Rabbi joka löysi Messiaan

Yitzhak Kaduri (1902-2006) oli kuuluisa Mizrahi Haredi rabbi ja kabbalisti joka omisti elämänsä Tooran eli Mooseksen kirjojen tutkimiselle ja juutalaisen kansan puolesta rukoilulle. Hänet tunnettiin myös profeettana Israelissa ja häneltä käytiin kysymyssä apua moniin asioihin. Hän syntyi Bagdad 1902 Turkin imperiumin aikana ja jo nuorena hän pärjäsi hyvin opinnoissaan ja kiinnostui kabbalasta eli juutalaista mystiikasta. Bagdadista hän siirtyi vuonna 1923 toisen maailmansodan jälkeen brittien hallinnoimalle Palestiinan mandaatti alueelle. Ennen kuolemaansa korkeassa iässä hän oli kertonut nähneensä Messiaan kasvot ja kuoltuaan hän jätti viestin, jossa oli viesti Messiaasta. Hänen hautajaisiinsa osallistui arviolta 300,000 ihmistä Israelissa.

Yitzhak_Kaduri

”Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä.” – Job 12:12

Viisaat miehet etsivät ja löytävät Messiaan

Simeon-Christ-Child

”Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun. Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi: ’Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille’.” – Luukas 2:25-32

Jerusalemisssa oli Jeesuksen syntymän aikaan vanha mies Simeon, jonka nimi tarkoittaa hän on kuullut ja jolle Luoja oli Henkensä kautta että hän tulisi näkemään Voidellun eli Messiaan ennen kuolemaansa. Nähtyään Messiaan hän ennusti Hänestä ja Hänen roolistaan Israelia kohtaan. Juuri näin kävi myös rabbi Kadurin kohdalla, joka puhui monesti Messiaasta ja Hänen tulemukseestaan, ja niinpä hänkin viimein näki Messiaan kasvot talvella 2004. Ja kuten Simeon antoi ennustuksen, niin Kadurikin antoi ennustuksen Messiaan tulemuksesta. Ja kuten Simeon pääsi laskettiin rauhaan, niin myös rabbi Kaduri pian tämän ilmestyksen jälkeen laskettiin rauhaan erittäin korkeassa iässä.

Viesti haudan takaa

kadurinote

”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa Pelastusta, sanoo Siionille: ’Sinun Jumalasi on kuningas!'” – Jesaja 52:7

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” – Matteus 1:21

Rabbi kertoi Messiasta, että ”Hän on täällä, hän on joukossamme, mutta hän ei tule ja sano: ’Minä Messias, seuraa minua’. Kabbalistien on löydettävä piilotetut sanat, ja sitten Israelin kansan tulee kysyä Messiasta kuninkaaksi”. Aivan kuten myös Jeesus sanoi, juutalaiset näkevät Messiaan vasta kun kutsuvat Häntä (Matt. 23:39). Messiaan nimi on kreikaksi Iesous Christos ja suomeksi Jeesus Kristus, mutta hepreaksi on hänen nimensä piilossa juuri rabbin kuvaamalla tavalla sanassa Pelastus, joka on hepreaksi Yeshua tai Yehoshua sen pitemmässä muodossaan (vrt. Esra 3:2, Sak. 6:11). Näin se on piilossa esimerkiksi edeltävässä Jesajan kirjan jakeessa sanassa Pelastus. Kuoltuansa tämä rabbi jätti viesti kirjekuoreen, joka tulisi avata vasta vuoden kuluttua hänen kuolemastaan. Viesti oli seuraava.

Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim”
”Hän nostaa kansan ja vahvistaa että Hänen sanansa ja laki pysyvät pystyssä.”

