiö, joka vahvistuu sukupolvi sukupolvelta, jos sitä ei pysäytetä ajoissa.

Miten puolustaa totuutta?

bible-witnessing

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta.” – 2. Korinttolaiskirje 13:8

Koska olet totuuden puolella puolustaessasi miehen ja naisen välistä avioliittoa, niin sinun ei tarvitse pelätä, vaan ainoastaan etsiä vastaukset kysymyksiin valmiiksi.

Muista, ettei totuus tarvitse puolustajaa, vaan se täytyy vain päästää irti ja esille!

Tässä kymmenen yleisintä väitettä avioliitolain sukupuolinuetraaliksi muuttamisen puolesta ja niihin argumentit joita saat vapaasti lainata ilman lähdettä. Sillä, nämä argumentit ovat helppo kumota rationaallisin perusteluin ihmisoikeuksien valossa.

”1. Vastustat rakkautta vastustamalla avioliittolakimuutosta.”

Jos rakkaudella tarkoitetaan kiintymystä ja välittämistä, niin sitä voi toteuttaa jo nyt eikä siihen tarvita avioliittolakimuutosta. Jos sillä tarkoitetaan seksisuhteen virallistamista, niin sekin onnistuu jo nyt rekisteröidyssä parisuhteessa. Rakkaus seksinä itsessään ei myöskään aina ole vain hyvä asia tai paha asia, vaan sen lisäksi tarvitaan muita perusteluja tai muuten joudutaan hyväksymään moniavoisuus, insesti, pedofiilia ja jopa eläimiin sekaantuminen.

Avioliitto ei myöskään itsessään ole rakkautta lisäävä asia, vaan sen ensijainen funktio on perustaa perhe, mikä voi tapahtua vain luonnollisella tavalla miehen ja naisen välisen kanssakäymisen seurauksena.

”2. Vastustat tasa-arvon toteutumista vastustamalla avioliittolakimuutosta.

Avioliitto on jo nyt tasa-arvoinen, kunhan siinä määritellyt reunaehdot täyttyvät; lukumäärä, ikä, sukulaisuussuhde, sukupuoli, rotu (ihminen) ja ettei jo ole sitonut aikaisempaa voimassa olevaa avioliittoa. Kaikki ihmiset voivat sitoa avioliiton, kunhan siis täyttävät nämä vaatimukset.

”3. Estät ihmisoikeuksia toteutumasta vastustamalla avioliittolakimuutosta.”

”1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.”Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 16. artikla

Vain miehen ja naisen välinen avioliitto täyttää YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksessa mainitun perustelun avioliitolle, jossa mainitaan että perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustuva ydinosa.

”4. Onhan monia yksinhuoltajiakin, miksi homo- tai lesbopari ei voisi olla kasvattajina.”

”1. Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.”Yleissopimus lapsen oikeuksista, 7. artikla

Avioliitto ei ole seksisuhteen virallistamista, vaan se on perheen perustamista. Tällöin toteutuu lapsen oikeus isäänsä ja äitiinäsä, joka on määritelty lapsen oikeuksien julistuksessa.

Sukupuolineutraalissa avioliitossa lapsi ei ole enää rakkauden hedelmänä syntynyt päämäärä tai molempien vanhempien sukujen jälkeläinen, vaan siitä on tullut aikuisten hankkima tuote kolmannen osapuolen avulla. Näin lapset menettävät siis myös oikeuden tietää isänsä ja äitinsä sukupuiden kautta tulevat juurensa, jolloin he menettävät ison osan identiteetistään normin eikä vahingon kautta.

Yksinhuoltajan kohdalla kyse on taas vahingosta tai onnettomuudesta, jossa esimerkiksi toisen aviopuolison leskeksi jäämisen seurauksena lapsi menettää isänsä tai äitinsä.

”5. Avioliitto ei perustu perheen perustamiseen, koska kaikilla ei ole lapsia.”

Avioliitto ei ole seksisuhteen virallistamista, vaan tämä onnistuu jo nyt rekisteröidyssä parisuhteessa. Avioliiton perustana on aina ollut lapsen oikeus isäänsä ja äitiinsä, mutta samalla tavalla kuin aina istutettu omenpuu tai kylvetty siemen ei tuota hedelmää niin kaikki avioliitot eivät tuota lapsia. Kuitenkaan, tämä ei poista avioliiton alkuperäistä funktiota, jonka tarkoituksena on turvata seuraavan sukupolven lapsien oikeudet.

Homoseksuaallisuus ja muut seksuaalliset poikkeavuudet eivät ole ilmiönä uusia eikä ole ilmennyt mitään uutta tarvetta, vaan jo esimerkiksi antiikin Kreikassa homoseksuaallisuus oli tavanomaista, mutta sielläkään sen ei katsottu kuuluvan avioliiton piiriin.

”6. Ei ole merkitystä kumpaa sukupuolta vanhemmat ovat.”

”Tämän johtopäätöksen voi vetää uudesta englantilaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan miehellä ja naisella on vain 10 prosenttia yhteisiä persoonallisuuspiirteitä. Jäljelle jäävässä 90 prosentissa mies ja nainen eroavat toisistaan kuin yö ja päivä.” Tuore englantilainen tutkimus

Koska isä ja äiti ovat siis erilaisia ja näin ollen myös toisiansa täydentäviä, niin vain he yhdestävät muodostavat parhaan mahdollisen kokonaiskuvan aikuisesta ihmisestä, niin tyttärille kuin pojillekin. Sillä, siinä missä tyttäret tarvitsevat äidistään roolimallin naiseksi kasvamista varten ja pojat tarvitsevat isästään roolimallin mieheksi kasvamiseksi, niin he tarvitsevat molempia sekä isää että äitiä yhdessä saadakseen hyvän roolimallin parisuhteesta.

Jomman kumman roolimallin puuttumisella ovatkin dramaattiset vaikutuset, kuten Lastensuojelun keskusliiton psykologi Virpi Lahtiharju toteaa isättömyydestä YLE uutisille.

”Isä on korvaamaton ja ainutlaatuinen, eikä hänen olemassaoloaan voi kieltää tai unohtaa. Tämän takia isä-asia pitää käsitellä, oli hän läsnä lapsen elämässä tai ei. Lapsen elämään voi muuten jäädä valtava aukko, minkä seurauksia ei voida etukäteen takasti ennustaa.”

”7. Avioliittolakimuutos ei vaikuta heteroiden avioliittoon.”

Avioliittolakimuutos määrittelisi uudelleen sen mitä sanoilla avioliitto ja perhe oikeasti tarkoitetaan.

