40 lopun ajan merkkiä

israel-1948

1. Viimeinen sukupolvi näkee Israelin ennallistamisen.

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-34

Israel (viikunapuu) syntyi valtiona 1948. Myös ympäröivät pakanvaltiot ovat puhjenneet lehteen – ”Katsokaa viikunapuuta ja KAIKKIA PUITA.” (Luuk. 21:29). Egypti (1922), Turkki (1923), Irak (1930), Saudi-Arabia (1932), Jordan (1946), Libanon (1946), Syyria (1946) Libya (1951) jne. Tämä sukupolvi – joka näki Israelin syntyvän – ei siis ehdi kadota kokonaan, ennen kuin kaikki lopunajan tapahtumat ovat tapahtuneet. Sukupolvi on Raamatun mukaan 70-80 vuotta (Ps. 90:10) eli 2018-2028 on ”takaraja”.

2. Anti-semitismin nousu.

”Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.” – Jeremia 30:7

”Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan…” – Luukas 21:23

3. Keskustelu Israel jakamisesta

”Sillä he (pakanakansat) ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani – Joel 3:2

”Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä ovat?” Niin hän sanoi minulle: ’Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin’.”  – Sakarja 1:19

Israel tullaan vielä tulevaisuudessa jakamaan, ja Sakarjan kirja ketoo, että sen tulevat tekemään neljä johtajaa. Lähi-idän asioista määrää viime kädessä ”Lähi-idän kvartetti”, joka sisältä nimensä mukaan neljä valtaa: Yhdysvallat, Venäjä, Euroopan unioni ja YK. Jossakin vaiheessa nämä neljä päättävät siis yhdessä jakaa Israelin.

4. Jerusalem on oleva maailman polttopiste ja kiistakapula.

”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri” – Sakarja 12:2

Päivittäin on uutisista löydettävissä Israel, Jerusalem ja palestiinalaiset.

5. Israelin itsenäistyminen 1948.

”Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä” – Aamos 9:11

Mikään muu muinainen kansa ei ole säilyttänyt kulttuuriansa, etnistä taustaansa ja uskoansa 2000 vuotta olemalla hajaannuksessa ympäri maailmaa, paitsi juutalainen kansa. Israelin ilmestyessä maailman kartalle toteutuivat kymmenet Kirjoítuksien ennustukset yhdellä kertaa.

liberal-424x288

6. Viimeinen seurakunta.

”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä (ateisti) etkä palava (uskova); oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet (hengellisesti) viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston (ilman Kristuksen vanhurskautta).” – Ilmestyskirja 3:15-17

Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa, kuvaavat seitsemää seurakunta aikaa apostolisesta alkuseurakunnasta viimeiseen luopiokirkkoon. Viimeinen Laodikean seurakunta kuvaa 1948 syntynyttä maallistunutta liberaalia seurakuntaa ja sen nimi tarkoittaakin ”Ihmisten Oikeudet”.

7. Kristittyjen vainot.

”Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun (Jeesuksen) nimeni tähden… Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun (Jeesuksen) nimeni tähden.” – Luukas 21:12,17-18

Tänä päivänä on enemmän kristittyjen vainoja, kuin koskaan ennen – yli 200 miljoona kristittyjä kokee vainoja. Puhe Kristuksesta on monille kauhistus, mutta saatanan palvonta on hyväksyttävää ja ihailtua (pop-kulttuuri).

8. Kristinuskon pilkkaaminen.

”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan” – Juudas 1:18

Kristittyjä pilkataan ympäri maailmaa ja Internetistä on löydettävissä lukematon määrä Jeesusta pilkkaavia videoita. Raamattuun uskovia uudestisyntyneitä kristittyjä erityisesti pidetään pilkkana, jotka sanovat synnin synniksi, koska jumalattomat jotka elävät omien himojensa mukaan, eivät kestä puhetta synnistä, niin kuin ei mikään pimeydessä elävä kestä valoa.

 9. Korvasyyhyn saarnaaminen.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia” – 2. Kirje Timoteukselle 4:3

Kirkoissa ei enää saarnata täyttä evankeliumia ja tabuina ovat mm. aiheet helvetti, saatana ja synti. Ihmiset käyvät kirkoissa vaan laulamassa virsiä ja nautiskelemassa seurasta, mutta eivät etsi universumin Luojan tahtoa eivät kunnioita Häntä.

