Viimeisten päivien siveettömyys

Muinaiset Kirjoitukset kertovat, että viimeisinä päivinä ihmiset menevät naimisiin ja antavat tyttäriään naitavaksi kuin Nooan päivinä, joiden jälkeen sateenkaari ilmestyi, ja on oleva kuin Lootin päivinä kuin Sodomassa, jossa ihmiset harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin. Tämän voimme nähdä maailmassa, mutta myös Messias Jeesuksen seuraajien joukossa on avioerot ja porno lähes yhtä tavanomaista. Mitkä ovat haureudeksi kutsutun synnin seuraukset uudestisyntyneen elämässä niin miesten kuin naistenkin keskuudessa ja kuinka voit voittaa taistelun tätä syntiä vastaan?

”Sillä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet, hänen suunsa on öljyä liukkaampi. Mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan vetävät hänen askeleensa.” – Sananlaskut 5:3-5

Himokkaat miehet

good_and_evil

”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: ’Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan’. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.” – Juudas 1:17-19

Juudaan kirje kertoo viimeisten päivien eksytyksestä ja se onkin juuri ennen Ilmestyskirjaa Kirjoituksien toiseksi viimeisenä kirjana.

Äkkiä luettuna edeltävät jakeet näyttäisivät puhuvan Messias Jeesuksen seuraajajoukon ulkopuolella olevista jumalattomista ihmisistä, mutta itse asiassa se kertoo Messiaan seuraajista, jotka elävät omien himojensa mukaan ja ovat hengellisesti kuolleita sielullisia ihmisiä, jotka vain aiheuttavat hajaannusta jatkuvalla valituksella.

Yksi ja suurin himo on tänä päivänä huorintekeminen.

Kuningas Salomon oli kaikkien himokkaiden miesten esikuva, jolla oli 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa (1. Kun. 11:3). Hänen nuoruudessaan kirjoittama Laulujen laulu -kirja on Kirjoituksien yksi 66 kirjasta Esterin kirjan lisäksi, jossa ei mainita universumin Luojaa suoraa laisinkaan, vaan siinä puhutaan jopa eroottisella tavalla miehen ja naisen välisestä kanssakäymisestä. Kuitenkin, sitten kun Salomon vanheni hän kirjoitti Sananlaskujen kirjan ja sen luvuissa (kuten. 5-7) hän varoittaa vieraista vaimoista, sillä ne toivat hänen elämäänsä myös vieraat jumalat ja kiinnostuksen kohteet.

”Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, ja kurittava nuhde on elämän tie, että varjeltuisit pahasta naisesta, vieraan vaimon liukkaasta kielestä. Älköön sydämesi himoitko hänen kauneuttaan, älköönkä hän sinua katseillaan vangitko. Sillä porttonaisen tähden menee leipäkakkukin, ja naitu nainen pyydystää kallista sielua… Samoin käy sen, joka menee lähimmäisensä vaimon luo: ei jää rankaisematta kukaan, joka häneen kajoaa.” – Sananlaskut 6:23-29

Yksinkertaisin, helpoin ja nopein tapa löytää vieras porttonainen on tänä päivänä porno. Vain pari klikkausta ja saat himoita vieraita niin paljon kuin jaksat katsoa mitä irstaimilla tavoin.

Tuoreet tutkimukset kertovatkin pornosta, että ”lähes 90 % miehistä katsoo pornoa säännöllisesti. Myös naisten pornon käyttö on kasvussa.Tällä hetkellä yksi suurimmista käyttäjäryhmistä ovat 11-17 vuotiaat nuoret. Eikä käyttäjien uskonnollisella vakaumuksella näytä olevan merkitystä. Kristityt katsovat pornoa lähes yhtä paljon kuin ei kristityt”. Muut tutkimukset osoittavat taas, että porno lisää sukupuolista ahdistelua, porno lisää sekstistisiä käsityksiä, porno heikentää puolison itsetuntoa, porno lisää väkivaltaista käytöstä, porno aiheuttaa seksuaalisen halun menettämistä, pornolla on haitallinen vaikutus lapsiin, ja monia muita ongelmia kuten pornoriippuvuus.

Mediassa olemme saanet lukea vanhoillis-lestadiolaisten tekemästä lasten hyväksikäytöstä, olemme lukeneet katolisten pappien tekemästä homoseksuaallisuudesta ja mediassa monet vastaavat synnit ovat kuohuttaneet hengellisiä yhteisöjä, jotka ovat osa Messias Jeesuksen seuraajajoukkoa.

Myös tutkimalla herätysliikkeitä voidaan havaita, että monet suuret evankelistat ja saarnamiehet ovat aloittaneet juoksunsa hyvin voittaen jopa tuhansia sieluja pelastukseen, mutta monet ovat kuolleet HIV-positiivisina irstauksiin. Itse olen saanut myös uskovilta yhteydenottoja tämän asian tiimoilta ja Henki on paljastanut minulle jopa eräiden seurakuntien pastorien omaavan ongelman pornon kanssa. Ongelma on siis todellinen ja se alkaa pienestä vilkaisusta vieraaseen – ehkäpä viattomalta vaikuttavasta viihdeohjelmasta TV:ssä.

En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on, eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se minuun tarttua. Nurja sydän väistyköön minusta; pahasta minä en tahdo tietää.” – Psalmit 101:3-4

Pornon katsomille eli huorintekemisellä kaikista suurin vaikutus on sydämen muuttuminen nurjaksi ja Kirjoitukset sanovatkin, että ”yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee” (San.  4:23) ja uskova, joka on pornon orja sahaa omaa oksaansa, joka enemmin tai myöhemmin aina katkeaa ja paljastuu aiheuttaen onnettomuuden.

Kyseessä on kuitenkin maallista vaellusta paljon vakavammasta asiasta, sillä koska porno on vieraiden katselemista ja huorintekemistä sydämessä, niin Kirjoitukset sanovat yksiselitteisesti että ”eivät haureelliset (kr. ’pornos’) eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat… peri Jumalan valtakuntaa.” (1. Kor. 6:9-10).Et kai sinä halua pornon takia menettää taivasten valtakuntaa ja joutua helvettiin?

”Te olette kuulleet sanotuksi: ’Älä tee huorin’. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.” – Matteus 5:27-29

Irstaat naiset

404.jpg~original

”Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee! Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen.” – Matteus 18:7-8

Aivan saman varoituksen kun Messias Jeesus antoi naista himoiten katsovaa, antaa hän saan varoituksen sille jonka kautta viettelykset tulevat. Miehet etsivät kosketeltavaa, naiset etsivät koskettajaa.

Tässä viettelykseksi käännetty sana on kreikan kielen skandalon-sana, joka tarkoittaa loukkausta, ansaa tai kompastuskiveä. Se on myös sana, josta saamme kieleemme sanan skandaali.

