Viimeisten päivien ihmiset

Tämä artikkeli käsittelee apostoli Paavalin ennustusta viimeisten päivien ihmisistä. Jo ennen kuin olin ottanut pelastuksen vastaan Messiaassa, minua hämmästytti tämän ennustuksen tarkkuus ja kuinka se kuvaa niin hyvin tämän päivän ihmisiä. Epäilemättä osa tämä ennustuksen kuvauksista sopii jokaiselle aikakaudelle ja ajalle, mutta nyt niistä kaikki sopivat tähän aikaan mitä me elämme.

Useimpien rakkaus kylmenee

MEXICO SPRING BREAK

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin…” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-2

 • Itserakkaita (kr. ’philautos’): Sana philautos voidaan kääntää myös invidualisti tai itserakas, jotka molemmat sopivat tämän päivän ihmiseen, joka ei katso muihin, kuin ylitse kävellessä. Paljon puhuttu narsismi on yleensä tätä itserakkautta ja presidentti Niinistö totesikin itsekkyyden olevan suomalaisten toinen suuri synti ahneuden rinnalla, joka tuleekin listalla seuraavana.
 • Rahanahneita (kr. ’philarguros’): Sana philarguros tarkoittaa sananmukaisesti rahan rakastajaa tai kitupiikkiä. Rahan ahneuden sanotaan olevan kaiken pahan alku ja juuri. Tänäpäivänä koko yhteiskuntamme pyörii rahanahneuden ympärillä ja siitä on tullut uusi tavoiteltava hyve.
 • Kerskailijoita (kr. ’alazon’): Sana alazon voidaan kääntää kerskailijaksi, teeskentelijäksi ja nenäkkääksi. Ihmiselle tänä päivänä on erittäin tärkeää pitää hienot julkisivut, niin että perhesurmissakaan ongelmia ei monesti ulkopuoliset osanneet nähdä ennakolta laisinkaan.
 • Ylpeitä (kr. ’huperephanos’): Sana huperephanos tarkoittaa itsensä nostamista muiden ylitse ja toisaalta taas muiden halveksimista. Lucifer itse halusi nousta ylös, mutta hänet puotettiin kaikista alimmaksi. Messias Jeesus toimi kuitenkin päinvastoin ja Hän itsensä alennettuaan ylennettiin kaikkien ylitse Isän oikealle puolelle. Tämän päivän ihmisille tämän tyylinen ylpeys on tunnusomaista ja ei ole vahinko, että avoimesti Luojan järjestystä pilkkaavat perverssioita puolustavat järjestöt käyttävät nimeä Pride eli Ylpeys ja kantavat Nooan ajan tunnusmerkkiä sateenkaarta! Kirjoitukset sanovatkin, että ”ylpeys lankeemuksen edellä” (Snl. 16:18).
 • Herjaajia (kr. ’blasphemos’): Sana blasphemos tarkoittaa kirjaimellisesti jumalanpilkkaa ja pahan puhumista eli juoruilua. Erittäin sopiva termi tähän päivään. Pyhästä on tullut pahaa ja pahasta pyhää, niin että seurakunnistakin ajetaan ulos pyhä ja tuodaan sisälle paha.
 • Vanhemmilleen tottelemattomia (kr. ’goneus apeithes’): Nuoriso ongelma on vain yksi oire tämän tottelemattomuuden alla. Tämä tottelemattomuus on tietenkin kurinpuuttumisesta johtuvaa. Rajojen aasettaminen ja rangaistus on rakkautta, ei välinpitämättömyys. Ennen oppilaat pelkäsivät opettajaa, nyt sekin on toisinpäin.
 • Kiittämättömiä (kr. ’acharistos’): Kiittämättömyys auktoriteetteja kohtaan, kuten vanhemmat, yhteiskunta ja Jumala ovat erityisesti laskeneet, jos ei kiitoksen sanominen muutenkin. Myös kunnioituksen osoittaminen olisi eräs muoto kiittää, mutta nyt isovanhemmat jätetään heitteille tai laitetaan laitokseen pyörimäistä jaloista.
 • Epähurskaita (kr. ’anosios’): Sana anosios voidaan kääntää epähurskaaksi, epäpyhäksi, jumalattomuudeksi jopa pahaksi. Nyt pelkästään ihmisten ulkoinen muoto kertoo sisällä olevasta pahuudesta; pukeutuminen mustiin, pääkallo tatuoinnit, lävistykset ja mustat hiukset. Ihmiset eivät enää edes yritä elää Pyhää elämää ja välttää syntiä, vaan sitä tehdään julkisesti ja sillä jopa levenneellä.
