Ihmisen ohjelmointi

Kirjoitukset kertovat, että viimeisinä päivinä tieto lisääntyy ja näin on käynytkin räjähdysmäisellä tavalla meidän sukupolvemme aikana. Tutkimalla genetiikka olemme havainneet, että ne antavat yhtä pitävän todistuksen samoista ihmisen vaiheista alkaen Aadamista, läpi vedenpaisumuksen ja aina Baabelin tornin hajaannuksen asti. Näitä tukee myös historialliset havainnot ihmiskunnan historiasta. Ihmeellisintä genetiikan viimeisimmissä löydöissä on se, että ne vahvistavat sen tiedon että ihminen ruumis on äärimmäisen hienolla tavalla ohjelmointi laite.

”Minä kiitän sinua sen edestä, että minä niin aivan ihmeellisesti tehty olen: ihmeelliset ovat sinun tekos, ja sen minun sieluni kyllä tietää.” – Psalmit 139:14 (Biblia)

Aadam – ihmisen prototyyppi

Running_1024 x 768

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” – 1. Mooses 1:27

Luoja loi ihmisen omaksi kuvakseen, joka takaa kaikille ihmisille täydet ihmisoikeudet kohdusta hautaan. Ihminen luotiin maasta ja tätä myös tuoreet tutkimukset ihmisen alkuperästä tukevat. Kaikki ihmisen alkuaineet ovatkin löydettävissä maaperästä.

Ihminen muodostuu kolmesta asiasta; henki, sielu ja ruumis. Näistä henki on yhteydessä Luojaansa, sielu on ymmärrys eli psyyke ja ruumis on se ulkonainen osamme. Ihmisen ruumis rakentuu miljardeista soluista, joita taas lääkäri Pekka Reinikaisen kuvaa kuin suurkaupungeiksi.

”Jos yksi soluistasi suurennettaisiin miljardikertaiseksi, sen läpimitta olisi noin 20 kilometriä ja tuman läpimitta noin 1,5 kilometriä. Se muistuttaisi automatisoitua suurkaupunkia tai valtavaa avaruusalusta. Sen pinnalla olisi miljoonia erilaisia huoltoportteja, antenneja ja antureita, jotka tarkkailevat ympäristöä viestien sen ja satojen miljardien samanlaisten alusten, siis solujen, kanssa. Kun astuisimme sisälle, kohtaisimme hyperteknologian hämmentävän maailman. Loputtomiin käytäviä ja osastoja monimutkaisine koneineen ja laitteineen, tehdashalleja kokoomalinjoineen, keskusalueella valtava tieto- ja muistipankki” (Onko Jumala olemassa?, Pekka Reinikainen).

human_eye

”Kuulevan korvan ja näkevän silmän – molemmat on Herra luonut.” – Sananlaskut 20:12

Yksi ihmeellisimmistä ihmisen ruumiinosista on silmä. Siinä on yli 2 miljoonaa osaa ja kuljettavat 10 miljoonaa bittiä sekunissa dataa ihmisen aivoihin.

Suomalainen silmäkirurgi tohtori Juhani Pietilä toteaa silmästä näin: ”Silmät ovat paitsi yksilöllisiä, myös täynnä ihmeitä. Keskeisellä silmän tarkan näkemisen alueella on yli sata miljoonaa tappia, joilla ihminen näkee lukea ja erottaa yli miljoona värisävyä. Silmässä olevilla sauvoilla ihminen pystyy kulkemaan pimeässä ja näkemään sivuilleen. Sauvat välittävät aivoihin kuvan, jonka aivot tulkitsevat”. Silmän verkkokalvolta lähtevä data jakaantuu kahteenkymmeneen eri kanavaan, jotka analysoivat kuvaa ennen kuin se saavuttaa aivot. Jotta tämä silmää toimii oikein, siinä on oltava nämä kaikki osat aivan kuin auton moottorissa, joka ei käy ilman kaikkia osi.

brain-synapses

”Kuka on asettanut taidon salaisuuteen eli kuka on ajatukselle antanut toimen?” – Job 38:36 (Biblia)

Ihmisen aivojen tilavuus on 1,5 litraa, mutta silti niitä on tuhansia kilometreja aksoneita ja dendriittejä. Jos ihminen itse yrittäisi rakentaa omien aivojensa vertaista supertietokonetta, se tarvitsisi Apulaisprofessori Lauri Parkkonen mukaan yhden ydinvoimalan verran energiaa! Ihmisen aivot ovat universumin ihmeellisin ja monimutkaisin kilon painoinen rakennelma.

