40 lopun ajan merkkiä

israel-1948

1. Viimeinen sukupolvi näkee Israelin ennallistamisen.

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-34

Israel (viikunapuu) syntyi valtiona 1948. Myös ympäröivät pakanvaltiot ovat puhjenneet lehteen – ”Katsokaa viikunapuuta ja KAIKKIA PUITA.” (Luuk. 21:29). Egypti (1922), Turkki (1923), Irak (1930), Saudi-Arabia (1932), Jordan (1946), Libanon (1946), Syyria (1946) Libya (1951) jne. Tämä sukupolvi – joka näki Israelin syntyvän – ei siis ehdi kadota kokonaan, ennen kuin kaikki lopunajan tapahtumat ovat tapahtuneet. Sukupolvi on Raamatun mukaan 70-80 vuotta (Ps. 90:10) eli 2018-2028 on ”takaraja”.

2. Anti-semitismin nousu.

”Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.” – Jeremia 30:7

”Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan…” – Luukas 21:23

3. Keskustelu Israel jakamisesta

”Sillä he (pakanakansat) ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani – Joel 3:2

”Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mitä nämä ovat?” Niin hän sanoi minulle: ’Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin’.”  – Sakarja 1:19

Israel tullaan vielä tulevaisuudessa jakamaan, ja Sakarjan kirja ketoo, että sen tulevat tekemään neljä johtajaa. Lähi-idän asioista määrää viime kädessä ”Lähi-idän kvartetti”, joka sisältä nimensä mukaan neljä valtaa: Yhdysvallat, Venäjä, Euroopan unioni ja YK. Jossakin vaiheessa nämä neljä päättävät siis yhdessä jakaa Israelin.

4. Jerusalem on oleva maailman polttopiste ja kiistakapula.

”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri” – Sakarja 12:2

Päivittäin on uutisista löydettävissä Israel, Jerusalem ja palestiinalaiset.

5. Israelin itsenäistyminen 1948.

”Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä” – Aamos 9:11

Mikään muu muinainen kansa ei ole säilyttänyt kulttuuriansa, etnistä taustaansa ja uskoansa 2000 vuotta olemalla hajaannuksessa ympäri maailmaa, paitsi juutalainen kansa. Israelin ilmestyessä maailman kartalle toteutuivat kymmenet Kirjoítuksien ennustukset yhdellä kertaa.

liberal-424x288

6. Viimeinen seurakunta.

”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä (ateisti) etkä palava (uskova); oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet (hengellisesti) viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston (ilman Kristuksen vanhurskautta).” – Ilmestyskirja 3:15-17

Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa, kuvaavat seitsemää seurakunta aikaa apostolisesta alkuseurakunnasta viimeiseen luopiokirkkoon. Viimeinen Laodikean seurakunta kuvaa 1948 syntynyttä maallistunutta liberaalia seurakuntaa ja sen nimi tarkoittaakin ”Ihmisten Oikeudet”.

7. Kristittyjen vainot.

”Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun (Jeesuksen) nimeni tähden… Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun (Jeesuksen) nimeni tähden.” – Luukas 21:12,17-18

Tänä päivänä on enemmän kristittyjen vainoja, kuin koskaan ennen – yli 200 miljoona kristittyjä kokee vainoja. Puhe Kristuksesta on monille kauhistus, mutta saatanan palvonta on hyväksyttävää ja ihailtua (pop-kulttuuri).

8. Kristinuskon pilkkaaminen.

”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan” – Juudas 1:18

Kristittyjä pilkataan ympäri maailmaa ja Internetistä on löydettävissä lukematon määrä Jeesusta pilkkaavia videoita. Raamattuun uskovia uudestisyntyneitä kristittyjä erityisesti pidetään pilkkana, jotka sanovat synnin synniksi, koska jumalattomat jotka elävät omien himojensa mukaan, eivät kestä puhetta synnistä, niin kuin ei mikään pimeydessä elävä kestä valoa.

 9. Korvasyyhyn saarnaaminen.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia” – 2. Kirje Timoteukselle 4:3

Kirkoissa ei enää saarnata täyttä evankeliumia ja tabuina ovat mm. aiheet helvetti, saatana ja synti. Ihmiset käyvät kirkoissa vaan laulamassa virsiä ja nautiskelemassa seurasta, mutta eivät etsi universumin Luojan tahtoa eivät kunnioita Häntä.

10. Profetian henki.

”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” – Apostolien teot 2:17-18

Samalla, kun luopio kirkot tyhjenevät, niin vapaatsuunnat kasvavat ja kristinusko voi globaalisti näin paremmin kuin koskaan.  Todellisia kristityt näkevät yhä enemmän näkyjä Jeesuksen tulemuksesta sekä tulevista tuomioista.

11. Alkoholi, huumausaineet ja taloushuolet.

”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” – Luukas 21:34-36

Jeesus kertoo kolme suurinta uhkaa, jotka kohtaavat kristittyjä juuri ennen hänen ilmestymistään (ylöstempausta). Ensinnäkin huumausaineet ja lääkkeiden väärinkäyttö, sillä Suomessa jo 700,000 ihmistä käyttää mieliala lääkkeitä päivittäin ja yhä kasvava määrä käyttää huumeita. Toiseksi alkoholi, sillä 400,000 suomalaista juo kossupullollisen viinaa päivässä. Kolmanneksi talousongelmat, joiden takia yhä enenemissä määrin ihmiset ajautuvat ulosottoon velkojen ja pikavippien vuoksi.

Free Syrian Army soldiers in Idlib

12. Etnisiä levottomuuksia.

”Kansa nousee kansaa vastaan …” – Luukas 21:10

Kansa tarkoittaa tässä etnistä ryhmää (kr. ’ethnos’). Monin paikoin on rotujen välisiä konflikteja, joista voimme lukea uutisista. Myös sisällissodat alkoivat samaan aikaan, kun Israel itsenäistyi (1948), kuten Korean hajoaminen ja Intia-Pakistanin kiista Kashmirin alueesta. Evoluutioteorian opettama ajatus rotujen paremmuus ”vahvin voittaa”, on nostanut rasismin aivan omalle tasolle. http://www.icr.org/article/55/

13. Kansannousuja ja kapinoita.

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” – Luukas 21:9

Lisääntyvät kansannousut eli kapinointi ympäri maailmaa, kuten arabimaailmaa (Tunisia, Libya, Egypti, Syyria) kuohuttanut ”arabikevät”.