Siinä missä nyt avioliitto tarkoittaa perheen perustamista, joka voi tapahtua vain isän ja äidin kautta eikä yhtään lasta ole syntynyt maailman ilman molempia sukupuolia, niin muutoksen jälkeen avioliitto tarkoittaisikin vain seksisuhteen virallistamista ja yhteiskunnalta hyväksymisen etsimistä, jonka kyllä voi jo nyt toteuttaa rekisteröidyssä parisuhteessa.

Lakimuutoksella olisi myös välittömät seuraukset siihen, kuinka perheestä opetetaan päiväkodeissa ja kouluissa lapsille, jolloin jopa termien kuten isä ja äiti käyttö muuttuisi kyseinalaiksi ja homoseksuaallisuuden kritisoiminen muuttuisi laittomaksi, jolloin myös joiden Kirjoituksien jakeiden lukeminen julkisuudessa olisi laitonta. Näin esimerkisi tapahtui Yhdysvaltojen Massachusettsissa, sen jälkeen kun avioliittolaki muutos ajettiin läpi.

”8. On edistyksen estämistä vastustaa muutosta.”

Muutos ei ole itseisarvona hyvä tai paha, vaan se on riippuvainen muutoksen suunnasta.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hurrattiin ateistisen järjestelmän ja kommunismin nousulle Venäjällä, kun Neuvostoliitto syntyi, jolloin se nähtiin valtava suurena loikkauksena tieteen ja humanismin kehityksen nimessä, kun uskonnot kiellettiin. Lopputuloksena oli kymmenien miljoonien ihmisten kuolema ja pääasiallisesti omien päättäjiensä toimesta. Sama ilmiö tapahtui myöhemmin sitten natsi-Saksassa, jossa hurrattiin kansallis-sosialismin tuomille edistyksille ja tieteelliselle opille rotuhygienista, ja jälleen seurauksena miljoonat ihmiset kuolivat.

Kun joku asia on ollut tuhansia vuosia voimassa ja se on perustavaa laatua oleva rakennepalikka yhteiskunnassa, niin sen muuttamisen seurauksia ei voi ohittaa ilman perusteettomasti. Jos tämä yhteiskunnan peruspalikka muutettaisiin, muuttuisi koko käsityksemme siitä mitenkä koko yhteiskunta todelllisuudessa rakentaa ja mikä miehen ja naisen ilmeinen funktio on.

”9. Muutosta ei ajeta kirkkoihin tai uskonnolisiin yhteisöihin.”

Seuraukset välittömästi aiheuttaisivat paineen kirkoilla alkaa vihkiä homopareja sekä opettamaan kokouksissaan että homoseksuaallisuus on normatiivista eikä suinkaan syntiä tai luonnottomuutta, jolloin tiettyjen Kirjoituksien paikkojen lukeminen ääneen julksisesti muuttuisi laittomaksi, kuten tapahtui Englannissa.

Näin perinteisen avioliiton puolustajista tulisi laittomia vihapuhujia ja mikäli esimerkiksi uskova leipuri ei haluaisi leipoa kakkua homoliittoon vihittäville ihmisille, hänet voitaisiin tuomita, kuten tapahtui Yhdysvalloissa Coloradossa.

Ja kuten kommunistissa maissa, niin ennen pitkään myös uskonnollisten yhteisöjen puheita ja saarnoja alettaisiin tarkastamaan ja sensuroimaan, kuten tapahtui Yhdysvaltojen Houstonissa. Tällöin Kirjoituksiin pidättyvä seurakunta joutuisi ennemmin tai myöhemmin painumaan maan alle, kuten Kiinassa.

Uhkakuvat siis ovat todellisia ja vaikutukset vähintääkin dramaattisia.

”10. Homoseksuaallisuus on normaalia ja synnynnäistä.”

Luonnossa voimme nähdä, että tarvitaan aina naaras ja koiras suvun jatkamiseen, mutta vaikka luonnossa voimmekin nähdä homoseksuaallisuutta, niin se esiintyy siellä ainoastaan poikkeavana ominaisuutena. Luonto itsessäänhän ei ole virheetön, mutta virhettä ei tule pitää normina.

Tuhansilla identtisillä kaksosilla tehty tutkimus osoittaa, että homoseksuaaliksi ei synnytä vaan se on seksuaallinen taipumus, vaikkin jotkut ovat altiimpia tulemaan homoseksuaaleiksi geeniperimänsä johdosta, aivan kuin jotkut ihmiset ovat altiimpia tulemaan alkoholisteiksi. Mikäli kyse olisi geeneistä ainostaan, niin silloin voisimme puhua puhtaasti fysiologisesta sairaudesta.

Monet ihmiset kertovat myös seksuaallisen suuntauksen muutoksesta, joka ei rajoita pelkästään heterosta homoksi tai homosta heteroksi, vaan on olemassa myös monia muita seksuaallisia poikkeavaisuuksia. Näistä eräänä esimerkki rohkea oululainen nuori mies Amadeus Oilinki, joka kerto eheytyneensä Messias Jeesuksen kautta perheen isäksi.

”Rukoilin, että Jeesus tulisi elämääni. Ja annoin kaiken mitä ”rappiollisesta” elämästäni oli jäljellä. Täytyin suurella rauhalla ja ilolla. Viikon aikana tuo rauha ja hyvä olo vain lisääntyivät ja vähän myöhemmin huomasin, kuinka en enää nähnyt miehiä eroottisesti. Samoihin aikoihin menin ystävättäreni luo kylään ja huomasin yllätyksekseni, kuinka hänellä on rinnat. Tuosta hetkestä eteenpäin näin naiset eri tavalla.”

”Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet… Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.” – 1. Korinttolaiskirje 6:9-11 (1992)

Kuinka Pride-liike murtuu?

pride-rainbow-live-wallpaper-4-b-512x250

”Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.” – Sananlaskut 16:18

Liike ei peittele mikä on liikkeelle paneva voima takana,  ja se on tietenkin ylpeys (engl. pride).

Siinä missä Kirjoituksissa ylpeyden vastakohtana nöyryyden esikuvana on Messias Jeesus, joka nousi ylhäältä Isän luota ja laskeutui alimmaksi kaikkea helvettin asti muiden vuoksi, niin universumin Luojan vastustaja kerubi enkeli Lucifer eli Saatana oli taas ylpeyden perikuva halutessaan nousta yhä ylöspäin ja ylöspäin tullaksensa universumin Luojan kaltaiseksi. Tämä on siis inspiroiva henki taustalla.

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä…” – Luukas 17:26-28

Toinen vahva merkki on sateenkaari ja homoseksuaallisuus, joiden kautta nämä edeltävät Messias Jeesuksen ennustukselliset sanat viimeisistä päivistä toteutuu kirjaimellisesti tässä liikkeessä, sillä Nooan päivien tunnus oli sateenkaari pilvissä (1. Mooses. 9:14) ja Lootin päivien tunnusomainen merkki oli Sodoman homoseksuaallisuus (1. Moos. 19:5), niin että homoseksuaaleja kutsuttiinkin ennen sodomiiteiksi.

