Novelli maailman johtajan tulemuksesta

Vladimir Solovjev (1853-1900) oli venäläinen filosofi, joka vapaamielisenä ajattelijana yhdisti filosofisen loogisuuden ja uskonnollisuuden. Hän yhdisti siis merkillisellä tavalla länsieurooppalaista rationalisuuden ja itämaisen kirkon välityksellä saadun aasialaisen mystisyyden. Jokainen, joka tuli hänet tuntemaan tai vain näkemään, kerrotaan hänen tehneen aivan erikoisen, puolittain yliluonnollisen vaikutuksen. Elämänsä loppu puolella hän vietti kesät Saimaan rannalla ihaillen Suomen luontoa, niin että hän kirjoittikin siitä niin aistillisia runoja, että Saimaata pidettiin Moskovassa ja Pietarissa hänen rakastajattarenaan. Solovjovin kirjoituksissa nousivat esiin myös viimeiset ajat ja eskatologiset profetiat, niin että hän luki kirjailija Fjodor Dostojevskin haudalla, jonka hyvä ystävä hän oli, kirjoituksen messiaanisesta ajasta kun Jumala hallitsee maan päällä, josta he molemmat haaveilivat. Hänen erittäin merkittävä teos on hänen vuonna 1900 julkistettu Kolme keskustelua ja erityisesti sen osa Novelli Antikristuksesta, joka hämmästyttävällä tavalla on ennustanut oikein 1900-vuosisadan sodat ja Euroopan Unionin synnyn sekä maalaa kuvat lähitulevaisuudestamme. Ehkäpä aika Suomessa inspiroi Hengen hänessä avamaan erityisellä tavalla Kirjoituksien ennustukset…

Vladimir-Solovyov

”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” – 1. Pietari 1:20-21

Sotien ja kansannousujen vuosisata

ussr-china

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukaas 21:9

”1900-luku oli viimeisten suurten sotien ja vallankumousten aikakausi. Kaukainen syy suurimmalla näistä sodista oli yhteis-mongolialismi, joka oli peräisin Japanista niin kaukaa kuin 1800-luvun lopulta. Nuo jäljittelevät japanilaiset, jotka ihmeellisellä vauhdilla ja onnistumisella kopioivat eurooppalaisen kulttuurin ulkonaiset muodot näyttivät, omaksuivat myös eräät eurooppalaiset alemmat käsitteet. Opittuaan sanomalehdistä ja oppikirjoista historiasta, että länsimaissa oli sellaisia liikkeitä kuin yhteis-hellenismi, yhteis-saksalaisuus, yhteis-slaavilaisuus ja yhteis-islamilaisuus, he julistivat maailmalle yhteis-mongolialismin suuresta ideasta – kaikkien Itä-Aasian rotujen yhdistäminen heidän johtonsa alle, tähtäimessään ratkaiseva sota ulkomaalaisia tunkeutujia vastaan, se on, eurooppalaisia vastaan.

Käyttäen hyödyksi sitä tosiasiaa, että 1900-luvun alussa Eurooppa osallistui lopulliseen ratkaisevaan taisteluun muslimi maailmaa vastaan, he käyttivät tilaisuuden hyväksi yrittäessään toteuttaa tämän suuren suunnitelman – ensin, valtaamalla Korean, sitten Pekingin, missä vallankumouksellisen puoluen avulla he suistivat vallasta vanhan mantšudynastian ja pistivät sen paikalle japanailaisen. Tähän kiinalaiset konservatiivit pian suostuivatkin, kun he ymmärsivät, että kahdesta pahasta pienempi on parempi, ja että ’perhesiteet  tekevät kaikista veljiä, halusivatpa he sitä tai eivät’.”

1900-luku oli tosiaankin ihmiskunnan verisin ja yksi suuri syy konflikteihin oli kommunismi, joka lopulta kuvatulla tavalla lopetti pitkään jatkuneen mantšudynastian, aivan kuten Solovjev ennusti. Kommunismi myös liitti yhteen Kiinan, Venäjän ja Japanin. Koreasta alkoi myös taistelu 1948, kun se hajosi kommunistiseksi Pohjoís-Koreaksi ja länsimaiseksi Etelä-Koreaksi.

