Neljäs valtakunta ja kyborgi-armeija

Muinaiset Kirjoitukset kertovat, että neljäs valtakunta tulee hallitsemaan koko maailmaa ja sen voimana on kyborgien-armeija, jotka hyökkäävät niiden kimppuun, joilla ei ole universumin Luojan sinettiä. Mitä ovat nämä kyborgit ovat ja mikä on heidän tehtävänsä?

Transhumanism

”Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.” – Ilmestyskirja 9:6

Neljäs valtakunta

daniel_statue

”Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.” – Daniel 2:32-33

Profeetta Daniel (n. 600 eKr) sai tehtäväkseen selittää kuningas Nebukadnessarille, että mitä unta hän oli nähnyt ja mitä se tarkoitti. Tässä näyssä näytettiin neljä valtakuntaa, jotka tulisivat hallitsemaan maailmaa. Nämä olivat Nebukadnessarn oma Babylonin valtakunta (kulta), Meedo-Persian valtakunta (hopea), Kreikan valtakunta (vaski), Rooman valtakunta (rauta) ja uudistunut Rooman valtakunta (rauta ja savi). Viimeinen ja neljäs valtakunta on siis kaksivaiheinen ja kaksiosainen.

Valtakuntia kuvaavat materiaalit myös kirjaimellisesti kuvaavat valtakuntia, niin että babylonialaisilla korkea-arvoisilla sotilailla oli paljon kulta koristeita, persialaiset taas laittoivat esimerkiksi satuloihinsa hopeata, kreikkalaiset käyttivät vaskisia aseita ja haarniskoita, ja roomalaiset olivat tunnettuja rautaisista aseistaan ja haarniskoistaan. Mutta uudistunut Rooman valtakunta, joka tulee olemaan 10-osainen kuin 10 varvasta, rakentuu raudasta ja savesta?

”Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki… Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.” – Daniel 2:40-43

Neljännen valtakunnan kuvataan olevan savea, tarkemmin ”savenvalajan savea” (jae 41) ja rautaa. Ihmiset asuvat savimajoissa (Job 4:19), jolloin savi kuvaa ihmisruumista. Savi ja rauta yhdessä kuvaavat siis kyborgia, joka tarkoittaa biologista eliötä missä yhdistyy kybernetiikka ja elävä organismi. Kybernetiikan määrittelikin Norbert Wiener vuonna 1948, kun Israel itsenäistyi ja viimeinen sukupolvi syntyi. Tässä viitataan myös hämäristi ne-sanalla joihinkin, jotka yhdistyvät toisiinsa ihmissiemenellä, joka on viittaus siihen että nämä ovat demonisia olentoja. Nämä Kyborgit tulevat siis olevan tunnusmerkki viimeiselle uudistuneelle Rooman valtakunnalle ja jonka mahdollisti Danielin ennustama tiedon lisääntyminen viimeisinä päivinä (Dan. 12:4).

Super-sotilaiden salaisuus

uruk-hai

”Minä olen antanut käskyn vihkiytyneilleni ja kutsunut urhoni vihani työhön, ylvääni, riemuitsevaiseni. Kuule, vuorilla käy kuin paljon väen pauhina; kuule valtakuntain, kokoontuneitten kansojen kohinaa: Herra Sebaot katsastaa sotajoukkoansa. He tulevat kaukaisesta maasta, taivaan ääristä, Herra ja hänen vihansa aseet, hävittämään kaiken maan. Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta. Sentähden herpoavat kaikki kädet, ja kaikki ihmissydämet raukeavat. He peljästyvät, kivut ja tuskat valtaavat heidät, he vääntelehtivät kuin synnyttäjä, tuijottavat toisiinsa tyrmistyneinä, kasvot tulenkarvaisina.” – Jesaja 13:3-8

Monelle on tuttu natsi-Saksan Adolf Hitlerin rotuhygienia eli eugeniikka, mutta hän kehitteli myös yli-ihmistä Übermenschiä, jonka ajatuksen oli kehittänyt ateisti filosofi Friedrich Nietzsche. Niin ikään toinen diktaattori Josef Stalin kehitteli Ilya Ivanovin johdolla ihmis-apina. Ajatus supersotilaista on siis elänyt jo jonkin aikaan.

Daniel edellä mainitsi, että saven (lihan) ja raudan lisäksi ”ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä” (Dan. 2:43). Tämä viittaa siihen, että kyseessä on myös geenimuuntelu, jonka avulla mahdollistetaan näiden kyborgien toteutus, eli juuri se mitä Hitler ja Stalin pyrkivät tekemään.

Heprealainen alkuteksti käyttää niistä nimeä Gibborim, jonka kreikkalainen Septuaginta käännös kääntää sanalla jättiläinen, viitaten ei-ihmisiin ja demonisiin entiteetteihin.

”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.” – Ilmestyskirja 13:15

Niin kuin ihminen on luotu universumin Luojan kuvaksi, niin nämä demoniset kyborgit ovat rakennettu pedon kuvaksi.

Näin viimeisinä päivinä universumin Luoja kääntää ihmisten ylimielisen geenimuuntelun heitä itseänsä vastaan, niin että lopulta ne nähdessään ”herpoavat kaikki kädet, ja kaikki ihmissydämet raukeavat”.

Kyborgit tulevat

cyborg-horses

”Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä: … Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat. Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut. Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat. Ne juoksevat kuin sankarit, kuin soturit ne nousevat muurille. Jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei mutkittele polullansa. Toinen ei sysi toistansa: jokainen kulkee omaa suuntaansa. Heittoaseitten välitse ne syöksyvät pysähtymättä. He eivät haavoitu. Kaupunkiin ne hyökkäävät, ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas.” – Joel 2:1-9 (K. Syvännön mukaan)

”Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot; ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet…” – Ilmestyskirja 9:3-10

Kirjoitukset kertovat tämän viimeisen valtakunnan lopulla nousevasta armeijasta, joka tulee toimimaan universumin Luojan piiskana jumalattomalle maailmalle. Hämmästyttävällä tavalla Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio DARPAn LS3-robotit näyttävät juuri Kirjoitukset kuvaamilta hevosilta, vaikkakin ne ovat vielä prototyyppejä. Näitä kutsutaan myös nimellä drone, joka tarkoittaa kuhnuria ja se sopii niin ikään kuvaukseen ”heinäsirkoista”. Suomen Kuvalehti kirjoittaa näistä roboteista seuraavasti:

”Jalkajousi on epäreilu ja moraaliton sodankäynnin väline. Sillä kun pystyy vahingoittamaan vihollista kaukaa ja yllättäen.  Näin ajattelivat monet, kun asetta alettiin käyttää Euroopassa.

Nyt teknologisesti edistyneimmät armeijat kehittävät robottiaseita, jotka voidaan ohjelmoida tappamaan vihollisia ilman ihmisen ohjausta. Yhdysvaltain ja Britannian puolustusvoimat pitävät mahdollisena, että täysin autonomiset asejärjestelmät olisivat käytössä seuraavalla vuosikymmenellä… Autonomiset asejärjestelmät saattaisivat siten oppia jopa soveltamaan humanitaarista lakia ihmistä paremmin. Voisiko myös olla mahdollista, että tekoäly muodostaisi oman tietoisuutensa ja alkaisi taistella omilla aseillaan ihmiskuntaa vastaan?

Satoja vuosia sitten jalkajousi hyväksyttiin osaksi sodankäyntiä. Niin käy myös tappajaroboteille.”

Käsitellessään Kirjoituksien joitakin käännösvirheitä vuonna 1983, edesmennyt Kaarlo Syväntö toteaa tästä armeijasta: ”tässä on osa Herran vihan päivän kuvauksesta. Kun tutkitaan kohtaa tarkasti, käy siitä selville, että taisteluissa käytetään koneihmisiä, robotteja”. Ja sitten hän huomauttaa, että suomalaisesta käännöksestä on jäänyt pois tärkeät sanat: ”he eivät haavoitu”. Tämä armeija on siis kuolematon.

Vuonna 95 jKr Johannekselle näytettiin Patmos-saarella näyssään sama armeija, jotka eivät haavoita kuitenkaan universumin Luojan sinetillä varustettuja ahdistuksen ajan uskovia, vaan ainoastaan jumalattomia ihmisiä ja ne toimivat yhteensä viisi kuukautta.

Vasta nyt meidän päivinä voidaan tämäkin ennustus ottaa kirjaimellisesti.

