Ha’Dor Ha’Acharon

Kyseinen heprean kielinen lausahdus tarkoittaa viimeistä tai perimmäistä sukupolvea. Tämä lause esiintyy Kirjoituksissa kuusi kertaa ja kertoo meidän sukupolvellemme kuusi ohjeistusta, sillä Kirjoituksien valossa viimeinen sukupolvi syntyi kun muinainen juutalainen kansa palasi kotimaahansa ja perusti jälleen kahden tuhannen vuoden jälkeen Israelin valtion. Koska suomalaiset käännökset kääntävät virheellisesti heprean kielen sanat ha’dor ha’achron tulevaksi polveksi tai toiseksi polveksi, olen korjannut ne edellä oleviin kohtiin oikeilla sanoilla viimeinen sukupolvi.

dreamstime_s_24078962-700x279

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-43

Israelin tuho ja paluu

israel-wasteland

”Ja viimeinen sukupolvi, teidän lapsenne, jotka nousevat teidän jälkeenne, ja vieras, joka tulee kaukaisesta maasta, kysyvät… :’Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?’… Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, niinkuin nyt on tapahtunut.’ ” – 5. Mooses 29:22-28

Vuonna 70 jKr roomalaiset joukot tuhosivat ensimmäisessä juutalaissodassa juutalaisten temppelin ja kolmannessa juutalaissodassa 135 jKr juutalaiset heitettiin pois maasta. Vaati siis kolme juutalaissotaa, että juutalaisten temppeli tuhoutui, heidät ajettiin pois maastansa ja että nimi Israel pyyhittiin pois kartalta, kun keisari Hadrianus nimesi uudelleen alueen juutalaisten pilkaksi heidän arkkivihollisten filistealaisten mukaan Syyria-Filisteaksi, josta tuli alueelle nimi Palestiina 1800 vuodeksi.

Mooseksen kirjan ennustuksen mukaisesti moni ihmettelekin: ”Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?”, kun he näkivät maan surkeassa kunnossa erityisesti vielä 1800-luvulla. Esimerkiksi Mark Twain käydessään tuolla alueella 1867 kirjoittaa siitä seuraavasti.

”Autioitunut maa minkä maaperä on tarpeeksi rikas, mutta se on annettu kokonaan rikkaruohojen valtaan. Hiljainen, surullinen lakeus. Emme koskaan nähneet yhtään ihmistä koko reitillä. Siellä oli tuskin puuta tai pensasta missään. Jopa oliivipuu ja kaktus, nuo arvottoman maanperän nopeat ystävät, olivat melkein kokonaan jättäneet maan.” – Mark Twain

Alueella ei siis paremmin ollut palestiinalaisia arabejakaan kuin juutalaisia, jos edes puitakaan. Maa oli täysin hylätty.

israel-1948

”Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit. Tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä viimiselle sukupolvelle. Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti.” – Psalmit 48:12-15

Tämä psalmi ylistää Jerusalemia eli Siionia ja Israelia. Merkillisesti voimmekin havaita ensimmäisen kerran lauseen viimeisen sukupolvi (hepr. ha’dor ha’achron) Psalmien kirjassa olevan psalmissa 48. Edesmennyt Kirjoituksien ennustuksien tutkija J.R. Church tulkitsikin psalmien kirjan profetaalliseksi ja huomasi tämän yhtymä kohden vuoden 1948 kanssa, jolloin Israel itsenäistyi.

Niin kuin vaati kolme juutalaissotaa ajaa pois juutalaiset maasta, niin kolmen pakanakansojen sodan eli kolmen maailmansodan kautta juutalaiset palaavat täydellisesti asemaansa Israeliin. Sillä ensimmäinen maailmansota mahdollisti juutalaisen paluumuuton alkamisen 1917, toinen maailmansota 1948 Israelin itsenäistymisen ja kolmas maailmansota tulee vaikuttamaan kolmannen temppelin rakentamisen ja valerauhan syntyyn Lähi-itään.

Muistutuksia viimeiselle sukupolvelle

oldbible

”Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme viimeiselle sukupolvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että viimeinen sukupolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Ja niin ei heistä tulisi, niinkuin heidän isistänsä, kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle.” – Psalmit 78:3-8

Tämän artikkelin tarkoitus on juuri tehdä, kuten edellä oleva Kirjoituksien kohta kehottaa eli kertoa viimeiselle sukupolvelle näistä suurista universumin Luojan teoista ja lupauksien täyttymyksistä.