Rautaesirippu

”Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä…” – Ilmestyskirja 17:3

”Huomattuan olevansa vasarajan ja alasimen välissä, Saksan armeija oli pakotettu hyväksymään kiinalaisen keisarin kunnialliset rauhan ehdot. Voitonriemuinen Ranska, veljeyltyään keltanaamojen kanssa, jakaantuivat Saksan ylitse ja pian menettivät kaiken sotilaskurin. Keisari määräsi hänen armeijansa tappamaan kaikki liittoutuneet, jotka eivät enää olleet hyödyllisiä ja, kiinalaisella säntyllisyydellä, käsky suoritettiin tarkkasti.

… Uusi mongolialainen ies Euroopan yllä kesti puoli vuosisataa.  Tämän aikakauden ajatusta sielunmaailmasta leimasi eurooppalaisten ja idän aatteiden yleinen sekoittuminen ja keskinäinen vaihto, tuoden toiston suuressa mittakaavassa aleksandrialaisesta synkretismistä.

Käytännöllisellä puolella, kolme ilmiötä ylitse kaiken olivat kaikista luonteenomaisimpia: suuri kiinalaisten ja japanilaisten väentulva Eurooppaan ja seurauksena välittömät sosiaaliset ja taloudet ongelmat; jatkuva hallitsevien luokkien toiminta lievennys yrityksillä ratkaista nämä ongelmat; ja viimeiseksi, lisääntynyt kansainvälisten salaseurojen toiminta, järjestää suuri eurooppalainen salaliitto karkoittaaa mongolialaiset ja palauttaa Euroopan riippumattomuus.”

Saksan hävittyä toinen maailman sota, kommunismi valtasi puolet Euroopasta puoleksi vuosisadaksi, kunnes Neuostoliitto kaatui. Ennustus suuresta maahanmuutosta Eurooppaan oli myös osunut oikein, vaikkakin se ei tapahutnut idästä vaan etelästä. Ja aivan kuten Solovjev päätteli, niin kontrolloimaton maahanmuutto on aiheuttanut sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, joita tosiaankin hallitseva eliitti yrittää liennyttää onnistumatta. Ja epäilemättä salaseurat tällaisen seurauksena nostavat päätänsä ja Vapaamuurarit saavat joukkoonsa yhä enemmän ihmisiä.

Ordo Ab Chao – Novus Ordo Seclorum

TowerofBabelEU

”Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.” – 1. Mooses 11:6

”Tämä jättiläismäinen salaliitto, jota paikalliset kansalliset hallitukset tukivat niin pitkälle kun he kykenivät välttäessään Keisarin käskyhaltijoita, järjestettiin mestarillisesti ja kruunattiin mitä loistavimmalla menestyksellä. Sovittu hetki aloitti mongolialaisten sotilaisen joukkomurhan sekä aasialaisten työläisten tuhoamisen ja karkottamisen. Eurooppalaisten joukkojen salaiset esikunnat paljastuivat yhtäkkiä monissa paikoissa, ja yleinen liikekannallepano toteutettiin edeltä valmistettujen suunnitelmien mukaan.

Uusi keisari, joka oli suuren valloittajan pojanpoika, kiirehti Kiinasta Venäjälle, mutta hänen lukemattomat ihmisjoukot kärsivät murskaavan tappion Yhteis-eurooppalaisen armeijan käsissä. Heidän hajanaiset jäännöksensä palasivat sisä-aasiaan ja eurooppa hengitti vapaana jälleen. Jos puolivuosisatainen alistuminen aasialaisille raakalaisille johtui Euroopan valtioiden hajaannuksesta koska olivat huolissain vain omasta kansallisista eduista, niin suuri ja loistokas itsenäisyys saavutettiin koko Euroopan väestön yhdistyneiden voimien kansainvälisellä järjestöllä.