 

Mutta kaikista vahvin armeija tulee vasta tämän armeijan jälkeen. Se on Messias Jeesuksen johtama ja hänen sotilaitaan ovat uudessa loistavassa kuolemattomassa ruumiissa olevat Hänen seuraajansa. Aivan pian Hän hakee nämä omansa valmistettavaksi sotaan Messiaan päivänä. Haluatko sinä rekrytoitua tähän armeijaan?

second_coming

”Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa… Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.” – Ilmestyskirja 19:11-14

Mitar Tarabic – Serbian profeetta

Mitar Tarabic (1829-1899) oli lukutaidoton maanviljelijä pienestä serbialaisesta Kremnan kylästä. Hän oli uskonnollinen henkilö ja hänen kummisetänsä oli paikallinen ortodoksi pappi, jolle hän kertoi tulevaisuuden näyistään. Hänen kummisetänsä Zaharije Zaharich (1836-1918) kirjoitti nämä näyt pieneen muistikirjaan, joka vaurioitui myöhemmin tulipalossa. Monet hänen ennustuksistaan koski 1900-luvun Serbia, mutta monet myös koko maailmaa.

01-tarabic

”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.” – Ilmestyskirja 1:19

Ensimmäinen ja toinen maailmansota

Vojska_Ada_Ciganlija

Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.” – Daniel 7:4

”Pian tämän sodan jälkeen, toinen sota tulee alkamaan… suuri sota missä tulee vuotamaan paljon verta. Jos tuo veri olisi joki, suuri 300 kiloinen kivi pyörisi sen virrassa helposti. Mahtava armeijaa ylittää joen, kolme kertaa suurempi kuin meidän (Serbian), hyökkää meitä vastaa… He tuhoavat kaiken tieltänsä. He tunkeutuvat syvälle meidän maahamme… Kovat ajat tulevat meille… Meidän armeijamme tulee melkein luovuttamaan, mutta sitten yhtäkkiä älykäs mies mustan orin selässä tulee ottamaan johdon ja huutamaan: ’Eteenpäin voittoon, my kansansi! Eteenpäin Serbian veljet!’ Armeijamme kumpuaa elämään. Sen taistelutahto herää ja vihollinen ajetaan joen ylitse… Sitten vielä suurempi armeijaa tulee pohjoisesta ja ajaa ylitsemme. Maamme tulee tuhoutumaan. Me kuolemme nälkään ja sairauteen suurissa määrin. Kolme vuotta Serbia tulee elämään täydessä pimeydessä. Tuona aikana meidän haavoitettu armeija on ulkomailla. He tulevat olemaan paikassa meren ympäröimänä, ja heitä ruokkii ja huolehtii ystävät merien takaa. Sitten kun heidän haavansa ovat parantuneet, he tulevat takaisin kotiin laivoilla. He vapauttavat Serbian ja kaikki alueet missä veljemme asuvat.”

1914 Itävalta-Unkari valtakunta aloitti sodan Serbiaa vastaan, sen jälkeen kun Serbian nationalisti Gavrilo Princip tappaa itävaltaltalaisen prinssi Ferdinandin Sarajevossa. Tämä alueellinen sota kehittyy pian ensimmäiseksi maailmansodaksi. Alussa, Itävalta valtaa pohjois- ja keski- Serbian helposti, mutta kun kenraali Alexander Mishich ottaa komennon, innoittunut Serbian armeija työntää itävaltalaiset takaisin Drina-joen ylitse. Pian sen jälkeen, sakalaiset hyökkäävät pohjoisesta ja Serbian armeija on pakotettu vetäytymään Albanian läpi Kreikan Kerkiran saarelle. Siellä he kokoontuvat, ja täysin palauduttuaan seilaavat Salonikaan, missä he muodostavat uuden linjan muiden liittoutuneiden armeijoiden kanssa. Raskaiden taisteluiden jälkeen Serbia on viimein vapaa ja yhdistynyt muiden etelä slaavilaisten kansojen (Kroatia ja Slovenia) kanssa. Saksalaismiehityksen aikana suuri joukko ihmisiä Serbiassa kuolee nälkään ja sairauksiin.

soviet_union_stalin

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

”Aluksi Venäjä ei sodi, mutta kun heitä vastaan hyökkää paha armeija, he taistelevat vastaan. Tulee olemaan punainen Tsaari Venäjän valtaistuimella. Sitten, miehet joilla on tähdet otsallaan ilmestyvät… Venäjä liittoutuu muiden suurien valtakuntien kanssa merten takana, ja he tulevat polttamaan alas kieron epä-ristin ja vapauttavat kaikki Euroopan orjuudet kansat. Mies jolla on siniset silmät ja tähti otsallaan, rikkoo pitkäkestoisen rakkauden meidän ortodoksi kristittyjen venäläisten veljien kanssa. Hän ei tule olemaan hyvillään heille siitä tosiasta, että hän istui meidän valtaistuimellamme, koska he pistivät hänet sinne alkujaan. Suuri viha purkautuu meidän ja venäläisten välille. Veri tulee vuotamaan kansamme keskellämme. Nämä haavat parantuisivat nopeasti ja me voisimme jälleen olla ystäviä venäläisten kanssa, mutta emme koskaan vilpittömästi, vain muodollisesti, teeskennellen muiden takia ymmärtämättä kuinka huijasimme ja valehtelimme toisillemme.”

1941 tultuaan natsi-Saksan hyökkäämäksi, Venäjä alkaa sotimaan johtajanaan kommunisti ”punainen Tsaari” Stalin. Yugoslaaviassa kommunisti puolueen johtaja Josip Broz Tito, mies jolla on siniset silmät ja punainen tähti lakissaan, aloittaa vastarinta liikkeen saksalaisia ja italialaisia vastaan, kuten myös Serbian ja Kroatian ääri-nationalisteja vastaan, jotka teurastavat toisiansa. 1945 Yugoslaavia on vapautettu ja kommunisti Yugoslaavia muodostuu. Liittoutuneet vapauttavat Euroopan ja natsien hakaristi on murskattu, ja toinen maailmansota on ohi. 1954 Stalinin kuoltua poliittiset ja taloudelliset suhteet Venäjän kanssa muodostetaan uudelleen, mutta eivät koskaan ”vilpittömästi”.

Rauhan aikakausi

un_isaiah

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukkaan evankeliumi 21:9

”Suuren sodan jälkeen sota tulee vallitsemaan ympäri maailmaa. Monia uusia valtiota ilmestyy… mustia, valkoisia, punaisia ja keltaisi. Kansainvälinen tuomioistuin muodostuu, joka ei salli maiden taistella keskenään. Tämä tuomioistuin tulee olemaan kaikkien kuninkaiden yläpuolella. Missä sota alkaa, tuomioistuin tuomitsee oikeudenmukaisesti, yrittäin muuttaa vihan ja teurastuksen rakkaudeksi ja rauhaksi. Onnekkaat jotka elävät nähdäkseen nämä ajat tulevat oelmaan enemmän kuin onnellisia.

Vähän ajan kuluttua jotkut suuret kuninkaat, kuten myös pienet, aloittavat teeskentelemään kunnioituksessaan tuomioistuinta kohtaan, samalla tehden mitä haluavat… Monia pieniä sotia alkaa tämän takia… tuhannet ja tuhannet tulevat kuolemaan, mutta ei tule isoja sotia. Tulee olemaan muutamia sotia Israelin valtakunnan ympärillä, mutta enemmin tai myöhemmin rauha tulee jopa sinne. Näissä sodissa veli taistelee veljeä vastaan; sitten he tekevät rauhan ja suutelevat toisiansa, mutta heidän vihansa säilyy… Kaikki nämä pienet sodat aloittaa suuret valtakunnat, heidän pahuutensa ja ilkeytensä takia; nuo jotka taistelevat ja teurastavat toisiansa tekevät sen heidän sokean tyhmyytensä takia.”

