Vähä-Aasian seitsemän seurakuntaa

Kuva

”Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan… Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.” – Ilmestyskirja 1:11-21

Johanneksen ilmestys eli tutummin Ilmestyskirja alkaa seitsemällä kirjeellä seitsemälle seurakunnalle, jotka hän sai näkynä Patmoksen vankisaarella. Tuolloin Vähä-Aasiassa toimi monia muitakin seurakuntia ja tämä herättääkin kysymyksen miksi juuri nuo seitsemän seurakuntaa? Aivan kuten muukin osa Ilmestyskirja, niin tämäkin viesti on profetaallinen ja tänä päivänämme voimme nähdä että nämä kolmen ensimmäisen luvun kertomat seurakunnat kertovatkin itse asiassa seitsemästä seurakunta kaudesta.

Kirjoituksissa ainoa kirja jonka lukemisesta annetaan erityinen siunaus onkin Ilmestyskirja. ”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!” (Ilm. 1:3). Tutkikaamme tämä profetia siinä toivossa, että se koituu myös meille siunaukseksi.

Apostolit – 33 jKr

Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä: Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi; ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.'” – Ilmestyskirja 2:1-11

* Efesos tarkoittaa: ”Antaa mennä, Rentoutuminen”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”7 tähteä ja 7 kynttilää”
* Lupaus: Elämän puu
+ Teot
+ Kärsivällisyys
+ harhaoppien vastustaminen
– Ensirakkaus ja into
Tämä seurakunta kausi kuvaa alkuseurakuntaa, joka syntyi ensimmäisenä Helluntaina Messiaan 50 päivää ristiinnaulitsemin jälkeen. Seurakunta saa kehuja monista asioista, kuten silloisten gnostilaisten harhaoppien vastustamisesta sekä hyvistä teoista evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

Vainotut – 132 jKr

”Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään: Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita’.” – Ilmestyskirja 2:8-11

* Smyrna tarkoittaa Mirha (heprean kielen sanasta Mur): ”Murha”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Ensimmäinen ja viimeinen, kuollut ja elossa”
* Lupaus: Elämän kruunu, selviytyminen toisesta kuolemasta
+ Ahdistukset
+ Kärsivällisyys köyhyydessä
+ Hengellinen rikkaus
– (ei mitään)
Toinen seurakunta kausi alkoi 132 jKr ja seurakunnan tunnusmerkkinä onkin vainot, joita se joutui kokemaan roomalaisten taholta aina vuoteen 312 jKr asti. Tämän seurakunnan teema onkin kuolema ja sen palkkioksi luvataan elämän kruunu. Tämä seurakunta ei saa nuhteita mistään vaan pelkästään kehuja ja juuri tuona kautena Messiaaseen uskovien joukko kasvoi todella nopeasti ja sanoma Jeesuksesta levisi ympäri maailmaa.

Valtiokirkko – 312 jKr

”Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja’.” – Ilmestyskirja 2:12-17

* Nimen tarkoittaa: ”Seka-avioliitto”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Kaksiteräinen, terävä miekka”
+ Hänen nimensä pitäminen
– Epäjumalan palvelus
– Siveettömyys
– Harhaopit
Kolmas seurakunta saa paljon nuhteita eikä sitä kehuta kuin nimen pitämisestä. Tällöin kirkkoon alkoi tullakin paljon harhaoppeja, kun siitä tuli Rooman virallinen uskonto. Ainoa asia mistä tätä seurakuntaa kehutaan on nimen pitäminen, joka tarkoittaa lähinnä tekstien säilyttämistä ja nimikristillisyyttä.

Katolinen kirkko – 606 jKr

”Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:  Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain – ja minä annan hänelle kointähden. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” – Ilmestyskirja 2:18-29

* Tyatira tarkoittaa: ”Tyyron Tytär”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ” Jumalan Poika, jolla Silmät kuin tuli ja jalat kuin vaski”
+ Rakkaus
+ Usko
+ Palvelumieli
+ Kestävyys
– Isebelin harhaopit
– Siveettömyys
– Epäjumalat
Neljännän seurakunnan kohdalla puhuttaessa Tyyroon tyttärestä ei voi olla vetämättä yhteyttä katolilaisuuden tuomaan oppiin Marian palvonnasta. Profeetta Hesekiel yhdistääkin kirjansa luvussa 28 Tyyroon kuninkaan suoraan Saatanaan, jolloin Tyyroon tytär on kuva Saatanan seuraajasta ja seurakuntaa nuhdellaankin Isebelin harhaopeista, joka oli Israelin pahamaineinen kuningatar. Jälleen kerran Raamattu osoittaa Saatanan olevan siis katolisessa kirkossa.