10. Profetian henki.

”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” – Apostolien teot 2:17-18

Samalla, kun luopio kirkot tyhjenevät, niin vapaatsuunnat kasvavat ja kristinusko voi globaalisti näin paremmin kuin koskaan.  Todellisia kristityt näkevät yhä enemmän näkyjä Jeesuksen tulemuksesta sekä tulevista tuomioista.

11. Alkoholi, huumausaineet ja taloushuolet.

”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” – Luukas 21:34-36

Jeesus kertoo kolme suurinta uhkaa, jotka kohtaavat kristittyjä juuri ennen hänen ilmestymistään (ylöstempausta). Ensinnäkin huumausaineet ja lääkkeiden väärinkäyttö, sillä Suomessa jo 700,000 ihmistä käyttää mieliala lääkkeitä päivittäin ja yhä kasvava määrä käyttää huumeita. Toiseksi alkoholi, sillä 400,000 suomalaista juo kossupullollisen viinaa päivässä. Kolmanneksi talousongelmat, joiden takia yhä enenemissä määrin ihmiset ajautuvat ulosottoon velkojen ja pikavippien vuoksi.

Free Syrian Army soldiers in Idlib

12. Etnisiä levottomuuksia.

”Kansa nousee kansaa vastaan …” – Luukas 21:10

Kansa tarkoittaa tässä etnistä ryhmää (kr. ’ethnos’). Monin paikoin on rotujen välisiä konflikteja, joista voimme lukea uutisista. Myös sisällissodat alkoivat samaan aikaan, kun Israel itsenäistyi (1948), kuten Korean hajoaminen ja Intia-Pakistanin kiista Kashmirin alueesta. Evoluutioteorian opettama ajatus rotujen paremmuus ”vahvin voittaa”, on nostanut rasismin aivan omalle tasolle. http://www.icr.org/article/55/

13. Kansannousuja ja kapinoita.

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukas 21:9

Lisääntyvät kansannousut eli kapinointi ympäri maailmaa, kuten arabimaailmaa (Tunisia, Libya, Egypti, Syyria) kuohuttanut ”arabikevät”.

14. Uutisia sodista.

”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.” – Matteus 24:6

Sodat ovat jatkuvasti uutisissa ja viimeiset sata vuotta ovat olleen ihmiskunnan verisimmät, jolloin kymmeniä miljoonia on kuollut sodissa ja taisteluissa.

15. Maailmanrauhan odottaminen.

”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” – 1 Tessalonikalaiskirje 5:3

Jatkuvat sodat ovat ajaneet maailmanjohtajat puhumaan jatkuvasti maailman rauhasta ja turvallisuuden puolesta. Lopulta ollaan valmis yhdistämään kaikki kansakunnat, jotta maailmanrauha taattaisiin kaikille.

16. Israel on vihollisten ympyröimä.

”Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat: ’Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta’. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: Edomin teltat (etelä-Jordan) ja ismaelilaiset (Saudi-Arabia), Mooab (keski-Jordan) ja hagrilaiset (Egypti), Gebal (pohjois-Libanon), Ammon (pohjois-Jordan) ja Amalek (palestiinalaiset), Filistea (Gazan kaistale) ynnä Tyyron asukkaat (etelä-Libanon). Myös Assur (Syyria) on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.” – Psalmit 83:2-8

Kaikki mainitut (sunni) muslimivaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että Israel on hävitettävä kartalta. Viimeisenä Egyptin uskonnollinen johto kutsui kansalaisia marttyyriyteen vapauttaessaan Jerusalemin tulevan Islamin valtakunnan alle. Nämä valtiot haluavat myös vallata Israel maan itsellensä – ”he sanovat: ’Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot’.” (Ps. 83:12)

17. Venäjän johtama liittouma.

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin (Venäjän), Mesekin (Moskovan) ja Tuubalin (Tubolskin) ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Persia (Iran), Etiopia (Sudan) ja Puut (Somalia) ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer (Saksa) ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman (Turkki) heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.” – Hesekiel 38:2,5-6

Googin sodassa mainittu liittouma on jo olemassa, nimellä Shanghain yhteistyöjärjestö (SCO). Myös Turkki liittyi tähän liittoumaan dialogi partnerina keväällä 2012. Ensimmäistä kertaa maailman historian aikana, Venäjä ja Iran ovat liittoutuneet, vain muutama vuosi sitten. Tämä sota on tulevaisuudessa vihan aikana, koska Israel on silloin toipumassa sodasta (Hes. 38:8).