Valitettavan useat naiset Messias Jeesuksen seuraajajoukossa toimivat sillä tavalla, että heistä tulee miehille kompatuskivejä, joihin sitten horjuvat miehet kompastuvat ja seurauksena on se skandaali!

”Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.” – 2. Pietari 2:7-8

Messias Jeesus sanoi viimeisesti päivistä ennen Hänen tulemustaan, että ”niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä… samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.” (Luuk. 17:28,30). Ja voimme yhteiskunnasta huomata, että näin on käymässä. Tähän kuuluu myös Messias Jeesuksen seuraajajoukko valitettavasti ja ennen niin hurskaat ja siveelliset naiset.

Tiedän uskovia ja he ovat olleet yhteydessä taistellen tämän asian kanssa Messiaan seuraajajoukon kokouksissa. Heitä rietasten vaellus vaivaa ja he hurskaassa sielussaan kiusaantuvat, kun näkevät minihameita, paljastavia kaula-aukkoja ja vietteleviä naisia uskovien kokouksissa.

Siinä missä miehet kiihottuvat himokkailla katseilla, niin naiset kiihottuvat himokkaista katseista. Kumpikin näistä on syntiä ja Kirjoituksien totuuden vastaista, mutta myös haitallista ihmiselle itselleen.

Kirjoituksissa kehoitetaankin tai paremminkin rukoillaan, ”että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Messiaan (Kristuksen) päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi” (Fil. 1:9-10).

”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.” – 1. Pietari 3:1-4

Kirjoitukset kehottavat naisia vaeltamaan puhtaina ja kunnioituksena. Kaunistus ei tulisi olla vain ulkonaista, vaan sisäistä sydämestä lähtevää kauneutta, joka säteilee silmistä, olemuksesta ja tekemisestä, niin että pelkästään niiden kautta voidaan luoda ihmisiin niin suuri vaikutus että he löytävät Messias Jeesuksen.

Käytännön vinkkeinä naisille sellaiset perusasiat pukeutumisesta, että olkapäät ja polvet tulee olla siveellisellä naisella peitettyjä sekä kaula-aukosta ei sovi näkyä rintavako.

Pastoreille, vanhimmistolle tai miehille voi monissa seurakunnissa olla vaikeaa tai kiusallista tuoda tätä asiaa esille, kun he hurskaana ”Loottina” näkevät kiusallisen tilanteen. Siksi Kirjoitukset antavat tästä vastuun vanhemmille naisille, sillä ”vanhat naiset olkoot… hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.” (Tit. 2:3-5).

Entäpä jos sinä Messias Jeesuksen palvelijatareksi haluava olet huorintekijä, viettelijätär tai irstas nainen, joka kyllä tietää tehneensä vääriin?

Uuden liiton Kirjoituksissa Messias Jeesuksen ihmeellistä ylösnousemista kuolleista oli ensimmäisenä todistamassa Israelin Magdalasta kotoisin ollut Maria, joka oli syntinen prostituoitu ja Jeesus oli ajanut hänestä ulos seitsemän pahaa henkeä (Mark. 16:9). Silti tämä kunnia annettiin hänelle, kun hän puhdistui vääryyksistä. Ja niin ikään uskon sankarien joukkoon Heprealaiskirjeen 11. luvussa lasketaan prostituoituna toiminut Raahab (Hepr. 11:31), joka pelasti oman koko perheensä ja sukulaisensa uskonsa tähden.

”Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: ’Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?’ Hän vastasi: ’Herra, ei kukaan’. Niin Jeesus sanoi hänelle: ’En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee’.” – Johannes 8:10-11

Siinä missä synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttiseksi. Joka on paljon syntiä tehnyt, hän paljon rakastaa. Näin tapahtuu niiille, jotka katuvat ja pyytävät anteeksi pahoja tekojaansa Messias Jeesuksen sovitustyön kautta.

Entä, kuinka päästä irti riippuvuudesta ja kuinka välttyä enää lankeamasta uudelleen siihen?

Lopun ajan pyhät

1912.jpg~original

”Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?” – Markus 12:24

Häviämme taistelun jos luotamme omaan viisauteen ja omiin voimiin. Nämä ovat korvattava universumin Luojan viisaudella Kirjoituksista ja Hänen väkevällä Hengen Voimallaan.

Kiusaukset voitamme Kirjoituksilla ja Hengen kautta tulevalla Voimalla voitamme synnin, mutta välttyäksemme kiusauksilta ja lankeamisilta, on puettava Häneltä lahjana tuleva sota-asu päälle. Ja ennen kuin pukee sota-asua ylle, on riisuttava vanha puku ja vanha luonnollinen ihminen pois – siihen ei tule enää luottaa!

Messias Jeesus opetti meille taistellessaan erämaassa paholaisen kiusauksia vastaan, että ne voidaan voittaa vain Hengen miekalla Kirjoituksien avulla, sillä aina kun paholainen tuli houkuttelemaan Häntä syntiin, niin Hän sanoi: ”Kirjoitettu on!”. Tämä ase toimii ja sillä kiusaus lähtee! Kun synti alkaa viekotella ajatuksissasi, muistuta sitä vaikka sanomalla ääneen: ”Kirjoitettu on: ’haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä’.”.

”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet… Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.” – Efesolaiskirje 6:11,13

Universumin Luoja toimii eritavalla kuin me, kun valitaan palvelijoita.

Hän valitsi Simsonin voittamaan filistealaiset, mutta Simson lankesi vieraaseen filistealaiseen naiseen Delilaan (Tuom. 16:4), joka vietteli paljastamaan hänen salaisuutensa ja niin menetti voimansa, tuli sokeaksi ja joutui orjaksi pyörittämään kiveä, mutta lopulta hän täytti kuitenkin tehtävänsä, kun hiukset kasvoivat takaisin ja hän saivat voimansa takaisin, jolloin hän kaatoi filistealaisten temppelin, johon hänet oli vangittu, ja hän kuollessaan tappoi enemmän kuin eläessään (Tuom. 16:30).

Kuoleminen itselle on avain tänäänkin suurin voittoihin. Ja se on sitä, että puemme sota-asun päälle olemalla itsellemme kuollut riisuttuna kaikesta omasta, sillä ”laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää” (Room. 7:1) ja ”ilman lakia on synti kuollut” (Room. 7:8). Jos siis lopetat oman uskonnollisen lain suorittamisen ja luovutat elämäsi Messias Jeesukselle, on synti kuollut ja voimaton.

”Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;” – Efesolaiskirje 6:18

Toinen esimerkki Vanhan liiton uskon sankareista oli kuningas Daavid, jonka universumin Luoja itse valitsi, koska hän oli Hänen sydämensä mukainen mies (Apt. 13:22), mutta silti kuningas Daavid lankesi syntiin vieraan naisen Batseban kanssa (2. Sam. 11:3) ja siitä seurasi onnettomuus sekä kirous hänen elämäänsä (2. Sam. 11:10). Kuitenkin, hän nöyrtyi, tunnusti syntinsä, paastosi ja alkoi rukoilla armoa (2. Sam. 11:16). Rukous onkin avain ja tuossa tilanteessa Daavidin kirjoittama Psalmi 51 onkin pornoon, huorintekemiseen tai aviorikokseen langenneen hyvä lukea ääneen katuessaan rikkomustaan.

