Novelli maailman johtajan tulemuksesta

Vladimir Solovjev (1853-1900) oli venäläinen filosofi, joka vapaamielisenä ajattelijana yhdisti filosofisen loogisuuden ja uskonnollisuuden. Hän yhdisti siis merkillisellä tavalla länsieurooppalaista rationalisuuden ja itämaisen kirkon välityksellä saadun aasialaisen mystisyyden. Jokainen, joka tuli hänet tuntemaan tai vain näkemään, kerrotaan hänen tehneen aivan erikoisen, puolittain yliluonnollisen vaikutuksen. Elämänsä loppu puolella hän vietti kesät Saimaan rannalla ihaillen Suomen luontoa, niin että hän kirjoittikin siitä niin aistillisia runoja, että Saimaata pidettiin Moskovassa ja Pietarissa hänen rakastajattarenaan. Solovjovin kirjoituksissa nousivat esiin myös viimeiset ajat ja eskatologiset profetiat, niin että hän luki kirjailija Fjodor Dostojevskin haudalla, jonka hyvä ystävä hän oli, kirjoituksen messiaanisesta ajasta kun Jumala hallitsee maan päällä, josta he molemmat haaveilivat. Hänen erittäin merkittävä teos on hänen vuonna 1900 julkistettu Kolme keskustelua ja erityisesti sen osa Novelli Antikristuksesta, joka hämmästyttävällä tavalla on ennustanut oikein 1900-vuosisadan sodat ja Euroopan Unionin synnyn sekä maalaa kuvat lähitulevaisuudestamme. Ehkäpä aika Suomessa inspiroi Hengen hänessä avamaan erityisellä tavalla Kirjoituksien ennustukset…

Vladimir-Solovyov

”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” – 1. Pietari 1:20-21

Sotien ja kansannousujen vuosisata

ussr-china

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukaas 21:9

”1900-luku oli viimeisten suurten sotien ja vallankumousten aikakausi. Kaukainen syy suurimmalla näistä sodista oli yhteis-mongolialismi, joka oli peräisin Japanista niin kaukaa kuin 1800-luvun lopulta. Nuo jäljittelevät japanilaiset, jotka ihmeellisellä vauhdilla ja onnistumisella kopioivat eurooppalaisen kulttuurin ulkonaiset muodot näyttivät, omaksuivat myös eräät eurooppalaiset alemmat käsitteet. Opittuaan sanomalehdistä ja oppikirjoista historiasta, että länsimaissa oli sellaisia liikkeitä kuin yhteis-hellenismi, yhteis-saksalaisuus, yhteis-slaavilaisuus ja yhteis-islamilaisuus, he julistivat maailmalle yhteis-mongolialismin suuresta ideasta – kaikkien Itä-Aasian rotujen yhdistäminen heidän johtonsa alle, tähtäimessään ratkaiseva sota ulkomaalaisia tunkeutujia vastaan, se on, eurooppalaisia vastaan.

Käyttäen hyödyksi sitä tosiasiaa, että 1900-luvun alussa Eurooppa osallistui lopulliseen ratkaisevaan taisteluun muslimi maailmaa vastaan, he käyttivät tilaisuuden hyväksi yrittäessään toteuttaa tämän suuren suunnitelman – ensin, valtaamalla Korean, sitten Pekingin, missä vallankumouksellisen puoluen avulla he suistivat vallasta vanhan mantšudynastian ja pistivät sen paikalle japanailaisen. Tähän kiinalaiset konservatiivit pian suostuivatkin, kun he ymmärsivät, että kahdesta pahasta pienempi on parempi, ja että ’perhesiteet  tekevät kaikista veljiä, halusivatpa he sitä tai eivät’.”

1900-luku oli tosiaankin ihmiskunnan verisin ja yksi suuri syy konflikteihin oli kommunismi, joka lopulta kuvatulla tavalla lopetti pitkään jatkuneen mantšudynastian, aivan kuten Solovjev ennusti. Kommunismi myös liitti yhteen Kiinan, Venäjän ja Japanin. Koreasta alkoi myös taistelu 1948, kun se hajosi kommunistiseksi Pohjoís-Koreaksi ja länsimaiseksi Etelä-Koreaksi.

Rautaesirippu

”Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä…” – Ilmestyskirja 17:3

”Huomattuan olevansa vasarajan ja alasimen välissä, Saksan armeija oli pakotettu hyväksymään kiinalaisen keisarin kunnialliset rauhan ehdot. Voitonriemuinen Ranska, veljeyltyään keltanaamojen kanssa, jakaantuivat Saksan ylitse ja pian menettivät kaiken sotilaskurin. Keisari määräsi hänen armeijansa tappamaan kaikki liittoutuneet, jotka eivät enää olleet hyödyllisiä ja, kiinalaisella säntyllisyydellä, käsky suoritettiin tarkkasti.

… Uusi mongolialainen ies Euroopan yllä kesti puoli vuosisataa.  Tämän aikakauden ajatusta sielunmaailmasta leimasi eurooppalaisten ja idän aatteiden yleinen sekoittuminen ja keskinäinen vaihto, tuoden toiston suuressa mittakaavassa aleksandrialaisesta synkretismistä.

Käytännöllisellä puolella, kolme ilmiötä ylitse kaiken olivat kaikista luonteenomaisimpia: suuri kiinalaisten ja japanilaisten väentulva Eurooppaan ja seurauksena välittömät sosiaaliset ja taloudet ongelmat; jatkuva hallitsevien luokkien toiminta lievennys yrityksillä ratkaista nämä ongelmat; ja viimeiseksi, lisääntynyt kansainvälisten salaseurojen toiminta, järjestää suuri eurooppalainen salaliitto karkoittaaa mongolialaiset ja palauttaa Euroopan riippumattomuus.”

Saksan hävittyä toinen maailman sota, kommunismi valtasi puolet Euroopasta puoleksi vuosisadaksi, kunnes Neuostoliitto kaatui. Ennustus suuresta maahanmuutosta Eurooppaan oli myös osunut oikein, vaikkakin se ei tapahutnut idästä vaan etelästä. Ja aivan kuten Solovjev päätteli, niin kontrolloimaton maahanmuutto on aiheuttanut sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, joita tosiaankin hallitseva eliitti yrittää liennyttää onnistumatta. Ja epäilemättä salaseurat tällaisen seurauksena nostavat päätänsä ja Vapaamuurarit saavat joukkoonsa yhä enemmän ihmisiä.

Ordo Ab Chao – Novus Ordo Seclorum

TowerofBabelEU

”Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.” – 1. Mooses 11:6

”Tämä jättiläismäinen salaliitto, jota paikalliset kansalliset hallitukset tukivat niin pitkälle kun he kykenivät välttäessään Keisarin käskyhaltijoita, järjestettiin mestarillisesti ja kruunattiin mitä loistavimmalla menestyksellä. Sovittu hetki aloitti mongolialaisten sotilaisen joukkomurhan sekä aasialaisten työläisten tuhoamisen ja karkottamisen. Eurooppalaisten joukkojen salaiset esikunnat paljastuivat yhtäkkiä monissa paikoissa, ja yleinen liikekannallepano toteutettiin edeltä valmistettujen suunnitelmien mukaan.

Uusi keisari, joka oli suuren valloittajan pojanpoika, kiirehti Kiinasta Venäjälle, mutta hänen lukemattomat ihmisjoukot kärsivät murskaavan tappion Yhteis-eurooppalaisen armeijan käsissä. Heidän hajanaiset jäännöksensä palasivat sisä-aasiaan ja eurooppa hengitti vapaana jälleen. Jos puolivuosisatainen alistuminen aasialaisille raakalaisille johtui Euroopan valtioiden hajaannuksesta koska olivat huolissain vain omasta kansallisista eduista, niin suuri ja loistokas itsenäisyys saavutettiin koko Euroopan väestön yhdistyneiden voimien kansainvälisellä järjestöllä.

Luonnollisena seurauksena tälle tosialle, vanha perinteinen yksityisten valtioiden järjestys menetti sen entisen tärkeyden kaikkialla, ja viimeiset muinaisista kuninkaallisista instituutioista hävisivät asteittain. Eurooppaa 2000-luvulla edusti vähemmän ja enemmän demokratisten valtioden liitto – Euroopan Yhdysvallat. Aineellisen kulttuurin kehitys, hiukan mongoolien ikeen ja vapaussodan keskeyttämänä, syöksyi eteenpäin nyt suurella voimalla.”

Tässä kuvattu sota Euroopassa on ns. kolmas maailman sota, jossa Eurooppaan Venäjän johdolla Shanghain yhteistyöjärjestön jäsenet hyökkääväät Eurooppaan. Ja tämän seurauksena Eurooppa yhdistyy lopulta täydelliseksi liittovaltioksi eli Euroopan Yhdysvalloiksi. Eli tapahtuu Vapaamuurarien käyttämä motot Ordo Ab Chao – järjestys kaaoksesta ja Novus Ordo Seclorum – Uusi maailmanjärjestys.

Pelkästä tiedosta ei löydy vastausta

brain-synapses

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

”Kuitenkin, sisäisen tietoisuuden ongelmat, kuten elämän ja kuoleman kysymykset sekä maailman ja ihmiskunnan perimmäinen kohtalo, tultuaan monimutkaisimmiksi ja sekaantuneimmiksi uusien psykologian ja fysiologian alueilla tehtyjen tutkimuksien ja löytöjen seurauksena, jäivät ratkaisematta kuten aikaisemminkin. Vain yksi tärkeä, vaikkakin negatiivinen, tulos tuli ilmeiseksi. Tämä oli materialistisen teorian lopullinen epäonnistuminen. Käsite maailmankaikkeudesta tanssivien atomien järjestelmänä ja elämä materiaalin vähäisten muutoksien mekaanisena kasaantumisen seurauksena eivät enää tyydyttäneet yhtään päättelevää ajattelijaa.

