Joelin ennustus ajallemme

Profeetta Jooel toimi Jerusalemissa n. 800 eKr ja hänen pieni kolme lukuinen kirjansa maalaa meidän ajallemme tarkoitetun kuvan viimeisistä päivistä ennen Messias Jeesuksen paluuta. Ennustus alkaa romahduksesta ja etenee katumuksen kautta herätykseen sekä lopulta muinaisen juutalaisen kansan aseman palautumiseen viimeisinä päivinä.

leipäjono

”Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta. Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?” – Jooel 1:15

Ilo ja riemu ovat poissa

SuomiSyvallaSuossa

”Mitä kalvajasirkalta jäi, sen söi heinäsirkka. Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka. Ja mitä syöjäsirkalta jäi, sen söi tuhosirkka. Herätkää, te juopuneet, ja itkekää, valittakaa, kaikki viininjuojat, rypälemehun tähden, sillä se on otettu pois teidän suustanne. Sillä minun maahani on hyökännyt kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, ja sillä on naarasleijonan leukaluut. Se on raastanut minun viiniköynnökseni ja katkonut minun viikunapuuni, on ne paljaiksi kuorinut ja karsinut; niiden oksat ovat valjenneet.” – Jooel 1:4-7

Tässä kuvatut neljä sirkkaa ryhmää kuvaavat astettain tulevaa romahdusta, jossa tuholaiset vievät kaiken. Meidän yhteiskuntamme on juuri nyt tässä vaiheessa, kun ”sirkat” ryöstävät sitä paljaaksi ja kunniamme on vaihtunut häpeäksi kuten IT-alan osaamisemme tai hyvinvointimme, kun jo 700,000 ihmistä käyttää mielialalääkkeitä päivittäin. Toiveena universumin Luojalla on tässä romahduksessa herätys: ”Herätkää… ja itkekää”. Meidät on kutsuttu katumukseeen ja uusia sirkkaparvia tulee kunnes katumus tulee. Myös tässä mainittu väkevä maahan hyökännyt kansa kuvaa tällä hetkellä ulkoapäin tulevaa ahdistusta, kuten Euroopan Union tai ulkomaalaisten aiheuttamia ongelmia. Vaikka ensimmäisenä tässä kuvataan ahdistuksen tulevan vain nautinnoissa eläville, niin se ahdistus leviää koko kansakuntaan.

”Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit; valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen.” – Jooel 1:13-14

Tässä tulee ilmi, mikä on universumin Luojan todellinen tahto. Se on, että papit (uskovat) kääntyvät Herran puoleen ja nöyrtyvät (2. Aik. 7:13-14), jotta he ovat valmiina herätykseen. Hän tahtoo, että me lähestymme Häntä ja valmistume toimimaan astioina Hänen hengellensä, astioita jotka on puhdistettu kaikesta ylimääräisesti maailmallisista asioista. Koska meidän yhteiskunnassamme viihde; elokuvat, musiikki, kirjat, pelit ja päihteet vievät huomion Messias Jeesuksesta, laajenee tämä ahdistus, niin että se koskee jopa karjaakin: ”Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon.” (jae 18). Kaikesta tästä huolimatta ei parannusta kuitenkaan tapahdu, joten ahdistus tulee kovenemaan yhä lisää.

Viimeinen kutsu katumukseen

rosh

”Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut… Kaupunkiin ne hyökkäävät, ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas.  Niitten edessä maa vapisee, ja taivaat järkkyvät; aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?” – Jooel 2:5-11

Ryskyvät sotavaunut kuvaavat lopulta tulevaa sotaa ja ahdistusta. Joissakin päin varsinaisena sotana ja toisissa paikoissa terrorismina sekä muuna pelkona. Ahdistus tulee olemaan niin kova näiden maailmaan lähtevien villitsevien sodan henkien seurauksena, että ihmiset kysyvät Jooelin kirjan mukaan: ”kuka voi sitä kestää?”. Tämän seurauksena tulee viimeinen kutsu katumukseen.

”Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen: ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne. Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa.” – Jooel 2:13-16

Pasuuna Siionissa on kuin kirkon kellojen kutsu, joka kutsuu kansaa parannukseen tekoon ja katumukseen. Kun Suomessa vuonna 1939 alkoi yllättäen Talvisota, niin silloin kirkot täyttyivät rukoilevista ihmisistä ja Messias Jeesus teki ihmeen, jota koko Eurooppa ylisti kun Suomi pärjäsi ylivoimasta vihollista vastaan. Tässä sydämen rikki repäisy kuvaa kivisydämen hajottamista, koska ”petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen” (Jer. 17:9), josta ” ja kuten Messias Jeesus sanoo: ”ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys”. Tämä paha sydän on repäistävä rikki! Sitten on kerättävä kaikki kansa vanhuksista imeväisiin seurakuntiin rukoilemaan, jopa ylkä ja morsian on saatava liikkeelle vaikka häävuoteesta.

Jokainen Herraa huutava pelastuu

In Yeshua Presence  WM NET

”Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa. Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette niistä ravituiksi… Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan.” – Jooel 2:18-25

Herra Jeesus lopulta nähtyään ihmisten tulevan Hänen luoksensa säälii ihmistä. Tuolloin jokainen etsivä löytää, kuten Kirjoitukset sanovat, kun ihmiset viimein ahdistuksessa nöyrtyvät, niin universumin Luoja lähettää Hengen sateen – niinkuin entisaikaan. Kaikke menetetty korvataan ja hyvinvointi palautuu ehkäpä entistä loista vielä paremmaksi. Sillä, universumin Luoja ei jää koskaan velkaa. Ja on käyvä, että edes tuonelan portit eivät voita seurakuntaa vaan lopussa on oleva voittava seurakuntaa, joka on varustettu Hengellä ja Voimalla.

