Sota Gazasta ja Libanonista viimeisinä päivinä

Muinaiset Kirjoitukset kertovat nyt jo vuodesta 1948 asti käymässä olleesta sodasta mm. Psalmissa 83 ja Obadjan lyhyessä kirjassa. Tähän sotaan liittyy läheisesti sekä isku IraniinSyyrian Damaskosken tuho ja Egyptin Niilinvirran kuivuminen. Eli kyseessä on Israelia ympäröivien valtioiden kohtalot ja tähän liittyy aivan erityisesti nyt (heinäkuussa 2014) menneillään olevat IDF iskut Gazan kaistalle ja Israelin useat yhteenotot pohjoisen Libanonin kanssa, jotka ovat jatkumoa pitkäaikaiselle konfliktille Gazassa. Gazaa muinaiset Kirjoitukset kutsuvatkin Gassaksi, jossa asustivat muinaisien israelilaisten arkkiviholliset filistealaiset muurin ympäröiminä kuten tänä päivänä palestiinalaiset eli hyvin vähän on muuttunut kolmessa tuhannessa vuodessa ja olosuhteiden paluu tuohon tilanteeseen onkin ajanmerkki.

Mosque_conf_hall_iug

”Näin sanoo Herra: Gassan kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska he ovat vieneet pakkosiirtolaisuuteen ja luovuttaneet Edomille kaiken väen, sentähden minä lähetän tulen Gassan muuria vastaan, ja se kuluttaa sen palatsit.” – Aamos 1:6-7

Gazan hylkääminen ennen Herran päivää

gaza3

”Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. Sillä Gassa on oleva hyljätty…” – Sefanja 2:3-4

Ihmeellisellä tavalla Kirjoitukset ennustivat vuonna 2005 tapahtuneen Gazan kaistan hylkäämisen palestiinalaisille, jonka seurauksena sitten pääministeri Ariel Sharon joutui koomaan josta kuoli myöhemmin ja Yhdysvaltojen New Orleansia kohtasi tuomio. Hyljättyksi käännetty heprean kielen azab-sana myös todellakin tarkoittaa hylkäämistä, jättämistä tai päästämistä irti, jolloin kuvaus osuu täysin nappiin Gazan kaistan luovutuksesta.

”Sillä Tyro rakentaa itsellensä linnaa ja kokoo hopiaa niinkuin santaa, ja kultaa niinkuin lokaa kaduilta. Katso, Herra ajaa ulos hänen, ja lyö alas hänen voimansa, joka hänellä merellä on: ja hän pitää tulella kulutettaman. Kuin Askalon sen näkee, niin hän peljästyy, ja Gatsan (Gazan) pitää kovin surullisen oleman…, niin myös Ekron, että hänen toivonsa on häpiään tullut; sillä ei Gatsassa (Gazassa) pidä kuningasta oleman, eikä Askalonissa asuttaman.” – Sakarja 9:3-5 (Biblia)

Aivan kuten näissä ennustuksissa Tyyro hallitsee filistealaisia, niin tänä päivänä Gazan Hamasia hallitsee Libanon, joka puolestaan muodostaa akselin Syyrian, Irakin ja Iranin shiia muslimien kanssa. Tässä mainitaan Tyyron eli nykyisen Libanonin tuho ja erityisesti sen merivoimat tuhoutuvat, jotka koostuvatkin mm. 50 erikokoisesta aluksesta ja merijalkaväen sotilaista, jonka seurauksena Gazan kaistan Hamas menettää johtajansa tai hallintansa.

Tämä on siis jo osittain tapahtunut ja vallitseva tilanne, mutta ennustus mainitsee myös muita Libanon, Israelin ja Gazan kaistan kaupunkien kohtaloita…

Merenrannan tuho

gaza-israeli-navy-idf-coast-patrol

”… ja Askelon autio, Asdod ajetaan pois keskipäivällä, ja Ekron hävitetään (revitään juurineen). Voi meren rannikon asukkaita, kreettien kansaa! Herran sana on teitä vastaan, Kanaan, filistealaisten maa; ja minä hävitän sinut asujattomaksi. Ja meren rannikko on oleva laitumina, joilla on paimenten vesikuoppia ja lammastarhoja.” – Sefanja 2:4-6

Muinaiset filistealaiset asuttivat Välimeren rannikkoa Kanaaninmaassa ja tänä päivänä tällä tarkoitetaan aluetta Gazan kaistasta aina Israelin pohjois puolella sijaitsevaan Libanoniin saakka. Filistealaisista käytetään tässä nimitystä kreetit, jotka tarkoittavat heprean alkukielessä teloittajia, mikä onkin hyvin kuvaava nimitystä Hamasin taistelijoista. Tätä aluetta on siis kohtava tuho, niin että alue muuttuu maanviljelysalueeksi.

Israel-Gaza-map-for-web-001

Muista Israelin puolella olevista kaupungeista mainitaan yli 100,000 ihmisen Askelonin muuttuvan tyhjäksi, yli 200,000 ihmisen Asdod tulevan äkisti evankuoiduksi ja Ekronin alkutekstin mukaisesti revitään juurineen, joka tarkoittaneen Ekronin mukaan nimettyä Kiryat Ekronia.

”Sen näkee Askelon ja peljästyy, ja Gassa, ja vapisee kovin, ja Ekron, sillä sen toivo joutuu häpeään. Ja Gassasta hukkuu kuningas, eikä Askelonissa enää asuta. Asdodissa asuu sekasikiöitä (äpäriä), ja minä hävitän filistealaisten ylpeyden.” – Sakarja 9:5-6

Samanlaisen ennustuksen antaa myös profeetta Sakarja ja myös tämä ennustus sijoittuu viimeisiin päiviin, jolloin ylpeät palestiinalaiset nöyrtyvät.

