Juutalaisten musta lammas

Juutalaiset ovat erityinen kansa, joiden kautta on tullut monia siunauksia meille ja suurin niistä on tietenkin Messias Jeesus, joka on maailman tunnetuin juutalainen. Kirjoituksissa heidät jaetaan 12 heimoon, joka lukumäärä kuvaa täydellistä hallintaa, Jaakobin 12 pojan mukaan; Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, Joosef ja Benjamin. Näistä erityisesti Dan (tai Daan) on eräänlainen musta lammas. Osa kirkkoisistä uskoi, että tuleva maailman johtaja tulee olemaan daanilainen, mutta pitääkö tämä väite paikkaansa? Entä keitä ovat ahneiksi mainitut juutalaiset pankkiirit ja oliko Juudas Iskariotkin juutalainen?

”Niin Raakel sanoi: ’Jumala hankki minulle oikeuden, ja hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle pojan’. Sentähden hän antoi hänelle nimen Daan.” – 1. Mooseksen kirja 30:6

Daanilaiset historiassa ja tänään

mt-hermon

”Ja Daanista hän sanoi: ’Daan on nuori leijona, joka syöksyy esiin Baasanista’.” – 5. Mooseksen kirja 33:22

”Tule kanssani Libanonilta, sinä morsiameni, tule kanssani Libanonilta. Lähde pois Amanan huipulta, Senirin ja Hermonin huipuilta, leijonain leposijoilta ja pantterien vuorilta.” – Laulujen laulu 4:8

Daanilaiset asusti myös pahamaineisen Hermonvuoren juurella Baasanissa nykyisten Golanin kukkuloiden alueella. Baasan oli myös tunnettu jättiläisistä, jotka  Mooses seuraajinen käski hävittää luvatusta maasta. Myös kuningas Salomon kertoo Laulujen laulussa, että Hermon on leijonain leposija ja panttereiden vuori. Monet Daan-heimon jäsenet alkoivat lopulta palvoa epäjumalia ja Baalia, joiden jäännöksiä ja palvontapaikkoja tuolle alueelle oli jäänyt jättiläisten jäljiltä.

Tel_Dan_-_Israelite_Gate

”Ja he antoivat kaupungille nimen Daan, isänsä Daanin nimen mukaan, hänen, joka oli Israelille syntynyt; mutta ennen oli kaupungin nimi ollut Lais. Sitten daanilaiset pystyttivät itsellensä sen veistetyn jumalankuvan; ja Joonatan, Manassen pojan Geersomin poika, ja hänen poikansa olivat daanilaisten sukukunnan pappeina, kunnes maan väestö vietiin pakkosiirtolaisuuteen.” – Tuomarien kirja 18:29-30

”… Daan – miksi hän viipyi vierailla laivoilla? Asser jäi istumaan meren rannalle ja pysyi alallaan lahtiensa luona.” – Tuomarien kirja 5:17

Daanilaiset nimesivät isänsä Daanin mukaan kaupungin, jossa he israelialaisista ensimmäisenä lankesivat epäjumalan palvelukseen. Toisin kuin muut Israelin sukukunnat, daanilaiset olivat merenkävijöitä ja pohjoisen Israelin kuningaskunnan tuhoutuessa he matkustivat Kreikkaan. Siellä heistä tuli spartalaisia, jotka olivat tunnettuja fyysisistä voimistaan, kuten Daanilainen voimamies Simson: ”Ja vaimo synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson; ja poika kasvoi, ja Herra siunasi häntä. Ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa Daanin leirissä, Soran ja Estaolin välillä.” (Tuom. 13:24-25).

Aleksanteri Suuri voidaan nähdä myös daanilaisena ja hänen sanotaankin syntyneen käärmestä, joka symbolina yhdistetään Daaniin (1. Moos. 49:17). Hänen Olympias äiti oli käärmeen palvoja ja legenda kertoo, että Aleksanterin isä oliskin ollut Zeus ukkosen jumala, joka puolestaan yhdistetään Saatanaan.

”Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava: ’Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?'” – Johanneksen evankeliumi 12:4-5

Daanilaiset yhdistetään myös moniin eurooppalaisiin, kuten Merovingeihin tai keltteihin. Tanskaan tanskalainen nimi Danmark viittaa myös Daanin sukukuntaan. Tämän päivän eliitti ja todelliset maailmaa talouden kautta pyörittävät henkilöt kuuluvat juutalaisiin rikkaisiin pankkiirisukuihin, kuten Rothchild, Rockefeller ja J.P. Morgan, ja nämä voidaan jäljittää kuuluvan Daan-heimon jälkeläisiin. Aivan kuten juutalainen Juudas Iskariot oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta, joka petti muut rahan takia, niin samalla tavalla yksi kahdestatoista Israelin heimosta on pettäjä ja myös rahan takia. Universumin Luoja on kuitenkin käyttänyt näitä rikkaita juutalaisia Israelin valtion uudelleen perustamiseen ja omalla tavallaan he ovat toteuttaneet Luojan suurta suunnitelmaa.

”Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” – 1. kirje Timoteukselle 6:9-10

Daanin tulevaisuus

dan

”Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi: ’Kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu… Daan hankkii oikeutta kansalleen, hänkin yhtenä Israelin sukukunnista. Daan on käärmeenä tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja syöksyy selin maahan. Sinulta minä odotan pelastusta, Herra’.” – 1. Mooseksen kirja 49:1-18

Jaakob ennustaa kaikille sukukunnille heidän kohtalonsa päivien lopulla. Hän sanoo Daania käärmeeksi tiellä, josta tuli daanilaisten symboli. Se, että ”Daan hankkii oikeutta kansalleen” kertoo daanilaisten Rockefellerien ja Rothchildien sukujen ajamasta Israelin valtion perustamisesta, jossa he olivat suuressa roolissa. Lopussa sanottu ”sinulta minä odotan pelastusta” kääntää KJV tarkemmin: ”Minä olen odottanut sinun pelastusta”, ja tämä kertoo, että Daanin luopumuksesta ja muiden Jaakobin poikien kohdalla tällaista mainintaa ei olekkaan.

”Odotetaan rauhaa, mutta hyvää ei tule, paranemisen aikaa, mutta katso, tulee peljästys! Daanista kuuluu hänen hevostensa korskunta, hänen orhiensa hirnunnasta vapisee koko maa. Ja he tulevat ja syövät maan ja kaiken, mikä siinä on, kaupungin ja siinä asuvaiset. Sillä katso, minä lähetän teidän sekaanne käärmeitä, myrkkyliskoja, joihin ei lumous tehoa, ja ne purevat teitä, sanoo Herra.” – Jeremia 8:15-17

Edellisten Jeremian kirjan jakeiden perusteella kirkkoisät kuten Irenaeus (130-202 jKr) ja Hippolytos Roomalainen (170-235 jKr) tulkitsivat, että tuleva maailman johtja eli Antikristus tulee Daanin sukukunnasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että juutalaiset kokonaisuudessaan eivät tulisi pelastukseen, vaan kolmannes heistä tulee lopulta pelastumaan ja ottamaan Messias Jeesuksen vastaan. Juutalaisille tulee olemaan myös seitsemän vuotisen ahdistuksen aikana suuri rooli ja myös daanilaisilla, joiden rooli – tai paremminkin sen puuttuminen – Ilmestyskirjassa on merkittävä.

144000

”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 144,000  joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi… Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.” – Ilmestyskirja 14:1-5

Ilmestyskirja kertoo 144,000 Messias Jeesuksen vastaanottaneista juutalaisesta, jotka tulevat 12 Israelin heimosta: ”Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144,000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista…” (ilm. 7:4) ja näiden jälkeen mainitaan 12 hiemoa, mutta joukosta puuttuu Daan ja Efraim.  Kirjoituksissa juutalaista kansakuntaa ja heimoja tarkoittaville nimille on erityismerkitys. Kun Israelista puhutaan Jaakobina, niin se tarkoittaa uppiniskaista ja uskosta osatonta Israelia eli tämän päivän maallista Israelin valtiota. Efraim ja Manasse taas ovat ei-juutalaisesta egyptiläisestä vaimoista syntyneitä Joosefin lapsia, ja koska Egypti kuvaa jumalatonta maailmaa, niin Efraim ja Manasse kuvaavat seurakuntaa; Efraim uskovaa ja Manasse luopiota. Daan ja Efraim siis puuttuvat listalta, ja syy on se, että Daan on se josta nousee Antikristus, kun taas Efraim on ylöstempauksessa taivaaseen noudettu uskova seurakunta. Daan on nimensä mukaan toimiva tuomarina, joka tuomitsee Israelin.

