Ensimmäinen eksytys on viimeinen

Kirjoitukset ovat täynnä varoituksia valheopettajista, vääristä profetoista ja eksyttäjistä, jotka ovat kuin raatelevia susia, jotka eivät laumaa säästele kuten Kirjoitukset sen ilmaisevat. Monien näiden eksytysten tarkoitus on esiintyä salattuna totuutena, joka on avautunut vain harvoille ja valituille, mutta jossa ei todellisuudessa koskaan päädytä todelliseen tietoon tai totuuden.

Koko Messias Jeesuksen aikakausi on kuin jättimäinen heiluri liike, joka palautuu lähtökohtaansa kuten koko universumin kohdalla ja niinpä olemme nähneet nyt monien asoiden paluun kuten Israelin, Hengellä täyttymisen, ja kadonneiden kirjojen löytymisen, mutta valitettavasti vanhat eksytykset myös ovat palanneet. Näinä viimeisinä päivinä tuli ensimmäiseksi New Agen opit, jotka sekoittelee eri uskontoja ja voivat jopa esiintyä näennäisesti Messiasta seuraavien joukkona, ja tätä voisi verrata 100- ja 200-luvuilla esiintyneeseen Kirjoituksien mainitsemaan gnostilaisuuteen (1. Tim. 6:20-21). Mutta siinä missä tämä eksytys tuli ei-juutalaisten pakanoiden suunnasta, niin sitä edelsi eksytys juutalaisuudesta jo 50-luvulla.

Torah_Scroll

”Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.” – Markus 10:31

On hieno ja tärkeä asia, että monet Messiaan seuraajat tänä päivänä ovat saaneet rakkauden muinaista juutalaista kansaa ja Israelia kohti sekä pidämme holokaustin tuoreessa muistissa. Universumin Luojan suunnitelmassa Israelilla on erittäin merkittävä rooli tulevaisuudessa ja Messias Jeesus palaa maan päälle vasta, kun he toivottavat hänet tervetulleeksi. Siksipä onkin monille kaikista vaiken nähdä eksytys siinä, mikä on jotakin mitä me rakastamme, mutta jos todella rakastamme heitä me emme valehtele ja pysymme totuudessa.

”Me olemme kuulleet, että jotkut meidän joukostamme lähteneet, joille emme ole antaneet mitään käskyä, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidät hämmennyksiin sanomalla, että pitää ympärileikkauttaa itsensä ja noudattaa lakia.” – Apt. 15:24 (RK, bys.)

”Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.” – Matteus 13:24-25

Kun Paavali julisti pelastusta Messias Jeesuksen nimessä ympäri Välimeren rantoja, alkoi hänen perässään kulkemaan tiettyjä juutalaisia Messiaan seuraajiksi tekeytyneitä opettajia, jotka opettivat uutta parempaa oppia Paavalin seuraajille ja heidät tunnetaan judaisteina. Tämän seurauksena Paavali kirjoitti kaikista kovasanaisimman kirjeensä Galatian uskoville, joiden luona nämä eksyttäjät olivat käyneet opettamassa, että Vanha laki oli pidettävä ja että Paavali oli opettanut vain alkeeet.

Tähän sopii erittäin hyvin vertaus siemenen kylvämisestä peltoon, sillä tämä lusteen kylväntä tapahtuu samaan peltoon, mutta myöhemmin yöllä kun uskova nukahtaa eli ei ole valveilla. Tämä liikehdintä kulkee tänä päivänä messiaaniseksi juutalaisuudeksi naamioituneena Heprealaiset juuret- tai Pyhä nimi liikkeinä. Tässä joítakin tuon uudesti tulleen judaismin tunnusmerkkejä.

1. Messiasta on kutsuttava Tooran mukaisella nimellä
Ensimmäiseksi heidät erottaa siitä, että Jeesusta on kutsuttava oikealla tietyllä nimellä kuten Yeshua, Yehoshua, Yahushua, Yahshua, Yahoshua, Yoshua jne. mutta eri ryhmät eivät keskenään ole varmoja mikä on oikea, koska heprean kielestä puuttuvat vokaalit.

Kirjoitukset eivät kuitenkaan kerro, että näin olisi vaan päinvastoin ne kertovat, että jokaisen kielen ylistämän Jumalaa (Room. 14:11), jokaisen kielen tulee tunnustaa Jeesus Herraksi (Fil. 2:9-11) ja vieraskielisten kautta tullaan Israelille puhumaan (1. Kor. 14:21).

”Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu, ne, jotka sanovat: ’Kielemme voimalla me olemme väkevät; huulemme ovat meidän tukemme; kuka on meille herra?'” – Psalmit 12:3-4

2. Messias ei ole Tooran Jumala
Nämä kieltävät universumin Luojan kolminaisuuden ja samalla erottavat Messias Jeesuksen täydestä jumaluudesta. Kirjoitukset kuitenkin kertovat, että Jeesus on Jumala (Joh. 1:1), Hän on yhtä Isän Jumalan kansssa (Joh. 10:30) ja Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys (Kol. 2:9). Hän myös toistamiseen aiheuttu juutalaisten keskuudessa suurta vihaa sanomalla nimekseen Minä Olen, joka Toorassa Jumalan nimi JHVH tai Jehova/Jahve (Joh. 5:18).

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä.” – Johannes 1:1-2

3. Messias käski pitämään Tooran
Seuraavaksi tulee väite, että Toora eli Vanhan liiton laki satoineen käskyneen kuuluu Messiaan seuraajille ja että vain uhrisäännökset olisivat mitätöity. Kirjoitukset kuitenkin opettavat selkeästi, että Messias Jeesus on lain loppu (Room. 10:4), Messias täytti lain (Matt. 5:17) ja laki ei tee ketään vanhurskaaksi (Gal. 3:11).

Uskovat seuraavat Messiaan lakia, koska rakastavat Häntä, samalla tavalla kun Messias Jumalan Poikana täytti Isä Jumalan käskyt. Monille kuitenkin ne 613 käskyä tuntuvat helpommalta, kuin tämä Messiaan väkevä käsky.

”Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.” – Johannes 15:10-12

4. On palattava juutalaisille juurille Tooraan
Kirjoitukset eivät käske palata Vanhaan liittoon (testamenttiin), vaan uudistumaan Messiaan kautta (Room. 12:2). Uusi liitto armossa toimii täysin eri säännöillä, joka ei perustu käskyjen noudattamiseen vaan rakkauteen.

Tämä Uusi liitto korvasi vanhan (Hepr. 7:18) ja on parempi toivo (Hepr. 7:19) sekä parempi liitto (Hepr. 7:22). Tämä laki säännöksineen on naulattu ristiin ja on täysin voimaton (Kol. 2:13-15). Vanhan liiton Kirjoitukset ovat monella tavalla arvokkaita tekstejä, joista voimme oppia paljon Messiaan olemuksesta jo silloin sekä historiasta että ennustuksista ja lupauksista.

”Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle… Sanoessaan ’uuden’ hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.” – Heprealaiskirje 8:7,13

5. Tooran mukaiset juhlapyhät ovat välttämättömät
Ensimmäinen väite tähän liittyen on, että Messiaaseen uskova ei voi viettää mitään Tooran ulkopuolista juhlaa kuten syntymäpäiviä, vappua, juhannusta tai joulua. Galatalaiskirje, joka korjaa judaistien opetuksia, vastaa juuri tähän opetukseen sanomalla, että päivistä, kuukausista ja juhla-ajoista vaarin ottaminen on heikkoja alkeisvoimia. On hyvin todennäköistä, että Messias syntyi lehtimajan juhlan aikaan, mutta jos se on totta niin silloin Hän on tullut maailman Isän luota juuri meidän joulumme aikaan ja tällöin Hän kuvaisi aurinkoa, joka vie tuolloin voiton pimeydestä (Mal. 4:2). Toisaalta vaaditaan, että uskovien olisi seurattava ja pidettävä Vanhan liiton juhlapyhät, vaikka Kirjoitukset tämän selkeästi torjuu (Kol. 2:16), mutta niitä voi toki vapaehtoisesti viettää kuten muitakin juhlia.