Israelin ja Gazan tulevaisuus

grisrael

”… Ja rannikko joutuu Juudan heimon jäännökselle. Siellä he laiduntavat; Askelonin huoneisiin he asettuvat makaamaan illoin. Sillä Herra, heidän Jumalansa, on pitävä heistä huolen ja kääntävä heidän kohtalonsa.” – Sefanja 4:7

”Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin. Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit.” – Obadja 1:19-20

Tulevan Lähi-idän sodan seurauksena Israel tulee ottamaan hallintaansa ympäröivät valtiot, jolloin syntyy suur-Israel. Näissä Kirjoituksien ennustuksissa kerrottan, että kun Israel tulee ottamaan myös Gazan kaistan hallintaansa takaisin ja he alkavat harjoittamaan siellä maanviljelystä eli tulee koittamaan sodan jälkeen rauhan aika, joka kuvaa tulevaa antikristillista valherauhaa, jolloin tuleva maailman johtaja tulee sopimaan seitsemän vuotisen rauhan sopimuksen Lähi-idässä.

”Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin?” – Joel 3:4

Profeetta Joelin ennustus viimeisistä päivistä kertookin, että ennen 3. luvussa kuvattua ahdistuksen ajan alkamista on tapahtunut filistealaisten alueille Libanonia myöten jotakin, jonka nämä viimeisten päivien filistealaiset haluaisivat kostaa? Ilmeisesti he ovat kärsineet suuren tappion eli tuon tulevan Lähi-idän sodan tuhot.

On todellakin ihmeellistä havaita näiden muinaisten ennustuksien toteutuvan silmiemme alla tänäkin päivänä!

israel-gaza-ilmaisku

”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” – Luukas 21:28

 

Ha’Dor Ha’Acharon

Kyseinen heprean kielinen lausahdus tarkoittaa viimeistä tai perimmäistä sukupolvea. Tämä lause esiintyy Kirjoituksissa kuusi kertaa ja kertoo meidän sukupolvellemme kuusi ohjeistusta, sillä Kirjoituksien valossa viimeinen sukupolvi syntyi kun muinainen juutalainen kansa palasi kotimaahansa ja perusti jälleen kahden tuhannen vuoden jälkeen Israelin valtion. Koska suomalaiset käännökset kääntävät virheellisesti heprean kielen sanat ha’dor ha’achron tulevaksi polveksi tai toiseksi polveksi, olen korjannut ne edellä oleviin kohtiin oikeilla sanoilla viimeinen sukupolvi.

dreamstime_s_24078962-700x279

”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” – Matteus 24:32-43

Israelin tuho ja paluu

israel-wasteland

”Ja viimeinen sukupolvi, teidän lapsenne, jotka nousevat teidän jälkeenne, ja vieras, joka tulee kaukaisesta maasta, kysyvät… :’Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?’… Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, niinkuin nyt on tapahtunut.’ ” – 5. Mooses 29:22-28

Vuonna 70 jKr roomalaiset joukot tuhosivat ensimmäisessä juutalaissodassa juutalaisten temppelin ja kolmannessa juutalaissodassa 135 jKr juutalaiset heitettiin pois maasta. Vaati siis kolme juutalaissotaa, että juutalaisten temppeli tuhoutui, heidät ajettiin pois maastansa ja että nimi Israel pyyhittiin pois kartalta, kun keisari Hadrianus nimesi uudelleen alueen juutalaisten pilkaksi heidän arkkivihollisten filistealaisten mukaan Syyria-Filisteaksi, josta tuli alueelle nimi Palestiina 1800 vuodeksi.

Mooseksen kirjan ennustuksen mukaisesti moni ihmettelekin: ”Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?”, kun he näkivät maan surkeassa kunnossa erityisesti vielä 1800-luvulla. Esimerkiksi Mark Twain käydessään tuolla alueella 1867 kirjoittaa siitä seuraavasti.

”Autioitunut maa minkä maaperä on tarpeeksi rikas, mutta se on annettu kokonaan rikkaruohojen valtaan. Hiljainen, surullinen lakeus. Emme koskaan nähneet yhtään ihmistä koko reitillä. Siellä oli tuskin puuta tai pensasta missään. Jopa oliivipuu ja kaktus, nuo arvottoman maanperän nopeat ystävät, olivat melkein kokonaan jättäneet maan.” – Mark Twain

Alueella ei siis paremmin ollut palestiinalaisia arabejakaan kuin juutalaisia, jos edes puitakaan. Maa oli täysin hylätty.

israel-1948

”Kiertäkää Siion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit. Tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä viimiselle sukupolvelle. Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti.” – Psalmit 48:12-15

Tämä psalmi ylistää Jerusalemia eli Siionia ja Israelia. Merkillisesti voimmekin havaita ensimmäisen kerran lauseen viimeisen sukupolvi (hepr. ha’dor ha’achron) Psalmien kirjassa olevan psalmissa 48. Edesmennyt Kirjoituksien ennustuksien tutkija J.R. Church tulkitsikin psalmien kirjan profetaalliseksi ja huomasi tämän yhtymä kohden vuoden 1948 kanssa, jolloin Israel itsenäistyi.

Niin kuin vaati kolme juutalaissotaa ajaa pois juutalaiset maasta, niin kolmen pakanakansojen sodan eli kolmen maailmansodan kautta juutalaiset palaavat täydellisesti asemaansa Israeliin. Sillä ensimmäinen maailmansota mahdollisti juutalaisen paluumuuton alkamisen 1917, toinen maailmansota 1948 Israelin itsenäistymisen ja kolmas maailmansota tulee vaikuttamaan kolmannen temppelin rakentamisen ja valerauhan syntyyn Lähi-itään.