Ihmiskunta oli kasvanut ulos filosofisesta lapsuudesta. Toisaalta, kävi myös yhtä selväksi että se oli myös kasvanut ulos lapsenomaisesta kyvystä naiviin, tiedostomattomaan uskoon. Sellaisia ajatuksia kuin Jumala luo maailmankaikkeuden tyhjästä ei enää opettu edes peruskouluissa. Tiettyjä korkea tasoisia ajatuksia koskien sellaisia aiheita oli kehittynyt, ja mikään dogmaattisuus ei riskeerannut laskeutua sen alapuolelle. Ja vaikka suurin osa ajattelevista ihmisistä oli jäänyt uskottomiksi, muutamista uskovista, pakosta, oli tullut ajttelevia, täten täyttäen apostolin käskyn: ’Olkaa lapsia sydämeltänne, mutta älkää olko ymmärrykseltänne’. (1. Kor. 14:20).”

Alamme jo nyt elämään tätä hengellistä tyhjyyden tilaa, jossa hyvin tarkasti tämän ennustuksen mukaan on peruskouluissa lakattu puhumasta luomisesta ja uskotaan vain materiaaliin. Se kuitenkin kuolee omaan mahdottomuuteensa ja ihmiset tulevat etsimään tietoa siitä, miksi ihminen on olemassa, koska ihmisen siään on laitettu ”iankaikkisuus” (Saarn. 3:11)

Yli-ihmisen tulemus

ObamaSatan

”Ja kuningas tekee mitä tahtoo, pyrkii korkealle ja ylvästelee jokaista jumalaa vastaan, puhuu ennenkuulumattomia jumalien Jumalaa vastaan ja menestyy, kunnes vihan aika päättyy, sillä se tapahtuu, mikä on päätetty.” – Daniel 11:36

”Tuolloin, yksi noista uskovista spiritualisteista oli merkittävä persoona – monet kutsuivat häntä yli-ihmiseksi (supermieheksi) – joka oli molempia, älykäs ja lapsenomainen sydämeltään. Hän oli yhä nuori, mutta omaten suuren nerokkuuden, kolmekymmenen kolmen iässä hän oli tullut jo kuuluisaksi ajattelijana, kirjoíttajana ja julkisuuden henkilönä. Tietoisena suuresta hengen voimasta itsessään, hän oli aina vahvistunut sprititualisti, ja hänen selkeä äly näytti hänellä totuuden siitä, mihin pitäisi usko: hyvään, Jumalaan ja Messiaaseen.

… Aluksi, hänellä ei ollut pahaa mieltä Kristusta kohtaan. Hän tunnisti Hänen messiaanisen merkityksen ja arvon, mutta vilpittömästi näki Hänessä vain oman suurimman edeltäjän. Kristuksen moraalinen saavutus ja Hänen ainutlaatuisuus olivat ylitse älyn, mitä varjoaa niin täydellisesti itserakkaus kuin hänelle. Niinpä hän päätteli: ’Kristus tuli ennen minua. Minä tulin toisena. Mutta se mikä järjestyksessä tulee myöhemmin, on itsessään suurempi merkitykseltään. Minä tulin viimeisenä, historian lopussa, ja juuri siitä syystä minä olen kaikista täydellisin. Minä olen lopullinen maailman pelastaja, ja Kristus on minun edeltäjä. Hänen tehtävänsä oli edeltää ja valmistaa minun tuleminen’.”

… Ja tässä, hänen entisen järkeilyn ja kylmän kunnioituksensa Jumalaa ja Kristusta kohtaan sijaan, äkillinen pelko syntyi ja kasvoi hänen sydämessään, jota seurasi polttava kateus kuluttaen koko hänen olemuksensa, ja kiihkeä viha joka teki hänet sanattomaksi. ’Se olen minä, se olen minä, ja ei Hän! Hän on kuollut – on ja tulee olemaan! Hän ei – ei noussut ylös! Ei noussut! Hän mätänee haudassa, mätänee kuin kadonnut…’. Suu vaahdossa hän ryntäsi kouristuksenomaisesti ulos talosta, läpi puutarhan, ja juoksi kivistä kulkua pitkin hiljaiseen mustaan yöhön.”

Tuleva maailmanjohtaja tulee jäljittelemään jokaisella osa-alueella Messias Jeesusta, jopa hänen ikänsä tulee olemaan sama kuin Jeesukselle (Luuk. 3:23). Hän tulee ratkaisemaan monta ongelmaa energian tuotannosta ja talouteen, niin että monet pystyvät vain ihmettelemään hänen tietouttaan. Hän tulee esiintymään tämän mukaan Jeesuksen ”toisena tulemuksena” ja kääntämään ennustuksen Jeesuksen paluusta koskemaan häntä itseänsä. Ennen kuin hän joutuu täysin Saatanan valtaan, hän tulee olemaan suvaitsevainen kristittyjä kohtaan, kunnes hän huomaa että Messias Jeesus haastaa hänet.

angel_of_light

”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.” – 2. Korinttolaiskirje 11:14

”Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa.” – Efesolaiskirje 2:2 (RK)

”Mutta jokin tukeva kuin vesipatsas piti häntä ilmassa. Hän tunsi shokin kuin sähköstä, ja joku tuntematon voima paikasi hänet taaksepäin. Hän vaipui tajuttomaksi hetkeksi. Kun hän tuli virkosi hän löysi itsensä polvistuneena alas muutaman askelen päässä jyrkänteen kulmalta. Outo hahmo himmeästi hohtavassa fosforin valossa häämötti hänen edessään, ja sen kaksi silmää lävisti hänen sielunsa niiden kivuliaan läpitunkevalla kimalluksella… Ja ääni sanoi hänelle: ”Voi, rakas poikani! Anna kaiken minun hyväntahtoisuuteni levätä ylläsi! Miksi sinä et etsinyt minua? Miksi sinä olet kumartunut palvomaan sitä toista, sitä huonoa, ja hänen Isäänsä? Minä olen sinun jumalasi ja isäsi. Ja tuo ristiinnaulittu kerjäläinen – hän on vieras sekä minulle että sinulle… Sinun itsesi vuoksi, sinun oman arvosi ja ylivertaisuutesi vuoksi, minun oman esteettömän rakkauteni sinua kohtaan vuoksi, minä autan sinua! Vastaanota minun henkeni! Sillä kuten minun henkeni synnytti sinut kauneuteen, niin nyt se synnyttää sinut voimaan’.

Näillä sanoilla, tämän yli-ihmisen suu aukeni tahtomattaan, kaksi pistävää silmää tulivat lähellä hänen kasvojaan, ja hän tunsi jääkylmän hengityksen mikä levisi koko hänen olemukseensa. Hän tunsi itsessään sellaisen voiman, tarmon, keveyden ja ilon mitä hän ei koskaan aikaisemmin ollut kokenut. Sinä hetkenä, se valoisa kuva ja kaksi silmää katosivat yhtäkkiä, ja jokin nosti hänet ilmaan ja toi hänet alas hänen omaan puutarhaansa juuri hänen talonsa oville.”

Niin kuin Pyhä Henki laskeutui Messias Jeesukseen, niin samalla tavalla Saatana tulee menemään täydellä voimalla tähän nuoreen mieheen, jonka hän voitelee ihmeellisillä kyvyillä ja viisaudella. Sen jälkeen hän muuttuukin…

Uusi kirjojen kirja

book_of_books

”Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” – Johannes 5:43

”Seuraavana päivänä, suuren miehen vieralijat ja jopa hänen palvelijansa, hätkähtivät hänen erityistä innoittavaa ilmaansa. He olisivat hätkähtäneet vielä enemmän jos olisivat voineet nähdä yliluonnollisen nopeuden ja luontevuuden hänen kirjoittamisessaan, lukittuneena työhuoneeseensa, hänen kuuluisaa työtänsä nimeltä Avoin Tie Universaaliin Rauhaan ja Menestykseen.”

… Tämä ihmeellinen kirja käännettiin välittömästi kaikkien sivistyneiden kansojen kielillä, ja monille ei-sivistyneille myös. Koko vuoden ajan tuhannet sanomalehdet kaikkialla maailmassa olivat täynnä julkaisijan mainoksia ja kriitikoiden ylistyksiä. Halvat painokset kirjoittajan muotokuvalla myivät miljoonia kappaleita, ja koko sivistynyt maailma – joka tarkoitti nyt melkein koko maapalloa – kaikuivat vertaamatonta kunnia; suuri ja ainoa! … Kukaan ei korottanut ääntänsä kirjaa vastaan. Joka kannalta se hyväksyttiin kokonaisuutena täyden totuuden ilmestyksenä.”

Aivan kuten universumin Luoja on tarjonnut ihmiskunnalle sanansa Raamatussa, josta on tullut maailman luetuin, printatuin ja tutkituin kirja, niin samalla tavalla Saatanan oma poikakin tulee kirjoittamaan kirjan. Ja tästä kirjasta tuleekin yllättäen lyhyessä ajassa erittäin suosittu. Ihmiset, jotka eivät ole uudestisyntynyt ylhäältä ja joissa ei ole Pyhää Henkeä, tulevat pitämään kirjaa suorastaan nerokkaana ja ratkaisuna kaikkiin ongelmiin. Nämä ihmiset, jotka eivät ottaneet Messias Jeesusta vastaan ennen ylöstempausta, ottavat sitten innolla vastaan Antikristuksen.