”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.” – Jooel 2:28-31

Luoja säästää aina parhaan viinin viimeksi ja niin myös nyt. Viini kuvaa Hengen vuodatus ja tuolloin tapahtuu ihmeellinen Hengen vuodatus kaiken lihan päälle. Aivan kuten ensimmäisenä helluntaina, kun Pyhä Henki tuli ensimmäisiin uskoviin ja he saivat yliluonnolisen Luojan voimia, niin nyt sama tulee tapahtumaan kaikille, jotka vain avaavat sydämensä. Tulee alkamaan ihmeiden aikakausi, jossa julistetaan Messias Jeesuksen rakkauden sanomaa ja luopiot palaavat takaisin Herransa luo. Kokonaisia kaupunkeja tulee kääntymään Messias Jeesuksen puoleen ja teiden varsillakin on syntejänsä itkeviä ihmisiä. Kokonaisia sairaaloita tulee tyhjentymään. Kaikki ”nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun (Jeesuksen) nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi” (Mark. 16:17-18).

”Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa on pelastuneiden joukko, niin kuin Herra on sanonut. Jäljelle jääneiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.” – Jooel 2:32 (RK)

Kaiken tämän tarkoituksena on valmistaa seurakunta Messias Jeesuksen tulemkseen ja aikauden vaihtumiseen. Tässä tekstissä pelastua on heprean kielen malat-sana, mikä voi tarkoittaa ”pelastua”, ”paeta”, ”liukua pois” tai ”karata” ja joka yleisimmin käännetään sanalla ”paeta”. Nämä pelastuneet tai paremmin paenneet ovat niitä, jotka ovat huutaneet avuksi Herran nimeä ja me tiedämme Kirjoituksista, että ei ole muuta nimeä annettu jossa on pelastus kuin Messias Jeesus. Pelastuneiden joukko tulee peleytah-sanasta, mikä tarkoittaakin ”paenneita”, ”pelastuneita” tai ”paennutta jäännöstä” ja joka lähes aina käännetään sanalla paeta tai paenneet. Ja lopussa oleva jäljelle jääneiden joukko tulee sariyd-sanasta, mikä tarkoittaa ”selviytyneitä” ja ”jäljelle jäänyttää jäännöstä”, jotka on Herra kutsunut erityiseen tehtävään, tämä viitanneen 144,000 messiaaniseen juutalaiseen.

Juudan kohtalo kääntyy

144000

”Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.” – Jooel 3:1-3

Viitaus aika määreeseen ”niinä päivinä ja siihen aikaan” kertoo seuraavasta armotalouskaudesta, kun alkaa seitsemän vuotinen (Dan 9:27) Jaakobin ahdistuksen aika ennen Messias Jeesuksen näkyvää paluuta maan päälle. Tällöin Israelin asema muuttuu ja ennustukset puhuvatkin tuolloin muinaisesta juutalaisesta kansasta universumin Luojan näkökulmasta ”minun kansana”. Tässä heti alkuun kuvattu taistelu onkin Hesekielin kirjan luvuissa 38-39 kerrottu ns. Googin sota, jossa Venäjä liittolaisineen hyökkää Israeliin. Tässä ennustuksessa kerrotaan nyt uutisistakin luettavissa oleva kiista Israelin jakamisesta Palestiinan valtioksi. Kokonaisuutena tässä huokuuu universumin Luojan viha ei-juutalaisia kansoja vastaan, jotka ovat kääntyneet Israelia vastaan ja mahdollisesti ennen tätä on tapahtunut tuleva Lähi-idän sota, joka on nostanut maailmanlaajuisen antisemitismin aallon.

”Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet, te, jotka olette ottaneet minun hopeani ja kultani, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille, poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa.” – Jooel 3:4-6

Jotakin on aikaisemmin tapahtunut Libanonille (Tyyro ja Siidon) ja palestiinalaisille (filistaelaisten alueet), koska he tahtovat kostaa Israelille. Tämä heitä kohdannut tuho on ollut juuri tämä tulevan Lähi-idän sodan loppu tulos, jossa Israel on tuhottunut hyökkääjänsä perinpohjaisesti. Tässä kuvattu Juudan ja Jerusalemin lapsien myynti jaavanilaisille (kreikkalaisille, eurooppalaisille) kuvaa suurta antisemitismin nousu, jonka seuraksena heitä on lähetetty pois eri maista.

Kolmas maailmansota

Third_World_War

”Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas. Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri… Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. – Jooel 3:11-17

Kun pahuus on noussut täyteen mittaansa, kutsuu universumin Luoja tämän Venäläisten johdolla toimivan joukon taisteluun Juudan maahan. Tällöin tulee maan päälle hetkeksi täydellinen pimeys ja hyökkäävät joukot tuhoutuvat täydellisesti. Tällöin Israel nousee suureksi kansakunnaksi, vaikkakin itse ahdistuksen aika on vielä alussa. Hyökkäävät joukot tuhoutuvat itsensä Herra Jeesuksen toimesta ja Jerusalemin kohtalo muuttuu. Israel palaa rooliinsa, mutta heidät eksyttää tuleva maailman johtaja. Israelin maa nousee jo tuolloin Jaakobin ahdistuksen aikana suureen kukoistukseen.

hermon-stream

”Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson… Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa.” – Jooel 3:18-21

Mainokset

Alusta loppuun ja lopusta alkuun

Kirjoituksien kaksi eniten hyljeksittyä kirjaa ovat epäilemättä sen ensimmäinen ja viimeinen kirja. Erityisesti Saatana ei pidä näistä kirjoista, koska ensimmäinen kertoo mistä hän tulee ja kuinka hän toimii, ja viimeinen mitä hän suunnittelee ja miten hänen käy. Nämä kaksi kirjaa ovatkin liitoksissa toisiinsa ja ensimmäinen kirja luettuna takaperin onkin kuin Ilmestyskirja. Koko Raamatun onkin nähtävissä tarina kolmesta henkilöstä, miehestä, vaimosta ja käärmeestä, jossa mies on Messias itse, vaimo on hänen rakastamansa seurakunta ja käärme yrittää varastaa seurakunnan Messiaalta. Tässä pieni katsaus, kuinka universumin Luojan ilmoitus on nähtävissä alusti asti loppuun.

