Karhun varjossa

Venäjällä on ollut meille suomalaisille suuri merkitys eikä vähiten sen 1,300 kilometrien rajaviivan kanssa, joka on Euroopan unionissa kaikista pisin Venäjän kanssa. Venäjäläistä kulttuuria on ihasteltu, kun taas politiikka kauhisteltu. Historiasta voimme oppia, että tämän suuren rajanaapurin kanssa ei ole elo ollut aina helppoa, mutta erilaisista hallintamuodoista miehittämisestä itsenäisyyteen on sen kanssa selvitty. Aivan kuten sotien aikana, on Suomi joutunut käyttää diplomatiaa sekä sotilaallista voimaa selviytyäkseen lännen ja idän välissä itsenäisenä valtiona, joka on johtanut perin kummalliseen ulkopolitiikkaan mitä nimitetään termillä Finlandisering eli suomettuminen. Jos joko ulko- tai sisäpolitiikka on pitänyt olla solmussa, on se ollut sisäpolitiikka Suomessa. Tässä artikkelissa unohdetaan suomettuminen ja tässä tuodaan esille Venäjän tulevaisuus, niin Kirjoituksien kuin myös profeettojen ja analyyttikkojenkin kautta.

russian_bear2

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

Neuvostoliiton romahdus

irr-tv_venäjä

”Kansan oikeat opettajat neuvovat monia, mutta kauan heitä sorretaan miekalla ja tulella, vankeudella ja ryöstöllä. Keskellä sortoa he saavat apua, mutta vain vähän, ja monet liittyvät heihin petollisesti.” – Daniel 11:33-34 (1992)

”Huolellisimmat raamatuntutkijat ja -tuntijat ovat sitä mieltä, että Googin sodassa (Hes. 38, 39) koko kommunistisen Venäjän laaja imperiumi romahtaa ja sen alaisina olevat kansat vapautuvat. Venäjän vallan TÄYTYY ROMAHTAA, ennen kuin Euroopan kymmenvaltioliitto voi muodostua entisen Rooman valtakunnan alueelle. Unkari, Bulgaria ja Romania kuuluivat entiseen Rooman valtakuntaan ja niiden täytyy vapautua Venäjän orjuudesta voidakseen liittyä Danielin ennustamaan valtioliittoon… Suomikin tulee saamaan takaisin Venäjän valloittamat alueet. 

Kommunistisen hallituksen romahtaessa Venäjällä avautuvat ovet vähäksi aikaa evankeliumin julistukselle, ennen kuin antikristus nousee valtaan. Tukholmassa toimii jo nyt seura, joka julkaisee ja kustantaa Uusia testamentteja ja evankeliumeja Venäjällä oleville kansoille. Siellä on yli sata miljoonaa ihmistä jotka kuuluvat ei-slaavilaisiin kansoihin ja jotka eivät edes kunnolla osaa venäjää. Jumalan sanan painattaminen Venäjällä asuville kansoille heidän omilla kielillään on hyvin tärkeä tehtävä juuri nyt.”Kaarlo Syväntö (1983)

”Jumala suo idän ja lännen välille hetkellisen aselevon, jotta sen aikana levitettäisiin evankeliumi kommunistimaihin. Jumala voi käyttää Japanin ja Korean kristittyjä saavuttamaan tuhansia yksin Kiinassa. Länsi-Saksan kristityt tavoittavat itäsaksalaisia. Tie Neuvostoliittoon kulkee Suomen kautta. Suomessa tapahtuva Pyhän Hengen suunnaton toiminta voi levitä ja leviääkin Neuvostoliittoon.