Rooman keisari

4978EUflag

”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.” – Ilmestyskirja 17:12-13

”Pian Avoin Tie -kirjan julkaisun jälkeen, mikä teki sen kirjoittajasta maailman suosituimman miehen joka koskaan on elänyt maan päällä,  Euroopan Yhdysvaltojen kansainvälinen perustuslain kongressi pidettiin Berliinissä. Tämä Unioni, joka perustettiin kansainvälisten- ja sisällisotien sarjan jälkeen, mikä oli tuonut vapautumisen mongolialaisten ikeestä ja johti huomattavan muutoksen Euroopan kartalla, uhkasi nyt vaara, ei valtioiden konfliktien kautta, vaan eri poliittisten ja sosiaallisten puolueiden välillä olevien sisäisten ristiriitojen takia.

Euroopan politiikan pääjohtajat, jotka kuuluivat voimakkaaseen Vapaamuurarien veljeskuntaan, tunsivat yhteisen toiminta voiman puutteen. Euroopan ykseys joka oli saatu niin suurella hinnalla oli joka hetki vaarassa hajota kappaleiksi. Yksimielisyys puuttui Unionin neuvostosta tai ”Pysyvästä universaalista komiteasta”, sillä kaikki sijat eivät olleet tosi muurareiden käsissä.

’Tulokas’ sitten päätti perustaa yhden miehen toimeenpanovallan, jolla olisi huomattavat valtuudet. Pääehdokas oli salaisen järjestön jäsen – ’Tuleva Ihminen’. Hän oli ainoa, jolla oli suuri maailmanlaajuinen maine… ’Tuleva Ihminen’ valittiin melkein yksimielisesti Euroopan Yhdysvaltojen presidentiksi pysyvästi. Ja kun hän esiintyi lavalla  nuorekkaan yli-ihmisen kauneuden ja vallaan hohdossa ja, innoittavalla puhetaidolla, paljasti hänen universaalin ohjelmansa, valtasi tämän kokouksen hänen personallisuutensa lumous niin, että innostuksen purskahtaessa he päättivät ilman äänestämistä, antaa hänelle korkein kunnia ja valita hänet Rooman Keisariksi.

Yhdessä vuodessa, oikea universaali monarkia perustettiin todellisella ja asianmukaisella maailman tavoin. Sodan itiöt tuhottiin perin pohjaisesti. Universaali Rauhan Liitto (YK) kokoontui viimeisen kerran, ja toivotettuaan ylistystyksen Suurella Rauhantekijälle, hajotti itsensä tarpeettomana.

… Uusi maailman herran oli ennen kaikkea hyväsydäminen ihmisystävä ja eikä vain ihmisystävä, vaan jopa kaiken elämän rakastaja. Hän oli kasvissyöjä itse, eläinkokeiden kieltäjä, ja asetti tiukan valvonnan teurastamoille; samalla kun eläinsuojelujärjestöt saivat häneltä kaiken kannustuksen.”

Kirjan avulla hän saa nopeasti maailmanlaajuisen suosion ja hän tulee lopulta nousemaan Euroopan Liittovaltion johtoon, koska Euroopan Liittovaltio näyttää hajoamisen merkkejä. Ja hän tulee olemaan niin hyvä puhumaan ja niin karismaattinen (kuten Adolf Hitler), että hän nousee nopeasti täydellisen diktaattorin asemaan EU:ssa. Ja näin on synyt uusi Rooman valtakunta, jossa on keisari.

Keisarin Aisapari

sorcerers-apprentice

”Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.” – Ilmestyskirja 13:12-13

”Keisari Yli-Ihminen ymmärsi mtä hänen väkijoukkonsa halusivat. Tuolloin suuri maagikko, ympärillään pilvi outoja tosiasioita ja villejä tarinoita, tuli hänen luokseen Roomaan Kaukoidästä. Huhu, leviten neo-buddhalaisten joukossa, tunnustaen hänen jumallisen alkuperänsä aurinko jumala Suriasta ja jostain vesi nymfistä.

Tämä maagikko, Apollonius nimeltään, oli epäilemättä nerokas persoona. Puoli-aasialainen ja puoli-eurooppalainen, katolinen piispa partibus infidelium, hän yhdisti silmiinpistävällä tavalla länsimaisen tieteen viimeisten päätelmien ja sovellutuksien tiedon taidolla hyötyntäen kaiken ikä oli todella hyvää ja tärkeää perinteisessä idän mystiikassa. Tämän yhdistelmän tulokset olivat hätkähdyttäviä. Apollonius oppi, monien asioiden joukossa, puoli-tieteellisen, puoli-mystisen tavan vetää puoleensa ja ohjata tahdollaan ilmakehän sähköä ja ihmiset sanoivat hänestä että hän voi saa tulen taivaasta lankeamaan maahan. Kuitenkin, vaikka hän kykeni hätkähdyttämään väen mielikuvituksen monilla ennenkuulumattomilla ilmiöillä, jonkin aikaa hän ei käyttänyt väärin voimiaan mihinkään erikoisiin tai itsekkäisiin päämääriin.

Se oli tämä mies, joka tuli suuren Keisarin luo, tervehtien häntä todellisena Jumalan poikana, julistaen että hän oli löytänyt idän salaisista kirjoista tietyt erehtymättömät profetiat osoittaen Keisarin viimeiseksi pelastajaksi ja universumin tuomariksi, ja tarjoten hänelleä hänen palveluksensa ja kaikki hänen taitonsa. Tämä Keisari, täysin ihastui häneen, hyväksyen hänet lahjana ylhäältä, koristeli hänet kaikenlaisilla upeilla arvonimillä, ja teki hänestä hänen pysyvän seuralaisensa.”

Jo nyt New Age opit ovat leviämässä länsimaihin ja moni on kiinnostunut sen tuomasta mystiikasta. Väärä profeetta (Ilm. 13), joka on tulevan maailman johtajan eli Antikristuksen aisapari, voi hyvinkin olla tällainen mystiikko, joka saa voimansa riivaajilta. Teksti myös mainitsee, että tämä on 3. vuosi maailman johtajan hallitessa, kun hänen aisaparinsa ilmestyy.

Keisari, temppeli ja suuri ahdistus

solomon_temple

”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille… Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.” – Matteus 24:15-21

”[Laittomuuden ihminen] korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3-4

”Tuolloin keisarillinen asunto siirrettiin Roomasta Jerusalemiin. Palestiina oli jo autonominen maakunta, pääasiallisesti juutalaisten asuttama ja hallinnoima. Jerusalem oli vapaa ja nyt keisarillinen kaupunki. Kristittyjen pyhäköt säilyivät ilman häiriötä, mutta temppelivuoren suuren tason päälle, ulottuen Birket-Israinista ja parakista El-Ax moskeijaan ja ’Salomonin talleille’, oli valtava rakennus rakennettu, liittyen itseensä, kahden pienen muinaisen moskeijan vieressä, suuri Keisarin temppeli kaikkien kulttien yhdistämiseksi, ja kaksi ylellistä keisarillista palatsia kirjastoineen, museot ja erityiset huoneistot maagisille kokeille ja harjoituksille.

Keisari, seisten valtaistuimen vieressä ja ojentaen eteenpäin kätensä majesteettisessa hyväntahtoisuudessa eteenpäin, julistaen sointuvalla ja miellyttävällä äänelle: ’Kaikkien lahkojen kristityt! Minun rakkaat alamaiseni, veljeni ja siskoni! … Antakoon noiden jotka tunnistavat minut sydämissään ja omassatunnossaan heidän ainoaksi suojeliakseen ja puolustajakseen nousta ylös tälle puolelle!’. Tässä kohti hän osoitti tyhjiä istuimia lavalla. Ja välittömästi, lähes kaikki … [kirkkojen] ruhtinaat, kardinaalit ja piispat, suurin osa maallikoista ja yli puolet munkeista, huutaen riemussa… nousivat lavalla ja, nöyrästi kumartaen päitänsä Keisarille, ottivat istuimensa.”

… Katso, juutalaiset, jotka pitivät Keisaria todellisena ja täydellisenä israelialaisena verensä mukaan, yllättäen huomasivat, että hän ei ollut ympärileikkattu. Samana päivänä koko Jerusalem, seuraavana päivänä koko Palestiina, olivat aseissa häntä vastaan… Keisari, tultuaan yllätetyksi äkkinäisestä tunteenpurkaudesta, menetti kaiken itsehillintänsä ja antoi määräyksen kuolemantuomiosta kaikille tottelemattomille juutalaisille ja kristityille. Monet tuhannet ja kymmenet tuhannet jotka eivät voineet aseistaa itseänsä ajoissa teurastettiin armottomasti.

Mutta juutalaisarmeija, vahvuudeltaan yhden miljoonan, valtasivat pian Jerusalemin ja lukitsivat Antikristuksen temppelivuorelle. Hänen ainoa tukensa oli osa vartijakaartia, jotka eivät olleet tarpeeksi vahvoja hukuttaville vihollisen massoille. Paavinsa taikuuden avulla, Keisari onnistui pääsemään hänen piirittäjiensä linjonen läpi, ja nopeasti ilmestyi jälleen Syyriassa lukemattoman määrästä eri rotujen pakanoita koostuvan armeijan kanssa. Juutalaiset menivät häntä vastaan vain pieni toivo menestyksestä. Mutta tuskin oli molempian armeijoiden edelläkävijät olivat kohdanneet, kun ennennäkemättömän väkivaltainen maanjäristys tapahtui.

Valtava tulivuori, jossa oli jättimäinen kraatteri, nousi ylös Kuolleestamerestä, jonka ympärillä keisarillinen armeija leiriytyi. Tulivirrat virtasivat yheen palavanaksi järveksi, joka nielaisi Keisarin itsensä ja hänen lukemattoman joukkonsa – puhumattkaan Paavi Apolloniusta, joka oli aina hänen kanssaan, ja jonka magiikka oli turhaa. Samaan aikaan juutalaiset kiiruhtivat Jerusalemiin pelossa ja vavisten, huutaen pelastusta Israelin Jumalalta.”