Pelkkä sielullinen rukous ei ole voimallista voittamaan kiusauksia, houtuksia ja viettelyksiä, sillä ”me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme” (Room. 8:26) ja viimeisiä päiviä kuvaava Juudaksen kirje kehoittaakin, että ”rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa” (Juud. 1:20-21). Me siis pysytämme itsemme universumin Luojan rakkaudessa rukoilemalla Hengessä, mutta kuinka se tapahtuu?

”Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä… Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.” – 1. Korinttolaiskirje 14:2,14

Kun ihminen uudestisyntyy, häneen tulee universumin Luojan Henki eli Pyhä Henki asumaan, mutta vasta kun ihminen antautuu ja kutsuu että Pyhä Henki saa vallata hänet kokonaan, ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä ja tästä ensimmäinen merkki on kielillä puhuminen. Tämä on valtava Kirjoituksien suuri salaisuus ja tätä kautta ihminen saa yliluonnollisen universumin Luojalta tulevan väkevän Voiman voittaa henkilökohtaiset taistelut, saada rohkeuden todistaa Messias Jeesuksesta ja tehdä Hänen tahtonsa maan päällä.

Jos sinulle on jotakin vääryyttä, salattua syntiä tai puolitotuuksia, niin menetät tämän Voiman välittömästi, sillä mitään Pyhää ei voi saastaisessa olla ja sinusta tulee astia halpaa käyttöä varten, jos näin on. Mutta, näin ei tarvitse kuitenkaan olla yhtään hetkeä kauemmin, vaan heti tässä hetkessä tunnustaa rikkeesi Messias Jeesukselle, joka on kuollut sinun rikkeitesi puolesta. Kun kadut syntejäsi, niin Hän täyttää sinut Pyhällä Hengellä, jolloin sinusta tulee astia jaloa käyttöä varten ja voimallinen voittamaan syntien kiusaukset.

Jos et vielä tunne Messias Jeesusta ja kannatat yhä syntiesi taakka, niin aloita uudistuminen uudestistyntymisen kautta.

1870.jpg~original

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” – Johannes 1:12

Kristinebergin kaivoskuilu ja lapin profetia

Marraskuussa 1946 Pohjois-Ruotsissa Kristinebergin kaivoksessa suoritettaessa räjäytyksiä tuli esiin merkillinen näköinen patsas, joka oli erilaista valkeata kiviainesta mitä ympärillä ollut muu kiviaines, ja se näytti Messiaalta seisomassa käärmeen päällä. Räjäytyksessä mukana ollut ateisti, joka näki ensimmäisenä näki patsaan, tuli uskoon. Patsaasta tuli vähäksi aikaa suuri nähtävyys ja monet kävivät katsomassa tätä ihmeellistä patsasta, kunnes kovan kiistelyn jälkeet patsas jouduttiin erinäisistä syistä räjäyttämään, jotta kaivostyöt voisivat jatkua. Erityisen kiinnostuksen patsaaseen nosti vanha ennustus noin 1900-luvun alusta, jonka monet patsaan nähneet vielä muistivat ja jonka alkuperäiskappale on Uppsalan murrearkistossa tallessa. Tämä ennustus on tänä päivänä kuitenkin melkein 60 vuotta patsaan jälkeen ajankohtaisempi, kuin koskaan.

kristineberg

”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ’… Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän’.” – 1. Mooseksen kirja 3:14-15

Väärät profeetat ja päivämäärät

bible-witnessing

”Maailman viimeisinä aikoina tulee esiintymään monia vääriä profeettoja, joista useat tulevat ennustamaan viimeisen tuomion ajan. Jos sinä kuulet sellaisten puhuvan, sinun ei pidä uskoa, mitä he sanovat, sillä ainoastaan Jumala tietää sen päivän. Todisteena siitä, että me lähestymme loppua, on ihmisten oppineisuus, joka leviää yli koko maan.”

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-7

Messias Jeesuksen viestissä lopun ajoista on tärkein ensimmäisenä ja viimeisenä toistettu asia eksytykset; väärät profeetat ja messiaat. Erityisesti tämän profetian mainitsema päivämäärien asettaminen mainitaan myös Luukkaan tallettamassa Messiaan sanoissa: ”Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen… ’Aika on Lähellä’.” (Luuk. 21:8). Myös Paavalin kuvauksessa lopun ajan ihmistä nostetaan esille se, että ihmiset tulevat opiskelemaan lopun aikoina, mutta eivät silti tule tuntemaan Totuutta.

Teknologinen vallankumous

airplane-flight-sunset

”Kansat tulevat myös olemaan itserakkaita ja luottavat itseensä. Kristillisyys vähenee, ja jumalisuus häviää. Ihmiset tulevat olemaan sitä mieltä, ettei mikään Jumala ole luonut maata. Jotkut tulevat uskomaan, että ihmiset itse ovat aikaansaaneet ihmeen. Tulevaisuuden ihmiset tekevät suuria keksintöjä, jopa niin suuria, että heidän mielestään ei edes Jumala ole tehnyt sellaisia ihmetekoja. Inhimillinen keksimiskyky tulee muovaamaan uudestaan ne ihmiset, jotka Jumala on luonut, mutta niiltä ihmisiltä puuttuu sielu.

Ihmiset tulevat matkustamaan taivaalla lohikäärmettä muistuttavissa esineissä. Tulee olemaan lohikäärmeitä muistuttavia, sähiseviä esineitä ilmassa, maan päällä ja maan alla. Sinä aikana ihmiset riemuitsevat ja sanovat olevansa maailmankaikkeuden herroja. Mutta kuitenkaan he eivät ole tyytyväisiä. Seuraava toimenpide on yritys voittaa kuolema. Kenenkään ei tarvitse kuolla, vaan jokainen saa iankaikkisen elämän. Kaiken tämän tulevat ihmiset näkemään, mutta heillä ei ole enää viisauden silmiä nähdäkseen. He eivät tahdo tehdä parannusta synneistään. Vaivanajan tuskat kohtaavat kaikkia maapallon maita ja kansoja, ja kaikilla kielillä kuullaan valitushuutoja.”

