Paavalin historialliset matkat

Kirjoituksissa Uuden liiton historiallisuus on parhaiten esillä Apostolien teoissa, jotka kertovat nimensä mukaisesti apostolien eli Messiaan ensimmäisten seuraajien teoista niin Jerusalemissa, Kreikassa kuin laajemminkin Euroopassa. Tämän on tohtori Luukas kirjoittanut, joka oli myös yleissivistynyt historioitsija ja kirjailija kirjoittaen erityisellä historiallisella tarkkuudella ja yksityiskohdilla tekstinsä universumin Luojan Hengen ohjauksessa. Hän sai Apostolien teot valmiiksi Roomassa vankilassa apostoli Paavalin kanssa noin 40 vuotta Messias Jeesuksen jälkeen vuonna 68 jKr.

paavalin_matkat_kartta

”Paavali, Jeesuksen Messiaan palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa…” – Roomalaiskirje 1:1-2

Monet historialliset tosiasiat kertovat Apostolien tekojen 16 viimeisen luvun äärettömästä historiallisesta tarkkuudesta. Näistä pääosa on tutkija ja historioitsija Colon J. Hemer kirjasta. Kuvaukset lähetysmatkoista ja vuosiluvut taas ovat Uuras Saarnivaaran kommentaarista.

Ensimmäinen lähetysmatka (46-49 jKr)

Paavalin lähetysmatka Barnabaan kanssa kulkien yhteensä 2000 kilometriä, jonka aikana hän kirjoitti kirjeen Galatalaisille Syyrian Antiokiasta (49 jKr).

 • Luontainen kulkureitti oikein nimettyjen satamien (Seleukia ja Salamiise) kautta (13:4-5).
 • Pamfylian Perge on oikea satama ja suora kohde laivalla, joka tulee Kyprokselta (13:13).
 • Lykaonian oikein määritelty sijainti (14:6).
 • Epätavallinen, mutta oikea taivutus nimestä Lystra (14:6).
 • Lykaoniossa puhuttu kieli on oikea (14:11).
 • Zeus ja Hermes ovat oikeita tuohon aikaan käytettyjä jumalien nimiä (14:12).
 • Oikea satama Attalia, jota palaavat matkaajat käyttivät (14:25).

Toinen lähetysmatka (49-53 jKr)

Paavalin lähetysmatka Silaan kanssa kulkien yli 4300 kilometriä, jonka aikana hän kirjoitti 1. ja 2. kirjeen Tessalonikalaisille Korintosta (50-51 jKr).

 • Oikea lähestymistä järjestys Derbestä Lystraan ja sieltä Sisialian Porteille (16:1).
 • Nimen Troas oikea muoto (16:8).
 • Samotrake on silmiinpistävä merenkulkijoiden maamerkki (16:11).
 • Filippi oikein määritelty Rooman siirtokunnaksi (16:12).
 • Oikea (Gangites) joen sijainti Filippin lähellä (16:13).
 • Tyatiran yhdistettäminen vaatteiden värjäämisen keskukseksi oikea (16:14).
 • Oikea nimitys siirtokunnan esivallasta (16:22).
 • Amfipolin ja Apollonian oikea sijainti missä matkustajavat pysähtyivät viettämään yönsä (17:1).
 • Oikea väittämä juutalaisen synagooga olemassaolosta Tessalonikassa (17:1).
 • Oikea termi politarkit kaupungin hallitusmiehistä alkutekstissä (17:6).
 • Oikea päätelmä, että meritie on helpoin tapa päästä Ateenaan Tessalonikasta kesäisten itätuulien johdosta (17:14-15).
 • Tosiasiallinen huomio siitä, että Ateena oli täynnä epäjumalien kuvia (17:16).
 • Oikea väittämä synagooga olemassaolosta Ateenassa (17:17).
 • Oikea kuvaus ateenalaisesta elämästä filosofisineen keskusteluineen Agora-torilla (17:17).
 • Oikea ateenalainen slangi sana spermologos lavertelijasta (17:18).
 • Oikea sana Areiopagi oikeussalista (17:19).
 • Osuva luonnehdinta ateenilaisesta persoonasta (17:21).
 • Alttari tuntemattoman jumalalle oikea paikka Ateenassa (17:23).
 • Oikea reaktio ruumiin ylösnousemuksen kieltävilta kreikkalaisilta filosofeilta (17:32).
 • Oikea arvonimi areopagites Areiopagin jäsenestä (17:34).
 • Oikea väittämä juutalaisen synagooga olemassaolosta Korintissa (18:4).
 • Oikea nimike Galliolle, joka oli käskynhaltijana Korintissa (18:12).
 • Oikea nimi bema tuomioistuimesta, joka oli Korintin Forumilla (18:16).