14. Uutisia sodista.

”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.” – Matteus 24:6

Sodat ovat jatkuvasti uutisissa ja viimeiset sata vuotta ovat olleen ihmiskunnan verisimmät, jolloin kymmeniä miljoonia on kuollut sodissa ja taisteluissa.

15. Maailmanrauhan odottaminen.

”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” – 1 Tessalonikalaiskirje 5:3

Jatkuvat sodat ovat ajaneet maailmanjohtajat puhumaan jatkuvasti maailman rauhasta ja turvallisuuden puolesta. Lopulta ollaan valmis yhdistämään kaikki kansakunnat, jotta maailmanrauha taattaisiin kaikille.

16. Israel on vihollisten ympyröimä.

”Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat: ’Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta’. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: Edomin teltat (etelä-Jordan) ja ismaelilaiset (Saudi-Arabia), Mooab (keski-Jordan) ja hagrilaiset (Egypti), Gebal (pohjois-Libanon), Ammon (pohjois-Jordan) ja Amalek (palestiinalaiset), Filistea (Gazan kaistale) ynnä Tyyron asukkaat (etelä-Libanon). Myös Assur (Syyria) on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.” – Psalmit 83:2-8

Kaikki mainitut (sunni) muslimivaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että Israel on hävitettävä kartalta. Viimeisenä Egyptin uskonnollinen johto kutsui kansalaisia marttyyriyteen vapauttaessaan Jerusalemin tulevan Islamin valtakunnan alle. Nämä valtiot haluavat myös vallata Israel maan itsellensä – ”he sanovat: ’Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot’.” (Ps. 83:12)

17. Venäjän johtama liittouma.

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin (Venäjän), Mesekin (Moskovan) ja Tuubalin (Tubolskin) ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Persia (Iran), Etiopia (Sudan) ja Puut (Somalia) ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer (Saksa) ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman (Turkki) heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.” – Hesekiel 38:2,5-6

Googin sodassa mainittu liittouma on jo olemassa, nimellä Shanghain yhteistyöjärjestö (SCO). Myös Turkki liittyi tähän liittoumaan dialogi partnerina keväällä 2012. Ensimmäistä kertaa maailman historian aikana, Venäjä ja Iran ovat liittoutuneet, vain muutama vuosi sitten. Tämä sota on tulevaisuudessa vihan aikana, koska Israel on silloin toipumassa sodasta (Hes. 38:8).

18. Venäjän varustautuu.

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin (Venäjän), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.” – Hesekiel 38:2-7

”Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: ’Nouse ja syö paljon lihaa’.” – Daniel 7:5

Venäjä (Goog) on takaisin pelissä ja muuttuu koko ajan enemmän takaisin Neuvostoliiton suuntaan. Venäjän johtajana Putin onkin Euroopan ja mahdollisesti koko maailman rikkain mies.

natural-diasters_18

19. Ilmastonmuutos.

”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;” – Roomalaiskirje 8:20-22

Koko luomakunta on synnytystuskissa ja jokainen voi havaita, että kaikki ei ole kunnossa ilmastossa ja luonnossa. Tulvia ja luonnonkatastrofeja on ollut viime aikoina monin paikoin kun ”…meri ja aallot pauhaavat.” (Luuk. 21:25) ja ”… vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan.” (Hagg. 2:6).

20. Maan turmeleminen.

”Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, … ja turmella ne, jotka maan turmelevat.” – Ilmestyskirja 11:18

Tämä sukupolvi on pilannut ja turmellut maata enemmän kuin edelliset yhteensä. ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.” (Jes. 24:5-6).

dead-fish-louisiana

21. Eläinten kuolemat.

”Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa. Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat.” – Hoosea 4:2.3

Eläinten – lähinnä lintujen ja kalojen – joukkokuolemat ovat järkyttäneet monia ympärimaailmaa ja eläimiä kuolee myös koko ajan sukupuuttoon.

22. Maanjäristykset.

”ja tulee suuria maanjäristyksiä…” – Luukas 21:11

USGS:n listaamista 10 suurimmasta maanjäristykset vain yksi sijoittuu vuosille 1900-1949, viisi sijoittuu vuosille 1950-1999, mutta viimeisen 13 vuoden ajalle 2000-2013 sijoittuu jo neljä, joten samalla tahdilla 2050 mennessä tapahtuu 17!

23. Laittomuus pääsee valloilleen.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2 Timoteuksen kirje 3:1-5

Jokainen edellä mainitusta ominaisuudesta sopii paremmin kuin hyvin tämän päivän ihmisiin, aina ulkokultaisia uskonnollisia ihmisiä myötä.

24. Tiedon lisääntyminen.

”Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet matkustelevat ja tieto lisääntyy.” – Daniel 12:4

Tieto lisääntyy meidän yhteiskunnassa nyt nopeammin kuin koskaan. Maailma ei ollut kovinkaan paljon erilainen 1500 tai 1700 luvuilla, mutta ero 1950 luvulla ja 2000 luvulla on huikea!  Raamattu puhuu myös, että opettaminen ja oppiminen lisääntyy lopunaikoina. ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin… ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.” (2 Tim. 3:1-7). Lopunaikojen alkaessa Israelin itsenäistyttyä (1948) tehtiin huikeita keksintöjä, mm. transistori, ensimmäinen talletettu tietokoneohjelma, vinyylilevy, informaatioteoria ja kybernetiikka. Tänä päivänä myös matkustellaan enemmän kuin koskaan, kuten Daniel kirjassaan kertoo.

suicide-hanging

25. Masentuminen.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.” – 2. Timoteuksen kirje 3:1

”[Ja on oleva].. ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo…” – Luukas 21:25

Raamattu kertoo, että maailma menee yhä huonompaa suuntaa, kunnes Kristus tulee. Näiden ahdistuksien ja epätoivon keskellä tehdään itsemurhia, vaikka se ei ikävä kyllä auta yhtään. Ihmisten yrittävän tavoitella rahalla onnea, kuten media opettaa, mutta se johtaa yhä syvemmälle ja syvemmällä onnettomuuteen, sillä jo äärettömän rikas kuningas Salomon sanoi siitä: ”Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta.” (Saarnaaja 5:10).