Rabbi salli avata kirjekuoren vasta vuoden kuolemansa jälkeen, koska hän tiesi että juutalaiset eivät voi puhua pahaa kuolleesta, jos siitä on kulunut yksi vuosi. Kun tämän heprean kielisen viestin jokaisesta sanasta otetaan ensimmäiset alkukirjaimet, muodostuu niistä sana Yehoshua joka on Jeesuksen heprean kielinen nimi. Tämä löytö järisytti rabbinista maailmaa ja lopulta juutalaiset rabbit joutuivat kieltämään viestin aitouden, mutta juuri näin rabbi Kaduri itse sanoi Messiaasta: ”Tulevatko kaikki uskomaan Messiaansa välittömästi? Ei, aluksi jotkut meistä uskovat Häneen ja jotkut eivät. Tulee olemaan helpompaa ei-uskonnolliselle ihmisille seurata Messiasta kuin Ortodoksi juutalaisille… Ihmiset tulevat ihmettelemään ja sanovat: ’Mitä, tuoko on Messias?’ Monet ovat tieneet hänen nimensä mutta eivät ole uskoneet että hän on Messias”.

Ennustus Messiaan tulemuksesta

Israeli Ariel Sharon’s ‘vital organs failing’

”Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: ’Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea’. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.” – Habakuk 2:2-3

”Olet tavannut Messiaan. Hän ilmestyi minulle näyssä. Hän on kytkenyt sielunsa tiettyyn henkilöön Israelissa. Minä käytän tämän päivän opettamaan sinua kuinka tunnistaa Messias, sillä Hän ilmestyy pian. Sinun täytyy olla valmis Hänen tulemukselleen. Monet pelottavat asiat tulevat tapahtumaan ennen Hänen tulemustaan… mutta ne tulevat tapahtumaan äkkiä.
Minun on kerrotava sinulle jotakin järkyttävää. Minulla ei ole tarkkaa tietoa antaa sinulle seuraavasta asiasta muuta kuin mitä aion jakaa sinun kanssasi nyt… Messias on paljastanut minulle että Hän ei tuo Itseänsä julki kuin vasta meidän pääministerimme Ariel Sharonin kuoleman jälkeen.”

Vain muutama kuukausi tämän rabbi Kadurin ilmoituksen jälkeen tammikuussa 2006 Ariel Sharon sai aivoverenvuodon ja häntä ehdittiin jo hetken verran pitää kuolleena, mutta hän onkin koomassa ja hänen aivonsa havaittiin 2013 yhä toimivan. Nyt kahdeksan vuoden koomassa olon jälkeen on hänen tilansa huonontunut huomattavasti hänen kärsiessä munuaisongelmista ja lääkärien mukaan voi olla enää kysymys päivistä, kunnes hän kuolee. Rabbi Yitzhak Kaduri kertoi vielä Messiaasta tulemuksesta, että ”kun Hän tulee, Messias pelastaa Jerusalemin vierailta uskonnoilta jotka haluavat hallita (Jerusalemin) kaupunkia. He eivät onnistu sillä he taistelevat toisiansa vastaan”. Kun nyt Arielin Sharonin elämä roikkuu aivan langan varassa ja kesällä aloitettu yhdeksän kuukauden ”raskausaika” rauhansopimukselle alkaa käydä vähiin ja Ariel Sharonin elämä riippu langan varassa, näemme pian toteutuuko Kirjoituksien sana Messiaan tulemuksesta. Oletko sinä valmis kohtamaana Hänet?

new_york_destruction

”Kun ihmiset sanovat: ’Nyt on rauha, turvallisuus’ , silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon… Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut puolestamme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:3-10 (RK, kirj.)

Mainokset

Iran – arjalaisten maa

Kirjoitukset kertovat iranilaisten olevan Seemin pojan Eelamin jälkeläisiä, toisin kuin arabit ja juutalaiset, jotka ovat Seemin pojan Arfaksadin jälkeläisiä. Eelamilaiset asettuivat nykyisen Iranin luoteisosiin ja heidän pääkaupungiksi muodostui Susa. Nykyinen Iran sijoíttuu muinaisien Eelamin ja Persian alueelle ja alue tunnettiinkin vielä vuoteen 1935 asti Persiana. 1930-luvun alussa liittouneet natseja vastustavat voimat alkoivat huolestua Persian kehityksistä, sillä šaahi (eli kuningas) Rezā Shāh Pahlavi oli niin vaikuttunut natsi-Saksan modernista valtiosta ja talous, että he sitoivat erittäin läheiset suhteet. Maassa olikin tuolloin satoja saksalaisia insinöörejä monella alalla, mm. rakentamassa teitä, rautateitä ja siltoja. Yhteistyö kasvoikin vahvasti ja 1940-alussa puolet valtion ulkomaankaupasta tapahtui Saksan kanssa. 1935 šaahi nimesi valtionsa uudestaan Iraniksi, joka persiaksi tarkoittaa arjalaisten maata ja viittaa mytologiseen arjalaisten maahan Airyanem Vaejahiin.

