Apostolien teot ennustavat

Apostolien teot ovat lääkäri Luukkaan kirjoittajama kertomus Messiaan seuraajajoukon eli seurakunnan syntymisestä sekä samalla se antaa tarkan historiallisen kuvauksen siitä, millaista elämä oli tuolloin lähes kaksi tuhatta vuotta sitten. Monesta asiasta voimme havaita, että olemme tehneet suuren heiluri liikkeen 2000-vuotisen seurakunnan aikana, niin että tuolloin monet vallitsevat asiat ovat entistetty ja olemme palautuneet Rooman aikaan.

PendulumSwing

”Taivaan pitää Hänet tosin omistaman kaiken entistämisen aikaan asti, mistä Jumala on ikiajoista asti puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.” – Apostolien teot 3:21 (Aapeli Saarisalo)

Maailman tilanne

Raphael_School_of_Athens

”Ja kun tulimme Roomaan, sallittiin Paavalin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa.” – Apostolien teot 28:16

”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee.” – Apostolien teot 19:27

Maailma on palautaunut alkuseurakunnan aikaan, niin että Eurooppa on yhdistynyt Rooman valtakuntana (Apt. 28:16), joka on nousemassa Euroopan Liittovaltion muodossa, johon myös ennen pitkään liittyy Lähi-idän alueet. Tuolloin oli myös parlamentti, jossa toimi kansanedustajat. Tuolloin yksi hallitsevat jumalat olivat Apollo ja Artemis, auringon ja kuun jumalat, jotka voidaan yhdistänää tänä päivänä katolilaisuuteen (auringon palvonta) ja islamiin (kuun palvonta). Apostolien teot myös mainitsee, että koko (Vähä-) Aasia palvoo tätä kuunjumalattar Artemista ja tänä päivänä tuo alue Turkki, joka on melkein täysin islamin alla.

”Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan.” – Apostolien teot 17:21

Muutoin kreikkalaiset tuolloin olivat jatkuvasti uutta tuottamassa ja uutta puhumassa, kaikki uusi oli hyvää ja ihmisiä kiinnosta jatkuvasti uudet teoriat ja asiat, ja juuri tällä tavalla on tilanne nyt länsimaissa, jotka ovatkin hyvin pitkälle rakentuneet kreikkalaisen filosofian pääle. Kreikkalaiset olivat myös tavattoman suvaitsevaisia – paitsi Jeesukseen uskovia kohtaan – ja heillä oli monia eri jumalia mitä he palvoivat. Samanlainen anti-kristillinen suvaitsevaisuus on myös vallassa samalla tavalla kuin tuolloin.

Kreikkalaiset olivat myös tunnettuja viihde elämästään ja elitistisestä elämän tavasta, niin että heillä olivat olympialaiset ja teatteri (Apt. 19:29), jonka nimi tylee Olympos vuoren jumalista. Nämä loppuivat sitten lähes 1500 vuodeksi, kun Jeesukseen uskovat lopettivat niin olympialaiset kuin väkivaltaiset gladiaattori areenat kin 300-luvulla, mutta nyt molemmat ovat tulleet takaisin; väkivalta viihde ja urheilijoiden palvominen. Nyt se on vain paljon helpompaa, mutta vähintääkin yhtä tärkeää.

Tuolloin lapsia ei pidetty täysinä ihmisinä ja perheen vanhemmilla – yleensä isällä – oli oikeus päättä lapsen elämästä, että pidetäänkö lapsi vai jätetäänkö hänet heitteille kuolemaan. Sama toistuu meidän päivinämme lasten surmana äitiensä kohtuun, jonka kohtalon kokee maassamme 10,000 lasta vuosittain.

Messiaan uskovien tilanne

christian_martyrs

”Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: ’Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan’.” – Apostolien teot 14:21-22

”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.” – Apostolien teot 20:29-30

Aivan kuten ensimmäisten Messiaan seuraajien aikana ensimmäisellä vuosisadalla, niin nytkin noin 200 miljoonaa Jeesukseen uskovaa elää vainoissa ja näistä yli 100,000 kuolee vainoissa. Tämän lisäksi seurakunnissa oli myös sisällä turmiollisia opintuojia. Tuolloin todellinen seurakunta eli maan alla ja nytkin näyttää siltä, että uskovat joutuvat menemään aivan pian maan alle, kun yhteiskunta ei enää suvaitse uskovia eikä kestä kuulla totuutta, vaan on mielistynyt vääryyteen.