Jacapo della Quercia, Peccato Originale, Portale Maggiore di San Petronio, 1425-38

”Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.” – Jesaja 46:10

Seurakunta ja kolme kyyhkystä

noah_ark_people_drowing

”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.” – Matteuksen evankeliumi 24:37

Messias sanoi, että lopun aika tulisi olemaan kuin Nooan päivät. Eli meidän tulee aloittaa Nooasta ja lähteä tästä taaksepäin kohti luomista, jolloin näemme missä järjestyksessä asiat tapahtuvat.

”Niin Nooan koko ikä oli 950 vuotta; sitten hän kuoli.” – 1. Mooseksen kirja 9:29

”Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet.” – 1. Mooseksen kirja 9:18

”… minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.” – 1. Mooseksen kirja 9:13

Nooa on esikuva Messiaalle, kuten monet muutkin Kirjoituksien henkilöt. Laskemmalla Aadamin syntymästä Nooan kuolemaan, päästään yhteensä n. 2000 vuotta eteenpäin. Tämä kuvaa seurakunnan 2000 vuotta kestävää aikaa. Nooan kolme poikaa kuvavaat kolmea Messiaan seuraajien joukkoa; katoliset, ortodoksit ja protestantit (vrt. Matt. 13:33). Tämän Nooan ajan merkki oli sateenkaari, joka on jälleen ilmestynyt tänäpäivänä homoseksualismia kuvaavaksi lipuksi.

”Sitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin. Ja hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen arkista. Ja kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä. Mutta hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa.” – 1. Mooseksen kirja 8:8-12

Kyyhkynen on symbolisoi Kirjoituksissa Pyhää Henkeä ja näin ollen nämä Nooan kolme lähettämää kyyhkystä kuvaavat kolmea Messiaan seuraaja joukkoa. Ensimmäinen kyyhkynen, joka ei löytänyt paikkaa laskeutua, kuvaa Hänen omiansa eli juutalaisia, jotka eivät ottaneet kuitenkaan Häntä vastaan. Toinen oliivipuun lehden hakenut seurakunta on nykyinen ei-juutalaisista muodostuva seurakunta. Viimeisen kyyhkynen, joka ei enää palannut kuvaa ahdistuksen ajan juutalaista seurakuntaa.

”40 päivän kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, ja laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui.” – 1. Mooseksen kirja 8:6-7

Kaarne eli korppi on Kirjoituksissa saastainen lintu (3. Moos. 11:13-15) ja kuvaa lopuksi tulevaa saastaista seurakuntaa eli Laodikean seurakunta aikaa. Maa symbolisoi Israelin valtiota ja näin ollen tämä saastainen seurakunta kiertelee niin kauan, kunnes maa on tullut kokonaan esille eli Israel kasvaa täysiin mittoihinsa.

Tulemuksen merkit ja ylöstempaus

natural-diasters_18

”Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat. Ja satoi rankasti maan päälle 40 päivää ja 40 yötä.” – 1. Mooseksen kirja 7:11-12

”Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa… Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.” – 1. Mooseksen kirja 6:11,14

”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä…” – 1. Mooseksen kirja 6:1

Samalla tavalla kuin Messias puhui Hänen tulemuksensa edeltävistä suurista luonnonmullistuksista ja taisteluista, niin näin tapahtui myös Nooan päivinä. Arkin rakentaminen kuvaa Messiaan seurakunta ruumiin rakentamista eli ihmisten sielujen pelastumista ennen Hänen tulemistaan. Ja tuolloinkin maailman väkiluku kasvoi nopeasti, niin että ennen vedenpaisumusta joiden arvioiden mukaan eli jopa satoja miljoonia ihmisiä.

 ”Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.” – 1. Mooseksen kirja 5:24

”Kun Jered oli sadan 62 vuoden vanha, syntyi hänelle Hanok.” – 1. Mooseksen kirja 5:18

”Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.” – 1. Mooseksen kirja 6:4

Hanok otettiin ylös, koska hän oli Jumalalle otollinen mies ja kulki Jumalan kanssa. Tämä kuva edellä mainittujen merkkien jälkeen tulevaa seurakunnan ylöstempausta. Jeredin nimi tarkoittaa ”tulla alas”, joka tarkoittaa tuolloin tapahtunutta langenneiden enkeleiden tulemista maan päälle ja tämä tulee tapahtumaan myös Ilmestyskirjan mukaan, kun syyvyden kaivo aukaistaan ja heinäsirkkamaiset olennot tulevat kiusaamaan ihmisiä. Epäilemättä eräänlainen ”ufo show” ja muukalaisten ilmestyminen tulee olemaan ylöstempauksen selitys.

Ahdistuksen aika

tribulation

”Mutta Herra sanoi hänelle: ’Sentähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman’. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä.” – 1. Mooseksen kirja 4:15

”Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: ’Menkäämme kedolle’. Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet.” – 1. Mooseksen kirja 4:8

Eenok, joka temmattiin taivaasen, oli seitsemäs Aadamista ja Kainin tappajalle mainitaan kostettavan seitsemän kertaisesti. Nämä seitsemät kuvaavat seitsemän vuoden pituista ahdistuksen aikaa. Kainin surmaana Aabel kuvaa taas Ilmestyskirja kahta todistajaa ja pyhiä, jotka peto surmaa. Ja Kainille pantu merkki kuvaa Ilmestyskirjan pedon merkkiä, niin että Kain on esikuva Antikristuksesta.

”Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä.” – 1. Mooseksen kirja 3:21

”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” – 1. Mooseksen kirja 3:15

Ihminen palaa paratiisiin, kun seurakunta palaa Messiaan kanssa hallitsemaan. Tämä seurakunta on Ilmestyskirjassa puetettu hohtavan valkeisiin vaatteisin, jotka he ovat pesseet Karitan eli Messiaan verellä. Ja samalla tavalla kun Ilmestyskirjassa Messias tulee sitomaan Saatanan tuhanneksi vuodeksi pimeyden, niin myös Kirjoituksien ensimmäisessä ennustuksessa Käärme eli Saatana joutui tuomion alle.

Uusi taivas ja maa

bible_the-new-jerusalem-Heaven

”Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.” – 1. Mooseksen kirja 2:25

”Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.” – 1. Mooseksen kirja 1:4

”Alussa loi Jumala taivaan ja maan.” – 1. Mooseksen kirja 1:1

Messias ja seurakunta eli mies ja vaimo ovat jälleen yhdessä kuuden tuhannen vuoden jälkeen halliten tuhat vuotta. Sitten tulee suuri valkean istuimen tuomio, jossa tuomitaan kaikki, joiden nimi ei ole Elämän kirjassa eli valkeus erotetaan pimeydestä. Aivan lopuksi Ilmestyskirja kertoo, kuinka luodaan uusi taivas ja maa, eikä merta eli pakanoita enää ole. Näin Kirjoitukset tekeävät hämmästyttävällä tavalla täyden ympyrän ja palaamme alkutilaan, kun… kaikki oli sangen hyvää.

”Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.” – Saarnaaja 1:9

Maailman johtajan ilmestyminen

Koska Kirjoitukset puhuvat kymmenissä kohden sekä Messiaaseen uskovien poisotosta ja tästä maailman johtajasta eri nimillä, niin on syytä tarkistella tätä kohtaa yhden kokonaisen artikkelin voimalla. Yksi vaikeimpia Kirjoituksien kohtia ymmärtää on tulevan maailman johtajan ilmestyminen ja erityisesti apostoli Paavalin 2. kirje Tessalonikalaisille ja sen 2. luku, koska se on monissa käännöksissä käännetty väärin. Vaikka Pietarikin myötää, että apostoli Paavalin kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuista (2. Piet. 3:15-16).

ObamaSatan

”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee…” – 1. Johanneksen kirje 2:18

Ahdistuksessa elävä seurakunta

”… Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme…” – 2. Tessalonikalaiskirje 1:4-7

Kirjoituksissa numero 2 kuvaa hajoamista ja kapinaa, niinpä kaikki Uuden testamentin 2. kirjeet kuvaavat Saatanan työtä; 2. Kortintolaiskirje, 2. Tessalonikalaiskirje, 2. kirje Timoteukselle, 2. Pietarin kirje ja 2. Johanneksen kirje. Niinpä tämänkin kirjeen teema on Saatanan työ ja apostoli Paavali aloittaakin kirjeen kehumalla Tessalonikalaisten vainojen kestämisestä ja kärsivällisyydestä ahdistuksissa. Alkuseurakuntien vainot ovatkin historiallisesti hyvin tunnettuja ja kaikki opetuslapset Johannestan lukuunottamatta kuolivat marttyyreina. Nämä ahdistukset ovat siis lähtö asetelma kirjeelle ja tähän apostoli Paavali vastaakin kirjeen toisessa luvussa. Edeltävä kirje Tessalonikan uskoville oli Paavalin kirjoittamista kirjeistä ensimmäinen ja hän kirjoitti sen todennäköisesti vuoden 50 jKr lopulla. Tuossa kirjeessä Paavali ensimmäisen kerran paljasti suuren salaisuuden uskovien pois ottamisesta eli ylöstempauksesta. Seurakunnassa ajateltiin siis, että he elivät jo ahdistuksen aikaa.

”Mutta me rukoilemme teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisen ja meidän kokoontumisemme kautta hänen tykönsä, ettette aivan nopiasti teitänne salli teidän mielestänne kääntää pois eli peljätettää, ei hengen, eikä puheen, eikä kirjan kautta, niin kuin se meiltä lähetetty olis, niinkuin Kristuksen päivä jo käsissä olis.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:1-2 (Biblia 1776)

Uudet käännökset kääntävät nämä jakeet kaksi jaetta väärin, johtuen eroista alkutekstissä ja kääntäjän tulkinnasta. Luotettava vuoden 1776 Biblia kääntää nämä jakeet oikein. Tässä Paavali siis rauhoittelee Tessalonikalaisia, että vielä ei ole tullut Kristuksen päivä eivätkä he ole joutuneet ahdistuksen aikaan. Kristuksen päivällä tarkoitetaan ylöstempaus ja tätä termiä käytetään erityisesti Filippiläisten kirjeessä (Fil. 1:6, Fil. 1:10, Fil. 2:16), jota kutsutaankin ilonkirjeeksi. Vainoja ja ahdistuksia kohdatessaan he olivat siis kirjoittaneet Paavalille, että ovatko he nyt jääneet pois ylöstempauksesta ja joutuneet ahdistuksen aikaan?

Rapture

Luopumus vai erkaneminen?

”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi…” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3

Tässä kolmannessa jakeessa on myös monia virheitä. Ensinnäkin siihen on lisätty alkutekstistä puuttuva se päivä, siinä käytetään sanaa laittomuuden synnin sijaan.

