Hildegard ja lopun ajan merkit

Hildegard Bingeniläinen (1096-1179) oli saksalainen abbedissa, joka vuonna 2012 laskettiin katolisten pyhimyksien joukkoon. Hän näki näkyjä monista tapahtumista ja erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat olleet tarkat kuvaukset lopun ajan tapahtumisesta sekä tulevasta maailman johtajasta eli Antikristuksesta. Tässä koottuna osa hänen näyistään lopun ajan tapahtumista. Edellisessä artikkelissa hänestä oli hänen kuvaus ahdistuksen ajan lopusta eli viimeisen seitsemästä vuoden toisesta puolikkaasta, mutta tässä on joitakin tämän pyhän naisen saamista ennustuksista merkeistä ennen maailman johtajan astumista lavalle eli koskien välitöntä tulevaisuuta. Universumin Luoja näyttääkin siunaannen monia naisprofeettoja erityisen tärkeillä viesteillä, kuten naisprofeetta Hannaa Messiaan syntymän yhteydessä.

Hildegard

”Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.” – Luukas 2:36-38

Viimeisten päivien ihmiset

MEXICO SPRING BREAK

“Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja…” – 1. kirje Timoteukselle 4:1 (RK)

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-5

”Aika on tulossa jolloin herrat ja kansa hylkäävät Paavin auktoriteetin. Jotkut kansat pitävät parempina omia kirkon johtajiaan Paaviin nähden. Saksan valtakunta jaetaan. Kirkon omaisuus maallistetaan. Pappeja vainotaan. Antikristuksen syntymän jälkeen harhaoppiset saarnaavat vääriä oppejansa esteittä, jonka seurauksena kristityt alkavat epäillä heidän pyhää katollista uskoansa.

Tuona aikakana kun Antikristus syntyy, tulee olemaan monia sotia ja oikea järjestys tullaan tuhoamaan maan päältä. Harhaoppisuus rehottaa ja harhaoppiset saarnaavat heidän valheitaan avoimesti ilman esteitä. Jopa kristittyjen keskuudessa epäillään ja ollaan epäuskoisia katolisista uskomuksista.

Maailman lopun kohtia ihmiskunta puhdistetaan kärsimyksien läpi. Tämä tulee olemaan totta erityisesti papiston kohdalla, jolta ryöstetään kaikki omaisuus. Kun papisto omaksuu yksinkertaisen elämäntavat, tilanne parannee.”

Viimeisen päivien ihmisistä kertoo apostoli Paavali erityisen tarkasti omissa kirjeissään ja heidän selkein erityispiirre on Jumalan avoin vastustaminen, joka tässäkin tulee ilmi. Tässä mainittu Saksan jakaantuminen on jo tapahtunut, joten nyt olemme juuri tässä mainittujen merkkien kohdalla. Tämän jälkeen tapahtuu ylöstempaus ja alkaa ahdistuksen aika.

Ahdistuksen ajan herätys

bible-witnessing

“Kansan keskuudessa olevat oppineet johdattavat monet ymmärrykseen, mutta heitä sorretaan miekalla ja tulella, heitä vangitaan ja heitä ryöstetään jonkin aikaa. Mutta keskellä sortoa heitä vähän autetaan, ja monet liittyvät heihin liehakoiden. Jotkut oppineista kompastuvat, jotta heidän joukkonsa koeteltaisiin, puhdistettaisiin ja kirkastettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä on aikaa määrähetkeen.” – Daniel 11:33-35 (RK)

”Tuona aikana rangaistukseksi heidän synneistä; erityisesti kristittyjä jotka yrittävät aseellista vastarintaa noita vastaan jotka heitä vainoavat tuntematta huolta heidän ruumiidensa kuolemasta, voimakas tuuli tulee nousemaan pohjoisesta kantaen raskaan sumun ja tiheimmän pölyn jumalallisesti käskystä ja se tulee täyttämään heidän kurkkunsa ja silmänsä, niin että he lopettavat heidän raakalaisuutensa ja heidät tulee valtamaan suuri pelko.