Myös mont muinaiset kirjoitukset, kuten Oikeamielisen kirja ja Riemuvuosien kirja olivat alkuseurakunnalle käytössä, kunnes ne katosivat yli tuhanneksi vuodeksi. Nyt kuitenkin molemmat ovat löytyneet ja ovat jälleen seurakunnalla käytössä, myös tällä sivustolla.

”Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä.” – Apostolien teot 12:1

”Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.” – Apostolien teot 2:5

Tuolloin Israel kuului Rooman valtakuntaan, mutta aluetta hallitsi idumealainen kuningas Herodes. Tänä päivänä se tarkoittaa Israelin liittoumista NATOn kanssa tai että tulevan Lähi-idän sodan jälkeen Euroopan Unioni ottaa Israelin hallintaansa. Koska Herodes oli idumealainen eli edomilainen, tarkoittaisi se että Israelia nousisi hallitsemaan palestiinalainen, sillä palestiinalaiset voidaan nähdä tänä päivänä idumealaisina.

Kuten tuolloin, niin tänäkin päivänä on jälleen juutalaiset Jerusalemissa ”kaikkinaisista kansoista”, mutta myös monet juutalaisista ovat alkaneet uskoa Messiaaseen suuremmissa joukoissa, kuin lähes kahteen tuhanteen vuoteen.  Heiluri on todellakin heilahtanut takaisin, mutta mitä seurakuntaa odottaa seuraavaksi?

Messiaaseen uskovien ennallistaminen

pentecost-baptism-of-the-holy-ghost

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” – Apostolien teot 2:2-4

Azusa-kadulta 1900-luvun alussa syntyi Helluntailiike, joka sai nimensä vahvasta universumin Luojan Hengen liikkeestä, jossa toistui apostolien tekojen ihmeet ja merkit. Suomeenkin tämä tuli T.B. Barrattin mukana ja sittemmin käsite armolahjoista on otettu myös muissakin seurakunnissa aina katolisesta kirkosta luterilaisiin asti vastaan. Mutta jo tuolloin Azusa kadulla ennustettiin, että n. 100 vuoden jälkeen tulisi paljon suurempi herätys, josta voitaisiinkin kutsua nimellä Helluntai 2.0.

”Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.” – Apostolien teot 1:14

Avain herätykseen oli alkuseurakunnalle heidän yhteytensä. He olivat yhdessä rukouksessa ja odottivat universumin Luojan Voimaa lähteä todistamaan Messias Jeesuksesta. Viimeisessä rukouksessaan Messias Jeesus pyysi neljä kertaa, että ”he olisivat yhtä”. Koska kyseessä on itse Messias, on aivan varmaa että tämä rukous tulee myös täyttymään ja silloin aukenee taivaan ikkunat suurelle herätykselle.

Onkin odotettavassa varsinainen ”humaus taivaasta”, joka tulee kestämään vain lyhyen aikaa. Tämä valmistaa Messiaan seuraajajoukon ”jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” (Ef. 5:27). Ja kun menemme yhä taaksepäin, niin ensimmäistä helluntaita edelsi ylöstempaus – Ylkän ylöstempaus. Näin ollen toista helluntaita tulee seuramaan Morsiamen ylöstempaus.

rapture2

”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.” – Apostolien teot 1:9

Turkki nousee, Kreikka kaatuu

Niin Kreikka kuin Turkkikin näyttelevät suurta roolia länsimaiden historiassa ja Kirjoituksien ennustuksissa, mutta myös erittäin tärkeää geopoliittista sijaintia. Kreikka ja Turkki, jotka ovat naapurivaltioita Balkanilla, ovat yhdessä portti Euroopan ja Lähi-idän välillä Balkanvuorien ja Mustameren toimiessa muurina pohjoisessa.  Nämä valtiot tunnetaan Kirjoituksissa nimillä Jaavan ja (Vähä-)Aasia. Molemmat ovat Nooan ensimmäisen pojan Jaafetin poikien jälkeläisiä; kreikkalaiset Jaavanin ja turkkilaiset Maagogin, vaikkakin turkkilaisissa on myös Seemin pojan Arpaksadin ja muiden poikien jälkeläisiä.

