Messiaan tulemuksen merkit

Kirjoituksien koko ydinsanoma on Messias, joka pelastaa ihmiskunnan. Toisin kuin monien uskontojen profeetat tai messiaat, niin ainoastaan Messias Jeesusta edelsi huikea määrä ennustuksia, jotka Hänen tuli täyttää pilkulleen. Monet historian kirjoitukset ja arkeologia myös paljastaa Hänestä ja hänen ensimmäisistä seuraajistaan hyvin tarkkoja yksityskohtia. Ennustuksien tiedämme olevan olemassa muuttumattomina (ainakin) 200 vuotta ennen Messian tulemusta Kuolleenmeren kääröjen ja kreikkalaisen Septuaginta käännöksen ansiosta. Onkin hämmästyttävä huomata, kuinka yksityiskohtaisia nämä ennustukset ovat Messiaan syntymäpaikasta ja ajasta aina Hänen nimeensä.

the-birth-of-christ

”Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.” – 4. Mooses 24:17

Messiaan syntymä ja lapsuus

nativity1

”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” – Jesaja 7:14

Näin jouluun (2013) sopii, että käymme ensiksi Messiaan syntymän ja millä tavalla sen tuli tapahtua. Jeesuksen syntymässä toteutuneet ennustukset Messiaasta.

 • 1. Moos. 3:15 – Syntyi naisen siemenestä. (Matt. 1:18)
 • 1. Moos. 12:3 – Abrahamin jälkeläinen. (Matt. 1:1-16)
 • 1. Moos. 17:19 – Isaacin jälkeläinen. (Matt. 1:1-16)
 • 4. Moos. 24:17 – Jaakobin jälkeläinen. (Matt. 1:1-16)
 • 1. Moos. 49:10 – Juudan heimosta. (Matt. 1:1-3)
 • Jes. 7:14 – Syntyi neitseestä. (Matt. 1:18)
 • Jes. 7:14 – Hänen kutsutaan Immanueliksi – Jumala meidän kansamme. (Matt. 1:23)
 • Jes. 8:3 – Hänen äitinsä ennustaisi. (Luuk. 1:46-48)
 • Miik. 5:2 – Hän oli ennen kaikkea ja on iankaikkinen. (John 1:1)
 • Miik. 5:2 – Syntyi Bethlehemin kaupunkiin. (Matt. 2:1)
 • Jer. 23:5 – Kuningas Daavidin jälkeläinen. (Matt. 1:6)
 • Jer. 31:15 – Syntymää seurasi suuri itku ja suru lasten kuolemasta. (Matt. 2:16)
 • Tuom. 13:5 – Häntä kutsuttaisiin Nasiiriksi (suom. Nasaretilainen). (Matt. 2:23)
 • Jes. 52:7 – Hänen nimensä olisi Pelastus (hepr. Yeshua, suom. Jeesus). (Matt. 1:25)
 • Ps. 72:10 – Hänelle toivat kuninkaat lahjoja (Matt. 2:11)
 • Jes. 7:14-17 – Assyyria ja Samaria tuhoutuivat ennen kuin hän oli 12 vuotias.
 • Hoos. 11:1 – Hänet kutsuttiin Egyptistä. (Matt. 2:15)

Messiaan elämä

Yeshua-HaMashiach

”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta… ” – Jesaja 61:1-2

Hänen n. 3,5 vuotta kestänyt julistuksensa omillensa, jotka tulivat Hänet hylkäämään.

