Trilogia Universumista

Trilogia Universumista -sarjassa käsitellään maailmankaikkeuden tapahtumia alusta loppuun, niin tieteen, teknologian kuin Raamatunkin valossa. Mikä on totuus universumin synnystä, katastrofista nimeltä vedenpaisumusta ja pedon merkistä? Nämä videot vastaavat näihin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin.

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.” – Heprealaiskirje 11:3

”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä.” – Apostolien teot 17:26-27

”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.” – Ilmestyskirja 13:15

Mainokset

Kristinebergin kaivoskuilu ja lapin profetia

Marraskuussa 1946 Pohjois-Ruotsissa Kristinebergin kaivoksessa suoritettaessa räjäytyksiä tuli esiin merkillinen näköinen patsas, joka oli erilaista valkeata kiviainesta mitä ympärillä ollut muu kiviaines, ja se näytti Messiaalta seisomassa käärmeen päällä. Räjäytyksessä mukana ollut ateisti, joka näki ensimmäisenä näki patsaan, tuli uskoon. Patsaasta tuli vähäksi aikaa suuri nähtävyys ja monet kävivät katsomassa tätä ihmeellistä patsasta, kunnes kovan kiistelyn jälkeet patsas jouduttiin erinäisistä syistä räjäyttämään, jotta kaivostyöt voisivat jatkua. Erityisen kiinnostuksen patsaaseen nosti vanha ennustus noin 1900-luvun alusta, jonka monet patsaan nähneet vielä muistivat ja jonka alkuperäiskappale on Uppsalan murrearkistossa tallessa. Tämä ennustus on tänä päivänä kuitenkin melkein 60 vuotta patsaan jälkeen ajankohtaisempi, kuin koskaan.

kristineberg

”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ’… Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän’.” – 1. Mooseksen kirja 3:14-15

Väärät profeetat ja päivämäärät

bible-witnessing

”Maailman viimeisinä aikoina tulee esiintymään monia vääriä profeettoja, joista useat tulevat ennustamaan viimeisen tuomion ajan. Jos sinä kuulet sellaisten puhuvan, sinun ei pidä uskoa, mitä he sanovat, sillä ainoastaan Jumala tietää sen päivän. Todisteena siitä, että me lähestymme loppua, on ihmisten oppineisuus, joka leviää yli koko maan.”

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-7

Messias Jeesuksen viestissä lopun ajoista on tärkein ensimmäisenä ja viimeisenä toistettu asia eksytykset; väärät profeetat ja messiaat. Erityisesti tämän profetian mainitsema päivämäärien asettaminen mainitaan myös Luukkaan tallettamassa Messiaan sanoissa: ”Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen… ’Aika on Lähellä’.” (Luuk. 21:8). Myös Paavalin kuvauksessa lopun ajan ihmistä nostetaan esille se, että ihmiset tulevat opiskelemaan lopun aikoina, mutta eivät silti tule tuntemaan Totuutta.

Teknologinen vallankumous

airplane-flight-sunset

”Kansat tulevat myös olemaan itserakkaita ja luottavat itseensä. Kristillisyys vähenee, ja jumalisuus häviää. Ihmiset tulevat olemaan sitä mieltä, ettei mikään Jumala ole luonut maata. Jotkut tulevat uskomaan, että ihmiset itse ovat aikaansaaneet ihmeen. Tulevaisuuden ihmiset tekevät suuria keksintöjä, jopa niin suuria, että heidän mielestään ei edes Jumala ole tehnyt sellaisia ihmetekoja. Inhimillinen keksimiskyky tulee muovaamaan uudestaan ne ihmiset, jotka Jumala on luonut, mutta niiltä ihmisiltä puuttuu sielu.

Ihmiset tulevat matkustamaan taivaalla lohikäärmettä muistuttavissa esineissä. Tulee olemaan lohikäärmeitä muistuttavia, sähiseviä esineitä ilmassa, maan päällä ja maan alla. Sinä aikana ihmiset riemuitsevat ja sanovat olevansa maailmankaikkeuden herroja. Mutta kuitenkaan he eivät ole tyytyväisiä. Seuraava toimenpide on yritys voittaa kuolema. Kenenkään ei tarvitse kuolla, vaan jokainen saa iankaikkisen elämän. Kaiken tämän tulevat ihmiset näkemään, mutta heillä ei ole enää viisauden silmiä nähdäkseen. He eivät tahdo tehdä parannusta synneistään. Vaivanajan tuskat kohtaavat kaikkia maapallon maita ja kansoja, ja kaikilla kielillä kuullaan valitushuutoja.”

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan… Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietarin kirje 3:3-6

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4 (K. Syvännön mukaan)

”Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?” – Jesaja 60:8

Yksi yleisin lopun ajan merkki on ihmisten Jumalan ja uskovien pilkkaaminen, joka tehdään halusta elää synnissä. Ja kun oppineisuus on lisääntynyt, on tietenkin käytetty huikea määrä rahaa ja aikaa kehittäessä teoria kieltää ilmeinen eli Jumalan olemassa olo, koska oppineisuus ajaa itseriittoisuuteen, ja näin olleen omaksuttu ajatus evoluutiosta, aivan kuten Pietari ennusti melkein kaksi tuhatta vuotta sitten. Tämäkään valheellinen teoria ei kuitenkaan kestä päivän valoa ja kriittistä tutkimusta, mutta siihen uskotaan, koska sen halutaan olla totta eikä vaihtoehto tule kysymykseenkään.  Teknologinen vallankumous alkoi Israelin itsenäistyttyä ennustetusti, jolloin samana vuonna kehitettiin mm. tekniikan mullistanut transistori sekä informaatioteoria, joita ilman ei nykyinen tietotekniikka olisi voinut kehittyä. Niin kuin ei tämänkään ennustuksen antaja osannut lentokonetta kuvata muutoin kuin lohikäärmeenä, niin samalla tavalla Jesajakin kyseli yli 2500 sitten näyssään Israelin paluusta, että keitä ovat nuo pilvien ja kyyhkysten tavoin lentävät. Elämme todella ihmeellistä aikaa. Teknologian huipentuma tulee epäilemättä olemaan yritys voittaa kuolemaa ja se tulee tapahtumaan erityisen biologisen implantin avulla…