Toiseksi väite on, että katolilainen kirkko on siirtänyt viikkolevon sapatista sunnuntaille ja että sunnuntai on pedon merkki. Ensiksi on huomautettava, että uskovat eivät vietä lepopäivää vaan pyhäpäivää eli universumin Luojalle erotettua päivää. Sapatti oli merkkinä liitolle (2. Moos. 31:13), kun taas uskovien pyhäpäivä on Herran ylösnousemus päivä (Ilm. 1:10). Pedon merkki on maksuvälineeseen ja geenimuunteluun liittyvä seurantasiru. Sunnuntai liittyy Messiaan saapumiseen Jerusalemiin palmusunnuntaina (Luuk. 13:32), ylösnousemukseen 8. päivänä seuraavana sunnuntaina (Matt. 28:1) ja ilmestymiseen opetuslapsille (Joh. 20:19). Uskovien joukko eli seurakunta syntyi helluntai sunnuntaina (Apt. 2:1), mursi leipää eli nautti ehtoollista sunnuntaina (Apt. 20:7), keräsi rahalahjan työhön sunnuntaina (1. Kor. 16:2) ja oli rukouksessa sunnuntaina (Ilm. 1:10). Sunnuntai 8. päivänä on uuden viikon alku ja kuvaa näin ollen täydellistä uudistumista, kuten Jeesuksen kreikan kielinen nimi Iesous jonka lukuarvo on 888. Ja monet kirkko isät kertovat Herran päivästä erillisenä päivänä sapatista (Didakhe 75 jKr, Barnaban kirje 100 jKr, Ignatius 107 jKr, Justinos Martyyri 150 jKr, Irenaeus 200 jKr,…), jota he eivät viettäneet elleivät olleet kertomassa Jeesuksesta synagoogissa.

”Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.” – Kolossalaiskirje 2:16-17

6. Tooran mukainen kosher-ruokavalio on voimassa
Yksi selkeimmistä ulkopuolista merkeistä on näissä liikkeissä tiukka kosher-ruokavalio eli Vanha liitto ruokasäädöksineen. Tämä väittämä on kuitenkin monien Uuden liiton kirjoituksien vastainen, sillä Messias sanoi ettei mikään suuhun menevä saastuta ja sanoi kaikki ruuat puhtaiksi (Mark. 7:19, Apt. 10:15), lihakaupassa ei tarvitse kysellä omantunnon puolesta (1. Kor. 10:25) ja ainoastaan tulee välttää epäjumalien uhrattua ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta (Apt. 15:19-20) eli sama säädös kuin mikä Nooalle annettiin vedenpaisumuksen jälkeen (1. Moos. 9:3-4). Myöskään pelkkä kasvissyönti ei ole vaadittua (Room. 14:1-3), vaikkakin on tavoiteltavaa alkoholista kieltäytymisen tavoin (Room. 14:21).

”Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!” – Apt. 15:28-29

7. Tooran mukainen oikea käännös
Sen sijaan, että luotettaisiin niihin tuhansiin teologeihin ja alkukielen tutkijoihin, niin nämä tuntuvat tietävän paremmin mitä alkuteksti todella tarkoittaa ja monet näistä liikkeistä kääntää täysin oman käännöksen Kirjoituksista, jossa on luovuttu sanoista Herra, Jeesus ja Jehova, ja ne ovat sitten korvattu ”oikeilla” heprean kielisillä sanoilla.

Joskus on hyvä tutkia alkukieltä ja valita käännös muoto sen mukaan, mutta silloinkin harkiten. Kääntämällä teksti sopivaksi yritetään erotella Jeesus ja Jahve toisistaan, jolloin Jeesuksesta tuleekin Jumalan ”korkein auktoriteetti”, ”lähettiläs” tai jopa ”arkkienkeli”, eikä Isän tasolla oleva Jumala (Joh. 5:18). Erityisesti tämä sanojen kääntely ja vääntely koskee tietenkin Uuden liiton kreikkalaisia Kirjoituksia, joita monet heistä pitävät virheellisinä eikä Vanhan liiton tekstien arvoisina.

”… rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.” – 2. Pietari 3:16

Kaiken avain välttyä eksytyksiltä on Messias Jeesuksen sanojen mukaan tuntea Kirjoitukset ja Jumalan Voima eli Pyhä Henki (Matt. 22:29). Ja arvoidessa harhaoppeja on tärkeä huomioida, että kaikki poikkeamat eivät ole harhaoppeja, mutta jos uskovaisen pelastukseen ja Jumalan kolminaisuuden kosketaan, on puhuttava harhaopista tai kultista.