26. Avioliitto ja dieetit.

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina…  kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella” – 1 Timoteuksen kirje 4:1,3

Avioliitto käsitettä yritetään horjuttaa monella rintamalla ja monet elävätkin irtosuhteissa. Vegetarismi ja dieetit ovat myös erittäin suosittuja tänä päivänä, kun ihminen pyrkii omalla uskonnollisuudellaan tekemään itsensä hyväksi.

27. Sodoman synti.

”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,” – Luukas 17:28-29

”Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.” – Hesekiel 16:49-50

Homoseksuaalisuutta ei puhuta enää synniksi, vaan sitä jopa ihannoidaan kirkonkin piirissä. Sodomassa syntinä oli myös yltäkylläisyys ja köyhien sortaminen, mitä tapahtuu tänäkin päivänä ympäri maailmaa enemmän kuin koskaan. Länsimaissa heitetään roskiin niin paljon ruokaa, että sillä määrällä elätettäisiin kehitysmaiden nälänhädässä olevat ihmiset!

28. Väkiluvun nopea lisääntyminen.

”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä…” – 1. Mooses 6:1

Messias sanoo Raamatussa, että ennen hänen paluuta tulee käymään kuten Nooan päivinä. Nooan aikana väkiluku alkoi dramaattisesti kasvaa juuri ennen, kuin tuho tuli vedenpaisumuksessa.

29. Epidemiat ja nälänhätä.

”… tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin” – Luukas 21:11

Rutoksi käännetty sana tarkoittaa alkukielessä kulkutautia eli epidemiaa ja viimeisien vuosikymmenien aikana on nähty monenlaisia epidemioita AIDS:sta sikainfluenssaan. Myös valitettavasti nälänhätä on jatkanut kasvuaan, vaikka pelkästään puolittamalla hävikki voitaisiin ruokkia miljardi ihmistä. Yksi suuri syy nälänhätää on viljapeltojen muuttaminen teollisuuden tarpeiksi biopolttoaineen ja lääkkeiden lähteeksi,

heavy-metal-concerts1

30. Okkultismi.

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty” – 1. Timoteuksen kirje 4:1-2

Saatanan palvonta, noituus ja pakanauskonnot ovat tänä päivänä sallitumpia, kuin koskaan. New Age -uskonnot ovat kovassa nosteessa, kuten skientologia ja etenkin idän uskonnot, jotka voidaan liittää helposti noituuteen. Horoskooppeja ja ilmoituksia ennustajista voi löytää joka lehdestä.

31. Porno.

”He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan (kr. ’porneia’) eikä varkauksistaan.” – Ilmestyskirja 9:21

Koskaan minään aikana ei ole ollut niin paljon ja niin helposti tarjolla irstauksia, kuin tänään pornon myötä.

32. Eksytys.

”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.” – Markus 13:22

”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.” – Galatalaiskirje 1:8

Saatana ei halua eksyttää tekemällä jotakin uutta, vaan väärentelemällä totuutta. Kristinuskon harhaoppeja on tänä päivänä maailmassa enemmän kuin koskaan ja näihin sisältyy islam, moonilaisuus ja mormonismi. Näissä harhaopeissa jokaisessa uuden uskonnon johtaja nimittäytyi ainoaksi oikeaksi profeetaksi tai messiaaksi (eli kristukseksi) ja sai näyn enkeliltä. Näissä myös Jeesus tunnustetaan, mutta hänet lasketaan ihmisen tasolle sekä hänen tekojansa vääristellään.

33. Pilkka Messiaan paluusta.

”Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.” – 2. Pietari 3:4

Pilkka Jeesuksen tulemuksen odottamisesta on hyvin yleistä, jopa seurakuntien sisällä.

34. Usko evoluutioteoria.

”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:5-6

Koskaan ennen maailmassa ei ole ateismi ja ajatus itsestään kehittyneestä maailmasta ollut kovin suosittua, kunnes vasta viimeisen vuosisadan aikana. Ensimmäiset 1800 vuotta tämä ennustus ei siis pitänyt paikkaansa, kunnes vasta Darwinin tehden teoriastaan suositun, vaikka hänkin sen varmasti olisi hyljännyt jos DNA olisi hänen aikanaan löydetty.

35. Kiinnostus fiktioon.

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” – 2. kirje Timoteukselle 4:3-4

Kristillisiä juhlia varjostaa yhä enemmän pakanalliset tarut, kuten joulupukki ja pääsiäispupu. Niin ikään, kirkoissa halutaan kuulla miellyttäviä ja positiivisia saarnoja. Ja sen sijaan, että ihmiset käyttävät tekniikkaa hyväksi oppiakseen historiasta ja elämänkatsomuksesta, he käyttävät päivänsä fiktioon jota elokuvat, pelit, musiikki ja kirjat tarjoavat yllin kyllin.

feature-globalnetwork

36. Globaali talousjärjestelmä.

”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” – Ilmestyskirja 13:16-17

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, nyt on mahdollista rakentaa globaalitalousjärjestelmä. Tämä mainittu merkki voi olla esimerkiksi RFID-mikrosiru implantti, jota ilman ei voi tehdä kauppaa. Myös nyt Suomessakin käytössä oleva kansainvälinen pankkitilinumero IBAN on osa tätä tulevaa järjestelmää ja mahdollistaa globaalin talousjärjestelmän nousemisen.

37. Pedon merkki.

”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” – Ilmestyskirja 13:18

Jokaisessa ostetussa tuotteessa on 666, koska viivakoodissa jossakin syystä on aina kolme kuutosta. Luku löytyy myös heprean kielen kolmesta Vav-kirjaimesta josta muodostavat 6+6+6 luvun ja tämä voidaan meidän aakkosilla lukea WWW.