Lääkäri Pekka Reinikainen toteaa ihmisen aivojen kompleksisuudesta näin: ”Jos sähkömies saisi tehtäväkseen asentaa aivosi eli yhdistää niiden 200 miljardia solua sadoilla biljoonilla johdoilla ja mikroprosessoreilla toisiinsa tehden yhden liitännän sekunissa ja työskennellen 24 tuntia vuorokaudessa, häneltä kuluisi aivojesi asentamiseen 64 miljoonaa vuotta. Jos mikroprosessorit täytyisi rakentaa tämän lisäksi, aikaa kuluisi 64 miljardia vuotta”. Sähkötekniikkaa opiskelleena voin todeta, että mitoittaminen ja verkon balanssin suunnittelu olisi äärimmäisen vaikeaa ellei mahdotonta tässä mittakaavassa.

Koodi ihmisessä

r22_chromosome

”Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.” – Psalmit 139:15-16 (1992)

Tieteellisen löydön solun tietokannassa, jota kutsutaan DNA koodiksi, teki James D. Watson ja Francis Crick vuonna 1953. Tämä mullisti käsityksemme niin eläimistä, kuin myös ihmisestä. DNA koodi on kuin kirja, jossa on lukuja mutta myös jakeita näiden lukujen sisällä, sillä tuore löytö mullisti jälleen kerran käsityksemme tästä ihmeellisestä koodista, joka onkin kaksiulotteinen. Näin siis jo 3000 vuotta sitten elänyt Daavid kirjasi aivan oikein Hengen ohjauksessa, kun hän kirjoitti että ihmisien tiedot ovat ”kirjassa”.

Tätä koodia on ihmisen soluissa niin paljon, että jos niistä muodostettu ketju ulottuisi kolmekymmentä kertaa maapallolta aurinkoon ja takaisin. Pitkän aikaan kuviteltiin tästä koodista valtaosan olevan ns. ”roska-DNAta”, mutta tuoreet tutkimukset kieltävät tämän ja kertovat sen olevan ikään kuin suunnaton säätöpaneeli.

”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat…” – Apostolien teot 17:26

Sukupuolikromosomit kertovat tämän saman, sillä vain miehellä on molemmat Y- ja X-kromosomi, kun taas naiselta puuttuu Y-kromosomi ja jäljelle jäävä X-kromosomipari pitää vähemmän tietoa sisällään. Aadamista ja Eevasta periytyy koko ihmissuku, jonka myös nykyinen DNA tutkimus myöntää eikä enää puhuta eri ihmisroduista vaan yhteisestä mitokondrio-Eevasta ja Y-kromosomi Aadamista. Aivan juuri niin kuten Kirjoitukset sanovat: ”hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä” ja meillä ei ole eri esi-isiä.

Ohjelmaan tunkeutuu virus

virus_sw

”Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.” – 1. Mooses 2:16-17

Ennen syntiinlankeamista ihmisessä ei olle kuolemaa, allergioita tai sairautta, vaan hänet luotiin täydelliseksi. Ihmiselle piti kuitenkin antaa mahdollisuus kapinoida. Ihminen todennäköisesti loisti alkutilassa valoa, aivan samalla tavalla kuin ihminen tulee jälleen loistamaan valoa ylösnousemus ruumiissa, eikä näin ollen tuntenut oloansa alastomaksi ennen lankeamistaan.

”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi…” – Roomalaiskirje 5:12

Jo ennen ihmisen luomista langennut enkeli ruhtinas Lucifer on lankeamistaan lähtien vihannut universumin Luojaa ja halunnut tuhota hänen työnsä. Kuoleman valta tuli ihmiseen vasta sitten, kun ihminen aloitti kapinan universumin Luojaa vastaan  ja siirtyi Luciferin vallan alle (Ef. 2:2). Langettuaan ihminen menetti kolminaisuutensa; henki, sielu ja ruumis, sillä tuona hetkenä ihmisen henki kuoli, vaikka ruumis jäi elämään. Ilman henkeä ihminen on kuin puhelin ilman verkkoa; se näyttää samalta ja se tekee asioita, mutta siinä ei ole yhteyttä ja se on menettänyt alkuperäisen merkityksensä.