Selkein suuren ahdistuksen alku, joka kestää 3,5 vuotta, on tulevan maailman johtajan istuminen valtaistuimelle ja julistavansa olevan Jumala. Tässä ennustuksessa on hämmäsyttävällä tavalla ennakoitu, että juutalaiset tulisivat palaamaan kotimaahansa ja hallitsemaan tätä. Tämähän tapahtuikin jo 1948 – melkein 50 vuotta tämän ennustuksen jälkeen. Temppeli, johon Antikristus tulee asettumaan, tullaan rakentamaan seitsemän vuotisen ahdistuksen aikana ja juutalaiset tulevat hyväksymään hänet messiaana, mutta vain alkuun. Samalla tavalla suuret joukot nimikristittyjä tulee hyväksymään ihmeitä ja merkkejä nähneinä Antikristuksen messiaakseen.

”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa.” – Ilmestyskirja 19:19-21

Todellisen Messiaan tulemus

second_coming

”Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat…  Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” – Matteus 24:27-30

”Kun pyhä kaupunki oli jo näköpiirissä, taivaat repesivät eloisasta salamasta idästä länteen, ja he näkivät Kristuksen tulevan heitä kohti kuninkaalisessa puvussa, ja naulojen haavat hänen levitetyissä käsissään. Samaan aikaan, (ortodoksi) Pietarin, (katolisen) Johanneksen ja (protestanttien) Paavalin johdattama joukko kristittyjä tuli Siinailta Siioniin, ja monista muista paikoista monilukuinen joukko kiiruhtaen, koostuen kaikista juutalaisista ja kristityistä jotka olivat tulleet Antikristuksen surmaamiksi. Tuhannen vuoden ajana, he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa.”

Kun tilanne näyttää täysin epätoivoiselta ja häviö näyttää ilmeiseltä, niin Messias Jeesus saapuu pyhiensä kanssa, kun juutalaiset viimein huutavat Hänen puoleensa ja silloin toteuutuu Kirjoituksien sanat: ”Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’.” (Matt. 23:39). Ja tällöin alkaa viimein Dostojevskin ja Solovjevkin odottamaa Messiaaninen aikakausi.

”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.” – Ilmestyskirja 20:4

Mitar Tarabic – Serbian profeetta

Mitar Tarabic (1829-1899) oli lukutaidoton maanviljelijä pienestä serbialaisesta Kremnan kylästä. Hän oli uskonnollinen henkilö ja hänen kummisetänsä oli paikallinen ortodoksi pappi, jolle hän kertoi tulevaisuuden näyistään. Hänen kummisetänsä Zaharije Zaharich (1836-1918) kirjoitti nämä näyt pieneen muistikirjaan, joka vaurioitui myöhemmin tulipalossa. Monet hänen ennustuksistaan koski 1900-luvun Serbia, mutta monet myös koko maailmaa.

01-tarabic

”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.” – Ilmestyskirja 1:19

Ensimmäinen ja toinen maailmansota

Vojska_Ada_Ciganlija

Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.” – Daniel 7:4

”Pian tämän sodan jälkeen, toinen sota tulee alkamaan… suuri sota missä tulee vuotamaan paljon verta. Jos tuo veri olisi joki, suuri 300 kiloinen kivi pyörisi sen virrassa helposti. Mahtava armeijaa ylittää joen, kolme kertaa suurempi kuin meidän (Serbian), hyökkää meitä vastaa… He tuhoavat kaiken tieltänsä. He tunkeutuvat syvälle meidän maahamme… Kovat ajat tulevat meille… Meidän armeijamme tulee melkein luovuttamaan, mutta sitten yhtäkkiä älykäs mies mustan orin selässä tulee ottamaan johdon ja huutamaan: ’Eteenpäin voittoon, my kansansi! Eteenpäin Serbian veljet!’ Armeijamme kumpuaa elämään. Sen taistelutahto herää ja vihollinen ajetaan joen ylitse… Sitten vielä suurempi armeijaa tulee pohjoisesta ja ajaa ylitsemme. Maamme tulee tuhoutumaan. Me kuolemme nälkään ja sairauteen suurissa määrin. Kolme vuotta Serbia tulee elämään täydessä pimeydessä. Tuona aikana meidän haavoitettu armeija on ulkomailla. He tulevat olemaan paikassa meren ympäröimänä, ja heitä ruokkii ja huolehtii ystävät merien takaa. Sitten kun heidän haavansa ovat parantuneet, he tulevat takaisin kotiin laivoilla. He vapauttavat Serbian ja kaikki alueet missä veljemme asuvat.”

1914 Itävalta-Unkari valtakunta aloitti sodan Serbiaa vastaan, sen jälkeen kun Serbian nationalisti Gavrilo Princip tappaa itävaltaltalaisen prinssi Ferdinandin Sarajevossa. Tämä alueellinen sota kehittyy pian ensimmäiseksi maailmansodaksi. Alussa, Itävalta valtaa pohjois- ja keski- Serbian helposti, mutta kun kenraali Alexander Mishich ottaa komennon, innoittunut Serbian armeija työntää itävaltalaiset takaisin Drina-joen ylitse. Pian sen jälkeen, sakalaiset hyökkäävät pohjoisesta ja Serbian armeija on pakotettu vetäytymään Albanian läpi Kreikan Kerkiran saarelle. Siellä he kokoontuvat, ja täysin palauduttuaan seilaavat Salonikaan, missä he muodostavat uuden linjan muiden liittoutuneiden armeijoiden kanssa. Raskaiden taisteluiden jälkeen Serbia on viimein vapaa ja yhdistynyt muiden etelä slaavilaisten kansojen (Kroatia ja Slovenia) kanssa. Saksalaismiehityksen aikana suuri joukko ihmisiä Serbiassa kuolee nälkään ja sairauksiin.

soviet_union_stalin

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

”Aluksi Venäjä ei sodi, mutta kun heitä vastaan hyökkää paha armeija, he taistelevat vastaan. Tulee olemaan punainen Tsaari Venäjän valtaistuimella. Sitten, miehet joilla on tähdet otsallaan ilmestyvät… Venäjä liittoutuu muiden suurien valtakuntien kanssa merten takana, ja he tulevat polttamaan alas kieron epä-ristin ja vapauttavat kaikki Euroopan orjuudet kansat. Mies jolla on siniset silmät ja tähti otsallaan, rikkoo pitkäkestoisen rakkauden meidän ortodoksi kristittyjen venäläisten veljien kanssa. Hän ei tule olemaan hyvillään heille siitä tosiasta, että hän istui meidän valtaistuimellamme, koska he pistivät hänet sinne alkujaan. Suuri viha purkautuu meidän ja venäläisten välille. Veri tulee vuotamaan kansamme keskellämme. Nämä haavat parantuisivat nopeasti ja me voisimme jälleen olla ystäviä venäläisten kanssa, mutta emme koskaan vilpittömästi, vain muodollisesti, teeskennellen muiden takia ymmärtämättä kuinka huijasimme ja valehtelimme toisillemme.”

1941 tultuaan natsi-Saksan hyökkäämäksi, Venäjä alkaa sotimaan johtajanaan kommunisti ”punainen Tsaari” Stalin. Yugoslaaviassa kommunisti puolueen johtaja Josip Broz Tito, mies jolla on siniset silmät ja punainen tähti lakissaan, aloittaa vastarinta liikkeen saksalaisia ja italialaisia vastaan, kuten myös Serbian ja Kroatian ääri-nationalisteja vastaan, jotka teurastavat toisiansa. 1945 Yugoslaavia on vapautettu ja kommunisti Yugoslaavia muodostuu. Liittoutuneet vapauttavat Euroopan ja natsien hakaristi on murskattu, ja toinen maailmansota on ohi. 1954 Stalinin kuoltua poliittiset ja taloudelliset suhteet Venäjän kanssa muodostetaan uudelleen, mutta eivät koskaan ”vilpittömästi”.

Rauhan aikakausi

un_isaiah

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukkaan evankeliumi 21:9

”Suuren sodan jälkeen sota tulee vallitsemaan ympäri maailmaa. Monia uusia valtiota ilmestyy… mustia, valkoisia, punaisia ja keltaisi. Kansainvälinen tuomioistuin muodostuu, joka ei salli maiden taistella keskenään. Tämä tuomioistuin tulee olemaan kaikkien kuninkaiden yläpuolella. Missä sota alkaa, tuomioistuin tuomitsee oikeudenmukaisesti, yrittäin muuttaa vihan ja teurastuksen rakkaudeksi ja rauhaksi. Onnekkaat jotka elävät nähdäkseen nämä ajat tulevat oelmaan enemmän kuin onnellisia.

Vähän ajan kuluttua jotkut suuret kuninkaat, kuten myös pienet, aloittavat teeskentelemään kunnioituksessaan tuomioistuinta kohtaan, samalla tehden mitä haluavat… Monia pieniä sotia alkaa tämän takia… tuhannet ja tuhannet tulevat kuolemaan, mutta ei tule isoja sotia. Tulee olemaan muutamia sotia Israelin valtakunnan ympärillä, mutta enemmin tai myöhemmin rauha tulee jopa sinne. Näissä sodissa veli taistelee veljeä vastaan; sitten he tekevät rauhan ja suutelevat toisiansa, mutta heidän vihansa säilyy… Kaikki nämä pienet sodat aloittaa suuret valtakunnat, heidän pahuutensa ja ilkeytensä takia; nuo jotka taistelevat ja teurastavat toisiansa tekevät sen heidän sokean tyhmyytensä takia.”

