Apostolien teot ennustavat

Apostolien teot ovat lääkäri Luukkaan kirjoittajama kertomus Messiaan seuraajajoukon eli seurakunnan syntymisestä sekä samalla se antaa tarkan historiallisen kuvauksen siitä, millaista elämä oli tuolloin lähes kaksi tuhatta vuotta sitten. Monesta asiasta voimme havaita, että olemme tehneet suuren heiluri liikkeen 2000-vuotisen seurakunnan aikana, niin että tuolloin monet vallitsevat asiat ovat entistetty ja olemme palautuneet Rooman aikaan.

PendulumSwing

”Taivaan pitää Hänet tosin omistaman kaiken entistämisen aikaan asti, mistä Jumala on ikiajoista asti puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.” – Apostolien teot 3:21 (Aapeli Saarisalo)

Maailman tilanne

Raphael_School_of_Athens

”Ja kun tulimme Roomaan, sallittiin Paavalin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa.” – Apostolien teot 28:16

”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee.” – Apostolien teot 19:27

Maailma on palautaunut alkuseurakunnan aikaan, niin että Eurooppa on yhdistynyt Rooman valtakuntana (Apt. 28:16), joka on nousemassa Euroopan Liittovaltion muodossa, johon myös ennen pitkään liittyy Lähi-idän alueet. Tuolloin oli myös parlamentti, jossa toimi kansanedustajat. Tuolloin yksi hallitsevat jumalat olivat Apollo ja Artemis, auringon ja kuun jumalat, jotka voidaan yhdistänää tänä päivänä katolilaisuuteen (auringon palvonta) ja islamiin (kuun palvonta). Apostolien teot myös mainitsee, että koko (Vähä-) Aasia palvoo tätä kuunjumalattar Artemista ja tänä päivänä tuo alue Turkki, joka on melkein täysin islamin alla.

”Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan.” – Apostolien teot 17:21

Muutoin kreikkalaiset tuolloin olivat jatkuvasti uutta tuottamassa ja uutta puhumassa, kaikki uusi oli hyvää ja ihmisiä kiinnosta jatkuvasti uudet teoriat ja asiat, ja juuri tällä tavalla on tilanne nyt länsimaissa, jotka ovatkin hyvin pitkälle rakentuneet kreikkalaisen filosofian pääle. Kreikkalaiset olivat myös tavattoman suvaitsevaisia – paitsi Jeesukseen uskovia kohtaan – ja heillä oli monia eri jumalia mitä he palvoivat. Samanlainen anti-kristillinen suvaitsevaisuus on myös vallassa samalla tavalla kuin tuolloin.

Kreikkalaiset olivat myös tunnettuja viihde elämästään ja elitistisestä elämän tavasta, niin että heillä olivat olympialaiset ja teatteri (Apt. 19:29), jonka nimi tylee Olympos vuoren jumalista. Nämä loppuivat sitten lähes 1500 vuodeksi, kun Jeesukseen uskovat lopettivat niin olympialaiset kuin väkivaltaiset gladiaattori areenat kin 300-luvulla, mutta nyt molemmat ovat tulleet takaisin; väkivalta viihde ja urheilijoiden palvominen. Nyt se on vain paljon helpompaa, mutta vähintääkin yhtä tärkeää.

Tuolloin lapsia ei pidetty täysinä ihmisinä ja perheen vanhemmilla – yleensä isällä – oli oikeus päättä lapsen elämästä, että pidetäänkö lapsi vai jätetäänkö hänet heitteille kuolemaan. Sama toistuu meidän päivinämme lasten surmana äitiensä kohtuun, jonka kohtalon kokee maassamme 10,000 lasta vuosittain.

Messiaan uskovien tilanne

christian_martyrs

”Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: ’Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan’.” – Apostolien teot 14:21-22

”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.” – Apostolien teot 20:29-30

Aivan kuten ensimmäisten Messiaan seuraajien aikana ensimmäisellä vuosisadalla, niin nytkin noin 200 miljoonaa Jeesukseen uskovaa elää vainoissa ja näistä yli 100,000 kuolee vainoissa. Tämän lisäksi seurakunnissa oli myös sisällä turmiollisia opintuojia. Tuolloin todellinen seurakunta eli maan alla ja nytkin näyttää siltä, että uskovat joutuvat menemään aivan pian maan alle, kun yhteiskunta ei enää suvaitse uskovia eikä kestä kuulla totuutta, vaan on mielistynyt vääryyteen.

Myös mont muinaiset kirjoitukset, kuten Oikeamielisen kirja ja Riemuvuosien kirja olivat alkuseurakunnalle käytössä, kunnes ne katosivat yli tuhanneksi vuodeksi. Nyt kuitenkin molemmat ovat löytyneet ja ovat jälleen seurakunnalla käytössä, myös tällä sivustolla.

”Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä.” – Apostolien teot 12:1

”Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.” – Apostolien teot 2:5

Tuolloin Israel kuului Rooman valtakuntaan, mutta aluetta hallitsi idumealainen kuningas Herodes. Tänä päivänä se tarkoittaa Israelin liittoumista NATOn kanssa tai että tulevan Lähi-idän sodan jälkeen Euroopan Unioni ottaa Israelin hallintaansa. Koska Herodes oli idumealainen eli edomilainen, tarkoittaisi se että Israelia nousisi hallitsemaan palestiinalainen, sillä palestiinalaiset voidaan nähdä tänä päivänä idumealaisina.

Kuten tuolloin, niin tänäkin päivänä on jälleen juutalaiset Jerusalemissa ”kaikkinaisista kansoista”, mutta myös monet juutalaisista ovat alkaneet uskoa Messiaaseen suuremmissa joukoissa, kuin lähes kahteen tuhanteen vuoteen.  Heiluri on todellakin heilahtanut takaisin, mutta mitä seurakuntaa odottaa seuraavaksi?

Messiaaseen uskovien ennallistaminen

pentecost-baptism-of-the-holy-ghost

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” – Apostolien teot 2:2-4

Azusa-kadulta 1900-luvun alussa syntyi Helluntailiike, joka sai nimensä vahvasta universumin Luojan Hengen liikkeestä, jossa toistui apostolien tekojen ihmeet ja merkit. Suomeenkin tämä tuli T.B. Barrattin mukana ja sittemmin käsite armolahjoista on otettu myös muissakin seurakunnissa aina katolisesta kirkosta luterilaisiin asti vastaan. Mutta jo tuolloin Azusa kadulla ennustettiin, että n. 100 vuoden jälkeen tulisi paljon suurempi herätys, josta voitaisiinkin kutsua nimellä Helluntai 2.0.

”Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.” – Apostolien teot 1:14

Avain herätykseen oli alkuseurakunnalle heidän yhteytensä. He olivat yhdessä rukouksessa ja odottivat universumin Luojan Voimaa lähteä todistamaan Messias Jeesuksesta. Viimeisessä rukouksessaan Messias Jeesus pyysi neljä kertaa, että ”he olisivat yhtä”. Koska kyseessä on itse Messias, on aivan varmaa että tämä rukous tulee myös täyttymään ja silloin aukenee taivaan ikkunat suurelle herätykselle.

Onkin odotettavassa varsinainen ”humaus taivaasta”, joka tulee kestämään vain lyhyen aikaa. Tämä valmistaa Messiaan seuraajajoukon ”jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” (Ef. 5:27). Ja kun menemme yhä taaksepäin, niin ensimmäistä helluntaita edelsi ylöstempaus – Ylkän ylöstempaus. Näin ollen toista helluntaita tulee seuramaan Morsiamen ylöstempaus.

rapture2

”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.” – Apostolien teot 1:9

Kaksi Kuvaa Messiaasta

jesus-lion-lamb

Juhlat Messiaan Esikuvina
”Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani, ovat nämä.” – 3. Mooses 23:2

Jumala sääti seitsemän juhlaa, jotka ovat esikuvia Messiaalle eli Hänen Pojalleen. Nämä juhlat voidaan jakaa kolmeen osaan; kolme kevään juhlaa, yksi kesän juhla ja kolme syksyn juhlaa. Näistä Jeesus ensimmäisellä tulemuksellaan täytti kolme kevään juhlaa, Pyhä Henki neljännen kesän juhlan ja kolme syksyn juhlaa ovat vielä täyttymättä. Jeesus itse sanoikin lehtimajajuhlan tultua opetuslapsille näin: ”Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt.” (Joh. 7:6-8). Kevään juhlat kertovat orjuudesta pääsemisestä, sovituksesta ja uudesta alusta. Kesän Helluntai juhla taas kertoo suuresta ilon ja onnen ajasta. Syksyn juhlien teemana on elonkorjuu sekä niitä seuraavat isot juhlinnat.

Kärsivä Palvelija
palm_sunday

”Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.” – Sakarja 9:9

Kevään juhlat alkavat Pääsiäisjuhlalla (Pesach, 3. Moos. 23:5), jota juhlitaan karitsan veren tuoman pelastuksen merkiksi ja (synnin) orjuudesta pääsemiseksi. Jeesus oli tuo uhrikaritsa.

Seuraava kevään juhlista on Happamattoman leivän juhla (Hag HaMatzah, 3. Moos. 23:6-8), jolloin nautitaan happamatonta leipää, jota voidaan verrata Messiaan synnitömään elämään eli elämän leipään sekä viiniin, joka kuvaa ristillä vuodatettua verta. Tämä on esikuva ehtoollisesta.

Viimeinen kevään juhla on Ensihedelmien juhla (Bikkurim, 3. Moos. 23:9-14), joka kertoo Kristuksen ylösnousemuksesta ja uudestisyntymisestä hengessä ollen esikuva kristityille.

Näissä kevään juhlissa Messias esiintyy näissä Kärsivänä Palvelijana – Joosefin Poikana (Ha’Mashiach Ben Yoseph).