”[Jos uskovien joukko], joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.” – 2. Aikakirja 7:14

Olemme nyt tienristeyksessä, jossa on kaksi tienviittaa: ”Nöytyminen” ja ”Tuhoutuminen”.

Tässä on Kirjoituksien valtava lupaus siitä, että jos uudestisyntyneet Messias Jeesuksen nimeen otetut nöyrtyvät ylpeyden vastakohtana, niin Hän lupaa tehdä maan terveeksi jälleen. Haluatko sinä nähdä maamme saavan siunauksen, totuuden leviävän ja todellisen lähimmäisrakkauden palautuvan maahan, niin että nuoret eivät joudu ennen aikaiseksi mielisairauksien takia eläkkeelle, etteivät työikäiset pala loppuun ja että vanhukset eivät enää kuole yksinäisyyteen? Voit vaikuttaa.

Ala huutamaan universumin Luojan puoleen, näytä että olet tosissasi ja paastoa, etsi Hänen tahtoansa oman tahtosi sijaan ja käänny pois huonoista tavoista ja salatuista synneistäsi, jotka vieävät sinulta ilon, rauhan ja rakkauden. Antaudu täydellisesti taistelemaan ja ole mukana tuomassa valtavaa luvattu viimeisten päivien hengellistä herätystä Suomeen. Älä sano: ”En kuitenkaan… ”, vaan sano: ”Sittenkin!”. Nouse ja taistele, sillä sinä olet voittajan puolella ja tekosi tässä ajassa heijastuvat ikuisuuteen.

Etkö ole lukenut, mitä Kirjoitukset lupaavat?

kaikki_on_mahdollista

”Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ’Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista’.” – Markus 10:27

Norjalaiskalastajan näkyjä

Anton Johansen (1858-1929) oli yksinkertainen ja hurskas norjalaiskalastaja, joka ei jättänyt koskaan väliin aamu- ja iltarukousta. Hän oli myös profeetta. Hän syntyi vuonna 1858 Ruotsissa ja muutti sieltä 16 vuotiaana Norjaan, jossa hän elätti itsensä kalastamalla ja vanhemmalla iällä olemalla maanmittaaja. Vuonna 1884 hän alkoi näkemään näkyjä ja kuulemaan ääniä, jotka ohjasivat häntä rukoilemaan pian kuolevien ihmisten puolesta. Hän heräsi myös monesti yöllä ja sai ohjeen rukoille myrskyissä olevien laivojen puolesta, myöhemmin myös Titanic puolesta.

Joulukuussa 1913 hän ensin kävi Oslossa kertomassa sotaministerille, että suuri sota syttyisi seuraavana vuonna. Sitten hän matkusti Ruotsiin kertomaan saman uutisin, jossa se julkistettiin Svenska Morgonbladet -lehdessä maaliskuussa 1914. Kun muutaman kuukauden tämän jälkeen ensimmäinen maailmansota syttyi, hänen ennustuksensa saivat suuren huomion, ja niinpä ne kirjattiin kirjaan vuonna 1918. Tässä joitakin hänen tärkeimpiä näkyjään tulevista tapahtumista tuosta kirjasta.

Annemor_12

”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:19-22

Kolmas maailmansota pohjoismaissa

russian_bear2

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

Vuonna 1907 Anton näki erityisen näyn Venäjän ja Ranskan sodasta Ruotsia ja Norjaa vastaan. Sota tulee olemaan lyhyt; se alkaa kesällä ja loppuu syksyllä Venäjän aloittamana, jonka avuksi Ranska tulee. Tämä tapahtuu, kun juutalaiset ovat myös tuolloin suurissa määrin palanneet Jerusalemiin ja sosialismi on saanut vallan Ruotsissa ja Norjassa, niin että suuri osa ruotsalaisista on ateisteja. Sodan aikaan Balkanin maat (Kreikka, Serbia, Romania jne..) tulevat olemaan valitettavassa tilassa. Hän näki myös näyssään suunnattomia ”laivan mastoja” maalla eikä ymmärtänyt mitä ne oli, mutta tänä päivänä me tiedämme että hän tarkoitti antennimastoiksi.

Ruotsi joutuu valmistumaan sotaan kiireellä eikä kukaan tule auttamaan sitä, mutta sillä on salassa pidettyjä uusia aseita ja keksintöjä, joista muu maailma ei ole kuullutkaan. Yksi näistä keksinnöistä liittyy sähköön, jolla he tuhoavat suuren määrän ranskalaisia Göteborgissa.

”Venäläiset hyökkäävät Pohjois-Ruotsiin osittain Tornion ja osittain Merenkurkun kautta. Tukholman pohjoispuolella tulee olemaan raskas taistelu, jossa ruotsalaiset osoittavat suurta rohkeutta. Venäläiset menettävät miehiä suuren märään, mutta siitä ei ole hyötyä ruotsalaisilla, sillä venäläiset tulevat yhä uusin joukoin. He valtaavat koko Pohjois-Ruotsin ja Tukholman eteläpuolelta venäläiset ottavat ensimmäisenä Gotlannin ja Öölannin. Helsingborg, Malmö ja Lund tulevat olemaan pahasti tuhoutuneita ja Göteborg tulee olemaan raunioina, kun se antautuu.

Norjassa venäläiset hyökkäävät Finnmarkkiin ja norjalaiset torjuvat ensimmäisen hyökkäyksen, mutta lopulta häviävät ja perääntyvät etelään. Oslon eteläpuolella lähellä Ruotsin rajaa norjalaiset taistelevat ruotsalaisten kanssa rinta rinnan. Ranskalaiset tulevat pommittamaan Norjan rannikkoa etelästä aina Trondheimiin saakka.

Norjan tappio sinetöi samanaikaisesti Ruotsin tappion. Norja joutuu antamaan Venäjälle kaiken maan Yykeänvuonosta pohjoiseen ja itään. Ruotsi taas joutuu antamaan osan sen pohjoisesta alueesta ja Gotlannin saaren. Eurooppa ihmettelee nähdessään, että venäläiset eivät pitäneet kaikkia miehittämäänsä aluetta Pohjoismaista.”

Maailman kansojen kohtalot

worldmap

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti… Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.” – Luukas 21:9-11

Anton Johansenin ennustuksissa oli myös eri maailman valtioiden kohtaloita, jotka sopivat hyvin myös Kirjoituksien lopun ajan tapahtumiin. Tässä lista eri valtioiden kohtaloista.