Luonnollisena seurauksena tälle tosialle, vanha perinteinen yksityisten valtioiden järjestys menetti sen entisen tärkeyden kaikkialla, ja viimeiset muinaisista kuninkaallisista instituutioista hävisivät asteittain. Eurooppaa 2000-luvulla edusti vähemmän ja enemmän demokratisten valtioden liitto – Euroopan Yhdysvallat. Aineellisen kulttuurin kehitys, hiukan mongoolien ikeen ja vapaussodan keskeyttämänä, syöksyi eteenpäin nyt suurella voimalla.”

Tässä kuvattu sota Euroopassa on ns. kolmas maailman sota, jossa Eurooppaan Venäjän johdolla Shanghain yhteistyöjärjestön jäsenet hyökkääväät Eurooppaan. Ja tämän seurauksena Eurooppa yhdistyy lopulta täydelliseksi liittovaltioksi eli Euroopan Yhdysvalloiksi. Eli tapahtuu Vapaamuurarien käyttämä motot Ordo Ab Chao – järjestys kaaoksesta ja Novus Ordo Seclorum – Uusi maailmanjärjestys.

Pelkästä tiedosta ei löydy vastausta

brain-synapses

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

”Kuitenkin, sisäisen tietoisuuden ongelmat, kuten elämän ja kuoleman kysymykset sekä maailman ja ihmiskunnan perimmäinen kohtalo, tultuaan monimutkaisimmiksi ja sekaantuneimmiksi uusien psykologian ja fysiologian alueilla tehtyjen tutkimuksien ja löytöjen seurauksena, jäivät ratkaisematta kuten aikaisemminkin. Vain yksi tärkeä, vaikkakin negatiivinen, tulos tuli ilmeiseksi. Tämä oli materialistisen teorian lopullinen epäonnistuminen. Käsite maailmankaikkeudesta tanssivien atomien järjestelmänä ja elämä materiaalin vähäisten muutoksien mekaanisena kasaantumisen seurauksena eivät enää tyydyttäneet yhtään päättelevää ajattelijaa.

Ihmiskunta oli kasvanut ulos filosofisesta lapsuudesta. Toisaalta, kävi myös yhtä selväksi että se oli myös kasvanut ulos lapsenomaisesta kyvystä naiviin, tiedostomattomaan uskoon. Sellaisia ajatuksia kuin Jumala luo maailmankaikkeuden tyhjästä ei enää opettu edes peruskouluissa. Tiettyjä korkea tasoisia ajatuksia koskien sellaisia aiheita oli kehittynyt, ja mikään dogmaattisuus ei riskeerannut laskeutua sen alapuolelle. Ja vaikka suurin osa ajattelevista ihmisistä oli jäänyt uskottomiksi, muutamista uskovista, pakosta, oli tullut ajttelevia, täten täyttäen apostolin käskyn: ’Olkaa lapsia sydämeltänne, mutta älkää olko ymmärrykseltänne’. (1. Kor. 14:20).”

Alamme jo nyt elämään tätä hengellistä tyhjyyden tilaa, jossa hyvin tarkasti tämän ennustuksen mukaan on peruskouluissa lakattu puhumasta luomisesta ja uskotaan vain materiaaliin. Se kuitenkin kuolee omaan mahdottomuuteensa ja ihmiset tulevat etsimään tietoa siitä, miksi ihminen on olemassa, koska ihmisen siään on laitettu ”iankaikkisuus” (Saarn. 3:11)

Yli-ihmisen tulemus

ObamaSatan

”Ja kuningas tekee mitä tahtoo, pyrkii korkealle ja ylvästelee jokaista jumalaa vastaan, puhuu ennenkuulumattomia jumalien Jumalaa vastaan ja menestyy, kunnes vihan aika päättyy, sillä se tapahtuu, mikä on päätetty.” – Daniel 11:36

”Tuolloin, yksi noista uskovista spiritualisteista oli merkittävä persoona – monet kutsuivat häntä yli-ihmiseksi (supermieheksi) – joka oli molempia, älykäs ja lapsenomainen sydämeltään. Hän oli yhä nuori, mutta omaten suuren nerokkuuden, kolmekymmenen kolmen iässä hän oli tullut jo kuuluisaksi ajattelijana, kirjoíttajana ja julkisuuden henkilönä. Tietoisena suuresta hengen voimasta itsessään, hän oli aina vahvistunut sprititualisti, ja hänen selkeä äly näytti hänellä totuuden siitä, mihin pitäisi usko: hyvään, Jumalaan ja Messiaaseen.