Neljät hevosvaunut lähtevät matkaan

four_horses

”Mutta Pohjolassa on maa,jossa asuu kookasta kansaa, ja Pohjoismaiden kansoja säästetään niin kauan kuin mahdollista niistä vaivoista, jotka jo ovat levinneet yli maan. Sillä Jumala itse on valmistanut asunnon ainosyntyiselle Pojalleen erään Pohjoismaan kimaltelevassa vuoressa. Vuori ja maa on kauan oleva Herran käden varjossa. Missä vuori ja maa on, sitä ei vielä tiedä kukaan, mutta se on käyvä ilmi maailman viimeisinä aikoina. Mutta ennen sen ajan tuloa ovat Pohjoismaiden kansat poikenneet pois Jumalan viitoittamilta teiltä. Vielä tulee Jumala armahtamaan Pohjoismaan ihmisiä, sen tähden että he ovat anteliaita. Mutta sekin kansa voimistuu synnin teossa. Silloin tulee Jumala osoittamaan ihmisille ainosyntyisen Poikansa asunnon kimmeltävässä vuoressa, sen asunnon, jonka Hän itse on valmistanut.

Jonkin aikaa tulee olemaan suurta hämmästystä Kristus-kuvan johdosta. Mutta pian he unohtavat kaiken, ja jumalattomuus saa ylivallan kansan seassa. He tulevat huutamaan, ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala. Välkkyvä vuori tulee silloin jälleen näyttäytymään, ja siitä puhutaan ihmisten keskuudessa, sen tähden että Jumalan suojeleva käsi edelleenkin lepää siellä asuvan kansan päällä. Tällä kertaa tulee Kristus-kuva näyttäytymään ylhäällä vuoren huipulla, niin että kaikki voivat nähdä sen. Jälleen ihmiset näkevät ja hämmästyvät suurta ihmettä. Jumala tulee myös jonkin aikaa suojelemaan Pohjoismaan ihmisiä ajan vaivoilta, niin kauan kuin jumalankuva on näkyvissä, eivätkä ihmisten kädet ole murskanneet sen asuntoa.

Kuitenkin jumalattomuus lisääntyy. Ihmisten epäusko tulee suuremmaksi ja suuremmaksi. Vuori jumalankuvineen murskataan. Jumala ottaa silloin suojelevan kätensä Pohjoismaan kansan päältä. Ne vaivat, joilta tuota kookasta kansaa on niin kauan säästetty, tulevat heidän ylleen seitsenkertaisesti ja jälleen seitsenkertaisen pahempina kuin ne vaivat, jotka ovat kohdanneet muita maapallon maita ja kansoja.”

”Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä; ja ne vuoret olivat vaskivuoria. 1. vaunujen edessä oli punaisenruskeat hevoset, 2. vaunujen edessä oli mustat hevoset, 3. vaunujen edessä oli valkeat hevoset, ja 4. vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset… Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joitten edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät, ja menevät halusta, kuljeksimaan maata… Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa.” – Sakarja 6:1-8

Lähes 60 vuotta sitten ilmestynyt Kristus-kuva on nyt unohdettu ja nyt huudetaan ”ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala” ja nyt on menossa valtava luopumuksen aika, vaikkakin yhtä aikaa myös Messiaaseen uskovat lisääntyvät ennätysvauhdilla muualla maailmassa. Pohjoismaat ovat ennustuksen mukaisesti saanut nauttia aivan erityistä hyvinvointia ja varmasti aivan pian tulee ”välkkyvä vuori näyttäymään” alottaen suuren herätyksen Pohjolassa, jonka jälkeen alkaa tuo hirvittävä seitsenkertainen tuomio Messiaaseen uskovien lähdettyä. Sakarja kertoo kirjansa 6. luvussa merkillisen profetian neljistä vaunuista, joita vetävät erilaiset hevoset ja ne kuvaavat näitä maailmanlaajuisia siunauksia ja tuomioita seuraavasti.

  1. Punaisenruskeat hevoset. Punainen on sodan väri (Ilm. 6:4) ja pitkän rauhan ajan lopettaa yllättävä sota (1. Tess. 5:3), joka voi olla tuleva sota Lähi-idässä, vaikkakaan Sakarja ei tässä kerro mihin nämä vaunut menevät.
  2. Mustat hevoset. Musta on puutteen (Ilm. 6:5-6) ja katumuksen (Ilm. 6:12) väri, joka seuraa sotaa ja valmistaa herätykseen. Tämä puutettava kuljettavat vaunut menevät pohjoiseen, joka voi kuvata Pohjoismaita.
  3. Valkeat hevoset. Valkeus on puhdistuksen ja parannuksen väri (Jes. 1:18) sekä näistä vaunuista mainitaan vielä erikseen, että ne ”saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa”. Nämä valkeat hevoset seuraavat mustia hevosia, eli puute tuo perässään herätyksen ja ihmiset alkavat miettiä jälleen ikuisuus asioita.
  4. Täplikkäät, väkevät hevoset. Lopulta alkaen etelästä lähtee täplikkäät levittyen ympäri maailmaa ja nämä viimeiset hevoset kuvaavat väkevää eksytystä kuten myös Paavali kirjoitti: ”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen”. Voi hyvinkin olla mahdollista, että nämä viimeiset ja väkevät hevoset pääsevät ratsastamaan kuitenkin vasta, kun Herra Jeesus on hakenut uskovat pois pahuutta näkemästä.

