Salatut sanomat

Muinaisissa Kirjoituksien tulkinnassa on monta sanomaa. Ne voidaan tulkita kirjaimellisesti, vertaiskuvallisesti, toistuviksi ja kehittyviksi, mutta myös itse nimien tarkoituksesta ja numeroarvoista löytyy suuria salaisuuksia, joista monet ovatkin auenneet vasta tälle sukupolvelle tiedon lisäännyttyä.

“Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia.” – Sananlaskut 25:2

Matemaattiset vakiot luomisessa

Koska muinaisissa heprean ja kreikan kielissä ei ole erikseen numeroita, vaan luvut ilmaistaan kirjaimin. Tämä toimii myös päinvastoin, niin että jokaisesta sanasta voidaan kirjaimilla laskea luku ja tätä kutsutaan gematriaksi. Kirjoituksien kaksi osaa; Vanha testamentti ja Uusi testamentti, pitävät molemmat erityisesti yhden lauseen luomisesta alusta ja nämä ovat kaikista ensimmäinen lause (1. Moos. 1:1) ja Johanneksen evankeliumin ensimmäinen lause (Joh. 1:1). Näistä kahdesta onkin löydetty kaksi matematiikan vakiota samalla kaavalla, vaikka näiden kahden osan kirjoitus ajankohdan väli on yli 1500 vuotta!

1. Mooseksen kirja 1:1 – Arkhimedeen vakio (π)

”Alussa loi Jumala taivaan ja maan.”

”בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ”

gen_1.1_pii

Johanneksen evankeliumi 1:1 – Neperin luku (e)

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.”

”εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος”

joh_1.1_e

Alusta loppuun

”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.” – Luukas 24:27

Heprean kielessä jokaisella kirjaimmella on erityinen merkitys ja näin ollen yksittäisen sanan kirjaimet voidaan purkaa lauseeksi. Esimerkiksi ensimmäinen kirjain Alef tarkoittaa voimaa tai härkää. Kun Abram alettiin kutsumaan Aabrahamiksi (1. Moos. 17:5) ja Saaraita Saaraksi (1. Moos. 17:15), heidän nimiinsä lisättiin kirjain he (ה), jonka numero arvo on 5, armon luku, koska he saivat armon. Sanotaan, että kaikki Kirjoitukset puhuvat Messiaasta Jeesuksesta ja Hänet voidaankin löytää monista Kirjoituksien henkilöistä ja yliluonnollisista tapahtumista. Mutta Hänet voidaan löytää jo ensimmäisestä lauseesta – jopa kahdella eri tavalla!

aleph_tau

”Minä olen A (α) ja O (ω), ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.” – Ilmestyskirja 22:13

”Alussa (בְּרֵאשִׁ֖ית) loi (בָּרָ֣א) Jumala (אֵ֥ת) ?? (אֱלֹהִ֑ים) taivaan (הַשָּׁמַ֖יִם) ja (וְאֵ֥ת) maan (הָאָֽרֶץ).” – Ensimmäinen Mooses 1:1

Ensimmäisessä Kirjoituksien jakeessa on 7 sanaa, mutta näistä vain kuusi käännetään Suomen kieleen, koska keskimmäistä sanaa ei äännetä. Tämä keskimmäinen sana tulee kahdesta kirjaimesta; alef ja tau, heprean kielen ensimmäisestä ja viimeisestä kirjain. Nimitystä ”ensimmäinen ja viimeinen” käytetään vastaavien kreikan kielen kirjainten ”alfa (α) ja omega (ω)” yhteydessä Kirjoituksien viimeisessä osassa Ilmestyskirjassa. Tämä arvonimi yhdistetään Jumalaan (Ilm. 1:8) ja Messiaaseen (Ilm. 22.13). Alef tarkoittaa Jumalaa ja tau liittoa, jotka myös kuvina vanhalla heprealla ovat kuvina (uhri) härkä ja risti.

”He katsovat minuun ?? (אֵ֣ת), jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” – Sakarja 12:10

Sama yhdistelmä löytyy myös Sakarjan kirjan ennustuksesta, kun juutalaiset viimeinen katsovat ristillä lävistämäänsä Messiaaseen kahden tuhannen vuoden jälkeen.

Ennustus ensimmäisessä sanassa

beginning

”Alussa (בְּרֵאשִׁ֖ית)… ” – Ensimmäinen Mooses 1:1

Ensimmäisen Kirjoituksien sana on itse asiassa Kirjoituksien ensimmäinen ennustus. Sana alussa tulee heprean kielen sanasta re’shiyth (ראשית), joka koostuu kuudesta kirjaimesta joiden merkitykset ovat nämä ja niistä muodostuu seuraavanlainen lause.
בְּ bet – talo, teltta
רֵ res – ensimmäinen, pää
א alef – Jumala, voima
שִׁ֖ sin – tuhota, kuluttaa
י jod – käsi, työ
ת tau – liitto, merkki

Isä Jumala kuolee työnä liitolle

Salaisuus sukupuussa

”Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.” – 1. Mooses 5:1-2

Viides luku ensimmäisessä Mookseksen kirjassa listaa sukupuun Aadamista Nooan. Kirjoituksilla jokaiselle nimellä on tarkoitus, esimerkiksi Jeesus tulee heprean kielen sanasta Yeshua ja tarkoittaa pelastusta. Kun käännämme heprean kieliset nimet suomen kielelle, saamme tällaisen listan kymmenen ihmisen sukupuusta. Ja yhdessä niistä muodostuu lause.