Monet valtiot itsenäistyivät ja muodostuivat tämän ennustuksen mukaisesti toisen maailmansodan jälkeen, kuten Israelin valtion 1948. Tuolloin alkoi lopun ajat ja samalla pitkä rauhan aika, jolloin on ollut vain pieniä sotia. Ja vain kuten tässä mainitaan, niin pienien sotien takana ovat olleet suurvallat kuten USA, Venäjä ja Kiina.

feast

”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle…  Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat.” – Luukkaan evankeliumi 17:26-28

”Meidän maassamme, rauhan ja vaurauden aika tulee kestämään pitkän ajan. Monet sukupolvet tulevat syntymään elääkseen ja kuollaakseen rauhassa, tietäen sodista vain viisaista kirjoísta, sanoista ja erilaisista oudoista laitteista. Meidän valtakuntamme tulee olemaan vahva, hyvin pidetty ja kaikkien arvostama. Ihmiset tulevat syömään vain valkoista leipää, ja koko nisua vain kun he haluavat. Kaikki tulevat ratsastamaan ympäriinsä kärryillä ilman härkiä. Ihmiset tulevat matkustamaan taivaalla, katsoen alas meidän maatamme niin kuin kaksinkertaiselle Tara vuorelle… 

Serbia menestyy parhaiten, kun mies jolla on siniset silmät ja on valkoisen hevon selässä hallitsee, joka tulee Serbiaan tuoden jonkinlaisen uuden uskonnon. Hän tulee nousemaan valtaistuimellemme, ja hän tulee olemaan vahva ja hyväkuntoinen, eläen pitkän elämän lähelle sataa vuotta. Hän tulee pitämään paljon metsästämisestä, ja yhdellä kertaa metsästäessä hän tulee putoamaan valkoisen hevosensa selästä ja näin menettämään jalkansa. Tästä haavastaan hän tulee kuolemaan, eikä hänen suuresta iästään.”

Autot ja lentokoneet todellakin ovat tulleet, kuten myös Kirjoitukset sen ennusti (autot Nah. 2:4, lentokoneet Jes. 60:8). Tässä mainitut oudot laitteet ovat radio, tv ja tietkone, mitä tuolloin 1800-luvun lopulla ei vielä ollut. Yltäkylläisyys on tullut ja ihmiset todellakin voivat valita leipänsä sellaisenaan, kuin sen haluavat. Tässä mainittu sinisilmäinen mies valkoisen hevosen selässä on edellä mainittu Tito, joka toi ”uuden uskonnon” kommunismin. Valkoinen hevonen kuvaa voittajaa ja sitä hän hallitsikin Yugoslaavia kuolemaansa saakka 1981, joka ei tapahtunut metsästyksessä (vaikka hän siitä ja ratsastuksesta pitikin), mutta hän menetti jalkansa diabetekseen ja kuoli myös siihen.

Luopumus ja ihmisjärjen tuotokset

tech-labtop

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

”Kun maailma alkaa elää rauhassa ja yltäkylläisyydessä toisen suuren sodan jälkeen, kaikki tuo on vain katkeraa harhaa, koska monet unohtavat Jumalan, ja he palvovat vain heidän omaa ihmisjärkeänsä… Mitä on ihmisen järki verrattuna Jumalan tahtoon ja tietoon? Ei edes yhtä pisaraa valtameressä.

Ihmiset rakentavat laatikon ja sisällä on joku vekotin kuvilla, mutta he eivät kykene keskustelemaan minun jo silloin kuolleen kanssa, vaikkakin tämä kuva vekotin tulee olemaan yhtä lähellä tätä toistaa mailmaa kuin hiuksen ovat lähellä toisiaan päänahassa. Tämän kuva vekottimen avulla ihminen kykenee näkemään kaiken mitä tapahtuu ympäri maailmaa.

Ihmiset tulevat poramaan syviä kaivoja maahan ja kaivamaan ulos kultaa, mikä antaa heille valon, vauhdin ja voiman, ja maa tulee vuotamaan surun kyyneleitä, koska on paljon enemmän kultaa ja valoa sen pinnalla mitä sen sisällä. Maa tulee kärsimään näiden avointen haavojen tähden. Sen sijaan että työskentelisivät pelloilla, ihmiset kaivavat joka puolella, oikeista ja vääristä paikoista, mutta todellinen voima tulee olemaan heidän ympärillään, joka pystymättä kertomaan heille sanoo: ’Tulkaa, ottakaa minut, ettekö näe että minä olen täällä, kaikkialla ympärillänne’. Vasta monen kesän jälkeen, ihmiset muistavat tämän oikean voiman, ja sitten he ymmärtävät kuinka tyhmää oli kaivaa kaikkia noita reikiä. Tämä voimaa tulee olemaan myös esillä ihmisille, mutta menee kauan ennen kuin he löytävät ja käyttävät sitä.”

Elämme nyt tätä aikaa, kun ihmiset luopuvat uskosta pois (Matt. 24:12, 1. Tim. 4:1) ja tieto lisääntyy (Dan. 12:4, 2. Tim. 3:7) kiihtyvällä vauhdilla. Latinan kielisessä Vulgatassa tieto sana onkin scientia, josta saamme tiedettä tarkoittavan Englannin kielisen sanan science. Kuvaus globaalista kommunikaatiosta on toteunut nyt sateellitti yhteyden ja Internetin kautta, niin että voimme nähdä suoria lähetyksiä ympärimaailmaa ja jopa soittaa videopuheluita toiselle puolelle maailmaa, laitteella joka menee taskuumme helposti. Maasta porattava kulta tässä kuvaa öljyä, jota kuvataankin mustaksi kullaksi. Tässä kuvattu uusi energia muoto on vielä tulematta, joka tulee korvaamaan öljyn. Se voisi olla esimerkiksi jo Nikolai Teslan aikanaan kehittämä vapaaenergia.

brain-synapses

”Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltinraudalla.” – 1 kirje Timoteukselle 4:1-2 (RK)

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-7

”Niinpä ihminen tulee elämään pitkään, pitkän ajan, tuntematta itseänsä. Tulee olemaan monia oppineita, jotka ajattelevat kirjojensa kautta että he tietävät ja voivat tehdä kaiken. He tulevat olemaan suurena esteenä tälle tajuamiselle, mutta kun ihmiset saavat tämän tiedon, sitten ihmiset näkevät minkälainen harhakuvitelma se oli kun he kuuntelievat heidän oppineitaan. Kun tämä tapahtuu, ihmiset tulevat olemaan pahoillaan että he eivät löytäneet sitä aikaisemmin, koska tämä tieto on niin yksinkertaista.

Ihmiset tulevat tekemään monia tyhmiä asioita, ajatellen että he tietävät ja voivat tehdä kaikkea, tieämättä mitään. Viisaat miehet ilmestyvät itämaista ja heidän viisautensa tulee ylittämään kaikki meret ja esteet, mutta ihmiset eivät tähän viisauteen pitkää aikaa, ja tämä todellinen totuus tullaan julistamaan valheeksi.

Heidän sielujansa ei hallitse Paholainen, vaan joku paljon pahempi. He tulevat uskomaan että heidän harhansa on oikea totuus, vaikka heidän päässään ei tule olemaan mitään totuutta. Täällä kotona se tulee olemaan sama kuin kaikkialla maailmassa. Ihmiset alkavat vihamaan puhdasta ilmaa ja tätä jumalaista raikkautta ja kaikkea jumalaista kauneutta ja tulevat piiloutumaan maalliseen asemaan. Kukaan ei tule pakottamaan heitä siihen, vaan he tekevät sen omasta vapaasta tahdostaan. Täällä Kremnassa monista pelloista tulee niittyjä, ja monet kodit jäävät hyljätyksi, mutta sitten nuo jotka lähtivät tulevat takaisin parantamaan itsensä hengittämällä raikasta ilmaa. Serbiassa ei tulla erottamaan miestä naisesta. Kaikki tulevat pukeutumaan samalla tavalla. Tämä kurjuus tulee meille ulkomailta, mutta se tulee pysymään meillä pisimpään. Sulhanen tulee ottamaan morsiamen, mutta kukaan ei tiedä kuka on kuka. Ihmiset tulevat eksymään ja enemmän ja enemmän tunnottomaksi päivä päivältä. Ihmisiä tulee syntymään tietämättä kuka heidän iso-isänsä ja iso-iso-isänsä oli. Ihmiset tulevat ajattelemaan tietävänsä kaiken, mutta eivät tiedä mitään.”

Aivan kuten Kirjoitukset kertovat viimeisten päivien ihmisistä, niin myös tämä profeetta näki kuinka he tulevat jatkuvasti ottamaan opetusta ja opiskelemaan, löytämättä kuitenkaan totuutta. Kirjoitukset myös kertovat, että lopun aikana ihmiset ovat turmelleet maan (Ilm. 11:18) ja että ”tieto paisuttaa” (1. Kor. 8:1), jonka voi havaita aikamme ylimielisissä oppineissa.

Universumin Luojaa etsimässä

mars-mönkijä

”Vaikka he taivaaseen nousisivat, sieltäkin minä syöksen heidät alas.” – Aamos 9:2

”Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka ja vaikka sen sija olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra.” – Obadja 1:4

”Koko maailma tulee ruttoiseksi oudosta taudista ja kukaan ei löydä hoitokeinoa; kaikki sanovat että tiedän, tiedän, koska olen oppinut ja älykäs, mutta kukaan ei tiedä mitään. Ihmiset tulevat miettimään ja miettimään, mutta he eivät löydä oikeaa hoitokoeinoa, joka on Jumalan apu, kaikkialla heidän ympärillä ja heissä.