18. Venäjän varustautuu.

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin (Venäjän), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.” – Hesekiel 38:2-7

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

Venäjä (Goog) on takaisin pelissä ja muuttuu koko ajan enemmän takaisin Neuvostoliiton suuntaan. Venäjän johtajana Putin onkin Euroopan ja mahdollisesti koko maailman rikkain mies.

natural-diasters_18

19. Ilmastonmuutos.

”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;” – Roomalaiskirje 8:20-22

Koko luomakunta on synnytystuskissa ja jokainen voi havaita, että kaikki ei ole kunnossa ilmastossa ja luonnossa. Tulvia ja luonnonkatastrofeja on ollut viime aikoina monin paikoin kun ”…meri ja aallot pauhaavat.” (Luuk. 21:25) ja ”… vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan.” (Hagg. 2:6).

20. Maan turmeleminen.

”Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, … ja turmella ne, jotka maan turmelevat.” – Ilmestyskirja 11:18

Tämä sukupolvi on pilannut ja turmellut maata enemmän kuin edelliset yhteensä. ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.” (Jes. 24:5-6).

dead-fish-louisiana

21. Eläinten kuolemat.

”Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa. Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat.” – Hoosea 4:2.3

Eläinten – lähinnä lintujen ja kalojen – joukkokuolemat ovat järkyttäneet monia ympärimaailmaa ja eläimiä kuolee myös koko ajan sukupuuttoon.

22. Maanjäristykset.

”ja tulee suuria maanjäristyksiä…” – Luukas 21:11

USGS:n listaamista 10 suurimmasta maanjäristykset vain yksi sijoittuu vuosille 1900-1949, viisi sijoittuu vuosille 1950-1999, mutta viimeisen 13 vuoden ajalle 2000-2013 sijoittuu jo neljä, joten samalla tahdilla 2050 mennessä tapahtuu 17!

23. Laittomuus pääsee valloilleen.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2 Timoteuksen kirje 3:1-5

Jokainen edellä mainitusta ominaisuudesta sopii paremmin kuin hyvin tämän päivän ihmisiin, aina ulkokultaisia uskonnollisia ihmisiä myötä.

24. Tiedon lisääntyminen.

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4

Tieto lisääntyy meidän yhteiskunnassa nyt nopeammin kuin koskaan. Maailma ei ollut kovinkaan paljon erilainen 1500 tai 1700 luvuilla, mutta ero 1950 luvulla ja 2000 luvulla on huikea!  Raamattu puhuu myös, että opettaminen ja oppiminen lisääntyy lopunaikoina. ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” (2 Tim. 3:1-7). Lopunaikojen alkaessa Israelin itsenäistyttyä (1948) tehtiin huikeita keksintöjä, mm. transistori, ensimmäinen talletettu tietokoneohjelma, vinyylilevy, informaatioteoria ja kybernetiikka. Tänä päivänä myös matkustellaan enemmän kuin koskaan, kuten Daniel kirjassaan kertoo.

suicide-hanging

25. Masentuminen.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.” – 2. Timoteuksen kirje 3:1

”[Ja on oleva].. ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo…” – Luukas 21:25

Raamattu kertoo, että maailma menee yhä huonompaa suuntaa, kunnes Kristus tulee. Näiden ahdistuksien ja epätoivon keskellä tehdään itsemurhia, vaikka se ei ikävä kyllä auta yhtään. Ihmisten yrittävän tavoitella rahalla onnea, kuten media opettaa, mutta se johtaa yhä syvemmälle ja syvemmällä onnettomuuteen, sillä jo äärettömän rikas kuningas Salomon sanoi siitä: ”Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta.” (Saarnaaja 5:10).

