Ha’Dor Ha’Acharon

Kyseinen heprean kielinen lausahdus tarkoittaa viimeistä tai perimmäistä sukupolvea. Tämä lause esiintyy Kirjoituksissa kuusi kertaa ja kertoo meidän sukupolvellemme kuusi ohjeistusta, sillä Kirjoituksien valossa viimeinen sukupolvi syntyi kun muinainen juutalainen kansa palasi kotimaahansa ja perusti jälleen kahden tuhannen vuoden jälkeen Israelin valtion. Koska suomalaiset käännökset kääntävät virheellisesti heprean kielen sanat ha’dor ha’achron tulevaksi polveksi tai toiseksi polveksi, olen korjannut ne edellä oleviin kohtiin oikeilla sanoilla viimeinen sukupolvi.

dreamstime_s_24078962-700x279

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-43

Israelin tuho ja paluu

israel-wasteland

”Ja viimeinen sukupolvi, teidän lapsenne, jotka nousevat teidän jälkeenne, ja vieras, joka tulee kaukaisesta maasta, kysyvät… :’Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?’… Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, niinkuin nyt on tapahtunut.’ ” – 5. Mooses 29:22-28

Vuonna 70 jKr roomalaiset joukot tuhosivat ensimmäisessä juutalaissodassa juutalaisten temppelin ja kolmannessa juutalaissodassa 135 jKr juutalaiset heitettiin pois maasta. Vaati siis kolme juutalaissotaa, että juutalaisten temppeli tuhoutui, heidät ajettiin pois maastansa ja että nimi Israel pyyhittiin pois kartalta, kun keisari Hadrianus nimesi uudelleen alueen juutalaisten pilkaksi heidän arkkivihollisten filistealaisten mukaan Syyria-Filisteaksi, josta tuli alueelle nimi Palestiina 1800 vuodeksi.

Mooseksen kirjan ennustuksen mukaisesti moni ihmettelekin: ”Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?”, kun he näkivät maan surkeassa kunnossa erityisesti vielä 1800-luvulla. Esimerkiksi Mark Twain käydessään tuolla alueella 1867 kirjoittaa siitä seuraavasti.

”Autioitunut maa minkä maaperä on tarpeeksi rikas, mutta se on annettu kokonaan rikkaruohojen valtaan. Hiljainen, surullinen lakeus. Emme koskaan nähneet yhtään ihmistä koko reitillä. Siellä oli tuskin puuta tai pensasta missään. Jopa oliivipuu ja kaktus, nuo arvottoman maanperän nopeat ystävät, olivat melkein kokonaan jättäneet maan.” – Mark Twain

Alueella ei siis paremmin ollut palestiinalaisia arabejakaan kuin juutalaisia, jos edes puitakaan. Maa oli täysin hylätty.

israel-1948

”Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit. Tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä viimiselle sukupolvelle. Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti.” – Psalmit 48:12-15

Tämä psalmi ylistää Jerusalemia eli Siionia ja Israelia. Merkillisesti voimmekin havaita ensimmäisen kerran lauseen viimeisen sukupolvi (hepr. ha’dor ha’achron) Psalmien kirjassa olevan psalmissa 48. Edesmennyt Kirjoituksien ennustuksien tutkija J.R. Church tulkitsikin psalmien kirjan profetaalliseksi ja huomasi tämän yhtymä kohden vuoden 1948 kanssa, jolloin Israel itsenäistyi.

Niin kuin vaati kolme juutalaissotaa ajaa pois juutalaiset maasta, niin kolmen pakanakansojen sodan eli kolmen maailmansodan kautta juutalaiset palaavat täydellisesti asemaansa Israeliin. Sillä ensimmäinen maailmansota mahdollisti juutalaisen paluumuuton alkamisen 1917, toinen maailmansota 1948 Israelin itsenäistymisen ja kolmas maailmansota tulee vaikuttamaan kolmannen temppelin rakentamisen ja valerauhan syntyyn Lähi-itään.

