Viimeisten päivien ihmiset

Tämä artikkeli käsittelee apostoli Paavalin ennustusta viimeisten päivien ihmisistä. Jo ennen kuin olin ottanut pelastuksen vastaan Messiaassa, minua hämmästytti tämän ennustuksen tarkkuus ja kuinka se kuvaa niin hyvin tämän päivän ihmisiä. Epäilemättä osa tämä ennustuksen kuvauksista sopii jokaiselle aikakaudelle ja ajalle, mutta nyt niistä kaikki sopivat tähän aikaan mitä me elämme.

Useimpien rakkaus kylmenee

MEXICO SPRING BREAK

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin…” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-2

 • Itserakkaita (kr. ’philautos’): Sana philautos voidaan kääntää myös invidualisti tai itserakas, jotka molemmat sopivat tämän päivän ihmiseen, joka ei katso muihin, kuin ylitse kävellessä. Paljon puhuttu narsismi on yleensä tätä itserakkautta ja presidentti Niinistö totesikin itsekkyyden olevan suomalaisten toinen suuri synti ahneuden rinnalla, joka tuleekin listalla seuraavana.
 • Rahanahneita (kr. ’philarguros’): Sana philarguros tarkoittaa sananmukaisesti rahan rakastajaa tai kitupiikkiä. Rahan ahneuden sanotaan olevan kaiken pahan alku ja juuri. Tänäpäivänä koko yhteiskuntamme pyörii rahanahneuden ympärillä ja siitä on tullut uusi tavoiteltava hyve.
 • Kerskailijoita (kr. ’alazon’): Sana alazon voidaan kääntää kerskailijaksi, teeskentelijäksi ja nenäkkääksi. Ihmiselle tänä päivänä on erittäin tärkeää pitää hienot julkisivut, niin että perhesurmissakaan ongelmia ei monesti ulkopuoliset osanneet nähdä ennakolta laisinkaan.
 • Ylpeitä (kr. ’huperephanos’): Sana huperephanos tarkoittaa itsensä nostamista muiden ylitse ja toisaalta taas muiden halveksimista. Lucifer itse halusi nousta ylös, mutta hänet puotettiin kaikista alimmaksi. Messias Jeesus toimi kuitenkin päinvastoin ja Hän itsensä alennettuaan ylennettiin kaikkien ylitse Isän oikealle puolelle. Tämän päivän ihmisille tämän tyylinen ylpeys on tunnusomaista ja ei ole vahinko, että avoimesti Luojan järjestystä pilkkaavat perverssioita puolustavat järjestöt käyttävät nimeä Pride eli Ylpeys ja kantavat Nooan ajan tunnusmerkkiä sateenkaarta! Kirjoitukset sanovatkin, että ”ylpeys lankeemuksen edellä” (Snl. 16:18).
 • Herjaajia (kr. ’blasphemos’): Sana blasphemos tarkoittaa kirjaimellisesti jumalanpilkkaa ja pahan puhumista eli juoruilua. Erittäin sopiva termi tähän päivään. Pyhästä on tullut pahaa ja pahasta pyhää, niin että seurakunnistakin ajetaan ulos pyhä ja tuodaan sisälle paha.
 • Vanhemmilleen tottelemattomia (kr. ’goneus apeithes’): Nuoriso ongelma on vain yksi oire tämän tottelemattomuuden alla. Tämä tottelemattomuus on tietenkin kurinpuuttumisesta johtuvaa. Rajojen aasettaminen ja rangaistus on rakkautta, ei välinpitämättömyys. Ennen oppilaat pelkäsivät opettajaa, nyt sekin on toisinpäin.
 • Kiittämättömiä (kr. ’acharistos’): Kiittämättömyys auktoriteetteja kohtaan, kuten vanhemmat, yhteiskunta ja Jumala ovat erityisesti laskeneet, jos ei kiitoksen sanominen muutenkin. Myös kunnioituksen osoittaminen olisi eräs muoto kiittää, mutta nyt isovanhemmat jätetään heitteille tai laitetaan laitokseen pyörimäistä jaloista.
 • Epähurskaita (kr. ’anosios’): Sana anosios voidaan kääntää epähurskaaksi, epäpyhäksi, jumalattomuudeksi jopa pahaksi. Nyt pelkästään ihmisten ulkoinen muoto kertoo sisällä olevasta pahuudesta; pukeutuminen mustiin, pääkallo tatuoinnit, lävistykset ja mustat hiukset. Ihmiset eivät enää edes yritä elää Pyhää elämää ja välttää syntiä, vaan sitä tehdään julkisesti ja sillä jopa levenneellä.