On erikoista, että samalla kun ovet alkavat sulkeutua esiripun tällä puolella, toisella puolella ovet ovat aukeamassa. Lyhyen vapauden aikana tapahtuu hengellistä herätystä, mutta sitten ovet äkkiä sulkeutuvat, ja alkaa mieletön vaino, joka vetää mukaansa herätyksen piirissä olleet kansat.” – David Wilkerson (1974)

Israelin itsenäistymisestä lähtien Raamatun käännöstyötä tehnyt Kaarlo Syväntö ja yhdysvaltalainen David Wilkerson molemmat antavat hengessään samanlaisen kuvauksen Neuvostoliiton romahduksesta, mutta tämä tulisi olemaan vaan väliaikaista. Tämä romahdus tapahtui Neuvostoliiton kaaduttua 1991 ja kuten molemmat Messias Jeesuksen seuraajat totesivat, niin ilosanoma Messiaasta tulisi kulkemaan nimenomaan Suomen kautta. Näin on tapahtunut mm. IRR-TV ja Patmos lähestyssäätiön kautta. Tämän jälkeen Venäjä tulisi nousemaan uudestaan, kuten myös Jukka Rokka kertoo Ihmeitä läpi elämän -kirjassaan.

”Näin tuolle harmaalle seinälle ilmestyvän entisen Neuvostoliiton eri osiin pirstoutuneiden kansojen kartan; nuo kansat korostuivat kartalta kuin verisin rajoin. Mutta niiden kansojen ylle laskeutui valoisa siunausten pilvi. Kuulin kaikkialta valtavaa kiitosta ja ylistystä. Se merkitsee, että Herra on laskeva väkevän herätyksen noiden kansojen keskuuteen. Mutta tuota siunausten aikaa ei kestä kauan.

Kansojen karttaa katsellessani näin entisen Neuvostoliiton symbolin – sirppi ja vasara – kuin reväistynä kahtia. Sirppi heilui Moskovan yllä, mutta vasara jossain Ukrainan alueella. Yhtäkkiä näin leveäteräisen verta valuvan ”islamin miekan” iskevän jostain Lähi-Idän suunnalta kohti Ukrainaa ja muita irti reväistyjä kansoja. Sitten nuo irrallaan olleet sirppi ja vasara alkoivat lähestyä toisiaan tihkuen verta: vainotuiksi joutuneiden juutalaisten ja kristittyjen verta. Yhdyttyään entiseen asentoonsa sirppi ja vasara laskeutuivat punaiselle vaatteelle, joka vähitellen muuttui verivirraksi. Kaikkialta alkoi kuulua itkua ja valitusta. Vainottujen itku ja vihaisten kansanjoukkojen kiroilu sekoittuivat toisiinsa. Vihaiset nyrkit kohottautuivat kohti taivasta ja hallitusta – kaiken pahan aiheuttajalle vaadittiin kostoa.” – Jukka Rokka (1993)

Euraasian unionin nousu

eurasian_union

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan…  Persia (Iran), Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer (Saksa) ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat – lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.” – Hesekiel 38:2-7

Venäjän nykyistä geopoliittista ajattelua johtaa nationalistifilosofi Aleksandr Dugin, josta Suomen kuvalehti (4.4.2014) käyttää nimeä ”putinismin profeetta”. Hänen kirjojansa luetaan sotakorkeakouluissa ja hänellä on vahvat suhteet Venäjän johtoon Kremlissä. Suomalainen ”kohudosentiksi” nimetty Johan Bäckman toteaa hänestä seuraavaa: ”Venäjän medioissa esiintyy nyt päivittäin venäläisyyden ja euraasian imperiumin merkittävin tulkki Aleksander Dugin. Häntä on nyt kuunneltava, hänen jokainen sanansa on merkittävä muistiin ja opeteltava ulkoa”. Hän ajaa itä-euroopan vasinetta Euroopan unionille, jota kutsutaan Euraasian unioniksi ja Suomen kuvalehti kirjoittaa hänestä seuraavasti.

”Duginin mukaan imperiumi on ainoa sopiva valtiomuoto Venäjälle. Se pitäisi kuitenkin toteuttaa yhdessä EU:n mahtivaltion Saksan kanssa. Hän pitää Saksan ja Venäjän suhdetta euraasialaisen sivilisaation kulmakivenä.

