Viimeisten päivien siveettömyys

Muinaiset Kirjoitukset kertovat, että viimeisinä päivinä ihmiset menevät naimisiin ja antavat tyttäriään naitavaksi kuin Nooan päivinä, joiden jälkeen sateenkaari ilmestyi, ja on oleva kuin Lootin päivinä kuin Sodomassa, jossa ihmiset harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin. Tämän voimme nähdä maailmassa, mutta myös Messias Jeesuksen seuraajien joukossa on avioerot ja porno lähes yhtä tavanomaista. Mitkä ovat haureudeksi kutsutun synnin seuraukset uudestisyntyneen elämässä niin miesten kuin naistenkin keskuudessa ja kuinka voit voittaa taistelun tätä syntiä vastaan?

”Sillä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet, hänen suunsa on öljyä liukkaampi. Mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan vetävät hänen askeleensa.” – Sananlaskut 5:3-5

Himokkaat miehet

good_and_evil

”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: ’Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan’. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.” – Juudas 1:17-19

Juudaan kirje kertoo viimeisten päivien eksytyksestä ja se onkin juuri ennen Ilmestyskirjaa Kirjoituksien toiseksi viimeisenä kirjana.

Äkkiä luettuna edeltävät jakeet näyttäisivät puhuvan Messias Jeesuksen seuraajajoukon ulkopuolella olevista jumalattomista ihmisistä, mutta itse asiassa se kertoo Messiaan seuraajista, jotka elävät omien himojensa mukaan ja ovat hengellisesti kuolleita sielullisia ihmisiä, jotka vain aiheuttavat hajaannusta jatkuvalla valituksella.

Yksi ja suurin himo on tänä päivänä huorintekeminen.

Kuningas Salomon oli kaikkien himokkaiden miesten esikuva, jolla oli 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa (1. Kun. 11:3). Hänen nuoruudessaan kirjoittama Laulujen laulu -kirja on Kirjoituksien yksi 66 kirjasta Esterin kirjan lisäksi, jossa ei mainita universumin Luojaa suoraa laisinkaan, vaan siinä puhutaan jopa eroottisella tavalla miehen ja naisen välisestä kanssakäymisestä. Kuitenkin, sitten kun Salomon vanheni hän kirjoitti Sananlaskujen kirjan ja sen luvuissa (kuten. 5-7) hän varoittaa vieraista vaimoista, sillä ne toivat hänen elämäänsä myös vieraat jumalat ja kiinnostuksen kohteet.

”Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, ja kurittava nuhde on elämän tie, että varjeltuisit pahasta naisesta, vieraan vaimon liukkaasta kielestä. Älköön sydämesi himoitko hänen kauneuttaan, älköönkä hän sinua katseillaan vangitko. Sillä porttonaisen tähden menee leipäkakkukin, ja naitu nainen pyydystää kallista sielua… Samoin käy sen, joka menee lähimmäisensä vaimon luo: ei jää rankaisematta kukaan, joka häneen kajoaa.” – Sananlaskut 6:23-29

Yksinkertaisin, helpoin ja nopein tapa löytää vieras porttonainen on tänä päivänä porno. Vain pari klikkausta ja saat himoita vieraita niin paljon kuin jaksat katsoa mitä irstaimilla tavoin.

Tuoreet tutkimukset kertovatkin pornosta, että ”lähes 90 % miehistä katsoo pornoa säännöllisesti. Myös naisten pornon käyttö on kasvussa.Tällä hetkellä yksi suurimmista käyttäjäryhmistä ovat 11-17 vuotiaat nuoret. Eikä käyttäjien uskonnollisella vakaumuksella näytä olevan merkitystä. Kristityt katsovat pornoa lähes yhtä paljon kuin ei kristityt”. Muut tutkimukset osoittavat taas, että porno lisää sukupuolista ahdistelua, porno lisää sekstistisiä käsityksiä, porno heikentää puolison itsetuntoa, porno lisää väkivaltaista käytöstä, porno aiheuttaa seksuaalisen halun menettämistä, pornolla on haitallinen vaikutus lapsiin, ja monia muita ongelmia kuten pornoriippuvuus.

Mediassa olemme saanet lukea vanhoillis-lestadiolaisten tekemästä lasten hyväksikäytöstä, olemme lukeneet katolisten pappien tekemästä homoseksuaallisuudesta ja mediassa monet vastaavat synnit ovat kuohuttaneet hengellisiä yhteisöjä, jotka ovat osa Messias Jeesuksen seuraajajoukkoa.

Myös tutkimalla herätysliikkeitä voidaan havaita, että monet suuret evankelistat ja saarnamiehet ovat aloittaneet juoksunsa hyvin voittaen jopa tuhansia sieluja pelastukseen, mutta monet ovat kuolleet HIV-positiivisina irstauksiin. Itse olen saanut myös uskovilta yhteydenottoja tämän asian tiimoilta ja Henki on paljastanut minulle jopa eräiden seurakuntien pastorien omaavan ongelman pornon kanssa. Ongelma on siis todellinen ja se alkaa pienestä vilkaisusta vieraaseen – ehkäpä viattomalta vaikuttavasta viihdeohjelmasta TV:ssä.

En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on, eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se minuun tarttua. Nurja sydän väistyköön minusta; pahasta minä en tahdo tietää.” – Psalmit 101:3-4

Pornon katsomille eli huorintekemisellä kaikista suurin vaikutus on sydämen muuttuminen nurjaksi ja Kirjoitukset sanovatkin, että ”yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee” (San.  4:23) ja uskova, joka on pornon orja sahaa omaa oksaansa, joka enemmin tai myöhemmin aina katkeaa ja paljastuu aiheuttaen onnettomuuden.

Kyseessä on kuitenkin maallista vaellusta paljon vakavammasta asiasta, sillä koska porno on vieraiden katselemista ja huorintekemistä sydämessä, niin Kirjoitukset sanovat yksiselitteisesti että ”eivät haureelliset (kr. ’pornos’) eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat… peri Jumalan valtakuntaa.” (1. Kor. 6:9-10).Et kai sinä halua pornon takia menettää taivasten valtakuntaa ja joutua helvettiin?

”Te olette kuulleet sanotuksi: ’Älä tee huorin’. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.” – Matteus 5:27-29

Irstaat naiset

404.jpg~original

”Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee! Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen.” – Matteus 18:7-8

Aivan saman varoituksen kun Messias Jeesus antoi naista himoiten katsovaa, antaa hän saan varoituksen sille jonka kautta viettelykset tulevat. Miehet etsivät kosketeltavaa, naiset etsivät koskettajaa.