”Ja yksi Beliarin hengistä toimi kanssani sanoen ’Ota tämä miekka ja tapa sillä Joosef, niin isäsi rakastaa sinua, kun hänet on tapettu’. Tämä on vihan henki, joka neuvoo minua, että niin kuin leopardi tappaa karitsan, niin pitäisi minun tappaa Joosef. Mutta isämme Jaakobin Jumala ei antanut häntä käsiini, että löytäisin hänet yksin, eikä antanut minun tehdä tätä pahuutta, että kaksi heimoa tuhoutuisi Israelissa.” – Daanin testamentti 1:7-9

Apokryfikirjassa 12 patriarkan testamenti, Daan kertoo vihasta ja kuinka se sokeutti hänet niin, että hän halusi tappaa Joosefin, mutta Jumala esti sen ja ja vei Joosefin Egyptiin. Tämä on myös esikuvallista antikristillisen järjestelmän kohdalla. Lopulta tämä kuitenkin koitui siunaukseksi niin Israelille kuin Egyptille – niin juutalaisille kuin maailmallekin. Näin on Daanin roolikin lopulta käyvä siunaukseksi, kun juutalaiset viimeinkin tunnustavat Jeesuksen Messiaakseen ja Hän ei tule takaisin, ennenkuin he huutavat: ”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen” (Matt. 23:39).

”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” – Sakarja 12:10

Mainokset

Hildegard Bingeniläisen näky ahdistuksesta

Hildegard Bingeniläinen (1096-1179) oli saksalainen abbedissa, joka vuonna 2012 laskettiin katolisten pyhimyksien joukkoon. Hän näki näkyjä monista tapahtumista ja erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat olleet tarkat kuvaukset lopun ajan tapahtumisesta sekä tulevasta maailman johtajasta eli Antikristuksesta. Tässä koottuna osa hänen näyistään lopun ajan tapahtumista.

Kuva

”Kun suuri hallitsija hävittää turkkilaiset melkein kokonaan, yksi jäljelle jääneistä muslimeista kääntyy ja hänestä tulee piispa tai kardinaali. Ja kun uusi paavi on valittu, tämä kardinaali tappaa hänet kateudessaan ennen kuin hänet ehditään nimittää, koska hän olisi itse halunnut paaviksi. Loput kardinaaleista valitsevat seuraavan paavin, ja tämä kardinaali tulee julistautumaan anti-paaviksi ja kaksi kolmasosaa kristityistä seuraavat häntä.

Hän (Väärä Profeetta, Ilm. 13:11) ja Antikristus (Ilm. 13:1), ovat molemmat Daanin heimon jälkeläisiä. Siveetön nainen tulee raskaaksi ja saa siveettömän pojan. Se käärme (1. Moos. 3:1), joka petti Aatamin vaikuttaa tähän poikaan sillä tavalla, että mikään hyvä tai hyveellinen ei häneen mene eikä hänestä milloinkaan löydetä mitään hyvää. Antikristuksen merkki on helvetin kasteen merkki, ja kuka sen ottaa, tulee sen saatana ja paholaisen vaikutuksen alaiseksi. Joka ei tätä ota ei voi ostaa eikä myydä mitään, ja hänet teloitetaan (Ilm. 13:16-17). Hän voittaa puolellensa hallitsijat, suuret ja rikkaat, jotka tuovat tuhon niille jotka eivät hyväksy hänen uskoansa. Ja lopuksi hän valtaa koko maan (Ilm. 13:7b).

Jerusalemin kadut loistavat kuin kirkkain kulta ja kristittyjen veri tulee virtaaman kuin vesi (Ilm. 13:7a). Samalla Antikristus tekee ihmeitä (2. Tess. 2:9). Kun hänen teloittajansa tappavat kristittyjä ihmeillänsä, luulevat ihmiset että Antikristus on tosi Jumala. Teloittajat eivät salli kuitenkaan kristittyjen saada marttyyrien kruunua helposti, vaan he kiduttavat heitä niin että he luopuisivat uskostaan, mutta monet tulevat saamaan Jumalalta erityisen armon kuolla kidutuksiin. Antikristus liikuttaa maata, tasoittaa vuoria, kuivaa jokia, luo myrskyjä ja salamoita sekä poistaa lehdet puista ja palauttaa ne sitten takaisin, tekee ihmisiä sairaaksi ja parantaa, ajaa pois pahoja henkiä ja nostaa kuolleita eloon. Hän tulee näyttäytymään ristiinnaulittuna ja nousee kuolleista (Ilm. 13:3). Kristityt alkavat epäillä uskoaan, samalla kun Antikristuksen seuraajat vahvistuvat uskossaan (2. Tess. 2:11).

Kun hän on valmis, kokoaa hän seuraajansa ja kertoo heille, että he nousevat Taivaaseen, mutta juuri kun he ovat nousemassa, iskee salama ja tuhoaa hänet (2. Tess. 2:8). Nousu oli suunniteltua ja toteutettu nerokkailla laitteilla. Hänen kuolemansa päästä ilmoilla pahan sietämättömän lemun, joka saa monet ihmiset takaisin järkiinsä (Ilm. 16:13). Silloin ihmisten pitää alkaa valmistua viimeistä tuomiota varten, jota verhoaa salaperäisyys ja epäselvyys, mutta joka ei ole kaukana.”