 • Kiina tulee miehittämään Intian.
 • Uusia sairauksesia käytetään aseina aiheuttaen 25 miljoonan ihmisen kuoleman.
 • Venäjän joukot valloittavat Persian (Iranin) ja Turkin.
 • Vallankumoukselliset lietsovat levottomuutta ja sotaa Intiassa ja Egyptissä helpottaakseen Intian ja Euroopan miehitystä.
 • Venäläiset valtaavat Balkanin alueen.
 • Suuri tuho tapahtuu Italiassa.
 • ”Punainen myrsky” tulee Ranskaan Unkarin, Itävallan, Pohjois-Italian ja Sveitsin kautta. Ranska vallataan sisältä ja ulkoa.
 • Amerikkalaiset varusvarastot jäävät venäläisten käsiin.
 • Saksaan hyökätään idästä käsin. Tulee olemaan sisällissota, saksalaiset taistelevat saksalaisia vastaan.
 • Itä-lohko tulee aiheuttamaan sisällissodan Englannissa.
 • Venäjä johtjaa massiivisen hyökkäyksen Yhdysvaltoihin, niin että Yhdysvaltojen voimat ovat estyneitä lujittamaan Eurooppaa.
 • Uudet aseet aiheuttavat suuria hurrikaaneja ja tulimyrskyjä Yhdysvalloissa, jossa suuret kaupungit tulevat tuhoutumaan.

Näky Suomen kohtalosta

kattely_etu2506TL_503_uu

”Siitä saakka kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä. Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti.” – Daniel 11:23-24

Anton mainitsee myös Suomen ennustuksissaan ja merkittävää on myös se, että Venäjä hyökkää Tornion kautta Ruotsiin, jolloin sillä täytyy olla Suomelta mandaatti kuljettaa joukkojansa läpi. Hän kertoo koko kuvan Suomen historiasta.

”Suomessa tapahtuu myös kansannousu ja se vapauttaa itsensä Venäjän kynsistä, mutta vain hetkeksi. Hän tulee Venäjän orjuuttamaksi jälleen ja tulee sorretuksi enemmän kuin koskaan ja paljon verta tulee virtaamaan tuossa maassa.”

Johansen kehotti myös Suomea kansana kääntymään Jumalan puoleen rukouksessa, jotta se ei jäisi sorretuksi ikuisesti. Näin Suomessa tehtiinkin sotien aikana ja Suomi on saanut sen jälkeen elää rauhallista aikaa, mutta entä tuleva sota?

”Suomalaiset eivät ota osaa tuohon sotaan. Heitä sorretaan raskaasti ja heillä ei ole aseita saatavilla, ja sodan jälkeen heitä sorretaan enempi kuin koskaan.”

Vaikka Suomi ei siis joudu sotaan, niin Suomea tullaan koettelemaan rajusti. Suomi välttää todennäköisesti sodan sopimalla Venäjän kanssa laajoista alueluovutuksista ja liittoutumalla Venäjän kanssa. Hätkähdyttävää näyssä kuitenkin on se, ettei ”ole aseita saatavilla”, sillä uutisissa on ollutkin viime aikoina varuskuntien lakkauttaminen, rynnäkkökiväärien hävittäminen ja jalkaväkimiinoista luopuminen.

Näiden näkyjen lopuksi Anton puhutteli vielä kohtaamaansa Messias Jeesusta, että koska Ilmestyskirjan ahdistuksen aika koittaisi? Tähän Jeesus vastasi, että sitä ennen tulisi monia ahdistuksia ja toiset miehet ilmestyisivät profetoimaan ja varoittamaan ihmiskuntaa siitä mitä olisi tapahtuva.

anton_johansson

” Ja sinä – käänny Jumalasi tykö, noudata laupeutta ja oikeutta ja pane alati toivosi Jumalaasi…. Minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia profeettain kautta.” – Hoosea 12:6,10

Karhun varjossa

Venäjällä on ollut meille suomalaisille suuri merkitys eikä vähiten sen 1,300 kilometrien rajaviivan kanssa, joka on Euroopan unionissa kaikista pisin Venäjän kanssa. Venäjäläistä kulttuuria on ihasteltu, kun taas politiikka kauhisteltu. Historiasta voimme oppia, että tämän suuren rajanaapurin kanssa ei ole elo ollut aina helppoa, mutta erilaisista hallintamuodoista miehittämisestä itsenäisyyteen on sen kanssa selvitty. Aivan kuten sotien aikana, on Suomi joutunut käyttää diplomatiaa sekä sotilaallista voimaa selviytyäkseen lännen ja idän välissä itsenäisenä valtiona, joka on johtanut perin kummalliseen ulkopolitiikkaan mitä nimitetään termillä Finlandisering eli suomettuminen. Jos joko ulko- tai sisäpolitiikka on pitänyt olla solmussa, on se ollut sisäpolitiikka Suomessa. Tässä artikkelissa unohdetaan suomettuminen ja tässä tuodaan esille Venäjän tulevaisuus, niin Kirjoituksien kuin myös profeettojen ja analyyttikkojenkin kautta.

russian_bear2

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

Neuvostoliiton romahdus

irr-tv_venäjä

”Kansan oikeat opettajat neuvovat monia, mutta kauan heitä sorretaan miekalla ja tulella, vankeudella ja ryöstöllä. Keskellä sortoa he saavat apua, mutta vain vähän, ja monet liittyvät heihin petollisesti.” – Daniel 11:33-34 (1992)

”Huolellisimmat raamatuntutkijat ja -tuntijat ovat sitä mieltä, että Googin sodassa (Hes. 38, 39) koko kommunistisen Venäjän laaja imperiumi romahtaa ja sen alaisina olevat kansat vapautuvat. Venäjän vallan TÄYTYY ROMAHTAA, ennen kuin Euroopan kymmenvaltioliitto voi muodostua entisen Rooman valtakunnan alueelle. Unkari, Bulgaria ja Romania kuuluivat entiseen Rooman valtakuntaan ja niiden täytyy vapautua Venäjän orjuudesta voidakseen liittyä Danielin ennustamaan valtioliittoon… Suomikin tulee saamaan takaisin Venäjän valloittamat alueet. 

Kommunistisen hallituksen romahtaessa Venäjällä avautuvat ovet vähäksi aikaa evankeliumin julistukselle, ennen kuin antikristus nousee valtaan. Tukholmassa toimii jo nyt seura, joka julkaisee ja kustantaa Uusia testamentteja ja evankeliumeja Venäjällä oleville kansoille. Siellä on yli sata miljoonaa ihmistä jotka kuuluvat ei-slaavilaisiin kansoihin ja jotka eivät edes kunnolla osaa venäjää. Jumalan sanan painattaminen Venäjällä asuville kansoille heidän omilla kielillään on hyvin tärkeä tehtävä juuri nyt.”Kaarlo Syväntö (1983)

”Jumala suo idän ja lännen välille hetkellisen aselevon, jotta sen aikana levitettäisiin evankeliumi kommunistimaihin. Jumala voi käyttää Japanin ja Korean kristittyjä saavuttamaan tuhansia yksin Kiinassa. Länsi-Saksan kristityt tavoittavat itäsaksalaisia. Tie Neuvostoliittoon kulkee Suomen kautta. Suomessa tapahtuva Pyhän Hengen suunnaton toiminta voi levitä ja leviääkin Neuvostoliittoon.