Kuten tämä ennustus toteaa, tulee siunauksia, mutta myös tuomioita. Tulee herätystä, mutta myös luopumusta. Oletko sinä jo herännyt todellisuuteen, että et voi enää istua kahdella istuimella, vaan sinun on tehtävä valinta sillä ero maailman ja universumin Luojan välillä tulee kasvamaan kohti loppua.

”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” – Ilmestyskirja 21:11-12

Ihmisen kirjan muokkaaminen

Kirjoituksien ensimmäinen ennustus koski taistelua vaimon ja käärmeen siemenen välillä. Jos tämän ennustuksen ottaa tosissaan ja kirjaimellisesti, niin silloin koko Kirjoitukset avautuvat uudessa valossa ja sen jälkeen monet Kirjoituksien vaikeat paikat muuttuvat selkeiksi. Tässä artikkelissa osoitetaan mitä on ”vaino käärmeen ja vaimon siemenen välillä” ollut historiassa ja mitkä muutokset yhteiskunnassa ovat mahdollistaneet sen uuden tulemisen.

”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ’… Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän’.” – 1. Mooses 3:14-15

Kun kaikki liha turmeltui

uruk-hai

”Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä… Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Nooalle: ’Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan’.” – 1. Mooses 6:9-13

Sana nuhteeton tulee heprean kielen sanasta tamiym ja tarkoittaa kokonaista, täydellistä tai tervettä. Sitä käytetään muualla Vanhassa testamentissa kuvatessa puhdasrotuista uhri eläintä. Tässä tarkoitetaaan siis Nooan olleen viimeisiä puhdasrotuisia ihmisiä ja oikea käännös kuuluisikin tuosta ensimmäisestä lauseesta näin: ”Nooa oli hurskas ja puhdasrotuinen aikalaisistaan ja vaelsi Jumalan yhteydessä.”. Kaikki muu liha, mukaan lukien suuri määrä eläimiä, olivat turmelleet valleuksena maan päällä. Mitä tämä vaelluksen turmeleminen tarkoittaa?

”Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.” – 1. Mooses 1:21, 25

Unversumin Luoja luodessaan eläimet toisti jokaisen kohdalla sanat kunkin lajinsa mukaan yhteensä viisi kertaa korostaen kaikkien eläinten rajoja, jotka niiden luontainen kyky lisääntyä asettavat. Esimerkiksi kissa ja koira eivät voi saada jälkeläisiä koska ovat eri lajia, mutta aasi ja hevoinen voivat ollen samaa lajia. Vaelluksen turmeleminen tarkoittaa juuri tämän rajan rikkomista ja näin ollen elämän luonnollisen kiertokulun rikkomista, joka oli siis Nooan puhdasrotuisuuden vastakohtaa. Muinaiset heprealaiset apokryfikirjat kertovatkin tästä yksityiskohtaisemmin.

”Ja heidän tuomarinsa ja hallitsijansa menivät ihmisten tyttärien tykö ja ottivat heidän vaimonsa voimalla miehiltään valintansa mukaan, ja ihmisten pojat niinä päivinä otti maan karjasta, peltojen pedoista ja ilmojen siipikarjasta, ja opetti yhden lajin eläinten toisen kanssa sekoitusta, ärsyttääkseen siten Herraa; ja Jumala näki koko maan, ja se oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut tiensä maan päällä, kaikki ihmiset ja kaikki eläimet.” – Oikeamielisen kirja 4:17

Ja laittomuus lisääntyi maan päällä ja kaikki liha turmeli tiensä, ihmiset ja karja ja pedot ja linnut ja kaikki, mikä kävelee maan päällä – kaikki niistä turmeli tiensä ja määräyksensä,” – Riemuvuosien kirja 5:2

”Ja he alkoivat tehdä syntiä lintuja, petoja, matelijoita ja kaloja vastaan, ja alkoivat tuhoamaan toistensa lihaa ja juomaan verta.” – Eenokin kirja 7:5

”[…kaksi sataa] aasia, kaksi sataa [oinasta] laumasta, kaksi sataa vuohta, kaksi sataa kedon [eläimistä] jokaista eläintä, jokaisesta [linnusta…] seka-avioliitton […] he sotkivat [… he saivat] jättiläisiä ja hirviöitä […] he saivat, ja katso, kaikki [maa turmeltui…] sen verellä ja käsistä [… jättiläiset] jotka eivät kelvanneet heille ja […] ja he pyrkivät syömään monia […] ja hirviöt hyökkäsivät sitä vastaan.” – Jättiläisten kirja palaset (Kuolleen meren kääröistä)

Näistä muinaisista apokryfikirjoista kolme ensimmäistä on tässä paketissa, johon niistä on ennen katastrofaalista vedenpaisumusta kertovat luvut. Kuten Kirjoitukset antavat ymmärtää ja nämä apokryfikirjat kertovat hybridien synnystä ja tämä oli se lopullinen syy, miksi universumin Luoja tuhosi silloisen maailman vedenpaisumuksella, tuhoten satoja miljoonia sekasikiöitä. Monet muinaiset kulttuurit puhuvatkin erilaisista ihmisten ja eläinten risteytyksistä; kentaurit (puoli-hevonen), satyyrit (puoli-oinas), harpyijat (puoli-lintu) ja minotaurokset (puoli-härkä). Saatanan yritys oli siis saastuttaa vaimon siemen eli ihmisen geeniperimä, ettei Messiasta olisi voinut syntyä. Hän onnistui tässä niin hyvin,  että vain kahdeksan ihmistä jäi puhtaaksi!