Elam_Bushehr-Nuclear-Plant

”Mutta aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra.” – Jeremia 49:39

Voimakas Persian henkivalta

angel_sword

Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.” – Daniel 10:13

Kirjoítuksista voimme ymmärtää, että jokaisella maalla on takanaan oma enkeliruhtinas, kuten Israelia suojelee itse arkkienkeli Mikael. Tällaisen suuren maata suojelevan ja sen puolesta taistelevan enkelin näkikin neljä autokuntaa Suomessa 2011 vuoden alussa. Todelliset taistelut käydään siis näkymättömässä maailmassa ja niiden tulos heijastuu näkyväiseen maailmaan.

Persialla kerrotaan olevan takanaan erittäin voimakas enkeliruhtinas, jonka vain arkkienkeli Mikael pystyi kukistamaan. Sillä profeetta Danielin lähetetty enkeli, jota Persian enkeliruhtinas vastusti, oli todennäköisesti enkeli Gabriel. Muinainen Persian valtakunta onkin ollut läpi historian erittäin vaikutusvaltainen ja voimakas. Persialla, tai nykypäivän Iranilla, onkin Kirjoítuksien ennustamissa tulevaisuuden tapahtumissa erittäin merkittävä rooli.

Iranin tuleva tuho

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

”Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä.” – Job 12:12

Ennen vuotta 1310 Yalkut Shimoniin kirjattu ennustus rabbi Yitzhak kertoo Persian kuninkaan eli Iranin johdon uhittelusta arabeja vastaan. Juuri nyt tilanne on tällainen, sillä Iranin johdolla shiia muslimit uhkailevat ja taistelevat vastaan arabian sunni muslimeita.

Rabbin ennustuksen mukaan tätä seuraa suuri tuho ja Messias Kuninkaan ilmestyminen.

”Rabbi Yitzhack sanoo: ’Vuonna jona Messias Kuningas ilmestyy, kaikki maailman valtiot provosoivat toisiansa. Persian kuningas provosoi Arabi kuningasta ja Arabi kuningas kääntyy Aramin puoleen. Ja Persian kuningas menee takaisin ja tuhoa koko maailman. Ja kaikki maailman valtiot ovat pakokauhun ja ahdingon vallassa ja he putoavat kasvoillensa ja ovat tuskissaan kuin synnyttävä nainen, ja Israel on pakokauhun ja ahdingon vallassa ja kyselee ’Mihin me menemme? Mihin me menemme?’, ja Hän sanoo heille ’poikana, älkää peljätkö; kaikki mitä olen tehnyt, olen tehnyt vain teitä varten. Miksi olette peloissanne? Älkää peljätkö, teidän pelastuksenne aika on tullut, ja viimeinen pelastus ei ole niin kuin ensimmäinen, koska ensimmäistä pelastusta seurasi suru ja orjuus muiden kuningaskuntien alla, mutta viimeistä pelastusta ei seuraa suru tai orjuus muiden kuningaskuntien alle’.”

Aikaisemmassa artikkelissa tulevasta Lähi-idän sodasta käsiteltiin 3000 vuotta vanhaa psalmi 83 ennustusta, jossa Israel sotii ympäröiviä valtiota vastaan. Vaikka kyseisessä ennustuksessa ei suoraan mainita tätä valtiota, niin Iran on rahoittaja Syyrian al-Assadille, Libanonin Hezbollahille ja Gazan kaistaleen Hamasille, jotka tullaan tuhoamaan kyseisessä sodassa.