Dugin olisi valmis jakamaan imperiumin kahteen etupiiriin Saksan ja Venäjän ystävyyden niissä. Slovakia, Kroatia, Unkari ja Baltian maat kuuluisivat Saksan etupiiriin kun taas Albania, Kreikka, Bulgaria, Serbia, Romania ja Suomi olisivat Venäjän alusmaita.

Euraasian pohjoisreuna muodostaa yhtenevän venäläisalueen, mutta ongelmana on suomalaisten karjalaisten asuttama luoteiskulma. Duginin mukaan Venäjän tulisi sen vuoksi sallia Suomen ja Karjalan yhdystyminen. Alueelle olisi annettava kulttuurinen ja taloudellinen vapaus ja sitä olisi hallittava suomettamisen avulla.

Dugin pitää itseänsä ortodoksisen konservatismin profeettana ja haaveilee Venäjän liitosta vanhoillista islamilaisuutta edustavan Iranin kanssa, jotta maailman saataisiin kyllin vahva vastavoima Yhdysvalloille.”

Duginin ajatukset Euraasian unionista ovat yhdenmukaiset profeetta Hesekielin ennustukselle Googin sodasta, joka mainitsee Venäjän liittolaisiksi Duginin tavoin niin Saksan kuin Iraninkin. Suomen Dugin jakaisi kahtia, yhdistäen Etelä-Suomen Karjalaan ja Pohjois-Suomen Murmanskin alueisiin. Tämä jako on myös hämmästyttävällä tavalla yhdenmukainen niiden monien Suomen jakamiseen liittyvien ennustuksien kanssa.

Duginin ajatus taas vastavoimasta Yhdysvalloille (tai NATOlle) sopii erittäin hyvin profeetta Danielin sanoihin siitä, että niin itä (Kiina-Intia) kuin pohjoinen (Venäjä) ovat viimeisinä päivinä antikristillisen vallan vastavoima, sillä Daniel mukaan ”sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät [Antikristuksen]” (Dan. 11:44).

Goog – uusi Venäjän keisari

putin

”Ja hänen [Pohjan kuninkaan] sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Ja sotajoukkojen tulva huuhtoutuu pois hänen edestänsä ja menee murskaksi, niin myös liiton ruhtinas. Siitä saakka kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä. Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti.” – Daniel 11:21-24

”Minä uskon, että Venäjä tulee kirjaimellisesti joutumaan kaaoksen ja anarkian kouriin. Tulee nälänhätää ja mellakoita. Uskon, että tuon kaaoksen keskellä nousee johtaja. Hän ei ole sotilas, vaikkakin on niiden ympäröimä, hän on hyvin puettu ja länsimainen tyyppinen urbaani ihminen. Erittäin älykäs ja puhuu ulkonaisesti kärsivällisyyden ja ystävällisyyden sanoja. Sisimmältään olemukseltaan hän on kuitenkin säälimätön. Hän kantaa kätkettyä vihaa Israelia vastaan. Hän on epäilemättä saanut koulutuksen länsimaissa.

Ja tämän kuulen sisimmässäni: Jumala tulee käyttämään tätä miestä tekemään kaikkien aikojen suurimpia ihmeitä. Me näimme mitenkä Neuvosto imperiumi romahti kahdessa vuodessa. Samalla Yhdysvallat uppoaa syvemmälle ja syvemmälle taloudemme vaipuessa kohden syvyyttä. Maailma, ei vain japanilaiset, mutta koko maailma nauraa meille. Sillä tämä johtaja nostattaa ympärilleen uuden maailmanjärjestyksen venäläisen liittovaltion. Ja maailman ennätys ajassa hän pakottaa Venäjän armeijan ja laivaston takaisin suurvallaksi. Tämä mies järjestäytyy valtavalla voimalla.