26. Avioliitto ja dieetit.

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina…  kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella” – 1 Timoteuksen kirje 4:1,3

Avioliitto käsitettä yritetään horjuttaa monella rintamalla ja monet elävätkin irtosuhteissa. Vegetarismi ja dieetit ovat myös erittäin suosittuja tänä päivänä, kun ihminen pyrkii omalla uskonnollisuudellaan tekemään itsensä hyväksi.

27. Sodoman synti.

”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,” – Luukas 17:28-29

”Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.” – Hesekiel 16:49-50

Homoseksuaalisuutta ei puhuta enää synniksi, vaan sitä jopa ihannoidaan kirkonkin piirissä. Sodomassa syntinä oli myös yltäkylläisyys ja köyhien sortaminen, mitä tapahtuu tänäkin päivänä ympäri maailmaa enemmän kuin koskaan. Länsimaissa heitetään roskiin niin paljon ruokaa, että sillä määrällä elätettäisiin kehitysmaiden nälänhädässä olevat ihmiset!

28. Väkiluvun nopea lisääntyminen.

”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä…” – 1. Mooses 6:1

Messias sanoo Raamatussa, että ennen hänen paluuta tulee käymään kuten Nooan päivinä. Nooan aikana väkiluku alkoi dramaattisesti kasvaa juuri ennen, kuin tuho tuli vedenpaisumuksessa.

29. Epidemiat ja nälänhätä.

”… tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin” – Luukas 21:11

Rutoksi käännetty sana tarkoittaa alkukielessä kulkutautia eli epidemiaa ja viimeisien vuosikymmenien aikana on nähty monenlaisia epidemioita AIDS:sta sikainfluenssaan. Myös valitettavasti nälänhätä on jatkanut kasvuaan, vaikka pelkästään puolittamalla hävikki voitaisiin ruokkia miljardi ihmistä. Yksi suuri syy nälänhätää on viljapeltojen muuttaminen teollisuuden tarpeiksi biopolttoaineen ja lääkkeiden lähteeksi,

heavy-metal-concerts1

30. Okkultismi.

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty” – 1. Timoteuksen kirje 4:1-2

Saatanan palvonta, noituus ja pakanauskonnot ovat tänä päivänä sallitumpia, kuin koskaan. New Age -uskonnot ovat kovassa nosteessa, kuten skientologia ja etenkin idän uskonnot, jotka voidaan liittää helposti noituuteen. Horoskooppeja ja ilmoituksia ennustajista voi löytää joka lehdestä.

31. Porno.

”He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan (kr. ’porneia’) eikä varkauksistaan.” – Ilmestyskirja 9:21

Koskaan minään aikana ei ole ollut niin paljon ja niin helposti tarjolla irstauksia, kuin tänään pornon myötä.

32. Eksytys.

”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.” – Markus 13:22

”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.” – Galatalaiskirje 1:8

Saatana ei halua eksyttää tekemällä jotakin uutta, vaan väärentelemällä totuutta. Kristinuskon harhaoppeja on tänä päivänä maailmassa enemmän kuin koskaan ja näihin sisältyy islam, moonilaisuus ja mormonismi. Näissä harhaopeissa jokaisessa uuden uskonnon johtaja nimittäytyi ainoaksi oikeaksi profeetaksi tai messiaaksi (eli kristukseksi) ja sai näyn enkeliltä. Näissä myös Jeesus tunnustetaan, mutta hänet lasketaan ihmisen tasolle sekä hänen tekojansa vääristellään.

33. Pilkka Messiaan paluusta.

”Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.” – 2. Pietari 3:4

Pilkka Jeesuksen tulemuksen odottamisesta on hyvin yleistä, jopa seurakuntien sisällä.

34. Usko evoluutioteoria.

”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:5-6

Koskaan ennen maailmassa ei ole ateismi ja ajatus itsestään kehittyneestä maailmasta ollut kovin suosittua, kunnes vasta viimeisen vuosisadan aikana. Ensimmäiset 1800 vuotta tämä ennustus ei siis pitänyt paikkaansa, kunnes vasta Darwinin tehden teoriastaan suositun, vaikka hänkin sen varmasti olisi hyljännyt jos DNA olisi hänen aikanaan löydetty.