On erikoista, että samalla kun ovet alkavat sulkeutua esiripun tällä puolella, toisella puolella ovet ovat aukeamassa. Lyhyen vapauden aikana tapahtuu hengellistä herätystä, mutta sitten ovet äkkiä sulkeutuvat, ja alkaa mieletön vaino, joka vetää mukaansa herätyksen piirissä olleet kansat.” – David Wilkerson (1974)

Israelin itsenäistymisestä lähtien Raamatun käännöstyötä tehnyt Kaarlo Syväntö ja yhdysvaltalainen David Wilkerson molemmat antavat hengessään samanlaisen kuvauksen Neuvostoliiton romahduksesta, mutta tämä tulisi olemaan vaan väliaikaista. Tämä romahdus tapahtui Neuvostoliiton kaaduttua 1991 ja kuten molemmat Messias Jeesuksen seuraajat totesivat, niin ilosanoma Messiaasta tulisi kulkemaan nimenomaan Suomen kautta. Näin on tapahtunut mm. IRR-TV ja Patmos lähestyssäätiön kautta. Tämän jälkeen Venäjä tulisi nousemaan uudestaan, kuten myös Jukka Rokka kertoo Ihmeitä läpi elämän -kirjassaan.

”Näin tuolle harmaalle seinälle ilmestyvän entisen Neuvostoliiton eri osiin pirstoutuneiden kansojen kartan; nuo kansat korostuivat kartalta kuin verisin rajoin. Mutta niiden kansojen ylle laskeutui valoisa siunausten pilvi. Kuulin kaikkialta valtavaa kiitosta ja ylistystä. Se merkitsee, että Herra on laskeva väkevän herätyksen noiden kansojen keskuuteen. Mutta tuota siunausten aikaa ei kestä kauan.

Kansojen karttaa katsellessani näin entisen Neuvostoliiton symbolin – sirppi ja vasara – kuin reväistynä kahtia. Sirppi heilui Moskovan yllä, mutta vasara jossain Ukrainan alueella. Yhtäkkiä näin leveäteräisen verta valuvan ”islamin miekan” iskevän jostain Lähi-Idän suunnalta kohti Ukrainaa ja muita irti reväistyjä kansoja. Sitten nuo irrallaan olleet sirppi ja vasara alkoivat lähestyä toisiaan tihkuen verta: vainotuiksi joutuneiden juutalaisten ja kristittyjen verta. Yhdyttyään entiseen asentoonsa sirppi ja vasara laskeutuivat punaiselle vaatteelle, joka vähitellen muuttui verivirraksi. Kaikkialta alkoi kuulua itkua ja valitusta. Vainottujen itku ja vihaisten kansanjoukkojen kiroilu sekoittuivat toisiinsa. Vihaiset nyrkit kohottautuivat kohti taivasta ja hallitusta – kaiken pahan aiheuttajalle vaadittiin kostoa.” – Jukka Rokka (1993)

Euraasian unionin nousu

eurasian_union

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan…  Persia (Iran), Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer (Saksa) ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat – lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.” – Hesekiel 38:2-7

Venäjän nykyistä geopoliittista ajattelua johtaa nationalistifilosofi Aleksandr Dugin, josta Suomen kuvalehti (4.4.2014) käyttää nimeä ”putinismin profeetta”. Hänen kirjojansa luetaan sotakorkeakouluissa ja hänellä on vahvat suhteet Venäjän johtoon Kremlissä. Suomalainen ”kohudosentiksi” nimetty Johan Bäckman toteaa hänestä seuraavaa: ”Venäjän medioissa esiintyy nyt päivittäin venäläisyyden ja euraasian imperiumin merkittävin tulkki Aleksander Dugin. Häntä on nyt kuunneltava, hänen jokainen sanansa on merkittävä muistiin ja opeteltava ulkoa”. Hän ajaa itä-euroopan vasinetta Euroopan unionille, jota kutsutaan Euraasian unioniksi ja Suomen kuvalehti kirjoittaa hänestä seuraavasti.

”Duginin mukaan imperiumi on ainoa sopiva valtiomuoto Venäjälle. Se pitäisi kuitenkin toteuttaa yhdessä EU:n mahtivaltion Saksan kanssa. Hän pitää Saksan ja Venäjän suhdetta euraasialaisen sivilisaation kulmakivenä.

Dugin olisi valmis jakamaan imperiumin kahteen etupiiriin Saksan ja Venäjän ystävyyden niissä. Slovakia, Kroatia, Unkari ja Baltian maat kuuluisivat Saksan etupiiriin kun taas Albania, Kreikka, Bulgaria, Serbia, Romania ja Suomi olisivat Venäjän alusmaita.

Euraasian pohjoisreuna muodostaa yhtenevän venäläisalueen, mutta ongelmana on suomalaisten karjalaisten asuttama luoteiskulma. Duginin mukaan Venäjän tulisi sen vuoksi sallia Suomen ja Karjalan yhdystyminen. Alueelle olisi annettava kulttuurinen ja taloudellinen vapaus ja sitä olisi hallittava suomettamisen avulla.

Dugin pitää itseänsä ortodoksisen konservatismin profeettana ja haaveilee Venäjän liitosta vanhoillista islamilaisuutta edustavan Iranin kanssa, jotta maailman saataisiin kyllin vahva vastavoima Yhdysvalloille.”

Duginin ajatukset Euraasian unionista ovat yhdenmukaiset profeetta Hesekielin ennustukselle Googin sodasta, joka mainitsee Venäjän liittolaisiksi Duginin tavoin niin Saksan kuin Iraninkin. Suomen Dugin jakaisi kahtia, yhdistäen Etelä-Suomen Karjalaan ja Pohjois-Suomen Murmanskin alueisiin. Tämä jako on myös hämmästyttävällä tavalla yhdenmukainen niiden monien Suomen jakamiseen liittyvien ennustuksien kanssa.

Duginin ajatus taas vastavoimasta Yhdysvalloille (tai NATOlle) sopii erittäin hyvin profeetta Danielin sanoihin siitä, että niin itä (Kiina-Intia) kuin pohjoinen (Venäjä) ovat viimeisinä päivinä antikristillisen vallan vastavoima, sillä Daniel mukaan ”sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät [Antikristuksen]” (Dan. 11:44).