Muistutuksia viimeiselle sukupolvelle

oldbible

”Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme viimeiselle sukupolvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että viimeinen sukupolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Ja niin ei heistä tulisi, niinkuin heidän isistänsä, kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle.” – Psalmit 78:3-8

Tämän artikkelin tarkoitus on juuri tehdä, kuten edellä oleva Kirjoituksien kohta kehottaa eli kertoa viimeiselle sukupolvelle näistä suurista universumin Luojan teoista ja lupauksien täyttymyksistä.

Tässä mainitaan, että Jaakob on meille se todistus eli juutalainen kansa ja monet kutsuvatkin juutalaista kansaa ja Israelia ajanmerkiksi, josta voimme nähdä missä kohtaan universumin Luojan suunnitelmassa olemme nyt menossa. Edellä mainitun kirjailija Mark Twain onkin kysynyt juutalaisista seuraavasti: ”Kaikki asiat ovat kuolevaisia paitsi juutalainen; kaikki muut voimat katoavat, mutta hän pysyy. Mikä on hänen kuolemattomuutensa salaisuus?”.

Erityisesti tämä kohta käskee panemaan uskalluksen universumin Luojaan ja ottamaan Hänen käskyistään vaarin, jottei viimeisestä sukupolvesta tulisi kapinoitsevia ja niskoittelevaa sukupolvea. Kun katselemme ympäröivää maailmaa ja suurta luopumusta, on yhä tärkeämpää terävöittää luottamusta Häneen ja katsoa Hänen tekojansa. Kaikki on Hänen käsissään ja Hän toimii tänäänkin.

”Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa,  että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset, jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja valtakunnat, palvelemaan Herraa.” – Psalmit 102:15-18

Viidennessä maininnassa viimeisestä sukupolvesta voidaan nähdä armo, hyvyys ja hyvä tahto ihmisiä kohtaan, jota numero 5 kuvaakin Kirjoituksissa. Tässä on lupaus rukouksien täyttymisestä ja Messias Jeesuksen ilmestymisestä kunniassaan pian sen jälkeen, kun Hän (uudelleen) rakentaa Siionin, mikä siis tapahtui vuonna 1948.

Rukouksien täyttymys on se, että kansat kääntyvät Hänen puoleensa ja se tarkoittaa suurta viimeisten päivien herätystä, jota niin monet ovat rukoilleet ja niin kauan odottaneet. Hän on siis vastaava näihin viimeisen sukupolven rukouksiin.

Laulu tulevasta maailman johtajasta

ObamaSatan

”Sillä he ovat avanneet minua vastaan jumalattoman ja petollisen suun, he puhuttelevat minua valheen kielellä… Aseta jumalaton mies häntä vastaan, ja seisokoon syyttäjä (saatana) hänen oikealla puolellansa. Oikeuden edessä hän joutukoon syyhyn, ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi. Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa. Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi ja hänen vaimonsa leskeksi.  Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten, anelkoot kaukana kotinsa raunioilta. Anastakoon koronkiskuri kaiken hänen omansa, ja riistäkööt vieraat hänen vaivannäkönsä. Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta, älköönkä kukaan armahtako hänen orpojansa. Hänen jälkeläisensä hävitkööt sukupuuttoon, pyyhittäköön heidän nimensä pois viimeisessä sukupolvessa.” – Psalmit 109:2-13

Viimeinen ja kuudes maininta viimeisestä sukupolvesta löytyy psalmista 109, jota kutsutaan myös Antikristuksen (tulevan maailman johtajan) psalmiksi. Numero 6 kuvaakin Kirjoituksissa ihmistä, ihmisten heikkoutta, Saatanan pahuuksia ja syntiä.

Tästä psalmista edesmennyt J.R. Church mainitsee vuonna 1986 ilmestyneessä kirjassaan seuraavaa.

”Daavid näkee kauas tulevaisuuten ja käsittelee sukupolvea, jonka aikana anti-semitismi kukoistaa. Juutalaisviha saavuttaa huippunsa ahdistuksen aikana. Juutalaisia tullaan syyttämään jälleeen kerran epäkohdista, jotka vaivaavat ihmiskuntaa. Kiusaa ajatella että tuleva Antikristus voisi seurata Hitlerin jalanjäljissä.”

Tästä voimme havaita, että tulevalla maailman johtajalla on vaimo ja lapsia sekä hän on kaitsija tai kuten Jaakon käännös ilmaisee: ”…let another take his office” eli hänellä erityinen virkahuone tai virka. Hänen voimansa on hänen oikealla puolellaan oleva syyttäjä eli saatana ja kuten niin monissa muissakin Kirjoituksien kohdissa tulevasta maailman johtajasta (mm. Dan. 7:25, Dan. 11:36 ja Ilm. 13:5), niin tässäkin hänen paras tuntomerkkinsä on hänen pilkkapuheensa.

Tämä tuleva maailman johtaja ei kuitenkaan hallitse kuin lyhyen aikaan ja saa totaalisen vallan vain viimeiseksi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi, mutta Messias Jeesus hallitsee ikuisesti. Sinullekin on mahdollisuus tulla osalliseksi tuosta tulevasta hallintokaudesta.

jesus_rider

”… Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.” – 2. Tessalonikalaiskirje 1:7-8

Ensimmäinen eksytys on viimeinen

Kirjoitukset ovat täynnä varoituksia valheopettajista, vääristä profetoista ja eksyttäjistä, jotka ovat kuin raatelevia susia, jotka eivät laumaa säästele kuten Kirjoitukset sen ilmaisevat. Monien näiden eksytysten tarkoitus on esiintyä salattuna totuutena, joka on avautunut vain harvoille ja valituille, mutta jossa ei todellisuudessa koskaan päädytä todelliseen tietoon tai totuuden.