Kanaanilaisten kova tuomio

The Bible

”Ja Mooses sanoi heille: ”Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset? … Niin surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen. Mutta jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, jättäkää itsellenne henkiin. Mutta itse oleskelkaa leirin ulkopuolella seitsemän päivää. Jokainen teistä, joka on jonkun surmannut, ja jokainen teistä, joka on koskenut surmattuun, puhdistautukoon kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, sekä te että teidän vankinne’.” – 4. Mooses 31:15-19

Syy miksi israelilaisten piti surmata kaikki yhdynnässä olleet naiset ja poikalapsetkin, oli heidän sekaantunut geeniperimänsä. Monet kaananilaisten heimoista olivatkin jättiläisiä kuten Oog, Siihon ja Goljat. Jälleen perimmäinen syy israelilaisten suvun puhdasrotusuuteen oli Messiaan puhtaan verilinjan säilyttäminen Aadamista.

”Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys. Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.” – 3. Mooses 18:23-24

Mooseksen laki antaakin vakavan varoituksen myös sekaantumasta eläimiin ja kertoo sen olevan yksi syy kanaanilaisten tuomitsemiseen.

DNA – Ihmisen kirja

dna

”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.” – Psalmit 139:16

Kuten nyt tiedämme, niin ihmisen kaikki tiedot ovat kirjattu DNA-koodiin. Tämä koodi valitettavasti rapistuu mutaatioiden eli virheiden myötä eli tapahtuu entropiaa, vaikkakin koodi on itsekorjaava. Tämän vasta 1950-luvulla löydetyn koodiin olemassa olon Kirjoitukset kertoivat kuitenkin jo yli 3000 vuotta sitten, kun Daavid kirjasi tämän universumin Luojan johdatuksessa psalmiin 139. Psalmi kertoo kuinka ihmisen kaikki tiedot ovat kirjattu kirjaan jo ihmisen ollessa vasta itu eli alkio (hepr. golem) ja juuri näin on tieteessä havaittu olevan, niin että ihmisen ainutlaatuiset tiedot ovat kirjattu DNA-koodille jo alkiossa. Tätä voisikin nimittää hmisen kaikkein pyhimmäksi, sillä se määrittelee minkälaisia olemme.

r22_chromosomesolomon_temple

”Ja hän pystytti pylväät temppelin eteisen eteen. Pylväälle, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimen Jaakin, ja pylväälle, jonka hän pystytti vasemmalle puolelle, hän antoi nimen Booas.” – 1. Kuninkaiden kirja 7:21

Ihmisen ruumiin kuvataan olevan temppeli ja sen perusyksikkö solu onkin kuin Salomonin temppeli. Samalla tavalla kuin solun sisällä on tuma, niin myös temppelin sisällä on kaikkein pyhin, jossa Jumala henki asuu. DNA-koodi on talletettu kahdelle 23 kromosomi parille eli yhteensä 46 kromosomille. Myös Salomonin temppelissä oli kaksi pylvästä; Jaakin ja Booas, joiden korkeudet olivat 23 kyynärää (1. Kun. 7:15-16) eli yhteensä 46 kyynärää.

”Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä’. Niin juutalaiset sanoivat: ’46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?’ Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.” – Johannes 2:19-21

”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.” – 1. Korintolaiskirje 3:16-17

Samalla tavalla Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen puheen temppelistä, jota rakennettiin 46 vuotta. Tässä yhdistetäänkin temppeli suoraan ruumiiseen, joka tuodaan selkeästi esille Kiroituksien 46. kirjassa 1. Korintolaiskirjeessä. Mitä on siis temppelin turmeleminen ja miten se on mahdollista?

Evoluutioon huipentuma ja tuhon aiheuttaja

evolve

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” – 1. Mooseksen kirja 1:27

Sen sijaan, että ihmiset uskoisivat ihmisen olevan universumin Luojan luoma äärettömän älykkään suunnittelun lopputulos, niin uskotaan että ihminen ja DNA ovat sattumien sarjan lopputulos. Tämä on avannut portin ajatukselle ohjatusta evoluutiosta, johon ajatukseen Adolf Hitler tarttui aikanaan yrittäessään eugeniikan eli rotuhygienian avulla kehittää yli-ihmistäÜbermensch. Samalla tavalla myös entisen Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin kehitteli apina-ihmis -hybridiä biologi Ilia Ivanovin johdolla. Evoluutio ei siis ainoastaan avannut oveja abortille, eutanasialle, rasismille ja miljoonien ihmisten kansanmurhille ja geenimuunnellulle ruuaalle vaan lopulta myös ihmisen muuntelulle. Tätä kutsutaan useille termeillä, mm. transhumanismi, Ihminen+, Ihminen 2.0, geenitekniikka, posthumanismi ja nanoteknologia. Tällaisen yli-ihmisen kehittämiseen Yhdysvaltojen hallitus käyttää nyt satoja miljoonia ja nyt tämä juna on niin kovassa vauhdissa, ettei sitä enää voi pysäyttää. Tämä on ollut Käärmeen tarkoitus alusta lähtien ja näin Kirjoitukset ennustivatkin tulevan käymään. Thomas Horn on kirjoittanut useita kirjoja tästä aiheesta ja hän kertoo alhaalla olevalla erinomaisella videolla lisää tästä nopeasta kehityksestä.

ufo-alien-abduction

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä…” – Luukas 17:26

”… silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.” – 2. Pietari 3:6-7

”Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.” – Daniel 2:43

Tunnusomaista Nooan päiville oli geenimanipulaatio kuten edellä havaittiin ja tämän seurauksesta kaikki korruptoitunut elollinen tuhottiin vedellä. Nyt on siis tuhoutuva koko maailma samasta syystä, mutta tulella.

”… laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3-4

Nyt nämä enkelit tulevat laskeutumaan uusissa ruumissaansa aluksilla, samalla tavalla kuin Katselija-enkelit laskeutuivat ennen vedenpaisumusta. Samalla kun se toimii selityksenä miljoonien ihmisten katoamiselle, niin se avaa ovet myös erityiselle biologiselle merkille, joka tarjoaa ihmiselle yli-inhimisiä voimia, terveyttä ja pitempää ikää. Tapahtuu siis niin, että ihmisen pyhään temppeliin eli ruumiiseen tulee vieras käärmeen siemen sisälle.