Goog – uusi Venäjän keisari

putin

”Ja hänen [Pohjan kuninkaan] sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Ja sotajoukkojen tulva huuhtoutuu pois hänen edestänsä ja menee murskaksi, niin myös liiton ruhtinas. Siitä saakka kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä. Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti.” – Daniel 11:21-24

”Minä uskon, että Venäjä tulee kirjaimellisesti joutumaan kaaoksen ja anarkian kouriin. Tulee nälänhätää ja mellakoita. Uskon, että tuon kaaoksen keskellä nousee johtaja. Hän ei ole sotilas, vaikkakin on niiden ympäröimä, hän on hyvin puettu ja länsimainen tyyppinen urbaani ihminen. Erittäin älykäs ja puhuu ulkonaisesti kärsivällisyyden ja ystävällisyyden sanoja. Sisimmältään olemukseltaan hän on kuitenkin säälimätön. Hän kantaa kätkettyä vihaa Israelia vastaan. Hän on epäilemättä saanut koulutuksen länsimaissa.

Ja tämän kuulen sisimmässäni: Jumala tulee käyttämään tätä miestä tekemään kaikkien aikojen suurimpia ihmeitä. Me näimme mitenkä Neuvosto imperiumi romahti kahdessa vuodessa. Samalla Yhdysvallat uppoaa syvemmälle ja syvemmälle taloudemme vaipuessa kohden syvyyttä. Maailma, ei vain japanilaiset, mutta koko maailma nauraa meille. Sillä tämä johtaja nostattaa ympärilleen uuden maailmanjärjestyksen venäläisen liittovaltion. Ja maailman ennätys ajassa hän pakottaa Venäjän armeijan ja laivaston takaisin suurvallaksi. Tämä mies järjestäytyy valtavalla voimalla.

Me muutamma pois Euroopasta ja Venäjä täyttää tyhjiön, koska me olemme pois eikä meillä taloudellista mahtia eikä tahtoa. Jumala iskee meitä ottamalla meiltä pois tahdon puolustaa itseämme. Kun tämä tapahtuu, Japani ja Eurooppa tekevät liiton Moskovan kanssa. Miljardeja dollareita virtaa tämän uuden federaation kassaan. Sitä kutsutaan rauhan armeijaksi, uudeksi maailmanjärjestykseksi. Tämä mies on lipevä. En tiedä, ehkä hän puhuu englantia. Kysyt onko hän antikristus? Ei, en usko. Hän saatta olla yksi antikristuksen edelläkävijöistä.” – David Wilkerson (1992)

”Venäjällä tulee nousemaan kokonaan uusi nationalismi ja Venäjä aiheuttamaan kriisejä laajentaakseen nationalismia, koska se ymmärtää menettävänsä nuorison. Kolmas henkilö on taustalla, joka on vielä julmempi. Hän päätyy nousemaan esille ja Putin rakentaa näyttämöä hänen tulemustaan varten. Hän ei ole se Antikristus, koska hän tulee muualta.

Venäjä päätyy kiristimään monia salelliittivaltiota, jotka olivat osana Neuvostoliittoa, tuleemaan osaksi uutta liittoa ja uutta sopimusta. Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari, Romania, Ukraina ja muut valtiot tulevat Venäjän kiristyksen kohteeksi: ’Jos haluatte öljyämme ja kaasuamme, tulette takaisin, sillä jos ette, niin suljemme putken huomenna.’. He odottavat, että öljyn hinta nousee tarpeeksi ylös, jonka jälkeen he sulkevat putken ja voivat silti toimia taloudellisesti muiden valtioiden kanssa.” – John Paul Jackson (2012)

Jälleen kaksi profeettana tunnettua yhdysvaltalaista Messiaan seuraaja ovat antaneet 20 vuoden aikavälillä lähes yhtenevän kuvauksen Googista – tuosta kuuluisasta viimeisten päivien Venäjän johtajasta. Tämä johtaja tulee olemaan Putinia paljon lipevämpi ja puhelahjoiltaan parempi. Juuri nyt Ukrainan kohdalla voimme havaita, kuinka Venäjä ei epäile käyttää maakaasu-asettaan, jota se voi käyttää myös Saksaakin vastaan ajan tullessa sopivaksi.

Vilna Gaon (1720-1779) oli juutalainen rabbi ja arvostettu uskonoppinut ja hän antoi ajankohtaisen ennustuksen Messiaan tulemuksesta juutalaiselle kansalle.

”Kun kuulet että venäläiset ovat tunkeutuneet Krimille, tulet tietämään että Pelastuksen kellot ovat alkaneet soida. Kun kuulet että venäläiset ovat saavuttaneet Konstantinopolin, voit alkaa pukeutua Sapatti vaatteisiin ja odottamaan Messiaan ilmestymistä.”Vilna Gaon

Näitä ennustuksia lukiessa ja Kirjoituksia tutkiessa ei voi päätyä muuhun johtopäätökseen, kuin että Messiaan tulemus on todellakin hyvin lähellä ja hän tulee hakemaan häihin seurakunta morsiammensa. Oletko sinä jo saanut uudet vaatteet?

bride_of_christ_hahlbohm_g

”Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen’. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”” – Matteus 22:12-14

Vaimo ja Lohikäärme taistelee

Viimeiset reilut 100 vuotta ovat olleet aivan erikoista aikaa ja ennustukset ovat kiihtyvällä vauhdilla alkaneet täyttyä. Messias Jeesus tiedotustilaisuudessan seuraajilleen tiedotti, että tietyt merkit tulisivat tapahtumaan ennen Hänen tulemustaan ja ylitse kaikista muista on viikunapuun eli Israelin paluu. Hän yhdisti myös viimeiset päivät Nooan päiviin ja aivan kuten Nooan päivinä, niin aivan kuten silloinkin niin nyt myös ”ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä” (1. Moos. 6:1), mutta silloin myös universumin Luoja antoi ihmisille 120 vuotta aikaa tehdä parannus.