Sitten kristittyjen keskuudessa Pyhä Jumaluus tulee aikaansaamaan merkkejä ja ihmeitä niin kuin aikaansai heille Mooseksen aikoina pilvenpatsaalla ja kuten Miikael arkkiankeli teki kun hän taisteli pakanoita vastaan kristittyjen puolesta. Miikaelin avun kautta Jumalalle uskolliset lapset marssivat hänen suojassaan. He hävittävät vihollisensa ja saavat voiton Jumalan Voiman kautta, jonka seurauksena suuri määrä pakanoita liittyy kristittyihin todellisessa uskossa ja he sanovat: ’Kristittyjen Jumala on tosi Jumala koska niin ihmeellisiä tekoja on tapahtunut kristittyjen joukossa’.

Tuon jälkeen on niin vähän miehiä jäljellä että seitsemän naista tulee taistelemaan yhdestä miehestä sanoen miehelle: ’Nai minut ottaaksesi häpeän minulta pois’, sillä noina päivinä tulee olemaan naisille häepä olla ilman alasta, kuten se oli juutalaisille Vanhassa Testamentin aikaan.”

Tässä kuvattu herätys on todennäköisesti ahdistuksen ajalla tapahtuvaa herätystä jota profeetta Daniel kuvaa kirjassaan sillä tuuli on kuvaus universumin Luojan hengestä. Tämä herätys alkaa pohjoisessa ja sitä seuraa miekka eli väkevä vastustus.

Tähti putoaa taivaalta

asteroid-earth

”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.” – Ilmestyskirja 6:12-14

”Ennen kuin komeetta tulee, monet kansakunnat hyviä lukuunottamatta, puhdistetaan puutteella ja nälänhädällä. Suuri kansakunta valtameressä jota kansoittaa kansat eri heimoista, vajoaa maanjäristyksessä ja tuhoutuu myrkyssä ja hyökyaallossa. Se tulee jakautumaan ja suuri osa siitä tulee uppoutumaan. Tuo kansakunta tulee myös kohtamaan monia vastoinkäymisiä merellä ja tulee menettämään siirtokuntansa idässä Tiikerin ja Leijonan kautta.

Valtaisan voimansa johdosta komeetta pakottaa suuren osan valtamerestä pois ja upottaa monia maita veteen aiheuttaen paljon puutetta ja monia vitsauksia. Suuren komeetan jälkeen se suuri kansakunta tulee tuhoutumaan maanjäristyksissä, myrskyissä ja suurien aaltojen vedestä aiheuttaen paljon puutetta ja vitsauksia. Valtameri tulee myös upottamaan veteen monia muita maita, niin että kaikki rantakaupungit tulevat elämään pelossa ja monet tuhoutuneena. Kaikki meren rantakaupungit tulevat olemaan pelossa ja monet niistä tulevat tuhoutumaan hyökyaalloissa ja monet elävät olennot kuolevat ja jopa ne jotka pakevat kuolevat hirvittävään tautiin.

Sillä yhdessäkään noista kaupungeista ei yksikään elää Jumalan lakien mukaisesti.”

Tämä täysin jumalattomien kaupunkien tuho kuvaa Ilmestyskirjan kuudennen sineetin luomaa suurta ahdistusta maan päälle. Koska tämä ennustus on annettu jo 1100-luvulla, on merkillistä havaita kuvaus Yhdysvalloista, joka on ”suuri kansakunta” ja jota ”kansoittaa kansat eri heimoista”. Siirtokunnat idässä kuvaavat Yhdysvaltojen monia sotilastukikohtia ja Tiikeri ja Leijona taas ovat Kiinan ja Venäjän/Iranin symboleita, joiden kautta Yhdysvalloille tulee lopullinen tuomio.

Valheellinen rauha

babylonEU4

”Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee…” – 1. Johannes 2:17-18

”Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli.” – Daniel 9:26-27 (RK)

”Rauha palautuu Eurooppaan kun valkoinen kukka ottaa jälleen hallintaansa Ranskan valtaistuimen.

Tuon rauhan aikana kansalaisilta on kielletty aseiden kantaminen ja rautaa käytetään vain ainoastaan maataloussovelluksiin ja -työkaluihin. Myös tänä aikana maaperä tulee olemaan erittäin hedelmällistä ja monet juutalaiset, pakanat je harhaoppiset liittyvät kirkkoon.