… Aluksi, hänellä ei ollut pahaa mieltä Kristusta kohtaan. Hän tunnisti Hänen messiaanisen merkityksen ja arvon, mutta vilpittömästi näki Hänessä vain oman suurimman edeltäjän. Kristuksen moraalinen saavutus ja Hänen ainutlaatuisuus olivat ylitse älyn, mitä varjoaa niin täydellisesti itserakkaus kuin hänelle. Niinpä hän päätteli: ’Kristus tuli ennen minua. Minä tulin toisena. Mutta se mikä järjestyksessä tulee myöhemmin, on itsessään suurempi merkitykseltään. Minä tulin viimeisenä, historian lopussa, ja juuri siitä syystä minä olen kaikista täydellisin. Minä olen lopullinen maailman pelastaja, ja Kristus on minun edeltäjä. Hänen tehtävänsä oli edeltää ja valmistaa minun tuleminen’.”

… Ja tässä, hänen entisen järkeilyn ja kylmän kunnioituksensa Jumalaa ja Kristusta kohtaan sijaan, äkillinen pelko syntyi ja kasvoi hänen sydämessään, jota seurasi polttava kateus kuluttaen koko hänen olemuksensa, ja kiihkeä viha joka teki hänet sanattomaksi. ’Se olen minä, se olen minä, ja ei Hän! Hän on kuollut – on ja tulee olemaan! Hän ei – ei noussut ylös! Ei noussut! Hän mätänee haudassa, mätänee kuin kadonnut…’. Suu vaahdossa hän ryntäsi kouristuksenomaisesti ulos talosta, läpi puutarhan, ja juoksi kivistä kulkua pitkin hiljaiseen mustaan yöhön.”

Tuleva maailmanjohtaja tulee jäljittelemään jokaisella osa-alueella Messias Jeesusta, jopa hänen ikänsä tulee olemaan sama kuin Jeesukselle (Luuk. 3:23). Hän tulee ratkaisemaan monta ongelmaa energian tuotannosta ja talouteen, niin että monet pystyvät vain ihmettelemään hänen tietouttaan. Hän tulee esiintymään tämän mukaan Jeesuksen ”toisena tulemuksena” ja kääntämään ennustuksen Jeesuksen paluusta koskemaan häntä itseänsä. Ennen kuin hän joutuu täysin Saatanan valtaan, hän tulee olemaan suvaitsevainen kristittyjä kohtaan, kunnes hän huomaa että Messias Jeesus haastaa hänet.

angel_of_light

”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.” – 2. Korinttolaiskirje 11:14

”Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa.” – Efesolaiskirje 2:2 (RK)

”Mutta jokin tukeva kuin vesipatsas piti häntä ilmassa. Hän tunsi shokin kuin sähköstä, ja joku tuntematon voima paikasi hänet taaksepäin. Hän vaipui tajuttomaksi hetkeksi. Kun hän tuli virkosi hän löysi itsensä polvistuneena alas muutaman askelen päässä jyrkänteen kulmalta. Outo hahmo himmeästi hohtavassa fosforin valossa häämötti hänen edessään, ja sen kaksi silmää lävisti hänen sielunsa niiden kivuliaan läpitunkevalla kimalluksella… Ja ääni sanoi hänelle: ”Voi, rakas poikani! Anna kaiken minun hyväntahtoisuuteni levätä ylläsi! Miksi sinä et etsinyt minua? Miksi sinä olet kumartunut palvomaan sitä toista, sitä huonoa, ja hänen Isäänsä? Minä olen sinun jumalasi ja isäsi. Ja tuo ristiinnaulittu kerjäläinen – hän on vieras sekä minulle että sinulle… Sinun itsesi vuoksi, sinun oman arvosi ja ylivertaisuutesi vuoksi, minun oman esteettömän rakkauteni sinua kohtaan vuoksi, minä autan sinua! Vastaanota minun henkeni! Sillä kuten minun henkeni synnytti sinut kauneuteen, niin nyt se synnyttää sinut voimaan’.