 • Rakkaudettomia (kr. ’astorgos’): Sana astorgos tarkoitta kyvyttömyyttää kiintyä, haluttomuutta tai rakkaudettomuutta. Tämän tyylinen kyvyn puuttuminen luoda pysyviä parisuhteita kuvaa hyvin tämän päivän ihmistä, koska jo puolet avioliitoista hajoavat, kun se vielä 30 vuotta sitten oli neljännes ja sata vuotta sitten vain muutaman prosentin.
 • Epäsopuisia (kr. ’aspondos’): Sana aspondos voidaan kääntää epäsopuisaksi, sopimattomiksi, leppyttämäksi tai liitonrikkojiksi. Asianajat ovat tähän kehitykseen tänäpäivänä tyytyväisiä, sillä heillä riittää asiakkaita erilaisten riitojen ja välien selvitteyssä. Yhä harvemmin ihmiset pystyvät sopivaan kiistansa muutoin kuin riitelemällä oikeudessa ja kantaen tällaista kaunaa katkeruutena kymmeniä vuosia.
 • Panettelijoita (kr. ’diabolos’): Sana diabolos on hyvin käytetty sana Kirjoituksissa ja se tavallisesti käännettään Saatanaksi. Kirjaimellisesti nimi tarkoittaa syyttäjää, panettelijaa tai herjaajaa, jotka kaikki kuvaavat hyvin tänäpäivän ihmisiä jotka eivät sanojansa säästele kun pitää panetella muita.
 • Hillittömiä (kr. ’akrates’): Sana akrates voidaan kääntää hillittömäksi, estottomaksi tai rauhatonta. Kuten Kirjoitukset sanovat, niin jumalattomilla ei ole rauhaa ja se näkyy tämän päivän ihmisistä, jotka eivät voi itseänsä hallita eivätkä osaa pysähtyä. Epäilemättä yhä useammat ihmiset myös okkultismin ja noituuden kautta tulevat myös riivatuiksi.
 • Raakoja (kr. ’anemeros’): Sana anemeros voidaan kääntää raakaksi, villiksi tai raivokkaaksi. Tällainen vihamielinen käytös sopii tänäpäivinä ihmisiin, jotka käytäytyvät yhä aggressivisemmin eivätkä häpeile potkia maassa makaavaa. Kun ennen opettajat kurittivat oppilaita, niin nyt tuhansia opettajia lyödään! Kaikenlainen kunniallisuus ja hienotunteisuus on kokenus suuren inflaation.
 • Hyvän vihamiehiä (kr. ’aphilagathos’): Sana aphilagathos voidaan kääntää hyvän vihamieheksi tai hyvän vastustajiksi. Kristinuskon, kristillisten arvojen, siveellisyyden ja synnittömyyden pilkkaaminen on tätä päivää. Vielä muutama vuosikymmen sitten monet hyveet olivat tavoiteltavia asioita elämässä, mutta nyt ne ovat pilkan kohteita ja paheet ovat uusia hyveitä.
 • Pettureita (kr. ’prodotes’): Sana prodotes voidaan kääntää petturiksi, pettäjäksi, petolliseksi ja kavaltajaksi. Sanojen ja lupausten pitäminen on yhä harvinaisempaa vaikka tämä on ollut suomalaisille tunnusomaista. Hyvin harvoissa paikoissa uskotaankaan enää ihmisen sanoihin tai lupauksiin, vaan aina joudutaan vaatimaan ”mustaa valkoisella”.
 • Väkivaltaisia (kr. ’propetes’): Sana propetes voidaan kääntää kiivaaksi, yltiöpäiseksi, harkitsemattomaksi tai tuimaksi. Tällainen arvaattomuus ja hermojen menettäminen on yhä tavallisempaa ja myös paljon soveliaampaa kuin joskus ennen. Tänäpäivänä ihmisillä ei ole aikaa harkita tai miettiä tekoja, vaan monesti toimitaan tällä tavalla harkitsemattomasti ja kiivaasti.
 • Pöyhkeitä (kr. ’tuphoo’): Sana tuphoo voidaan kääntää pöyhkeäksi, turhamaiseksi, ylpeäksi tai paisuneeksi. Alkutekstin sana antaa ymmärtää, että jopa pöyhkeyden sokaisemaksi tai  tyhmentämäksi. Miten kuvaavat onkaan tänäpäivän ihmisten ylpeys joka sokaisee heidän näkemästä totuutta itsestään, luomakunnasta tai Jumalasta. Kuten Kirjoitukset sanovat heistä: ”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet…” (Room. 1:22). Tutkimuksenkin mukaan tänäpäivän ihmiset ovat tyhmentyneet sitten 1800-luvun.