Ihminen tulee matkustamaan toisiin maailmoihin löytääkseen elottomia aavikkoja sieltä, ja silti, Jumala antaa anteeksi hänelle, vaikka hän ajattelee että hän tietää paremmin kuin Jumala itse. Siellä, paitsi ikuisessa Jumalan rauhassa, hän ei näe mitään, mutta hän aistii sydämellänsä ja sielullansa kaiken Jumalan kauneuden ja voiman. Ihmiset tulevat ajamaan laitteilla kuussa ja tähdissä. He tulevat etsimään elämää, mutta samanlaista elämää kuin me he eivät tule löytämään. Se tulee olemaan siellä, mutta he eivät tule ymmärtämään sitä ja näkemään että se on elämää.

Joka menee sinne, Jumala antaa anteeksi hänelle, ettei usko Jumalaan kuten se on sopivaa kunnialliselle ja kelvolliselle henkilölle. Kun hän tulee takaisin hän sanoo: ’Oi, te ihmiset, kuka mainitse Jumalan nimen epäillen, menkää sinne missä minä olin, niin näette mikä on Jumalan mieli ja voima’.”

Ei ole sattuma, että ensimmäisen Apollo-kuumoduulin nimi oli Eagle (suom. kotka) ja astronauttien ensimmäiset sanat Kuussa olivat: ”Kotka on laskeutunut!” sekä tietenkin Yhdysvaltalaisille astronauteilla oli symbolina Yhdysvaltojen kotka, koska juuri näin Obadja sanoo kirjassaan kotkan pyrkivän tähtiin. Olemme myös nyt saaneet lukea kuinka ihminen on matkustanut Marssiin ja kuvatulla tavalla etsimään elämää, mutta aivan kuten ennustus sanoi, niin sieltä löytyi vain aavikkoa. Ja aivan kuten tässä yli 100 vuotta vanhassa ennustuksessa sanottiin, niin ihmiset ovat ajaneet kuussa ja nyt Marssissakin, kun Curiosity-mönkijä on laskeutunut sinne ja ottanut sieltä kuvia. Kuvaus ateismista on myös hämmästyttävä, sillä vielä 100 vuotta sitten se ei ollut kovinkaan yleistä, mutta kuitenkin monet avaruudessa ja kuussa käyneet kertovat että se on vakuuttanut heidän universumin Luojan olemassaolosta.

bible-witnessing

”Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” – Matteuksen evankeliumi 24:10-12

”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.” – Malakia 4:5-6

”Mitä enemmän ihmiset tietävät, sitä vähemmän he rakastavat ja välittävät toisistaan. Viha tulee olemaan niin suurta heidän välillään että he välittävät enemmän heidän vekottimistaan kuin heidän sukulaisistaan. Ihminen tulee luottamaan hänen vekottimeensa enemmän kuin lähimpään naapuriinsa…

Kaukaisen pohjoisen kansankunnan keskuudessa pieni mies ilmestyy, joka tulee opettamaan ihmisille rakkautta ja myötätuntoa, mutta tulee olemaan monia Juudaksia ja ulkokullattuja hänen ympärillään, niin että hänellä on monta ylä- ja alamäkeä. Eikä yksikään näistä ulkokullatuista halua tietää mitä on todellinen ihmisen armo, mutta hänen viisaat kirjansa tulevat säilymään, ja kaikki hänen sanansa mitä hän puhuu, ja sitten ihmiset tulevat näkemään kuinka itsepetoksessa he olivat.

Nuo jotka lukevat ja kirjoittavat eri kirjoa numeroilla tulevat ajattelemaan että he tietävät eniten. Nämä oppineet ihmiset tulevat antamaan heidän laskelmiensa johdattaa elämäänsä, ja he tulevat tekemään ja elämään tarkalleen niin kuin nämä numerot kertovat heille. Näiden oppineiden joukossa tulee olemaan hyviä ja pahoja miehiä. Pahat tekevät pahoja tekoja. He myrkyttävät ilman ja veden ja levittävät kulkutauteja merien, jokien ja maan päälle, ja ihmiset alkavat kuolla yllättäen moniin sairauksiin. Nuo hyvät ja viisaat huomaavat, että kaikki tämä vaiva ja kova työ ei ole penninkään arvoista ja että se johtaa maailman tuhoon, ja sen sijaan että etsisivät viisautta numeroista, he alkavat etsimään sitä mietiskelystä.”

Viimeisten päivien ihmisten monimuotoinen kuvaus voidaan yksinkertaistaa rakkauden kylmenemiseksi. Tämä onkin yksi lopun ajan suurin eksytys, mutta unversumin Luoja ei suinkaan hylkää maailmaa, vaan tulee olemaan herätystä. Tämän lisäksi muutkin ennustukset ja Kirjoitukset puhuvat herätyksen alkavan Pohjoismaista (Sak. 6:8, Jer. 25:32). Ja tätä herätystä tulee seuraamaan myös vastustajat, jotka alkavat lyömään kanssapalvelijoitaan eli kyseessä on uskonnolliset ulkokullatut ihmiset (Dan. 11:33-35). Myös tässä kuvatut kulkutaudit ja nälänhätä ovat yksi selkeä lopun ajan merkki (Luuk. 21:11).

Ahdistus ja viimeinen sota

Third_World_War

”Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin…” – Ilmestyskirja 6:15

”Kansan keskuudessa olevat oppineet johdattavat monet ymmärrykseen, mutta heitä sorretaan miekalla ja tulella, heitä vangitaan ja heitä ryöstetään jonkin aikaa. Mutta keskellä sortoa heitä vähän autetaan, ja monet liittyvät heihin liehakoiden. Jotkut oppineista kompastuvat, jotta heidän joukkonsa koeteltaisiin, puhdistettaisiin ja kirkastettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä on aikaa määrähetkeen.” – Daniel 11:33-35 (RK)

”Kun he alkavat mietiskellä enemmän, he tulevat lähemmäksi Jumalan viisautta, mutta se tulee olemaan liian myöhäistä, koska pahat ovat jo hävittämässä koko maata ja ihmisiä alkaa kuolla suurissa määrin. Sitten ihmiset pakenevat kaupungeista maalle ja etsivät vuoria joissa on kolme ristiä, ja siellä, sisässä, he voivat hengittää ja juoda vettä. Nuo jotka pakenevat pelastavat itsensä ja heidän perheensä, mutta eivät pitkäksi aikaa, koska tulee suuri nälänhätä. Tulee olemaan runsaasti ruokaa kylissä ja kirkonkylissä, mutta se on myrkytettyä. Moni syö sitä nälän takia ja kuolee välittömästi. Nuo jotka paastotavat loppuun selviytyvät, koska Pyhä Henki pelastaa heidät ja he tulevat olemaan lähellä Jumalaa.”

Tätä sotaa käyvillä ihmisillä on tiedemiehiä, jotka keksivät erilaisia ja outoja kanuunankuulia. Kun ne räjähtävät, nämä kanuunankuulat, sen sijaan että tappaisivat, ne heittävät loitsun kaikkien noiden ihmisten päälle; ihmisten, armeijoiden ja karjan. Tämä loitsu nukuttaa heidät, ja he nukkuvat taistelemisen sijaan, ja jälkeenpäin he tulevat tajuihinsa.

Me [serbialaiset] emme taistele tässä sodassa, mutta muut tulevat taistelemaan päistämme. Palavia ihmisiä tulee putoilemaan taivaalta Pozegan (kylän) yläpuolella. Vain yksi maa maailman ääressä, suurten merien ympäröimänä, yhtä suuri kuin Eurooppamme, tulee elämään rauhassa, ilman mitään vaikeuksia… Sen päälle tai siihen ei yksikään kanuunankuula räjähdä! Nuo jotka pakenevat ja piiloutuvat vuoriin missä on kolme ristiä, löytävät suojan ja pelastuvat elääkseen yltäkylläisyydessä, onnellisuudessa ja rakkaudessa, koska sitten ei ole enää sotia…”

Ihmiset tulevat pakenemaan kaupungeista maalle (Jes. 13:14), kuten monet muutkin ovat ennustaneet, ja yhteiskunnan romahduttua herää pieni joukko oppineita ihmisiä julistamaan totuutta. Tämä kuitenkin on jo ahdistuksen aikana, jolloin vain Pyhän Hengen sinetöimät voivat selvitä – jos hekään. Tässä kuvatut ristit voivat olla bunkkereiden turvaovien kääntövipuja ja myös Kirjoitukset kuvaavat, että ihmiset tulevat pakenemaan vuorilla ja luoliin, kun tuleva maailman johtaja saa täyden vallaan viimeiseksi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi ennen Messiaan paluuta maan päälle.

”… silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.” – Matteuksen evankeliumi 24:16-21

Jesussecondcoming

”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat… He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Sillä kaikki kansat vaeltavat jumalansa nimessä kukin, mutta me vaellamme Herran, meidän Jumalamme, nimessä aina ja iankaikkisesti.” – Miika 4:1-5

Kristinebergin kaivoskuilu ja lapin profetia

Marraskuussa 1946 Pohjois-Ruotsissa Kristinebergin kaivoksessa suoritettaessa räjäytyksiä tuli esiin merkillinen näköinen patsas, joka oli erilaista valkeata kiviainesta mitä ympärillä ollut muu kiviaines, ja se näytti Messiaalta seisomassa käärmeen päällä. Räjäytyksessä mukana ollut ateisti, joka näki ensimmäisenä näki patsaan, tuli uskoon. Patsaasta tuli vähäksi aikaa suuri nähtävyys ja monet kävivät katsomassa tätä ihmeellistä patsasta, kunnes kovan kiistelyn jälkeet patsas jouduttiin erinäisistä syistä räjäyttämään, jotta kaivostyöt voisivat jatkua. Erityisen kiinnostuksen patsaaseen nosti vanha ennustus noin 1900-luvun alusta, jonka monet patsaan nähneet vielä muistivat ja jonka alkuperäiskappale on Uppsalan murrearkistossa tallessa. Tämä ennustus on tänä päivänä kuitenkin melkein 60 vuotta patsaan jälkeen ajankohtaisempi, kuin koskaan.

kristineberg

”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ’… Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän’.” – 1. Mooseksen kirja 3:14-15

Väärät profeetat ja päivämäärät

bible-witnessing

”Maailman viimeisinä aikoina tulee esiintymään monia vääriä profeettoja, joista useat tulevat ennustamaan viimeisen tuomion ajan. Jos sinä kuulet sellaisten puhuvan, sinun ei pidä uskoa, mitä he sanovat, sillä ainoastaan Jumala tietää sen päivän. Todisteena siitä, että me lähestymme loppua, on ihmisten oppineisuus, joka leviää yli koko maan.”

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-7

Messias Jeesuksen viestissä lopun ajoista on tärkein ensimmäisenä ja viimeisenä toistettu asia eksytykset; väärät profeetat ja messiaat. Erityisesti tämän profetian mainitsema päivämäärien asettaminen mainitaan myös Luukkaan tallettamassa Messiaan sanoissa: ”Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen… ’Aika on Lähellä’.” (Luuk. 21:8). Myös Paavalin kuvauksessa lopun ajan ihmistä nostetaan esille se, että ihmiset tulevat opiskelemaan lopun aikoina, mutta eivät silti tule tuntemaan Totuutta.

Teknologinen vallankumous

airplane-flight-sunset

”Kansat tulevat myös olemaan itserakkaita ja luottavat itseensä. Kristillisyys vähenee, ja jumalisuus häviää. Ihmiset tulevat olemaan sitä mieltä, ettei mikään Jumala ole luonut maata. Jotkut tulevat uskomaan, että ihmiset itse ovat aikaansaaneet ihmeen. Tulevaisuuden ihmiset tekevät suuria keksintöjä, jopa niin suuria, että heidän mielestään ei edes Jumala ole tehnyt sellaisia ihmetekoja. Inhimillinen keksimiskyky tulee muovaamaan uudestaan ne ihmiset, jotka Jumala on luonut, mutta niiltä ihmisiltä puuttuu sielu.

Ihmiset tulevat matkustamaan taivaalla lohikäärmettä muistuttavissa esineissä. Tulee olemaan lohikäärmeitä muistuttavia, sähiseviä esineitä ilmassa, maan päällä ja maan alla. Sinä aikana ihmiset riemuitsevat ja sanovat olevansa maailmankaikkeuden herroja. Mutta kuitenkaan he eivät ole tyytyväisiä. Seuraava toimenpide on yritys voittaa kuolema. Kenenkään ei tarvitse kuolla, vaan jokainen saa iankaikkisen elämän. Kaiken tämän tulevat ihmiset näkemään, mutta heillä ei ole enää viisauden silmiä nähdäkseen. He eivät tahdo tehdä parannusta synneistään. Vaivanajan tuskat kohtaavat kaikkia maapallon maita ja kansoja, ja kaikilla kielillä kuullaan valitushuutoja.”

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan… Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietarin kirje 3:3-6

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4 (K. Syvännön mukaan)

”Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?” – Jesaja 60:8

Yksi yleisin lopun ajan merkki on ihmisten Jumalan ja uskovien pilkkaaminen, joka tehdään halusta elää synnissä. Ja kun oppineisuus on lisääntynyt, on tietenkin käytetty huikea määrä rahaa ja aikaa kehittäessä teoria kieltää ilmeinen eli Jumalan olemassa olo, koska oppineisuus ajaa itseriittoisuuteen, ja näin olleen omaksuttu ajatus evoluutiosta, aivan kuten Pietari ennusti melkein kaksi tuhatta vuotta sitten. Tämäkään valheellinen teoria ei kuitenkaan kestä päivän valoa ja kriittistä tutkimusta, mutta siihen uskotaan, koska sen halutaan olla totta eikä vaihtoehto tule kysymykseenkään.  Teknologinen vallankumous alkoi Israelin itsenäistyttyä ennustetusti, jolloin samana vuonna kehitettiin mm. tekniikan mullistanut transistori sekä informaatioteoria, joita ilman ei nykyinen tietotekniikka olisi voinut kehittyä. Niin kuin ei tämänkään ennustuksen antaja osannut lentokonetta kuvata muutoin kuin lohikäärmeenä, niin samalla tavalla Jesajakin kyseli yli 2500 sitten näyssään Israelin paluusta, että keitä ovat nuo pilvien ja kyyhkysten tavoin lentävät. Elämme todella ihmeellistä aikaa. Teknologian huipentuma tulee epäilemättä olemaan yritys voittaa kuolemaa ja se tulee tapahtumaan erityisen biologisen implantin avulla…

Neljät hevosvaunut lähtevät matkaan

four_horses

”Mutta Pohjolassa on maa,jossa asuu kookasta kansaa, ja Pohjoismaiden kansoja säästetään niin kauan kuin mahdollista niistä vaivoista, jotka jo ovat levinneet yli maan. Sillä Jumala itse on valmistanut asunnon ainosyntyiselle Pojalleen erään Pohjoismaan kimaltelevassa vuoressa. Vuori ja maa on kauan oleva Herran käden varjossa. Missä vuori ja maa on, sitä ei vielä tiedä kukaan, mutta se on käyvä ilmi maailman viimeisinä aikoina. Mutta ennen sen ajan tuloa ovat Pohjoismaiden kansat poikenneet pois Jumalan viitoittamilta teiltä. Vielä tulee Jumala armahtamaan Pohjoismaan ihmisiä, sen tähden että he ovat anteliaita. Mutta sekin kansa voimistuu synnin teossa. Silloin tulee Jumala osoittamaan ihmisille ainosyntyisen Poikansa asunnon kimmeltävässä vuoressa, sen asunnon, jonka Hän itse on valmistanut.

Jonkin aikaa tulee olemaan suurta hämmästystä Kristus-kuvan johdosta. Mutta pian he unohtavat kaiken, ja jumalattomuus saa ylivallan kansan seassa. He tulevat huutamaan, ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala. Välkkyvä vuori tulee silloin jälleen näyttäytymään, ja siitä puhutaan ihmisten keskuudessa, sen tähden että Jumalan suojeleva käsi edelleenkin lepää siellä asuvan kansan päällä. Tällä kertaa tulee Kristus-kuva näyttäytymään ylhäällä vuoren huipulla, niin että kaikki voivat nähdä sen. Jälleen ihmiset näkevät ja hämmästyvät suurta ihmettä. Jumala tulee myös jonkin aikaa suojelemaan Pohjoismaan ihmisiä ajan vaivoilta, niin kauan kuin jumalankuva on näkyvissä, eivätkä ihmisten kädet ole murskanneet sen asuntoa.