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan… Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietarin kirje 3:3-6

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4 (K. Syvännön mukaan)

”Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?” – Jesaja 60:8

Yksi yleisin lopun ajan merkki on ihmisten Jumalan ja uskovien pilkkaaminen, joka tehdään halusta elää synnissä. Ja kun oppineisuus on lisääntynyt, on tietenkin käytetty huikea määrä rahaa ja aikaa kehittäessä teoria kieltää ilmeinen eli Jumalan olemassa olo, koska oppineisuus ajaa itseriittoisuuteen, ja näin olleen omaksuttu ajatus evoluutiosta, aivan kuten Pietari ennusti melkein kaksi tuhatta vuotta sitten. Tämäkään valheellinen teoria ei kuitenkaan kestä päivän valoa ja kriittistä tutkimusta, mutta siihen uskotaan, koska sen halutaan olla totta eikä vaihtoehto tule kysymykseenkään.  Teknologinen vallankumous alkoi Israelin itsenäistyttyä ennustetusti, jolloin samana vuonna kehitettiin mm. tekniikan mullistanut transistori sekä informaatioteoria, joita ilman ei nykyinen tietotekniikka olisi voinut kehittyä. Niin kuin ei tämänkään ennustuksen antaja osannut lentokonetta kuvata muutoin kuin lohikäärmeenä, niin samalla tavalla Jesajakin kyseli yli 2500 sitten näyssään Israelin paluusta, että keitä ovat nuo pilvien ja kyyhkysten tavoin lentävät. Elämme todella ihmeellistä aikaa. Teknologian huipentuma tulee epäilemättä olemaan yritys voittaa kuolemaa ja se tulee tapahtumaan erityisen biologisen implantin avulla…

Neljät hevosvaunut lähtevät matkaan

four_horses

”Mutta Pohjolassa on maa,jossa asuu kookasta kansaa, ja Pohjoismaiden kansoja säästetään niin kauan kuin mahdollista niistä vaivoista, jotka jo ovat levinneet yli maan. Sillä Jumala itse on valmistanut asunnon ainosyntyiselle Pojalleen erään Pohjoismaan kimaltelevassa vuoressa. Vuori ja maa on kauan oleva Herran käden varjossa. Missä vuori ja maa on, sitä ei vielä tiedä kukaan, mutta se on käyvä ilmi maailman viimeisinä aikoina. Mutta ennen sen ajan tuloa ovat Pohjoismaiden kansat poikenneet pois Jumalan viitoittamilta teiltä. Vielä tulee Jumala armahtamaan Pohjoismaan ihmisiä, sen tähden että he ovat anteliaita. Mutta sekin kansa voimistuu synnin teossa. Silloin tulee Jumala osoittamaan ihmisille ainosyntyisen Poikansa asunnon kimmeltävässä vuoressa, sen asunnon, jonka Hän itse on valmistanut.

Jonkin aikaa tulee olemaan suurta hämmästystä Kristus-kuvan johdosta. Mutta pian he unohtavat kaiken, ja jumalattomuus saa ylivallan kansan seassa. He tulevat huutamaan, ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala. Välkkyvä vuori tulee silloin jälleen näyttäytymään, ja siitä puhutaan ihmisten keskuudessa, sen tähden että Jumalan suojeleva käsi edelleenkin lepää siellä asuvan kansan päällä. Tällä kertaa tulee Kristus-kuva näyttäytymään ylhäällä vuoren huipulla, niin että kaikki voivat nähdä sen. Jälleen ihmiset näkevät ja hämmästyvät suurta ihmettä. Jumala tulee myös jonkin aikaa suojelemaan Pohjoismaan ihmisiä ajan vaivoilta, niin kauan kuin jumalankuva on näkyvissä, eivätkä ihmisten kädet ole murskanneet sen asuntoa.

Kuitenkin jumalattomuus lisääntyy. Ihmisten epäusko tulee suuremmaksi ja suuremmaksi. Vuori jumalankuvineen murskataan. Jumala ottaa silloin suojelevan kätensä Pohjoismaan kansan päältä. Ne vaivat, joilta tuota kookasta kansaa on niin kauan säästetty, tulevat heidän ylleen seitsenkertaisesti ja jälleen seitsenkertaisen pahempina kuin ne vaivat, jotka ovat kohdanneet muita maapallon maita ja kansoja.”

”Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä; ja ne vuoret olivat vaskivuoria. 1. vaunujen edessä oli punaisenruskeat hevoset, 2. vaunujen edessä oli mustat hevoset, 3. vaunujen edessä oli valkeat hevoset, ja 4. vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset… Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joitten edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät, ja menevät halusta, kuljeksimaan maata… Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa.” – Sakarja 6:1-8

Lähes 60 vuotta sitten ilmestynyt Kristus-kuva on nyt unohdettu ja nyt huudetaan ”ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala” ja nyt on menossa valtava luopumuksen aika, vaikkakin yhtä aikaa myös Messiaaseen uskovat lisääntyvät ennätysvauhdilla muualla maailmassa. Pohjoismaat ovat ennustuksen mukaisesti saanut nauttia aivan erityistä hyvinvointia ja varmasti aivan pian tulee ”välkkyvä vuori näyttäymään” alottaen suuren herätyksen Pohjolassa, jonka jälkeen alkaa tuo hirvittävä seitsenkertainen tuomio Messiaaseen uskovien lähdettyä. Sakarja kertoo kirjansa 6. luvussa merkillisen profetian neljistä vaunuista, joita vetävät erilaiset hevoset ja ne kuvaavat näitä maailmanlaajuisia siunauksia ja tuomioita seuraavasti.

 1. Punaisenruskeat hevoset. Punainen on sodan väri (Ilm. 6:4) ja pitkän rauhan ajan lopettaa yllättävä sota (1. Tess. 5:3), joka voi olla tuleva sota Lähi-idässä, vaikkakaan Sakarja ei tässä kerro mihin nämä vaunut menevät.
 2. Mustat hevoset. Musta on puutteen (Ilm. 6:5-6) ja katumuksen (Ilm. 6:12) väri, joka seuraa sotaa ja valmistaa herätykseen. Tämä puutettava kuljettavat vaunut menevät pohjoiseen, joka voi kuvata Pohjoismaita.
 3. Valkeat hevoset. Valkeus on puhdistuksen ja parannuksen väri (Jes. 1:18) sekä näistä vaunuista mainitaan vielä erikseen, että ne ”saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa”. Nämä valkeat hevoset seuraavat mustia hevosia, eli puute tuo perässään herätyksen ja ihmiset alkavat miettiä jälleen ikuisuus asioita.
 4. Täplikkäät, väkevät hevoset. Lopulta alkaen etelästä lähtee täplikkäät levittyen ympäri maailmaa ja nämä viimeiset hevoset kuvaavat väkevää eksytystä kuten myös Paavali kirjoitti: ”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen”. Voi hyvinkin olla mahdollista, että nämä viimeiset ja väkevät hevoset pääsevät ratsastamaan kuitenkin vasta, kun Herra Jeesus on hakenut uskovat pois pahuutta näkemästä.

Kuten tämä ennustus toteaa, tulee siunauksia, mutta myös tuomioita. Tulee herätystä, mutta myös luopumusta. Oletko sinä jo herännyt todellisuuteen, että et voi enää istua kahdella istuimella, vaan sinun on tehtävä valinta sillä ero maailman ja universumin Luojan välillä tulee kasvamaan kohti loppua.