Monet valtiot itsenäistyivät ja muodostuivat tämän ennustuksen mukaisesti toisen maailmansodan jälkeen, kuten Israelin valtion 1948. Tuolloin alkoi lopun ajat ja samalla pitkä rauhan aika, jolloin on ollut vain pieniä sotia. Ja vain kuten tässä mainitaan, niin pienien sotien takana ovat olleet suurvallat kuten USA, Venäjä ja Kiina.

feast

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle…  Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat.” – Luukkaan evankeliumi 17:26-28

”Meidän maassamme, rauhan ja vaurauden aika tulee kestämään pitkän ajan. Monet sukupolvet tulevat syntymään elääkseen ja kuollaakseen rauhassa, tietäen sodista vain viisaista kirjoísta, sanoista ja erilaisista oudoista laitteista. Meidän valtakuntamme tulee olemaan vahva, hyvin pidetty ja kaikkien arvostama. Ihmiset tulevat syömään vain valkoista leipää, ja koko nisua vain kun he haluavat. Kaikki tulevat ratsastamaan ympäriinsä kärryillä ilman härkiä. Ihmiset tulevat matkustamaan taivaalla, katsoen alas meidän maatamme niin kuin kaksinkertaiselle Tara vuorelle… 

Serbia menestyy parhaiten, kun mies jolla on siniset silmät ja on valkoisen hevon selässä hallitsee, joka tulee Serbiaan tuoden jonkinlaisen uuden uskonnon. Hän tulee nousemaan valtaistuimellemme, ja hän tulee olemaan vahva ja hyväkuntoinen, eläen pitkän elämän lähelle sataa vuotta. Hän tulee pitämään paljon metsästämisestä, ja yhdellä kertaa metsästäessä hän tulee putoamaan valkoisen hevosensa selästä ja näin menettämään jalkansa. Tästä haavastaan hän tulee kuolemaan, eikä hänen suuresta iästään.”

Autot ja lentokoneet todellakin ovat tulleet, kuten myös Kirjoitukset sen ennusti (autot Nah. 2:4, lentokoneet Jes. 60:8). Tässä mainitut oudot laitteet ovat radio, tv ja tietkone, mitä tuolloin 1800-luvun lopulla ei vielä ollut. Yltäkylläisyys on tullut ja ihmiset todellakin voivat valita leipänsä sellaisenaan, kuin sen haluavat. Tässä mainittu sinisilmäinen mies valkoisen hevosen selässä on edellä mainittu Tito, joka toi ”uuden uskonnon” kommunismin. Valkoinen hevonen kuvaa voittajaa ja sitä hän hallitsikin Yugoslaavia kuolemaansa saakka 1981, joka ei tapahtunut metsästyksessä (vaikka hän siitä ja ratsastuksesta pitikin), mutta hän menetti jalkansa diabetekseen ja kuoli myös siihen.

Luopumus ja ihmisjärjen tuotokset

tech-labtop

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

”Kun maailma alkaa elää rauhassa ja yltäkylläisyydessä toisen suuren sodan jälkeen, kaikki tuo on vain katkeraa harhaa, koska monet unohtavat Jumalan, ja he palvovat vain heidän omaa ihmisjärkeänsä… Mitä on ihmisen järki verrattuna Jumalan tahtoon ja tietoon? Ei edes yhtä pisaraa valtameressä.

Ihmiset rakentavat laatikon ja sisällä on joku vekotin kuvilla, mutta he eivät kykene keskustelemaan minun jo silloin kuolleen kanssa, vaikkakin tämä kuva vekotin tulee olemaan yhtä lähellä tätä toistaa mailmaa kuin hiuksen ovat lähellä toisiaan päänahassa. Tämän kuva vekottimen avulla ihminen kykenee näkemään kaiken mitä tapahtuu ympäri maailmaa.

Ihmiset tulevat poramaan syviä kaivoja maahan ja kaivamaan ulos kultaa, mikä antaa heille valon, vauhdin ja voiman, ja maa tulee vuotamaan surun kyyneleitä, koska on paljon enemmän kultaa ja valoa sen pinnalla mitä sen sisällä. Maa tulee kärsimään näiden avointen haavojen tähden. Sen sijaan että työskentelisivät pelloilla, ihmiset kaivavat joka puolella, oikeista ja vääristä paikoista, mutta todellinen voima tulee olemaan heidän ympärillään, joka pystymättä kertomaan heille sanoo: ’Tulkaa, ottakaa minut, ettekö näe että minä olen täällä, kaikkialla ympärillänne’. Vasta monen kesän jälkeen, ihmiset muistavat tämän oikean voiman, ja sitten he ymmärtävät kuinka tyhmää oli kaivaa kaikkia noita reikiä. Tämä voimaa tulee olemaan myös esillä ihmisille, mutta menee kauan ennen kuin he löytävät ja käyttävät sitä.”

Elämme nyt tätä aikaa, kun ihmiset luopuvat uskosta pois (Matt. 24:12, 1. Tim. 4:1) ja tieto lisääntyy (Dan. 12:4, 2. Tim. 3:7) kiihtyvällä vauhdilla. Latinan kielisessä Vulgatassa tieto sana onkin scientia, josta saamme tiedettä tarkoittavan Englannin kielisen sanan science. Kuvaus globaalista kommunikaatiosta on toteunut nyt sateellitti yhteyden ja Internetin kautta, niin että voimme nähdä suoria lähetyksiä ympärimaailmaa ja jopa soittaa videopuheluita toiselle puolelle maailmaa, laitteella joka menee taskuumme helposti. Maasta porattava kulta tässä kuvaa öljyä, jota kuvataankin mustaksi kullaksi. Tässä kuvattu uusi energia muoto on vielä tulematta, joka tulee korvaamaan öljyn. Se voisi olla esimerkiksi jo Nikolai Teslan aikanaan kehittämä vapaaenergia.

brain-synapses

”Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltinraudalla.” – 1 kirje Timoteukselle 4:1-2 (RK)

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-7

”Niinpä ihminen tulee elämään pitkään, pitkän ajan, tuntematta itseänsä. Tulee olemaan monia oppineita, jotka ajattelevat kirjojensa kautta että he tietävät ja voivat tehdä kaiken. He tulevat olemaan suurena esteenä tälle tajuamiselle, mutta kun ihmiset saavat tämän tiedon, sitten ihmiset näkevät minkälainen harhakuvitelma se oli kun he kuuntelievat heidän oppineitaan. Kun tämä tapahtuu, ihmiset tulevat olemaan pahoillaan että he eivät löytäneet sitä aikaisemmin, koska tämä tieto on niin yksinkertaista.

Ihmiset tulevat tekemään monia tyhmiä asioita, ajatellen että he tietävät ja voivat tehdä kaikkea, tieämättä mitään. Viisaat miehet ilmestyvät itämaista ja heidän viisautensa tulee ylittämään kaikki meret ja esteet, mutta ihmiset eivät tähän viisauteen pitkää aikaa, ja tämä todellinen totuus tullaan julistamaan valheeksi.

Heidän sielujansa ei hallitse Paholainen, vaan joku paljon pahempi. He tulevat uskomaan että heidän harhansa on oikea totuus, vaikka heidän päässään ei tule olemaan mitään totuutta. Täällä kotona se tulee olemaan sama kuin kaikkialla maailmassa. Ihmiset alkavat vihamaan puhdasta ilmaa ja tätä jumalaista raikkautta ja kaikkea jumalaista kauneutta ja tulevat piiloutumaan maalliseen asemaan. Kukaan ei tule pakottamaan heitä siihen, vaan he tekevät sen omasta vapaasta tahdostaan. Täällä Kremnassa monista pelloista tulee niittyjä, ja monet kodit jäävät hyljätyksi, mutta sitten nuo jotka lähtivät tulevat takaisin parantamaan itsensä hengittämällä raikasta ilmaa. Serbiassa ei tulla erottamaan miestä naisesta. Kaikki tulevat pukeutumaan samalla tavalla. Tämä kurjuus tulee meille ulkomailta, mutta se tulee pysymään meillä pisimpään. Sulhanen tulee ottamaan morsiamen, mutta kukaan ei tiedä kuka on kuka. Ihmiset tulevat eksymään ja enemmän ja enemmän tunnottomaksi päivä päivältä. Ihmisiä tulee syntymään tietämättä kuka heidän iso-isänsä ja iso-iso-isänsä oli. Ihmiset tulevat ajattelemaan tietävänsä kaiken, mutta eivät tiedä mitään.”

Aivan kuten Kirjoitukset kertovat viimeisten päivien ihmisistä, niin myös tämä profeetta näki kuinka he tulevat jatkuvasti ottamaan opetusta ja opiskelemaan, löytämättä kuitenkaan totuutta. Kirjoitukset myös kertovat, että lopun aikana ihmiset ovat turmelleet maan (Ilm. 11:18) ja että ”tieto paisuttaa” (1. Kor. 8:1), jonka voi havaita aikamme ylimielisissä oppineissa.

Universumin Luojaa etsimässä

mars-mönkijä

”Vaikka he taivaaseen nousisivat, sieltäkin minä syöksen heidät alas.” – Aamos 9:2

”Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka ja vaikka sen sija olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra.” – Obadja 1:4

”Koko maailma tulee ruttoiseksi oudosta taudista ja kukaan ei löydä hoitokeinoa; kaikki sanovat että tiedän, tiedän, koska olen oppinut ja älykäs, mutta kukaan ei tiedä mitään. Ihmiset tulevat miettimään ja miettimään, mutta he eivät löydä oikeaa hoitokoeinoa, joka on Jumalan apu, kaikkialla heidän ympärillä ja heissä.