 • Ps. 2:7 – Jumalan Poika. (Matt. 3:17)
 • Jes. 42:1 – Jumala mielistyi Häneen. (Matt. 3:17)
 • Mal. 4:5-6 – Johannes oli hänen edelläkävijä Elian hengessä. (Luuk. 1:17)
 • Jes. 40:3 – Hänen edelläkävijä julisti tien valmistamisesta. (Matt. 3:3)
 • 5. Moos. 18:15 – Hän on Mooseksen kaltainen profeetta. (Matt. 2:15)
 • Jes. 9:1-2 – Hän aloitti ei-juutalaisessa Galileassa. (Matt. 4:15)
 • Jes. 55:5 – Ei-juutalaiset saartoivat Hänet. (Matt. 8:10)
 • Ps. 69:8 – Hänen veljensä eivät uskoneet Häneen ennen ylösnousemusta. (Joh. 7:5)
 • Jes. 53:3 – Hänen omansa hylkäsivät Hänet. (Matt. 21:42)
 • Ps. 118:22- Hän on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. (Matt. 21:42)
 • Sak. 9:9 – Hän on kuningas, joka tuli aasintammalla Jerusalemiin. (Sak. 9:9)
 • Miika 7:6 – Tuli tuomaan miekan, ei rauhaa. (Matt. 10:34-35)
 • Jes. 40:11 – Paimen seuraajillensa. (Joh. 10:11)
 • Ps. 78:2 – Hän puhuu vertauksin. (Matt. 13:10)
 • Jes 35:5-6 – Hän paransi sokeat, kuurot ja rammat. (Matt. 11:5)
 • Dan. 9:24 – Saapui oikeana päivänä Jerusalemiin (483 vuotta, Neh. 2:1-8). (Luuk. 19:42-44)
 • Ps. 41:9 – Ystävänsä petti Hänet. (Joh. 13:21)
 • Sak. 11:12 – Hänet myytiin 30 hopearahasta. (Matt. 26:15)
 • Sak. 13:7 – Hänen opetuslapsensa hylkäsivät Hänet. (Matt. 26:56)
 • Sak. 11:13 – Hänestä maksettu 30 hoperahaa heitettiin temppelin lattialle. (Matt. 27:5)
 • Sak. 11:13 – Hänestä maksettu 30 hopearahaa annettiin savenvalajalle pellosta. (Matt. 27:9-10)

Messiaan kuolema

passover1

”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” – Jesaja 53:4-5

Seuraavana pääsiäisen ajan tapahtumat, jossa Jeesus toteutti ennustukset kärsivästä palvelijasta, jonka täytyi kuolla kansan syntien puolesta. Näin vanha liitto tuli täytetyksi Hänen elämässään.

 • 1. Moos. 22:8 – Jumalan tarjoama uhrikaritsa. (Joh. 1:29)
 • Ps. 35:11 – Väärät todistajat syyttävät häntä. (Matt. 26:60)
 • Jes. 53:7 – Vaikeni syytösten edessä. (Matt. 27:14)
 • Jes. 53:4 – Kantoi sairaudet päällänsä. (Matt. 8:16-17)
 • Jes. 50:6 – Häntä lyötiin, pilkattiin ja Hänen päälleensä syljettiin. (Matt. 27:26-30)
 • Miika 5:1 – Häntä lyötiin poskelle. (Matt. 26:67)
 • Ps. 35:19 – Häntä vihattiin syyttä. (Matt. 27:23)
 • Jes. 42:6 – Hänet annettiin liitoksi. (Luuk. 22:20)
 • Jes. 6:9-10 – Häntä ei kuultu, ymmärretty tai nähty. (Matt. 13:14-15)
 • Jes. 29:13 – Kansa pidättäytyi perinnäissääntöihin eikä uskonut Häneen. (Matt. 15:8-9)
 • Jes. 53:5 – Haavoitettu rikkomusten tähden. (Joh. 6:51)
 • Jes. 53:10-12 – Oli uhrina ja palvelijana monille seuraajillensa. (Mark. 10:45)
 • Jes 53:12 – Rukoili pahantekijöiden puolesta. (Luuk. 23:34)
 • Dan. 9:26 – Hänet teloitettiin, mutta ei itsellensä. (Matt. 20:28)
 • Jes. 53:12 – Hänet teloitettiin rikollisten kanssa. (Luuk. 22:37)
 • Ps. 22:15 – Hänellä tuli kova jano. (Joh. 19:28)
 • Ps. 69:21 – Hänelle annettiin hapaanviiniä juotavaksi. (Matt. 27:34)
 • Ps. 22:1 – Huusi: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”. (Matt. 27:46)
 • Ps. 22:16 – Hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin. (Joh. 20:25)
 • Ps. 22:17 – Ihmiset katselivat Häntä istuen. (Matt. 27:36)
 • Ps. 22:18 – Hänen vaatteistaan heitettiin arpaa. (Matt. 27:35)
 • Ps. 22:7-8 – Kansa pilkkasi häntä. (Matt. 27:42-43)
 • Aam. 8:9 – Pimeys keskellä päivää. (Matt. 27:45)
 • Ps. 34:20 – Hänen luunsa ei murtunut. (Joh. 19:33)
 • Sak. 12:10 – Hänet lävistettiin. (Joh. 19:34)
 • Jes. 53:9 – Hänet haudattiin rikkaiden joukkoon. (Matt. 27:57-60)