Kuitenkin jumalattomuus lisääntyy. Ihmisten epäusko tulee suuremmaksi ja suuremmaksi. Vuori jumalankuvineen murskataan. Jumala ottaa silloin suojelevan kätensä Pohjoismaan kansan päältä. Ne vaivat, joilta tuota kookasta kansaa on niin kauan säästetty, tulevat heidän ylleen seitsenkertaisesti ja jälleen seitsenkertaisen pahempina kuin ne vaivat, jotka ovat kohdanneet muita maapallon maita ja kansoja.”

”Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä; ja ne vuoret olivat vaskivuoria. 1. vaunujen edessä oli punaisenruskeat hevoset, 2. vaunujen edessä oli mustat hevoset, 3. vaunujen edessä oli valkeat hevoset, ja 4. vaunujen edessä oli täplikkäät, väkevät hevoset… Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joitten edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät, ja menevät halusta, kuljeksimaan maata… Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa.” – Sakarja 6:1-8

Lähes 60 vuotta sitten ilmestynyt Kristus-kuva on nyt unohdettu ja nyt huudetaan ”ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala” ja nyt on menossa valtava luopumuksen aika, vaikkakin yhtä aikaa myös Messiaaseen uskovat lisääntyvät ennätysvauhdilla muualla maailmassa. Pohjoismaat ovat ennustuksen mukaisesti saanut nauttia aivan erityistä hyvinvointia ja varmasti aivan pian tulee ”välkkyvä vuori näyttäymään” alottaen suuren herätyksen Pohjolassa, jonka jälkeen alkaa tuo hirvittävä seitsenkertainen tuomio Messiaaseen uskovien lähdettyä. Sakarja kertoo kirjansa 6. luvussa merkillisen profetian neljistä vaunuista, joita vetävät erilaiset hevoset ja ne kuvaavat näitä maailmanlaajuisia siunauksia ja tuomioita seuraavasti.

 1. Punaisenruskeat hevoset. Punainen on sodan väri (Ilm. 6:4) ja pitkän rauhan ajan lopettaa yllättävä sota (1. Tess. 5:3), joka voi olla tuleva sota Lähi-idässä, vaikkakaan Sakarja ei tässä kerro mihin nämä vaunut menevät.
 2. Mustat hevoset. Musta on puutteen (Ilm. 6:5-6) ja katumuksen (Ilm. 6:12) väri, joka seuraa sotaa ja valmistaa herätykseen. Tämä puutettava kuljettavat vaunut menevät pohjoiseen, joka voi kuvata Pohjoismaita.
 3. Valkeat hevoset. Valkeus on puhdistuksen ja parannuksen väri (Jes. 1:18) sekä näistä vaunuista mainitaan vielä erikseen, että ne ”saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa”. Nämä valkeat hevoset seuraavat mustia hevosia, eli puute tuo perässään herätyksen ja ihmiset alkavat miettiä jälleen ikuisuus asioita.
 4. Täplikkäät, väkevät hevoset. Lopulta alkaen etelästä lähtee täplikkäät levittyen ympäri maailmaa ja nämä viimeiset hevoset kuvaavat väkevää eksytystä kuten myös Paavali kirjoitti: ”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen”. Voi hyvinkin olla mahdollista, että nämä viimeiset ja väkevät hevoset pääsevät ratsastamaan kuitenkin vasta, kun Herra Jeesus on hakenut uskovat pois pahuutta näkemästä.

Kuten tämä ennustus toteaa, tulee siunauksia, mutta myös tuomioita. Tulee herätystä, mutta myös luopumusta. Oletko sinä jo herännyt todellisuuteen, että et voi enää istua kahdella istuimella, vaan sinun on tehtävä valinta sillä ero maailman ja universumin Luojan välillä tulee kasvamaan kohti loppua.

”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” – Ilmestyskirja 21:11-12

New Age

Puhutaan paljon New Agesta eli uudesta aikakaudesta, niin että jopa eräät kristilliset suuntaukset ovat menneet siihen mukaan ja tuoneet mm. joogaa, meditaatiota, taizea, akupunktiota ja monia muita rituaaleja näistä idän uskonnoista kumpuavista opeista. Mutta mikä näissä on takana ja olemmeko todellakin siirtymässä uuteen aikakauteen? Onko tämä ilmilö todella universumin Luojasta vaan kapinallisista pimeyden voimista?

new-age-yoga

”Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.” – Matteus 6:7

Siirtyminen uuteen aikakauteen

angel_of_light

”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.” – 2. Korintolaiskirje 11:14

New Age tarkoittaa uutta aikakautta ja sillä tarkoitetaan uskonnollishengellistä liikettä, joka omaksuu paljon itämaisista uskonnoista ja siinä kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti rajatieto, paranormaalit ilmiöt, okkultismi, meditaatio, karma, jälleensyntymä ja vaihtoehtolääkintä. New Agen hengellisyydessä ihminen nähdään osana ihmiskuntaa, luontoa ja kaikkeutta. Tämä liike alkoi voimistua 1960-luvulla ja erityisesti hippiliikkeen synnyttyä vuonna 1967. Uudella aikakaudella tarkoitetaan vesimiehen aikaa, joka perustuu astrologiseen kalenteriin, niin että nyt n. 2150 vuotta kestänyt kalojen aika on loppumassa. Vesimiehen ajalla odotetaan lisääntyvän solidaarisuuden ja yksilöllisyyden sekä se liitetään myös teknologian kehitykseen. Vesimiehen aikaa hallitsee Uranus, joka liitetään ilmaelementtiin, joka paljastaa takana olevan ”ilmavallan hallitsijan” (Ef. 2:2), jolla Kirjoitukset kutsuvat myös saatanaa.

”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:1-3

Muinaisien Kirjoituksien mukaan elämme nyt aivan erikoista aikautta, joka huipentuu aivan pian miljoonien Messiaaseen uskovien katoamiseen sekä uuden maailman johtajan ilmestymiseen, joka aloittaa lopun aikojen viimeisen 7-vuotisen kauden ja joka alkuun tulee näyttämään muutokselta parempaan, niin että Lähi-idässä sidotaan rauhan sopimus, mutta tämä rauha loppuu 3,5 vuoden kohdalla ja alkaa aika, josta Kirjoitukset sanovat että ”silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.” (Matt. 24:21).  Melkein näin uskovatkin New Agessa mukana olevat, paitsi he odottavat kaiken kääntyvän paremmaksi ja ihmiskunnan ottavan suuren askeleen eteenpäin, kun avaruuden sankarit tulevat pelastamaan ihmisen.

Toisenlainen ilosanoma

bible-witnessing

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Messiaan armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Messiaan evankeliumin.” – Galatalaiskirje 1:6-7

Myös New Agelaisuudessa tarjotaan ilosanomaa eli evankeliumia, mutta se on hyvin toisenlainen kristinuskosta, toisin kuin kuten esimerkiksi teosofia antaa ymmärtää. Erityisesti ihmisen muutos toisella tasolle ja ihmiskunnan yhdistyminen ovat New Agessa keskeisiä sanomia. Myös relativismi, niin että jokaisella ihmisellä voi olla oma totuutensa ja jopa oma todellisuutensa. Varsinaisia sääntöjä pidetään pahana ja sen sijaan ihmisiä kehoitetaan toimimaan intuitioon mukaan. Kaiken takana on kuitenkin hyvin vanha oppi, aivan Kirjoituksien ensimmäisiltä sivuilta.

”(1) Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, (2) aukenevat teidän silmänne, ja te (3) tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” – 1. Mooseksen kirja 3:4-5

New Age opin takana on juuri sama viesti, mitä Käärme tarjosi muinoin Eedenin paratiisissa Eevalle. Ensin käärme tietenkin aloitti keskustelun kyseinalaistamalla Jumalan sanan: ”Onko Jumala todellakin sanonut…” (1. Moos. 3:1), jonka jälkeen saatuaan saaliin satimeen, hän tarjoaa oman ilosanomansa, joka perustuu kolmeen kohtaan.
1) Ette suinkaan kuole. Ensimmäisenä käärme kieltää tuomion eli kadotuksen ja juuri näin New Age opettaa uudestisyntymistä, niin ettei todellista kuolemaa koskaan olisikaan. Tämä on kuitenkin valhetta ja Kirjoitukset sanovat, että ” ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio” (Hepr. 9:27).
2) Aukenevat teidän silmänne. Hindulaiset, joilta New Age perii paljon oppejansa, piirtävätkin varsinaisen kolmannen silmän otsaansa ja heidän hengellisyydessä tavoitteena on juuri kolmannen silmän avautuminen, ja puhutaan myös uudella tasolle pääsystä. Kirjoituksien valossa tämä kuitenkin tarkoittaa riivatuksi tulemista.
3) Tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Internet tänä päivänä edustaa hyvän ja pahan tiedon puuta, josta ihminen voi päättää mitä haluaa etsiä ja minkä totuuden hän valitsee. Juuri tämä oman totuuden valitseminen on yksi New Agen pääopeista – sinusta tulee niinkuin Jumala.