Tässä mainitaan, että Jaakob on meille se todistus eli juutalainen kansa ja monet kutsuvatkin juutalaista kansaa ja Israelia ajanmerkiksi, josta voimme nähdä missä kohtaan universumin Luojan suunnitelmassa olemme nyt menossa. Edellä mainitun kirjailija Mark Twain onkin kysynyt juutalaisista seuraavasti: ”Kaikki asiat ovat kuolevaisia paitsi juutalainen; kaikki muut voimat katoavat, mutta hän pysyy. Mikä on hänen kuolemattomuutensa salaisuus?”.

Erityisesti tämä kohta käskee panemaan uskalluksen universumin Luojaan ja ottamaan Hänen käskyistään vaarin, jottei viimeisestä sukupolvesta tulisi kapinoitsevia ja niskoittelevaa sukupolvea. Kun katselemme ympäröivää maailmaa ja suurta luopumusta, on yhä tärkeämpää terävöittää luottamusta Häneen ja katsoa Hänen tekojansa. Kaikki on Hänen käsissään ja Hän toimii tänäänkin.

”Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa,  että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset, jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja valtakunnat, palvelemaan Herraa.” – Psalmit 102:15-18

Viidennessä maininnassa viimeisestä sukupolvesta voidaan nähdä armo, hyvyys ja hyvä tahto ihmisiä kohtaan, jota numero 5 kuvaakin Kirjoituksissa. Tässä on lupaus rukouksien täyttymisestä ja Messias Jeesuksen ilmestymisestä kunniassaan pian sen jälkeen, kun Hän (uudelleen) rakentaa Siionin, mikä siis tapahtui vuonna 1948.

Rukouksien täyttymys on se, että kansat kääntyvät Hänen puoleensa ja se tarkoittaa suurta viimeisten päivien herätystä, jota niin monet ovat rukoilleet ja niin kauan odottaneet. Hän on siis vastaava näihin viimeisen sukupolven rukouksiin.

Laulu tulevasta maailman johtajasta

ObamaSatan

”Sillä he ovat avanneet minua vastaan jumalattoman ja petollisen suun, he puhuttelevat minua valheen kielellä… Aseta jumalaton mies häntä vastaan, ja seisokoon syyttäjä (saatana) hänen oikealla puolellansa. Oikeuden edessä hän joutukoon syyhyn, ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi. Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa. Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi ja hänen vaimonsa leskeksi.  Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten, anelkoot kaukana kotinsa raunioilta. Anastakoon koronkiskuri kaiken hänen omansa, ja riistäkööt vieraat hänen vaivannäkönsä. Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta, älköönkä kukaan armahtako hänen orpojansa. Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon, pyyhittäköön heidän nimensä pois viimeisessä sukupolvessa.” – Psalmit 109:2-13

Viimeinen ja kuudes maininta viimeisestä sukupolvesta löytyy psalmista 109, jota kutsutaan myös Antikristuksen (tulevan maailman johtajan) psalmiksi. Numero 6 kuvaakin Kirjoituksissa ihmistä, ihmisten heikkoutta, Saatanan pahuuksia ja syntiä.

Tästä psalmista edesmennyt J.R. Church mainitsee vuonna 1986 ilmestyneessä kirjassaan seuraavaa.

”Daavid näkee kauas tulevaisuuten ja käsittelee sukupolvea, jonka aikana anti-semitismi kukoistaa. Juutalaisviha saavuttaa huippunsa ahdistuksen aikana. Juutalaisia tullaan syyttämään jälleeen kerran epäkohdista, jotka vaivaavat ihmiskuntaa. Kiusaa ajatella että tuleva Antikristus voisi seurata Hitlerin jalanjäljissä.”

Tästä voimme havaita, että tulevalla maailman johtajalla on vaimo ja lapsia sekä hän on kaitsija tai kuten Jaakon käännös ilmaisee: ”…let another take his office” eli hänellä erityinen virkahuone tai virka. Hänen voimansa on hänen oikealla puolellaan oleva syyttäjä eli saatana ja kuten niin monissa muissakin Kirjoituksien kohdissa tulevasta maailman johtajasta (mm. Dan. 7:25, Dan. 11:36 ja Ilm. 13:5), niin tässäkin hänen paras tuntomerkkinsä on hänen pilkkapuheensa.

Tämä tuleva maailman johtaja ei kuitenkaan hallitse kuin lyhyen aikaan ja saa totaalisen vallan vain viimeiseksi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi, mutta Messias Jeesus hallitsee ikuisesti. Sinullekin on mahdollisuus tulla osalliseksi tuosta tulevasta hallintokaudesta.

jesus_rider

”… Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.” – 2. Tessalonikalaiskirje 1:7-8

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s