Kaikki edellä olevat asiat voidaan yhdistää rakkaudettomuuteen muita ja Jumalaa kohtaan.

”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” – Matteuksen evankeliumi 24:12

Fariseuksia ja kirjanoppineita

liberal-424x288

”He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia! Heidän joukossaan on niitä, jotka tunkeutuvat taloihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten himojen riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa mutta eivät voi koskaan päästä tuntemaan totuutta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:4-7 (Raamattu Kansalle)

Hedonismi eli nautintojen rakastaminen on tänäpäivän ihmisille erittäin tyypillistä materialismin lisäksi. Tavaroista ja nautinnoista on todellakin ihmisille, jopa uskoville menestysteologian myötä, tullut Jumalaa ja iankaikkista elämää tärkeämpää. Liberaalit Kirjoitukset hyljänneet kristityt ovat juuri näitä jumalisuuden ulkokuoren omaavia, joilla ei kuitenkaan ole aitoa suhdetta elävään Jumalaan Hänen Poikansa Messiaan kautta. Uskovia käsketään karttamaan tällaisia, koska seura tekee kaltaisekseen. Nämä tällaiset käyttävät ihmisiä hyväkseen, kuten teksti kertoo ja he ovat kirjanoppineita eli teologeja, mutta he eivät silti tunne Kirjoittajaa.

”Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi… Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:8-13

Tuomio alkaa juuri näistä vääristä hengellisistä johtajista ja Kirjoitukset ennustavat, että he eivät pitkälle pääsee kunnes totuus tulee ilmi. Apostoli Paavali toteaakin kirjeessään nuorelle pastori Timoteukselle, että hänen tulee kestää vainoa ja että nämä jumalattomat eivät ainoastaan eksytä vaan eksyvät itsekin uppoamalla yhä syvemälle pahuuteen. Ja kuten niin monessa kohden Kirjoitukset sanovat, niin ainoa keino välttää eksytys ja pysyä totuudessa on oppia tuntemaan Pyhät Kirjoitukset ja tutkia niitä jatkuvasti uskossa Messiaaseen Jeesukseen.

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Messiaassa Jeesuksessa.” – 2. kirje Timoteukselle 3:14-15

Alois Irlmaier ja kolmas maailmansota

Irlmaier

Alois Irlmaier (1894 – 1959) oli saksalainen kaivon kaivaja, josta tuli kuuluisa näkyjen näkijä ja selvännäkijä. Hän ennusti mm. 1. maailman sodassa pommien iskuja ja auttoi ratkomaan rikoksia. Yksi hänen merkittävimmistä ennustuksistaan koskee 3. maailman sotaa.