”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” – Ilmestyskirja 21:11-12

Hedonismia ja materialismia

kauppakeskus_sello

”Kuka täällä komentaa? Ketä täällä totellaan? Kahta suurta jumalaa, Ahneutta ja Rahaa, joiden temppeleinä toimivat pörssit ja ilotalot, markkinat, marketit, kaupunkien värivalot.”

Näin kertoo kotimaisen Kotiteollisuus -artistin laulunsanat Minä olen -laulussa. Sanat ovat erittäin osuvat ja kertovat mitä tänä päivänä palvotaan, ja jonka papeilta eli analyytikoilta kysytään, mikä on oikein ja väärin, kun raha ratkaisee kaiken. Ja yhteiskuntamme ja hallituksemme päätehtävä on pitää tämä oravan pyörä pyörimässä. Kun sitten joku tipahtaa tästä hullusta pyörästä, niin hänet nähdään yhteiskunnalle ongelmana, samalla tavalla kuin mammonaa tuottamattomat lapset ja vanhukset, jotka halutaan sulkea omiin laitoksiinsa, jotta tehokkaassa työiässä olevat ihmiset voivat maksimoida tehokkuutensa ja mammonan tuotannon. Työskentele kovemmin, ansaitse enemmän, osta enemmän ja jatka eteenpäin…

00-rat-race-01

”Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta.” – Saarnaja 5:10

Nautintojen nousu

eve_temptation

”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.” – 1. Mooseksen kirja 3:6

Kun saatana oli saanut ensin houkuteltua valheella Eevan mukaan ja herätetty hänen kiinnostuksen, niin sen jälkeen siitä nautinnot kohteesta tulee vastustamaton, sillä Eeva huomasi tämän että se oli ”ihana katsella ja suloinen”, kuten aina kaikki nautinnot ovat; seksi, huumeet ja uudet tavarat, mutta lopulta ne toimivatkin päinvastoin, niin että ihminen joutuu piiloutumaan. Hyvin monesti synti tehdäänkin pimeässä ja yöllä, siinä missä rehellinen ja oikeudenmukainen teko päivänvalossa. Muinaiset Kirjoitukset kertovat, että nautinnot ja niiden tavoittelu nousevat huippuunsa viimeisinä päivinä.

yleisö

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset… [silloin] rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-4 (Raamattu Kansalle)

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan…” – 2. Pietarin kirje 3:3

”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan.” – Juudaan kirje 1:18

Niin Paavali, Pietari kuin Juudakin varoittavat viimeisinä päivinä samasta asiasta; nautintojen perässä juoksevista pilkkaajista. Tämä on siis viimeisien päivien tunnusmerkki, että ihmiset haluavat uppoutua ajallisiin nautintoihin eivätkä peittele sitä, vaan pilkkaavat Messiaaseen uskovia. Messias Jeesus itse sanoikin, että ennen Hänen tuloansa on ihmiset kuten ”ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat” (Matt. 24:38) juosten erilaisten nautintojen perässä sekä myös Hän sanoi kolmeksi viimeiseksi varoitukseksi juuri hedonismista eli nautinnoista tulevat huumeet, juoppouden ja taloudelliset murheet. Hän sanoi myös, että on oleva kuin Lootin päivinä Sodomassa (Luuk. 17:28) ja samalla tavalla kuin Lootia rietasten vaellus irstaudessa vaivasi ja kiusaantui hurskaassa sielussaan (2. Piet. 2:7-8), niin myös monet uskovat joutuvat kiusaukseen…

säädytön_pukeutuminen

”Minä tahdon… että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.” – 1. kirje Timoteukselle 2:8-10

”Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.” – 1. Pietarin kirje 3:3-4

Monet Kirjoituksien kohdat kertovat, että naisten ei tulisi elää irstaasti ja jumalattomuuden perikuvana pidetäänkin porttoa eli prostitoitua naista, kun taas hyveellistä uskovaista pidetään neitsyyenä. Paavali ja Pietari molemmat tässä nostavat esille, että erityisesti uskovien naisen pukeutuminen tulisi olla säädyllistä ja kauneus ennen kaikkea sisäistä. Jos et siis ole mukana ”bisneksessä”, älä mainosta…

Lisää tavaraa, lisää tavaraa…

christmas-tree-with-presents

”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.” – Luukkaan evankeliumi 17:28-30

”Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.” – Hesekiel 16:49-50

Ihmiset hukkuvat tänä päivänä tavaroihin, mutta kuitenkin itsemurha tilastot synkkenevät ja monet lopettavat päivänsä havaittuaan, että he eivät voineet löytää materiaalista tai nautinnoista pysyvää iloa tai rauhaa. Kirjoitukset sanovatkin, että ”jumalattomilla ei ole rauhaa” (Jes. 48:22). Saatana on myös pyrkinyt korvaamaan kristilliset juhlapyhät, kuten Jouluna on Jeesus korvattu Joulupukille, Pääsiäisenä Jeesus on korvattu Noidilla (tai Pääsiäispupulla) ja Pyhäinpäivän viesti kuolemasta on yritetty muutta kuolemaa pilkkaavalla Halloweenilla, ja kaikissa näissä juhlissa materiaali esittää nykyisin tärkeää osaa.

Bileet ovat ohitse!

lama

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.” – Jaakobin kirje 5:1-3

Koska niin hedonismin eli nautintojen ja materialismin eli tavaroiden takana on raha eli mammona, niin on universumin Luoja alkanut ravistella nyt taloutta. Tämä alkoi Talouden Tornien (World Trade Center) kaatumisella ja se tulee jatkumaan niin kauan, kunnes tehdään parannus tai tulee täydellinen tuho. Kuitenkin, jo 1930– ja 1990- lamojen aikana voitiin havaita, että kun universumin Luoja tällä tavalla kutsui parannukseen, niin osa teki parannuksen ja toinen taas käytti viimeiset rahansa nautintoihin ja materialiin sanoen: ”Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme” (Jes. 22:13).

New-York-City-Skyline

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: ’Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun’.” – Luukas 4:6-7

Saatanan viesti on tänäkin päivänä sama kuin se oli Messias Jeesukselle 2000 vuotta sitten;  hän on valmis antamaan koko maailman loiston ja rikkaudet, että sinä kumartaisit häntä todellisen universumin Luojan sijaan. Vaikka onkin hyvä varautua tulevaisuutta varten, on tärkeintä omata ikuisen aarre, jota kukaan ei voi sinulta ryöstää, sillä kaikki näkyvä tulee katomaan. Tätä ikuista aarretta ei voi tämän maailman ruhtinasta antaa sinulle, mutta Messias Jeesus voi sen antaa sinulle

”Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: ’Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?’ Ja hän sanoi: ’Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse’. Mutta Jumala sanoi hänelle: ’Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?’  Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.” – Luukkaan evankeliumi 12:16-21

Ole valmis!