Viimeisen katollisen imperiumin valtaistuin murenee ja valtikka putoaa valtaistuimella istuvan kädestä. Suuri Hallitsija tuona aikana tulee olemaan erittäin vanha mies. Kaikki oikeus lakkaa ja poljetaan jalan alle. Jälkimmäinen aika tulee olemaan pahempia ja turmeltuneempi Jumalan silmissä. Jumalan lapsia vainotaan mitä vihatuimmin tavoin Jumalan silmissä. Melkein välittömästi Hallitsijan jälkeen tulee Antikristus.”

Tässä kuvattu rauhan aika kuvaa Antikristuksen tuomaa rauhaa, joka tulee olemaan ensimmäiset 3½ vuotta seitsemän vuotisesta ahdistuksen ajasta. Ja lopussa kuvattu Antikristuksen tuleminen on taas Antikristuksen täysi valta, jonka hän saa ahdistuksen puolivälissä. Tästä eteenpäin Antikristuksen vallasta kertoo edellinen Hildegardin näky.

ObamaSatan

”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:7-9

3 comments on “Hildegard ja lopun ajan merkit

 1. Rauhan tervehdys

  Kohteliaasti ja asiallisesti kommentoin tt viimeksi saamaani mailia, koskien Hildegardin nkyj.

  Jumalan Sanan valossa tiedtte varsin hyvin, ett katolinen kirkko on suuri portto. Jos olette vhnkn tutkineet katolisen kirkon oppia, ymmrtisitte erittin selvsti, mist on kyse. Kyseinen kirkko on okkulttinen instituutio, joka on vastuussa kymmenien miljoonien Jeesuksen omien murhista, sek mys monien uskomattomien murhista. Tm on historiallinen fakta.

  Katolisen kirkon oppi ei ole missn vaiheessa muuttunut, vaan on se sama hengellinen portto, mit se on ollut alusta saakka.

  Tmn thden pyydn teit, ett lk enn julkaisko tuollaisia Hiuldegardin tyyppisi ennustuksia. Ne eivt ole missn tapauksessa Raamatun Jumalasta lhtisin.

  Tllaiset ”profetiat” vain eksyttvt vastauskoontulleita ja heikkouskoisia.

  Mit sitten siihen tulee, ett juutalaiset ja monet muut ”palajaisivat” katoliseen kirkkoon, on aivan absurdia.

  Kun juutalainen kohtaa elvn Jeesuksen, ei juutalainen missn tapauksessa liitty mihinkn kirkkoon, vaan liittyy Pyhss Hengess Jumalan lasten yhteyteen eli uudestisyntyneitten ja sen jlkeen upottamalla uskovien kasteen kautta raamatulliseen seurakuntaan.

  Katolisen kirkon sakramentit ovat tydellist pimeytt ja pyytisin teit kaikessa rauhassa keskittymn puhtaaseen Jumalan Sanaan sen sijaan, ett levittte tllaisia harhaoppisia ennustuksia.

  Ennustajia on ollut aina ja erilaiset noidatkin osaavat ennustaa ja jopa monasti kohdalleenkin. Tmn Hildegardin ennustus lukeutuu aivan samaan sarjaan okkultistisen linjan kanssa.

  Eli pyydn, ett poistakaa tllaiset ennustukset sivuiltanne mit pikimmiten.

  Jumalalta tulevat profetiat ovat sellaisilta henkililt, jotka ovat Raamatun mukaisesti uskoontulleita ja heilt tulleet ja tulevat sanomat johtavat AINA siihen, mit kirjoitettu on…EI koskaan mihinkn kirkkoon.

  Jeesuksen siunausta teille vilpittmin sydmin: Hannu

  8. helmikuuta 2014 16.37 Muinaisia Ennustuksia

  Tykkää

  • Kiitoksia kommentistasi.

   Olen samaa mieltä, että katolilaisuudessa on vääriä oppeja ja sillä on kirkkona ollut erittäin verinen tausta. Koska kyseessä on maailman suurin kristinuskon haara, niin tietenkin Saatana iskee siihen ensimmäisenä ja siksi siihen on kertynyt harhaoppeja niin paljon. Samalla tavalla suurin reformoitu linjan luterilaisten taival on verrattain verinen aina anabaptistien teurastamisesta sisäisiin kiistoihin.