Muistutuksia viimeiselle sukupolvelle

oldbible

”Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme viimeiselle sukupolvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että viimeinen sukupolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Ja niin ei heistä tulisi, niinkuin heidän isistänsä, kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle.” – Psalmit 78:3-8

Tämän artikkelin tarkoitus on juuri tehdä, kuten edellä oleva Kirjoituksien kohta kehottaa eli kertoa viimeiselle sukupolvelle näistä suurista universumin Luojan teoista ja lupauksien täyttymyksistä.

Tässä mainitaan, että Jaakob on meille se todistus eli juutalainen kansa ja monet kutsuvatkin juutalaista kansaa ja Israelia ajanmerkiksi, josta voimme nähdä missä kohtaan universumin Luojan suunnitelmassa olemme nyt menossa. Edellä mainitun kirjailija Mark Twain onkin kysynyt juutalaisista seuraavasti: ”Kaikki asiat ovat kuolevaisia paitsi juutalainen; kaikki muut voimat katoavat, mutta hän pysyy. Mikä on hänen kuolemattomuutensa salaisuus?”.

Erityisesti tämä kohta käskee panemaan uskalluksen universumin Luojaan ja ottamaan Hänen käskyistään vaarin, jottei viimeisestä sukupolvesta tulisi kapinoitsevia ja niskoittelevaa sukupolvea. Kun katselemme ympäröivää maailmaa ja suurta luopumusta, on yhä tärkeämpää terävöittää luottamusta Häneen ja katsoa Hänen tekojansa. Kaikki on Hänen käsissään ja Hän toimii tänäänkin.

”Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa,  että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset, jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja valtakunnat, palvelemaan Herraa.” – Psalmit 102:15-18

Viidennessä maininnassa viimeisestä sukupolvesta voidaan nähdä armo, hyvyys ja hyvä tahto ihmisiä kohtaan, jota numero 5 kuvaakin Kirjoituksissa. Tässä on lupaus rukouksien täyttymisestä ja Messias Jeesuksen ilmestymisestä kunniassaan pian sen jälkeen, kun Hän (uudelleen) rakentaa Siionin, mikä siis tapahtui vuonna 1948.

Rukouksien täyttymys on se, että kansat kääntyvät Hänen puoleensa ja se tarkoittaa suurta viimeisten päivien herätystä, jota niin monet ovat rukoilleet ja niin kauan odottaneet. Hän on siis vastaava näihin viimeisen sukupolven rukouksiin.

Laulu tulevasta maailman johtajasta

ObamaSatan

”Sillä he ovat avanneet minua vastaan jumalattoman ja petollisen suun, he puhuttelevat minua valheen kielellä… Aseta jumalaton mies häntä vastaan, ja seisokoon syyttäjä (saatana) hänen oikealla puolellansa. Oikeuden edessä hän joutukoon syyhyn, ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi. Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa. Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi ja hänen vaimonsa leskeksi.  Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten, anelkoot kaukana kotinsa raunioilta. Anastakoon koronkiskuri kaiken hänen omansa, ja riistäkööt vieraat hänen vaivannäkönsä. Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta, älköönkä kukaan armahtako hänen orpojansa. Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon, pyyhittäköön heidän nimensä pois viimeisessä sukupolvessa.” – Psalmit 109:2-13

Viimeinen ja kuudes maininta viimeisestä sukupolvesta löytyy psalmista 109, jota kutsutaan myös Antikristuksen (tulevan maailman johtajan) psalmiksi. Numero 6 kuvaakin Kirjoituksissa ihmistä, ihmisten heikkoutta, Saatanan pahuuksia ja syntiä.

Tästä psalmista edesmennyt J.R. Church mainitsee vuonna 1986 ilmestyneessä kirjassaan seuraavaa.