DNA tasolla ihmisen koodin tuli tuolloin virhe tai virus. Tämä virus koodissa vaikuttaa niin, että ihminen rapistuu jatkuvasti, ja jonka seurauksena lisääntyvät sairaudet, allergiat ja hedelmättömyys. Sen sijaan, että hminen kehittyisi paremmaksi, niin se sukupolvi sukupolvelta rapistuu, kun tämä virus saa valtaa yhä enemmän. Tästä syystä alunperin ei ollut ongelmaa, jos lähisukulaiset pariutuivat, toisin kuin tänä päivänä, koska DNA koodi on niin paljon rapistunut.

Pullonkaulavaihe ja hajaannus

noahs-flood-judgment

”Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.” – 2. Pietari 2:5

Alkuperäinen ihmiskunta meni kuitenkin vedenpaisumuksessa ”pullonkaulavaiheen” läpi, kuten tieteessä sitä nimitetään, kun melkein koko ihmiskunta tuhoutui Nooan ja hänen perheettään lukuunottamatta. Geneetikaan tutkimukset osoittavat, että Euroopasta katosivat ihmiset n. 4,500 vuotta eli juuri vedenpaisumuksen aikaan.

Vedenpaisumuksen jälkeen maan uudelleen asutti kolme Nooan poikaa; Seem, Jaafet ja Haam. Mitokondrio eli eräänlainen solutehdas sisältää myös oman koodinsa jota kutsutaan mtDNA koodiksi, jossa on kolme päälinjaa. Koska mtDNA periytyy äitien mukaan, niin se viittaa kolmeen esi-äitiin eli Nooan poikien vaimoihin.

mtDNA_migration

”Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.” – 1. Mooses. 11:8-9

Genetiikka todistaa, että ihmiskunta on lähtöisin yhdestä paikasta noin Pohjois-Afrikan/Lähi-idän alueelta ja tätä Kirjoitukset kutsuvat Baabelin tornin kielten sekoittumiseksi, kun universumin Luoja yliluonnollisella tavalla puuttui tapahtumiin saaden aikaan suuren hajaannuksen. Ihmiskunta hajaantui juuri Nooan poikien eikä heidän tyttäriensä mukaan, jota myös tukee havainto että äidiltä periytyvä mtDNA on sekoittunut ympäri maailmaa, kun taas mieheltä periytyvä Y-DNA eli haploryhmät ovat pysyneet omissa ryhmissään.

Universumin Luoja on luvannut antaa uuden ruumiin, jossa ei ole tätä virusta ja silloin täyttyy lupaus kokonaan. Tässä ajassa on kuitenkin rakennettava tuo yhteys Luojaan, jotta myöhempi uudelleenrakentaminen on mahdollinen. Kirjoitukset kutsuvat tätä ruumista ylösnousemus ruumiiksi, jota ei enää fyysiset rajoitteet kuten seinät ja ovet estä (Joh. 20:26), voimme liikkua ajatuksen nopeudella ilmestyen sinne minne tahdomme (Mark. 16:14) eikä siinä ole mitään puutteita (Fil. 3:21)

glorious-rapture-day

”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.” – 1. Korintolaiskirje 15:51-53

5 comments on “Ihmisen ohjelmointi

  1. Muuttuu aina vaan mielenkiintoisemmaksi, tieteen edistyessä. Minä uskon ISÄÄN JUMALAAN ja HÄNEN AINOAAN POIKAANSA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ja PYHÄÄNHENKEEN. KOLMIYHTEISEEN JUMALAAN, JOKA ON LUONUT TAIVAAN JA MAAN. Sekä ihmisen aivan kaiken HÄN ON LUONUT.

    Liked by 1 henkilö

  2. Muuten hieno juttu mutta silmien informaation tuottaminen meni kyllä vähän alakanttiin 36.000 bittiä tunnissa. Jostain luin että oikea luku on jossain 10.000.000 bittiä sekunnissa.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s