Luopumukseksi käännetty sana on alkutekstikssä apostasia ja sitä käytetään vain kaksi kertaa nimisanana Uudessa testamentissa, mutta teonsanan aphistemi muodossa sitä käytetään 15 kertaa, joista 12 kohdassa (1.Tim.6:5, Luuk. 4:13, 2.Kor.12:8, Apt.12:10,…) se käännettään erkanemiseksi, poistumiseksi tai lähtemiseksi. Vanhoissa englannin kielisissä käännöksissä tämä sana käännettiinkin erkanemista ja poistumista tarkoittavalla sanalla departure; Tyndale (1526), Coverdale (1535), Cranmer (1539), Breeches (1576), Beza (1583) ja Geneve (1608), kunnes Kuningas Jaakon (1611) käännös vaihtoi siihen sanan falling away eli luopumus.

Koska tätä sanaa edeltää suomen kielestä puuttava määräinen artikkeli (kr. ’ho’, engl. ’the’), niin Paavali puhuu siitä tietystä asiasta eli edeltävässä kirjeessä mainitusta ylöstempauksesta. Näin ollen oikeampi käännös kokonaisuudessaan kuuluu näin.

Älkää antako kenenkään harhauttaa itseänne millään tavalla. Sillä [se ei koita] ellei tule se erkaneminen ensin ja paljastu se synnin ihminen, kadotuksen lapsi, joka vastustaa ja korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee keskeltä poistetuksi Hän, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton… ” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3-8 (sanatarkka käännös)

Hän joka siis pidättää synnin ihmistä eli maailman johtajaksi nousevaa Antikristusta ilmestymisestä, on Pyhä Henki Messiaaseen uskovissa maan päällä. Messias Jeesus sanookin uskovia suolaksi (Matt. 5:13) ja suola estää pilaantumasta maailmaa.  Kun käytämme sanaa erkaneminen, niin myös Pidättäjä käy selkeästi ilmi sekä koko kirjeen kirjoittamisen perimmäinen tarkoitus.

Maailman johtajan ilmestyminen

tribulation

”[Laittomuuden] tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:9-12

Tuleva maailman johtaja, jota tässä kutsutaan laittomaksi, ilmestyy siis edellä mainitun poisottamisen eli ylöstempauksen jälkeen kadotukseen joutuville jumalattomille, jotka eivät vastaanottaneet Jumalan rakkautta ilmaiseen pelastukseen armon aikakautena, että olisivat voineet pelastua ahdistuksen ajasta. Antikristus tulee tekemään suuria ihmeitä ja hänellä tulee tämän maailman ruhtinaan Saatanan valtuttamana saamaan yliluonnolliset kyvyt ratkaista maailman ongelmat. Universumin Luoja sallii lähettää väkevän eksytyksen, joka tulee olemaan ”avaruuden muukalaisten” ilmaantuminen ylöstempauksen selityksenä. Tämä koko kirje olisikin ollut turha, jos ylöstempausta ei tapahtuisi ennen ahdistuksen aikaa, mutta nyt Paavali vielä Antikristuksesta puhuttaeen muistuttaa, että uskovat (veljet, te) on valittu pelastukseen.

”Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:13-14

Ilmeisesti kyseinen uskovien joukko oli tuolloin kohdannut ahdistajan – mahdollisesti keisari Neron – ja luulivat häntä maailman johtajaksi eli antikristukseksi, mutta kirje kertoo että osa ihmisistä on uskoon kelpaamattomia ja nurjia. Ratkaisuksi kerrotaan rukous ja ilosanoman levittäminen siitä, että Messias Jeesus on kärsinyt sinun puolestasi ja sinun on vain annettava Hänen pelastaa sinut.

”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.” – 2. Tessalonikalaiskirje 3:1-3

Messiaan viimeiset varoitukset

Messias Jeesus kertoo lopunajoista kahdelle eri ryhmälle; juutalaisille opetuslapsille ja (ei-juutalaisille) pakanakansoille. Matteuksen ilosanoman lukuun 24 ja Markuksen ilosanoman lukuun 13 on talletettuina Messiaan puhe juutalaisille kansalle ja näiden lukujen viesti on erittäin synkeä, koska he joutuvat menemään läpi suuren seitsen-vuotisen ahdistuksen ajan, jolloin koko maailmaa johtajaa pahan vallassa oleva diktaattori. Luukkaan ilosanoman luku 21 kertoo puoleestan viestin pakanakansoille, joiden puoleen Messias kääntyi kun hänen omansa hylkäsivät Hänet, aivan kuten Kirjoitukset olivat jo ennalta ennustettaneet. Suunnitelma juutalaiselle kansalle ei kuitenkaan ole ohitse, kuten olemme huomanneet Israelin tulona takaisin, ja tämä toteutuu erityisesti tuona seitsen-vuotis kaudella. Tässä artikkelissa paneuden Luukkaan viestiin seurakunnalle.

mount-of-olives-n-19th-century

”Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.” – Luukkaan evankeliumi 21:37-38

Kolme suurta varoitusta

drug_addictsMEXICO SPRING BREAKleipäjono

”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta (1) päihtymys ja (2) juoppous eikä (3) elatuksen murheet…” – Luukkaan evankeliumi 21:34

Viimeisestä kolmesta varoituksesta ensimmäinen on päihtymys. Tämä sana tulee kreikan kielen sanasta kraipale (κραιπαλη), jota käytetään Uudessa testamentissa vain yhden kerran tässä kohden ja tästä syystä sen alkuperä ei ole aivan selkeä. Kreikkalainen Septuaginta käyttää tämän sanan eri muotoja kahdessa kohdassa (Jes. 24:20, Jes. 29:9), jotka kertovat humaltumisesta ilman viiniä ja hoipertelemisesta. Nyky kreikan kielen käännös sanasta tarkoittaa mm. ryyppyputkea. Tämä tarkoittaa siis huumeriippuvuutta ja muita päihteitä, kuin toisena mainittu juoppous. Viimeisten vuosikymmenien aikana huumeriippuvuus ja huumeiden käyttö onkin räjähtänyt, niin että nyt monissa paikoissa puhutaan jo ns. keveiden huumeiden laillistamisesta, kuten kannabis. Tämän lisäksi 700,000 suomalaista käyttää mielialalääkkeitä ja lääkkeistä onkin tulossa yleisin laillisin huume.