Greece_Turkey

”Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.” – Hesekiel 39:6

Turkissa nousee pahan valta

Turkki oli ensimmäinen asutettu sivilisaatio vedenpaisumuksen jälkeen, koska Nooan arkki laskeutui Araratin vuoristoon Turkkiin, josta se tuli esille 1948 maanjäristyksessä. Tältä Anatolian alueelta arkeologisissa kaivauksissa löydetty Göbekli Tepe on vanhin löydetty uskonnollinen temppeli ja alueelta on löydetty myös muita arkeologisesti merkittäviä löytöjä. Rooman valtakunna hajottua kahtia 395 jKr, itäisestä Rooman valtakunnasta tuli Bysantti, joka kuitenkin kesti vuoteen 1453 asti, jonka jälkeen Ottomannit Turkin johdolla hallitsivat aluetta vuoteen 1923 eli ensimmäisen maailman sodan loppuun ja itsenäistyi nykyiseksi Turkin valtioksi. Paavali kirjoitti Uuden testamentin kirjeistä kolme Vähä-Aasian seurakunnille; efesolaisille, galatalaisille ja kolossalaisille. Mutta tunnetuimpia ovat Ilmestyskirjan mainitsemat seitsemän seurakuntaa.

Pergamon_altar_of_zeusnurnberg-zeppelin-tribune

”Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on…” – Ilmestyskirja 2:12-13

Ilmestyskirja alkaa seitsemällä kirjeellä Vähä-Aasian seurakunnille; Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeen, Filadelfiaan ja Laodikeaan, jotka siis ovat nykyisen Turkin alueella ja tänä päivänä suosittuja turistikohteita. Ilmestyskirjan ilmoituksessa Messias kertoo apostoli Johannekselle Pergamonin seurakunnan kirjeessä, että hän tietää missä Saatanan valtaistuin on ja monet Raamatun tutkijat kuten David Pawson yhdistääkin tämän Pergamonin Zeuksen alttariin. Zeus, ukkosen jumala joka löytyy monissa kulttuureissa ylimpänä jumalana, voidaankin yhdistää Saatanaksi kuten suomen kielen Ukkoa jumalaaa tarkoittava sana Perkele jonka Agricola liitti Saatanaan. Tämän alttarin saksalaiset siirsivät 1800-luvun lopulla Berliiniin ja natsit tekivätkin Albert Speerin johdolla Zeppelin Field -kentän tuon alttarin mukaiseksi.

”Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. ” – Ilmestyskirja 17:9-10

Ilmestyskirjan petovalta kuvaat symboleina sarvet, kruunut ja päät. Päät kuvaavat seitsemää raamatullista maailmaa hallinnutta valtakuntaa, joista useimmat Raamatun tutkijat kuvaavat viiden ennen Johannesta (95 jKr) olleen järjestyksessä Egypti, Assyria, Babylonia, Meedo-Persia ja Kreikka. Se ”yksi on” Johanneksen päivinä ollut Rooma, joka kesti siis vuoteen 1453 Bysantin imperiumina. Ja seitsemäs, joka pysyi vähän aikaa, oli juuri Turkin hallitsema Ottomaanien valtakunta kestäen vuoteen 1923 asti ja hallitsi Jerusalemia 400 vuotta vuosina 1517 – 1917.