”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta.” – 1. Mooseksen kirja 6:3

Vaimo ja Lohikäärme

rev12ful

”Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päissä 7 kruunua; ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen  osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.” – Ilmestyskirja 12:1-4

Ilmestyskirja kertoo suuresta merkistä taivaassa, joka on raskaana oleva vaimo, ja häntä vastustaa 7-päinen lohikäärme. Tämän ennustuksen esikuva oli Messias Jeesuksen syntymä, jota myös lohikäärme eli Saatana yrittii estää, ja vaimo oli tuolloin neitsyt Maria. Mutta tälläkin ennustuksella, kuten monilla muillakin Kirjoituksien ennustuksella, on moniulottoinen toteutumine, niin että sillä esitäyttymys ja varsinainen täyttymys. Vaimo kuvaa Kirjoituksissa aina juutalaista kansaa eli Israelia tai seurakuntaa, aurinko kuvaa Messiasta ja kuu kuvaa seurakuntaa, kun taas 12 tähteä kuvaavat Israelin 12 sukukuntaa. Tämä vaimo on siis messiaaninen Israel, joka on ottanut Jeesuksen vastaan Messiaanaan. Tämän ennustuksen varsinainen täyttymys on näin ollen Israelin valtion perustaminen,  144,000 messiaanisen juutalaisen (poika lapsen) syntyminen sekä tätä vastustavan ”tulipunaisen lohikäärmeen” ilmaantuminen, joka alkoi sosialismina, kehittyi kommunismiksi ja on nyt viimeisimpänä muuntautunut vihreäksi aatteeksi eli paluuksi pakanallisuuteen.

suomi-neito

”Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon.” – Jeremia 31:4

Mutta hämmästyttävällä tavalla myös Suomi neidon kohtalon ollut sidottuna näihin tapahtumiin vaimon ja lohikäärmeen taistelun käänne kohtien kanssa. Mutta mikä todella aloitti viikunapuun syntymisen; Israelin valtion ja Suomen, ja näin ollen mikä aloitti lopun ajan?

1897 – Haave itsenäisyydestä syntyy

10penniä_1897

”Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut.” – 5. Mooseksen kirja 4:30-31

Muinainen juutalainen kansa oli vuodesta 135 jKr. asti hajaannuksessa vuosi toisensa jälkeen odottaen, että milloin Herra muuttaisi heidän kohtalonsa. Vaikka jo Moosekselle annettiin tämä lupaus 3500 vuotta sitten, niin melkein kahden tuhannen vuoden aikana haave paluusta kotimaahan alkoi näyttää yhä epätodennäköisemmältä. 1800-luvulla alkoi kuitenkin elää jälleen haave Israelista ja sionismi syntyi. Vuonna 1897 pidettiin ensimmäinen sionismi kokous ja pitkä aikainen haave alkoi hahmottua.

Samana vuonna myös Suomessa alettiin puhua itsenäisyydestä, kun P. I. Messarošia julkaisema kirja Suomen sulattimsesta keisarikuntaan alkoi herättää närää suomalaisissa. Nikolai Bobrikovin noustua vuotta myöhemmin Suomen kenraalikuvernööriksi, alkoi itsenäistyminen näyttää välttämättömältä vapauden saamiseksi. Kuitenkin, ennen kuin vapaus koittaisi, niin alkoi sortovuodet venäläisten toimesta 1899 ja niitä kestivät vuoteen 1917 asti.

Mutta vihollinen ei ollut toimetta, vaan kommunismi alkoi saada valtaa Vladimir Leninin kirjoitettuaan Venäjän sosialidemokraattinen tehtävät vuonna 1897. Tämän seurauksena syntyi seuraavana vuonna 1898 Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue. Sama liikehdintä alkoi tapahtua lännessä, kun samaan aikaan perustettiin myös Yhdysvaltoihin sosiaalidemokraattinen puolue.

1917 – Sotia ja kapinain melskettä

5penniä_1917

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukkaan evankeliumi 21:9

Seuraava jo merkittävempi askel otettiin, kun Jerusalem vapautettiin jouluna 1917 turkkilaisten 400 vuotta kestäneestä hallinasta. Tuolloin myös tehtiin julistus Britannian ulkoministeri Arthur Balfourin toimesta, että britit tukisivat sionistien juutalaisvaltion perustamisesta Palestiinan alueelle. Tässä ensimmäisen maailman sodan taistelussa Palestiinan alueesta brittien armeijassa taistelikin paljon juutalaisia sekä he myös rahoittivat brittiläisiä.

Suomen kohdalla sama vuosi oli vieläkin merkittävempi, sillä me saimme tuolloin itsenäisyytemme samaisen joulukuun 6. päivänä. Suomen lipuksi valikoitui Sakari Topeliuksen suunnittelema siniristilippu, joka siis näin ollen on myös juutalaisen suunnittelema sillä hän oli juutalainen. Päällekkäin laitettuna nämä kaksi lippua muodostavatkin kolme ristiä, jossa keskimmäisellä ristillä on Daavidin tähti. Tämä on kuin kuva Golgatan tapahtumista ja ristintyöstä!

Vihollisella oli myös omia voittojansa, sillä tällöin tapahtui (punainen) Lokakuun vallankumous, jossa kommunismi nousi valtaan Venäjällä Vladimir Leninin johdolla, josta seurasi lopulta kymmenien miljoonien ihmisten kuolema. Mutta punaiset alkoivat toimimaan myös Suomessa, sillä sosiaalidemokraattinen puolue (SDP) nousi kapinaan vaaleilla valittua hallitusta vastaan kuukauden itsenäistymisen jälkeen, tavoitteenaan siirtää Suomi takaisin Venäjän vallan alle. Sosiaalidemokraatit kuitenkin epäonnistuivat ja nähtyään, etteivät he kykene voittamaan, heidän johtonsa pakeni Venäjälle jättäen omat miehensä ilman neuvotteluja teurastettavaksi.

1947 – Paluu kotimaahan

1markka_1947

”Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä (juutalaista) kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan… ” – Luukkaan evankeliumi 21:23-24

Kuten suomalaiset kävivät läpi sortovuosien läpi itsenäisyyteen, niin joutuivat myös juutalaiset käymään toisen maailman sodan kärsimykset, ennen kuin saivat itsenäisyyden. Näiden synnytystuskien jälkeen alkoi suuri juutalaisten paluumuutto Israeliin Exodus 1947 -laivalla, joka vieläkin symbolisoi tätä paluumuuttoa. Mutta toisin kuin aikaisemmin oli luvattu, niin YK:n yleiskokous päätti tuolloin Palestiinan jakamisesta juutalaisten ja arabien kesken. Joka tapauksessa tuolloin sovittiin Israelin perustamisesta ja viimein siitä tuli virallista seuraavana vuonna 1948.

Niin kuin Israelin maa jaettiin, niin myös suomalaiset joutuivat luopumaan tuolloin maastansa, kun Pariisiin rauhassa sovittiin Suomen alueluovutuksista. Samaisena vuonna lähti myös Kaarlo Syväntö pioneerityöhön Israeliin universumin Luojan antaman yliluonnollisen näyn perusteella, joka oli julistaa sanomaa Messiaasta Hänet hyljänneelle juutalaiselle kansalle jakamalle heille Uuden liiton kirjoituksia. Sittemmin hänen tyttärensä Mirja (os. Syväntö) Ronning johti Uuden liiton kirjoituksien kääntämistä nykyheprealle.

Kylmä sota idän ja lännen välillä alkoi 1947, kun Yhdysvallat ottivat käyttöön ns. Trumanin opin. Rautaesirippu vahvistui ja kommunismi nousi huippuunsa.