38. Globaali kommunikaatio.

”Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.” – Ilmestyskirja 11:9

Jotta on mahdollista, että eripuolilta maailmaa ihmiset seuraavat kolme ja puoli päivää kahden todistajan ruumista kadulla, on oltava globaali televisio olemassa.

39. Globaali talouden sekasorto.

”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.” – Jaakob 5:1-3

”Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.” – Hesekiel 7:19

Raamattu ennustaa lopunajoilla talousromahdusta, mikä epäilemättä avaa tien 666-talousjärjestelmään. Talousromahduksen myötä, tulee myös suuri inflaatio, aivan kuten ennen toista maailmansotaa. Ruoan ja muiden tuotteiden hinta tulee nousemaan pilviin, niin että köyhät ryöstävät rikkaat.

40. Rooman valtakunnan paluu.

”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.” – Daniel 7:23

Danielin ja Ilmestyskirja puhuvat Rooman imperiumin uudesta tulemisesta ja tänä päivänä se on nähtävissä nimellä Euroopan Unioni. EU perustettiin alun perin vuonna 1957 Raamatun mainitseman 10 valtioliittona. Globaalin kommunikaation myötä ihmiset käyttävät yhtä yhteistä kieltä yhä enemmän – englantia – kuten Baabelin tornissa, joka oli ensimmäinen yritys johtaa koko maailma yhden lipun alle.

TowerofBabelEU

”Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.” – 1. Mooses 11:6

57 comments on “40 lopun ajan merkkiä

 1. Paluuviite: Ylöstempaus | Muinaisia Ennustuksia

  • Itse olen läheltä seurannut masennusta ja kuinka se kalvaa ihmistä. Tähän ei ole suoraa kyllä tai ei vastausta. En ole sitä mieltä että lääkkeet ovat pahasta kuten ei alkoholikaan, vaan miten niitä käytetään. Kuitenkin, Suomessa käytetään liikaa mielialalääkkeitä ”viihdekäyttöön” eli huumeina. Helppo vaihtoehto on uusia resepti, mutta oikea keino on etsiä ongelmaan ratkaisu kaivamalla esille sairauden syyt ja löytää kestävä ratkaisu. Ja kaikki murhe ei ole pahaksi…

   ”Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä – kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, murehuttanut teitä – nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi; sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman.” – 2. Korintolaiskirje 7:8-10

   Tärkein asia onkin se elämänkatsomus. Naturalistinen (ateistinen) maailmankuva ei voi tarjota mitään pysyvää eikä mitään oikeita päämääriä, kuin lisää nautintoja ja materiaalia.
   http://ennustuksia.com/2013/10/06/hedonismia-ja-materialismia/

   Tykkää

   • Minulla oli/on ehkä vielä pienissä määrin vaikeaksi luokiteltu masennus masennus. Voin taata että lääkkeet eivät itsessään paranna masennusta yhtään, (olen kokeillut monia) Pidän lääkettä masennuksen alkuhoidossa tärkeämpänä, koska mieliala lääkkeillä oli myös huonoja puolia. Olen lopettanut niiden käytön kuukausia sitten.

    Usko Jumalaan on ainoa asia mikä on pitänyt minut hengissä, vaikka oli päiviä etten päässyt edes sängystä ylös.

    Vasta hiljattain törmäsin aiheeseen Jeesuksesta ja pystyin itkemään, mitä luulin että en pystyisi enää tekemään. Ja hän nosti taakan mielestäni. Joka kerta kun rukoilen herraa hän vahvistaa ja auttaa minua. Pystyin tuntemaan iloa ekaa kertaa vuosiin, ja ymmärtämään miksi on koettelemuksia.

    Olen ollut aika yksinäinen maan päällä uskossa Jumalaan, mutta nyt kun ajattelen käydä kirkossa säännöllisesti. En tiedä mistä etsiä seurakuntaa.

    Tykkää

  • ehdottomasti en, mutta lääkkeiden kanssa saa olla varovainen ja tarkka.
   Itse olen käyttänyt vuosia lääkkeitä ko. sairauteen. Kiitän Jumalaa, että lääkkeet on keksitty. Tosin haluaisin pikku hiljaa päästä niistä eroon, sillä lääkkeillä on omat sivuvaikutuksensa.

   Tykkää

  • Itse söin masentuneena lääkkeitä. Lääkärit määräävät niitä eivät tee asialle muutaa, seuraava potilas. Lääkkeitä pitäisi käyttää korkeintaan 1,5 vuotta, mutta nykyään käyetään samoja jopa 5 vuotta turhaan. Minulla auttoi lääkkeitä enemmän ihminen joka välitti ja antoi munulle rajat. Jokainen tarvitsee vain ihmisen seuraa ja sellaisen joka näkee aidosti lävitsesi.

   Tykkää

  • Tästä aiheesta on tuo tuorein artikkeli.
   http://ennustuksia.com/2014/01/15/ensimmainen-eksytys-on-viimeinen/

   Mutta mitä tulee tuon artikkeliin ykseydestä, niin yhtäältä hän toivoo eri seurakuntien voivan toimien yhteydessä ja uskovien näin ollen kunnioittavan erilaisia mielipiteitä, mutta samalla hän esimerkiksi katsoo ylöstempaus opin olevan Saatanan ja katolista harhaoppia. Hän kannattaa siis ykseyttä, kunhan kaikki tulkitsevat Raamattua kuten hän. Tämä on ongelmallista. Tavoitteena ei pidä olla ykseys, vaan yhdessä toiminen toisien erilaisuutta arvostaen.

   ”Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen.” – 1. Korintolaiskirje 11:19

   Ne joilta puuttuu seurakunta yhteys ja oma seurakunta, muodostavat yleensä tällaisia kummallisia ”oikeita oppeja”, jotka tuomitsevat helposti erilailla uskovia ja ovat paloletkun kanssa varmuuden vuoksi sammuttamassa palon – oli se sitten Jumalasta tai Saatanasta. Omalla kohdallani täytyy sanoa, että olen iloinen kun olen päässyt oikeassa olon tarpeesta ja myönnän, että ”monessa kohden me kaikki hairahdumme” (Jaak. 3:2). Ei se oikea oppi, vaan se oikea sydämen tila.