Tässä viettelykseksi käännetty sana on kreikan kielen skandalon-sana, joka tarkoittaa loukkausta, ansaa tai kompastuskiveä. Se on myös sana, josta saamme kieleemme sanan skandaali.

Valitettavan useat naiset Messias Jeesuksen seuraajajoukossa toimivat sillä tavalla, että heistä tulee miehille kompatuskivejä, joihin sitten horjuvat miehet kompastuvat ja seurauksena on se skandaali!

”Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.” – 2. Pietari 2:7-8

Messias Jeesus sanoi viimeisesti päivistä ennen Hänen tulemustaan, että ”niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä… samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.” (Luuk. 17:28,30). Ja voimme yhteiskunnasta huomata, että näin on käymässä. Tähän kuuluu myös Messias Jeesuksen seuraajajoukko valitettavasti ja ennen niin hurskaat ja siveelliset naiset.

Tiedän uskovia ja he ovat olleet yhteydessä taistellen tämän asian kanssa Messiaan seuraajajoukon kokouksissa. Heitä rietasten vaellus vaivaa ja he hurskaassa sielussaan kiusaantuvat, kun näkevät minihameita, paljastavia kaula-aukkoja ja vietteleviä naisia uskovien kokouksissa.

Siinä missä miehet kiihottuvat himokkailla katseilla, niin naiset kiihottuvat himokkaista katseista. Kumpikin näistä on syntiä ja Kirjoituksien totuuden vastaista, mutta myös haitallista ihmiselle itselleen.

Kirjoituksissa kehoitetaankin tai paremminkin rukoillaan, ”että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Messiaan (Kristuksen) päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi” (Fil. 1:9-10).

”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.” – 1. Pietari 3:1-4

Kirjoitukset kehottavat naisia vaeltamaan puhtaina ja kunnioituksena. Kaunistus ei tulisi olla vain ulkonaista, vaan sisäistä sydämestä lähtevää kauneutta, joka säteilee silmistä, olemuksesta ja tekemisestä, niin että pelkästään niiden kautta voidaan luoda ihmisiin niin suuri vaikutus että he löytävät Messias Jeesuksen.

Käytännön vinkkeinä naisille sellaiset perusasiat pukeutumisesta, että olkapäät ja polvet tulee olla siveellisellä naisella peitettyjä sekä kaula-aukosta ei sovi näkyä rintavako.

Pastoreille, vanhimmistolle tai miehille voi monissa seurakunnissa olla vaikeaa tai kiusallista tuoda tätä asiaa esille, kun he hurskaana ”Loottina” näkevät kiusallisen tilanteen. Siksi Kirjoitukset antavat tästä vastuun vanhemmille naisille, sillä ”vanhat naiset olkoot… hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.” (Tit. 2:3-5).

Entäpä jos sinä Messias Jeesuksen palvelijatareksi haluava olet huorintekijä, viettelijätär tai irstas nainen, joka kyllä tietää tehneensä vääriin?

Uuden liiton Kirjoituksissa Messias Jeesuksen ihmeellistä ylösnousemista kuolleista oli ensimmäisenä todistamassa Israelin Magdalasta kotoisin ollut Maria, joka oli syntinen prostituoitu ja Jeesus oli ajanut hänestä ulos seitsemän pahaa henkeä (Mark. 16:9). Silti tämä kunnia annettiin hänelle, kun hän puhdistui vääryyksistä. Ja niin ikään uskon sankarien joukkoon Heprealaiskirjeen 11. luvussa lasketaan prostituoituna toiminut Raahab (Hepr. 11:31), joka pelasti oman koko perheensä ja sukulaisensa uskonsa tähden.

”Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: ’Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?’ Hän vastasi: ’Herra, ei kukaan’. Niin Jeesus sanoi hänelle: ’En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee’.” – Johannes 8:10-11

Siinä missä synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttiseksi. Joka on paljon syntiä tehnyt, hän paljon rakastaa. Näin tapahtuu niiille, jotka katuvat ja pyytävät anteeksi pahoja tekojaansa Messias Jeesuksen sovitustyön kautta.

Entä, kuinka päästä irti riippuvuudesta ja kuinka välttyä enää lankeamasta uudelleen siihen?

Lopun ajan pyhät

1912.jpg~original

”Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?” – Markus 12:24

Häviämme taistelun jos luotamme omaan viisauteen ja omiin voimiin. Nämä ovat korvattava universumin Luojan viisaudella Kirjoituksista ja Hänen väkevällä Hengen Voimallaan.

Kiusaukset voitamme Kirjoituksilla ja Hengen kautta tulevalla Voimalla voitamme synnin, mutta välttyäksemme kiusauksilta ja lankeamisilta, on puettava Häneltä lahjana tuleva sota-asu päälle. Ja ennen kuin pukee sota-asua ylle, on riisuttava vanha puku ja vanha luonnollinen ihminen pois – siihen ei tule enää luottaa!

Messias Jeesus opetti meille taistellessaan erämaassa paholaisen kiusauksia vastaan, että ne voidaan voittaa vain Hengen miekalla Kirjoituksien avulla, sillä aina kun paholainen tuli houkuttelemaan Häntä syntiin, niin Hän sanoi: ”Kirjoitettu on!”. Tämä ase toimii ja sillä kiusaus lähtee! Kun synti alkaa viekotella ajatuksissasi, muistuta sitä vaikka sanomalla ääneen: ”Kirjoitettu on: ’haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä’.”.

”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet… Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.” – Efesolaiskirje 6:11,13

Universumin Luoja toimii eritavalla kuin me, kun valitaan palvelijoita.

Hän valitsi Simsonin voittamaan filistealaiset, mutta Simson lankesi vieraaseen filistealaiseen naiseen Delilaan (Tuom. 16:4), joka vietteli paljastamaan hänen salaisuutensa ja niin menetti voimansa, tuli sokeaksi ja joutui orjaksi pyörittämään kiveä, mutta lopulta hän täytti kuitenkin tehtävänsä, kun hiukset kasvoivat takaisin ja hän saivat voimansa takaisin, jolloin hän kaatoi filistealaisten temppelin, johon hänet oli vangittu, ja hän kuollessaan tappoi enemmän kuin eläessään (Tuom. 16:30).

Kuoleminen itselle on avain tänäänkin suurin voittoihin. Ja se on sitä, että puemme sota-asun päälle olemalla itsellemme kuollut riisuttuna kaikesta omasta, sillä ”laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää” (Room. 7:1) ja ”ilman lakia on synti kuollut” (Room. 7:8). Jos siis lopetat oman uskonnollisen lain suorittamisen ja luovutat elämäsi Messias Jeesukselle, on synti kuollut ja voimaton.

”Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;” – Efesolaiskirje 6:18

Toinen esimerkki Vanhan liiton uskon sankareista oli kuningas Daavid, jonka universumin Luoja itse valitsi, koska hän oli Hänen sydämensä mukainen mies (Apt. 13:22), mutta silti kuningas Daavid lankesi syntiin vieraan naisen Batseban kanssa (2. Sam. 11:3) ja siitä seurasi onnettomuus sekä kirous hänen elämäänsä (2. Sam. 11:10). Kuitenkin, hän nöyrtyi, tunnusti syntinsä, paastosi ja alkoi rukoilla armoa (2. Sam. 11:16). Rukous onkin avain ja tuossa tilanteessa Daavidin kirjoittama Psalmi 51 onkin pornoon, huorintekemiseen tai aviorikokseen langenneen hyvä lukea ääneen katuessaan rikkomustaan.

Pelkkä sielullinen rukous ei ole voimallista voittamaan kiusauksia, houtuksia ja viettelyksiä, sillä ”me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme” (Room. 8:26) ja viimeisiä päiviä kuvaava Juudaksen kirje kehoittaakin, että ”rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa” (Juud. 1:20-21). Me siis pysytämme itsemme universumin Luojan rakkaudessa rukoilemalla Hengessä, mutta kuinka se tapahtuu?

”Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä… Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.” – 1. Korinttolaiskirje 14:2,14

Kun ihminen uudestisyntyy, häneen tulee universumin Luojan Henki eli Pyhä Henki asumaan, mutta vasta kun ihminen antautuu ja kutsuu että Pyhä Henki saa vallata hänet kokonaan, ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä ja tästä ensimmäinen merkki on kielillä puhuminen. Tämä on valtava Kirjoituksien suuri salaisuus ja tätä kautta ihminen saa yliluonnollisen universumin Luojalta tulevan väkevän Voiman voittaa henkilökohtaiset taistelut, saada rohkeuden todistaa Messias Jeesuksesta ja tehdä Hänen tahtonsa maan päällä.

Jos sinulle on jotakin vääryyttä, salattua syntiä tai puolitotuuksia, niin menetät tämän Voiman välittömästi, sillä mitään Pyhää ei voi saastaisessa olla ja sinusta tulee astia halpaa käyttöä varten, jos näin on. Mutta, näin ei tarvitse kuitenkaan olla yhtään hetkeä kauemmin, vaan heti tässä hetkessä tunnustaa rikkeesi Messias Jeesukselle, joka on kuollut sinun rikkeitesi puolesta. Kun kadut syntejäsi, niin Hän täyttää sinut Pyhällä Hengellä, jolloin sinusta tulee astia jaloa käyttöä varten ja voimallinen voittamaan syntien kiusaukset.

Jos et vielä tunne Messias Jeesusta ja kannatat yhä syntiesi taakka, niin aloita uudistuminen uudestistyntymisen kautta.

1870.jpg~original

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” – Johannes 1:12

Mainokset

Uskonnon kuolema

Monet ihmiset näkevät ympärillämme tapahtuvan uskonnollisen maailman kuoleman ja kristillisistä arvioista olevan luopumuksen olevan Saatanasta, mutta jos katsomme ketkä olivat Messiaan päivinä 2000-vuotta sitten universumin Luojan Pojan suurimpia vastustajia, niin ne olivat juuri uskonnolliset ihmiset eikä pahuudessa elävät ihmiset, sillä pahuudessa eläville syntisille ihmisille on olemassa lääke, mutta omastaan mielestään oikeamielisille eli vanhurskaille ihmisille ei ole lääkettä, ja monesti nämä omavanhurskaat ihmiset ovatkin suurimpia vastustajia, kun universumin Luoja antaa Voimansa ilmentyä ihmeiden ja merkkien kautta. Universumin Luoja rakastaakin suunnattomasti syntistä ihmistä ja niin myös Messiaan seuraajien tulee näyttää samaa rakkautta syntistä maailmaa kohti.

”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.” – Luukas 5:31-32

Uskonnollisuuden kolmet kasvot

pharisees_7

”Mutta Jesus sanoi heille: katsokaat ja kavahtakaat teitänne Pharisealaisten ja Saddukealaisten hapatuksesta.” – Matteus 16:6 (Biblia)

Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion.” – Luukas 20:46-47

Messiaan päivinä uskonnollisista ihmisistä käytettiin kolmea eri nimitystä; fariseukset, saddukeukset ja yleisesti kirjanoppineet. Nämä kolme vastustivat kaikista eniten todellista universumin Luojan liikehdintää. Vanhan ja tarkan vuoden 1776 Biblia käännöksen mukaan meidän tulee kavahtaa omia teitämme, ettei niihin tulisi tällaista hapatusta. Hapatehan toimii sillä tavalla, että kun sitä laittaa taikinaan vain hyvin vähän sekaan, niin pian koko taikina happanee. Hapatus kuvaakin Kirjoituksissa syntiä.

Fariseukset olivat tunnettuja siitä, että he noudattivat tarkasti juutalaista lakia, mutta ei ainoastan sitä vaan he olivat rakentaneet näiden lisäksi perinnäissäädökset eli perinteet. Noudattamalla näitä erilaisia säädöksiä, he tulivat ylpeiksi ja pitivät itseänsä parempina kuin muita, ja arvostelivat kovasanaisesti muita juutalaisia. Tänä päivänä tämä perinteisiin pidättäytyminen on yksi suurimmista syistä, miksi universumin Luojan Henki ei saa tilaa Messiaan seuraajien joukossa. Ja monesti nämä traditiot eli perinteet menevät edelle todellisesta Jumalan tuntemisesta ja monesti ne alkavat aivan viattomasti sen seurauksena, kun on sovittu yhteisiä pelisääntöjä. Tämän takia onkin tärkeä jatkuvasti muuttua mieleltä uudistuksen kautta, etsien universumin Luojan tahtoa (Room. 12:2).

Saddukeukset inhimillistivät Kirjoítukset ja kielsivät kaiken yliluonnollisen kuten ruumiin ylösnousemuksen, sielun kuolemattomuuden, henkien ja enkelien olemassaolon ja jumalallisen edeltämääräämisen. Tätä voisi verrata tämän päivän liberaaleihin, sillä liberaaliteologian nimellä kulkeva harhaoppi samalla tavalla kieltää Kirjoituksista kaiken yliluonnollisen. Saddukeuslaisuus tänä päivänä nousee ennen kaikkea inhimilliseen viisauteen perustuvasta opetuksesta, jossa universumin Luojan yliluonnollinen toiminta kielletään kokonaan, ja todellisuudessa näin halutaan tehdä itselle jumala joka ei häiritse laisinkaan ihmisen tekemisiä, vaan joka ainoastaan loi tämän kaiken. Tämän välttämiseen on avain aito suhde Messias Jeesukseen ja Hänen tunteminen eikä vain Kirjoituksien tunteminen.