Muutos katoamattomasta siemenestä

glorious-rapture-day

”Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta.” – 1. Pietari 1:23

”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.” – 1. Korintolaiskirje 15:51-53

Käärme ei ole ainoa, jolla on ihmiselle tarjolla uusi ruumis ja yliluonnollisia kykyjä, vaan on paljon pysyvämpi ja suurempi muutos on mahdollista saada vaimon siemen Messias Jeesuksen kautta. Tämän siemenen ihminen ottaa vastaan uudestisyntymisessä ylhäältä ja samalla lunastaa itsellensä uuden kuolemattoman ruumiin, jonka hän saa Messiaan palatessa. Ihminen saa myös universumin Luojalta yliluonnollisia kykyjä, sen mukaan miten Hän niitä itse jakaa ja niitä kustuaan armolahjoiksi. Ihminen saa lopulta elää tässä uudessa ruumiissaan ikuisesti täydellisen rauhan, ilon ja rakkauden ympäröimänä, mutta ainoastaan jos ihminen tekee valinnan ottaa vastaan tämä uusi ruumis tässä ajassa. Jos et vielä ole tehnyt valintaa, niin nyt olisi mahdollisuus syntyä uudestaan uuteen elämään.

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” – Roomalaiskirje 12:2

40 lopun ajan merkkiä

israel-1948

1. Viimeinen sukupolvi näkee Israelin ennallistamisen.

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-34

Israel (viikunapuu) syntyi valtiona 1948. Myös ympäröivät pakanvaltiot ovat puhjenneet lehteen – ”Katsokaa viikunapuuta ja KAIKKIA PUITA.” (Luuk. 21:29). Egypti (1922), Turkki (1923), Irak (1930), Saudi-Arabia (1932), Jordan (1946), Libanon (1946), Syyria (1946) Libya (1951) jne. Tämä sukupolvi – joka näki Israelin syntyvän – ei siis ehdi kadota kokonaan, ennen kuin kaikki lopunajan tapahtumat ovat tapahtuneet. Sukupolvi on Raamatun mukaan 70-80 vuotta (Ps. 90:10) eli 2018-2028 on ”takaraja”.

2. Anti-semitismin nousu.

”Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.” – Jeremia 30:7

”Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan…” – Luukas 21:23

3. Keskustelu Israel jakamisesta

”Sillä he (pakanakansat) ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani – Joel 3:2

”Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä ovat?” Niin hän sanoi minulle: ’Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin’.”  – Sakarja 1:19

Israel tullaan vielä tulevaisuudessa jakamaan, ja Sakarjan kirja ketoo, että sen tulevat tekemään neljä johtajaa. Lähi-idän asioista määrää viime kädessä ”Lähi-idän kvartetti”, joka sisältä nimensä mukaan neljä valtaa: Yhdysvallat, Venäjä, Euroopan unioni ja YK. Jossakin vaiheessa nämä neljä päättävät siis yhdessä jakaa Israelin.

4. Jerusalem on oleva maailman polttopiste ja kiistakapula.

”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri” – Sakarja 12:2

Päivittäin on uutisista löydettävissä Israel, Jerusalem ja palestiinalaiset.

5. Israelin itsenäistyminen 1948.

”Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä” – Aamos 9:11

Mikään muu muinainen kansa ei ole säilyttänyt kulttuuriansa, etnistä taustaansa ja uskoansa 2000 vuotta olemalla hajaannuksessa ympäri maailmaa, paitsi juutalainen kansa. Israelin ilmestyessä maailman kartalle toteutuivat kymmenet Kirjoítuksien ennustukset yhdellä kertaa.

liberal-424x288

6. Viimeinen seurakunta.

”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä (ateisti) etkä palava (uskova); oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet (hengellisesti) viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston (ilman Kristuksen vanhurskautta).” – Ilmestyskirja 3:15-17

Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa, kuvaavat seitsemää seurakunta aikaa apostolisesta alkuseurakunnasta viimeiseen luopiokirkkoon. Viimeinen Laodikean seurakunta kuvaa 1948 syntynyttä maallistunutta liberaalia seurakuntaa ja sen nimi tarkoittaakin ”Ihmisten Oikeudet”.

7. Kristittyjen vainot.

”Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun (Jeesuksen) nimeni tähden… Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun (Jeesuksen) nimeni tähden.” – Luukas 21:12,17-18

Tänä päivänä on enemmän kristittyjen vainoja, kuin koskaan ennen – yli 200 miljoona kristittyjä kokee vainoja. Puhe Kristuksesta on monille kauhistus, mutta saatanan palvonta on hyväksyttävää ja ihailtua (pop-kulttuuri).

8. Kristinuskon pilkkaaminen.

”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan” – Juudas 1:18

Kristittyjä pilkataan ympäri maailmaa ja Internetistä on löydettävissä lukematon määrä Jeesusta pilkkaavia videoita. Raamattuun uskovia uudestisyntyneitä kristittyjä erityisesti pidetään pilkkana, jotka sanovat synnin synniksi, koska jumalattomat jotka elävät omien himojensa mukaan, eivät kestä puhetta synnistä, niin kuin ei mikään pimeydessä elävä kestä valoa.

 9. Korvasyyhyn saarnaaminen.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia” – 2. Kirje Timoteukselle 4:3

Kirkoissa ei enää saarnata täyttä evankeliumia ja tabuina ovat mm. aiheet helvetti, saatana ja synti. Ihmiset käyvät kirkoissa vaan laulamassa virsiä ja nautiskelemassa seurasta, mutta eivät etsi universumin Luojan tahtoa eivät kunnioita Häntä.