Aadam – ihminen
Seet – asettaa
Enos – kuolettava
Keenan – suru
Mahalel – siunattu Jumala
Jared – laskeutua alas
Eenok – opettaa
Metusalah – hänen kuolemansa tuo
Lemek – epätoivoinen
Nooa – lepo

”Ihminen asetti kuolettavan surun, [mutta] siunattu Jumala laskeutui alas opettamaan, [että] Hänen kuolemansa tuo epätoivoiselle levon.”

Ennusmerkin miehet

zech_eyes_stone

”Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan. Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen – siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä.” – Sakarja 3:8-9

Sakarjan kirjassa on ennustustus tulevasta Messiaasta. Hänen sanotaan olevan Vesa ja toisaalta Joosua on hänen esikuvansa. Joosua on heprean kielen sana Yeshua, kun taas minun Vesa on hepreaksi Nazari, ja nämä yhdessä muodostavat hepreaksi sanan Yeshua Ha’Nazari tai suomeksi Jeesus Nasaretilainen. Mutta kiveen jossa on seitsemän silmää kaiveruus, joka Joosuan ja hänen ystävänsänsä muodostama kirjoitus. Seitsemän silmää kuvaavat seurakunnan seitsemää aikakautta, mutta myös Joosuan seitsemää ystävää, joista yhden mainitaan olleen Serubbaabel (Sak. 4:9-10) ja kuusi muuta (ja koko kirjan ainoata) nimeä löytyvät 6 luvusta ja neljällä heistä on myös sukunimi, kuten Hen on Sefanjan poika. Serubbabelin sukunimi on otettu Sakarjan kirjaa edeltävästä Haggain kirjasta. Heprean kielessä yhdellä sanalla on monia merkityksiä ja kun valitsemme sopivat ja laitamme henkilöt siihen järjestykseen, kuin ne esiintyvät, niin yhdessä heidän kaikkien nimistä muodostuu lause.

Heldai – aikakausi
Tobial – Herra on hyvä
Jedajal – Herran sanoma
Hen – armo
Sefanja (poika) – Herra on valmistanut
Joosian – perusta
Sefanja (poika) – Herra on salannut
Helem – voima
Joosua – Herra pelastaa
Joosadak (poika) – Herra vanhurskuas
Serubbaabel – muuttuu lämpimäksi
Sealtiel (poika) – Jumalalta pyytänyt

”Herra on valmistanut aikakauden Herran ilosanomalle armostaan jonka perustuksen Herra on salannut, että Herran pelastuksen voima on Herran vanhurskauttaminen Jumalalta anottaessa.”

Numerot paljastavat totuuden

7634960_orig

”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” – Ilmestyskirja 13:18

Gematria tarkoittaa numerologiaa, joka tapahtuu jakamalla sanat kirjaimiin ja kirjaimet luvuiksi. Sekä Vanhan liiton heprealaiset kirjoitukset, kuin Uuden liiton kreikkalaiset kirjoituksetkin käyttävät numeroiden sijaan kirjaimia, koska erillisiä numeroita ei ole. Esimerkiksi edeltävä 666 on alkutekstissä vain kolme merkkiä χ (600) ξ (60) ς (6). Samalla metoodilla voidaan laskea Messiaan nimestä seuraavasti.

Herra (κυριος) 800 + Jeesus (Ιησους) 888 + Kristus (Χριστος) 1480 = 3168

 • 31,680 mailia on maapallon kehä.
 • 31,680 vakomittaa on maapallon säde.
 • 3168 on yhteenlaskettu tulos kolmesta ensimmäisestä Kirjoituksien kirjasta: Genesis (931), Exodus (908) ja Leviticus (1329).
 • 3168 saadaan, kun jaetaan piillä (3.1416) ympyrä, jonka halkaisija on keskiarvo kaikkien yhdeksän planeetan etäisyyksien summasta (9,954) ilman nollia.
 • 3168 saadaan luvuksi, kun jaetaan maan etäisyys mailia auringosta (589,248 miljoonaa tuuma) ja valonnopeudella (186,000 mailia/sekunti).
 • 3,618 miljoonaa mailia on Kuun kehä.
 • 316,800 miljoonaa mailia on Auringon halkaisija.
 • 31680 mailia on maapallo neliön sisässä (4x halkaisija 7920 mailia)
 • 316800 jalkaa on ihmisen elintila eli 50 mailia korkea ilmakehä ja 10 mailia korkea maankuori.
 • 316,800 tuumaa on turvakaupunkien kehä.
 • 31.68N leveysasteella sijaitsee Bethlehem, Messiaan ennustettu syntymä kaupunki.