* Kun kaikki sanovat, että on rauha, niin silloin sytty taistelu välimerellä – tilanne tulee olemaan kireä.
* Varsinainen kipinä sotaan syttyy Balkanin niemimaalta (Kreikka, Turkki, Makedonia,…).
* Näen yhden ”suuren” kaatuvan, ja verinen tikari on hänen vierellään – ja sitä seuraa kosto.
* Kaksi miestä tappaa kolme korkea arvoista henkilöä, mutta joku muu maksoi heille siitä.
* Yksi murhaajista on pieni tumma mies, toinen vähän pitempi vaalea tukkainen, jossakin päin Balkanin niemimaata.
* Kolmannen murhan jälkeen se alkaa yöllä. Näen kolme numeroa selvästi, kaksi kahdeksikkoa ja ysin. (88 9)
* Sota alkaa auringonnousussa ja hän tulee erittäin nopeasti, niin että maanviljelijät istuvat pubeissaan pelaamassa korttia sotilaiden tullessa.
* Paljon kuolleita, armeija tulee idästä, mutta kuitenkin kaikki tapahtuu erittäin nopeasti. Näen kolmosen, mutta en tiedä ovat ne päiviä vai viikkoja.
* Suuri joukko marssii idästä Belgradiin ja jatkaa eteenpäin Italiiaan. Sen jälkeen kolme pansaroitua kiilamuodostelmaa etenee salaman nopeudella Tonavan pohjois puolta Saksaan kohti Reiniä ilman ennakkovaroitusta. Tämä tapahtuu niin yllättäen, että väki pakenee täydessä paniikissa länteen ja monet tiet ovat tukossa autoista. Kaikki mitkä tulevat olemaan esteenä nopeasti eteneville panssareille hävitetään. Tovanan sillat Regensburgissa häviävät ja Frankfurtista ei jää jäljelle paljon mitään. Reinin Laakso tuhotaan myös pääasiallisesti ilmasta.
* Näen kolme kiilaamaista muodostelmaa tulossa. Venäläiset eivät pysähdy mihinkään jatkaessaan kolmessa kiilassa. Yötä päivää he ajavat päästäkseen Ruhrin alueelle, missä monet uunit ja tulisijat palavat.
* Kosto tulee välittömästi ison meren toiselta puolelta (Yhdysvalloista), vaikkakin keltainen lohikäärme tunkeutuu samalla Alaskaan ja Kanadaan, mutta se ei pääse pitkälle.
* Ja sitten sataa keltaista jauhetta viivoina. Kun kultainen kaupunki on tuhottu, se alkaa. Kuin keltainen viiva se menee ylös kaupunkiin lahdella.
* Se on kirkas yö kun he alkavat heittämään sitä (keltainen tomu).
* Panssarit ovat vielä ajamassa, mutta he jotka istuvat niissä heistä tulee kuolleita.
* Mihin vain se laskeutuu, siellä kaikki kuolee; puut, pensaat, karja ja nurmi, kaikki kuihtuvat, vain talot jäävät.
* En tiedä mikä se on, mutta se on pitkä viiva ja kuka menee linjan yli menehtyy. Sitten kaikki kiilamuodostelmat hajoavat. Kukaan ei tule takaisin enään.
* Lentokoneet pudottavat keltaista jauhetta Mustamanmeren ja Pohjanmeren välille, joka synnyttää Baijerin leveän kuoleman kaistaleen.
* Tällä kaistaleella ei mikään kasva eikä kukaan voi elää. Venäjän huoltoketju tulee katkeamaan tällä.
* Reinissä hyökkäys viimeinen torjutaan ja kolmesta kiilasta ei yksikään sotilas palaa kotiin.
* Lentäjät pudottavat mustialaatikoita jotka räjähtävät ja päästävät keltaista jauhetta ennen kuin osuvat maahan, joka tappaa kaiken. Näille alueille ei kukaan voi astua vuoteen tai heitä kohtaa kuolema.
* Nämä laatikot ovat saatanallisia, ja tappavat ihmisiä niin että heiltä sulaa liha luiden päältä.
* Sitten joku idästä päin lentävä pudottaa jotakin suureen veteen ja jotakin outoa tapahtuu. Meri nousee korkeaksi kuin torni ja laskeutuu peittäen kaiken veden alle (tsunami).
* Koko tapahtuma ei kestää kauaa, vain kolme päivää (tai kolme viikkoa tai kuukautta).
* Sitten on oleva maanjäristys. Eteläinen osa Englantia putoaa vajoaa mereen. Valtiot meren keskellä (saaret) ovat vaarassa ja talojen korkuiset aallot vaahtopäineen upottavat saaria.
* Sodan aikana tulee suuri pimeys tulee ja kestää 72 tuntia (3 päivää) ja oleva pimeää päivälläkin. Sitten alkaa myrskytä ja salamoida ja suuri maanjäristys järisyttää maata. Älkää menkö tuona aikana taloista ulos, sillä ulkona oleva pöly tappaa kaiken, vaan pysykää sisällä ja rukoilkaa. Yön aikana tulee kuolemaan enemmän ihmisiä kuin kahdessa maailmansodassa yhteensä. 72 tunnin jälkeen tuuli puhaltaa kuoleman pilvet pois itään.
* Kaupungista, jossa rautatorni seisoo (Pariisi), tulee omien kansalaistensa uhri. He itse sytyttävät kaiken palamaan ja syttyy vallankumous, ja anarkia vallitsee.
* Anarkia leviää myös Italiaan ja he tappavat paljon ihmisiä siellä, niin että Paavikin pakenee, mutta monet papit kuolevat ja monia kirkkoja poltetaan.
* Venäjällä myös vallankumous syttyy ja sisällissota. Ruumita tulee olemaan niin paljon, että niitä ei enään edes kerätä teiltä.
* Suuret puoluejohtajat tekevät itsemurhia ja niin veri puhdistaa suuren syyllisyyden pois.
* Näen punaisia massoja sekoitettuna keltaisiin naamoihin (kiinalaisiin) ja siitä tulee yleinen mellakka ja kamala tappaminen.
* Ristiä tullaan kunnioittamaan uudelleen ja Venäjän ihmiset alkavat jälleen uskoa Jumalaan. He laulavat Pääsiäis-lauluja ja polttavat kynttilöitä pyhien kuvien edessä.
* Kristittyjen rukouksilla hirviöt helvetistä kuolevat ja myös nuoret uskovat jälleen ja rukoilevat. Kun kaikki on ohi ja osa asukkaista on kuolleita, ihmisillä on jälleen Jumalan pelkoa.
* Lait, jotka toivat kuoleman lapsille (abortit) hävitetään. Ja sitten tulee rauhaa ja hyvä aika.
* Paavi, joka pakeni meren taakse pitkäksi aikaa, palaa. Ja kun kukat puhkeavat kukkiin niityillä, he palaavat ja surevat kuolleita veljiään.
* Ja noiden tapahtumien jälkeen koittaa pitkä ja hyvä aika, mutta ihmisten on aloitettava alusta siitä mistä heidän isosiänsä aloittivat. Loppu.