”Daavid näkee kauas tulevaisuuten ja käsittelee sukupolvea, jonka aikana anti-semitismi kukoistaa. Juutalaisviha saavuttaa huippunsa ahdistuksen aikana. Juutalaisia tullaan syyttämään jälleeen kerran epäkohdista, jotka vaivaavat ihmiskuntaa. Kiusaa ajatella että tuleva Antikristus voisi seurata Hitlerin jalanjäljissä.”

Tästä voimme havaita, että tulevalla maailman johtajalla on vaimo ja lapsia sekä hän on kaitsija tai kuten Jaakon käännös ilmaisee: ”…let another take his office” eli hänellä erityinen virkahuone tai virka. Hänen voimansa on hänen oikealla puolellaan oleva syyttäjä eli saatana ja kuten niin monissa muissakin Kirjoituksien kohdissa tulevasta maailman johtajasta (mm. Dan. 7:25, Dan. 11:36 ja Ilm. 13:5), niin tässäkin hänen paras tuntomerkkinsä on hänen pilkkapuheensa.

Tämä tuleva maailman johtaja ei kuitenkaan hallitse kuin lyhyen aikaan ja saa totaalisen vallan vain viimeiseksi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi, mutta Messias Jeesus hallitsee ikuisesti. Sinullekin on mahdollisuus tulla osalliseksi tuosta tulevasta hallintokaudesta.

jesus_rider

”… Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.” – 2. Tessalonikalaiskirje 1:7-8

Mainokset

Juutalaisten musta lammas

Juutalaiset ovat erityinen kansa, joiden kautta on tullut monia siunauksia meille ja suurin niistä on tietenkin Messias Jeesus, joka on maailman tunnetuin juutalainen. Kirjoituksissa heidät jaetaan 12 heimoon, joka lukumäärä kuvaa täydellistä hallintaa, Jaakobin 12 pojan mukaan; Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, Joosef ja Benjamin. Näistä erityisesti Dan (tai Daan) on eräänlainen musta lammas. Osa kirkkoisistä uskoi, että tuleva maailman johtaja tulee olemaan daanilainen, mutta pitääkö tämä väite paikkaansa? Entä keitä ovat ahneiksi mainitut juutalaiset pankkiirit ja oliko Juudas Iskariotkin juutalainen?

”Niin Raakel sanoi: ’Jumala hankki minulle oikeuden, ja hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle pojan’. Sentähden hän antoi hänelle nimen Daan.” – 1. Mooseksen kirja 30:6

Daanilaiset historiassa ja tänään

mt-hermon

”Ja Daanista hän sanoi: ’Daan on nuori leijona, joka syöksyy esiin Baasanista’.” – 5. Mooseksen kirja 33:22

”Tule kanssani Libanonilta, sinä morsiameni, tule kanssani Libanonilta. Lähde pois Amanan huipulta, Senirin ja Hermonin huipuilta, leijonain leposijoilta ja pantterien vuorilta.” – Laulujen laulu 4:8

Daanilaiset asusti myös pahamaineisen Hermonvuoren juurella Baasanissa nykyisten Golanin kukkuloiden alueella. Baasan oli myös tunnettu jättiläisistä, jotka  Mooses seuraajinen käski hävittää luvatusta maasta. Myös kuningas Salomon kertoo Laulujen laulussa, että Hermon on leijonain leposija ja panttereiden vuori. Monet Daan-heimon jäsenet alkoivat lopulta palvoa epäjumalia ja Baalia, joiden jäännöksiä ja palvontapaikkoja tuolle alueelle oli jäänyt jättiläisten jäljiltä.