   ”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.” – 1. Korintolaiskirje 8:1-3

   Tykkää

  • Eksytyksiä on monia ja tämä ”puhdas oppisuus” sekä paluu ”juutalaisille juurille” mikä todellisuudessa on vain judaismin uusi tuleminen on viimeinen eksytys, koska se oli myös ensimmäinen.

   ”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.” – Matteus 20:16
   http://ennustuksia.com/2014/01/15/ensimmainen-eksytys-on-viimeinen/

   Jeesuksessa ei kuitenkaan ole kyse lain pykälistä, oikea oppisuudesta tai suorittamisesta, vaan rakkaudesta. Jumala ei halua, että meillä olisi suuri pää, vaan suuri sydän.

   ”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.” – 1. Korintolaiskirje 8:1-3

   Tykkää

 2. Viivakoodissa ei ole numeroa 666. Se on 686. Enkä ymmärrä väitettä ja Raamatun kohtaa jossa Nooan aikainen väestön kasvu liittyisi lopunaikaan. Ei Raamattu kerro, että väestö olisi poikkeuksellisin paljon kasvanut.

  Tykkää

  • Olen itse tarkistanut ja kyllä viivakoodissa on kolme kuutosta, sillä kaksi vierekkäistä viivaa ovat luku kuusi ja niitä on aina kolmekappaletta. On kuitenkin huomioitavaa, että viivakoodi ei ole pedonmerkki, kuvaa kuvaa mistä hengestä tällainen tuotteiden seuraminen tulee.
   http://www.av1611.org/666/barcode.html

   ”Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä…” – 1. Mooses 6:1

   Genesis eli 1. Mooseksen kirja kertoo Nooan päivistä ja ajasta juuri ennen vedenpaisumusta. Ensimmäinen asia mikä mainitaan on ihmisten lisääntyminen maan päällä. Juutalainen rabbinistinen Oikeamielisen kirja kertoo, että kun sateet alkoivat ja Nooa perheineen meni arkkiin, tuli silloin 700,000 ihmistä arkin ympärillä anomaan pääsyä sisälle ja on annettu erilaisia arvioita ihmiskunnan suuruudesta ennen vedenpaisumusta, mutta kyse on kuitenkin vähintääkin kymmenistä miljoonista ihmisistä.

   On erittäin tärkeä ymmärtää mitä antediluviaanisessa maailmassa tapahtui, koska Jeesus sanoi että viimeisiä päiviä tulee verrata Nooan päiviin.

   ”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:” – Luukas 17:26

   ”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.” – Matteus 24:37

   Tykkää

  • Kysymys on ns. Jumalan poikien ja ihmisten tyttärien liitosta (j1Ms6:2), joka turmeli kaiken lihan (paitsi Nooan perheen) 1Ms6:12,. Tämä oli okkultismin ja väkivallan alku
   maailmassa (David Pawson opettaa näin). Ehkä myös geenimanipulaatiosta (kaiken lihan turmelus), ei väestöräjähdyksestä. Alkukieli selittää enemmän kuin käännökset, jotka ovat likiarvoja.

   Tykkää

 3. Israelin, Juudan ja Jerusalemin hajoitus on jo tapahtunut. Tuskin siinä pienessä maakaistaleessa, mikä nyt muodostaa Israelin valtion, on enää mitään jakamista. Se olisi sitten jo Israelin loppu, jota Jumala ei anna tapahtua.

  Tykkää

  • Valitettavasti Joelin ennustus puhuu siitä, että Israelin maa tullaan jakamaan.

   ”Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.” – Joel 3:1-3

   Tämä tietenkin voidaan nähdä niin, että tätä jakamista on tapahtunut jo Gazan kaistaleen kohdalla ja itseasiassa alunperin myös Jordania piti olla osa juutalaisvaltiota, joten se myös. Kirjoitukset myös kertovat, ketkä ovat ne maan jakaneet.

   ”Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ’Mitä nämä ovat?’ Niin hän sanoi minulle: ’Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin’.” – Sakarja 1:18-19

   Sakarja mainitsee jakajiksi neljä sarvea ja onkin mielenkiintoista, että juuri Lähi-idän kvartetti -niminen neljän vallan ryhmittymä on ajanut jakamista; Yhdysvallat, Venäjä, Euroopan unioni ja YK.

   http://yle.fi/uutiset/lahi-idan_kvartetti_vaatii_israelilta_ja_palestiinalaisilta_ripeytta/6128635

   Mutta uskon, että tulee käymään niin, että Lähi-itä yhdistyy yhdeksi suureksi alueeksi kuten Jeesuksen aikana ja tulee Suur-Israel tulevan sodan jälkeen.

   http://ennustuksia.com/2013/05/10/tuleva-sota-lahi-idassa/

   Tykkää

 4. Paluuviite: Libanon Azurro Turkki 2014 Lokakuu | TOP Lennot

 5. Iban tilinumero voi olla maasta riippuen 16-34 merkkiä pitkä. Suomessa Iban on 18 merkkiä pitkä, Ruotsissa 24 ja Norjassa 15. wikipedia.org/wiki/international_bank_account_number

  Tykkää

 6. Ehkä maailman mahtivaltiot ehtivät jakaa Israelin maan, mutta se voi olla vain synnin mitan loppuunsaattaminen ennen tuomiota. Joka tapauksessa nuo 40 lopun ajan merkkiä osoittavat vääjäämättä, että elämme viimeisiä hetkiä, ennen pakanain ajan täyttymistä. Se tarkoittaa, että Jumala käntyy Israelin avuksi ja meidän armonaikamme on lopussa.

  Liked by 1 henkilö

 7. Teksitissä monia ihan mielenkiintoisia kohtia, mitä en ole itse huomannut ennen.
  Mutta myös heti alkuun muutama kohta kiinnitti huomioni.

  Onko oikeasti perusteltua väittää, että viikunapuu = Israel? Se voi olla ja voi olla olematta, mutta olen huomannut, että itseäni häiritsee tollaset rohkeat tulkinnat, joita ei mitenkään selitetä ja väitetään varmoiksi. Voi olla, että Jeesus puhui Israelista, voi olla että ei puhunut. Ehkä se ainoa allegoria oli siinä juuri merkkien ymmärtäminen, vuodenaikojen ymmärtäminen vrt. aikojen ymmärtäminen. Ehkä siellä ei ole sen syvempää merkitystä ns. ”raamattukoodia”.

