Kun vanhurskaat vaikenevat

Elämme viimeisiä päiviä, jolloin Raamatun mukaisesti luopumus, eksytykset ja harhaopit lisääntyvät. Tämän myös sielun vihollinen tietää ja pyrkii hiljentämään vanhurskaat käyttäen jopa Kirjoituksia tässä työssään. Videolla käsitellään seitsemän yleisintä tapaa, joilla pyritään vaientamaan vanhurskaat, että he ummistaisivat silmänsä, eivät kertoisi sitä mitä näkevät eivätkä täyttäisi velvollisuuttaan. Sielun vihollisen tarkoitus saada pahuus leviämään ja vallitsemaan maa, jolloin joka paljastaa paholaisen juonet on tietenkin uhka jonka suu tulee tukkia.

”Mutta he vihaavat sitä, joka heitä julkisesti nuhtelee, ja sitä he kauhistuvat, joka oikein opettaa… Sentähden täytyy ymmärtäväisen sillä ajalla vaijeta; sillä se on paha aika.” – Aamos 5:10,13 (Biblia)

”Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.” – Juuda 1:3

Voi, voi, voi!

Voi huudot (hepr. howy, kr. ouai) kuvaavat suurta surua ja murhetta. Kirjoituksissa voi-huudot esiintyvätkin viimeisinä varoituksia ennen suurta tuomiota, kuten Ilmestyskirjassa kolme viimeistä trumpettia sisältävät kolme voi huutoa. Tässä seuraavassa Voi-huutoja niin jumalattomalle kansalle, kuin hengellisille johtajille, jotka sopivat erittäin hyvin tähän päivään.

woe

”Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.” – Jesaja 3:11

Profeetta Jesajan Voi-huudot jumalattomalle kansalle!

MEXICO SPRING BREAK

”(1) Voi niitä, jotka liittävät talon taloon, yhdistävät pellon peltoon, kunnes ei jää enää tilaa ja te yksin asutte maassa!
(2) Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta väkijuoman jäljessä juoksevat ja iltamyöhään viipyvät viinistä hehkuvina! Kanteleet, harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran tekoja he eivät tarkkaa, eivät näe hänen kättensä töitä.
(3) Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla; niitä, jotka sanovat: ”Joutukoon pian hänen tekonsa, että me sen näemme; täyttyköön ja tapahtukoon Israelin Pyhän aivoitus, että me sen tiedämme!”
(4) Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!
(5) Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!
(6) Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin juonnissa ja aimomiehiä väkijuoman sekoittamisessa, jotka lahjuksesta julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden siltä, joka oikeassa on!”
– Jesaja 5:8-23

Profeetta Jesaja on Vanhan testamentin suurin profeetta ja hänen ennustuksistaan näin ollen kannattaa ottaa vaari. Jesajan kirjan .5 luvussa mainitut Voi-huudot sopivat erittäin hyvin tämän päivän jumalattomaan Suomen kansaan.
1) Laajentaminen ja yhä ”suuremmat tilukset” kuvaavat hyvin tämän päivän ahneutta. Ihmiset haluavat yhä enemmän, suurempaa ja kalliimpaa, mutta eivät tule siitä tyydytetyksi. Tuomio näille talojensa menetys: ”Totisesti, ne monet talot tulevat autioiksi, ne suuret ja kauniit asujattomiksi.” (jae 9), joka toteutunut pankkien viedessä monien ylivelkantuneiden talot ja asunnot. Yhdysvalloissa suuria kaupungin osia on talot tyhjillään ja ihmiset ovat muuttaneet teltta kaupunkeihin.
2) Biletys; poppia, juopottelu ja päihteitä ovat tänäpäivän jumalattomien ilonpito. Yhä useampien ihmisten kohokohdaksi on noussut perjantai pullo. Tuomio näille ilonpitäjille on masennus: ”Sentähden minun kansani siirretään maastansa äkkiarvaamatta, sen ylhäiset kärsivät nälkää, ja sen remuava joukko nääntyy janoon… Silloin ihminen masentuu ja mies painuu maahan, maahan painuvat ylpeitten silmät… ja vieraat syöttävät rikkaitten rauniosijoja.” (jakeet 13, 15,17). Juomavedet pilaantuvat nopeaa vauhtia ympäri maailmaa ja erityisesti bilettävien ihmisten keskuudessa on masennusta ja itsemurhat. Tuomiossa mainittu kansan hävittäminen ja vieraiden tuleminen kuvaavat taas lapsettomuutta ja Eurooppaalaiset ovatkin kuolemassa sukupuuttoon maahanmuuttajien vallatessa alaa.
3) Tämän Voi-huudon jälkeen kuvataan synnissä elämistä ja tulevan tuomion pilkkaamista. Tämä vahvistaa vain tulevaa tuomiotansa!
4) Pyhän pitäminen pahana ja pahan pyhänä kuvaa hyvin tämän päivän ihmisiä, joille tärkeää on saada elää synnissä ja perjantai pullon sekä porno arkisto on pyhä, mutta vanhurskaita kristillisten arvojen puolustajia pilkataan pahana.
5) Tänäpäivän ihmiset pitävät itseänsä suuresti viisaina ja se sopiikin tähän päivään, mutta uuden tutkimuksen mukaan 1800-luvun ihmiset olivat älykkäämpiä. Nykyisin syömme valmiiksi pureskeltua tietoa Wikipediasta emmekä pysähdy itse miettimään ratkaisuja, vaan käytämme valmiiksi miettityjä. Vaatikin paljon hulluutta ajatella, että suunnattoman älykäs järjestelmä voisi syntyä ilman Suunnittelijaa.
6) Jesaja mainitsee viimeisenä Voi-huutona korruption ja epäoikeudenmukaisuuden eli vanhurskauden puutteen. Moni ei pidä varastamisena enää jotakin josta ei voi jäädä kiinni, kuten työpaikalta varastaminen ja verojen kiertäminen, mutta universumin Luoja näkee kaiken.