Tel_Dan_-_Israelite_Gate

”Ja he antoivat kaupungille nimen Daan, isänsä Daanin nimen mukaan, hänen, joka oli Israelille syntynyt; mutta ennen oli kaupungin nimi ollut Lais. Sitten daanilaiset pystyttivät itsellensä sen veistetyn jumalankuvan; ja Joonatan, Manassen pojan Geersomin poika, ja hänen poikansa olivat daanilaisten sukukunnan pappeina, kunnes maan väestö vietiin pakkosiirtolaisuuteen.” – Tuomarien kirja 18:29-30

”… Daan – miksi hän viipyi vierailla laivoilla? Asser jäi istumaan meren rannalle ja pysyi alallaan lahtiensa luona.” – Tuomarien kirja 5:17

Daanilaiset nimesivät isänsä Daanin mukaan kaupungin, jossa he israelialaisista ensimmäisenä lankesivat epäjumalan palvelukseen. Toisin kuin muut Israelin sukukunnat, daanilaiset olivat merenkävijöitä ja pohjoisen Israelin kuningaskunnan tuhoutuessa he matkustivat Kreikkaan. Siellä heistä tuli spartalaisia, jotka olivat tunnettuja fyysisistä voimistaan, kuten Daanilainen voimamies Simson: ”Ja vaimo synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson; ja poika kasvoi, ja Herra siunasi häntä. Ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa Daanin leirissä, Soran ja Estaolin välillä.” (Tuom. 13:24-25).

Aleksanteri Suuri voidaan nähdä myös daanilaisena ja hänen sanotaankin syntyneen käärmestä, joka symbolina yhdistetään Daaniin (1. Moos. 49:17). Hänen Olympias äiti oli käärmeen palvoja ja legenda kertoo, että Aleksanterin isä oliskin ollut Zeus ukkosen jumala, joka puolestaan yhdistetään Saatanaan.

”Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava: ’Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?'” – Johanneksen evankeliumi 12:4-5

Daanilaiset yhdistetään myös moniin eurooppalaisiin, kuten Merovingeihin tai keltteihin. Tanskaan tanskalainen nimi Danmark viittaa myös Daanin sukukuntaan. Tämän päivän eliitti ja todelliset maailmaa talouden kautta pyörittävät henkilöt kuuluvat juutalaisiin rikkaisiin pankkiirisukuihin, kuten Rothchild, Rockefeller ja J.P. Morgan, ja nämä voidaan jäljittää kuuluvan Daan-heimon jälkeläisiin. Aivan kuten juutalainen Juudas Iskariot oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta, joka petti muut rahan takia, niin samalla tavalla yksi kahdestatoista Israelin heimosta on pettäjä ja myös rahan takia. Universumin Luoja on kuitenkin käyttänyt näitä rikkaita juutalaisia Israelin valtion uudelleen perustamiseen ja omalla tavallaan he ovat toteuttaneet Luojan suurta suunnitelmaa.

”Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” – 1. kirje Timoteukselle 6:9-10

Daanin tulevaisuus

dan

”Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi: ’Kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu… Daan hankkii oikeutta kansalleen, hänkin yhtenä Israelin sukukunnista. Daan on käärmeenä tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja syöksyy selin maahan. Sinulta minä odotan pelastusta, Herra’.” – 1. Mooseksen kirja 49:1-18

Jaakob ennustaa kaikille sukukunnille heidän kohtalonsa päivien lopulla. Hän sanoo Daania käärmeeksi tiellä, josta tuli daanilaisten symboli. Se, että ”Daan hankkii oikeutta kansalleen” kertoo daanilaisten Rockefellerien ja Rothchildien sukujen ajamasta Israelin valtion perustamisesta, jossa he olivat suuressa roolissa. Lopussa sanottu ”sinulta minä odotan pelastusta” kääntää KJV tarkemmin: ”Minä olen odottanut sinun pelastusta”, ja tämä kertoo, että Daanin luopumuksesta ja muiden Jaakobin poikien kohdalla tällaista mainintaa ei olekkaan.