  Kohta 6 on toinen, missä olet mielestäni lähtenyt tulkitsemaan raamattua melko rohkeasti. Käsittääkseni kirjeet on kirjoitettu seurakunnille (ja onkin, niin siinä sanotaan)- näinollen ”kylmä” ei voi tarkoitta ateistia. Kylmä tarkoittaa uskovaa, jonka sydämessä muu elämä vie ensisijan, ei rakkaus Jeesukseen. Palava tarkoittaa ihmistä, joka on hylännyt kaiken muun ja laittaa Jeesuksen ja evankeliumin työn elämässään etusijalle. Mielestäni tämä on perinteinen tulkintatapa joka on myös linjassa muun luvun kanssa. Kirkot on täynnä kylmiä uskovia. Tai sanotaan ehkä, että kirkon tilastot ainakin. Nykyään seurakunnan tila on se, että ihmiset tuskin edes käyvät seurakunnassa – sellaisetkin, jotka kutsuvat itseään uskoviksi (ja jotkut heistä virheellisesti uskovat jopa olevansa palavia). Mielestäni tämä on paremmin lopun ajan merkki kuin ateismi.

  Teksti ja aiheet parani loppua kohden. Nämä kaksi asiaa pisti silmään heti alkuun, mutta onneksi luin loppuun.

  Tykkää

  • Kiitoksia hyvistä kysymyksistä ja noihin molempiin kohtiin on tietenkin olemassa vastaukset ja selkeät syynsä miksi kyseisiin tulkintoihin on päädytty. Ja erityis kiitos siitä, että kävin läpin vanhoja muistiinpanoja ja oli kuin olisin vanhoja aarteita käynyt läpi. 🙂

   1. Viikunapuu

   Viikunat kuvasit Juudan pakkosiirtolaisia Babyloniassa.
   ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Niinkuin näitä hyviä viikunoita, niin minä katselen hyvällä suosiolla Juudan pakkosiirtolaisia, jotka minä lähetin tästä paikasta kaldealaisten maahan.” – Jeremia 24:5

   Rypäleet kuvasivat kansakuntaa, jonka tarkoitus oli tuottaa viiniä eli hengellisyyttä (vrt. veri), mutta kansana heidän isänsä (Jaakobin pojat) olivat varhaisviikunoita ja varsinaiset viikunat sitten kuvaavat israelilaisia.
   ”Niinkuin rypäleet erämaassa minä löysin Israelin; niinkuin varhaishedelmät viikunapuussa, sen alkurunsaudessa, minä näin teidän isänne. He tulivat Baal-Peoriin, vihkiytyivät häpeäjumalalle ja tulivat kauhistaviksi, niinkuin tuo heidän rakastettunsa.” – Hoosea 9:10

   Tässä jälleen kuvataan Israelin kansaa viinipuuna ja viikunapuuna, jotka Hoosean kirjan tavoin kuvaavat hengellistä (viiniä) ja viikunoita (kansaa lihan mukaan).
   ”Sillä minun maahani on hyökännyt kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, ja sillä on naarasleijonan leukaluut. Se on raastanut minun viiniköynnökseni ja katkonut minun viikunapuuni, on ne paljaiksi kuorinut ja karsinut; niiden oksat ovat valjenneet.” – Joel 1:6-7

   Kolmas kuvaus Israelista puuna on sitten öljypuu (Room. 11. luku), joka kuvaa pappeutta, sillä öljy kuvaa voideltua ja valittua.

   Messias Jeesus on nyt se viinipuu eli hengellinen pappeus ja välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ollen itse ihminen ja Jumala, mutta viikunapuuksi hän ei itseänsä sano.

   Ja sitten näiden lisäksi vuodelta 120 jKr peräisin oleva apokryfinen Pietarin ilmestys, jota ei voi pitää erehtymättömänä ja inspiroituna, kuitenkin historiallisena teoksena käyttää myös niin ikään viikunapuuta vertauskuvana Israelista.

   Mihinkään muuhun hyvään tulkintaan ei voi viikunapuusta päästä, kuin että se tarkoittaa Israelia kansakuntana lihallisessa mielessä.

   Viikunapuun ihmeestä lisää tässä artikkelissa:
   http://ennustuksia.com/viikunapuun-ihme/

   6. Kylmä, Penseä ja Kuuma?

   Edesmennyt Uuras Saarnivaara kommentaarissaan vertaa penseyttä hengelliseen ja siveelliseen itsetyytyväisyyden/omahyväisyyteen. Jos ihminen on hengellisesti kylmä (ei yhtään lämminen) kuten myös siveellisesti (täysin moraaliton), niin ei hänestä voi käyttää termiä uskova millään tavalla.

   Toinen edesmennyt Sanan mies Aapeli Saarisalo omassa kommentaarissaan vuoden 1969 UT käännöksessään mainitsee seuraavasti: ”Seurakunta ei ollut kylmä (kääntymätön) eikä palava (ts. Hengessä palava)”.

   Ja jos karkeasti jaetaan ihmiset tuolla tavoin kolmeen ryhmään, jota löytyvät myös Uuden liiton Kirjoituksista; syntiset pakanat/ateistit (kylmät), uskonnolliset (penseät) ja kuumat (uskovat), niin todellakin kaikista ongelmallinen ryhmä on penseät. Jeesuksen ja apostolien aikaan ei ongelma olleet syntiset (kylmät) ihmiset eikä tietenkään uskovat (kuumat) seuraajat, vaan ne uskonnolliset (penseät) ihmiset ovat ne jotka vainoavat, ne jotka ovat rikastuneet eivätkä mitään tarvitse, vaikka eivät koskaan ole tulleet aidosti kääntymykseen ja ottaneet Messiasta henkilökohtaiseksi pelastajakseen.

   Juuri nyt Suomea puhdistetaan penseistä, niin että ero kylmien ja kuumien välillä alkaa todella erottua, ja penseiden määrä keskellä vähenee vähenemistään. Uskon, että Laodikean seurakunta aika on käymässä loppuun, kuten Kirjoitukset ennustavat sen jäävän lyhyeksi.

   ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita… hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta… Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.” – 2. Timoteus 3:1-9

   Lue lisää tästä artikkelista.
   http://ennustuksia.com/2014/09/28/uskonnon-kuolema/

   Tykkää

 8. Kylmän on mahdollisuus vielä kääntyä uskovaksi täysin ,mutta se haalea on karmeimmalla paikalla kun on saanut Armon ja on sitte jättäytynyt sen varaan ja monesti elellen juuri haaleasti eli risti kaulassa ja sitte Herran kanssa ei mitään toimintaa eli se uudestisyntymisen jälkeinen kasvu ja kanssakäyminen Herran vierellä ja Häneen luottaen puuttuu kokonaan.esim väärä armonoppi kirkossa on juuri haaleutta.Samoin välinpitämättömyys kaikessa muodossaan. Kun on uudesti syntynyt niin se entinen maallinen jää taakse ja sitte aletaan upotuskasteen jälkeen kasvun tielle ,joka kuljettaa meitä päivä päivältä Herraa kohti ja Hänen kaltaisuuteen.

  Tykkää

 9. Kohta 9 ei lakkaa ihmetyttämästä minua. Olen ollut uskossa 45 vuotta, käynyt useissa Helsingin seurakunnissa laulamassa jo 70-luvun lopulta alkaen. Kuinka uskovat ihmiset voivat puhua ev.lut. kirkkomme kävijöistä tuohon sävyyn, itse en ole tuollaista ”tekokristillisyyttä” nähnyt missään? Jos haluaa nähdä muotojumalisuutta toisen kirkkokunnan edustajissa, olisi minun tietääkseni syytä kiireenvilkkaan tehdä parannusta Herran edessä.

  Tykkää

 10. Kommenttini ilmeisesti ei sopinut tälle blogille, mutta nyt kun näköhäiriöstäni huolimatta enemmän ehdin lukea, huomaan luterilaisen kirkon leimattavan useissa kohdin ei-kristityksi? Muissa kirkkokunnissa ei siis liene epäkohtia, ei saarnamiehissä joita armoitettuina ei arvostella vaikka he julkisesti puhuisivat itsensä Kristuksen korvaaviksi? En heitä arvostele, enkä sitä kuule ev.lut. kirkossakaan, mutta he taas ovat toki myös jehovantodistajien mukaan porttokirkkoa, niin onko opilla tässä yhteneväisyyksiä muutenkin?

  Tykkää

 11. Luterilainen kirkko on karvansa näyttänyt homouden hyväksynnällä eli Jumalanvastaisuudella ja se ei hyvään johda.Nyttemmin puuhaillaan moskeija systeemejä yms .Voi hyvänen aika sentään.Herätkää nyt jo siellä etelässä .

  Tykkää

  • Täällä etelässä ollaan kyllä hyvin hereillä, mutta ketkä äänestävät jo hallitukseenkin lipeviä kaikkeen maallisuuteen kumartelijoita, äänestänevät myös kirkollisiin virkoihin yksimielisesti samanmoisia. He saivat taas moskeija-hankkeillaan väkeä eroamaan kirkosta, mutta välillä Päivi Räsäsen lausunnot saavat taas heidän kannattajiaa eroamaan, ja me muut odotamme kumpi väki loppuu ev.lut. kirkosta ensin.

   On vain tervettä kun ev.lut.kirkko puhdistuu joka suuntaan kumartajista, ja toivon mukaan samoin kuin päivänpolitiikassa, ihmisistä mahdollisimman suuri osa huomaa ne valheet ja kääntää tiensä suunnan. Siitähän on lopunaikoina nyt kysymys, että kukin yksilönä myöntää mikä erottaa hänet Jumalasta, eikä kuinka ”oikeassa porukassa” hän saa kukoistaa teoillaan, ja kuinka toisten vain pitäisi tehdä parannusta.

   Lähetysseurassa ja opiskelijalähetyksessä olen kuullut monia tarinoita kuinka totalitaarisiksi sulkeutuvissa valtioissa ovat kristityt joutuneet vankiloihin. Tarinoiden opetus aina sama: Kukaan ei siellä kysele mistä seurakunnasta olet, ei merkkejä ei tunnustekoja kysellä, ja ainoastaan yhteys kaikkien kesken on ällistyttänyt vanginvartioita ja muita vankeja, joita uskovat ovat yhdessä palvelleet.

   Ainoa kysymys meille ehkä on tänä aikana, olemmeko valmiit koettelemusten tullessa olemaan veli ja sisar erilaiselle uskovalle, vai fariseus, kirjaoppinut tai saddukeus heitä mittailemassa ja edelleen kelvollisiksi hyväksymättä??

   Tykkää

 12. Se mikä nyt tapahtuu eli eroittelu on Raamatun tekstin mukaista ja kun se on kirjoitettu niin se tapahtuu.Ne ,joissa on Jumalan Henki näkevät sen eikä asiat jää huomaamatta.
  Se ,että tekstissä varoitetaan juuri tuosta haaleudesta niin sekin tulee olemaan totta täysin kuten myös varoitus siitä kun toiset tietävät mukamas sen tarkan hetken ja kuitenkin on niin ,että kukaan ihminen ei tiedä vaan ennemmin näemme sen kun palaset putoaa paikalleen .On siis ihmisiä ,jotka lopunajassa ovat saaneet varman vinkin hetkestä ,mutta kun se Varma menee pieleen niin alkavat antautua maailmanmenolle ja uskovat sen,että Herra ei tulekkaan .
  Siis monelaista eksytystä nyt ja eteenpäin.Valitettavaa kuitenkin on se sisältäpäin tuleva eksytys ,mutta nyttenkin sellainen kuhina käy kirkonrahvaan joukossa ,jotta tervaa ja höyheniä moni moni on valmis hakemaan näille kirkonjohtajlle.Eikä sinällään ihme.Tuollaisten puheiden pitämisestä täytyisi olla paikka muualla kuin kirkossa.