Sectsco-logo

”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia, ja Maagogin maata, Roosia, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Persialaiset, etiopialaiset ja libyalaiset ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat – lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.” – Hesekiel. 38:2-6 (Septuagintan mukaan)

Kirjoituksien ehkä yksi parhaimmin tunnetuista ennustuksista on ns. Googin sota, josta Hesekielin kirjan luvut 38 ja 39 kertovat. Tätä liittoumaa johtaa Goog, joka on Venäjä ja Neuvostoliiton aikaan siellä olikin kylttejä ”Made in Gog” (tehty Googissa), mutta toinen merkittävä maa tässä viimeisille päiville sijoittuvassa sodassa on Turkki eli Maagog. Tämä liittouma on Shanghain yhteistyöjärjestö (SCO) ja se on Venäjän ja Kiinan johtama NATOn vastine. Turkki oli kuitenkin ensimmäinen Israelin itsenäisyyden tunnustanut maa ja NATOn liittolainen, mutta 2000-luvulla välit lännen kanssa alkoivat rakoilemaan Turkissa ja nyt Turkki on kääntynyt avoimesti Israelia vastaan. Vuonna 2012 7. kesäkuuta Turkki liittyi dialogipartneriksi tähän järjestöön ja viimeisetkin Googin sodan maat alkavat olla liittoutuneita.

Turkey-Flag-PhotoArtemisHuntress.17121007_std

”’Miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä… Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee’.” – Apostolien teot 19:25-27

Apostolien tekojen aikaan ensimmäisen vuosisadan puolessa välissä seurakunnan synnyttä Paavali kohtasi Vähä-Aasian Efesossa Artemiksen palvojia ja hänen muotokuvallaan rahaa tehneitä miehiä. Roomalaiset tunsivat Artemiksen Dianana ja hän oli kuun jumalatar, jonka symbolina oli kuu kuten Islaminkin ja hänen temppelissään palvottiin taivaalta pudonnut kuvajaista eli meteoriittia, kuten muslimit palvovat Kaaban mustaa kiveä (arab. al-Ḥajar al-Aswad). Artemiksen palvojat huusivat vihaa täynnä: ”Suuri on efesolaisten Artemis!”, joka on vastaava huuto kuin muslimien  Allahu Akbar (Allah on suuri). Entinen PLOn muslimi terroristi ja nykyinen kristitty Walid Shoebat yhdistääkin nämä kaksi yhdeksi ja samaksi. Turkki on yksi maailman muslimisoituneista maista, jossa evankeliumi ei juurikaan ole tavoittanut ihmisiä, niin että kansalaisista 99% on muslimeita.

”Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen: ’Suuri on efesolaisten Artemis!” – Apostolien teot 19:28

Kreikassa kaatuu kreikkalaiset länsimmat

Greece-Parthenon

”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.” – Roomalaiskirje 1:16

Meidän länsimainen yhteiskuntamme, politiikkamme ja kulttuurimme perustuu tänä päivänä hyvin pitkälle kreikkalaiselle yhteiskunnalle ja sen filosofien ajatuksille kuten Platon, Sokrates ja Aristoteles. Kreikan Parthenonista on tullut inspiraation lähde meidän rakennuksillemme Suomen Eduskuntatalosta Yhdysvaltain kongressin rakennukseen. Kirjoitukset sanovatkin, että ensin juutalaisille ja sitten kreikkalaisille. Apostoli Paavalin ensimmäinen kirje olikin Kreikan Tessalonikaan ja kaikineen Uudessa liiton Kirjoituksissa on viisi kirjettä Kreikkaan; kaksi korintolaisille, kaksi tessalonikalaisille ja yksi filippiläisille.

daniel_statue

”Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan (1) pää oli parasta kultaa, sen (2) rinta ja käsivarret hopeata, sen (3) vatsa ja lanteet vaskea. Sen (4) sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi (5) rautaa, osaksi savea.” – Daniel 2:31-33

Muinaisen Babylonian valtakunnan kuningas Nebukadnessar näki ennustuksellisen unen patsaasta, jonka profeetta Daniel osasi universumin Luojan avustuksella selittää.

Yleisesti tulkitaan, että kuvan eri metallit kuvaavat eri maailmaa hallinneita muinaisia valtakuntia, jotka lopuksi kivi tuhoaa joka kuvaa Messias Jeesuksen iankaikkista valtakuntaa. Nämä metallit kuvaavat järjestyksessä seuraavia nykyisiä valtioita.