Messias Voi-huudot hengellisille johtajille!

liberal-424x288

”(1) Voi teitä, teologit ja papit, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.
(2) Voi teitä, teologit ja papit, te ulkokullatut, jotka syötte leskein huoneet, ja muodoksi pidätte pitkät rukoukset: sentähden te saatte sitä kovemman kadotuksen.
(3) Voi teitä, teologit ja papit, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!
(4) Voi teitä, teologit ja papit, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.
(5) Voi teitä, teologit ja papit, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
(6) Voi teitä, teologit ja papit, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!
(7) Voi teitä, teologit ja papit, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen’!”
– Matteuksen evankeliumi 23:13-30

Messias Jeesuksen kolme Voi-huutoa hengellisille johtajille ennen hänen uhrautumistaan. Vaihdoin tässä sanat kirjanoppineet ja fariseukset heitä tänäpäivän vastineiksi eli teologeiksi ja papeiksi, jolloin sanoma osuukin paremmin kuin hyvin tämän päivän valtakirkolle eli hengelliselle johdolle. Joka kohdassa Messias kutsuu heitä ulkokultaisiksi, joka myös kuvaa erittäin hyvin tämän päivän nimikristillistä seurakuntaa, joka näyttää ulkoa pyhältä, mutta on ilman yhteyttä elävään Jumalaan.
1) Ensimmäisenä nostetaan suurin syy; taivasten valtakunnan sulkeminen ihmisiltä. Tämän päivän muotomenot ja nimikristillisyys ilman uudestisyntymistä ylhäältä (Joh. 3:3) ovat suurin este miksi ihmiset hylkäävät kirkon ja eivät usko Jumalaan, koska heille ei kukaan kerro todellista tietä pelastukseen.
2) Kirkkolle tärkeintä on pitää kirkkollisveronsa maksavat asiakkaat jäseninään ja näin ollen ”syödä leskien huoneet”. Rukouksia ovat jo niin muodollisia, että eräät papit vertaavat sitä hengelliseen harjoitteeseen kuten Joogaan, eikä siis enää puheena elävälle Jumalalle!
3) Kaikista pahinta on rokottaa ihmiset kristinuskolla eli tehdä käännynnäisiä ilman, että heille kerrotaan parannuksen teon tarpeesta eli uudestisyntymisestä ylhäältä. Tällaisista ihmistä tulee katkeria luopioita ja Jumalan vihaajia.
4) Oikeus, laupeus ja uskollisuus Jumalaa sekä ihmisiä kohti ovat kadonneet. Papit ja piispat saattavat laittaa kolehtiin rahaa, mutta heiltä puuttuu todellinen usko Jumalaan. He tekevät sen ulkokultaisuudestaan.
5) Ulkokultaisuus kuvaa kirkkoamme, joka ulkoa näyttä hyvältä, mutta sisällä ei ole henkeä vaan se on täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä eli rahanahneutta ja perverssioita, jotka ovat paljastuneet rikoksina ja hyväksikäyttö tapauksina.
6) Kuolleet luut kuvaavat hengellisesti kuolleita uudestisyntymättömiä uskonnollisia ihmisiä ilman uskoa ja saasta kuvaa heidän vanhurskauden puutetta, niin että kirkkoissa pidetään homoseksuaalisuuden ihannoivia sateenkari messuja.
7) Viimeisenä voi huutona ennen tuomiota kerrotaan pyhimyksien pitämisestä ja ihmisten ylentämisestä, mutta samalla unohtamalla heidän sanomansa. Kirkko ei näe, että se toteuttaa samaa vanhaa rikkomustaan, josta nämä kohdat kertovat! Kaikesta tästä seurasi tuomio: ”Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.” (jae 38) ja näin on käy liberaalille kirkolle, jonka jäsenmäärä jatkaa laskuaan.

”Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.” –  Ilmestyskirja 3:19-21