10. Profetian henki.

”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” – Apostolien teot 2:17-18

Samalla, kun luopio kirkot tyhjenevät, niin vapaatsuunnat kasvavat ja kristinusko voi globaalisti näin paremmin kuin koskaan.  Todellisia kristityt näkevät yhä enemmän näkyjä Jeesuksen tulemuksesta sekä tulevista tuomioista.

11. Alkoholi, huumausaineet ja taloushuolet.

”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” – Luukas 21:34-36

Jeesus kertoo kolme suurinta uhkaa, jotka kohtaavat kristittyjä juuri ennen hänen ilmestymistään (ylöstempausta). Ensinnäkin huumausaineet ja lääkkeiden väärinkäyttö, sillä Suomessa jo 700,000 ihmistä käyttää mieliala lääkkeitä päivittäin ja yhä kasvava määrä käyttää huumeita. Toiseksi alkoholi, sillä 400,000 suomalaista juo kossupullollisen viinaa päivässä. Kolmanneksi talousongelmat, joiden takia yhä enenemissä määrin ihmiset ajautuvat ulosottoon velkojen ja pikavippien vuoksi.

Free Syrian Army soldiers in Idlib

12. Etnisiä levottomuuksia.

”Kansa nousee kansaa vastaan …” – Luukas 21:10

Kansa tarkoittaa tässä etnistä ryhmää (kr. ’ethnos’). Monin paikoin on rotujen välisiä konflikteja, joista voimme lukea uutisista. Myös sisällissodat alkoivat samaan aikaan, kun Israel itsenäistyi (1948), kuten Korean hajoaminen ja Intia-Pakistanin kiista Kashmirin alueesta. Evoluutioteorian opettama ajatus rotujen paremmuus ”vahvin voittaa”, on nostanut rasismin aivan omalle tasolle. http://www.icr.org/article/55/

13. Kansannousuja ja kapinoita.

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukas 21:9

Lisääntyvät kansannousut eli kapinointi ympäri maailmaa, kuten arabimaailmaa (Tunisia, Libya, Egypti, Syyria) kuohuttanut ”arabikevät”.

14. Uutisia sodista.

”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.” – Matteus 24:6

Sodat ovat jatkuvasti uutisissa ja viimeiset sata vuotta ovat olleen ihmiskunnan verisimmät, jolloin kymmeniä miljoonia on kuollut sodissa ja taisteluissa.

15. Maailmanrauhan odottaminen.

”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” – 1 Tessalonikalaiskirje 5:3

Jatkuvat sodat ovat ajaneet maailmanjohtajat puhumaan jatkuvasti maailman rauhasta ja turvallisuuden puolesta. Lopulta ollaan valmis yhdistämään kaikki kansakunnat, jotta maailmanrauha taattaisiin kaikille.

16. Israel on vihollisten ympyröimä.

”Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat: ’Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta’. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: Edomin teltat (etelä-Jordan) ja ismaelilaiset (Saudi-Arabia), Mooab (keski-Jordan) ja hagrilaiset (Egypti), Gebal (pohjois-Libanon), Ammon (pohjois-Jordan) ja Amalek (palestiinalaiset), Filistea (Gazan kaistale) ynnä Tyyron asukkaat (etelä-Libanon). Myös Assur (Syyria) on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.” – Psalmit 83:2-8

Kaikki mainitut (sunni) muslimivaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että Israel on hävitettävä kartalta. Viimeisenä Egyptin uskonnollinen johto kutsui kansalaisia marttyyriyteen vapauttaessaan Jerusalemin tulevan Islamin valtakunnan alle. Nämä valtiot haluavat myös vallata Israel maan itsellensä – ”he sanovat: ’Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot’.” (Ps. 83:12)

17. Venäjän johtama liittouma.

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin (Venäjän), Mesekin (Moskovan) ja Tuubalin (Tubolskin) ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Persia (Iran), Etiopia (Sudan) ja Puut (Somalia) ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer (Saksa) ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman (Turkki) heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.” – Hesekiel 38:2,5-6

Googin sodassa mainittu liittouma on jo olemassa, nimellä Shanghain yhteistyöjärjestö (SCO). Myös Turkki liittyi tähän liittoumaan dialogi partnerina keväällä 2012. Ensimmäistä kertaa maailman historian aikana, Venäjä ja Iran ovat liittoutuneet, vain muutama vuosi sitten. Tämä sota on tulevaisuudessa vihan aikana, koska Israel on silloin toipumassa sodasta (Hes. 38:8).

18. Venäjän varustautuu.

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin (Venäjän), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.” – Hesekiel 38:2-7

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

Venäjä (Goog) on takaisin pelissä ja muuttuu koko ajan enemmän takaisin Neuvostoliiton suuntaan. Venäjän johtajana Putin onkin Euroopan ja mahdollisesti koko maailman rikkain mies.

natural-diasters_18

19. Ilmastonmuutos.

”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;” – Roomalaiskirje 8:20-22

Koko luomakunta on synnytystuskissa ja jokainen voi havaita, että kaikki ei ole kunnossa ilmastossa ja luonnossa. Tulvia ja luonnonkatastrofeja on ollut viime aikoina monin paikoin kun ”…meri ja aallot pauhaavat.” (Luuk. 21:25) ja ”… vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan.” (Hagg. 2:6).

20. Maan turmeleminen.

”Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, … ja turmella ne, jotka maan turmelevat.” – Ilmestyskirja 11:18

Tämä sukupolvi on pilannut ja turmellut maata enemmän kuin edelliset yhteensä. ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.” (Jes. 24:5-6).

dead-fish-louisiana

21. Eläinten kuolemat.

”Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa. Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat.” – Hoosea 4:2.3

Eläinten – lähinnä lintujen ja kalojen – joukkokuolemat ovat järkyttäneet monia ympärimaailmaa ja eläimiä kuolee myös koko ajan sukupuuttoon.