Universumin Luojan Hengen vuodatus
pentecost-baptism-of-the-holy-ghost

”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.” – Joel 2:28

Kesän ainoa juhla on Viikkojuhla (Shavout, 3. Moos. 23:15-22), jonka kristityt tuntevat Helluntaina, jolloin Pyhä Henki ensi kertaa laskeutui pysyvästi uskovien päälle Jeesuksen ylösottamisen jälkeen. Voidaan olettaa myös, että tämä Helluntai koittaa aikojen lopulla uudestaan ennen kuin syksyn juhlat alkavat ja ennen seurakunnan ylösottoa.

Viikkojuhlan aikaan juutalaiset lukevat Ruutin kirjaa, jossa kerrotaan mitenkä pelastus juutalaiselle naiselle tulee pakananaisen kautta. Ensimmäisen Viikkojuhlan aikaan vanhan liiton julistamisen jälkeen kuoli kolme tuhatta (2. Moos. 32:28), mutta Uuden liiton jälkeen ensimmäisen Viikkojuhlana eli Helluntaina sama määrä kolme tuhatta pelastui (Apt. 2:41).

Helluntai kuvaa pakana (ei-juutalaista) seurakuntaa eli Messiaan morsianta.

Messias Kuningas
second_coming

”Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? ”Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan.” – Jesaja 63:1

Syksy alkaa Pasuuna juhlalla (Rosh Ha’Shanah, 3. Moos. 23:23-2), jonka juutalaiset tuntevat uudenvuoden päivänä ja jokaisena arkipäivää edeltävänä kuukautena soitetaan pasuunaa varoitukseksi. Viimeinen pasuuna soitetaan tuona päivänä: ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa” (1. Kor. 15:51-52). Viimeisen pasuuna soidessa oli jokaisen välittömästi lähdettävä silloin temppeliin vaikka työt olisivat vielä pelloilla kesken. Tätä juhla päivää ei myöskään voi tietää ennalta, sillä se tulkitaan täydestä kuusta, josta tälle päivälle juutalaisuudessa nimitys Piilotettu Päivä (Yom Hakeseh), joka sopiikin hyvin kuvaukseen tuntemattomasta päivästä ja hetkestä: ”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan” (Matt. 24:36). Muita nimityksiä juutalaisuudessa tästä juhlasta ovat: Yom Teruah (Herätys Puhalluksen Päivä), Yom Ha’Din (Tuomiopäivä) tai Ha’Melech (Messiaan Kruunajaiset).

Tätä Pasuuna juhlaa seuraa seitsemän päivän katumuspäivä jakso, joka kuvaa seitsemän vuotista ahdistuksen aikaa, ja jonka jälkeen tulee Sovituspäivä (Jom Kippur, 3. Moos. 23:26-32), jota ei pidetä juhlana vaan surupäivänä, koska tällöin kaikki teot tuomitaan. Sovituspäivä on se päivä, kun Jeesus Kristus palaa yhdessä seurakunnan kanssa maan päälle, kuten profeetta Eenok ennusti tuhansia vuosia sitten ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä…” (Juud. 1:14).

Viimeisenä syksyn juhlana on Lehtimajajuhla (Sukkot, 3. Moos. 23:33-43), joka on suuri ilon juhla jolloin kaikki kansat kerääntyvät Jerusalemiin lehtimajanjuhliin Messiaan kanssa tuhat vuotisessa rauhan valtakunnassa.

Näissä kaikissa syksyn juhlissa Messias esiintyy Kuninkaana – Daavidin Poikana (Ha’Mashiach Ben David).

Antikristus ja Väärä Profeetta
rev 13

”Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet…” – Ilmestyskirja 19:20

Koska juutalaiset odottavat kahta messiasta; Joosefin Poikaa (Ha’Mashiach Ben Yoseph) ja Daavidin Poikaa (Ha’Mashiach Ben David), kärsivää palvelijaa (Jes. 53) ja kuningasta (Ps. 24) niin he tulevat ottamaan Ilmestyskirjan Antikristuksen ja Väärän Profeetan vastaan juuri näinä. Väärä profeetta saa myös tulen lankeamaan taivaasta (Ilm. 13:13), joka saa juutalaiset vakuuttumaan siitä, että hän on Elia, jota juutalaiset yhä odottavat (Mal. 4:5).

Ensimmäisen pedon, Antikristuksen, Ilmestyskirjassa kuvataan nousevan merestä eli pakanoiden keskuudesta. ”Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.” (Ilm. 13:1) eli hän tulee olemaan suuri poliittinen johtaja, koska sarvet kuvaavat voimaryhmittymiä.

Toinen peto, Väärä Profeetta, nousee taas maasta eli Israelista: ”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.” (Ilm. 13:11) eli hän näyttää olevan kuin Messias Karitsa (Jeesus), mutta johdattaa väärillä puheillaan ihmisiä harhaan. Antikristus tulee nousemaan Islamistisesta maailmasta Syyria-Irak alueelta ja Väärä Profeetta taas Roomasta. Yhdessä tämä asiapari muodostaa täydellisen kuvan kahdesta messiaasta, joita molempia juutalaiset odottavat.

Mutta me tiedämme ja tunnistamme Kirjoituksista, kuka Messias oli, on ja on tuleva. Sinäkin voit oppia tuntemaan Hänet jo tänään, jos haluat?

passover1

”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” – Jesaja 53:4-5