Aika on loppumassa

Monesta asiasta voimme havaita, että aika on loppumassa ja yksi aika jakso ihmiskunnan historiassa on päättymässä. Muinaisista Kirjoituksista voimme myös löytää joitakin aika määreitä, jotka kertovat paljonko suunnilleen on aikaa ihmiskunnalle annettu. Tässä alhaalla joitakin ennustuksia, jotka eivät aseta tiettyä päivää tai vuotta, mutta antavat suurpiirteisen arvion tästä.

hourglass

Yksi viikko

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta’.” – 2. Pietarin kirje 3:3-4

Pietari ennustaa, että tulee viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka kyseinalaistavat Herran paluun ja ajattelevat että näin tulee jatkumaan. Tähän Pietari kuitenkin vinkkaa uskoville salaperäisesti, että ”yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta” (jae 8).

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä’. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” – 2. Pietarin kirje 3:8-9

Koska tiedämme Ilmestyskirjasta, että Herran paluun jälkeen alkaa 1000-vuotinen rauhanvaltakunta (Ilm. 20:3-7), joka kuvaa seitsemättä lepopäivää, niin sitä ennen on kuusi päivää ennen seitsemättä, tai kuusi tuhatta ennen seitsemättä tuhatta kun millenium alkaa. Usherin laskentaa käyttämällä Kirjoituksista voidaankin laskea että elämme n. 6000 vuotta Aadamista, jolloin elämme aivan viimeisiä vuosia ennen Messiaan paluuta.

Ihmiselle annettiin 120 vuotta

”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta.” – 1. Mooseksen kirja 6:3

”Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo.” – 3. Mooseksen kirja 25:10

Ennen maailman vedellä tuhonnut tulvaa Nooan päivinä ihmisille annettiin aikaa 120 vuotta tehdä parannus. Tämä ennustus  voidaan kuidenkin myös tulkita koskevan koko ihmiskunnan aikaa jos käytämme riemuvuosia eli 50 vuotta, jolloin 120 riemuvuotta tekee 6000 vuotta.

Syvyyden enkelit ja 70 sukupolvea

”[Ne] enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.” – Juudaksen kirje 1:6

”Ja Herra sanoi Mikaelille: ’Mene, sido Semjaza ja hänen toverinsa, jotka ovat yhtyneet naisiin ja saastuttaneet itsensä kaikella epäpuhtaudella. Ja kun heidän poikansa ovat tappaneet toisensa, ja he ovat nähneet rakkaidensa tuhon, sido heidät lujasti 70 sukupolveksi maan laaksoihin, heidän tuomionsa päivään saakka, kunnes ikuinen ja lopullinen tuomio on julistettu. Niinä päivinä heidät johdatetaan tulen syvyyksiin: ja kidutukseen ja vankeuteen josta he eivät vapaudu koskaan. Ja jokainen joka tuomitaan ja tuhotaan tästä lähtien, hänet tullaan sitomaan heidän mukaansa sukupolvien loppuun saakka’.” – En. 10:11-15

”Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta taikka enintään 80 vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois.” – Psalmit 90:10

Muinainen Eenokin kirjaa lainataan suoraan Juudan kirjeessä (jakeet 14-15) ja se oli alkukirkon käytössä ja se on löydetty Kuollenmeren kääröistä, jolloin se luotettava historiallinen kirja vaikkakaan ei erehtymätön ja inspiroitu kuten pyhät Kirjoitukset. Tässä Eenokin kirjan muinaisessa ennustuksessa kerrotaan, että syntiä tehneet langenneet enkelit sidottiin maan alle kahleisiin 70 sukupolveksi ja sen jälkeen tulisi suuri tuomio 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan jälkeen. Tämä sitominen tapahtui ennen vedenpaisumusta n. 2600 eKr  ja  Psalmin 90 kertoo sukupolven olevan 80 vuotta, jolloin voimme tehdä laskutoimituksen siitä milloin millenium suunnilleen alkaisi ja Messias palaisi.

70 sukupolvea – millenium – sitominen eKr = 5600 – 1000 – 2600 = 2000 jKr

Elävöittäminen kahden päivän kuluttua

”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.” – Hoosea 6:1-2

Tämä Hoosean ennustuksen mukaan juutalaisia kohtasi hengellinen kuolema kahdeksi päiväksi, kun Israelin kansa hylkäsi Messiaansa melkein 2000 vuotta sitten ja he joutuivat pakkosiirtolaisuuteen. Nyt he ovat palaneet maahansa, mutta ovat vielä hengellisesti kuolleita. Heidät kuitenkin herätetään kolmantena päivänä eli kun kolmas vuosituhat alkaa. Ajanlaskun epätarkkuudesta ja tulkinnan vuoksi emme voi laskeaa tarkkaa vuotta tai päivää, mutta olemme hyvin lähellä tämän ennustuksen täyttymistä.

Lopun ajan ihmiset

Rakkaus kylmenee

Kuva

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-5

Jokaisena aikana jotkin näistä merkeistä ovat sopineet sen ajan ihmisiin, koska ihmiset ovat pahoja luonnostaan syntiinlangenneina, mutta tänä päivänä Paavalin listaamalta listalta löytyy jokaikinen kohta tämän päivän ihmisistä yhä kasvavalla vauhdilla! Kaikki nämä voidaankin kiteyttää Messiaan sanoihin: ”sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” (Matt. 24:12).

Luomisen kieltäminen ja pilkkaajat

Kuva

”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.” – Matteus 3:10

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee (1) pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: (2) ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.’ Sillä tietensä (3) he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:3-6

Pietarin ennustus lopunajan ihmisien suhtautumisesta kristittyihin on erittäin osuva, sillä tälläkin foorumilla löytyy useita juuri tällä tavalla käyttäytyviä. Pietari on tässä erittäin yksityiskohtainen, joten avataanpas tässä muutamaa yksityiskohtaa.

1. Pilkkaajien motiivina on halu elää synnissä. He nielevät Saatanan valheen, että syntielämä tuo onnen, mutta kaikki maailmallinen voi tarjota vai hetkellisiä nautintoja eikä mitään pysyvää iloa tai rauhaa.
2. Nämä pilkkaajat kyseinalastavat Jeesuksen tulemuksen ja varsinkin välittömän paluun ja kieltävät kaikki merkit sanoen, että asiat ovat olleet aina näin, eikä maailma ole muuttunut ja että profetioiden toteutuminen silmiensä alla on puhdasta sattumaa.
3. Evoluutio, eli luomisen kieltäminen. Väite ei olisi ollut uskottava ensimmäistä 1800 vuotta sen antamisesta, kunnes Darwin teki tästä sadusta sammakosta prinsiksi hovikelpoisen. Entisenä evoluutionistina voin sanoa, että on paljon uskottavempi hypoteesi, että älykkäällä järjestelmällä on Suunnittelija. Tuskinpa Darwinkaan olisi teoriaansa tuonut, jos tuolloin olisi tiedetty DNA:sta.

Vastaukseksi pilkkaajille on sanomani sama kuin Pietarinkin. Olenkin onnellinen, että Herra ei tullut vaikkapa vuonna 2000, koska silloin olisin minäkin jäänyt tänne!

”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” – 2. Pietari 3:9