Kirjanoppineet tänä päivänä ovat tietenkin teologit, ja kuten Messiaan päivinäkin, niin kirjanoppineissa oli oikeamielisiä, mutta myös eksyksissä oleviakin ihmisiä. Suurin ongelma monelle teologille nousee siitä, että hän saattaa tuntea hyvin Kirjoitukset, mutta hän ei tunne Kirjoituksien Tekijää universumin Luojaa itseänsä. Uusi liitto ei nimittäin ole säännöksien, lakien ja pykälien tuntemista, vaan universumin Luojan tuntemista sekä Hänen tahdossaan vaeltamista. Kyseessä on siis täysin erilainen liitto, aivan kuten profeetta Jeremia ennusti satoja vuosia ennen Messiaan syntymistä Bethlehemiin.

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.”– Jeremia 31:31-34

Uusi vanha uskonto

liberal-424x288

”Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä… Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! … Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.” – Matteus 23:13-38

Uskonto tulee latinan kielen religo-sanasta ja tarkoittaa sitoutumista ja kiinnittymistä, mutta Jeesus tulee heprean kielen Yeshua-sanasta ja tarkoittaa päinvastoin vapautumista tai pelastumista. Uskonto ja usko ovat siis kaksi täysin eri asiaa.

Uskonnollisten ihmisten vika Messiaan päivinä oli ennen kaikkea se, että he piilottivat tien taivasten valtakuntaan ihmisiltä. Tämä on tänäkin päivänä suurin vika uskonnollisissa kristityiksi itsensä kutsuvilla ihmisillä, sillä he eivät kerro Messias Jeesuksesta ja he tulevat jopa kiusaantuneeksi, jos joku muu kertoo ilosanomaa eli evankeliumia Jeesuksesta.

Sitten mainitaan myös, että kun nämä uskonnolliset ihmiset yrittävät kyllä kovasti saada seuraajia, mutta saavat aikaiseksi vain käännynnäisiä eli proselyyttejä, jotka eivät ole todellisia uskovia sen enempää kuin nämä käännyttäjätkään. Tämä merien ja mantereiden kiertämistä kuvaa hyvin tänään Suomessakin evl-kirkon sata strategiaa, joiden avulla se yrittää saada jäseniä. Näille käännynnäisille toimitettiin Jeesuksen päivinä erityinen proselyyttikaste, joka oli veden päälle ripottelemista ja jopa lapset kastettiin tällä tavalla.

”Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani.” – Matteus 13:33

Eräs vertauskuva koko Messiaan seuraajien joukosta eli taivasten valtakunnasta oli edeltävä vertaus kolmesta vakallisesta jauhoja, jotka kaikki happivat eli tulivat syntisiksi.

Tänä päivänä voidaankin havaita, että juuri näin on käynyt että kristinuskosta on tullut kolme pääsuuntausta; katolilaisuus, ortodoksisuus ja protestanttisuus, jotka kaikki kolme happanevat eli tulevat syntisiksi, mutta eri tavalla; eräästä on tullut farisealainen, toisesta saddukeuslainen ja kolmannes kirjanoppinut, mutta lukija päättäköön mikä on mikä.

Uskonnon kuolema ja 300 vahvaa!

church-of-the-assumption-660x443

Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, murehtivat… Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?” – Joel 1:9-16

Profeetta Joelin muinainen kirja on yksi ajankohtaisimpia Vanhan liiton Kirjoituksia meidän päivillemme. Kirja jakaantuu kolmeen osaan; puute, hengellinen herätys ja Israelin ennallistaminen. Me elämme nyt tuota puutteen aikaa.

Erityisesti tuo puute kohtaa ennen kaikkea hengellistä ja uskonnollista kenttää, niin että siinä kerrotaan Herran huoneessa olevan puutteen ja että ihmiset pilkkaten kyselevät, että ”missä on heidän Jumalansa?” (Joel 2:17), kun he ovat puutteessa.

Tämän takia Hän sallii maahan tulevan luopumuksen, kovan synti elämän ja antaa itsensä tulla pilkattavaksi, jotta penseä uskonnollisuus kuolisi ja että ihmiset tulisivat tarpeeksi syntisiksi, jotta he eivät voi kieltää tarvitsevansa pelastusta kun Hän tuo itsensä ilmi ihmeiden ja merkkien kautta. Me elämme nyt näitä päiviä Suomessa.

”Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä häpäisen pyhäkköni, joka on teidän varustuksenne ja ylpeytenne, teidän silmienne ihastus ja sielujenne ikävä; ja teidän poikanne ja tyttärenne, jotka teidän on ollut jätettävä, kaatuvat miekkaan. Sitten te teette, niinkuin minä olen tehnyt: ette peitä partaanne ettekä syö suruleipää, juhlapäähineen pidätte päässänne ja kengät jalassanne, ette valita ettekä itke, mutta te riudutte syntivelkanne tähden ja huokailette toinen toisellenne.” – Hesekiel 24:21-23

Juuri näin universumin Luoja salli tapahtua profeetta Hesekielin päivinä, kun ihmiset elivät synneissään, että Hän antaa oman pyhän huoneensa häväistäväksi. Seurauksena ihmiset riutuivat syntivelkansa takia ja huokalivat toinen toisillensa. Suomessa masennus ja ahdistus näkyykin monilla tavoilla, aina nuorisosta vanhuksiin asti.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat… hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka… vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille,” – 2. Timoteus 3:1-9

Universumin Luojan tarkoituksena tälle kaikelle on hävittää uskonnolliset penseät ihmiset, jotka haittaavat kaikista eniten todellista hengellistä herätystä vastaan kuten edellä Timoteus kirjeessä kerrotaan, että he vastustavat totuutta. Mutta myös tässä ennustetaan, että ”he eivät pitemmälle edisty, silläheidän mielettömyytensä on käypä ilmeiseksi kaikille”. Näin tänäkin päivänä voidaan nähdä, että tavalliset suomalaiset kyllä näkevät ulkokultaisuuden kirkoissa ja huomaavat, että heiltä puuttuu todellinen Voima.

”Silloin Herra sanoi Gideonille: ’Niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa’…  Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa.” – Tuomarit 7:7,16

Niin kuin Gideonin päivinä yli 3000 vuotta sitten tapahtui, niin tänään universumin Luoja ei etsi suurta joukkoa joiden kautta Hän toisi hengellisen herätyksen Suomen maahan, vaan Hänelle riittää ”300 vahvaa miestä”, jotka juovat hengellistä elämää vettä valppaina latkien kädestään valvoen ja seuraten ympäristöään.