Kolmas lähetysmatka (54-57 jKr)

Paavalin lähetysmatka useisiin eri paikkoihin kulkien 4000 kilometriä, jonka aikana hän kirjoitti 1. ja 2. kirjeen Korinttolaisille Efesosasta ja Makedoniasta (55-56 jKr) sekä kirjeen Roomalaisille Korintosta (57 jKr).

 • Tyrannus on oikeaksi henkilöksi todettu efesolainen ensimmäiseltä vuosisadalta (19:9).
 • Artemiksen kuvajaiset ja temppelit ovat hyvin tunnettuja (19:24).
 • Oikea väittämä Efeson suuresta Artemis jumalataresta ja hänen suuresta temppelistään. (19:27).
 • Efesolaisten näytelmäpaikka oli kaupunkilaisten kohtaamispaikka (19:29).
 • Oikea nimi grammateus kaupungin kanslerista ja esivallan johtajasta Efesossa (19:35).
 • Oikea roomalaisten hyväksymä nimi neokoros vaalijasta (19:35).
 • Oikea nimi kuvaamaan jumalatarta (19:37).
 • Oikea termi niistä jotka pitivät oikeutta (19:38).
 • Oikea monikkomuotoinen nimike anthupatori harvinaisesta tilanteesta, kun kaksi ihmistä toimi käskynhaltijoina (19:38).
 • Oikea käyttö termistä laillinen kansankokous (19:39).
 • Tarkka määritelmä Berean etnisestä ryhmästä termillä beoiaios (20:4).
 • Oikea termi asianos aasialaisien etnisestä ryhmäst (20:4).
 • Trooaksen merkittävä strateginen asema (20:5-7).
 • Rannikon vaarallisuudet tuolla alueella (20:13).
 • Oikea kulkujärjestys: Asso, Mitylene, Kio, Samo ja Mileto (20:14-15).
 • Oikea nimi Pataran kaupungille neutrimonikkona (21:1).
 • Oikea reitti Kyprosen ohitsi jatkuvien luoteistuulien johdosta (21:3).
 • Sopiva etäisyys kaupunkien välillä (21:8).

Viimeiset matkat Jerusalemista Roomaan (57-68 jKr)

Paavalin matka vankina Jerusalemista Kesareaaan ja matka vankina Roomaan, jonka aikana Hän kirjoitti kirjeet Kolossalaisille, Efesolaisille ja Filemonille Roomasta (61 jKr) sekä kirjeen Filippiläisille Roomasta (62 jKr), jonka jälkeen hän vapautui ja teki viimeiset lähetysmatkansa mm. Espanjanaan ja Vähä-Aasiaan. Silloin hän kirjoitti 1. kirjeen Timoteukselle ja kirjeen Tiitukselle (65 jKr), jonka jälkeen joutui toistamiseen vangiksi Roomaan. Roomasta hän kirjoitti vielä 2. kirjeen Timoteukselle (67 jKr) ja kuoli marttyyrikuoleman Roomassa keväällä 68 jKr.