Ihminen tulee matkustamaan toisiin maailmoihin löytääkseen elottomia aavikkoja sieltä, ja silti, Jumala antaa anteeksi hänelle, vaikka hän ajattelee että hän tietää paremmin kuin Jumala itse. Siellä, paitsi ikuisessa Jumalan rauhassa, hän ei näe mitään, mutta hän aistii sydämellänsä ja sielullansa kaiken Jumalan kauneuden ja voiman. Ihmiset tulevat ajamaan laitteilla kuussa ja tähdissä. He tulevat etsimään elämää, mutta samanlaista elämää kuin me he eivät tule löytämään. Se tulee olemaan siellä, mutta he eivät tule ymmärtämään sitä ja näkemään että se on elämää.

Joka menee sinne, Jumala antaa anteeksi hänelle, ettei usko Jumalaan kuten se on sopivaa kunnialliselle ja kelvolliselle henkilölle. Kun hän tulee takaisin hän sanoo: ’Oi, te ihmiset, kuka mainitse Jumalan nimen epäillen, menkää sinne missä minä olin, niin näette mikä on Jumalan mieli ja voima’.”

Ei ole sattuma, että ensimmäisen Apollo-kuumoduulin nimi oli Eagle (suom. kotka) ja astronauttien ensimmäiset sanat Kuussa olivat: ”Kotka on laskeutunut!” sekä tietenkin Yhdysvaltalaisille astronauteilla oli symbolina Yhdysvaltojen kotka, koska juuri näin Obadja sanoo kirjassaan kotkan pyrkivän tähtiin. Olemme myös nyt saaneet lukea kuinka ihminen on matkustanut Marssiin ja kuvatulla tavalla etsimään elämää, mutta aivan kuten ennustus sanoi, niin sieltä löytyi vain aavikkoa. Ja aivan kuten tässä yli 100 vuotta vanhassa ennustuksessa sanottiin, niin ihmiset ovat ajaneet kuussa ja nyt Marssissakin, kun Curiosity-mönkijä on laskeutunut sinne ja ottanut sieltä kuvia. Kuvaus ateismista on myös hämmästyttävä, sillä vielä 100 vuotta sitten se ei ollut kovinkaan yleistä, mutta kuitenkin monet avaruudessa ja kuussa käyneet kertovat että se on vakuuttanut heidän universumin Luojan olemassaolosta.

bible-witnessing

”Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” – Matteuksen evankeliumi 24:10-12

”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.” – Malakia 4:5-6

”Mitä enemmän ihmiset tietävät, sitä vähemmän he rakastavat ja välittävät toisistaan. Viha tulee olemaan niin suurta heidän välillään että he välittävät enemmän heidän vekottimistaan kuin heidän sukulaisistaan. Ihminen tulee luottamaan hänen vekottimeensa enemmän kuin lähimpään naapuriinsa…

Kaukaisen pohjoisen kansankunnan keskuudessa pieni mies ilmestyy, joka tulee opettamaan ihmisille rakkautta ja myötätuntoa, mutta tulee olemaan monia Juudaksia ja ulkokullattuja hänen ympärillään, niin että hänellä on monta ylä- ja alamäkeä. Eikä yksikään näistä ulkokullatuista halua tietää mitä on todellinen ihmisen armo, mutta hänen viisaat kirjansa tulevat säilymään, ja kaikki hänen sanansa mitä hän puhuu, ja sitten ihmiset tulevat näkemään kuinka itsepetoksessa he olivat.

Nuo jotka lukevat ja kirjoittavat eri kirjoa numeroilla tulevat ajattelemaan että he tietävät eniten. Nämä oppineet ihmiset tulevat antamaan heidän laskelmiensa johdattaa elämäänsä, ja he tulevat tekemään ja elämään tarkalleen niin kuin nämä numerot kertovat heille. Näiden oppineiden joukossa tulee olemaan hyviä ja pahoja miehiä. Pahat tekevät pahoja tekoja. He myrkyttävät ilman ja veden ja levittävät kulkutauteja merien, jokien ja maan päälle, ja ihmiset alkavat kuolla yllättäen moniin sairauksiin. Nuo hyvät ja viisaat huomaavat, että kaikki tämä vaiva ja kova työ ei ole penninkään arvoista ja että se johtaa maailman tuhoon, ja sen sijaan että etsisivät viisautta numeroista, he alkavat etsimään sitä mietiskelystä.”

Viimeisten päivien ihmisten monimuotoinen kuvaus voidaan yksinkertaistaa rakkauden kylmenemiseksi. Tämä onkin yksi lopun ajan suurin eksytys, mutta unversumin Luoja ei suinkaan hylkää maailmaa, vaan tulee olemaan herätystä. Tämän lisäksi muutkin ennustukset ja Kirjoitukset puhuvat herätyksen alkavan Pohjoismaista (Sak. 6:8, Jer. 25:32). Ja tätä herätystä tulee seuraamaan myös vastustajat, jotka alkavat lyömään kanssapalvelijoitaan eli kyseessä on uskonnolliset ulkokullatut ihmiset (Dan. 11:33-35). Myös tässä kuvatut kulkutaudit ja nälänhätä ovat yksi selkeä lopun ajan merkki (Luuk. 21:11).

Ahdistus ja viimeinen sota

Third_World_War

”Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin…” – Ilmestyskirja 6:15

”Kansan keskuudessa olevat oppineet johdattavat monet ymmärrykseen, mutta heitä sorretaan miekalla ja tulella, heitä vangitaan ja heitä ryöstetään jonkin aikaa. Mutta keskellä sortoa heitä vähän autetaan, ja monet liittyvät heihin liehakoiden. Jotkut oppineista kompastuvat, jotta heidän joukkonsa koeteltaisiin, puhdistettaisiin ja kirkastettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä on aikaa määrähetkeen.” – Daniel 11:33-35 (RK)

”Kun he alkavat mietiskellä enemmän, he tulevat lähemmäksi Jumalan viisautta, mutta se tulee olemaan liian myöhäistä, koska pahat ovat jo hävittämässä koko maata ja ihmisiä alkaa kuolla suurissa määrin. Sitten ihmiset pakenevat kaupungeista maalle ja etsivät vuoria joissa on kolme ristiä, ja siellä, sisässä, he voivat hengittää ja juoda vettä. Nuo jotka pakenevat pelastavat itsensä ja heidän perheensä, mutta eivät pitkäksi aikaa, koska tulee suuri nälänhätä. Tulee olemaan runsaasti ruokaa kylissä ja kirkonkylissä, mutta se on myrkytettyä. Moni syö sitä nälän takia ja kuolee välittömästi. Nuo jotka paastotavat loppuun selviytyvät, koska Pyhä Henki pelastaa heidät ja he tulevat olemaan lähellä Jumalaa.”

Tätä sotaa käyvillä ihmisillä on tiedemiehiä, jotka keksivät erilaisia ja outoja kanuunankuulia. Kun ne räjähtävät, nämä kanuunankuulat, sen sijaan että tappaisivat, ne heittävät loitsun kaikkien noiden ihmisten päälle; ihmisten, armeijoiden ja karjan. Tämä loitsu nukuttaa heidät, ja he nukkuvat taistelemisen sijaan, ja jälkeenpäin he tulevat tajuihinsa.

Me [serbialaiset] emme taistele tässä sodassa, mutta muut tulevat taistelemaan päistämme. Palavia ihmisiä tulee putoilemaan taivaalta Pozegan (kylän) yläpuolella. Vain yksi maa maailman ääressä, suurten merien ympäröimänä, yhtä suuri kuin Eurooppamme, tulee elämään rauhassa, ilman mitään vaikeuksia… Sen päälle tai siihen ei yksikään kanuunankuula räjähdä! Nuo jotka pakenevat ja piiloutuvat vuoriin missä on kolme ristiä, löytävät suojan ja pelastuvat elääkseen yltäkylläisyydessä, onnellisuudessa ja rakkaudessa, koska sitten ei ole enää sotia…”

Ihmiset tulevat pakenemaan kaupungeista maalle (Jes. 13:14), kuten monet muutkin ovat ennustaneet, ja yhteiskunnan romahduttua herää pieni joukko oppineita ihmisiä julistamaan totuutta. Tämä kuitenkin on jo ahdistuksen aikana, jolloin vain Pyhän Hengen sinetöimät voivat selvitä – jos hekään. Tässä kuvatut ristit voivat olla bunkkereiden turvaovien kääntövipuja ja myös Kirjoitukset kuvaavat, että ihmiset tulevat pakenemaan vuorilla ja luoliin, kun tuleva maailman johtaja saa täyden vallaan viimeiseksi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi ennen Messiaan paluuta maan päälle.

”… silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.” – Matteuksen evankeliumi 24:16-21

Jesussecondcoming

”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat… He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Sillä kaikki kansat vaeltavat jumalansa nimessä kukin, mutta me vaellamme Herran, meidän Jumalamme, nimessä aina ja iankaikkisesti.” – Miika 4:1-5

Valvontaa ja propagandaa

Jo natsi-Saksan Hitler ja Neuvostoliiton Stalin pyrkivät kontrolloimaan kansalaisiaan asettamalla uusia lakeja ja kieltoja, kuten poistaa kansalaisilta aseet ja mahdollisuus kokooontua vapaasti. Kuitenkin, tuleva maailmanhallitus ja sen maailman johtaja tulevat olemaan tässä monta kertaa tehokkaampia ja pyrkimät kykenemään seuramaan jokaista ihmistä maapallolla. Nyt uutisissa ollut NSA paljastus on yksi pieni vilaus yhdeltä osa-alueelta siitä kaikkesta mitä on tulossa, kuten vuonna 2014 EU:lta on tullut vaatimus vakoilulaitteiden asentamisesta kaikkiin uusiin autoihin.

feature-globalnetwork

”… ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä…” – Ilmestyskirja 13:7-8

He valvovat sinua

big_data

”Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä… Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät – Daniel 7:8

Sarvi kuvaa Kirjoituksissa valtaa ja aluksi tämä edellä mainittu sarvi onkin pieni, mutta kasvaa lopulta maailman johtajaksi, jonka ensimmäinen piirre on ihmisen silmät. Ihmisen silmä kuvaa tietenkin katsomista tai seuraamista, ja yhdistettynä valtaan voidaan puhua globaalista valvonnasta. Tämä tuleva maailman johtaja haluaakin valvoa ja seurata jokaista yksittäistä ihmistä. Nyt näkemämme nopea kehitys 9/11 terroristi-iskujen jälkeen on pohjustusta sille, kuinka yksityishenkilöt menettävät kaikki oikeutensa ja vapautensa. Nyt 2010-luvulla kameravalvonta on jo vanhanaikaista ja kömpelöä, sillä tilalle on tullut matkapuhelimien, GPS-paikannuksen, tekstiviestien, sähköpostin, Internet hakusanojen ja kaiken digitaalisen tiedon eli datan seuranta. Profeetta Daniel ennustikin 2500 vuotta sitten, että yksi merkittävimmistä lopun ajan merkeistä on oppiminen ja tiedon lisääntyminen.

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

Digitaalisesta seurannasta Suomessa viimeisin suuri lakimuutos oli Lex Nokia tai ns. urkintalaki, mutta vielä merkittävempi muutos tapahtui vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin Euroopan Unioni asetti lain matkapuhelin operaattoreille kaikkien tietojen keruusta vähintään 6 ja enintään 24 kuukaudelta. Eräs saksalainen mies, Malte Spitz, halusi selvittää mitä tietoja matkapuhelin operaattorilla oli hänestä ja hän joutui taistelemaan oikeudessa asiastaan, mutta lopulta hän kuitenkin sai CD-levyllä operaattorin kerämäät tiedot hänestä. Hän teki näistä kerätyistä tiedoistaan Google Maps -karttapalveluun animaation ja tällä hän pystyi visualisoimaan sen, missä hän oli viimeisen puolen vuoden aikana käynyt, keneen hän oli ollut yhteydessä ja mitä hän oli tehnyt. Hän toteaakin, että jos tällainen järjestelmä olisi ollut Itä-Saksan hallituksella käytössään 1980-luvulla, niin Berliinin muuri ei todennäköisesti olisi koskaan kaatunutkaan! Tällaisesta seurannasta Hitler ja Stalin kykenivät vain unelmoimaan.

Todellisuus on kuitenkin vielä pahempi ja seuranta lisääntyy koko ajan – tietenkin kaiken hyvän nimessä. Todellisuudessa meidän pitäisi puhua jo termillä Big Data, joka tarkoittaa niin valtavaa tiedon määrä ettei sitä pystytä enää kontrolloimaan ja kuinka hallitukset voivat käyttää sitä hyväkseen. Tämä valvonta ei ole ongelma niin kauan, kuin ei olla totalitaarisessa järjestelmässä jota johtaa diktaattori. Kuitenkin ajaudumme tähän suuntaan koko ajan ja ihmiskunnan historian aikana näin on käynyt monia kertoja. Tästä kaikesta vasta edesmennyt Kirjoituksien tutkija Grant Jeffrey on tehnyt yhdessä Cloud Ten Pictures -studion kanssa dokumentin Shadow Government – Varjo Hallitus.

He säätävät mielipiteesi

Media

”Ja katso, sillä sarvella oli … suu, joka herjaten puhui. – Daniel 7:8

”Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita… Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.” – Ilmestyskirja 13:5-6

”Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu.” – Daniel 11:36

Tuleva maailman hallitsija ei vain tyydy valvomaan, vaan hän haluaa vaikuttaa. Yksi toistuva kuvaus Kirjoituksissa tästä tulevasta maailman johtajasta on puhuminen, pilkkaminen ja herjaaminen. Propaganda aseen huomasivat tehokkaaksi jo aikanaan Hitler ja Stalinkin. Tänä päivänä meidän mielipiteisiin yksi suurin vaikuttaja on globaali media. Pieni määrä jättimäisiä globaaleja yrityksiä syöttää meille mielipiteitä mainoksien, Hollywood-elokuvien, musiikin ja kirjojen avulla. Yksi tärkeä on tietenkin saada rakennettua globaali koulutusjärjestelmä. Näiden kaikkien kautta halutaan kertoa meille miten meidän tulee elää, mitä ostaa ja miten tulemme onnelliseksi, sekä tietenkin mihin sinun tulee uskoa.

En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on, eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se minuun tarttua.” – Psalmit 101:3

Kukaan meistä ei tietenkään halua myöntää, että mielipiteisiimme pystytään vaikuttamaan, mutta jos se ei ole totta, niin miksi suuret yritykset ovat valmiita maksamaan miljardeja mainonnasta? Sanotaankin, että yrityksen pitäisi panostaa puolet tuotteeseen ja puolet mainontaan. Mainoksien ideana ei ole esitellä tuotetta, vaan rakentaa mielikuva. Paras esimerkki tästä on aurinkomatkat, joissa ei mainosteta hikistä lentomatkaa, pientä hotellihuonetta ja vatsavaivoja, vaan näytetään iloisia ja hymyileviä onnelliselta vaikuttavia ihmisiä. Edellä mainittu on vielä vaaratonta, mutta vaaralliseksi tämä muuttu kun aletaan syöttämään mielipiteitä siitä, kuka saa elää ja miten tulee elää.

Tämä globaali valtamedia on esimerkiksi onnistunut kauhukuvilla saamaan hyväksynnän kyseinalaisille sotilaallisille konflikteille, muuttamaan mielipiteemme perheestä ja avioliitosta, luovuttamaan yksityisyytemme ja hyväksymään asiat, joita emme muuten olisi hyväksyneet. Ensin tehdään ongelma ja sitten tarjotaan ratkaisu, mitä muuten ei otettaisi vastaan. Näin tulevan Euroopan Liittovaltion kohdalla, jota tarjotaan ratkaisuksi itse tehdylle velkaongelmalle.

”Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia.” – 1. kirje Timoteukselle 4:1 (RK)

Media haluaa myös erityisesti kontrolloida meidän elämänkatsomustamme, koska se määrittää mikä on oikein ja mikä väärin. Hollywood kuvaakin uskovaiset yleensä tavallista tyhmemmiksi tai jollakin tavalla hulluiksi. Tämä tietenkin siksi, että uskovat perustavat uskonsa Kirjoituksiin eikä siihen mitä he haluaisivat meidän uskoa. Yksi syy sille, miksi eräät luopuvat uskostaan onkin tämän valtamedian seuraaminen ja muuttuminen tämän ajan mukaan, josta kuitenkin Kirjoitukset juuri varoittavat. Jos uskovat käyttäisivät saman ajan Kirjoituksien lukemiseen, kun he käyttävät television seuraamiseen, he ehtisivät lukea Kirjoitukset 22 kertaa vuodessa läpi!

”Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä, niin että se maahan painuu… ja kaikkia aistillisia kuvia. Silloin masentuu ihmisten ylpeys, ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea.” – Jesaja 2:12,16 (K. Syvännön mukaan)

Lopullinen valvonta väline

666ChipPic

”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” – Ilmestyskirja 13:15-17

Vaikka jo nyt pystytään ihmisiä seuramaan tehokkaasti Internetin, GPS-paikannuksen, matkapuhelinten ja erilaisten tietokantojen avulla, niin nämä eivät riitä tulevalla maailman johtajalle, koska ne eivät ole kiinteästi ihmiseen asennettuja. Tämä ”pedon merkin” nimellä kulkeva otsaan tai käteen asennettava merkki on erityinen biologinen RFID-mikrosiru, jota tullaan tarjomaan tieteen läpimurtona ja ratkaisuna rikosien selvittämiseen sekä tuomaan turvallisuuden. Wikipedian artikkeli mainitseekin useita käyttökohteita, joita tässä muutamia.

  • Passi
  • Ajokortti
  • Matkalippu
  • Pankkikortti
  • Kirjastokortti
  • Henkilökortti
  • Kulunvalvonta
  • Lääketeollisuus
  • Internet todennus ja tunnistus

Ajattele, jos nämä kaikki edellä olevat otettaisiin sinulta pois, niin et pystyisi ostamaan mitään, et pystyisi matkustamaan etkä voisi poistua maasta tai edes lainata kirjaa kirjastosta. Nuoret ovatkin totutettu ajatukseen ihonalle tulevasta implantista tatuointien muodossa, jolloin kynnys ottaa tällainen on pieni, varsinkin kun se tarjoaa niin paljon. Jo nyt monet ihmiset haluavat tällaisen implantoitavan mikrosirun helpottamaan elämäänsä.

Passiivista mikrosiruja on jo asennettu tuhansille eläimille tunnisteeksi ja 2000-luvulla se onkin korvannut aikaisemman käytetyn tatuoinnin. Myös terveyden huollossa on tehty prototyyppejä tästä mikrosirusta, niin että sillä voitaisiin valvoa ihmisen sairauden tilannetta, veriarvoja ja muita biologisia ominaisuuksia. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA puhuu implantoitavasta RFID järjestelmästä potilaiden tunnistusjärjestelmänä antaessaan siitä ohjeistuksen työntekijöilleen jo vuonna 2004.