22. Maanjäristykset.

”ja tulee suuria maanjäristyksiä…” – Luukas 21:11

USGS:n listaamista 10 suurimmasta maanjäristykset vain yksi sijoittuu vuosille 1900-1949, viisi sijoittuu vuosille 1950-1999, mutta viimeisen 13 vuoden ajalle 2000-2013 sijoittuu jo neljä, joten samalla tahdilla 2050 mennessä tapahtuu 17!

23. Laittomuus pääsee valloilleen.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2 Timoteuksen kirje 3:1-5

Jokainen edellä mainitusta ominaisuudesta sopii paremmin kuin hyvin tämän päivän ihmisiin, aina ulkokultaisia uskonnollisia ihmisiä myötä.

24. Tiedon lisääntyminen.

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4

Tieto lisääntyy meidän yhteiskunnassa nyt nopeammin kuin koskaan. Maailma ei ollut kovinkaan paljon erilainen 1500 tai 1700 luvuilla, mutta ero 1950 luvulla ja 2000 luvulla on huikea!  Raamattu puhuu myös, että opettaminen ja oppiminen lisääntyy lopunaikoina. ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” (2 Tim. 3:1-7). Lopunaikojen alkaessa Israelin itsenäistyttyä (1948) tehtiin huikeita keksintöjä, mm. transistori, ensimmäinen talletettu tietokoneohjelma, vinyylilevy, informaatioteoria ja kybernetiikka. Tänä päivänä myös matkustellaan enemmän kuin koskaan, kuten Daniel kirjassaan kertoo.

suicide-hanging

25. Masentuminen.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.” – 2. Timoteuksen kirje 3:1

”[Ja on oleva].. ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo…” – Luukas 21:25

Raamattu kertoo, että maailma menee yhä huonompaa suuntaa, kunnes Kristus tulee. Näiden ahdistuksien ja epätoivon keskellä tehdään itsemurhia, vaikka se ei ikävä kyllä auta yhtään. Ihmisten yrittävän tavoitella rahalla onnea, kuten media opettaa, mutta se johtaa yhä syvemmälle ja syvemmällä onnettomuuteen, sillä jo äärettömän rikas kuningas Salomon sanoi siitä: ”Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta.” (Saarnaaja 5:10).

26. Avioliitto ja dieetit.

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina…  kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella” – 1 Timoteuksen kirje 4:1,3

Avioliitto käsitettä yritetään horjuttaa monella rintamalla ja monet elävätkin irtosuhteissa. Vegetarismi ja dieetit ovat myös erittäin suosittuja tänä päivänä, kun ihminen pyrkii omalla uskonnollisuudellaan tekemään itsensä hyväksi.

27. Sodoman synti.

”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,” – Luukas 17:28-29

”Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.” – Hesekiel 16:49-50

Homoseksuaalisuutta ei puhuta enää synniksi, vaan sitä jopa ihannoidaan kirkonkin piirissä. Sodomassa syntinä oli myös yltäkylläisyys ja köyhien sortaminen, mitä tapahtuu tänäkin päivänä ympäri maailmaa enemmän kuin koskaan. Länsimaissa heitetään roskiin niin paljon ruokaa, että sillä määrällä elätettäisiin kehitysmaiden nälänhädässä olevat ihmiset!

28. Väkiluvun nopea lisääntyminen.

”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä…” – 1. Mooses 6:1

Messias sanoo Raamatussa, että ennen hänen paluuta tulee käymään kuten Nooan päivinä. Nooan aikana väkiluku alkoi dramaattisesti kasvaa juuri ennen, kuin tuho tuli vedenpaisumuksessa.

29. Epidemiat ja nälänhätä.

”… tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin” – Luukas 21:11

Rutoksi käännetty sana tarkoittaa alkukielessä kulkutautia eli epidemiaa ja viimeisien vuosikymmenien aikana on nähty monenlaisia epidemioita AIDS:sta sikainfluenssaan. Myös valitettavasti nälänhätä on jatkanut kasvuaan, vaikka pelkästään puolittamalla hävikki voitaisiin ruokkia miljardi ihmistä. Yksi suuri syy nälänhätää on viljapeltojen muuttaminen teollisuuden tarpeiksi biopolttoaineen ja lääkkeiden lähteeksi,

heavy-metal-concerts1

30. Okkultismi.

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty” – 1. Timoteuksen kirje 4:1-2

Saatanan palvonta, noituus ja pakanauskonnot ovat tänä päivänä sallitumpia, kuin koskaan. New Age -uskonnot ovat kovassa nosteessa, kuten skientologia ja etenkin idän uskonnot, jotka voidaan liittää helposti noituuteen. Horoskooppeja ja ilmoituksia ennustajista voi löytää joka lehdestä.

31. Porno.

”He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan (kr. ’porneia’) eikä varkauksistaan.” – Ilmestyskirja 9:21

Koskaan minään aikana ei ole ollut niin paljon ja niin helposti tarjolla irstauksia, kuin tänään pornon myötä.

32. Eksytys.

”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.” – Markus 13:22

”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.” – Galatalaiskirje 1:8

Saatana ei halua eksyttää tekemällä jotakin uutta, vaan väärentelemällä totuutta. Kristinuskon harhaoppeja on tänä päivänä maailmassa enemmän kuin koskaan ja näihin sisältyy islam, moonilaisuus ja mormonismi. Näissä harhaopeissa jokaisessa uuden uskonnon johtaja nimittäytyi ainoaksi oikeaksi profeetaksi tai messiaaksi (eli kristukseksi) ja sai näyn enkeliltä. Näissä myös Jeesus tunnustetaan, mutta hänet lasketaan ihmisen tasolle sekä hänen tekojansa vääristellään.

33. Pilkka Messiaan paluusta.

”Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.” – 2. Pietari 3:4

Pilkka Jeesuksen tulemuksen odottamisesta on hyvin yleistä, jopa seurakuntien sisällä.