Näillä sanoilla, tämän yli-ihmisen suu aukeni tahtomattaan, kaksi pistävää silmää tulivat lähellä hänen kasvojaan, ja hän tunsi jääkylmän hengityksen mikä levisi koko hänen olemukseensa. Hän tunsi itsessään sellaisen voiman, tarmon, keveyden ja ilon mitä hän ei koskaan aikaisemmin ollut kokenut. Sinä hetkenä, se valoisa kuva ja kaksi silmää katosivat yhtäkkiä, ja jokin nosti hänet ilmaan ja toi hänet alas hänen omaan puutarhaansa juuri hänen talonsa oville.”

Niin kuin Pyhä Henki laskeutui Messias Jeesukseen, niin samalla tavalla Saatana tulee menemään täydellä voimalla tähän nuoreen mieheen, jonka hän voitelee ihmeellisillä kyvyillä ja viisaudella. Sen jälkeen hän muuttuukin…

Uusi kirjojen kirja

book_of_books

”Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” – Johannes 5:43

”Seuraavana päivänä, suuren miehen vieralijat ja jopa hänen palvelijansa, hätkähtivät hänen erityistä innoittavaa ilmaansa. He olisivat hätkähtäneet vielä enemmän jos olisivat voineet nähdä yliluonnollisen nopeuden ja luontevuuden hänen kirjoittamisessaan, lukittuneena työhuoneeseensa, hänen kuuluisaa työtänsä nimeltä Avoin Tie Universaaliin Rauhaan ja Menestykseen.”

… Tämä ihmeellinen kirja käännettiin välittömästi kaikkien sivistyneiden kansojen kielillä, ja monille ei-sivistyneille myös. Koko vuoden ajan tuhannet sanomalehdet kaikkialla maailmassa olivat täynnä julkaisijan mainoksia ja kriitikoiden ylistyksiä. Halvat painokset kirjoittajan muotokuvalla myivät miljoonia kappaleita, ja koko sivistynyt maailma – joka tarkoitti nyt melkein koko maapalloa – kaikuivat vertaamatonta kunnia; suuri ja ainoa! … Kukaan ei korottanut ääntänsä kirjaa vastaan. Joka kannalta se hyväksyttiin kokonaisuutena täyden totuuden ilmestyksenä.”

Aivan kuten universumin Luoja on tarjonnut ihmiskunnalle sanansa Raamatussa, josta on tullut maailman luetuin, printatuin ja tutkituin kirja, niin samalla tavalla Saatanan oma poikakin tulee kirjoittamaan kirjan. Ja tästä kirjasta tuleekin yllättäen lyhyessä ajassa erittäin suosittu. Ihmiset, jotka eivät ole uudestisyntynyt ylhäältä ja joissa ei ole Pyhää Henkeä, tulevat pitämään kirjaa suorastaan nerokkaana ja ratkaisuna kaikkiin ongelmiin. Nämä ihmiset, jotka eivät ottaneet Messias Jeesusta vastaan ennen ylöstempausta, ottavat sitten innolla vastaan Antikristuksen.

Rooman keisari

4978EUflag

”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.” – Ilmestyskirja 17:12-13

”Pian Avoin Tie -kirjan julkaisun jälkeen, mikä teki sen kirjoittajasta maailman suosituimman miehen joka koskaan on elänyt maan päällä,  Euroopan Yhdysvaltojen kansainvälinen perustuslain kongressi pidettiin Berliinissä. Tämä Unioni, joka perustettiin kansainvälisten- ja sisällisotien sarjan jälkeen, mikä oli tuonut vapautumisen mongolialaisten ikeestä ja johti huomattavan muutoksen Euroopan kartalla, uhkasi nyt vaara, ei valtioiden konfliktien kautta, vaan eri poliittisten ja sosiaallisten puolueiden välillä olevien sisäisten ristiriitojen takia.