Toisena kohtana mainitaan juoppous. Alkoholi ei ole mitenkään uusi ongelma ja sitä on käytetty läpi ihmiskunnan historian, mutta senkin käyttö on noussut jatkuvasti vuodesta toiseen. Tänäpäivänä 400,000 suomalaista juo Koskenkorva pullon verran viinaa päivässä. Alkoholi kulttuuri on selkeästi menossa yhä enemmän humalahakuisuuteen ja alkoholi on päivä päivältä yhä enemmän esillä, kun ennen vielä juopottelua yriteltiin piilotella. Edes Messiaaseen uskoville ei ole enää täysin selvä asia olla raitis, vaan yhä enemmän esillä oleva alkoholi vetää uskovia puoleensa.

Messias kertoo aivan viimeiseksi merkiksi ennen yllättävää tuloansa elatuksen murheet eli kutistuvan talouden. Tänäpäivänä näemmekin talouden pilarien heiluvan eikä talouden heilahteluja enää maailman älykkäimmät taloustutkijat pysty ennustamaan tai ymmärtämään. Talous tulee epäilemättä jatkamaan alamäkeänsä kunnes uusi maailman johtaja astuu estradille seurakunnan ylöstempauksen jälkeen tarjoamaan ratkaisun taloudellisiin ongelmiin uuden talousjärjestelmän myötä.

Se päivä yllättää

the rapture

”… niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.” – Luukkaan evankeliumi 21:35

Tässä mainittu se päivä on tuleva Herran vihan päivä, joka kestää seitsemän vuotta (Dan. 9:27). Se tulee koettelemaan kaikkia maan päällä olevia, mutta koska uskovat ovat taivaallisia eivätkä maallisia, niin koettelus koskee jumalattomia ja uskostaan luopuneita ihmisiä. Seuraavassa jakeessa 36. kehoitetaan alati valvomaan uskovan omaa tilaa sekä maailmaa ja rukoilemaan, että uskova havaittaisiin havaitaan arvolliseksi pakenemaan. Pakeneminen sana tulee kreikan kielen sanasta ekpheugo (εκφευγω) ja tarkoittaa pakenemista, karkaamista, katoamista tai lentämistä turvaan. Uskovat otetaan siis pois uskonsa kautta tulevasta ahdistuksesta seurakunnan ylöstempauksessa, jonka jälkeen uskovat seisovat yhdessä silmänräpäyksessä rakastamansa Messiaansa edessä.

”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että teidät havaittaisiin arvolliseksi paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” – Luukkaan evankeliumi 21:36 (KJV mukaan)

Ken Peters: ”Näin ahdistuksen”

1980 Ken Peters näki unen ahdistuksen ajasta. Hän oli erittäin häiriintynyt ahdistavista unista, koska hänellä ei ollut mitään tietämystä lopun ajasta, Messiaan paluusta tai ahdistuksen ajasta.

Suuri ahdistus

glorious-rapture-dayapocalyptic_city

”Uni alkoi äärimmäisen kovalla äänellä. Näin Kristuksessa kuolleitten nousevan haudoistaan. Näin ihmisten kaiken aikaa tulevan ulos haudoistaan. He olivat pukeutuneet kirkkaisiin, hohtaviin, valkoisiin asuihin. Sitten he äkkiä katosivat. En tiedä mihin he menivät. En nähnyt mitään elävää missään. Ei ollut mitään hurmosta, vain ylösnousemus kuolleista. Seurasi hysteria, epätoivo, ja kaaos, kaikissa maailman valtioissa. Jokainen halusi tietää mitä oli tapahtunut ja mihin haudoistaan nousseet ihmiset olivat menneet.  Jokaisessa sydämessä vallitsi absoluuttinen toivottomuus, ihmiset olivat totaalisesti tolaltaan. Koko maailma oli täysin epäjärjestyksessä. Televisio ja radio poissa pelistä viikkoja. Kävelin shokissa pitkin katuja. Kaikkialla oli totaalinen pelko ja laittomuus. Ryöstöjä ja murhia joka paikassa.”

”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.” – 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17

”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:3

ObamaSatan

”Erinäisten viikkojen jälkeen TV ja radioyhteydet alkoivat palautua niissä oli yksi ja sama mies julistamassa uutta hallintoa ja johtajuutta. Tämä uusi mies, jonka uskoin olevan Antikristus, oli pyrkimässä johtajaksemme. Tämä oliivi-ihoinen tummatukkainen mies puhui kaunopuheisesti ja karismaattisesti. Hän oli sovitteleva ja lupasi vastaukset kaikkiin ongelmiin. Hän oli juoheva ja äärimmäisen vakuuttava,  mestarillinen esiintyjä. Hän kertoi, että tämä ihmisten katoaminen oli jumalan oikeudenmukaisuutta heitä kohtaan. Hän alkoi esittää näkemyksiään radiossa ja televisiossa kaikilla kanavilla 20 – 14 h/vrk. Maailman talousihmiset hyväksyivät hänen uuden suunnitelmansa. Olin hämmästynyt kuinka nopeasti ja ilman vastustusta ihmiset luopuivat  oikeuksistaan… Uutta johtajaa ja hänen lakejaan ei vastustettu. Enää ei ollut valittuja virkamiehiä. Perustuslaki ei ollut enää voimassa. Oli shokeeraavaa, kuinka helposti perustuslaki oli korvattu rauhanomaisella sotatilalailla. Ei ollut yksityisyyttä. Sotapoliisi oli kaikkialla jäljittäen ja tarkkaillen kaikkia ja kaikkea.”