1967 – Voittoja ja tappioita

10markkaa_1967
”… ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.” – Luukkaan evankeliumi 21:24

Melkein kaksi tuhatta vuotta juutalaiset odottivat, että saisivat muinaisen Jerusalemin hallintaansa jäleen ja tämä tapahtui 1967 kuuden päivän sodan jälkeen. Israel valtasi tuolloin myös Jordanialta Jordanjoen länsirannalta Samarian ja Juudean alueet. Kuitenkin, tämä ennustus pakanoiden (ei-juutalaisten) aikojen päättymisestä ei vielä ole täysin toteutunut, sillä pakanat hallitsevat vielä Jerusalemin sydäntä – temppelivuorta.

suomi-israel_1967

Kun juutalaiset saivat muinaisen kotikaupunkinsa Jerusalemin hallintaan, niin silloin Israelissa liehui niin Israelin kuin Suomen lippukin. Tämä ”sattui” tapahtumaan siksi, että Suomen pääministeri Rafael Paasio oli valtiovierailulla Israelissa ja sota alkoi niin yllättäen, ettei lippuja ehditty laskea. Suomessa elettiin tuolloin myös erityistä yhtenäisyyden aikaa, kun presidentti Urho Kekkonen nautti ennätyksellistä puoluerajat ylittävää suosiota ja Suomi menestyi.

Kesää 1967 kutsutaan myös ”rakkauden kesäksi”, jolloin hippiliikkeen toimesta alkoi erityinen vihreä liikehdintä. Vihreän liikkeen voidaankin katsoa syntyneen juuri tuonna vuonna, ja Vihreä liike on kommunismin uusi tuleminen ja ideologia onkin sieltä lainattu, vaikkakin se on vieläkin radikaalimpi, mitä tulee moraaliin ja pakanallisuuteen.

2017 – Pakanain ajat päättyvät

WorldCurrencyCoin

”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.” – Luukkaan evankeliumi 21:34-35

Elämme aivan murroksen partaalla ja synnytystuskien viimeisiä hetkiä. Tulevan Lähi-idän sodan jälkeen tulee suuria geopoliittisia muutoksia Israelin alkaessa hallita suurta aluetta Lähi-idässä. Verisen sodan jälkeen rauha pakotetaan YK:n taholta seitsemäksi vuodeksi ja Israel saa tuolloin myös temppelivuoren hallintaansa. Kaikki tarvittava on uhrikarjaa myöten kerätty kolmannen temppelin rakentamista varten, jossa tulevaisuudessa tuleva maailman johtaja tulee julistamaan itsensä Jumalaksi. Vuonna 2017 on heprealaisessa kalenterissa vuosi 5777 ja tällöin Israel täyttää 70 vuotta, jonka psalmisti (Ps. 90:10) sanoo olevan sukupolven pituus.

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Tällöin tulee myös 500 vuotta uskonpuhdistuksesta, jonka Martti Luther aloitti iskemällä 1517 Wittenbergissä kuuluisat teesinsä. Tällöin voi myös toteutua kuuluisat ennustukset Suomen miehittämisestä, niin että Suomi menettäisi Lapin ja Itä-Suomen Venäjälle. Jos toisen maailman sodan aikana näytti siltä, kuin Suomi neito olisi laskenut toisen kätensä, niin tuolloin se tulee näyttämään siltä, kuin Suomi neito olisi pudonnut polvilleen rukoilemaan.

Hippi- ja Vihreän liikkeen alulle panema New Age -pakanallisuus tulee valtaamaan ihmiset ja kaikki on sitten valmista täydelliselle eksytykselle, jonka Kirjoitukset lupaavat viimesille päiville niille, jotka eivät halunneet tulla tuntemaan totuutta. Alkaa suuri valheellisten ihmeiden aikakausi ja lohikäärme saa täyden vallaan, kun Messiaaseen uskovat temmataan pois.

Salaisuus Israelista

archangel

”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.” – Ilmestyskirja 12:7-9

Vaikka tilanne näyttää pimenevän jatkuvasti, niin Kirjoituksissa voittaja on kuitenkin koko ajan kirkkaasti selvillä – se on universumin Luoja. Arkkienkeli Miikaelille annetaan valta ajaa Lucifer lopullisesti maan päälle ja niin alkaa suuri ahdistuksen aika maan päällä asuville. Hän tulee ilmestymään epäilemättä eräänlaisena valkeuden enkelinä ja Kirjoituksien mukaan hän tulee eksyttämään koko maailman. Tuolloin myös vaimo synnyttää poika lapsen. Tämä poika lapsi on 144,00 messiaanista juutalaista, jotka jatkavat siitä, mihinkä uskovilla työ pelastuksen kertomisesta jäi. Tällä hetkellä heit kuitenkin on kohdannut paatumus…

”Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne ylpeilisi,) että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain (kansojen) täydellisyys tulis. Ja niin kaikki Israel pitää autuaaksi tuleman…” – Roomalaiskirje 11:25-26 (Biblia)

”Kyllä tiedän, poikani, kyllä tiedän; hänestäkin (Manassesta) on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä (Efraim) on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansa(soje)n paljous.” – 1. Mooseksen kirja 48:19

Israelia on kohdannut paatumus eli verho on laskeutunut heidän silmilleen eivät he näe, että Jeesus on Messias, mutta tämä on tullut pakanoille eli ei-juutalaisille siunaukseksi.  Tätä paatumusta kestää, kunnes pakanain täysi luku on tullut sisälle. Sana kunnes on kreikan kielen sana achri, joka tarkoittaa yhdestä asiasta toiseen siirtymistä ja sitä käytetään mm. siitä hetkestä, kun Nooa astui arkkiin (Luuk. 17:27). Tässä Paavalin sanat pakanoiden täysi luku on juutalaisille tuttu termi ja se tarkoittaa Efraimia, josta hänen iso-isänsä Jaakob käytti juuri tätä termiä sanomalla hänestä tulevan kansojen paljous eli pakanoiden täysi luku (engl. fullness of Gentiles). Kirjoituksissa Efraim, Joosefin ei-juutalaisen vaimon nuorempi lapsi, onkin aina kuvaus Messiaaseen uskovien joukosta.

Tämä Efraim, eli uskovat, kuitenkin puuttuvat Ilmestyskirjasta, ja se kertoo, että he tulevat olemaan tällöin taivaassa. Heidän lähtönsä poistaa sen hengellisen suojavallin, joka estää Saatanaa pääsemästä täyteen valtaan. Kun maan päällä on ”suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule” (Matt. 24:21), niin taivaissa on juhlivien joukko. Oletko sinä jo mukana tässä joukossa?

red-dragon

”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” – Ilmestyskirja 12:12