”Odotetaan rauhaa, mutta hyvää ei tule, paranemisen aikaa, mutta katso, tulee peljästys! Daanista kuuluu hänen hevostensa korskunta, hänen orhiensa hirnunnasta vapisee koko maa. Ja he tulevat ja syövät maan ja kaiken, mikä siinä on, kaupungin ja siinä asuvaiset. Sillä katso, minä lähetän teidän sekaanne käärmeitä, myrkkyliskoja, joihin ei lumous tehoa, ja ne purevat teitä, sanoo Herra.” – Jeremia 8:15-17

Edellisten Jeremian kirjan jakeiden perusteella kirkkoisät kuten Irenaeus (130-202 jKr) ja Hippolytos Roomalainen (170-235 jKr) tulkitsivat, että tuleva maailman johtja eli Antikristus tulee Daanin sukukunnasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että juutalaiset kokonaisuudessaan eivät tulisi pelastukseen, vaan kolmannes heistä tulee lopulta pelastumaan ja ottamaan Messias Jeesuksen vastaan. Juutalaisille tulee olemaan myös seitsemän vuotisen ahdistuksen aikana suuri rooli ja myös daanilaisilla, joiden rooli – tai paremminkin sen puuttuminen – Ilmestyskirjassa on merkittävä.

144000

”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 144,000  joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi… Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.” – Ilmestyskirja 14:1-5

Ilmestyskirja kertoo 144,000 Messias Jeesuksen vastaanottaneista juutalaisesta, jotka tulevat 12 Israelin heimosta: ”Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144,000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista…” (ilm. 7:4) ja näiden jälkeen mainitaan 12 hiemoa, mutta joukosta puuttuu Daan ja Efraim.  Kirjoituksissa juutalaista kansakuntaa ja heimoja tarkoittaville nimille on erityismerkitys. Kun Israelista puhutaan Jaakobina, niin se tarkoittaa uppiniskaista ja uskosta osatonta Israelia eli tämän päivän maallista Israelin valtiota. Efraim ja Manasse taas ovat ei-juutalaisesta egyptiläisestä vaimoista syntyneitä Joosefin lapsia, ja koska Egypti kuvaa jumalatonta maailmaa, niin Efraim ja Manasse kuvaavat seurakuntaa; Efraim uskovaa ja Manasse luopiota. Daan ja Efraim siis puuttuvat listalta, ja syy on se, että Daan on se josta nousee Antikristus, kun taas Efraim on ylöstempauksessa taivaaseen noudettu uskova seurakunta. Daan on nimensä mukaan toimiva tuomarina, joka tuomitsee Israelin.

”Ja yksi Beliarin hengistä toimi kanssani sanoen ’Ota tämä miekka ja tapa sillä Joosef, niin isäsi rakastaa sinua, kun hänet on tapettu’. Tämä on vihan henki, joka neuvoo minua, että niin kuin leopardi tappaa karitsan, niin pitäisi minun tappaa Joosef. Mutta isämme Jaakobin Jumala ei antanut häntä käsiini, että löytäisin hänet yksin, eikä antanut minun tehdä tätä pahuutta, että kaksi heimoa tuhoutuisi Israelissa.” – Daanin testamentti 1:7-9

Apokryfikirjassa 12 patriarkan testamenti, Daan kertoo vihasta ja kuinka se sokeutti hänet niin, että hän halusi tappaa Joosefin, mutta Jumala esti sen ja ja vei Joosefin Egyptiin. Tämä on myös esikuvallista antikristillisen järjestelmän kohdalla. Lopulta tämä kuitenkin koitui siunaukseksi niin Israelille kuin Egyptille – niin juutalaisille kuin maailmallekin. Näin on Daanin roolikin lopulta käyvä siunaukseksi, kun juutalaiset viimeinkin tunnustavat Jeesuksen Messiaakseen ja Hän ei tule takaisin, ennenkuin he huutavat: ”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen” (Matt. 23:39).

”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” – Sakarja 12:10