Aikaisemmissa artikkeleissa olen tuonut esille monta tuomiota, jotka ovat kohtaamassa maailmaamme. Jo nyt olemme nähneet luonnonkatastrofien lisääntyvän ja luonnon käyvän villimmäksi, talouden käyvän yhä epävarmemmaksi ja meidän yhteiskuntamme käyvän yhä heikommaksi monia uhkia vastaan kyberterrorismista ydinonnettomuuksiin. Jos tai kun yhteiskuntamme romahtaa, voi olla mahdollista että kristityt ovat näkemässä tulevista tuomioista niiden alkua, aivan kuten toisen maailman sodan aikana. Näin ollen herää kysymys, että varautuivatko Kirjoituksien uskovat ja jos niin miten?

sandy_fire_queens

”Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä?” – Psalmit 11:3

Profeettojen kehoitukset suojautua myrskyltä

riot_fire

”Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa… Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.” – Habakuk 2:1-3

David Wilkerson (7.3.2009)
”Kymmenen vuoden ajan olen varoittanut tuhannen tulipalon syttymisestä New Yorkin kaupungissa. Ne tulevat nielaisemaan suur-New Yorkin alueen, mukaan luettuna osia New Jerseystä ja Connecticutista. Suurimmat kaupungit kaikkialla Yhdysvalloissa saavat osakseen mellakointia ja roihuavia tulipaloja – sellaisia joita näimme Wattsissa, Los Angelesissa vuosia sitten. Mellakointia ja tulipaloja tulee olemaan kaupungeissa ympäri maailmaa. Tulemme näkemään ryöväämistä—mukaan lukien Times Squarella, New Yorkin kaupungissa. Se mitä koemme nyt, ei ole taantumaa, tai edes lamaa. Olemme Jumalan vihan alaisuudessa…

Ensinnäkin, annan sinulle käytännöllisen sanoman, jonka sain henkilökohtaiseksi ohjeistuksekseni. Varastoi ruokaa, hygieniatuotteita ja muita perustarpeita 30 päivän ajalle. Suurissa kaupungeissa tavaratalot tyhjenevät tunnissa kun merkit uhkaavasta katastrofista tulevat tietoon…

Sanon itselleni: ei ole tarpeen juosta tai piiloutua. Tämä on Herran vanhurskas teko. Katselen Herraamme hänen valtaistuimellaan hänen lempeän, rakastavan katseensa seuratessa jokaista askeltani—luottaen että hän pelastaa kansansa tulvien, tulipalojen, onnettomuuksien, kaikenlaisten koetuksien keskellä. ”

John Paul Jackson (14.02.2013)

Steve Quayle (10.09.2015)

Kaikki näistä profeetoista siis kehoittavat varastoimaan vähintään muutaman viikon tarpeet, mutta tärkeintä on usko Messias Jeesukseen, jota ilman ei tulevasta voi selvitä tai olla mukana pian tapahtuvassa suuressa evakoinnissa. Varastoimisesta eli kotivarasta artikkelin lopussa lisää.

Haavoittuva maailmamme

Tampere+sade+tulva+k+014

”Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” – Apostolien teot 19-21

Modernia yhteiskuntaamme ei ole rakennettu Kristus-kalliolle, vaan hiekalle, ja on altis monille haavoittuvuuksille. On hyvin todennäköistä, että suuri herätys tapahtuu yhteiskunnan tukipilareiden romahtaessa. Tässä joitakin noista mahdollisista uhkakuvista.

 • Maailmanlaajuinen talouden romahdus, kuten tapahtui 1930-luvun laman aikana ja josta seurasi lopulta toinen maailman sota.
 • Ennen näkemättömän voimakkaat myrskyt ja tulvat, kuten vahvemmat trombit ja rankkasateet.
 • Kemiallinen vuoto tai ydinvoimala onnettomuus, kuten Japanissa ja 1980-luvulla Tshernobylin onnetomuus, joka vaikutti tuolloin Suomeenkin.
 • Sähkömagneettinen pulssi (EMP) tai aurinkomyrsky, kuten 1800-luvulla joka tuhosi silloisen lähes olemattoman sähköverkon, mutta tänä päivänä olisi erittäin tuhoisa hävittäen sähköverkon, Internetin, puhelinverkot, GPS-navigoinnin, polttoainepumput ja pankkipalvelut sekä monet muut palvelut.
 • Internetin osittainen tai kokonainen kaatuminen kyberterrorismin seurauksena.
 • Maailmanlaajuinen pandemia, kuten lintu- ja sikaflunssa.
 • Kansannousu tai terroristi-isku, joka tuhoaa jonkin yhteiskunnan elintärkeään laitoksen.
 • Venäjän eli Googin hyökkäys Suomeen, kuten hyökkäys Georgiaan. Tästä hyökkäyksestä myös monet ovat profetioineet.
 • Asteroidin, komeetan tai meteoriitin iskeytyminen maahan. Kirjoitukset lopun aikoina taivaalla näkyvän ihmeellisiä merkkejä, tähtien putoavan ja taivaiden voimien järkkyvän. Venäjälle keväällä 2013 iskenyt meteoriitti aiheutti 500 Hiroshiman ydinpommin tuhon!

Niin kauan kuin yhteiskunnamme yllä on universumin Luojan suojaava ja siunaava käsi, varjelumme näiltä vitsauksilta, mutta mitä enemmän käännymme jumalattomuuteen ja Israelia vastaan, sitä todennäköisempää näiden edellä mainittujen uhkakuvien toteutuminen. Myös Antikristus tulee nousemaan kaaoksen keskeltä ”sankariksi”, jolloin on todennäköistä että ylöstempaus tapahtuu tällaisen kriisin aikana, joka varmasti on myös vahvaa herätyksen aikaa.

Mikä vahva todistus se onkaan jumalattomalle maailmalle, jos kristityt ovat valmiita ja loistavat pimeässä tuolloin kuin tähdet. Yhteiskunta ei pysty huolehtimaan puhtaasta vedestä, ruuasta ja muista tarpeista, kuin muutamia päiviä, jonka jälkeen hyvin nopeasti anarkia valtaa, kuten Yhdysvalloissa tapahtui Hurrikaani Katrinan aikana. Mutta näissäkin Hurrikaaneissa valmistautuneet ihmiset kärsivät vähiten ja pystyivät hyödyntämään varastojansa sekä sen sijaan, että olisivat olleet pelkkiä uhreja, he kykenivät auttamaan muita.

YLEn Suomi alas 15 minuutissa -dokumentti kertoo, kuinka haavoittuva meidän sähköstä riippuva yhteiskunta todellisuudessa onkaan!