Lopullinen biologinen mikrosiru tuleekin muuttamaan ihmisen geeniperimää ja siksi kaikki sen sirun ottaneet joutuvat armon ulkopuolelle eivätkä voi enää pelastua, sillä Messias Jeesus kuoli vain ihmisten puolesta. Tätä tullaan markkinoimaan ennen kaikkea elinikää pidentävänä ja sairaukset parantavana lääketieteen läpimurtona. Huomion arvoista on myös se, että monille muukalaisten (lue demonien) kaapatuksi joutuneille on asennettu tällaisia siruja, joita edesmennyt tohtori Roger K. Leir oli poistanut useita.

”Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä.” – Ilmestyskirja 20:4 (1992)

Kirjoituksien ahdistuksena aikana nimittänä aika on seitsemän vuotta, jonka aloittaa rauhansopimus Lähi-idässä. Aluksi ensimmäisen kolmen ja puolen vuoden aikana rauhan sopimuksen jälkeen tätä sirua tullaan tarjoamaan vapaaehtoisena, mutta sen jälkeen pakollisena: ”se saa kaikki… panemaan merkin” (Ilm. 13:16), mutta viimeisen kolmen ja puolen vuoden suuren ahdistuksen aikana se tullaan pakottamaan tai tulee mestatuksi yhteiskunnan vihollisena.

Olemme jo seurannassa

god_watches_over_you

”Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset; asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita, hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa.” – Psalmit 33:13-15

Tuleva maailmanjohtaja, Antikristus, haluaa saada kaikki kansat ja ihmiset hänen seurantaansa, mutta hän ei koskaan pysty seuramaan yhtä täydellisesti kaikkea kuin universumin Luoja seuraa, sillä Hän pystyy näkemään kaikkien ihmisten teot, sanat ja ajatuksetkin. Vaikka meistä näyttäisi, että Saatana on vetämässä pidemmän korren, niin ihmiskunnan historian aikana on universumin Luoja voittanut jokaisen erän. Juuri nyt Hän ravistelee kuollutta uskonnollisuutta ja yhteiskunnallisia järjestelmiä valmistelleen maailmaa suurta hengellistä herätystä varten. Tälle eliitin ja maailmanhallituksen yrityksille Hän nauraa. Oletko sinä jo voittajan puolella?

”Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: ’Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä’. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.” – Psalmit 2:2-4

Sirppi, tähti ja punainen peto

Sirppi ja tähti

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti (heylel), aamuruskon (shachar) poika (ben)! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!” – Jesaja 14:12

Vanha englannin kielinen Kuningas Jaakon käännös ja latinan kielinen Vulgata käännös kääntävät tässä kointähdeksi suomennetun sanan heylel (הילל) sanalla Lucfier, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”valonkantaja” (lux = valo; ferre = kantaa, tuoda). Jos otamme tämän alkukielen sanan heylel ja tutkimme mikä sille on vastine arabian kielessä, niin päädymme sanaan hilal, joka suomeksi on kuunsirppi. Toinen tässä mainittu Luciferin arvonimi on ”aamuruskon poika (ben shachar)” voidaan taas liittää Venuksen, jota kutsutaan myös aamutähdeksi. Näin ollen voimme ymmärtää tuon heprealaisen lauseen heylel ben shachar myös: ”Kuunsirppi, Aamutähti”.

hammer_sickleturkeyflag

Nämä kaksi symbolia, sirppi ja tähti, löytyvät kahdesta suuresta maailmaa myllertävästä totalitaarisesta järjestelmästä: islam ja kommunismi. Molemmat ovat myös tunnettuja kristittyjen vainoista sekä aggressivisesta kristinuskon vastaisuudesta, niin että yhteensä näiden nimeen onkin tapettu enemmän kuin minkään muun aatteen tai uskonnon. Tänäpäivänänä maat joissa kristityt kokevat eniten vainoja, ovat kommunistinen Pohjois-Koreassa ja islamin uskoisissa maissa. Sirppi voidaan myös yhdistää Saturnukseen, joka symbolisoi Saatanaa.

1notthecodexvaticanus666Bismillah-flipped

”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” – Ilmestyskirja 13:18

Betlehemissä syntynyt terroristi ja muslimi Walid Shoebat Jeesuksen vastaan ja kääntyi kristinuskoon tutkittuaan Kirjoituksia. Hän koki entisenä muslimina järkytyksen, kun hän näki kohdan pedon luvusta alkukielellä kreikaksi. Järkytys johtui siitä, että tämä pedon luku eli 666 on kreikaksi χξς., mutta hän pystyi tulkitsemaan sen arabiankielellä ja ymmärtämään mitä siinä olevat symbolit tarkoittavat islamissa. Ensimmäinen symboli χ on aivan kuin ristissä olevat miekat (tai hakaristi), joka on mm. Muslimiveljeskunnan symbolina. Toinen symboli ξ, jossa on jostakin syystä Codex Vaticanus -alkutekstissä ”ylimääräinen” viiva päällä, on aivan kuten käännetty bismillah, joka on suomeksi ”Allahin nimeen”. Viimeinen symboli ς., jossa on piste perässä taas ovat kuin sirppi ja tähti.

”…kun he huomasivat, että hän oli juutalainen, rupesivat he kaikki yhteen ääneen huutamaan ja kirkuivat noin kaksi hetkeä: ’Suuri on efesolaisten Artemis!’ Mutta kun kaupungin kansleri oli saanut kansan rauhoittumaan, sanoi hän: ’Efeson miehet, onko ketään, joka ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemiin temppelin ja hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalija?'” – Apostolien teot 19:34-35

Walid Shoebat tulkitsee Allahin alunperin olleen kreikkalaisten jumalar Artemis, jonka roomalaiset tunsivat nimellä Diana. Yhteneväisyydet näiden kahden jumalan välillä ovatkin suuret, sillä tällä kuun jumalattarella oli myös symbolina kuunsirppi ja kuten muslimit palvovat mustaa meteoriittikiveä Kaabassa kumartuen rukoilemaan sitä kohti viidesti päivässä, niin myös Artemiksen temppelissä palvottiin taivaasta pudonnutta kiveä. Myös samalla tavalla kuin muslimit huutavat ”Allahu Akbar!”, joka suomeksi käännetty on ”Allah on suuri!”, huusivat efesolaiset Artemiksen palvojat kaksi tuntia: ”Suuri on efesolaisten Artemis!”. Ei siis mitään uutta auringon alla.

Punainen peto

red-dragon

”Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä…” – Ilmestyskirja 17:3

Ursula Southill (1488-1561) tunnetaan paremmin nimellä äiti Shipton ja häntä on pidetty profeettana sekä hän on erittäin tunnettu Englannissa. Vuonna 1641 ilmestyi painettu kertomus hänen ennustuksistaan ja hänen ennustuksistaan monet ovatkin käyneet toteen hänen ennustaessaan tarkasti sodat, rautaiset laivat sekä lentokoneet. Tässä ote hänen lopunaikaa koskevasta profetiastaan.

shipton2

”1926  – Rakentakaa kevyitä taloja oljesta ja risuista, sillä silloin suunnitellaan mahtavia sotia ja veri virtaa kaikissa maissa. Kun kuvat näyttävät liikkuvan ja elävän, kun laivat liikkuvat veden alla kuin kalat, kun ihmiset risteilevät taivaalla kuin linnut, silloin puoli maailmaa kuolee syvälle vereen hautautuneina. Mutta ne, jotka elävät ja näkevät kaiken tämän tapahtuvan, tekevät pelon ja kauhun vallassa näin: he pakenevat vuorille ja luoliin, soille, metsiin ja rämeseuduille. Sillä myrskyt raivoavat ja valtameret pauhaavat, kun Gabriel seisoo merellä ja rannalla. Ja kun hän puhaltaa ihmeelliseen torveensa, vanhat maailmat kuolevat ja uudet syntyvät. 1881 – se vuosi koituu maailman lopuksi.”

Tämä profetia teknologisesta kehityksestä sopii myös profeetta Danielin ennustukseen ”Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka… [jolloin] tieto lisääntyy.” (Dan. 12:4), mutta äkkiä katsottuna profetia ei osunut kohdalleen, koska siinä mainitaan että ”1881 – se vuosi koituu maailman lopuksi”.  Tarkemmin katsottuna siinä kuitenkin mainitaan, että 1881 koituu maailman lopuksi eikä siis ole vielä loppu. 1881 oli sillä tavalla merkittävä, että silloin syntyi aate nimeltään Sosiaali-Demokratia.

Äkkiä katsottuna sosialismi ei näytä pahalta, mutta tuloksia tarkasteltuna voidaan havaita sen olevan kommunismi pukeutuneena uuteen ja viehättävempiin kuosiin. Tämä marxilaisuuden uusi tuleminen onkin ajanut monia kristinuskon vastaisia lakeja, mm. uskonnon opetuksen vähentämistä, aborttia ja eutanasiaa, Israel vastaisuutta, velkaantumista, islamin uskon leviämistä, humanismia, seksuaalivähemmistöjen asiaa ja sukupuolettomuutta (unisex). Viimeisen kolmen kyseisen puolueen presidenttien aikaan Suomesta tuhottiin ensimäisen aikana talous,toisen aikana yhteiskunta rakenteet ja kolmannen aikana moraali. Valtaosa Euroopan unionin kannattajia ja päättäjiä ovat myös näiden punaisten puolueiden kannattajia, kuten entinen maolainen ja kommunisti José Barroso, joka on (2013) Euroopan unionin komission puheenjohtaja. On myös huomion arvoista, että ainoan kerran vaaleilla äänestetty hallitusta vastaan kapinaan nouseminen tapahtui tämän kyseisen aatteen toimesta 1918 Suomen sisällissodassa, ja kun alkoi näyttää siltä että he häviävät, niin silloin heidän ”rohkeat” johtajansa päättivät jättää miehensä teurastettavaksi ja karkasivat itse Neuvostoliittoon.

”Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.” – Matteuksen evankeliumi 7:18-20