  1. Irak (Babylon)
  2. Iran (Persia)
  3. Kreikka (Makedonia)
  4. Italia (Rooma)
  5. Uusi maailmanjärjestys

2000-luvulla alkoi tämän kuvapatsaan romahtaminen. Irakin romahdus alkoi sodalla Saddam Husseinia vastaan vuonna 2003, Iranin tilanne ja ydinohjelma ajavat sen aivan pian sanktioiden takia romahdukseen ja nyt myös Kreikka on kaatumassa eurokriisiin, mutta sitä tulee seuramaan Italia joka on eirttäin suurissa vaikeuksissa useissa eri alueilla ja erityisesti taloudellisesti. Lopuksi tulee romahtakaan kaikki länsimaat, mutta sitä ennen astuu tuleva maailman johtaja areenalle Kreikan ja Italian kaaduttua, joka taas tulevat synnyttämään kolmannen maailmansodan.

talous

”Sillä hän on pitänyt halpana Herran sanan ja rikkonut hänen käskynsä; hänet tuhottakoon, syntivelka painaa häntä.” –  4. Mooses 15:31

Rapistuva ja velkaantuva Kreikka kuvaavat rapistuvia ja velkaantuvia länsimaita. Analyytikot sanovatkin, että kun Kreikka kaatuu, niin kaatuu myös muut länsimaat perässä ja siksi Kreikkaa ylläpidetään lisäämällä velkaa ettei Lehman Brothersin aiheuttama konkurssien sarja toistu. Tämä on kuitenkin mahdoton yhtälö ja on väistämätöntä että Kreikka tulee kaatumaan. Tämän kaiken lomassa Kreikka kuitenkin varustautuu, koska se on erittäin strategisessa asemassa olemalla portti Lähi-itään ja muslimaihin. Kreikan armeija onkin merkittävän suuri tämän johdosta.

Eri universumin Luojan hengessä vaeltavat profeetat ovatkin nähneet Turkista ja Kreikkasta alkavan sodan – maailmansodan.

Kolmas maailmansota

Third_World_War

”Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: ’Tule!’ Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.” – Ilmestyskirja 6:3-4

Kolmannen maailman sodan aloittaa Euroopassa The Turk -niminen terroristi, jota avustaa kolme intialaista terroristiryhmää Euroopassa. Saksa ja USA taistelee yhdessä kolmannessa maailman sodassa. Euroopan hallituksen sisällä tulee kapinointia. Venäjän johtajama invaasio tunkeutuu Eurooppaan Turkin kautta.  USA:n ja ääri-Islamin välillä sota Euroopassa. Invaasio Eurooppaan pysäytetään Ranskassa Saksalaisten ja Amerikkalaisten toimesta.”Nicolaas van Rensburg

”Varsinainen kipinä sotaan syttyy Balkanin niemimaalta. Sota alkaa auringonnousussa ja hän tulee erittäin nopeasti, niin että maanviljelijät istuvat pubeissaan pelaamassa korttia sotilaiden tullessa. Paljon kuolleita, armeija tulee idästä, mutta kuitenkin kaikki tapahtuu erittäin nopeasti. Näen kolmosen, mutta en tiedä ovat ne päiviä vai viikkoja. Näen kolme kiilaamaista muodostelmaa tulossa. Venäläiset eivät pysähdy mihinkään jatkaessaan kolmessa kiilassa. Yötä päivää he ajavat päästäkseen Ruhrin alueelle, missä monet uunit ja tulisijat palavat. Kosto tulee välittömästi ison meren toiselta puolelta (Yhdysvalloista), vaikkakin keltainen lohikäärme tunkeutuu samalla Alaskaan ja Kanadaan, mutta se ei pääse pitkälle.”Alois Irlmaier

”Aika tulee kun voit oppia kaiken. Pahuus tulee sinulle oppineilta. Konstantinnopolissa tulee vuotamaan verta niin paljon, että kolmevuotias vasikka voi uida siinä. Onnellinen se joka jää jäljelle sodasta. Hän tulee syömään hopealusikalla. Tämän sodan jälkeen susi tulee elämään lampaan kanssa. Ensin väärä kreikkalainen tulee. Älä usko häntä. Hän tulee menemään pois. Sotalaivat kokoontuvat yhteen Skalomassa ja punaliiviset (venäläiset) tulevat taistelemaan sinun puolesta. Turkkilaiset tulevat lähtemään, mutta he tulevat takaksin ja tulevat Heksamiliaan asti. Lopuksi, heidät ajetaan pois Kokkini Miliaan (Mongoliaan). Turkkilaisista, yksi kolmannes tapetaan, toinen kolmannes kastetaan ja jäljelle jäänyt kolmannes menee Kokkini Miliaan.”Kosmas Aitolialainen (1700-luku)