Euroopan politiikan pääjohtajat, jotka kuuluivat voimakkaaseen Vapaamuurarien veljeskuntaan, tunsivat yhteisen toiminta voiman puutteen. Euroopan ykseys joka oli saatu niin suurella hinnalla oli joka hetki vaarassa hajota kappaleiksi. Yksimielisyys puuttui Unionin neuvostosta tai ”Pysyvästä universaalista komiteasta”, sillä kaikki sijat eivät olleet tosi muurareiden käsissä.

’Tulokas’ sitten päätti perustaa yhden miehen toimeenpanovallan, jolla olisi huomattavat valtuudet. Pääehdokas oli salaisen järjestön jäsen – ’Tuleva Ihminen’. Hän oli ainoa, jolla oli suuri maailmanlaajuinen maine… ’Tuleva Ihminen’ valittiin melkein yksimielisesti Euroopan Yhdysvaltojen presidentiksi pysyvästi. Ja kun hän esiintyi lavalla  nuorekkaan yli-ihmisen kauneuden ja vallaan hohdossa ja, innoittavalla puhetaidolla, paljasti hänen universaalin ohjelmansa, valtasi tämän kokouksen hänen personallisuutensa lumous niin, että innostuksen purskahtaessa he päättivät ilman äänestämistä, antaa hänelle korkein kunnia ja valita hänet Rooman Keisariksi.

Yhdessä vuodessa, oikea universaali monarkia perustettiin todellisella ja asianmukaisella maailman tavoin. Sodan itiöt tuhottiin perin pohjaisesti. Universaali Rauhan Liitto (YK) kokoontui viimeisen kerran, ja toivotettuaan ylistystyksen Suurella Rauhantekijälle, hajotti itsensä tarpeettomana.

… Uusi maailman herran oli ennen kaikkea hyväsydäminen ihmisystävä ja eikä vain ihmisystävä, vaan jopa kaiken elämän rakastaja. Hän oli kasvissyöjä itse, eläinkokeiden kieltäjä, ja asetti tiukan valvonnan teurastamoille; samalla kun eläinsuojelujärjestöt saivat häneltä kaiken kannustuksen.”

Kirjan avulla hän saa nopeasti maailmanlaajuisen suosion ja hän tulee lopulta nousemaan Euroopan Liittovaltion johtoon, koska Euroopan Liittovaltio näyttää hajoamisen merkkejä. Ja hän tulee olemaan niin hyvä puhumaan ja niin karismaattinen (kuten Adolf Hitler), että hän nousee nopeasti täydellisen diktaattorin asemaan EU:ssa. Ja näin on synyt uusi Rooman valtakunta, jossa on keisari.

Keisarin Aisapari

sorcerers-apprentice

”Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.” – Ilmestyskirja 13:12-13

”Keisari Yli-Ihminen ymmärsi mtä hänen väkijoukkonsa halusivat. Tuolloin suuri maagikko, ympärillään pilvi outoja tosiasioita ja villejä tarinoita, tuli hänen luokseen Roomaan Kaukoidästä. Huhu, leviten neo-buddhalaisten joukossa, tunnustaen hänen jumallisen alkuperänsä aurinko jumala Suriasta ja jostain vesi nymfistä.