Koko Messias Jeesuksen aikakausi on kuin jättimäinen heiluri liike, joka palautuu lähtökohtaansa kuten koko universumin kohdalla ja niinpä olemme nähneet nyt monien asoiden paluun kuten Israelin, Hengellä täyttymisen, ja kadonneiden kirjojen löytymisen, mutta valitettavasti vanhat eksytykset myös ovat palanneet. Näinä viimeisinä päivinä tuli ensimmäiseksi New Agen opit, jotka sekoittelee eri uskontoja ja voivat jopa esiintyä näennäisesti Messiasta seuraavien joukkona, ja tätä voisi verrata 100- ja 200-luvuilla esiintyneeseen Kirjoituksien mainitsemaan gnostilaisuuteen (1. Tim. 6:20-21). Mutta siinä missä tämä eksytys tuli ei-juutalaisten pakanoiden suunnasta, niin sitä edelsi eksytys juutalaisuudesta jo 50-luvulla.

Torah_Scroll

”Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.” – Markus 10:31

On hieno ja tärkeä asia, että monet Messiaan seuraajat tänä päivänä ovat saaneet rakkauden muinaista juutalaista kansaa ja Israelia kohti sekä pidämme holokaustin tuoreessa muistissa. Universumin Luojan suunnitelmassa Israelilla on erittäin merkittävä rooli tulevaisuudessa ja Messias Jeesus palaa maan päälle vasta, kun he toivottavat hänet tervetulleeksi. Siksipä onkin monille kaikista vaiken nähdä eksytys siinä, mikä on jotakin mitä me rakastamme, mutta jos todella rakastamme heitä me emme valehtele ja pysymme totuudessa.

”Me olemme kuulleet, että jotkut meidän joukostamme lähteneet, joille emme ole antaneet mitään käskyä, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidät hämmennyksiin sanomalla, että pitää ympärileikkauttaa itsensä ja noudattaa lakia.” – Apt. 15:24 (RK, bys.)

”Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.” – Matteus 13:24-25

Kun Paavali julisti pelastusta Messias Jeesuksen nimessä ympäri Välimeren rantoja, alkoi hänen perässään kulkemaan tiettyjä juutalaisia Messiaan seuraajiksi tekeytyneitä opettajia, jotka opettivat uutta parempaa oppia Paavalin seuraajille ja heidät tunnetaan judaisteina. Tämän seurauksena Paavali kirjoitti kaikista kovasanaisimman kirjeensä Galatian uskoville, joiden luona nämä eksyttäjät olivat käyneet opettamassa, että Vanha laki oli pidettävä ja että Paavali oli opettanut vain alkeeet.

Tähän sopii erittäin hyvin vertaus siemenen kylvämisestä peltoon, sillä tämä lusteen kylväntä tapahtuu samaan peltoon, mutta myöhemmin yöllä kun uskova nukahtaa eli ei ole valveilla. Tämä liikehdintä kulkee tänä päivänä messiaaniseksi juutalaisuudeksi naamioituneena Heprealaiset juuret- tai Pyhä nimi liikkeinä. Tässä joítakin tuon uudesti tulleen judaismin tunnusmerkkejä.

1. Messiasta on kutsuttava Tooran mukaisella nimellä
Ensimmäiseksi heidät erottaa siitä, että Jeesusta on kutsuttava oikealla tietyllä nimellä kuten Yeshua, Yehoshua, Yahushua, Yahshua, Yahoshua, Yoshua jne. mutta eri ryhmät eivät keskenään ole varmoja mikä on oikea, koska heprean kielestä puuttuvat vokaalit.

Kirjoitukset eivät kuitenkaan kerro, että näin olisi vaan päinvastoin ne kertovat, että jokaisen kielen ylistämän Jumalaa (Room. 14:11), jokaisen kielen tulee tunnustaa Jeesus Herraksi (Fil. 2:9-11) ja vieraskielisten kautta tullaan Israelille puhumaan (1. Kor. 14:21).

”Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu, ne, jotka sanovat: ’Kielemme voimalla me olemme väkevät; huulemme ovat meidän tukemme; kuka on meille herra?'” – Psalmit 12:3-4

2. Messias ei ole Tooran Jumala
Nämä kieltävät universumin Luojan kolminaisuuden ja samalla erottavat Messias Jeesuksen täydestä jumaluudesta. Kirjoitukset kuitenkin kertovat, että Jeesus on Jumala (Joh. 1:1), Hän on yhtä Isän Jumalan kansssa (Joh. 10:30) ja Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys (Kol. 2:9). Hän myös toistamiseen aiheuttu juutalaisten keskuudessa suurta vihaa sanomalla nimekseen Minä Olen, joka Toorassa Jumalan nimi JHVH tai Jehova/Jahve (Joh. 5:18).

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä.” – Johannes 1:1-2

3. Messias käski pitämään Tooran
Seuraavaksi tulee väite, että Toora eli Vanhan liiton laki satoineen käskyneen kuuluu Messiaan seuraajille ja että vain uhrisäännökset olisivat mitätöity. Kirjoitukset kuitenkin opettavat selkeästi, että Messias Jeesus on lain loppu (Room. 10:4), Messias täytti lain (Matt. 5:17) ja laki ei tee ketään vanhurskaaksi (Gal. 3:11).