Me muutamma pois Euroopasta ja Venäjä täyttää tyhjiön, koska me olemme pois eikä meillä taloudellista mahtia eikä tahtoa. Jumala iskee meitä ottamalla meiltä pois tahdon puolustaa itseämme. Kun tämä tapahtuu, Japani ja Eurooppa tekevät liiton Moskovan kanssa. Miljardeja dollareita virtaa tämän uuden federaation kassaan. Sitä kutsutaan rauhan armeijaksi, uudeksi maailmanjärjestykseksi. Tämä mies on lipevä. En tiedä, ehkä hän puhuu englantia. Kysyt onko hän antikristus? Ei, en usko. Hän saatta olla yksi antikristuksen edelläkävijöistä.” – David Wilkerson (1992)

”Venäjällä tulee nousemaan kokonaan uusi nationalismi ja Venäjä aiheuttamaan kriisejä laajentaakseen nationalismia, koska se ymmärtää menettävänsä nuorison. Kolmas henkilö on taustalla, joka on vielä julmempi. Hän päätyy nousemaan esille ja Putin rakentaa näyttämöä hänen tulemustaan varten. Hän ei ole se Antikristus, koska hän tulee muualta.

Venäjä päätyy kiristimään monia salelliittivaltiota, jotka olivat osana Neuvostoliittoa, tuleemaan osaksi uutta liittoa ja uutta sopimusta. Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari, Romania, Ukraina ja muut valtiot tulevat Venäjän kiristyksen kohteeksi: ’Jos haluatte öljyämme ja kaasuamme, tulette takaisin, sillä jos ette, niin suljemme putken huomenna.’. He odottavat, että öljyn hinta nousee tarpeeksi ylös, jonka jälkeen he sulkevat putken ja voivat silti toimia taloudellisesti muiden valtioiden kanssa.” – John Paul Jackson (2012)

Jälleen kaksi profeettana tunnettua yhdysvaltalaista Messiaan seuraaja ovat antaneet 20 vuoden aikavälillä lähes yhtenevän kuvauksen Googista – tuosta kuuluisasta viimeisten päivien Venäjän johtajasta. Tämä johtaja tulee olemaan Putinia paljon lipevämpi ja puhelahjoiltaan parempi. Juuri nyt Ukrainan kohdalla voimme havaita, kuinka Venäjä ei epäile käyttää maakaasu-asettaan, jota se voi käyttää myös Saksaakin vastaan ajan tullessa sopivaksi.

Vilna Gaon (1720-1779) oli juutalainen rabbi ja arvostettu uskonoppinut ja hän antoi ajankohtaisen ennustuksen Messiaan tulemuksesta juutalaiselle kansalle.

”Kun kuulet että venäläiset ovat tunkeutuneet Krimille, tulet tietämään että Pelastuksen kellot ovat alkaneet soida. Kun kuulet että venäläiset ovat saavuttaneet Konstantinopolin, voit alkaa pukeutua Sapatti vaatteisiin ja odottamaan Messiaan ilmestymistä.”Vilna Gaon

Näitä ennustuksia lukiessa ja Kirjoituksia tutkiessa ei voi päätyä muuhun johtopäätökseen, kuin että Messiaan tulemus on todellakin hyvin lähellä ja hän tulee hakemaan häihin seurakunta morsiammensa. Oletko sinä jo saanut uudet vaatteet?

bride_of_christ_hahlbohm_g

”Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen’. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.”” – Matteus 22:12-14

Advertisement

3 comments on “Karhun varjossa

 1. Ei hän ollut ”Vilna Gaon” vaan Elia Ben Salomon, jota kutsuttiin arvonimellä Vilnan gaon. ”Gaon” on juutalaiselle uskonoppineelle annettava arvonimi joka tarkoittaa ”nero” tai ”ylhäisyys.” Hän eli ja kuoli Vilnassa, Liettuassa.

  Tykkää

  • Niin tässä on sama asia kuin puhuttaessa nimikkeestä Caesar, mutta alkuperäinen nimi Caesar tarkoittaa Julius Caesaria, vaikka hänen seuraajansa ottivatkin hänen nimensä.

   Kiitoksia kuitenkin lisäyksestä ja tarkennuksesta. Toivottavasti artikkeli oli muulta osin kohdillaan.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s