   Niinpä on muistettava että katolisen kirkon alle maahtuu monenlaisia uskovia ja tänä päivänä moni katolinen on evankaalista jopa konservatiivisempi ja enemmän Raamattuun pidättäytyvä. Jos vertaamme esimerkiksi katolisen kirkon ja luterilaisen kirkon tilaa tänä päivänä, ei kummankaan tila ole mairitteleva. Ja aivan kun monet katoliset ovat ylpeitä katolilaisuudesta, niin samaa on huomattavissa helluntaalaisissa, luterilaisissa ja idän ortodokseissa – kaikilla on kuitenkin yhteinen usko Jeesus Kristukseen ja ovat saman kartanon eri huoneita.

   Mitä tulee kolmeen päälinjaan kristinuskossa; katolinen, ortodoksit ja protestantit, niin Jeesus ennusti niiden kaiken happanevan eli tulevan lopulta syntiä täyteen – happaneminen tapahtuu vain eritavalla.

   ”Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani.” – Matteus 13:33

   Tutkittuani Hildegardin taustoja, hän on ollut hurskas nainen, jonka lääketieteelliset löydökset ovat vieläkin voimassa ja hänen yrttikirjojansa käännettään yhä. Hän oli myös vahvasti Jeesukseen uskova, vaikkakin myös vahva katolilainen yhtä aikaa. En siis sanoisi hänen näkynsä olevansa pimeydestä tuleva laisinkaan, etenkin kun Kirjoituksien kuva lopun ajasta on yhtenevä ja näin ollen ennustus kestää Kirjoituksilla arvostelun.

   Tykkää

 2. Hildegardin näky on kiehtovasti linjassa sekä historian että Raamatun profetian kanssa vaikka siinä suhteessa yhdyn ensimmäiseen kommentoijaan, että Hildegardin ennustus protestantismista luopumuksen alkusoittona heittää epäilyn hänen profetioidensa todellisesta alkulähteestä. Näyssä puritaanien paluu uskon vaatimattomille alkujuurille ilman papiston maallista rikkautta ja hengellisestä kontrollia maallikoista yhdistetään selvästi Antikristukseen ja harhaoppeihin mitä se ei todellakaan ollut. Eli näky ”tukee” roomalaiskatolisia apologeetteja heidän väitteissään, että protestantismi oli pimeydestä lähtenyt kristukunnan harha-askel. Mutta missään nimessä en kannata tämän profetian poistamista, koska se on osa laajempaa keskiaikaisten profetioiden sarjaa jossa monet katoliset mystikot puhui Antikristuksen tulemusta edeltävästä suuresta monarkista/Rooman viimeisestä keisarista, joka saa vallan yhdessä paavin kanssa Euroopasta ja koko maailmasta. Osa profetioista mainitsi tämän henkilön myös nimeltä. Hän olisi ensimmäisen ja viimeisen paavin kruunaaman Rooman keisarin Kaarle Suuren ja Kaarle V:n tapaan Charles (Kaarle on suomalainen käännös nimestä Charles).

  Tämän keskiaikaisen eskatologian mukaan – josta kirjotti jopa Kristoffer Kolumbus – tämä Charles-niminen hallitsija edeltää Antikristuksen tuloa ja palauttaa Rooman kirkon kunnian ja vallan sen muinaisille päivilleen (so. Hildegardin omaan aikaan). Hän on siis liitossa paavin kanssa ja perii hänen esi-isiensä tittelin ”Pyhän Rooman keisarista.” Olen kirjoittanut 700 sivuisen käsikirjoituksen nimeltä Muhammad, Kaarle Suuri ja Antikristus, jossa näyt Rooman viimeisestä keisarista näyttelee sen keskeistä sisältöä. Samalla kirjani myös mullistaa ja uudistaa koko vallitsevan ymmärryksen Raamatun profeetallisiin näkyihin paljastaen mm. Antikristuksen identiteetin ja osoittaen koko kristikunnan historian olleen kryptattu Danielin ennustuksiin. Katso lisää osoitteessa https://samueltuominen.wordpress.com/

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s