Messias ylösnousemus ja seuraajat

glorious-rapture-day

”Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan.” – Jesaja 60:3-4

Messiaan oli ennustettu tulevan kaikille kansoille ja niinpä ei-juutalaiset kääntyivätkin seuraamaan Häntä, samalla kuin juutalaisen kansan silmien yllä on verho, joka poistuu kun ei-juutalaisten joukko temmataan tuuliin ja pilviin.

 • Ps. 16:10 – Hän nousi kuolleista. (Mark. 16:6)
 • Ps. 68:18 – Nousi ylös Jumalan luo. (Luuk. 24:51)
 • Jer. 31.31 – Uusi liitto, joka korvaa vanhan liiton. (Luuk. 22:20)
 • Jes. 60:3 – Kansakunnat kääntyivät seuraamaan Häntä. (Matt. 28:19)
 • Ps. 110:4 – Pappi Melkisedekin mukaan. (Hepr. 5:5-6)
 • Ps. 110:1 – Hänen vihollisensa pantiin astinlaudaksi. (Matt. 22:44)
 • Joel 2:28 – Pyhän Hengen vuodatus. (Apt. 2:4)
 • Dan. 9:26 – Temppeli tuhottaisiin Hänen tulemisensa jälkeen.
 • Mal. 3:2-3 – Hän tulee kunniassa ja tulessa. (2. Tess. 1:7-8)
 • Sak. 14:5 – Hän tulee pyhät kanssaan. (1. Tess. 3:13)

Tässä vain osa Häntä koskevia ennustuksia, joita olisi myös lisää Eenokin kirjassa sekä vasta nyt hiljattain löydettyjä salattuja ennustuksia kirjaimista. Hän onkin yhä tänä päivänäkin maailman tunnetuin henkilö ja Hän myös Internetin suosituin henkilö. Monet uskonnot tunnustavatkin hänet suureksi profeetaksi ja esikuvaksi kuten islam, mutta Hänen jumaluutensa on kompastus kivi. Ennustukset eivät kuitenkaan jää tähän, vaan koko tämän sivuston tarkoituksena on avata niitä Kirjoituksien ennustuksia, jotka vielä ovat toteutumatta, sillä elämme nyt aikakautta, josta Kirjoitukset ennustavat laajemmin kuin siitä, kun Hän vaelsi vielä maan päällä.

Jesus-Hug

”Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ’Totisesti, minä tulen pian’. Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.” – Ilmestyskirja 22:20-21

Advertisement

6 comments on “Messiaan tulemuksen merkit

 1. ”Tuom. 13:5 – Häntä kutsuttaisiin Nasiiriksi (suom. Nasaretilainen). (Matt. 2:23)”

  Missä vaiheessa Jeesus teki nasiirilupauksen? Sillä ”nasiiri” tarkoittaa Herralle pyhittäytynyttä miestä, joka ei saanut leikata hiuksiaan / juoda viiniä. (lisää nasiireista 4. Moos. 6:2-8)

  Raamatussa sanotaan, että Jeesusta kutsuttiin ”nasaretilaiseksi”, eli ihmiseksi joka oli tullut Nasaretin kaupungista, missään ei ole mainintaa nasiirilupauksesta.

  Tykkää

 2. Muutamia ajatuksia.

  Minusta tuo nasiiri ei oikein sovi Jeshuaan, joka oli Pyhä ilman ihmismielen lupauksia. Luvata itse itselleen?
  Myöskään ulkoisesti hänen elämänsä ei sovi nasiirilupauksen tehneeseen:
  Matt. 11: 19 ”Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: ’Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!’ Mutta Viisauden teoista Viisaus tunnetaan!”