Tämä judaismi on siitä erityisen vaarallinen, että se verhoutuu apostoliseksi opiksi ja nousee juutalaisista juurista, mutta myös se on Kirjoituksilla tunnistettavissa harhaopiksi sen rakkauden sanoman puuttumisella. Pahat ihmiset tulevat menemään yhä pitemmälle eksyen ja eksyttäen, mutta jos luulet seisovasi, varo ettet sinäkin kaadu.

sovitus

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” – 2. kirje Timoteukselle 3:14-15

Advertisement

5 comments on “Ensimmäinen eksytys on viimeinen

  • Tästä seurantasirusta lisää täältä:
   http://ennustuksia.com/2013/06/10/valvontaa-ja-propagandaa/

   Antikristuksen tunnusmerkithän Danielin kirjassa ovat juuri silmät ja suu eli valvonta ja propaganda. Pedon merkki perustuukin juuri lukuun, jotta hän pystyy kontrolloimaan ihmisiä ja merkkaamaan heitä. Tämä kansalaisten seuraaminen on nähty antikristillisissä valtakunnissa kuten Hitlerin natsi-Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto, mutta tuleva antikristillinen valtakunta tulee olemaan näitä molempia pahempia. Ei ole siis vahinko, että jäävuoren huippu tästä alkaa paljastua NSA paljastuksien myötä.

   Meidän ei tule kuitenkaan rajoittaa pedonmerkkiä, vaan koska tekniikka menee huikeasti eteenpäin, voi se siru sisältää monia muitakin asioita, kuten geeniperimän muuntelun.

   Mielenkiintoinen video aiheesta Terry Cookilta, joka entisenä poliisina on perehtynyt tähän pedon merkkiin erityisellä tavalla.

   Tykkää

 1. Hei, muutamia asioita nousee mieleen. Vilkaisin myös Facebook-sivuasi.

  Olen viime aikoina miettinyt näitä ”heprealaisia juuria” eli Jeshuaa Messiaanaan pitävää judaismia… että miten siihen tulisi suhtautua. Se on ollut vaikuttava juttu, kun olen jo valmiiksi ollut uskonkriisissä ja miettinyt, miten Raamattua tulisi ymmärtää. En siis tosiaan ainakaan luule lyöneeni kantojani kovin lukkoon vielä, vaikka olenkin kovasti taipuvainen ymmärtämään esimerkiksi sapatin

  1. Entä jos Jeesusta *ei ole kutsuttava* Jeshuaksi vaan ainoastaan vapaaehtoisesti halutaan niin tehdä? (Jos siis joku itse haluaa niin tehdä, eikä edes kiinnitä huomiota siihen, jos joku muu käyttääkin nimeä Jeesus?) Ellei muuten, niin erottuakseen siitä tulevasta antikristuksesta, jonka nimenä aivan hyvin voi juurikin olla ”Jeesus”?
  Psalmit 12:3-4 oli kyllä mielenkiintoinen.

  2. Entä jos uskoo Isään, Poikaan ja siihen, että uskovissa vaikuttaa Isän Pyhä Henki, ja pitää Isää Poikaa suurempana (koska Poika kirkastaa Isää) ja *mahdollisesti* Poikaa Henkeä suurempana (tästä en tosiaan ole aivan varma, mutta ajatus tässäkin on se, että Henkihän kirkastaa Poikaa…)? Mutta haluaa selvästi erottautua siitä katolisen kirkon opetuksesta, jonka mukaan kolminaisuuden kaikki osapuolet ovat tasapäistettyjä? Entä jos haluaa uskoa JHVH:n mutta ei ”Kolminaisuuteen”? Ottaen huomioon, että monessa uskonnossa on juurikin kolme (pää)jumalaa? Sen sijaan, että uskoisi simppelisti kuten muinaiset israelilaiset: ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.”
  ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli Sana.”