Valaisevat vai villitsevät henget

new-agers

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina (1) moniaat luopuvat uskosta ja (2) noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja (3) valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden (4) omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka (5) kieltävät menemästä naimisiin ja (6) nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.” – 1. Kirje Timoteukselle 4:1-3

Paavali kertoo hengellisestä muutoksesta viimeisinä päivinä ja kuvaus sopii paremmin, kuin hyvin kuvaukseen New Age hengellisyydestä, joka liittyy myös hyvin läheisesti vihreään liikkeeseen.
1) Moniaat luopuvat uskosta. Usko Messiaaseen kasvoi ensimmäiset 1900 vuotta, mutta nyt viime vuosikymmenet on elävä usko länsimaissa laskenut dramaattisesti. Lähes kaikki New Agelaiset ja vihreät ovat kristinuskon aktiivisia vastustajia, mutta muslimit, hindut ja pakanallisuus ei ole heille ongelma, koska he…
2) Noudattavat villitseviä henkiä. Pääkalloihin ja Saatana ylistäviin vaatteisiin pukeutuvat rockmiehet olisivat olleet kauhistus milloin tahansa ensimmäisen 1900 vuoden aikana, pois lukien pari viimeistä vuosikymmentä. Pahasta on tullut pyhää ja pyhästä pahaa. He ovat vaihtaneet siis uskon elävään Jumalaan uskoksi riivaajiin.
3) Ulkokultaiset valheenpuhujat. New Agelaiset edustavat eräänlaista vihreää fariselaisuutta, jolloin merikilpikonnien munia on suojeltava, mutta ihmisten lapsia saa tappaa kohtuihin. Ja samalla kun meret ja järvet saastuvat ennästysvauhtia teollisuuden myrkyistä, niin nämä vihreät keskittyvän vähentämään kasvihuonekaasuja, jotka ovat todellisuudessa välttämätöntä ravintoa kasveille!
4) Omatunto on poltinraudalla merkitty. Näiden omatunto on niin paatunut eli poltinraudalla merkitty, että villeimmätkään ja härskeimmätkään asiat eivät hetkauta heitä, niin että he ovat valmiita osoittamaan mieltä jopa alastomina. Ja eräs näistä toivoi syntyvänsä uudestaan tappaja viruksena tuhoten ihmiskunnan – ja tietenkin luonto äidin vuoksi.
5) Kieltävät menemästä naimisiin. Homoavioliiton (ja nyt jo moniavoisuuden ja insestin) puolesta puhumisen lopullinen tarkoitus on hävittää avioliitto kokonaan, kuten osa heistä myöntääkin.
6) Kieltävät nauttimasta ruokia. Monet näistä kieltävät lihansyönnin, pitäen eläimiä ihmisen tasolla. Monet New Age uskovat ovatkin vegetaristeja eli eivät syö lihaa laisinkaan kuten myös hindulaisuudessa.

Todellinen uusi aikausi

bible_the-new-jerusalem-Heaven

”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ’Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt’.” – Ilmestyskirja 21:1-4

Messiaaseen uskovan tulevaisuus on toivoa täynnä, vaikka tämä nykyinen maailma on romahtamassa ja pahuus saa vallan hetkeksi. Lyhyt seitsemän vuotinen maailman johtajan hallintakausi päättyy Messiaan paluuseen ja paluuseen paratiisimaiseen tilaan, joka itsessään kuulostaa jo todella hyvältä, mutta sen jälkeen luodaan uusi universumi. Se, ettei tässä uudessa maassa ole laisinkaan merta kuvaa, ettei silloin tule olemaan laisinkaan ei-uskovia, vaan kaikki kulkevat Jumalan tuntemuksessa ja Jumala on näkyvästi läsnä ihmisten elämässä jatkuvasti. Kaikki sairaudet, kivut, surut ja murheet katoavat. Jos haluat siis todella päästä uudelle aikakaudelle, on sinun otettava vastaan Messias Jeesus ja näin ollen muututtava uudeksi luomukseksi.

”… Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” – Jesaja 53:5

Valvontaa ja propagandaa

Jo natsi-Saksan Hitler ja Neuvostoliiton Stalin pyrkivät kontrolloimaan kansalaisiaan asettamalla uusia lakeja ja kieltoja, kuten poistaa kansalaisilta aseet ja mahdollisuus kokooontua vapaasti. Kuitenkin, tuleva maailmanhallitus ja sen maailman johtaja tulevat olemaan tässä monta kertaa tehokkaampia ja pyrkimät kykenemään seuramaan jokaista ihmistä maapallolla. Nyt uutisissa ollut NSA paljastus on yksi pieni vilaus yhdeltä osa-alueelta siitä kaikkesta mitä on tulossa, kuten vuonna 2014 EU:lta on tullut vaatimus vakoilulaitteiden asentamisesta kaikkiin uusiin autoihin.

feature-globalnetwork

”… ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä…” – Ilmestyskirja 13:7-8

He valvovat sinua

big_data

”Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä… Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät – Daniel 7:8

Sarvi kuvaa Kirjoituksissa valtaa ja aluksi tämä edellä mainittu sarvi onkin pieni, mutta kasvaa lopulta maailman johtajaksi, jonka ensimmäinen piirre on ihmisen silmät. Ihmisen silmä kuvaa tietenkin katsomista tai seuraamista, ja yhdistettynä valtaan voidaan puhua globaalista valvonnasta. Tämä tuleva maailman johtaja haluaakin valvoa ja seurata jokaista yksittäistä ihmistä. Nyt näkemämme nopea kehitys 9/11 terroristi-iskujen jälkeen on pohjustusta sille, kuinka yksityishenkilöt menettävät kaikki oikeutensa ja vapautensa. Nyt 2010-luvulla kameravalvonta on jo vanhanaikaista ja kömpelöä, sillä tilalle on tullut matkapuhelimien, GPS-paikannuksen, tekstiviestien, sähköpostin, Internet hakusanojen ja kaiken digitaalisen tiedon eli datan seuranta. Profeetta Daniel ennustikin 2500 vuotta sitten, että yksi merkittävimmistä lopun ajan merkeistä on oppiminen ja tiedon lisääntyminen.

”Ja sinä, Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti; kunnes monet opetetaan, ja tieto on lisääntynyt.” – Daniel 12:4 (LXX mukaan)

Digitaalisesta seurannasta Suomessa viimeisin suuri lakimuutos oli Lex Nokia tai ns. urkintalaki, mutta vielä merkittävempi muutos tapahtui vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin Euroopan Unioni asetti lain matkapuhelin operaattoreille kaikkien tietojen keruusta vähintään 6 ja enintään 24 kuukaudelta. Eräs saksalainen mies, Malte Spitz, halusi selvittää mitä tietoja matkapuhelin operaattorilla oli hänestä ja hän joutui taistelemaan oikeudessa asiastaan, mutta lopulta hän kuitenkin sai CD-levyllä operaattorin kerämäät tiedot hänestä. Hän teki näistä kerätyistä tiedoistaan Google Maps -karttapalveluun animaation ja tällä hän pystyi visualisoimaan sen, missä hän oli viimeisen puolen vuoden aikana käynyt, keneen hän oli ollut yhteydessä ja mitä hän oli tehnyt. Hän toteaakin, että jos tällainen järjestelmä olisi ollut Itä-Saksan hallituksella käytössään 1980-luvulla, niin Berliinin muuri ei todennäköisesti olisi koskaan kaatunutkaan! Tällaisesta seurannasta Hitler ja Stalin kykenivät vain unelmoimaan.

Todellisuus on kuitenkin vielä pahempi ja seuranta lisääntyy koko ajan – tietenkin kaiken hyvän nimessä. Todellisuudessa meidän pitäisi puhua jo termillä Big Data, joka tarkoittaa niin valtavaa tiedon määrä ettei sitä pystytä enää kontrolloimaan ja kuinka hallitukset voivat käyttää sitä hyväkseen. Tämä valvonta ei ole ongelma niin kauan, kuin ei olla totalitaarisessa järjestelmässä jota johtaa diktaattori. Kuitenkin ajaudumme tähän suuntaan koko ajan ja ihmiskunnan historian aikana näin on käynyt monia kertoja. Tästä kaikesta vasta edesmennyt Kirjoituksien tutkija Grant Jeffrey on tehnyt yhdessä Cloud Ten Pictures -studion kanssa dokumentin Shadow Government – Varjo Hallitus.