35. Kiinnostus fiktioon.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” – 2. kirje Timoteukselle 4:3-4

Kristillisiä juhlia varjostaa yhä enemmän pakanalliset tarut, kuten joulupukki ja pääsiäispupu. Niin ikään, kirkoissa halutaan kuulla miellyttäviä ja positiivisia saarnoja. Ja sen sijaan, että ihmiset käyttävät tekniikkaa hyväksi oppiakseen historiasta ja elämänkatsomuksesta, he käyttävät päivänsä fiktioon jota elokuvat, pelit, musiikki ja kirjat tarjoavat yllin kyllin.

feature-globalnetwork

36. Globaali talousjärjestelmä.

”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” – Ilmestyskirja 13:16-17

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, nyt on mahdollista rakentaa globaalitalousjärjestelmä. Tämä mainittu merkki voi olla esimerkiksi RFID-mikrosiru implantti, jota ilman ei voi tehdä kauppaa. Myös nyt Suomessakin käytössä oleva kansainvälinen pankkitilinumero IBAN on osa tätä tulevaa järjestelmää ja mahdollistaa globaalin talousjärjestelmän nousemisen.

37. Pedon merkki.

”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” – Ilmestyskirja 13:18

Jokaisessa ostetussa tuotteessa on 666, koska viivakoodissa jossakin syystä on aina kolme kuutosta. Luku löytyy myös heprean kielen kolmesta Vav-kirjaimesta josta muodostavat 6+6+6 luvun ja tämä voidaan meidän aakkosilla lukea WWW.

38. Globaali kommunikaatio.

”Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.” – Ilmestyskirja 11:9

Jotta on mahdollista, että eripuolilta maailmaa ihmiset seuraavat kolme ja puoli päivää kahden todistajan ruumista kadulla, on oltava globaali televisio olemassa.

39. Globaali talouden sekasorto.

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.” – Jaakob 5:1-3

”Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.” – Hesekiel 7:19

Raamattu ennustaa lopunajoilla talousromahdusta, mikä epäilemättä avaa tien 666-talousjärjestelmään. Talousromahduksen myötä, tulee myös suuri inflaatio, aivan kuten ennen toista maailmansotaa. Ruoan ja muiden tuotteiden hinta tulee nousemaan pilviin, niin että köyhät ryöstävät rikkaat.

40. Rooman valtakunnan paluu.

”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.” – Daniel 7:23

Danielin ja Ilmestyskirja puhuvat Rooman imperiumin uudesta tulemisesta ja tänä päivänä se on nähtävissä nimellä Euroopan Unioni. EU perustettiin alun perin vuonna 1957 Raamatun mainitseman 10 valtioliittona. Globaalin kommunikaation myötä ihmiset käyttävät yhtä yhteistä kieltä yhä enemmän – englantia – kuten Baabelin tornissa, joka oli ensimmäinen yritys johtaa koko maailma yhden lipun alle.

TowerofBabelEU

”Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.” – 1. Mooses 11:6

57 comments on “40 lopun ajan merkkiä

 1. Et ole tainnut enemmälti tutustua mormonismiin (oikeasti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ) ja sen oppeihin. Mormonismissa Jeesus on Kristus, maailman lunastaja ja profeetta on maanpäällinen johtaja. Mormonit ovat siis kristittyjä! Mistä sinä tiedät, että sinun edustamasi uskonsuunta (mikä se sitten onkin) on oikea? Me kaikki joudumme lopulta vastuuseen sanoistamme aikanaan!

  Tykkää

  • Valitettavasti olen perehtynyt ja mormonit Jehovan todistajien ja muiden harhaoppien tavoin kieltää Jeesuksen täyden jumaluuden, mutta sen sijaan tekee jokaisesta samanlaisen Jumalasta syntyneen jumalan kuin Jeesuksesta.

   Älä sotkeudu näihin kultteihin. Pelastusta ei ole missään muussa nimessä kuin Jeesuksessa. Enkeli Moronin ilmoitus ei ole Jumalasta. Jumalalla ei ole mitään muuta ilmoitusta kuin vain ja ainoastaan Raamattu.