Uskovat seuraavat Messiaan lakia, koska rakastavat Häntä, samalla tavalla kun Messias Jumalan Poikana täytti Isä Jumalan käskyt. Monille kuitenkin ne 613 käskyä tuntuvat helpommalta, kuin tämä Messiaan väkevä käsky.

”Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.” – Johannes 15:10-12

4. On palattava juutalaisille juurille Tooraan
Kirjoitukset eivät käske palata Vanhaan liittoon (testamenttiin), vaan uudistumaan Messiaan kautta (Room. 12:2). Uusi liitto armossa toimii täysin eri säännöillä, joka ei perustu käskyjen noudattamiseen vaan rakkauteen.

Tämä Uusi liitto korvasi vanhan (Hepr. 7:18) ja on parempi toivo (Hepr. 7:19) sekä parempi liitto (Hepr. 7:22). Tämä laki säännöksineen on naulattu ristiin ja on täysin voimaton (Kol. 2:13-15). Vanhan liiton Kirjoitukset ovat monella tavalla arvokkaita tekstejä, joista voimme oppia paljon Messiaan olemuksesta jo silloin sekä historiasta että ennustuksista ja lupauksista.

”Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle… Sanoessaan ’uuden’ hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.” – Heprealaiskirje 8:7,13

5. Tooran mukaiset juhlapyhät ovat välttämättömät
Ensimmäinen väite tähän liittyen on, että Messiaaseen uskova ei voi viettää mitään Tooran ulkopuolista juhlaa kuten syntymäpäiviä, vappua, juhannusta tai joulua. Galatalaiskirje, joka korjaa judaistien opetuksia, vastaa juuri tähän opetukseen sanomalla, että päivistä, kuukausista ja juhla-ajoista vaarin ottaminen on heikkoja alkeisvoimia. On hyvin todennäköistä, että Messias syntyi lehtimajan juhlan aikaan, mutta jos se on totta niin silloin Hän on tullut maailman Isän luota juuri meidän joulumme aikaan ja tällöin Hän kuvaisi aurinkoa, joka vie tuolloin voiton pimeydestä (Mal. 4:2). Toisaalta vaaditaan, että uskovien olisi seurattava ja pidettävä Vanhan liiton juhlapyhät, vaikka Kirjoitukset tämän selkeästi torjuu (Kol. 2:16), mutta niitä voi toki vapaehtoisesti viettää kuten muitakin juhlia.

Toiseksi väite on, että katolilainen kirkko on siirtänyt viikkolevon sapatista sunnuntaille ja että sunnuntai on pedon merkki. Ensiksi on huomautettava, että uskovat eivät vietä lepopäivää vaan pyhäpäivää eli universumin Luojalle erotettua päivää. Sapatti oli merkkinä liitolle (2. Moos. 31:13), kun taas uskovien pyhäpäivä on Herran ylösnousemus päivä (Ilm. 1:10). Pedon merkki on maksuvälineeseen ja geenimuunteluun liittyvä seurantasiru. Sunnuntai liittyy Messiaan saapumiseen Jerusalemiin palmusunnuntaina (Luuk. 13:32), ylösnousemukseen 8. päivänä seuraavana sunnuntaina (Matt. 28:1) ja ilmestymiseen opetuslapsille (Joh. 20:19). Uskovien joukko eli seurakunta syntyi helluntai sunnuntaina (Apt. 2:1), mursi leipää eli nautti ehtoollista sunnuntaina (Apt. 20:7), keräsi rahalahjan työhön sunnuntaina (1. Kor. 16:2) ja oli rukouksessa sunnuntaina (Ilm. 1:10). Sunnuntai 8. päivänä on uuden viikon alku ja kuvaa näin ollen täydellistä uudistumista, kuten Jeesuksen kreikan kielinen nimi Iesous jonka lukuarvo on 888. Ja monet kirkko isät kertovat Herran päivästä erillisenä päivänä sapatista (Didakhe 75 jKr, Barnaban kirje 100 jKr, Ignatius 107 jKr, Justinos Martyyri 150 jKr, Irenaeus 200 jKr,…), jota he eivät viettäneet elleivät olleet kertomassa Jeesuksesta synagoogissa.

”Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.” – Kolossalaiskirje 2:16-17

6. Tooran mukainen kosher-ruokavalio on voimassa
Yksi selkeimmistä ulkopuolista merkeistä on näissä liikkeissä tiukka kosher-ruokavalio eli Vanha liitto ruokasäädöksineen. Tämä väittämä on kuitenkin monien Uuden liiton kirjoituksien vastainen, sillä Messias sanoi ettei mikään suuhun menevä saastuta ja sanoi kaikki ruuat puhtaiksi (Mark. 7:19, Apt. 10:15), lihakaupassa ei tarvitse kysellä omantunnon puolesta (1. Kor. 10:25) ja ainoastaan tulee välttää epäjumalien uhrattua ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta (Apt. 15:19-20) eli sama säädös kuin mikä Nooalle annettiin vedenpaisumuksen jälkeen (1. Moos. 9:3-4). Myöskään pelkkä kasvissyönti ei ole vaadittua (Room. 14:1-3), vaikkakin on tavoiteltavaa alkoholista kieltäytymisen tavoin (Room. 14:21).

”Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!” – Apt. 15:28-29

7. Tooran mukainen oikea käännös
Sen sijaan, että luotettaisiin niihin tuhansiin teologeihin ja alkukielen tutkijoihin, niin nämä tuntuvat tietävän paremmin mitä alkuteksti todella tarkoittaa ja monet näistä liikkeistä kääntää täysin oman käännöksen Kirjoituksista, jossa on luovuttu sanoista Herra, Jeesus ja Jehova, ja ne ovat sitten korvattu ”oikeilla” heprean kielisillä sanoilla.

Joskus on hyvä tutkia alkukieltä ja valita käännös muoto sen mukaan, mutta silloinkin harkiten. Kääntämällä teksti sopivaksi yritetään erotella Jeesus ja Jahve toisistaan, jolloin Jeesuksesta tuleekin Jumalan ”korkein auktoriteetti”, ”lähettiläs” tai jopa ”arkkienkeli”, eikä Isän tasolla oleva Jumala (Joh. 5:18). Erityisesti tämä sanojen kääntely ja vääntely koskee tietenkin Uuden liiton kreikkalaisia Kirjoituksia, joita monet heistä pitävät virheellisinä eikä Vanhan liiton tekstien arvoisina.

”… rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.” – 2. Pietari 3:16

Kaiken avain välttyä eksytyksiltä on Messias Jeesuksen sanojen mukaan tuntea Kirjoitukset ja Jumalan Voima eli Pyhä Henki (Matt. 22:29). Ja arvoidessa harhaoppeja on tärkeä huomioida, että kaikki poikkeamat eivät ole harhaoppeja, mutta jos uskovaisen pelastukseen ja Jumalan kolminaisuuden kosketaan, on puhuttava harhaopista tai kultista.

Tämä judaismi on siitä erityisen vaarallinen, että se verhoutuu apostoliseksi opiksi ja nousee juutalaisista juurista, mutta myös se on Kirjoituksilla tunnistettavissa harhaopiksi sen rakkauden sanoman puuttumisella. Pahat ihmiset tulevat menemään yhä pitemmälle eksyen ja eksyttäen, mutta jos luulet seisovasi, varo ettet sinäkin kaadu.

sovitus

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” – 2. kirje Timoteukselle 3:14-15

Rabbi joka löysi Messiaan

Yitzhak Kaduri (1902-2006) oli kuuluisa Mizrahi Haredi rabbi ja kabbalisti joka omisti elämänsä Tooran eli Mooseksen kirjojen tutkimiselle ja juutalaisen kansan puolesta rukoilulle. Hänet tunnettiin myös profeettana Israelissa ja häneltä käytiin kysymyssä apua moniin asioihin. Hän syntyi Bagdad 1902 Turkin imperiumin aikana ja jo nuorena hän pärjäsi hyvin opinnoissaan ja kiinnostui kabbalasta eli juutalaista mystiikasta. Bagdadista hän siirtyi vuonna 1923 toisen maailmansodan jälkeen brittien hallinnoimalle Palestiinan mandaatti alueelle. Ennen kuolemaansa korkeassa iässä hän oli kertonut nähneensä Messiaan kasvot ja kuoltuaan hän jätti viestin, jossa oli viesti Messiaasta. Hänen hautajaisiinsa osallistui arviolta 300,000 ihmistä Israelissa.

Yitzhak_Kaduri

”Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä.” – Job 12:12

Viisaat miehet etsivät ja löytävät Messiaan

Simeon-Christ-Child

”Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun. Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi: ’Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille’.” – Luukas 2:25-32

Jerusalemisssa oli Jeesuksen syntymän aikaan vanha mies Simeon, jonka nimi tarkoittaa hän on kuullut ja jolle Luoja oli Henkensä kautta että hän tulisi näkemään Voidellun eli Messiaan ennen kuolemaansa. Nähtyään Messiaan hän ennusti Hänestä ja Hänen roolistaan Israelia kohtaan. Juuri näin kävi myös rabbi Kadurin kohdalla, joka puhui monesti Messiaasta ja Hänen tulemukseestaan, ja niinpä hänkin viimein näki Messiaan kasvot talvella 2004. Ja kuten Simeon antoi ennustuksen, niin Kadurikin antoi ennustuksen Messiaan tulemuksesta. Ja kuten Simeon pääsi laskettiin rauhaan, niin myös rabbi Kaduri pian tämän ilmestyksen jälkeen laskettiin rauhaan erittäin korkeassa iässä.

Viesti haudan takaa

kadurinote

”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa Pelastusta, sanoo Siionille: ’Sinun Jumalasi on kuningas!'” – Jesaja 52:7

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” – Matteus 1:21

Rabbi kertoi Messiasta, että ”Hän on täällä, hän on joukossamme, mutta hän ei tule ja sano: ’Minä Messias, seuraa minua’. Kabbalistien on löydettävä piilotetut sanat, ja sitten Israelin kansan tulee kysyä Messiasta kuninkaaksi”. Aivan kuten myös Jeesus sanoi, juutalaiset näkevät Messiaan vasta kun kutsuvat Häntä (Matt. 23:39). Messiaan nimi on kreikaksi Iesous Christos ja suomeksi Jeesus Kristus, mutta hepreaksi on hänen nimensä piilossa juuri rabbin kuvaamalla tavalla sanassa Pelastus, joka on hepreaksi Yeshua tai Yehoshua sen pitemmässä muodossaan (vrt. Esra 3:2, Sak. 6:11). Näin se on piilossa esimerkiksi edeltävässä Jesajan kirjan jakeessa sanassa Pelastus. Kuoltuansa tämä rabbi jätti viesti kirjekuoreen, joka tulisi avata vasta vuoden kuluttua hänen kuolemastaan. Viesti oli seuraava.

Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim”
”Hän nostaa kansan ja vahvistaa että Hänen sanansa ja laki pysyvät pystyssä.”

