Ihmisen profetaallinen elämä

human_life_cycle_by_puputd-d2zn2bg

”Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta taikka enintään 80 vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois.” – Psalmit 90:10

Universumin Luoja on halunnut todistaa, että synti ei toimi minkäänlaisessa hallintomuodossa ja siksi maailman historiassa Hän on määritellyt seitsemän erilaista armotalouskautta, jolloin toimivat erilaiset lait ja Häneen oltiin eri tavalla yhteydessä. Kaikkien armotalouskausien lopussa Saatana luuli voittavansa, mutta kuitenkin hänelle asetettiin ansa ja hän itse tuli hävinneeksi erän, niin että loppu tulos tulee olemaan 7-0 universumin Luojan hyväksi. Nämä armotalouskaudet sekä 7000 vuoden historia kuvaa ihmisen n. 70-80 ikävuotta, joka onkin monissa tilastoissa ihmisen keski-ikä.

Seitsemän armotalous kautta ja ihmisen elämä

1. Viattomuus (1.Moos. 1:3 – 1.Moos. 3:6)
– Luomisesta syntiin lankeemukseen.
– Saatanan yritys oli saada ihminen tuomiotta Helvettiin ja hän ajatteli, että pääsisi näin itsekin tuomion alta pois, mutta Luoja julistikin Saatanalle: ”hänen (vaimon) siemenensä… on polkeva rikki sinun pääsi” (1. Moos. 3:15) ja näin kävikin kun Messias tuli. Saatana astui siis ansaan!
– Ihmiselämässä tämä kuvaa viattomuuden ja avuttomuuden aikaa syntymästä ensimmäiseen ikävuoteen. Kuten ihminen oli täydessä yhteydessä Luojaan, niin samalla tavalla ihminenkin on vanhempiinsa tänä aikana.

2. Omatunto (1.Moos. 3:7 – 1. Moos. 8:14)
– Syntiinlankeemuksesta vedenpaisumukseen.
– Saatana yritti turmella kaikki ihmiset lähettämällä enkelinsä sekoittamaan ihmisten rodun ja näin ollen ei Messiasta voisi syntyä vaimon siemenestä, mutta Luoja pelasti Nooan perheineen ja langenneet enkelit Luoja ”pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon” (Juud. 1:6).
– Ihmiselämässä tämä kuvaa lapsuutta 2-16 vuoteen, joka on rajojen murtamista ja erilaisten asioiden kokeilua sekä lopulta lankeamista pois lapsen uskosta, jolloin ihmisestä tulee ”kadonnut lammas” (Matt. 15:24).

3. Maallinen hallinto (1. Moos. 8:15 – 1. Moos. 11:9)
– Vedenpaisumuksesta Baabelin.
– Saatana halusi tämän hallintokauden aikana todistaa voimansa ja saada kaikki palvomaan häntä Baabelissa, mutta Luoja astui alas ja sekoitti kielet ja jakoi kansat.
– Tämä kuvaa ihmisen aikaa mennää maailmaa (Baabeliin) ja kapinoida vanhempiaan vastaan tulemalla nuoreksi aikuiseksi. Nämä ovat ihmiselämän vuodet 17-20.

4. Patriarkkaallinen hallinto (1. Moos. 11:10 – 2. Moos. 18:27)
– Baabelin tornista Egyptin orjuuteen.
– Saatana yritti nyt hävittää israelilaiset Egyptin orjuudessa ja heidän vapahtajansa Mooseksen tappamalla kaikki poika lapset, mutta Israelista tulikin orjuudessa suuri kansa ja he saivat Mooseksen, lain ja profeetat.
– Ikävuodet 21-25 sopivat hyvin patriarkkojen aikaan, jolloin ihminen itsenäistyy ja aloittaa oman elämänsä alkaen olla täysin irti vanhemmistaan.

5. Laki (2. Moos. 19:1 – Joh. 14:30)
– Egyptin orjuudesta Messiaan 1. tulemukseen.
– Tänä aikana Saatana erityisesti halusi saada koko Israelin lankeamaan pois laista ja lopuksi hän riemuitsi saatuaan ristiinnaulittua Messiaan ensin epäonnistuttuan tappaa Hänet lapsena, mutta Messiaan viaton kuolema uhrina toikin ihmiskunnalle vapautuksen ja murskasi Saatana vallan.
– Lain aika ihmisvuosina on 26-40 ja juuri tuolloin ihminen asettaakin omat sääntönsä eli lait ja sitoo avioliitot sekä sopimuksensa.