Nooa – Kaikkien selviytyjien isä

noah_building_ark

”Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa… Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille.” – 1. Mooses 6:13-21

”Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.” – Heprealaiskirje 11:7

Kirjoituksista löytyy monta esimerkkiä valmistautumisesta tulevaan katastrofiin, kuten Joosef joka kokosi viljaa seitsemäksi vuodeksi, mutta varmasti Nooa on paras esimerkki selviytymisestä ja valmistautumisesta universumin Luojan lupaamaa katastrofia varten.

Nooan sanotaan olevan vanhurskauden saarnaaja (2. Piet. 2:5) ja hän julisti parannusta kunnes arkki oli valmis. Varmasti kärsivällistä valmistumista pilkattiin vuosikaudet. Samalla tavalla meidänkin on jatkettava loppuun asti ahkerana Messias Jeesuksen julistamista ja Kristus arkin valmistamista. Ja koska Kirjoitukset sanovat, että viimeisinä päivinä on oleva kuin Nooan päivinä, niin silloin meidänkin jokaisen on hyvä olla kuin Nooa ja hankkia kaikkinaista ravintoa ja tarvikkeita tulevaa varten.

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.” – Luukas 17:26-27

Älä huolehdi, vaan valmistaudu

store_room_Utah-Preppers

”Järkevä näkee vaaran ja piiloutuu, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja joutuvat kärsimään.” – Sananlaskut 22:3 (RK)

Ensinnäkin, sinun on kysyttävä itse universumin Luojalta, että näkeekö Hän sinun tarvetta varautua mahdollista tulevaa katastrofia varten, sillä Hänellä on joka tapauksessa kaikki hallinnassa koko ajan eikä mikään tule Hänelle yllätyksenä. Toistaiseksi, tarkoitus ei ole pelotella tai luoda paniikkia, vaan kuten edellinen viisaan kuningas Salomonin sananlasku sanoo, niin on järkevää valmistautua kun näkee vaaraan. Se ei ole siis uskon puutetta, vaan päinvastoin luottamista Hänen sanansa toteutumiseen ja ojentautumista sen mukaan. Parhaassa tapauksessa mitään tuomiota ei tule ja tapahtuu Herran pikainen paluu, niin että varastosi jää jäljelle jääneille, jotka kiittelevät uskostasi ja viisaudestasi.

Erityisesti, jos olet perheellinen, niin olet silloin vastuussa koko perheesi hyvinvoinnista ja sinulle on annettu käsky huolehtia heistä. Ja mikä olisi hädän hetkellä esimerkillisempi isä tai äiti, kuin sellainen joka niinä päivinä voi olla apuna etkä vaivana muillekin ihmisille.

kotivara

”Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.” – 1. Timoteus 5:8

Suomessa viranomaiset suosittelevat varmuusvarastoa eli kotivaraa viikoksi, niin että tarvittaessa selviydyt kaupassa käymättä yhden viikon. Tämä oli tietenkin täysin normaali toiminta vielä muutama vuosikymmen sitten, kun ihmisillä oli kellarit ja omat ruokavarastot asuttaessa maalla ja ollessa omavaraisia. Tässä lista joistakin tavaroista, joita on hyvä varata varastoon.

 • Elintarvikkeita, jotka säilyvät hyvin.
 • Vettä (tai vesilähde kuten kaivo).
 • Lääkkeitä (myös joditabletteja) ja hoitovälineitä.
 • Hygieniatarvikkeita kuten pesuaineet ja WC-paperi.
 • Radio, joka toimii paristoilla sekä paristoja siihen.
 • Taskulamppu.
 • Kynttilöitä.
 • Tulentekovälineet.

Tässä joitakin esimerkkejä, mutta kotivara ei tarvitse olla sen ihmeellisempi, kuin pieni lisä normaalin ruuan varaamiseen, vaikakkin voi olla myös kattavampikin. Lisää varautumisesta kannattaa lukea Suomen puolustusministeriön oppaasta ”Pahasti poikki”.

Yhteiskuntamme on monella tasolla kaatumassa ja jatkuva sodan uhka on aivan ovella, kuten 1930-luvun lopulla, jolloin nyt on aika valmistautua hengellisesti ja materialistikin. Tekeminen monesti myös vahvistaa uskoa, kun teet sitä mihin uskot. Kuten partiolaiset sanovat: ”Ole valmis!”

”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:3-4

Kertomuksia Sodomasta ja Gomorrasta

Kirjoitukset kertovat, että maailmassa meno tulee olemaan ennen Messiaan paluuta kuin Sodomassa ja Gomorrassa. Tämän takia on hyvä nähdä mitä sodomalaisten ja yhteensä viiden lakeuden kaupungin synti elämä todella oli.  Tässä muutama kertomus noista kaupungeista apokryfisestä Oikeamielisen kirjasta. Suomennokson on tehnyt allekirjoittanut vuoden 1887 englannin kielisestä käännöksestä.

”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.” – Luukas 17:28-30

Haureuden ja irstauden huipentuma

dogging

”Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.” – 2. Pietarin kirje 2:6-8

”Noina päivinä kaikki Sodomon ja Gomorran, ja kokonaisuudessaan viiden kaupungin, ihmiset olivat perin pahoja ja syntisiä Herraa vastaan ja he ärsyttivät Herraa kauhistuksillaan, ja vahvistuivat iljetyksissään ja ylimielisyydessään Herran edessä, ja heidän pahuutensa ja rikoksensa olivat noina päivinä suuret Herran edessä. Ja heillä oli maassaan erittäin avara laakso – noin puolen päiväin kävelymatka – ja siellä oli vesilähteet ja suuri määrä nurmikasveja ympäröi veden. Ja kaikki Sodoman ja Gomorran ihmiset menivät sinne neljä kertaa vuodessa, vaimojensa ja lapsiensa ja kaiken heille kuuluvansa kanssa, ja he ilakoivat siellä soinnuin ja tanssein. Ja ilakoinnin aikaan he kaikki nousivat ja kävivät käsiksi heidän naapuriensa vaimoihin, ja jotkut, naapureiden neitsyttyttäriin, ja he nauttivat heistä, ja jokainen mies näki vaimonsa ja tyttärensä hänen naapurinsa käsissä ja ei sanonut sanaakaan. Ja he tekivät niin aamusta yöhön, ja he jälkeenpäin palasivat kotiin, jokainen mies taloonsa ja jokainen nainen telttaansa.” – Oikeamielisen kirja 18:12-14

Noiden kaupungkien irstaus ja haureus meni niin pitkälle, että he järjestivät neljä kertaa vuodessa ”bileet”, joissa he vaihtoivat vaimoja ja antoivat tyttäriänsä käytettäväksi julkisesti hyväksi. Meidän ennen niin hyveellinen Suomemme on kääntynyt samalla tielle, kun kaupungeissa mainostetaan erityisiä pettämissivustoja, harrastetaan seksiä julkisesti, pukeudutaan minimaallisiin vaatteisiin, pornoa on saatavilla jokaisesta älypuhelimesta tietokoneeseen enemmän kuin voi katsoa ja mielenosoitukset muuttuvat yläosattomiksi. Kaikki saastan portit ovat nyt avoinna.