  3. ” — ja että vain uhrisäännökset olisivat mitätöity. — Monille kuitenkin ne 613 käskyä tuntuvat helpommalta, kuin tämä Messiaan väkevä käsky.”
  Eihän Vanhassa Liitossa silloin tietenkään ole 613 käskyä voimassa, jos kerran uhrisäännökset on mitätöity. Ja Uudessa Liitossahan on enemmän käskyjä kuin Vanhassa 😀
  ”Messias Jeesus on lain päämäärä.” (Room. 10:4)

  4. ”On palattava juutalaisille juurille Tooraan”
  -> Eikös ollut puhe heprealaisista juurista? Hengellinen Israel ei tietenkään ole vain Juuda vaan myös muut Israelin sukukunnat.
  ”Kirjoitukset eivät käske palata Vanhaan liittoon” -> kirjoitit toisaalla, että yksi oja on legalismi, toinen on laittomuus… et siis näe, että hylkäämällä Vanhan liiton ajautuu laittomuuteen?
  ”Uusi liitto armossa toimii täysin eri säännöillä, joka ei perustu käskyjen noudattamiseen vaan rakkauteen.” -> mutta Jumala ei muutu, ja Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eikö Vanha liitto sitten perustunut rakkauteen? Ainakin pohjimmiltaan, tulevaan katsomalla?
  ”Tämä laki säännöksineen on naulattu ristiin ja on täysin voimaton (Kol. 2:13-15).” -> Tuomas Leväsen kääntämä arameankielinen Kolossalaiskirje ei puhu kirjoituksesta säädöksineen vaan velkamme kirjoituksesta.
  Heprealaiskirje 8:7,13 toki ovat äärimmäisen tärkeitä jakeita, vaikka mietinkin niiden tulkintaa…

  5. ”Messiaaseen uskova ei voi viettää mitään Tooran ulkopuolista juhlaa kuten syntymäpäiviä, vappua, juhannusta tai joulua.” -> En ole kuullut aivan näin vahvaa opetusta, vaikka varmasti läheltä monesti liippaa. Kuitenkin monet saattavat hyvinkin viettää hanukkaa, vaikka eihän sitäkään Toorassa ole.
  Galatalaiskirjeessä Paavali suomii seurakuntaa muun muassa siitä, että he *jälleen* kääntyvät heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen. Eiköhän Galatassa ollut runsaasti pakanuudesta todelliseen uskoon kääntyneitä, siis sellaisia, jotka eivät milloinkaan olleet viettäneet juutalaisia juhlia (päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja vuosia)? Gal. 4:10 käytetään eri sanoja kuin Kol. 2:16. Judaistisemman väitteen mukaan Kolossalaiskirjeen jakeessa Paavali käytti Tooran juhlapyhiä tarkoittavia termejä, mutta ei Galatalaiskirjeen jakeessa. Mitä siis ovat nämä alkeisvoimat? Apokryfisen kirjallisuuden mukaan (jota Ut:ssakin lainataan varsin yleisesti) ne ovat elementtejä, ilmeisesti siis Jumalan säätämiä luonnonlakeja, jotka ovat Sanalle alisteisia. Ja pakanathan huomioivat luonnonlait (auringon, kuun ja tähdet) juhla-ajoissaan varsin hyvin.
  ”Toisaalta vaaditaan, että uskovien olisi seurattava ja pidettävä Vanhan liiton juhlapyhät, vaikka Kirjoitukset tämän selkeästi torjuu (Kol. 2:16), mutta niitä voi toki vapaehtoisesti viettää kuten muitakin juhlia.” -> Tässä vaiheessa en tosiaan voi vaatia muita viettämään vanhatestamentillisia juhlia, koska omassakin elämässäni olen aivan alkeiden alussa. Mutta en haluaisi jatkaa pakanallisuudessakaan (monesti kirkkojen paikat ovat samat kuin entiset epäjumalien palvontapaikat ja tosiaan, kristilliset juhlat ovat kristillistettyjä, paljon omaksuttu pakanallisuudesta…), enkä toisaalta haluaisi ryhtyä täysin juhlattomaksi tosikoksi. Entäs profetia tuhatvuotisesta valtakunnasta (Sakarja 14), jossa Egyptissä asuvienkin tulisi viettää lehtimajanjuhlaa?
  ”Toiseksi väite on, että katolilainen kirkko on siirtänyt viikkolevon sapatista sunnuntaille ja että sunnuntai on pedon merkki.” -> Katolinen kirkko on käsittääkseni itse todennut siirtäneensä viikkolevon sapatista sunnuntaille. En tosin usko, että läheskään kaikki judaistit pitävät sunnuntaita pedon merkkinä?? Eikö sapatti olekaan osa luomisjärjestystä kuten miehen ja naisen välinen avioliitto?
  ”Uskovien joukko eli seurakunta syntyi helluntai sunnuntaina (Apt. 2:1),” -> Tuona vuonna helluntai tosiaan osui viikon ensimmäiselle päivälle. Mutta pitäisikö siitä vetää johtopäätös, että aina jatkossa on oltava samoin ja näin ollen muuttaa vanhatestamentillinen shavuot uuteen aikaan? Dan. 7:25 ei asiayhteydeltään varmaan aivan tähän istu, mutta aikojen ja lakien muuttaminen ei ole Raamatussa kovinkaan kovassa huudossa.
  ” — mursi leipää eli nautti ehtoollista sunnuntaina (Apt. 20:7), keräsi rahalahjan työhön sunnuntaina (1. Kor. 16:2) ja oli rukouksessa sunnuntaina (Ilm. 1:10).”
  -> Eivätköhän he tehneet noita asioita muinakin viikonpäivinä. En usko, että sapatin vietto kovin äkkiä mihinkään hävisi. Jeesus halusi puhdistaa sapatin ihmiskäskyistä, joita oli kertynyt varsin paljon. Ne eivät enää olleet siunaus vaan taakka. Sapatti kuitenkin oli tarkoitettu uskoville siunaukseksi, levoksi. Sapattihan oli ihmisen ensimmäinen kokonainen päivä, koska ihminen luotiin kuudentena päivänä. Levosta käsin siis elämä ihmisenä alkoi!
  ”Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.” – Kolossalaiskirje 2:16-17
  -> Vähättelevä suomennos pistää silmään. Alkutekstissä ei ole sanaa ”vain”.