”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton… jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:7-10

”Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.” – Daniel 8:23-24

natural-diasters_18

”Maailmanlaajuinen maanjäristys tappaa miljoonia ihmisiä… Säähäiriöitä; katovahinkoja, kuivuutta, nälänhätiä, ruttoa. Säätilat täydellisesti muuttuneet. Talvisäätä kesäaikaan ja kesäsäitä talviaikaan. Talvesta tuli kesä  ja kesästä talvi. Kukaan ei pystynyt ennustamaan säitä. Kaikki ennusteet osoittautuivat käyttökelvottomiksi siksi, että säätiloilla nyt oli omat tapansa. Sadot menetetty. Kuivuus aiheuttaa nälänhätää ja kuolemaa. Globaali rutto.”

”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja ruttoa ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.” – Matteuksen evankeliumi 24:6-8

bible-witnessing

”Minä masennuin. Mitä tämä on? Onko tämä se ns. maailmanloppu? Lähes toivotonta. Aloin etsimään vastauksia. Eräänä päivänä kävellessäni kaduilla, kohtasin vanhahkon herrasmiehen. Kysyin tiesikö hän mitä oli meneillään maailmassa. Hän kertoi, että loppu oli tulossa ja että hän ei ollut valmistautunut kuninkaan tuloon. Hän kaivoi varovaisesti takataskustaan pienen raamatun ja alkoi näyttää kirjoituksista tarvettani Pelastajaan. Sydämeni alkoi täyttyä riemusta, kun pyysin Jeesusta Kristusta antamaan syntini anteeksi ja täyttämään sydämeni.

Tuolla miehellä oli joitakin seuraajia, jotka olivat hyväksyneet Jeesuksen Kristuksen sanoman. Vaikka olimme pieni ryhmä, aloimme saada merkittäviä tuloksia evankeliumin levittämisessä ja  lähimmäisten auttamisessa. Evankeliumin levittämisemme näytti vaikuttavan mitä erikoisemmilla tavoilla. Me voimme kertoa, että Jumala oli kanssamme. Minun työni evankelioijana jatkoi kasvamistaan. Monet nimikristityt muuttuivat sen evankeliumin voimasta, jonka tämä mies antoi meille. Nämä nukkavierut kristityt kertoivat, kuinka heillä kerran oli suhde Jeesuksen kanssa, mutta olivet tulleet kylmiksi uskossaan ja luopuneet pyhästä elämästä intohimoisessa Jumalan etsimisessä.”

”Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa. Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen. Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on.” – Daniel 11:32-35

ken_peters_mark_of_the_beast

”Yhtenä päivänä eras mies lähestyi minua ja sanoi että minun pitäisi ottaa tunnistusmerkkini.  Hän kertoi ettemme voi kauempaan käydä kauppaa ilman tunnistemerkkiä oikeassa kädessä tai otsassa. Siinä oli kuin auringon kuva, jonka keskellä oli käsi. Kuulin mielessäni voimakkaan vaatimuksen joka kielsi mistään syystä ottamasta merkkiä… Uusi Järjestys alkoi suositella ihmisille merkin ottamista. He myivät ideaa samoin kuin sekkien ja luottokorttien käyttöä. Pian painostus kasvoi ettei voinut ostaa eikä myydä ilman merkkiä.”

”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” – Ilmestyskirja 13:16-17

interogation

”Uuden järjestyksen suunnitelma on paljastettu; kristittyjen täydellinen tuhoaminen. Meidät pantiin arestiin ja kyseltiin toimistamme. He kuitenkin tiesivät kaiken mitä olimme tehneet. Oli kuin he olisivat kulkeneet kanssamme koko ajan. Evankeliumia emme saaneet levittää. Kieltäydyimme lopettamasta evankeliumin levitystä ja siksi kyselyt muuttivat luonnettaan. Lopulta uuden järjestyksen todellinen luonne paljastui. Uhka ja ilkeys oli nyt täydessä voimassaan. Se oli pelottavaa.

Lopulta pitkien kuulustelujen jälkeen meidät johdettiin erittäin pitkään käytävään. Käytävällä oli paljon ovia ja kun kuulustelijat kiihdyttivät tahtia niin jonosta putosi pois enemmän ihmisiä. Näin monien astuvan pois rivistä ja kun he tekivät niin he purskahtivat itkuun. Monen tunnin jälkeen saavuimme viimeisen näkyvän oven kohdalle. Ovi avautui paljastaen yhden teloittajan ja muutamia agentteja. Kauhu valtasi minut. En ollut koskaan kokenut vastaavaa pelkoa. Miehellä oli musta vaate kasvoillaan reiät silmien ja suun kohdalla. Hänellä oli samankaltainen miekka kuin Sinbad merenkulkijalla. Pahuuden läsnäolo oli paksua, käsin kosketeltavaa.