34. Usko evoluutioteoria.

”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:5-6

Koskaan ennen maailmassa ei ole ateismi ja ajatus itsestään kehittyneestä maailmasta ollut kovin suosittua, kunnes vasta viimeisen vuosisadan aikana. Ensimmäiset 1800 vuotta tämä ennustus ei siis pitänyt paikkaansa, kunnes vasta Darwinin tehden teoriastaan suositun, vaikka hänkin sen varmasti olisi hyljännyt jos DNA olisi hänen aikanaan löydetty.

35. Kiinnostus fiktioon.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” – 2. kirje Timoteukselle 4:3-4

Kristillisiä juhlia varjostaa yhä enemmän pakanalliset tarut, kuten joulupukki ja pääsiäispupu. Niin ikään, kirkoissa halutaan kuulla miellyttäviä ja positiivisia saarnoja. Ja sen sijaan, että ihmiset käyttävät tekniikkaa hyväksi oppiakseen historiasta ja elämänkatsomuksesta, he käyttävät päivänsä fiktioon jota elokuvat, pelit, musiikki ja kirjat tarjoavat yllin kyllin.

feature-globalnetwork

36. Globaali talousjärjestelmä.

”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” – Ilmestyskirja 13:16-17

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, nyt on mahdollista rakentaa globaalitalousjärjestelmä. Tämä mainittu merkki voi olla esimerkiksi RFID-mikrosiru implantti, jota ilman ei voi tehdä kauppaa. Myös nyt Suomessakin käytössä oleva kansainvälinen pankkitilinumero IBAN on osa tätä tulevaa järjestelmää ja mahdollistaa globaalin talousjärjestelmän nousemisen.

37. Pedon merkki.

”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” – Ilmestyskirja 13:18

Jokaisessa ostetussa tuotteessa on 666, koska viivakoodissa jossakin syystä on aina kolme kuutosta. Luku löytyy myös heprean kielen kolmesta Vav-kirjaimesta josta muodostavat 6+6+6 luvun ja tämä voidaan meidän aakkosilla lukea WWW.

38. Globaali kommunikaatio.

”Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.” – Ilmestyskirja 11:9

Jotta on mahdollista, että eripuolilta maailmaa ihmiset seuraavat kolme ja puoli päivää kahden todistajan ruumista kadulla, on oltava globaali televisio olemassa.

39. Globaali talouden sekasorto.

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.” – Jaakob 5:1-3

”Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.” – Hesekiel 7:19

Raamattu ennustaa lopunajoilla talousromahdusta, mikä epäilemättä avaa tien 666-talousjärjestelmään. Talousromahduksen myötä, tulee myös suuri inflaatio, aivan kuten ennen toista maailmansotaa. Ruoan ja muiden tuotteiden hinta tulee nousemaan pilviin, niin että köyhät ryöstävät rikkaat.

40. Rooman valtakunnan paluu.

”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.” – Daniel 7:23

Danielin ja Ilmestyskirja puhuvat Rooman imperiumin uudesta tulemisesta ja tänä päivänä se on nähtävissä nimellä Euroopan Unioni. EU perustettiin alun perin vuonna 1957 Raamatun mainitseman 10 valtioliittona. Globaalin kommunikaation myötä ihmiset käyttävät yhtä yhteistä kieltä yhä enemmän – englantia – kuten Baabelin tornissa, joka oli ensimmäinen yritys johtaa koko maailma yhden lipun alle.

TowerofBabelEU

”Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.” – 1. Mooses 11:6

Lopun ajan ihmiset

Rakkaus kylmenee

Kuva

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-5

Jokaisena aikana jotkin näistä merkeistä ovat sopineet sen ajan ihmisiin, koska ihmiset ovat pahoja luonnostaan syntiinlangenneina, mutta tänä päivänä Paavalin listaamalta listalta löytyy jokaikinen kohta tämän päivän ihmisistä yhä kasvavalla vauhdilla! Kaikki nämä voidaankin kiteyttää Messiaan sanoihin: ”sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” (Matt. 24:12).

Luomisen kieltäminen ja pilkkaajat

Kuva

”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.” – Matteus 3:10

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee (1) pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: (2) ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.’ Sillä tietensä (3) he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:3-6

Pietarin ennustus lopunajan ihmisien suhtautumisesta kristittyihin on erittäin osuva, sillä tälläkin foorumilla löytyy useita juuri tällä tavalla käyttäytyviä. Pietari on tässä erittäin yksityiskohtainen, joten avataanpas tässä muutamaa yksityiskohtaa.

1. Pilkkaajien motiivina on halu elää synnissä. He nielevät Saatanan valheen, että syntielämä tuo onnen, mutta kaikki maailmallinen voi tarjota vai hetkellisiä nautintoja eikä mitään pysyvää iloa tai rauhaa.
2. Nämä pilkkaajat kyseinalastavat Jeesuksen tulemuksen ja varsinkin välittömän paluun ja kieltävät kaikki merkit sanoen, että asiat ovat olleet aina näin, eikä maailma ole muuttunut ja että profetioiden toteutuminen silmiensä alla on puhdasta sattumaa.
3. Evoluutio, eli luomisen kieltäminen. Väite ei olisi ollut uskottava ensimmäistä 1800 vuotta sen antamisesta, kunnes Darwin teki tästä sadusta sammakosta prinsiksi hovikelpoisen. Entisenä evoluutionistina voin sanoa, että on paljon uskottavempi hypoteesi, että älykkäällä järjestelmällä on Suunnittelija. Tuskinpa Darwinkaan olisi teoriaansa tuonut, jos tuolloin olisi tiedetty DNA:sta.

Vastaukseksi pilkkaajille on sanomani sama kuin Pietarinkin. Olenkin onnellinen, että Herra ei tullut vaikkapa vuonna 2000, koska silloin olisin minäkin jäänyt tänne!

”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” – 2. Pietari 3:9