 • Rakkaudettomia (kr. ’astorgos’): Sana astorgos tarkoitta kyvyttömyyttää kiintyä, haluttomuutta tai rakkaudettomuutta. Tämän tyylinen kyvyn puuttuminen luoda pysyviä parisuhteita kuvaa hyvin tämän päivän ihmistä, koska jo puolet avioliitoista hajoavat, kun se vielä 30 vuotta sitten oli neljännes ja sata vuotta sitten vain muutaman prosentin.
 • Epäsopuisia (kr. ’aspondos’): Sana aspondos voidaan kääntää epäsopuisaksi, sopimattomiksi, leppyttämäksi tai liitonrikkojiksi. Asianajat ovat tähän kehitykseen tänäpäivänä tyytyväisiä, sillä heillä riittää asiakkaita erilaisten riitojen ja välien selvitteyssä. Yhä harvemmin ihmiset pystyvät sopivaan kiistansa muutoin kuin riitelemällä oikeudessa ja kantaen tällaista kaunaa katkeruutena kymmeniä vuosia.
 • Panettelijoita (kr. ’diabolos’): Sana diabolos on hyvin käytetty sana Kirjoituksissa ja se tavallisesti käännettään Saatanaksi. Kirjaimellisesti nimi tarkoittaa syyttäjää, panettelijaa tai herjaajaa, jotka kaikki kuvaavat hyvin tänäpäivän ihmisiä jotka eivät sanojansa säästele kun pitää panetella muita.
 • Hillittömiä (kr. ’akrates’): Sana akrates voidaan kääntää hillittömäksi, estottomaksi tai rauhatonta. Kuten Kirjoitukset sanovat, niin jumalattomilla ei ole rauhaa ja se näkyy tämän päivän ihmisistä, jotka eivät voi itseänsä hallita eivätkä osaa pysähtyä. Epäilemättä yhä useammat ihmiset myös okkultismin ja noituuden kautta tulevat myös riivatuiksi.
 • Raakoja (kr. ’anemeros’): Sana anemeros voidaan kääntää raakaksi, villiksi tai raivokkaaksi. Tällainen vihamielinen käytös sopii tänäpäivinä ihmisiin, jotka käytäytyvät yhä aggressivisemmin eivätkä häpeile potkia maassa makaavaa. Kun ennen opettajat kurittivat oppilaita, niin nyt tuhansia opettajia lyödään! Kaikenlainen kunniallisuus ja hienotunteisuus on kokenus suuren inflaation.
 • Hyvän vihamiehiä (kr. ’aphilagathos’): Sana aphilagathos voidaan kääntää hyvän vihamieheksi tai hyvän vastustajiksi. Kristinuskon, kristillisten arvojen, siveellisyyden ja synnittömyyden pilkkaaminen on tätä päivää. Vielä muutama vuosikymmen sitten monet hyveet olivat tavoiteltavia asioita elämässä, mutta nyt ne ovat pilkan kohteita ja paheet ovat uusia hyveitä.
 • Pettureita (kr. ’prodotes’): Sana prodotes voidaan kääntää petturiksi, pettäjäksi, petolliseksi ja kavaltajaksi. Sanojen ja lupausten pitäminen on yhä harvinaisempaa vaikka tämä on ollut suomalaisille tunnusomaista. Hyvin harvoissa paikoissa uskotaankaan enää ihmisen sanoihin tai lupauksiin, vaan aina joudutaan vaatimaan ”mustaa valkoisella”.
 • Väkivaltaisia (kr. ’propetes’): Sana propetes voidaan kääntää kiivaaksi, yltiöpäiseksi, harkitsemattomaksi tai tuimaksi. Tällainen arvaattomuus ja hermojen menettäminen on yhä tavallisempaa ja myös paljon soveliaampaa kuin joskus ennen. Tänäpäivänä ihmisillä ei ole aikaa harkita tai miettiä tekoja, vaan monesti toimitaan tällä tavalla harkitsemattomasti ja kiivaasti.
 • Pöyhkeitä (kr. ’tuphoo’): Sana tuphoo voidaan kääntää pöyhkeäksi, turhamaiseksi, ylpeäksi tai paisuneeksi. Alkutekstin sana antaa ymmärtää, että jopa pöyhkeyden sokaisemaksi tai  tyhmentämäksi. Miten kuvaavat onkaan tänäpäivän ihmisten ylpeys joka sokaisee heidän näkemästä totuutta itsestään, luomakunnasta tai Jumalasta. Kuten Kirjoitukset sanovat heistä: ”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet…” (Room. 1:22). Tutkimuksenkin mukaan tänäpäivän ihmiset ovat tyhmentyneet sitten 1800-luvun.