Näille 300 vahvalle miehelle (ja miksei myös naiselle) Hän antaa kolme asiaa; pasuunan, saviruukun ja tulisoihdun. Pasuuna kuvaa universumin Luoja puhetta jumalattomalle maailmalle, saviruukku on taas halpa astia joka on uskova itseänsä ilman omia kykyjä ja kolmantena oleva tulisoihtu on tietenkin universumin Luojan Hengen väkevä Voima.

Oletko sinä yksi noista vahvasta 300, joita ei helvetin portitkaan voi voittaa? Hän vaatii sinulta vain yhtä asiaa; täydellistä antautumista Hänen edessään, ja maksuksi sinä saat aivan kaiken ja pääset hallitsemaan Messias Jeesuksen kanssa koko universumia! Lopeta kahdella tiellä kulkeminen ja valitse se ainoa tie, joka on Messias Jeesuksessa ja mille pääset uudestisyntymällä.

300

”Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.” – Malakia 4:1-3

Nilus Siinailaisen ennustukset

Pyhä Nilus syntyi Antiokiasta 300-luvulla ja eli noin 60 vuotta Siinain erämaassa ennen kuin kuoli vuonna 450. Hän oli yksi monista Konstantinopolin piispa Johannes Khrysostomoksen oppilaista ja puolustajista ja hänet kirjoítuksensa rukouksesta sekä taistelusta himoja vastaan ovat tänäkin päivänä käytettyjä tekstejä ortodoksilaisuudessa. Pyhä Nilus vietti äärimmäisen ankaraa elämää: poikansa kanssa he kaivoivat asuinluolan paljain käsin, ja pysyivät hengissä ilman leipää villiyrttikasvillisuudella. Kaiken aikansa he viettivät rukouksessa raamattua tutkien, Jumalaa mietiskellen ja työskennellen. Bibliotheca Sanctorumiin on talletettu hänen kiistelty ennustuksensa tulevaisuudesta, jotka ovat hämmästyttävän tarkkoja.

Saint_Nilus_of_Sinai

”Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata, kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.”  – Psalmit 73:16-17

Laittomuus ja luopumus pääsee valtaan

MEXICO SPRING BREAK

”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu…” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan…” – 2. Pietarin kirje 3:3

”Vuoden 1900 jälkeen, kohti 20. vuosiadan puoliväliä, sen ajan ihmisistä tulee tunnistamattomia. Kun Antikristuksen tulemuksen aika lähenee, ihmisten mielet muuttuvat sumuisiksi lihallisista himoista, ja häväistä ja laittomuus kasvavat vahvistuvat. Sitten maailmasta tulee tunnistamaton.

Ihmisten ulkonäkö muuttuu, ja tulee mahdottomaksi eroittaa miehiä naisista heidän pukeutumisensa ja hiustyylinsä häpeämättömyyden vuoksi. Ihmiset tulevat olemaan julmia ja tulevat olemaan kuin vilieläimet Antikristuksen viettelyksien takia. Ei tule olemaan kunnioitusta vanhempia tai vanhuksia kohtaan, rakkaus tulee katomaan, ja kristityistä pastoreista, piispoista ja papeista tulee turhia miehiä, täysin epäonnistuen erottamaan oikean käden tietä vasemmasta.

Tuona aikana kristittyjen ja kirkon moraalit ja perinteet tulevat muuttumaan. Ihmiset tulevat hylkäämään siveyden, ja elostelu tulee vallitsemaan. Epärehellisyys ja ahneus tulee samaan suuret mittasuhteet, ja voi noita jotka keräävät aarteita. Himo, aviorikos, homoseksualisuus, salaiset teot ja murha tulevat hallitsemaan yhteiskuntaa.”

Maailma todellakin on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana enemmän, kuin koskaan aikaisemmin historian aikana. Erityisesti muutos on alkanut juuri 20. vuosisadan (1950) aikana, jolloin siirrymme lopun aikaan Israelin valtion tullessa jälleen kartalle. Nämä viimeisten päivien ihmiset ovat juuri kuvatun mukaisia lihallisten himojen mukaan eläviä, joilla puuttu kaikki siveellisyys ja käsitys kunniasta. Myös kuvaus uskovien ja kirkon tilasta on huono, mutta pieni jäännös on jäävä…

liberal-424x288

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” – 2. kirje Timoteukselle 4:3-4

”Tuonta tulevana aikana, suurten rikollisuuksien ja irstauksien voimasta, ihmiset tulevat menettämään Pyhän Hengen armon, minkä he saivat Pyhästä Kasteesta ja yhtälailla katumuksessa. Jumalan kirkoilta tullaan riistämään Jumalaa pelkäävät ja hurskaat pastorit, ja voi maailmaan jääneitä kristittyjä tuona aikana; he tulevat täysin menettämään heidän uskonsa, koska heiltä puuttuu mahdollisuus nähdä tiedon valo kenestäkään. Sitten he tulevat errotamaan itsensä pois maailmasta pyhiin turvapaikkoihin etsien kevennystä heidän hengellisille kärsimyksilleen, mutta joka puolella he kohtaavat esteitä ja rajoja.”

Kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

feature-globalnetwork

”[Laittoman] tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:9-10

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4 (KJV mukaan)

”Ja kaikki tämä tulee olemaan seuras siitä tosiasiasta, että Antikristus haluaa olla Herra kaiken ylitse ja tulla koko maailmankaikkeuden hallitsijaksi, ja hän tulee tekemään ihmeitä ja upeita merkkejä. Hän tulee myös antamaan kierotunutta viisauttu onnettomalla, että hän löytää keinon jolla yksi voi pitää keskustelua toisen kanssa maan äärestä toiseen.

Tuona aikana miehet tulevat myös lentämään ilmassa kuin linnat ja laskeutumaan meren pohjaan kuin kalat. Ja kun he ovat saavuttaneet kaiken tämän, nämä onnettoman ihmiset tulevat viettämään heidän elämänsä mukavuudessa tietämättään, kurjat sielut, että se on Antikristuksen petos.”

Lopun ajan yksi selkeimmistä merkeistä on tiedon lisääntyminen ja matkustelu. Niin tiedon hankkiminen, keskustelu kuin matkustelukin ovat muuttunut 1900-luvulla dramaattisesti ja erityisesti 1950 luvun jälkeen, aivan kuten tässä ennustettiin. Samalla tavalla kuin tässä nähtiin ihmisten kykenevän lentävän lentokoneilla kuin linnut, niin jo yli 2500 vuotta sitten profeetta Jesaja näki saman ja hämmästyneenä kyseli: ”Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?” (Jes. 60:8). Mutta kuten tämäkin profetia sanoo, niin Jumala lähettää tämän vahvan eksytyksen, jotta ”kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” (2. Tess. 2:12).