   ”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.” – Galatalaiskirje 1:8

   Ei ole muuta ilmoitusta, kuin Jumalan Sana Raamattu eli Kirjoitukset. Älä eksy harhaoppiin.

   Tykkää

 2. Kiitos mielenkiintoisesta artikkelista. Haluaisin kysyä sellaista asiaa, että minkä vuoksi niin usein (myös tässä artikkelissa) puhutaan pedon luvun yhteydessä esim. viivakoodeista? Ymmärrän sen muuten, mutta kun jakeessa Ilmestyskirja 13:18 sanotaan nimenomaan, että kyse on _ihmisen_ luvusta. Mielenkiinnosta kysyn, mikä saa teidät uskomaan, että se liittyy ennen kaikkea tekniseen kehitykseen ja viivakoodeihin jne. sen sijaan, että kyse olisi ihmisen nimen numerologisesta arvosta?

  Tykkää

  • Hyvä kysymys.

   Jos luetaan edeltävät jakeet, niin tulee asiayhteys selville.

   ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan MERKIN oikeaan käteensä tai otsaansa, ETTEI KUKAAN MUU VOISI OSTAA EIKÄ MYYDÄ kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” – Ilmestyskirja 13:16-17

   Kyseessä on siis maksujärjestelmä, johon liittyy ”merkki”, joka otetaan joko otsaan tai käteen. Monet uskoo tämän olevan implantti, jossa on mikrosiru eli kuin kävelevä sirukortti.

   666 taas on järjestelmässä oleva tunnus. On erikoinen ”sattuma”, että kolme kuutosta löytyy niin viivakoodista (voit googlettaa tämän) ja myös kirjaimista WWW.

   Nämä eivät tietenkään tarkoita, että ne yksistään ovat pedon merkki, vaan ne ovat osa tulevaa järjestelmää, esitäyttymystä.

   Lopullinen täyttymä voi olla internettiä hyväkseen käyttävä järjestelmä, jossa maksupäätteillä ei vilauteta enää korttia vaan kättä tai otsaa, jossa ihossa oleva siru lukee tiedot. Samalla implantti toimii todennäköisesti biometrisenä tunnisteena ja DNA:ta säätelevänä/muuntelevana lääkintälaitteena. Kaikki kehitys vie tähän suuntaan nopeaa tahtia. Tarvitaan vain sopiva katastrofi, kuten ylöstempaus ja uusi järjestelmä voidaan laittaa nooeadti käyttöön. Kauppojemme kassat ovat jo täysin yhteensopivia hipaisukorttien kautta.

   Jos emme ole enää 100% ihmisiä, emme voi enää pelastua koska Kristuksen veri pelastaa vain 100% ihmisiä (ei eläimiä eikä enkeleitä), jolloin ihmisen kohtalo sinetöityy sirun ottamisen jälkeen.

   ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.” – Ilmestyskirja 14:9-11

   Olen tästä kirjoittanut laajemmin tässä kirjoituksessa.
   https://maunomattila.org/2013/06/10/valvontaa-ja-propagandaa/

   Ja puhun tästä myös laajemmin tällä videolla.

   Siunauksin, MM.

   Tykkää

 3. Olen eri mieltä. Tunnen useita Jehovan Todistajia ja kyllä he pitävät Jeesusta Jumalan poikana ja jumalolentona, kuninkaana. Kaikki rukoukset osoitetaan Jeesuksen kautta. Jeesusta arvostetaan tavattomasti. Jumala eli JHV on kuitenkin ykkönen, ja niin sen Raamatun mukaan onkin oltava.

  Tykkää

 4. KIITOS HERRA ETTÄ NÄYTÄT TIEN ja TOTUUDEN ! PIDÄ MINUT KÄMMENELLÄSI SILLE ITSE EN JAKSA ELÄÄ SYNNISSÄ.. Minä en tunnusta muuta kuin SINUT HERRANI ja ISÄNI !

  Tykkää

 5. Hei minua kiinostaa tämä pedon merkki eili jos 7 päivässä Jumala luonut maailmaa . 6 ssa päivässä loi ihmisen eli epätäydellinen ? oko siiss kyseessä joku ihmisen nimi?
  ä jon

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s