Kirjoituksien viittauksia tapahtumiin

”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:3

”Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.” – Joel 2:30-31

”Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.” – Ilmestyskirja 16:10-12

”Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: ’Se on tapahtunut’. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.” – Ilmestyskirja 16:17-21

”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.” – Jesaja 65:17-20

Lopun ajan ihmiset

Rakkaus kylmenee

Kuva

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-5

Jokaisena aikana jotkin näistä merkeistä ovat sopineet sen ajan ihmisiin, koska ihmiset ovat pahoja luonnostaan syntiinlangenneina, mutta tänä päivänä Paavalin listaamalta listalta löytyy jokaikinen kohta tämän päivän ihmisistä yhä kasvavalla vauhdilla! Kaikki nämä voidaankin kiteyttää Messiaan sanoihin: ”sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” (Matt. 24:12).

Luomisen kieltäminen ja pilkkaajat

Kuva

”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.” – Matteus 3:10

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee (1) pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: (2) ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.’ Sillä tietensä (3) he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:3-6

Pietarin ennustus lopunajan ihmisien suhtautumisesta kristittyihin on erittäin osuva, sillä tälläkin foorumilla löytyy useita juuri tällä tavalla käyttäytyviä. Pietari on tässä erittäin yksityiskohtainen, joten avataanpas tässä muutamaa yksityiskohtaa.

1. Pilkkaajien motiivina on halu elää synnissä. He nielevät Saatanan valheen, että syntielämä tuo onnen, mutta kaikki maailmallinen voi tarjota vai hetkellisiä nautintoja eikä mitään pysyvää iloa tai rauhaa.
2. Nämä pilkkaajat kyseinalastavat Jeesuksen tulemuksen ja varsinkin välittömän paluun ja kieltävät kaikki merkit sanoen, että asiat ovat olleet aina näin, eikä maailma ole muuttunut ja että profetioiden toteutuminen silmiensä alla on puhdasta sattumaa.
3. Evoluutio, eli luomisen kieltäminen. Väite ei olisi ollut uskottava ensimmäistä 1800 vuotta sen antamisesta, kunnes Darwin teki tästä sadusta sammakosta prinsiksi hovikelpoisen. Entisenä evoluutionistina voin sanoa, että on paljon uskottavempi hypoteesi, että älykkäällä järjestelmällä on Suunnittelija. Tuskinpa Darwinkaan olisi teoriaansa tuonut, jos tuolloin olisi tiedetty DNA:sta.

Vastaukseksi pilkkaajille on sanomani sama kuin Pietarinkin. Olenkin onnellinen, että Herra ei tullut vaikkapa vuonna 2000, koska silloin olisin minäkin jäänyt tänne!

”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” – 2. Pietari 3:9