Antikristuksen kohtalo

jesus_rider

”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä…” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:7-8

”Ja, se epähurkas, hän tulee olemaan niin täydellinen tieteen turhamaisuudessa, että menee pois oikealta tieltä ja johtaa ihmiset menettämään uskon Jumalan olemassaoloon kolmessa persoonassa. Sitten kaikki hyvä Jumalaa näkee ihmisrodun romahduksen ja tulee lyhentämään päivät noiden muutamien vuoksi jotka ovat pelastetut, koska vihollinen haluaa johtaa jopa valitut kiusaukseen, jos se on mahdollista… sitten rangaistuksen miekka tulee yllättäen ja tappaa turmelijan ja hänen palvelijansa.”

Lopulta kuitenkin kun tämä maailman johtaja nousee valtaansa ja julistaa itsensä Jumalaksi. Hän ei kiellä jumalan olemassaoloa, vaan persoonallisen kolmiyhteisen Jumalan, joka on universumin Luoja. Lopulta tämä maailman johtaja kuitenkn itse tuhoutuu tulessa, kun Messias Jeesus palaa pyhiensä kanssa. Pyhien, jotka hän on valinnut pelastukseen suuresta ahdistuksen ajasta, joka tulee koettelemaan koko maailmaa.

”Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:13

Kristinebergin kaivoskuilu ja lapin profetia

Marraskuussa 1946 Pohjois-Ruotsissa Kristinebergin kaivoksessa suoritettaessa räjäytyksiä tuli esiin merkillinen näköinen patsas, joka oli erilaista valkeata kiviainesta mitä ympärillä ollut muu kiviaines, ja se näytti Messiaalta seisomassa käärmeen päällä. Räjäytyksessä mukana ollut ateisti, joka näki ensimmäisenä näki patsaan, tuli uskoon. Patsaasta tuli vähäksi aikaa suuri nähtävyys ja monet kävivät katsomassa tätä ihmeellistä patsasta, kunnes kovan kiistelyn jälkeet patsas jouduttiin erinäisistä syistä räjäyttämään, jotta kaivostyöt voisivat jatkua. Erityisen kiinnostuksen patsaaseen nosti vanha ennustus noin 1900-luvun alusta, jonka monet patsaan nähneet vielä muistivat ja jonka alkuperäiskappale on Uppsalan murrearkistossa tallessa. Tämä ennustus on tänä päivänä kuitenkin melkein 60 vuotta patsaan jälkeen ajankohtaisempi, kuin koskaan.

kristineberg

”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ’… Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän’.” – 1. Mooseksen kirja 3:14-15

Väärät profeetat ja päivämäärät

bible-witnessing

”Maailman viimeisinä aikoina tulee esiintymään monia vääriä profeettoja, joista useat tulevat ennustamaan viimeisen tuomion ajan. Jos sinä kuulet sellaisten puhuvan, sinun ei pidä uskoa, mitä he sanovat, sillä ainoastaan Jumala tietää sen päivän. Todisteena siitä, että me lähestymme loppua, on ihmisten oppineisuus, joka leviää yli koko maan.”

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-7

Messias Jeesuksen viestissä lopun ajoista on tärkein ensimmäisenä ja viimeisenä toistettu asia eksytykset; väärät profeetat ja messiaat. Erityisesti tämän profetian mainitsema päivämäärien asettaminen mainitaan myös Luukkaan tallettamassa Messiaan sanoissa: ”Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen… ’Aika on Lähellä’.” (Luuk. 21:8). Myös Paavalin kuvauksessa lopun ajan ihmistä nostetaan esille se, että ihmiset tulevat opiskelemaan lopun aikoina, mutta eivät silti tule tuntemaan Totuutta.

Teknologinen vallankumous

airplane-flight-sunset

”Kansat tulevat myös olemaan itserakkaita ja luottavat itseensä. Kristillisyys vähenee, ja jumalisuus häviää. Ihmiset tulevat olemaan sitä mieltä, ettei mikään Jumala ole luonut maata. Jotkut tulevat uskomaan, että ihmiset itse ovat aikaansaaneet ihmeen. Tulevaisuuden ihmiset tekevät suuria keksintöjä, jopa niin suuria, että heidän mielestään ei edes Jumala ole tehnyt sellaisia ihmetekoja. Inhimillinen keksimiskyky tulee muovaamaan uudestaan ne ihmiset, jotka Jumala on luonut, mutta niiltä ihmisiltä puuttuu sielu.

Ihmiset tulevat matkustamaan taivaalla lohikäärmettä muistuttavissa esineissä. Tulee olemaan lohikäärmeitä muistuttavia, sähiseviä esineitä ilmassa, maan päällä ja maan alla. Sinä aikana ihmiset riemuitsevat ja sanovat olevansa maailmankaikkeuden herroja. Mutta kuitenkaan he eivät ole tyytyväisiä. Seuraava toimenpide on yritys voittaa kuolema. Kenenkään ei tarvitse kuolla, vaan jokainen saa iankaikkisen elämän. Kaiken tämän tulevat ihmiset näkemään, mutta heillä ei ole enää viisauden silmiä nähdäkseen. He eivät tahdo tehdä parannusta synneistään. Vaivanajan tuskat kohtaavat kaikkia maapallon maita ja kansoja, ja kaikilla kielillä kuullaan valitushuutoja.”

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan… Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietarin kirje 3:3-6

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4 (K. Syvännön mukaan)

”Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?” – Jesaja 60:8

Yksi yleisin lopun ajan merkki on ihmisten Jumalan ja uskovien pilkkaaminen, joka tehdään halusta elää synnissä. Ja kun oppineisuus on lisääntynyt, on tietenkin käytetty huikea määrä rahaa ja aikaa kehittäessä teoria kieltää ilmeinen eli Jumalan olemassa olo, koska oppineisuus ajaa itseriittoisuuteen, ja näin olleen omaksuttu ajatus evoluutiosta, aivan kuten Pietari ennusti melkein kaksi tuhatta vuotta sitten. Tämäkään valheellinen teoria ei kuitenkaan kestä päivän valoa ja kriittistä tutkimusta, mutta siihen uskotaan, koska sen halutaan olla totta eikä vaihtoehto tule kysymykseenkään.  Teknologinen vallankumous alkoi Israelin itsenäistyttyä ennustetusti, jolloin samana vuonna kehitettiin mm. tekniikan mullistanut transistori sekä informaatioteoria, joita ilman ei nykyinen tietotekniikka olisi voinut kehittyä. Niin kuin ei tämänkään ennustuksen antaja osannut lentokonetta kuvata muutoin kuin lohikäärmeenä, niin samalla tavalla Jesajakin kyseli yli 2500 sitten näyssään Israelin paluusta, että keitä ovat nuo pilvien ja kyyhkysten tavoin lentävät. Elämme todella ihmeellistä aikaa. Teknologian huipentuma tulee epäilemättä olemaan yritys voittaa kuolemaa ja se tulee tapahtumaan erityisen biologisen implantin avulla…