Kaikki edellä olevat asiat voidaan yhdistää rakkaudettomuuteen muita ja Jumalaa kohtaan.

”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” – Matteuksen evankeliumi 24:12

Fariseuksia ja kirjanoppineita

liberal-424x288

”He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia! Heidän joukossaan on niitä, jotka tunkeutuvat taloihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten himojen riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa mutta eivät voi koskaan päästä tuntemaan totuutta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:4-7 (Raamattu Kansalle)

Hedonismi eli nautintojen rakastaminen on tänäpäivän ihmisille erittäin tyypillistä materialismin lisäksi. Tavaroista ja nautinnoista on todellakin ihmisille, jopa uskoville menestysteologian myötä, tullut Jumalaa ja iankaikkista elämää tärkeämpää. Liberaalit Kirjoitukset hyljänneet kristityt ovat juuri näitä jumalisuuden ulkokuoren omaavia, joilla ei kuitenkaan ole aitoa suhdetta elävään Jumalaan Hänen Poikansa Messiaan kautta. Uskovia käsketään karttamaan tällaisia, koska seura tekee kaltaisekseen. Nämä tällaiset käyttävät ihmisiä hyväkseen, kuten teksti kertoo ja he ovat kirjanoppineita eli teologeja, mutta he eivät silti tunne Kirjoittajaa.

”Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi… Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:8-13

Tuomio alkaa juuri näistä vääristä hengellisistä johtajista ja Kirjoitukset ennustavat, että he eivät pitkälle pääsee kunnes totuus tulee ilmi. Apostoli Paavali toteaakin kirjeessään nuorelle pastori Timoteukselle, että hänen tulee kestää vainoa ja että nämä jumalattomat eivät ainoastaan eksytä vaan eksyvät itsekin uppoamalla yhä syvemälle pahuuteen. Ja kuten niin monessa kohden Kirjoitukset sanovat, niin ainoa keino välttää eksytys ja pysyä totuudessa on oppia tuntemaan Pyhät Kirjoitukset ja tutkia niitä jatkuvasti uskossa Messiaaseen Jeesukseen.

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Messiaassa Jeesuksessa.” – 2. kirje Timoteukselle 3:14-15

2 comments on “Viimeisten päivien ihmiset

 1. Olemme tulleet todella viimesiien päivien vaikeisiin aikoihin ja taritsemme me Herran omat olla suolana ja valona tämä mädännäisyyden keskelä ja auttamaan ihmisiä uskomaan ja kääntymään pahuuden vallasta ja tuhoon joutumasta .Ystävät meillä kaikilla on nyt suuri mahdollisuus olla apuna ja joku rukoilee ja a joku laulaa ja joku puhuu ja joku tekee voima tekoja,kiitos ja siunausta,keijo söderätle

  Tykkää

  • Tähän ei voi sanoa muuta kuin AMEN.

   Tärkeintä on jokaisen uskovaisen tehdä aktiivisesti parannusta, etsiä Herran kasvoja ja pyhittyä sekä rukoilla, että Herra laskisi Pyhän Hengen sateet maamme ylle, jolta selkeästi on siunaus lähtenyt eikä mikään onnistu.

   Aivan samaa mieltä myös tuosta suolana olosta ja nyt kannattaa vielä vaikuttaa esimerkiksi homoavioliitto kysymyksessä sekä kirkon tilaan, sillä kohta se on myöhäistä ja laitonta. Kaksi regimentti opin voi minun puolesta upottaa syvälle suohon…

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s