Rabbi salli avata kirjekuoren vasta vuoden kuolemansa jälkeen, koska hän tiesi että juutalaiset eivät voi puhua pahaa kuolleesta, jos siitä on kulunut yksi vuosi. Kun tämän heprean kielisen viestin jokaisesta sanasta otetaan ensimmäiset alkukirjaimet, muodostuu niistä sana Yehoshua joka on Jeesuksen heprean kielinen nimi. Tämä löytö järisytti rabbinista maailmaa ja lopulta juutalaiset rabbit joutuivat kieltämään viestin aitouden, mutta juuri näin rabbi Kaduri itse sanoi Messiaasta: ”Tulevatko kaikki uskomaan Messiaansa välittömästi? Ei, aluksi jotkut meistä uskovat Häneen ja jotkut eivät. Tulee olemaan helpompaa ei-uskonnolliselle ihmisille seurata Messiasta kuin Ortodoksi juutalaisille… Ihmiset tulevat ihmettelemään ja sanovat: ’Mitä, tuoko on Messias?’ Monet ovat tieneet hänen nimensä mutta eivät ole uskoneet että hän on Messias”.

Ennustus Messiaan tulemuksesta

Israeli Ariel Sharon’s ‘vital organs failing’

”Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: ’Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea’. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.” – Habakuk 2:2-3

”Olet tavannut Messiaan. Hän ilmestyi minulle näyssä. Hän on kytkenyt sielunsa tiettyyn henkilöön Israelissa. Minä käytän tämän päivän opettamaan sinua kuinka tunnistaa Messias, sillä Hän ilmestyy pian. Sinun täytyy olla valmis Hänen tulemukselleen. Monet pelottavat asiat tulevat tapahtumaan ennen Hänen tulemustaan… mutta ne tulevat tapahtumaan äkkiä.
Minun on kerrotava sinulle jotakin järkyttävää. Minulla ei ole tarkkaa tietoa antaa sinulle seuraavasta asiasta muuta kuin mitä aion jakaa sinun kanssasi nyt… Messias on paljastanut minulle että Hän ei tuo Itseänsä julki kuin vasta meidän pääministerimme Ariel Sharonin kuoleman jälkeen.”

Vain muutama kuukausi tämän rabbi Kadurin ilmoituksen jälkeen tammikuussa 2006 Ariel Sharon sai aivoverenvuodon ja häntä ehdittiin jo hetken verran pitää kuolleena, mutta hän onkin koomassa ja hänen aivonsa havaittiin 2013 yhä toimivan. Nyt kahdeksan vuoden koomassa olon jälkeen on hänen tilansa huonontunut huomattavasti hänen kärsiessä munuaisongelmista ja lääkärien mukaan voi olla enää kysymys päivistä, kunnes hän kuolee. Rabbi Yitzhak Kaduri kertoi vielä Messiaasta tulemuksesta, että ”kun Hän tulee, Messias pelastaa Jerusalemin vierailta uskonnoilta jotka haluavat hallita (Jerusalemin) kaupunkia. He eivät onnistu sillä he taistelevat toisiansa vastaan”. Kun nyt Arielin Sharonin elämä roikkuu aivan langan varassa ja kesällä aloitettu yhdeksän kuukauden ”raskausaika” rauhansopimukselle alkaa käydä vähiin ja Ariel Sharonin elämä riippu langan varassa, näemme pian toteutuuko Kirjoituksien sana Messiaan tulemuksesta. Oletko sinä valmis kohtamaana Hänet?

new_york_destruction

”Kun ihmiset sanovat: ’Nyt on rauha, turvallisuus’ , silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon… Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut puolestamme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.” – 1. Tessalonikalaiskirje 5:3-10 (RK, kirj.)

Tuomiot tulevat

John McTernan on kirjoittanut kirjan ”As America Has Done to Israel” (Niin kuin Amerikka on tehnyt Israelille), jossa hän nostaa kymmeniä tapahtumia Yhdysvaltojen historian ajalta, näyttäeän että aina kun Yhdysvallat on kääntynyt Israelia vastaan, on sitä kohdannut jokin suuri onnettomuus ja vastaavasti toimiessaan päinvastaisesti puolustaen Israelia ja muinaista juutalaista kansaa, on heitä kohdannut siunaus. Ei ole siis sattumaa, että Yhdysvallat ovat olleet monessa asiassa maailman paras. Samalla tavalla myös Ruotsi vältti toisen maailman sodan kauhut, koska se Pohjoismaista otti eniten juutalaisia pakolaisia vastaan. Mutta universumin Luojan tuomiot eivät ainoastaan kohtaa silloin, kun kansakunta kääntyy Israelia kohtaan, vaan myös kun se repii pyhiä arvoja eikä pysy vanhurskaudessa.