 • Oikea kuvaus juutalaisesta hurskaudesta (21:24).
 • Juutalainen kielto pakanoiden pyhäkköön menemisestä (21:28).
 • Roomalaisen sotaväenosaston päällikön (chiliarch) läsnöolo hillitsemässä juhlinnan häiriöitä (21:31).
 • Vartijoiden käyttämät portaat (21:31).
 • Oikea nimi ja asema tunnetusta juutalaisesta fariseuksesta nimeltä Gamaliel (22.3).
 • Yleinen tapa saada Rooman kansalaisoikeus (22:28).
 • Sopiva reaktio Rooman päälliköltä tulla vaikuttuneeksi Rooman kansalaisuudesta Tarsoon kansalaisuuden sijaan (22:29).
 • Oikea kuvaus Ananiaksesta ylipappina tuona aikana (23:2).
 • Oikea kuvaus Felixistä kuvernöörinä tuona aikana (23:34).
 • Antipatris on luontainen kauppapaikka matkalla Kesareaan (23:31-33).
 • Kesarean kuului Kilikian hallintoalueeseen tuolloin (23:34).
 • Oikea maakunnan rangaistuskäytäntö tuona aikana (24:1-9).
 • Porkius Festus oli Antonius Felixin seuraaja Juudean maaherrana (24:27).
 • Oikea Rooman kansalaisuuden tarjoama oikeus vedota keisariin (25:11).
 • Oikea roomalainen oikeudellinen kaava (25:16-18).
 • Herra tarkoittava kyrios oli tunnusomainen viittaus keisariin tuona aikana (25:36).
 • Paras laivaväylä tuona aikana kulki Siidonista Kyprokselta ja sieltä Myrraan (27:3-5).
 • Tavanomainen tapa yhdistää Kilikia ja Pamfylia (27:5).
 • Pääasiallinen satama Italiaan menevän laivan löytämiseksi oli Myrra (27:5-6).
 • Hidas kulkuinen reitti Knidon kohdalla johtui alueellee tyypillisestä luoteistuulesta (27:7).
 • Oikea reitti Kreetalle tuolta kulki Salmonen niemen ohitse (27:7).
 • Todelliset paikat Kreetalla; Kauniit Satamat ja Lasai (27:8).
 • Kauniit Satamat oli huonosti suojattu satamaselkä (27:8).
 • Etelätuuli voi tuolla alueella muuttua kovaksi koillismyrskyksi (eurakylōn) eli Gregaleksi (27:13).
 • Tyypillinen tapa muinaiselle neliö-purjeiselle laivalla myrskyssä jättä se tuuliajolle (27:15).
 • Tarkka Klauda -saaren sijainti ja nimi (27:16).
 • Asianmukainen toimi laivan turvallisuuden takaamiseksi kyseisessä tilanteessa oli laskea purjeet ja heittää lasti mereen (27:17-19).
 • Kokeneet Välimeren merenkulkijoiden hyväksymä arvio kyseisestä matkasta on myös 14 päivää (27:27).
 • Oikea nimi Adrianmerelle tuona aikana oli Adrias (27:27).
 • Oikea termi bolisantes luotauksesta (27:28).
 • Todellinen vedensyvyys Maltan lähellä on noin 15 syltä (27:28).
 • Sopiva paikka laivalle, joka lähtisi itätuulen suuntaan (27:39).
 • Todellinen paikka, jossa kaksi merta kohtaa (27:41).
 • Vartijoiden vakava vastuu vangeista, jotka pääsisivät karkuun (27:42).
 • Paikallisten ihmisten taikausko käärmeen puremasta jumalatar Diken (kostottaren) kostona tuohon aikaan (28:3-4).
 • Oikea arvonimi protos tes nesou saaren ensimmäiselle miehelle (28:7).
 • Reegion oli suojapaikka, jossa odotettiin salmen läpi vievää etelätuulta (28:13).
 • Oikeilla sijainneilla olevat Appii Forum ja Tres Tabernae pysähdyspaikkoina Via Appialla (28:15).
 • Asiaankuuluva vankeuden muoto roomalaisten sotilaiden kanssa (28:16).
 • Todellinen vankeusmuoto asua vuokralla omakustanteisesti (28:30-31).

Kun lääkäri Luukas on ollut näin tarkka kertomuksessaan maallisista asioista, ei meidän tarvitse epäillä, että hän olisi erehtynyt myös kuvaillessaan kaikkia niitä universumin Luojan Hengen vaiktuksesta tapahtuneita ihmeitä, joita on vain 35. Rooman historian erikoistutkija A. N. Sherwin-White toteaakin Apostolien tekojen tukevan historiallisuutta hämmästyttävällä tavalla.

”Apostolien tekojen historiallisuutta tukeva todistusaineisto on valtava… Jokainen yritys hylätä sen historiallisuus näyttää järjenvastaiselta. Rooman historian tutkijat ovat pitkään pitäneet tätä itsestään selvyytenä.” – A. N. Sherwin-White

2 comments on “Paavalin historialliset matkat

  • Ehkäpä näin, mutta kyseessä ei olekkaan matkakirja paikoista vaan teoista ja niinpä nimi Apostolien Teot. 😉

   Joistakin matkoista kerrotaan yhdellä lauseella ja toisista taas kappale tolkulla, riippuen matkan hengellisesti sisällöstä, niin että merkityksettömät kertomukset ovat saaneet vähemmän sijaa. Näin toki mekin toimimme kertoessamme matkoistamme keskittyen niihin yksityiskohtiin, mitkä ovat kulloinkin kertomukset kohokohtana. Mutta nämäkin sivulauseissa mainitut yksityiskohdat ovat historiallisesti totta, jolloin kertomus kokonaisuudessaan saa lisää uskottavuutta.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s