  6. ”Messias sanoi ettei mikään suuhun menevä saastuta ja sanoi kaikki ruuat puhtaiksi (Mark. 7:19, Apt. 10:15),” -> epäpuhtain käsin syöminen ei saastuta, sehän oli se pääkonteksti. Ja jos kaikki *ruuat* todettiin puhtaiksi, niin eiköhän Jumala ollut viisas asettaessaan tietyt ruuat puhtaiksi ja toiset saastaisiksi? Myös Uuden Liiton seurakunnalle? Ovatko siat ja hiiret ruokaa? (Jes. 66:17)
  ”eli sama säädös kuin mikä Nooalle annettiin vedenpaisumuksen jälkeen (1. Moos. 9:3-4)” -> tuo meinasi puhutella minuakin voimakkaasti, mutta onhan kaiketi fakta, että puhtaita eläimiä vietiin arkkiin seitsemän paria, epäpuhtaita eläimiä vain yksi pari. Eihän yhdestä parista nyt ainakaan alkuun kenellekään syötäväksi/uhrattavaksi asti riittänyt…! Voidaan siis olla varmoja, että ainakaan aivan heti vedenpaisumuksen jälkeen ei vielä voitu alkaa syömään esimerkiksi sianlihaa.

  7. Keiden kielitaitoon luotamme? Hankala kysymys itselleni tällä hetkellä. Jeesuksen ja apostolien äidinkieli ei kuitenkaan ollut kreikka. Ja seemiläisillä kielillä kirjoitettua uusitestamentillista materiaalia on hävitetty ja vainottu yhtä lailla kuin Messiaan ruumista. Eipä ihme, ettei sitä Euroopassa enää pitkiin aikoihin ole ollut. Minusta olisi hieman outoa, että ainoat kelvolliset Uuden testamentin kirjoitukset olisivat kreikaksi ja kaikki hepreasta ja arameasta peräisin oleva olisi jotenkin automaattisesti väärennettyä… paljon väärennettyähän on kreikan kielessäkin ihan takuulla. Mutta joo, helpostihan sitä alamme syyllistyä kaikenlaiseen saivarteluun. Pyhä Henki tekee Sanan eläväksi, eli ihminen voi tulla puhutelluksi jopa huonojen raamatunkäännösten äärellä. 🙂
  Mutta joo, totisesti on judaismissa kyse harhaopista silloin, kun Todellinen Rakkaus puuttuu. Hedelmistään te siis tunnette heidät…

  Siunausta ja johdatusta toivon meille kaikille, jottemme kapinoisi Sanaa vastaan, joka on Messias Jeesus itse.

  Tykkää

Vastaa käyttäjälle Ilpo Ilvesluoto Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s