  Hän siis nautti viiniä.

  Raamattu ei myöskään anna minkäänlaista kuvausta Jeshuan ulkonäöstä tai hiusten mitasta. Ihmisten luomia traditioita ja taitelijoiden mielikuvia ei pitäisi sekoittaa siihen mitä tiedämme.

  Viittaamasi kohta:
  “Tuom. 13:5 – Häntä kutsuttaisiin Nasiiriksi (suom. Nasaretilainen).
  puhuu Simsonista, ei Jeshuasta.

  Viittaamasi kohta Matt. 2:23:
  ”Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettojen kautta on puhuttu: ”Häntä on kutsuttava nasaretilaiseksi.”
  Siinä on alaviitteet UT: Matt. 21:11, 26:71, Joh. 1:45-46,
  Erityisesti huomioitava on Joh. 19:19: ”Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin: ”Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas”.

  Vanhalla hepreankielellä se on: Jeshua hanazri vemelech hajehudim.
  Sanojen ensimmäisistä kirjaimista muodostuu Jumalan nimi JHVH.

  Tunnen heprean kieltä olemattoman vähän, mutta minulla on tällaisia vinkkejä ”nazir” sanasta:

  Tuossa Matt. 2:23 on selityksenä:
  Nimen Nasaret hepr.muoto Nazaret muistuttaa heprean sanaa nezer, verso ja viitataan Jes. 11:1:
  ”Mutta Iisain kannosta nousee verso, ja vesa puhkeaa sen juurista”

  Siitä taas löydämme viittauksen 2. Sam. 7:12-16, jossa pintatasolla puhutaan Daavidista ja Salomosta, mutta syvemmässä merkityksessä Jeshuasta.

  Jakeessa 12 olevassa sanassa jälkeläinen, käytetään sanajuurta nazru, joka käännetään: nasaretilainen.
  Parempana ”kieli-ihmisenä” tässä voisi olla sinulle vinkkejä tutkia asiaa tarkemmin 🙂

  Shalom beshem Jeshua haMashiach

  Tykkää

   • Kommentoin jo tuohon edelliseen kohtaan tuosta nasiirista, mutta Jeesus jätti juomatta viiniä viimeisellä ehtoollisella (Matt. 26:29) emmekä näe muuallakaan Raamatussa Hänen juovansa viiniä (Joh. 21:13, Luuk. 24:30) tai rikkovan muitakaan nasiirili lupauksia, mutta toki hän vettä ja leipää nautti eli ”joi ja söi”.

    Ja tuo hepreankielinen teksti jonka laitoit, on tietenkin käännös emmekä voi tietää mikä teksti siinä on ollut hepreaksi tai latinaksi, vaan ainoastaan kreikaksi tiedämme siinä olleen sanan nazoraios, joka tarkoittaa Jumalalle eroitettua. Jumalaksi erotettu taas tarkoittaa nasiiria, joka hepreaksi on transliteroituna naziyr. Kristitythän ovat nasiireja myös, mutta eivät lakia ja säännöksiä seuraamalla, vaan Henkeä.

    Jeesuksesta ja nasiirilupauksesta lisää tällä sivulla.
    http://www.revelationsmessage.co.uk/Nazarite%20Vow.htm

    En ole tämän suhteen kuitenkaan dogmaattinen että onko se vain Jeesukselle annettu titteli vaiko varsinainen yhteys. Mehän olemme pelastuneet armosta, emmekä lakia noudattamalla, joka orjuutta, sillä Jeesus täytti lain emmekä voi tehdä mitään ansaitaaksemme pelastusta. 🙂

    Tykkää

 3. Ystävät iloitaan että aika on nyt tehdä valmisteita häitä varten ja saada öljyä lamppuihimme ja Herra antakoon paljon viisautta ja voittoja ja ollaan autamassa lähimmäisiä uskon tielle näin pimeänä aikana vielä sillä pakanain luku ei vielä ole ihan täysi,kiitos ja siunausta,keijo södertälje

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s