”Kolmas maailman sota alkaa konfliktista Turkin ja Kreikan välillä. Juutalaiset vapaamuurarit, jotka ovat USA ja EU hallitsijoita, pakottavat turkkilaiset sotaan Kreikkaa vastaan. Kreikkalaisten valtavasta rohkeudesta ja vastustuksesta huolimatta turkkilaisten hyökkäys tulee olemaan tuhoisa. Paljon kreikkalaisia ja heidän vapaehtoisia avustajiaan; venäläisiä ja serbialaisia veljiä Kristuksessa, tulee kuolemaan. Turkki rynnäköi syvälle Kreikkaan ja valtaa suurimman osan Kreikkaa. Aluksi NATO ja USA eivät puutu tähän konfliktiin suoraan, vaan antavat hiljaisen tukensa kaikelle Turkin teoille sen sijaan. Hetken verran näyttää aivan varmalta että kreikkalaiset katoavat tyystin, kunnes mahtava Venäjä pelaa korttinsa suojellakseen kreikkalaisia ja ortodoksista kristillisyyttä. Tämä yllättää kaikki. Venäläiset ydinaseet laukaistaan Turkkiin. Pimeys peittää Balkanin niemimaan ja Lähi-idän. Maailma sellaisena kun tunnemme lakkaa olemasta.

Tässä kohdassa USA ja EU liittyvät Turkkiin (tai mitä siitä on jäljellä) ja julistavat maailmanlaajuisen sodan Venäjää ja Kreikkaa vastaan. Vatikaani ja Pyhä Istuin kuuluttavat Pyhän Sodan hajaannuttavaa ortodoksisuutta vastaan. Se sota on kauhistuttava. Palavia ihmisiä tulee tippumaan taivaalta. USA tulee kärsimään kauhistuttavan tappion ja räjähtää kuin ilmapallo. Roomalais-katollinen kirkko ei palaa koskaan siihen asemaan kuin se on tänään. Ei edes lähelle. Sen vaikutusvalta tulee olemaan mitätön. Venäläiset astuvat sisään Konstantinopoliin, asettavat oman kuvernöörin, mutta antavat sen kokonaan kreikkalaisille myöhemmin rauhanneuvotteluissa. Kreikkalaiset epäröivät vastaanottaa uusia alueita aluksi, mutta vastaanottavat ne myöhemmin ja hallitsevat mikä oli ennen Turkin pääkaupunki. Kreikkalaiset palaavat Konstantinopoliin 600 vuotta sieltä lähdettyään, kuten munkki sanoi. Kolmannes turkkilaisista menettää elämänsä, kolmannes hyväksyy ortodoksin kristinuskon ja kolmannes muuttaa asumaan johonin erämaahan. Armenia saa maansa takaisin ja kurdit perustavat oman maansa.”Joseph Vatopedi

Myös islamin ennustuksissa tämä sota on kuvattu vastaavalla tavalla.

Kirjoituksissa tämä sota ja sen joukkojen lopullinen päämäärä Israel on paljastettu Hesekielin kirjan luvuissa 38 ja 39. Kreikka on erittäin merkittävä ajan merkki ja sen kohtaloa tulee seuramaan länsimaat Suomi mukaan lukien niin sodassa kuin rauhassa. Kuitenkin, kuten nämäkin edellä olevat profeetat olivat ennustaneet, niin Kreikka kuten länsimaatkin ja kristillinen maailma tulevat voittamaan lopulta.

”Ja sinä, ihmislapsi, ennusta Googia vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä tulen sinun tykösi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Ja minä käännän sinulle selkäni ja jätän sinusta jäljelle vain kuudennen osan, ja nostatan sinut pohjan periltä ja tuon sinut Israelin vuorille… Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat: minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Kentälle sinä kaadut. Sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja turvassa asuvien keskelle saaristossa. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.” – Hesekiel 39:1-6 (KJV mukaan)