Neljät hevosvaunut lähtevät matkaan

four_horses

”Mutta Pohjolassa on maa,jossa asuu kookasta kansaa, ja Pohjoismaiden kansoja säästetään niin kauan kuin mahdollista niistä vaivoista, jotka jo ovat levinneet yli maan. Sillä Jumala itse on valmistanut asunnon ainosyntyiselle Pojalleen erään Pohjoismaan kimaltelevassa vuoressa. Vuori ja maa on kauan oleva Herran käden varjossa. Missä vuori ja maa on, sitä ei vielä tiedä kukaan, mutta se on käyvä ilmi maailman viimeisinä aikoina. Mutta ennen sen ajan tuloa ovat Pohjoismaiden kansat poikenneet pois Jumalan viitoittamilta teiltä. Vielä tulee Jumala armahtamaan Pohjoismaan ihmisiä, sen tähden että he ovat anteliaita. Mutta sekin kansa voimistuu synnin teossa. Silloin tulee Jumala osoittamaan ihmisille ainosyntyisen Poikansa asunnon kimmeltävässä vuoressa, sen asunnon, jonka Hän itse on valmistanut.

Jonkin aikaa tulee olemaan suurta hämmästystä Kristus-kuvan johdosta. Mutta pian he unohtavat kaiken, ja jumalattomuus saa ylivallan kansan seassa. He tulevat huutamaan, ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala. Välkkyvä vuori tulee silloin jälleen näyttäytymään, ja siitä puhutaan ihmisten keskuudessa, sen tähden että Jumalan suojeleva käsi edelleenkin lepää siellä asuvan kansan päällä. Tällä kertaa tulee Kristus-kuva näyttäytymään ylhäällä vuoren huipulla, niin että kaikki voivat nähdä sen. Jälleen ihmiset näkevät ja hämmästyvät suurta ihmettä. Jumala tulee myös jonkin aikaa suojelemaan Pohjoismaan ihmisiä ajan vaivoilta, niin kauan kuin jumalankuva on näkyvissä, eivätkä ihmisten kädet ole murskanneet sen asuntoa.

Kuitenkin jumalattomuus lisääntyy. Ihmisten epäusko tulee suuremmaksi ja suuremmaksi. Vuori jumalankuvineen murskataan. Jumala ottaa silloin suojelevan kätensä Pohjoismaan kansan päältä. Ne vaivat, joilta tuota kookasta kansaa on niin kauan säästetty, tulevat heidän ylleen seitsenkertaisesti ja jälleen seitsenkertaisen pahempina kuin ne vaivat, jotka ovat kohdanneet muita maapallon maita ja kansoja.”

”Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä; ja ne vuoret olivat vaskivuoria. 1. vaunujen edessä oli punaisenruskeat hevoset, 2. vaunujen edessä oli mustat hevoset, 3. vaunujen edessä oli valkeat hevoset, ja 4. vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset… Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joitten edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät, ja menevät halusta, kuljeksimaan maata… Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa.” – Sakarja 6:1-8

Lähes 60 vuotta sitten ilmestynyt Kristus-kuva on nyt unohdettu ja nyt huudetaan ”ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala” ja nyt on menossa valtava luopumuksen aika, vaikkakin yhtä aikaa myös Messiaaseen uskovat lisääntyvät ennätysvauhdilla muualla maailmassa. Pohjoismaat ovat ennustuksen mukaisesti saanut nauttia aivan erityistä hyvinvointia ja varmasti aivan pian tulee ”välkkyvä vuori näyttäymään” alottaen suuren herätyksen Pohjolassa, jonka jälkeen alkaa tuo hirvittävä seitsenkertainen tuomio Messiaaseen uskovien lähdettyä. Sakarja kertoo kirjansa 6. luvussa merkillisen profetian neljistä vaunuista, joita vetävät erilaiset hevoset ja ne kuvaavat näitä maailmanlaajuisia siunauksia ja tuomioita seuraavasti.

  1. Punaisenruskeat hevoset. Punainen on sodan väri (Ilm. 6:4) ja pitkän rauhan ajan lopettaa yllättävä sota (1. Tess. 5:3), joka voi olla tuleva sota Lähi-idässä, vaikkakaan Sakarja ei tässä kerro mihin nämä vaunut menevät.
  2. Mustat hevoset. Musta on puutteen (Ilm. 6:5-6) ja katumuksen (Ilm. 6:12) väri, joka seuraa sotaa ja valmistaa herätykseen. Tämä puutettava kuljettavat vaunut menevät pohjoiseen, joka voi kuvata Pohjoismaita.
  3. Valkeat hevoset. Valkeus on puhdistuksen ja parannuksen väri (Jes. 1:18) sekä näistä vaunuista mainitaan vielä erikseen, että ne ”saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa”. Nämä valkeat hevoset seuraavat mustia hevosia, eli puute tuo perässään herätyksen ja ihmiset alkavat miettiä jälleen ikuisuus asioita.
  4. Täplikkäät, väkevät hevoset. Lopulta alkaen etelästä lähtee täplikkäät levittyen ympäri maailmaa ja nämä viimeiset hevoset kuvaavat väkevää eksytystä kuten myös Paavali kirjoitti: ”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen”. Voi hyvinkin olla mahdollista, että nämä viimeiset ja väkevät hevoset pääsevät ratsastamaan kuitenkin vasta, kun Herra Jeesus on hakenut uskovat pois pahuutta näkemästä.

Kuten tämä ennustus toteaa, tulee siunauksia, mutta myös tuomioita. Tulee herätystä, mutta myös luopumusta. Oletko sinä jo herännyt todellisuuteen, että et voi enää istua kahdella istuimella, vaan sinun on tehtävä valinta sillä ero maailman ja universumin Luojan välillä tulee kasvamaan kohti loppua.