Luonnottomat lihanhimot

gayflag

”Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.” – Juudaan kirje 1:7

”Ja heidän neljän tuomarinsa tahdosta Sodoman ja Gomorran väellä oli sängyt pystytettyinä kaupunkien kaduille, ja jos joku mies tuli näihin paikkoihin he tarttuivat häneen ja veivät hänet yhteen heidän sängyistään, ja väkisin laittoivat hänet makuulle. Ja kun hän makasi alhaalla, kolme miestä seisoi hänen pään vieressä ja kolme hänen jalkojensa, ja mittasivat hänet sängyn pituudella, ja jos hän oli lyhyempi kuin sänky, nämä kuusi miestä venyttivät häntä kummastakin päästä, ja kun hän huusi heille, he eivät vastanneet hänelle. Ja jos hän oli pitempi kuin sänky, he vetivät yhteen sängyn päiden molemmat puolet, kunnes hän oli kuoleman porteilla. Ja jos hän jatkoi huutamista heille, he vastasivat hänelle, sanoen: ’Täten tehdään hänelle joka tulee meidän maahamme’.  Ja kun miehet kuulivat kaikista näistä asioista mitä Sodoman kaupunkien väki teki, he pidättyivät tulemasta sinne.” – Oikeamielisen kirja 19:3-7

Vaikka kertomus ei suoraan kerro, niin homoseksuaalisuus oli yleistä Sodomassa ja Gomorrasta, niin että homoseksuaaleja ja muita luonnotonta seksiä harrastavia kutsuttiinkin ennen sodomiiteiksi. Nyt ei ainoastaan sekulaari yhteiskunta hyväksy näitä perversioita, vaan jopa kirkoissa järjestetään jumalattomia Sateenkarimessuja, jotka ylistävät homoseksuaalisuutta. Näitä kutsutaan myös Pride-messuiksi ja sana pride tulee englannin kielen ylpeyttä tai pöyhkeyttä tarkoittavasta sanasta, joka Kirjoituksien mukaan käy lankeemuksen edellä ja vie perikatoon: ”Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy lankeemuksen edellä”. (Snl. 16:18).

Muukalaisvihamielisyys ja ahneus

kerjäläinen

”Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.” – Hesekiel 16:49-50 49

”Ja kun köyhä tuli heidän maahansa, he eivät antaneet hänelle hopeaa tai kultaa, ja saivat julistuksen aikaan koko kaupungissa, ettei hänellä annettaisi leivän murustakaan syötäväksi, ja jos muukalainen sattui jäämään sinne muutamaksi päiväksi, ja kuolemaan nälkään, saamatta leivän murusta, niin hänen kuoltuaan kaikki kaupungin väki tuli ja otti hopeansa ja kultansa mitkä he olivat antaneet hänelle. Ja nuo jotka tunnistivat hopean tai kullan minkä olivat antaneet hänelle, ottivat sen takaisin, ja hänen kuoltuaan he lisäksi riisuivat häneltä vaatteensa, ja he taistelivat niistä, ja naapurinsa voittaja otti ne. Tuon jälkeen he kantoivat ja hautasivat hänet jonkin pensaan alle aavikolle. Niin he tekivät kaikkina päivinä kenelle vain joka tuli heidän luokseen ja kuoli heidän maassaan.” – Oikeamielisen kirja 19:8-10

Vaikka lakeuden kaupungeilla oli korkea hyvinvointi ja yltäkylläisyys, he kielsivät auttamasta köyhiä ja olivat valmiita ryöstämään köyhän, aiheudettuaan hänen kuoleman. Suomessakin enemmistö karkoittaisi romanikerjäläiset ja vaativat kerjäämisen kieltämistä lailla. Sodomassa olikin tapana kuuluttaa köyhän nähtyään, että hänelle ei saisi antaa leivän murustakaan.

Pyhä pahaksi ja paha pyhäksi

yleisö

”Sillä matkaaja tuli Adman kaupunkiin ollakseen siellä koko yön, aikomuksenaan mennä kotiin aamulla, ja hän istui vastapäätä nuoren naisen isän taloa, jäädäkseen sinne, sillä aurinko oli laskenut kun hän saapui siihen paikkaan. Ja nuori nainen näki hänet istumassa talon ovella. Ja hän kysyi naiselta kulausta vettä… Ja se nuori nainen meni siihen taloon ja haki miehelle leipää ja vettä juotavaksi ja syötäväksi. Ja tämä tapaus tuli tiettäväksi Adman väelle, ja he kokoontuivat ja toivat sen nuoren naisen tuomarien eteen, että he tuomitsisivat naisen tästä teosta. Ja tuomari sanoi: ’Kuoleman tuomio on pantava täytäntöön tälle naiselle, koska hän on rikkonut meidän lakiamme, ja sen takia tämä on päätös hänestä’. Ja noiden kaupunkien väki kokoontui ja toi ulos sen nuoren naisen, ja voitelivat hänet hunajalla päästä varpaisiin, kuten tuomari oli säätänyt, ja he asettivat hänet mehiläisparven eteen jotka olivat silloin heidän pesissään, ja ne mehiläiset lensivät naisen päälle ja pistivät häntä että hänen koko vartalonsa turposi. Ja se nuori nainen huusi mehiläisten vuoksi, mutta ei kukaan huomioinut häntä tai säälinyt häntä, ja hänen huutonsa nousi taivaaseen.” – Oikeamielisen kirja 19:37-43

Nyt ei enää tyydytä välinpitämättömyyteen ja sivusta seuraamiseen, vaan hyökätään avoimesti Kirjoituksia ja Messiaaseen uskovia vastaan, kääntäen pyhän pahaksi ja pahan pyhäksi. Kirjoitukset, oikeudenmukaisuus ja auttaminen ovat uusia paheita, siinä missä irstaudet, juoppous ja muu syntie elämä on muuttunut ihmisille pyhimmiksi asioiksi, joihin ei saa puuttua. Syyttömien tappaminen ja oikeuden vääristäminen oli viimeinen pisara lakeuden kaupunkien kohdalle, niin että sen jälkeen noiden kaupunkien päälle satoi tulta. Nyt tapetaan tuhansia syntymättömiä lapsia joka vuosi Suomessa, samalla kuin koko yhteiskunta korruptoi ja rapistuu koko ajan kääntyen yhä enemmän epäoikeudenmukaiseksi. Tälle yhteiskunnalle tulee epäilemättä tuho yhtä yllättäen kuin Sodomalla ja Gomorralle. Messias Jeesus varoittaakin haikailemasta tämän synnissä elävän maailman perään ja sen sijaan on katse pidettävä Hänessä, joka pian saapuu!

”Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa!” – Luukas 17:31-32