150 eKr Sibyllan oraakkelit antoivat tähän liittyen mielenkiintoisen ja jopa kiistanalaisen ennustuksen:

”Kun neitsyt synnyttää Kaikista Korkeimman Jumalan Sanan, hän tulee antamaan Sanalle nimen, ja josta itäinen tähti loistaa keskellä päivää hohtaen taivaasta yläpuolella, julistaen kuolevaisille ihmisille suuren merkin. Kyllä, silloin Suuren Jumalan Poika tulee ihmisen tasolle, vaatettuna lihaan kuin kuolevaiset maan päällä. Neljä vokaalia hänessä on, ja kaksi konsonattia on hänessä, ja nyt minä julistan sinulle koko luvun; kahdeksan ykköstä (8), ja näihin yhtä monta kymmentä (80), ja kahdeksaan sataista (800) hänen nimensä on oleva.”Sybylline Oracles 1:381-388

Voima Hänen nimessään

yeshua

”Tämä on Jeesus (Yeshua), juutalaisten kuningas” – Matteus 27:37

Juutalaiset käyttävät Messiaasta nimeä Ha’Shem, joka tarkoittaakin yksinkertaisesti nimeä, koska he eivät vielä ole ottaneet Messiasta vastaan eivät tunne Hänen nimeänsä. Nimessä Jeesus onkin todella suuri voima ja vaikutus, niin että kaikki eivät edes pysty sanomaan ääneen Hänen nimeeään ja riivaajat pelkäävät sitä. Nimi Yeshua (יֵשׁוּעַ) voidaan jakaa neljään kirjaimeen, jotka taas muodostavat lauseen liittyen tunnettuun Kaikkinäkevään silmään, joka löytyy monista yrityksien logoista, Yhdysvaltain dollarista sekä vapaamuurien logosta.
יֵ jod – käsi, teko
שׁ֡ sin – hampaat, tuhota
וּ vau – naula, sitoa
עַ ajin – silmä, nähdä

All_seeing_eye

”Käsi tuhoaa siteen Silmään”

”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” – 1. Johannes 3:8

12 comments on “Salatut sanomat

 1. Hei taas!
  Mielenkiinnolla näitä tekstejäsi luen, mutta vähäisen heprean taitoni mukaan mielestäni tämä vaatisi korjauksen:

  ”Heprean kielessä jokaisella kirjaimmella on erityinen merkitys ja näin ollen yksittäisen sanan kirjaimet voidaan purkaa lauseeksi. Esimerkiksi ensimmäinen kirjain Alef tarkoittaa voimaa tai härkää. Kun Abram alettiin kutsumaan Aabrahamiksi (1. Moos. 17:5) ja Saaraita Saaraksi (1. Moos. 17:15), heidän nimiinsä lisättiin kirjain res (ר), joka tarkoittaa päätä tai alkua, koska heistä tuli kansankuntien isä ja äiti.”

  Sekä Abramin että Saarain nimessä oli jo olemassa res-kirjain.

  Aabramille lisättiin He-kirjain, joka on lukuarvoltaan 5, armon luku.
  Alkuperäinen Abram (hepr. ‏אברם Avram) = kirjaimet alef, bet, resh, mem
  Uusi nimi Abraham (hepr. אברהם Avraham) = kirjaimet alef, bet, resh, he, mem

  Saarailta otettiin pois Jod-kirjain (= 10, lain luku) ja lisättiin He-kirjain, lukuarvoltaan 5, armon luku.
  Alkuperäinen Saarai (hepr. שָׂרָי Saraj) = kirjaimet sin, resh, jod
  Uusi nimi Saarah (hepr. שָׂרָה Sarah) = kirjaimet sin, resh, he

  Tykkää

 2. Jumala on ihailtava kaikessa majesteettisuudessaan hänell’ todella on sana joka pitää ja kestää ainoa on meidän täytyy heittäytyä eteensä tunnustaa ettemme ymmärrä pyydämme armoa sen ei tarvi olla vaikeaa meidän luontomme kyllä taipuu
  se on opetettava näkemään hänen suuruutensa kyllä sitä tajuaa kuka on kaiken yläpuolella kiitos tuostakin sanan selvityksestä.”he” kiva juttu henrylle on armoa siis!!!ODOTAN VAPAHTAJAANI

  Tykkää

 3. One Way Tapani Suonto on monessa puheessa todennut että meidän tulee kuunnella sydämen ääntä. Minua on se jotenkin kiusannut Raamattu sanoo että mikään ei ole niin petollinen kun ihmissydän.
  Mitä mieltä olet?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s