  Tykkää

  • ”Ne joissa on Jumalan Henki näkevät…” eli minun laillani uskossa olevat ovat näitä, ja sitten haaleat ja penseät, eli nuo toiset ”jotka väittävät olevansa uskovia”. Olenpa aika varma ettei Jumala ole kehoittanut meitä varoituksillaan näin mittailemaan erilaisten uskovien tilaa, ja sillä korostamaan oman uskomme suuruutta.

   Kun ”minun laillani uskossa olevat eivät enää muuta tarvitse”, se lienee juuri penseä ajatustapa, ja kun nuo toiset ovat Laudikean seurakuntaa (jonka tietänee yksin Jumala) se lienee lisäksi itseään Jumalaksi korottavaa? ”Kukaan ihminen ei tiedä…” on aika tyhjä lause silloin kun ihminen sanoo tietävänsä ketkä toiset ovat haaleita.

   Huvittavasti paljastui tuokin moskeijahankkeen todellisuus, kuinka kirkko on mukana uskontojen välistä vuoropuhelua edistävän Focus ry:n tukemisessa 7000 eurolla, ja sen vuoksi se nyt ”on rakentamassakin sitä moskeijaa”. Ateisteja ei kiinnosta kaivella muiden kristillisten seurakuntien asioita, koska riittää kirkon toimien suurentelu jolla saadaan muutkin seurakunnat kirkon kimppuun.

   Jos meissä olisi Herran Henki, me menisimme paikalliseen kirkkoomme rakentamaan sitä sisältä, tai ainakaan emme osallistuisi ateistien työtoveruuteen niitä ja niissä käyviä herjaten. Sen helpomman puolen olen toki itse tehnyt, etten herjaa, mutta olisi hyvä jos vielä menisin toimintaan mukaankin.

   Tykkää

 13. Niin ,jokainen toimikoon omalla paikallaan Kristuksessa ja kasvakoon myös sillä Pyhitykseen meidät on kutsuttu,
  Nyt elämme viimeistä sukupolvea ja merkit näkyy nyt saarnaajien puheissa hyvin selvästi ..se perkeleellinen suvaitsevaisuus ,jolla vastustaja ajaa kirkkoon ja suuressa rakkaudessaan hyväksyy homot ja lesbot ja kaikki suureen rakkauteen ,joka on ihan Jumalan vastaista ,mitä Raamatussa on sanottu.
  Kristityn tulee tehdä pesäero kun huomaa tuon oksennuksen tulevan ,missä se ikinä tuleekin .Kirkko ja sen seinät ei saa olla joku selite tai suoja johon turvata vaan Jumala ja Pyhyys .Myös se ,että jokainen miestä ollaan sillä parannuksen paikalla nöyrästi ja teemme pesäeron saataiseen.
  Kirkon edustajat ovat etelässä puhuneet paljon tämän ekumeenisen vuoropuhelun dialogin ja mitä hienoja korulauseita ,jotka tähtää lopulta eri uskontojen yhdistymiseen yhdeksi sonnaksi.
  Pyhä Pyhittyy ja saastainen saastuu.Nyt erotetaan jyvät akanoista ja Rukouksessa Herran vierellä on ainut turvapaikka nyt ja tulevaisuudessa.

  Tykkää

  • Kyllä tekstisi on aivan oikea, vain se ei täsmää että tuon julkikuvan ”suvaitsevaisuudesta” ja (tietääkseni katolisen kirkon alkuunpanemasta) ekumeniasta, soveltaa kirkon aktiiveihin.
   Milloin autan vanhuksia jumalanpalveluksiin tai muuten osallistun ev.lut.kirkkojen toimiin, tapaan vain uskovia jotka hyvin tietävät miten nuo Luojastaan piittaamattomat johtohenkilöt ja heidät sinne äänestäneet kirkkoaan rapaan kampeavat.
   Siellä on taistelu käynnissä, ja taistelijat turvaavat Herraan. Minusta se on upeaa, eikä todella vastustusta tule edes kirkkoherroilta. Kyllä se kuona pyörii mediassa, Kirkko & Kaupunki-lehdessä, ja kai sitten joissain kirkoissa, mutta 45 vuoden aikana en ole Hesassa sellaisessa kirkon tilanteessa käynyt.

   Luulenpa että jos jollain olisi halua, hän kykenisi helposti kääntämään kaiken päälaelleen, moittimaan lahkoja joille ei paholaisen tarvitse edes ekumenian peikkoa kyvää, kun siellä itsetyytyväisyys sammuttaa kaiken taistelutarpeen.
   Jospa juuri siksi tuo tilanne on ev.lut.kirkossa että Herra on katsonut sinne kylliksi voimakkaat sotajoukot kaikesta tuosta selviämään?

   Tykkää

 14. Ei tää poijat ja tytöt ole mitään satua.Katsokaa mitä kokoajan tapahtuu maailmalla ja etenki suomessa,lukekaa otakaa tietoa näistä asioista,en itsekkään ole mikään pulmunen,mutta tosiaan kaikki ennustukset on käymässä toteen.

  Tykkää

 15. Niinhän ne ovat. Katsotaan vaikka Syyrian tapahtumia. Raamattu esim. ennustaa että Damasko tulee totaalisesti raunioiksi eikä siitä enää ihmisille asumusta tule. Damaskohan on yksi niistä kaupungeista jotka ovat ”aina” olleet olemassa. Hyvinkin saattaa olla, että tämä on nyt käsillä.

  Tykkää

 16. Lopun aikaa eletään ennen Herran tuloa .Kaikki siskot ja veljet katseet Kristukseen Rakkaudella ja nöyryydellä.Aikaa ei tiedetä ,mutta merkit täyttyy .

  Tykkää

 17. Kaikki merkit on nähtävissä,valitettavasti kaikki eivät halua avata silmiään.. Mitä enemmän seuraa maailman tapahtumia,sitä vähemmän pelkään koska en halua elää pelossa vaan uskossa. Se on kirjoitettu että kärsimys tulee jokaisen kohdalle,mutta tärkeintä on se ettemme koskaan luovu uskosta,emmekä pelastuksesta. Sillä Hän ei jätä tänne yhtäkään,joka Häneen uskoo.

  Tykkää

Vastaa käyttäjälle Juha Peltomaa Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s