Tämä maagikko, Apollonius nimeltään, oli epäilemättä nerokas persoona. Puoli-aasialainen ja puoli-eurooppalainen, katolinen piispa partibus infidelium, hän yhdisti silmiinpistävällä tavalla länsimaisen tieteen viimeisten päätelmien ja sovellutuksien tiedon taidolla hyötyntäen kaiken ikä oli todella hyvää ja tärkeää perinteisessä idän mystiikassa. Tämän yhdistelmän tulokset olivat hätkähdyttäviä. Apollonius oppi, monien asioiden joukossa, puoli-tieteellisen, puoli-mystisen tavan vetää puoleensa ja ohjata tahdollaan ilmakehän sähköä ja ihmiset sanoivat hänestä että hän voi saa tulen taivaasta lankeamaan maahan. Kuitenkin, vaikka hän kykeni hätkähdyttämään väen mielikuvituksen monilla ennenkuulumattomilla ilmiöillä, jonkin aikaa hän ei käyttänyt väärin voimiaan mihinkään erikoisiin tai itsekkäisiin päämääriin.

Se oli tämä mies, joka tuli suuren Keisarin luo, tervehtien häntä todellisena Jumalan poikana, julistaen että hän oli löytänyt idän salaisista kirjoista tietyt erehtymättömät profetiat osoittaen Keisarin viimeiseksi pelastajaksi ja universumin tuomariksi, ja tarjoten hänelleä hänen palveluksensa ja kaikki hänen taitonsa. Tämä Keisari, täysin ihastui häneen, hyväksyen hänet lahjana ylhäältä, koristeli hänet kaikenlaisilla upeilla arvonimillä, ja teki hänestä hänen pysyvän seuralaisensa.”

Jo nyt New Age opit ovat leviämässä länsimaihin ja moni on kiinnostunut sen tuomasta mystiikasta. Väärä profeetta (Ilm. 13), joka on tulevan maailman johtajan eli Antikristuksen aisapari, voi hyvinkin olla tällainen mystiikko, joka saa voimansa riivaajilta. Teksti myös mainitsee, että tämä on 3. vuosi maailman johtajan hallitessa, kun hänen aisaparinsa ilmestyy.

Keisari, temppeli ja suuri ahdistus

solomon_temple

”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille… Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.” – Matteus 24:15-21

”[Laittomuuden ihminen] korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3-4

”Tuolloin keisarillinen asunto siirrettiin Roomasta Jerusalemiin. Palestiina oli jo autonominen maakunta, pääasiallisesti juutalaisten asuttama ja hallinnoima. Jerusalem oli vapaa ja nyt keisarillinen kaupunki. Kristittyjen pyhäköt säilyivät ilman häiriötä, mutta temppelivuoren suuren tason päälle, ulottuen Birket-Israinista ja parakista El-Ax moskeijaan ja ’Salomonin talleille’, oli valtava rakennus rakennettu, liittyen itseensä, kahden pienen muinaisen moskeijan vieressä, suuri Keisarin temppeli kaikkien kulttien yhdistämiseksi, ja kaksi ylellistä keisarillista palatsia kirjastoineen, museot ja erityiset huoneistot maagisille kokeille ja harjoituksille.

Keisari, seisten valtaistuimen vieressä ja ojentaen eteenpäin kätensä majesteettisessa hyväntahtoisuudessa eteenpäin, julistaen sointuvalla ja miellyttävällä äänelle: ’Kaikkien lahkojen kristityt! Minun rakkaat alamaiseni, veljeni ja siskoni! … Antakoon noiden jotka tunnistavat minut sydämissään ja omassatunnossaan heidän ainoaksi suojeliakseen ja puolustajakseen nousta ylös tälle puolelle!’. Tässä kohti hän osoitti tyhjiä istuimia lavalla. Ja välittömästi, lähes kaikki … [kirkkojen] ruhtinaat, kardinaalit ja piispat, suurin osa maallikoista ja yli puolet munkeista, huutaen riemussa… nousivat lavalla ja, nöyrästi kumartaen päitänsä Keisarille, ottivat istuimensa.”