He säätävät mielipiteesi

Media

”Ja katso, sillä sarvella oli … suu, joka herjaten puhui. – Daniel 7:8

”Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita… Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.” – Ilmestyskirja 13:5-6

”Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu.” – Daniel 11:36

Tuleva maailman hallitsija ei vain tyydy valvomaan, vaan hän haluaa vaikuttaa. Yksi toistuva kuvaus Kirjoituksissa tästä tulevasta maailman johtajasta on puhuminen, pilkkaminen ja herjaaminen. Propaganda aseen huomasivat tehokkaaksi jo aikanaan Hitler ja Stalinkin. Tänä päivänä meidän mielipiteisiin yksi suurin vaikuttaja on globaali media. Pieni määrä jättimäisiä globaaleja yrityksiä syöttää meille mielipiteitä mainoksien, Hollywood-elokuvien, musiikin ja kirjojen avulla. Yksi tärkeä on tietenkin saada rakennettua globaali koulutusjärjestelmä. Näiden kaikkien kautta halutaan kertoa meille miten meidän tulee elää, mitä ostaa ja miten tulemme onnelliseksi, sekä tietenkin mihin sinun tulee uskoa.

En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on, eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se minuun tarttua.” – Psalmit 101:3

Kukaan meistä ei tietenkään halua myöntää, että mielipiteisiimme pystytään vaikuttamaan, mutta jos se ei ole totta, niin miksi suuret yritykset ovat valmiita maksamaan miljardeja mainonnasta? Sanotaankin, että yrityksen pitäisi panostaa puolet tuotteeseen ja puolet mainontaan. Mainoksien ideana ei ole esitellä tuotetta, vaan rakentaa mielikuva. Paras esimerkki tästä on aurinkomatkat, joissa ei mainosteta hikistä lentomatkaa, pientä hotellihuonetta ja vatsavaivoja, vaan näytetään iloisia ja hymyileviä onnelliselta vaikuttavia ihmisiä. Edellä mainittu on vielä vaaratonta, mutta vaaralliseksi tämä muuttu kun aletaan syöttämään mielipiteitä siitä, kuka saa elää ja miten tulee elää.

Tämä globaali valtamedia on esimerkiksi onnistunut kauhukuvilla saamaan hyväksynnän kyseinalaisille sotilaallisille konflikteille, muuttamaan mielipiteemme perheestä ja avioliitosta, luovuttamaan yksityisyytemme ja hyväksymään asiat, joita emme muuten olisi hyväksyneet. Ensin tehdään ongelma ja sitten tarjotaan ratkaisu, mitä muuten ei otettaisi vastaan. Näin tulevan Euroopan Liittovaltion kohdalla, jota tarjotaan ratkaisuksi itse tehdylle velkaongelmalle.

”Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia.” – 1. kirje Timoteukselle 4:1 (RK)

Media haluaa myös erityisesti kontrolloida meidän elämänkatsomustamme, koska se määrittää mikä on oikein ja mikä väärin. Hollywood kuvaakin uskovaiset yleensä tavallista tyhmemmiksi tai jollakin tavalla hulluiksi. Tämä tietenkin siksi, että uskovat perustavat uskonsa Kirjoituksiin eikä siihen mitä he haluaisivat meidän uskoa. Yksi syy sille, miksi eräät luopuvat uskostaan onkin tämän valtamedian seuraaminen ja muuttuminen tämän ajan mukaan, josta kuitenkin Kirjoitukset juuri varoittavat. Jos uskovat käyttäisivät saman ajan Kirjoituksien lukemiseen, kun he käyttävät television seuraamiseen, he ehtisivät lukea Kirjoitukset 22 kertaa vuodessa läpi!

”Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä, niin että se maahan painuu… ja kaikkia aistillisia kuvia. Silloin masentuu ihmisten ylpeys, ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea.” – Jesaja 2:12,16 (K. Syvännön mukaan)

Lopullinen valvonta väline

666ChipPic

”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” – Ilmestyskirja 13:15-17

Vaikka jo nyt pystytään ihmisiä seuramaan tehokkaasti Internetin, GPS-paikannuksen, matkapuhelinten ja erilaisten tietokantojen avulla, niin nämä eivät riitä tulevalla maailman johtajalle, koska ne eivät ole kiinteästi ihmiseen asennettuja. Tämä ”pedon merkin” nimellä kulkeva otsaan tai käteen asennettava merkki on erityinen biologinen RFID-mikrosiru, jota tullaan tarjomaan tieteen läpimurtona ja ratkaisuna rikosien selvittämiseen sekä tuomaan turvallisuuden. Wikipedian artikkeli mainitseekin useita käyttökohteita, joita tässä muutamia.

 • Passi
 • Ajokortti
 • Matkalippu
 • Pankkikortti
 • Kirjastokortti
 • Henkilökortti
 • Kulunvalvonta
 • Lääketeollisuus
 • Internet todennus ja tunnistus

Ajattele, jos nämä kaikki edellä olevat otettaisiin sinulta pois, niin et pystyisi ostamaan mitään, et pystyisi matkustamaan etkä voisi poistua maasta tai edes lainata kirjaa kirjastosta. Nuoret ovatkin totutettu ajatukseen ihonalle tulevasta implantista tatuointien muodossa, jolloin kynnys ottaa tällainen on pieni, varsinkin kun se tarjoaa niin paljon. Jo nyt monet ihmiset haluavat tällaisen implantoitavan mikrosirun helpottamaan elämäänsä.

Passiivista mikrosiruja on jo asennettu tuhansille eläimille tunnisteeksi ja 2000-luvulla se onkin korvannut aikaisemman käytetyn tatuoinnin. Myös terveyden huollossa on tehty prototyyppejä tästä mikrosirusta, niin että sillä voitaisiin valvoa ihmisen sairauden tilannetta, veriarvoja ja muita biologisia ominaisuuksia. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA puhuu implantoitavasta RFID järjestelmästä potilaiden tunnistusjärjestelmänä antaessaan siitä ohjeistuksen työntekijöilleen jo vuonna 2004.

Lopullinen biologinen mikrosiru tuleekin muuttamaan ihmisen geeniperimää ja siksi kaikki sen sirun ottaneet joutuvat armon ulkopuolelle eivätkä voi enää pelastua, sillä Messias Jeesus kuoli vain ihmisten puolesta. Tätä tullaan markkinoimaan ennen kaikkea elinikää pidentävänä ja sairaukset parantavana lääketieteen läpimurtona. Huomion arvoista on myös se, että monille muukalaisten (lue demonien) kaapatuksi joutuneille on asennettu tällaisia siruja, joita edesmennyt tohtori Roger K. Leir oli poistanut useita.

”Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä.” – Ilmestyskirja 20:4 (1992)

Kirjoituksien ahdistuksena aikana nimittänä aika on seitsemän vuotta, jonka aloittaa rauhansopimus Lähi-idässä. Aluksi ensimmäisen kolmen ja puolen vuoden aikana rauhan sopimuksen jälkeen tätä sirua tullaan tarjoamaan vapaaehtoisena, mutta sen jälkeen pakollisena: ”se saa kaikki… panemaan merkin” (Ilm. 13:16), mutta viimeisen kolmen ja puolen vuoden suuren ahdistuksen aikana se tullaan pakottamaan tai tulee mestatuksi yhteiskunnan vihollisena.

Olemme jo seurannassa

god_watches_over_you

”Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset; asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita, hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa.” – Psalmit 33:13-15

Tuleva maailmanjohtaja, Antikristus, haluaa saada kaikki kansat ja ihmiset hänen seurantaansa, mutta hän ei koskaan pysty seuramaan yhtä täydellisesti kaikkea kuin universumin Luoja seuraa, sillä Hän pystyy näkemään kaikkien ihmisten teot, sanat ja ajatuksetkin. Vaikka meistä näyttäisi, että Saatana on vetämässä pidemmän korren, niin ihmiskunnan historian aikana on universumin Luoja voittanut jokaisen erän. Juuri nyt Hän ravistelee kuollutta uskonnollisuutta ja yhteiskunnallisia järjestelmiä valmistelleen maailmaa suurta hengellistä herätystä varten. Tälle eliitin ja maailmanhallituksen yrityksille Hän nauraa. Oletko sinä jo voittajan puolella?

”Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: ’Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä’. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.” – Psalmit 2:2-4