Uskonpuhdistajat – 1517 jKr

”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” – Ilmestyskirja 3:1-6

* Sardes tarkoittaa: ”Paenneet”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä”
+ Muutamat arvolliset
– Kuolemaisillaan ja nukuksissa
– Riittämättömät teot
Tämä kuvaa synkkää reformaation eli uskonpuhdistuksen aikaa, jolloin katollinen kirkko yritti kaikin keinoin estää tavallisia ihmisiä saamasta Kirjoituksia ta tulemasta tuntemaan totuutta evankeliumista. Mainitut muutamat uskolliset ovat olleet suuret uskonpuhdistajat, joista viimein Martti Luther onnistui siinä missä monet häntä edeltäneet olivat epäonnistuneet ja kuolleet inkvisation käsiin roviolla.

Lähetyskirkko – 1750 jKr

”Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” Ilmestyskirja 3:7-13

* Filadelfia tarkoittaa: ”Veljellinen rakkaus”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija”
+ Sanan pitäminen
+ Nimen pitäminen
+ Uutta väkeä
+ Kestävyys
+ Sanojen pitäminen
– (ei mitään)
Tämä 1750 syntynyt uusi hengellinen liikehdintä kuvaa parasta seurakunta kautta eikä sitä moitita mistään. Tuolloin evankeliumi todellakin levisi nopeaa ja seurakunta sai paljon uusia jäseniä. Alkoi myös uusi karismaattinen liike sekä Kirjoítukset levisivät ympäri maailmaa nopeammin kuin koskaan. Tälle seurakunnalle sanotaan Messiaan tulevan pian ja luvataan pelastaa koetuksen hetkestä eli tämän seurakunnan opetuksien seuraajat ja aidosti uudestisyntyneet kristityt temmataan taivaaseen ennen ahdistuksen aikaa.

Liberaalikirkko – 1948 jKr

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo’.” – Ilmestyskirja 3:14-22

* Laodikea tarkoittaa: ”Ihmisten Oikeudet”
* Jeesuksen nimi (ratkaisu): ”Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku”
+ (ei mitään)
– Ei kylmä eikä kuuma (liberaali)
– Rikkaus (raha)
– Ylpeys
– Sokeus (hengellinen)
– Vanhurskauden puute (alastomuus)
Ihmisten oikeudet kuvaavat erittäin hyvin maailmallista ja liberaalia kirkkoa, joka sanojen mukaan ei ole kylmä eikä kuuma. Vuonna 1948 kun Israel syntyi, syntyi myös tämä liberaalista uskonnollisuutta ajava ekumeeninen liike nimeltä Kirkkojen Maailmanneuvosto. Tämä seurakunta saa nuhteita kaikista eniten eikä sitä kehuta mistään. Kuitenkin tästäkin seurakunnasta säästyy ahdistuksen ajalta se osa, joka avaa oven Messiaalle.

Seurakunnaksi käännetty sana ekklesia (εκκλησια) tarkoittaa Uloskutsuttujen joukkoa ja Ilmestyskirjasta emme löydäkkään sitä sanaa kuin vasta ahdistuksen ajan jälkeen. Heti näiden seurakunta kausien jälkeen neljäs luku Ilmestyskirjasta kertookin ylöstempauksesta, jolloin kaikki kuolleet saavat uuden ruumiin ja kaikki elossa olevat Messiaan uskovat temmataan taivaaseen, jossa alkaa suuret juhlat, mutta maan päällä alkaa suuri ahdistuksen aikaa.

heavens-door

”Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: ’Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän (ylöstempauksen) jälkeen on tapahtuva’.” – Ilmestyskirja 4:1

Advertisement

3 comments on “Vähä-Aasian seitsemän seurakuntaa

  1. Paluuviite: Ylöstempaus | Muinaisia Ennustuksia

  2. Paluuviite: Neljä valtakuntaa | Muinaisia Ennustuksia

  3. Hienoa tutkimusta ja työtä tämä kuten muutkin aiheesi. Kiitos tästä, tässä on herätystä, hyvää opetusta, ja tietoutta meille kaikille Jeesukseen uskoville ja kaikille muillekin. Toivon, rukoilen että mahdollisimman moni löytäisi nämä sivut, näissä on paljon sellaista, mitä ei muualta osaa/ehdi/voi etsiä. Vapaa lainaus: ” Mutta kaikki tutkikaa ja koetelkaa Pyhän Hengen/ Raamatun Sanan avulla.” Siunausta.

    Liked by 1 henkilö

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s