Israelin hyökkääjien sanat psalmissa 83, ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.” (Ps. 83:4), ovatkin kuin suoraan Iranin johdon suusta.

iran-nuclear-facilities

”Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä (1) murran Eelamin jousen, heidän väkevyytensä parhaimmat. Ja minä tuotan Eelamia vastaan neljä tuulta taivaan neljältä ääreltä ja (2) hajotan heidät kaikkiin näihin tuuliin; eikä ole oleva kansaa, johon ei tulisi Eelamin karkoitettuja. Ja minä saatan Eelamin kauhistumaan (3) vihollistensa edessä, niiden edessä, jotka etsivät heidän henkeänsä, ja minä annan onnettomuuden kohdata heitä, vihani hehkun, sanoo Herra, ja minä lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan. Ja minä (4) asetan valtaistuimeni Eelamiin ja (5) hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat, sanoo Herra. Mutta (6) aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra.” – Jeremia 49:35-39

Suurin osa Iranin ydinvoima kehityksestä tapahtuu muinaisen Eelamin alueella luoteis-Iranissa, jolloin on todennäköistä että Kirjoituksien ennustus Eelamin tuhosta koskee hyökkäystä Iranin ydinvoimaloita kohtaan. Tästä profeetta Jeremian ennustuksesta voidaan poimia monia merkittäviä asioita:

  1. Eelamin jousi murretaan ja huomio kiinnitetään tähän asiaan sanalla ”katso”. Tämä jousi on hyvä kuvaus ydinaseiden laukaisujärjestelmistä, joita Iran kehittelee. Ja Iranin ensimmäinen lähes valmis ydinreaktori sijaitsee aivan Eelamin alueen keskellä Bushehrissä, jossa vuonna 2013 tapahtuikin kuin varoituksena suuri maanjäristys.
  2. Ydinaseiden tuhoutumisen seurauksena iranilaiset  joutuvat lähtemään alueelta pakolaisina pois.
  3. Maininta Eelamin useista vihollisista kertoo hyvin sen nykyisestä tilanteessa, jossa useat maat ovat kääntyneet sitä vastaan asettaen mm. sanktioita.
  4. Iraniin luvataan tulevan hengellinen herätyksen ja nyt siellä on niin suuri herätys, että Teheranissakin tulee tuhansia ihmisiä uskoon Messias Jeesukseen joka viikko ja siellä on jo menossa Lähi-idän suurimpia herätys.
  5. Erityisesti universumin Luoja itse haluaa hävittää Iranin kuninkaan ja ruhtinaat eli korkeimman johdon. Iran olikin edistyksellinen ja sivistysnyt valtio, kunnes vuonna 1979 ajatolla Ruhollah Khomeini otti Iranissa vallan ja siitä tuli radikaali islamistinen valtio.
  6. Iranilaisten kohtalo tulee kuitenkin kääntymää aikojen lopulla, joka kuvaa profeetta Hesekielin kirjan luvun 38. ennustusta kolmannesta maailmansodasta, josta artikkelin lopussa lisää.

Rooli kolmannessa maailman sodassa

Third_World_War

”Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.” – Hesekiel 38:16

Yksi Kirjoituksien kaikista puhutuin ja tutkituin ennustus on Googin sota Hesekielin kirjan luvuissa 38 ja 39, joka kertoo tulevasta suuresta hyökkäyksestä Israelia vastaan. Tämä kolmas maailman sodasta kertovat sota käsitellään toisessa artikkelissa tarkemmin, mutta tässä katsaus Iranin rooliin kyseisessä sodassa.

Hesekielin ennustuksessa joukkoa johtaa Roosin ruhtinas Goog eli nykyinen Venäjä, mutta se ei kuitenkaan toimi yksin, vaan mm. ”Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.” (Hes. 38:5-6). Iran (Persia) on Venäjän ensimmäinen mainittu liittolainen ja Iran onkin liittounut muiden mainittujen valtioiden kanssa kuten pohjois-afrikan muslimi valtioiden kanssa.

Iranin liittoutuminen Venäjän ja hyökkääminen Israeliin sen rinnalla tulee olemaan katkeraa kostoa siitä, että se ensin kärsii raskaan tappion Israelin hyökätessä sen ”jousta” vastaan. Kuitenkin, tälläkin kertaa iranilaiset tulevat kärsimään tappion ja heidän joukkonsa tuhoutuvat Israelin vuorille.

”Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat: minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi.” – Hesekiel 39:4