”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” – Ilmestyskirja 21:11-12

Hedonismia ja materialismia

kauppakeskus_sello

”Kuka täällä komentaa? Ketä täällä totellaan? Kahta suurta jumalaa, Ahneutta ja Rahaa, joiden temppeleinä toimivat pörssit ja ilotalot, markkinat, marketit, kaupunkien värivalot.”

Näin kertoo kotimaisen Kotiteollisuus -artistin laulunsanat Minä olen -laulussa. Sanat ovat erittäin osuvat ja kertovat mitä tänä päivänä palvotaan, ja jonka papeilta eli analyytikoilta kysytään, mikä on oikein ja väärin, kun raha ratkaisee kaiken. Ja yhteiskuntamme ja hallituksemme päätehtävä on pitää tämä oravan pyörä pyörimässä. Kun sitten joku tipahtaa tästä hullusta pyörästä, niin hänet nähdään yhteiskunnalle ongelmana, samalla tavalla kuin mammonaa tuottamattomat lapset ja vanhukset, jotka halutaan sulkea omiin laitoksiinsa, jotta tehokkaassa työiässä olevat ihmiset voivat maksimoida tehokkuutensa ja mammonan tuotannon. Työskentele kovemmin, ansaitse enemmän, osta enemmän ja jatka eteenpäin…

00-rat-race-01

”Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta.” – Saarnaja 5:10

Nautintojen nousu

eve_temptation

”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.” – 1. Mooseksen kirja 3:6

Kun saatana oli saanut ensin houkuteltua valheella Eevan mukaan ja herätetty hänen kiinnostuksen, niin sen jälkeen siitä nautinnot kohteesta tulee vastustamaton, sillä Eeva huomasi tämän että se oli ”ihana katsella ja suloinen”, kuten aina kaikki nautinnot ovat; seksi, huumeet ja uudet tavarat, mutta lopulta ne toimivatkin päinvastoin, niin että ihminen joutuu piiloutumaan. Hyvin monesti synti tehdäänkin pimeässä ja yöllä, siinä missä rehellinen ja oikeudenmukainen teko päivänvalossa. Muinaiset Kirjoitukset kertovat, että nautinnot ja niiden tavoittelu nousevat huippuunsa viimeisinä päivinä.

yleisö

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset… [silloin] rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-4 (Raamattu Kansalle)

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan…” – 2. Pietarin kirje 3:3

”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan.” – Juudaan kirje 1:18

Niin Paavali, Pietari kuin Juudakin varoittavat viimeisinä päivinä samasta asiasta; nautintojen perässä juoksevista pilkkaajista. Tämä on siis viimeisien päivien tunnusmerkki, että ihmiset haluavat uppoutua ajallisiin nautintoihin eivätkä peittele sitä, vaan pilkkaavat Messiaaseen uskovia. Messias Jeesus itse sanoikin, että ennen Hänen tuloansa on ihmiset kuten ”ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat” (Matt. 24:38) juosten erilaisten nautintojen perässä sekä myös Hän sanoi kolmeksi viimeiseksi varoitukseksi juuri hedonismista eli nautinnoista tulevat huumeet, juoppouden ja taloudelliset murheet. Hän sanoi myös, että on oleva kuin Lootin päivinä Sodomassa (Luuk. 17:28) ja samalla tavalla kuin Lootia rietasten vaellus irstaudessa vaivasi ja kiusaantui hurskaassa sielussaan (2. Piet. 2:7-8), niin myös monet uskovat joutuvat kiusaukseen…

säädytön_pukeutuminen

”Minä tahdon… että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.” – 1. kirje Timoteukselle 2:8-10

”Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.” – 1. Pietarin kirje 3:3-4

Monet Kirjoituksien kohdat kertovat, että naisten ei tulisi elää irstaasti ja jumalattomuuden perikuvana pidetäänkin porttoa eli prostitoitua naista, kun taas hyveellistä uskovaista pidetään neitsyyenä. Paavali ja Pietari molemmat tässä nostavat esille, että erityisesti uskovien naisen pukeutuminen tulisi olla säädyllistä ja kauneus ennen kaikkea sisäistä. Jos et siis ole mukana ”bisneksessä”, älä mainosta…

Lisää tavaraa, lisää tavaraa…

christmas-tree-with-presents

”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.” – Luukkaan evankeliumi 17:28-30

”Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.” – Hesekiel 16:49-50

Ihmiset hukkuvat tänä päivänä tavaroihin, mutta kuitenkin itsemurha tilastot synkkenevät ja monet lopettavat päivänsä havaittuaan, että he eivät voineet löytää materiaalista tai nautinnoista pysyvää iloa tai rauhaa. Kirjoitukset sanovatkin, että ”jumalattomilla ei ole rauhaa” (Jes. 48:22). Saatana on myös pyrkinyt korvaamaan kristilliset juhlapyhät, kuten Jouluna on Jeesus korvattu Joulupukille, Pääsiäisenä Jeesus on korvattu Noidilla (tai Pääsiäispupulla) ja Pyhäinpäivän viesti kuolemasta on yritetty muutta kuolemaa pilkkaavalla Halloweenilla, ja kaikissa näissä juhlissa materiaali esittää nykyisin tärkeää osaa.

Bileet ovat ohitse!

lama

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.” – Jaakobin kirje 5:1-3

Koska niin hedonismin eli nautintojen ja materialismin eli tavaroiden takana on raha eli mammona, niin on universumin Luoja alkanut ravistella nyt taloutta. Tämä alkoi Talouden Tornien (World Trade Center) kaatumisella ja se tulee jatkumaan niin kauan, kunnes tehdään parannus tai tulee täydellinen tuho. Kuitenkin, jo 1930– ja 1990- lamojen aikana voitiin havaita, että kun universumin Luoja tällä tavalla kutsui parannukseen, niin osa teki parannuksen ja toinen taas käytti viimeiset rahansa nautintoihin ja materialiin sanoen: ”Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme” (Jes. 22:13).

New-York-City-Skyline

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: ’Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun’.” – Luukas 4:6-7

Saatanan viesti on tänäkin päivänä sama kuin se oli Messias Jeesukselle 2000 vuotta sitten;  hän on valmis antamaan koko maailman loiston ja rikkaudet, että sinä kumartaisit häntä todellisen universumin Luojan sijaan. Vaikka onkin hyvä varautua tulevaisuutta varten, on tärkeintä omata ikuisen aarre, jota kukaan ei voi sinulta ryöstää, sillä kaikki näkyvä tulee katomaan. Tätä ikuista aarretta ei voi tämän maailman ruhtinasta antaa sinulle, mutta Messias Jeesus voi sen antaa sinulle

”Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: ’Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?’ Ja hän sanoi: ’Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse’. Mutta Jumala sanoi hänelle: ’Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?’  Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.” – Luukkaan evankeliumi 12:16-21