6. Armo (Apt. 2:1 – Ilm. 19:21)
– Messiaan 1. tulemuksesta 2. tulemukseen.
– Nyt jo hävittyään pelin Saatana yrittää eksyttää ihmisiä todella tuntemasta Messiasta ja erityisesti estämällä israelilaisia tuntemasta Messiastansa, mutta lopulta suuressa ahdistuksessa Israel huutaa Messiaan puoleen jolloin Messias palaa hallitsemaan ja vangitsee Saatanan tuhanneksi vuodeksi.
– Pisin ja paras aika aikuisen elämä kuvaa hyvin armotalous kautta, joka ihmiselämässä on vuodet 41-60, jolloin ihminen tekee työtä ja on löytänyt oman paikkansa maailmassa.

7. Rauhan valtakunta (Ilm. 20:1-15)
– Messiaan 2. tulemuksesta ja hallinnasta viimeiselle tuomiolle.
– Tuhannen vuoden lopulla Saatana vielä kerran päästetään vapaaksi ja yrittääkin saada kaikki eksytettyä sekä tuhottua ihmiskunnan, mutta lopulta hänet itsensä tuomitaan ikuiseen kadotukseen seuraajinensa ja alkaa viimeinen tuomio, jonka jälkeen luodaan uusi taivas ja maa.
– Tämä viimeinen ja paras rauhan aika on ihmisen elämässä ikävuodet 60-70, jolloin ihminen jää levolle työelämästä ja nauttimaan ansaittua eläkettä. Lopulta ihminen kuolee kuten tämäkin ensimmäinen maailmaa ja tulee tuomituksi. Samalla tavalla kuin uusi maailma, niin ihminenkin kuoltuaan pääsee uuteen todelliseen elämään, jos hän on ottanut vastaan Messias Jeesuksen.

Profetaalliset luomispäivät

Kuva

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’1 päivä on Herran edessä niinkuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niinkuin 1 päivä’.” – 2. Pietari 3:8

Kirjoitukset kertovat mitenkä maailma luotiin lyhyessä ajassa alle viikossa, mutta tämä kertomus on myös profetaallinen ja ennalta kertoo Maa-planeetan tulevaisuuden. Eli ne seitsemän päivää ovat Maa-planeetan seitsemän milleniumia.

Tässä alhaalla siis 1. Mooseksen kirjan eli Genesiksen 1. luvun kertomus luomisesta tulkittuna profetaallisesti, kun avaamme symboliikan ja mitä mikäkin elementti kuvaa.

1. Päivä – Valo ja pimeys (0-1000)
”Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.” (jakeet 4-5)
– Tämä kuvaa Seetin ja Kainin verilinjojen eroutumista hyvän ja pahan välille sekä hyvän ja pahan tiedon puusta syömistä.
– Eenok, joka oli Jumalan mies ja opetti Jumalasta kaikelle kansalla, temmattiin ennen tämän päivän loppua pois.

2. Päivä – Vesien erottaminen (1000-2000)
”Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.” (jakeet 7-8)
– Tämän päivän lopulla (1656) tapahtui vedenpaisumus, jota edelsi 120 vuoden kausi jolloin ihmisiä kehoitettiin parannukseen.
– Ainoa päivä, jonka kohdalla Jumala ei sanonut sitä hyväksi ja joidenkin arvioiden mukaan satoja miljoonia ihmisiä eli noina päivinä – vain kahdeksan selvisi!

3. Päivä – Maa, meri, ruoho ja puut (2000-3000)
”Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä… maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.” (jakeet 10-13)
– Meri, ruoho ja puut kuvaavat ei-juutalaisia kansoja Raamatun symboliikassa, ja näin tapahtui kun Baabelin tornissa sekoitettiin kielet ja kansat syntyivät.
– Maa kuvaa Israelia sekä viikunapuu, jotka syntyivät n. 2000 vuoden kohdalla Abrahamin synnyttyä ja hänen jälkeläistensä luodessaan Israelin kansan.

4. Päivä – Aurinko ja kuu sekä tähdet (3000-4000)
”Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.” (jakeet 16-19)
– Aurinko kuvaa Kristusta, josta valo tulee. Jeesus syntyikin ihmiseksi tämän päivän lopulla.
– Kuu ja tähdet, jotka saavat valonsa auringolta kuvaavat taas seurakuntaa, joka syntyi Kristuksen seuraajina.