Äkkiä tunsin käden koskettavan oikeaa olkapäätäni ja suuri rauha ja lämpö virtasi koko olemukseeni. Katsoin taaksepäin nähdäkseni kuka oli kanssani ja siellä seisoi Jeesus. Minut asetettiin pöydälle ristinmuotoisen kuvion päälle. Ruumiini oli kiinnitetty pöydälle jonkin päälle mikä voisi olla ristin pystysuora osa ja käsivarret johonkin mikä voisi olla ristin vaakasuora osa. Teloittaja nousi ottaakseen elämäni. Näin miekan nousevan. Näin sen putoavan, mutta niin pian kuin terä kosketti niskaani olin mennyt – täydellisesti poistunut ruumiistani. En tuntenut tuskaa! Olin äkkiä seisomassa Jeesuksen vieressä katsoen koko näyttämöä.”

”Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät… Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.” – Ilmestyskirja 13:6-10

”Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta.” – Ilmestyskirja 20:4

Muutaman viikon kuluttua unesta Ken Peters otti Messias Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanaan ja Herranaan. Joko sinulla on lentolippu pakenemiseen näiltä edellä kuvatuilta ahdistuksilta?

”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.” – Matteuksen evankeliumi 24:21

Tulevaisuuden näkymiä

Edellä olevan videon lopussa (2005) Ken Peters esitteli myös muita hänen näkemiään näkyjä tulevaisuudesta.

 1. Kaikki maat, joihin Yhdysvallat on mennyt Jumalan tahdon vastaisesti, Jumala on katsonut tunkeutumisiksi ja sallii näiden valtioiden vaivata Yhdysvaltoja.
 2. Yhdysvalloilla on vuoteen 2003 asti aikaa kääntyä takaisin Jumalan puoleen, jos niin ei tapahdu, Jumala tulee tuomitsemaan Yhdysvallat vuohena. (Matt. 25:31-33)
 3. Tuomio alkaa pian katumattomista kaupungeista, alueellisia siunauksia tai tuomioita. (Ps. 110:1-3)
 4. Herätyksen ja sadonkorjuun siunaus alueille, jotka reagoivat Pyhän Hengen ohjauksen tuoda yhteyttä ja rakkautta kaupunkeihin. (Daniel 11:32-35)
 5. Valtioiden liittoumisen aikaa. Kiina, P-Korea, Japani ja Tyynen Valtameren maat asettuvat lopun ajan liittoutumaan.
 6. Castron korvaaja saa näyttämään hänet kissimirriltä. Meidän täytyy rukoilla!
 7. Afrikasta ja Etelä-Amerikasta tulee uudestisyntyneitä kansakuntia, ”Kansakunnat Jeesukselle”
 8. Amerikan irstauden valtaiset alueet tulevat näkemään enemmän tuomioita. Homoseksuaali agenda tulee laukaisemaan täyden hyökkäyksen asetummalla avoimesti vastustamaan kristinuskoa. (Luuk. 17:28-29)
 9. Amerikka tulee omaksumaan ”uudet lait ja ajat”. Meidän täyty rukoilla pysäyttämään tämä! (Dan. 7:25)
 10. Kirkko tulee menettämään sen verovapaan asemansa.
 11. Lisää paimenia tulee paljastumaan, kunnes Jumala tuo esiin Vanhurskaan Kirkon, puhtaan tahrattoman ja virheettömän. (1. Piet. 4:16-19)
 12. Lisää johtajia hallituksessa tulee paljastumaan tuoden esille vilpillisen luonteen ja oikeudenmukaisuuden äänestetyissä virkamiehissä.
 13. Tuomio on tulossa asuntolaina alalle.
 14. Pommitukset tulevat lisääntymään Yhdysvaltojen maaperällä katumattomissa kaupungeissa.
 15. Maanjäristykset jatkavat toistumistaan ja tuhoisin voimin  aiheuttaen ihmisuhreja, myös Yhdysvaltojen maaperällä.
 16. Tämän vuosikymmenen aikana tulee historian suurimmat nälänhädät, rutot (epidemiat), tulvat ja katastrofit. Hidastumatta niin kuin
 17. El Niñon tapaisnen sää tulee tavainomaiseksi.
 18. Mellakoita ja väkivaltaa laittomilla alueilla, erityisesti Jumalaa ja Hänen lakejansa pilkkaavilla.
 19. Lisää ampumisia ja mattyyreita Amerikan maaperällä.
 20. Valtavirran kirkot tulevat kuolemaan inhottaviin kompromisseihin.
 21. Profetia 1994: urheilun ja viihteen jumalat kaatuvat ennen 1999. Muut tulee seuramaan.
 22. Tuomio tulee Amerikan maanviljelijöille laiminlyödessään sadonkorjuun Jumalan

Varautuminen tulevaisuutta varten.

 1. Pysy erossa kuluttaja luotosta, velkavankeus tulee takaisin.
 2. Tule pois Babylonian järjestelmästä. Gad and Meni, menestyksen ja kohtalon jumalat. (Jes. 65:8-15)
 3. Palaa ensimmäisen rakkauteesi; Jeesukseen. Ei Hänen sanaansa, profetioihin tai lahjoihin – vaan Häneen. (Ilm. 2:2-5)
 4. Rakasta lähimmäistäsi, vältä suvaitsemattomuuden ja vihan henkeä.
 5. Älä juokse merkkien perässä tai sinä tulet eksytetyksi. Revi alas epäjumalan palvelus. NYT!
 6. Aloita paastoaamaan ja rukoilemaan, pyhittäkää itsenne nyt, älkää olko tyhmiä neitsyeitä. (Matt. 25:1-13)
 7. Sijoíta kultaan ja hopeaan.
 8. Vältä hienoa teknologiaa, joka vie henkilökohtaisen voimasi.
 9. Älä laiminlyö Jumalan sanan tutkimista, pidä polkusi valaistuna. (2. Tim. 2:15)
 10. Seiso aukossa jatkuvasti. Kadu kuten Daniel and Jumala kuulee sinua. (2. Aik. 7:14)