… Katso, juutalaiset, jotka pitivät Keisaria todellisena ja täydellisenä israelialaisena verensä mukaan, yllättäen huomasivat, että hän ei ollut ympärileikkattu. Samana päivänä koko Jerusalem, seuraavana päivänä koko Palestiina, olivat aseissa häntä vastaan… Keisari, tultuaan yllätetyksi äkkinäisestä tunteenpurkaudesta, menetti kaiken itsehillintänsä ja antoi määräyksen kuolemantuomiosta kaikille tottelemattomille juutalaisille ja kristityille. Monet tuhannet ja kymmenet tuhannet jotka eivät voineet aseistaa itseänsä ajoissa teurastettiin armottomasti.

Mutta juutalaisarmeija, vahvuudeltaan yhden miljoonan, valtasivat pian Jerusalemin ja lukitsivat Antikristuksen temppelivuorelle. Hänen ainoa tukensa oli osa vartijakaartia, jotka eivät olleet tarpeeksi vahvoja hukuttaville vihollisen massoille. Paavinsa taikuuden avulla, Keisari onnistui pääsemään hänen piirittäjiensä linjonen läpi, ja nopeasti ilmestyi jälleen Syyriassa lukemattoman määrästä eri rotujen pakanoita koostuvan armeijan kanssa. Juutalaiset menivät häntä vastaan vain pieni toivo menestyksestä. Mutta tuskin oli molempian armeijoiden edelläkävijät olivat kohdanneet, kun ennennäkemättömän väkivaltainen maanjäristys tapahtui.

Valtava tulivuori, jossa oli jättimäinen kraatteri, nousi ylös Kuolleestamerestä, jonka ympärillä keisarillinen armeija leiriytyi. Tulivirrat virtasivat yheen palavanaksi järveksi, joka nielaisi Keisarin itsensä ja hänen lukemattoman joukkonsa – puhumattkaan Paavi Apolloniusta, joka oli aina hänen kanssaan, ja jonka magiikka oli turhaa. Samaan aikaan juutalaiset kiiruhtivat Jerusalemiin pelossa ja vavisten, huutaen pelastusta Israelin Jumalalta.”

Selkein suuren ahdistuksen alku, joka kestää 3,5 vuotta, on tulevan maailman johtajan istuminen valtaistuimelle ja julistavansa olevan Jumala. Tässä ennustuksessa on hämmäsyttävällä tavalla ennakoitu, että juutalaiset tulisivat palaamaan kotimaahansa ja hallitsemaan tätä. Tämähän tapahtuikin jo 1948 – melkein 50 vuotta tämän ennustuksen jälkeen. Temppeli, johon Antikristus tulee asettumaan, tullaan rakentamaan seitsemän vuotisen ahdistuksen aikana ja juutalaiset tulevat hyväksymään hänet messiaana, mutta vain alkuun. Samalla tavalla suuret joukot nimikristittyjä tulee hyväksymään ihmeitä ja merkkejä nähneinä Antikristuksen messiaakseen.

”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa.” – Ilmestyskirja 19:19-21

Todellisen Messiaan tulemus

second_coming

”Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat…  Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” – Matteus 24:27-30

”Kun pyhä kaupunki oli jo näköpiirissä, taivaat repesivät eloisasta salamasta idästä länteen, ja he näkivät Kristuksen tulevan heitä kohti kuninkaalisessa puvussa, ja naulojen haavat hänen levitetyissä käsissään. Samaan aikaan, (ortodoksi) Pietarin, (katolisen) Johanneksen ja (protestanttien) Paavalin johdattama joukko kristittyjä tuli Siinailta Siioniin, ja monista muista paikoista monilukuinen joukko kiiruhtaen, koostuen kaikista juutalaisista ja kristityistä jotka olivat tulleet Antikristuksen surmaamiksi. Tuhannen vuoden ajana, he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa.”

Kun tilanne näyttää täysin epätoivoiselta ja häviö näyttää ilmeiseltä, niin Messias Jeesus saapuu pyhiensä kanssa, kun juutalaiset viimein huutavat Hänen puoleensa ja silloin toteuutuu Kirjoituksien sanat: ”Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’.” (Matt. 23:39). Ja tällöin alkaa viimein Dostojevskin ja Solovjevkin odottamaa Messiaaninen aikakausi.

”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.” – Ilmestyskirja 20:4

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s