5. Päivä – Linnut ja kalat (4000-5000)
”Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä… Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.” (jakeet 21-23)
– Kalat ovat vesi/meri eläimiä, ja kuvaavat pelastuvia pakana kansoja (ei-juutalaisia).
– Linnut kuvaavat taas Pyhän Hengen työtä.

6. Päivä – Maa eläimet ja ihminen (5000-6000)
”Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä… Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.” (jakeet 25-33)
– Maa eläimet ovat suuria valtioita, jotka lopulta yhdistävät ensin kymmeneksi valtioksi ja siitä siitä yhdeksi globaaliksi uudeksi maailmanjärjestykseksi.
– Ihminen kuvaa tässä ihmisen 2. tulemista, mikä tarkoittaa humanismia ja pahuutta, joka ottaa vallan tämän aikakauden lopulla.

7. Päivä – Lepoäivä (6000-7000)
”Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt.” – 1. Mooses 2:2-3
– Jeesuksen paluu tuomitsemaan kansoja.
– Jeesus hallitsee 1000-vuotisessa valtakunnassa, jossa nuorimmat kuolevat vasta 100 vuotiaana.
– Tämän päivän jälkeen on suuri tuomio, jonka jälkeen tehdään uusi taivas ja maa.

Luoja toimii siis päinvastoin mitä me ajassa elävät ihmiset ajattelemme, koska Hän ei ole aikaan sidottu, ja Hän on ennen alkua selvillä mitä tulee tapahtumaan lopussa. Tämä kaikki kertoo, että meidän Pyhät Kirjoítukset eivät olla pelkän ihmiskeinoin kirjoítettu, vaan universumin Luoja on ollut ohjaamassa kirjoíttajien käsiä.

”Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.” – Jesaja 46:9-10

Lopun ajan ihmiset

Rakkaus kylmenee

Kuva

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” – 2. kirje Timoteukselle 3:1-5

Jokaisena aikana jotkin näistä merkeistä ovat sopineet sen ajan ihmisiin, koska ihmiset ovat pahoja luonnostaan syntiinlangenneina, mutta tänä päivänä Paavalin listaamalta listalta löytyy jokaikinen kohta tämän päivän ihmisistä yhä kasvavalla vauhdilla! Kaikki nämä voidaankin kiteyttää Messiaan sanoihin: ”sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” (Matt. 24:12).

Luomisen kieltäminen ja pilkkaajat

Kuva

”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.” – Matteus 3:10

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee (1) pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: (2) ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.’ Sillä tietensä (3) he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.” – 2. Pietari 3:3-6

Pietarin ennustus lopunajan ihmisien suhtautumisesta kristittyihin on erittäin osuva, sillä tälläkin foorumilla löytyy useita juuri tällä tavalla käyttäytyviä. Pietari on tässä erittäin yksityiskohtainen, joten avataanpas tässä muutamaa yksityiskohtaa.

1. Pilkkaajien motiivina on halu elää synnissä. He nielevät Saatanan valheen, että syntielämä tuo onnen, mutta kaikki maailmallinen voi tarjota vai hetkellisiä nautintoja eikä mitään pysyvää iloa tai rauhaa.
2. Nämä pilkkaajat kyseinalastavat Jeesuksen tulemuksen ja varsinkin välittömän paluun ja kieltävät kaikki merkit sanoen, että asiat ovat olleet aina näin, eikä maailma ole muuttunut ja että profetioiden toteutuminen silmiensä alla on puhdasta sattumaa.
3. Evoluutio, eli luomisen kieltäminen. Väite ei olisi ollut uskottava ensimmäistä 1800 vuotta sen antamisesta, kunnes Darwin teki tästä sadusta sammakosta prinsiksi hovikelpoisen. Entisenä evoluutionistina voin sanoa, että on paljon uskottavempi hypoteesi, että älykkäällä järjestelmällä on Suunnittelija. Tuskinpa Darwinkaan olisi teoriaansa tuonut, jos tuolloin olisi tiedetty DNA:sta.

Vastaukseksi pilkkaajille on sanomani sama kuin Pietarinkin. Olenkin onnellinen, että Herra ei tullut vaikkapa vuonna 2000, koska silloin olisin minäkin jäänyt tänne!

”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” – 2. Pietari 3:9