”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.” – Sananlaskut 14:34

Gazan hylkääminen

gaza3

”Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. Sillä Gassa on oleva hyljätty ja Askelon autio, Asdod ajetaan pois keskipäivällä, ja Ekron hävitetään.” – Sefanja 2:3-4

Profeetta Sefanjan (600 eKr) ennusti ajan ennen Herran päivää eli tulevaa ahdistuksen aikaa, jolloin Gaza tulisi jäämään hyljätyksi ja juuri näin tapahtui vuonna 2005 kun Israel luovutti (hylkäsi) Gazan kaistan palestiinaisille. Hetki kun juutalaiset lähtivät pois – jotkut omien sotilaittensa repiminä – ajoittui juutalaisten surullisimmalle merkkipäivälle Tiša be’av (9. av-kuukautta, heinä-elokuussa), johonka päivälle on ajoittuneet monet juutalaisten surulliset tapahtumat aina temppelin tuhoutumisesta päivälle jolloin natsit julkaisivat holokaustin hyväksyvän juutalaiskysymyksen lopullisen ratkaisun.

katrina02

”Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut.” – Sakarja 2:8-9

Universumin Luoja kutsuu Israelia ja juutalaisia Hänen silmäteräkseen. Vaikka he hylkäsivät Messiaansa, on Hän pitävä sanansa joka lupaa heille ikuisen liiton. Ne kaksi osapuolta, jotka pakottivat juutalaiset hylkäämään Gazan kaistaleen ja jättämään sinne taaksensa niin synagoogat kuin muutkin juutalaiset rakennukset jotka palestiinalaiset sitten polttivat, olivat Israelin pääministeri Ariel Sharon ja Yhdysvallat. Samalla tavalla kuin juutalaiset joutuivat jättämään kotinsa Gazassa, niin vain muutaman päivän myöhemmin Yhdysvaltojen New Orleansiin iskenyt hurrikaani Katrina pakotti nyt amerikkalaiset jättämään kotinsa. Mitä tulee taas Ariel Sharoniin, niin Rabbien sanotaan lausuneen Hänen päällensä kirouksen kabbalaisessa Pulsa Denoura -seremoniassa. Olkootpa kyseessä juutalaiset langettama kirous tai universumin Luojan tuomio, niin joka tapauksessa seurauksena Gazan hylkäämisestä Ariel Sharon vaipui kuukausia myöhemmin koomaan ja on siinä yhä (talvi 2013). Ariel Sharonin kuolemaan liittyy Messias Jeesuksen löytäneen rabbi Yitzhak Kadurin ennustus, että Messias saapuu pian hänen kuolemansa jälkeen.

Homosaatio järistykset

tornado

”Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.” – 2. Pietari 2:6-8

Messias Jeesus kuvasi viimeisiä päiviä ennen Hänen tulemustaan kuten Lootin päiviksi Sodomassa ja Gomorassa. Noissa kaupungeissa oli monenlainen irstaus ja seksuaaliset perverssiot voimissaan, kuten homoseksuaalisuus. Niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin on havaittavissa, että kun olemme ottaneet askelia homoavioliiton hyväksymistä, on universumin Luoja armossaan alkanut meitä ravistella varoitukseksi. Tässä muutama esimerkki. Ennätysmäinen hurrikaani Sandy, jota myös Frankenstormiksi kutsuttiin sen oudon käyttäymisen vuoksi, iski Yhdysvaltoihin vain yhden päivän sen jälkeen, kun presidentti Obama antoi tukensa homoavioliitolle länsirannikolla 25.10.2012. Oklahomaan iski OKC Pride -homotapahtuma viikon huipennukseksi 1,5 kilometrin levyinen maailmanhistorian pahin tornado, jonka voima ylitti jopa Hiroshiman ydinpommin. Kun 5.11.2013 Illinoissin kuvernööri Pat Quinn hyväksyi 20. päivä voimaan tulevan homoavioliiton, niin 17. päivä iski jättimäinen tornado alueelle tuhoten täydellisesti mm. Washingtonin kaupungin Illinoissin osavaltiossa, jolloin samainen kuvernööri Pat Quinn joutui julistamaan hätätilan useisiin kuntiin.

seija-myrsky

”Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.” – Jeremia 23:19-20

Yhteensä 15 nuorisojärjestön allekirjoittama vetomuus sukupuolineeutraalista avioliitosta lähetettiin 19.12.2011 eduskunnalle joulun alla ja vain viikko tämän jälkeen 26. päivä Tapaninpäivänä Tapaniksi (ja Pohjoismaissa Dagmar-myrskyksi) nimetty myrsky iski Suomeen tuhoten metsää 120 000 000 euron edestä ja katkaisten pahimmillaan yli 300 000 ihmiseltä sähkön. Kun kirkon Suomen Lähetysseura lähetti lähetystyöhön homoparin keväällä 2013, niin joutui lähetysjärjestö aloittamaan jo syksyllä yt-neuvosttelut ja nyt talvella 2013 muut Pohjoismaiset lähetysjärjestöt ovat katkaisseet Israel-yhteystyön sen kanssa. Kun kansalaisaloite sukupuolineutraalista avioliitosta jätettiin eduskunnalle 13.12.2013, iski samana päivänä poikkeuksellisen kova Seija myrksy Suomeen jättäen kymmenet tuhannet ilman sähköä päiviksi.

Pohjolan Israel vastaisuus

Norway-teenagers-Utoya-Israel-boycott

”Pohjoisesta on onnettomuus purkautuva kaikkien maan asukasten yli. Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten valtakuntain kansanheimot, sanoo Herra, ja ne tulevat ja asettavat kukin valtaistuimensa Jerusalemin porttien oville ja kaikkia sen muureja vastaan, yltympäri, ja kaikkia Juudan kaupunkeja vastaan. Sitten minä julistan heille tuomioni kaikesta heidän pahuudestaan, koska he ovat hyljänneet minut, polttaneet uhreja muille jumalille ja kumartaneet kättensä tekoja.” – Jeremia 1:14-16

Norjasssa Utøyan saarella tapahtui kammottava verilöyly vuonna 2011. Saari kuului Norjan Sosiaalidemokraattien puolueelle ja edeltävä kuva missä Norjan pääministerille näytettiin lippua tekstillä Boikotoikaa Israelia tapahtui vain kaksi päivää ennen verityötä. Norja on tullut tunnetuksi Israel vastaisuudestaan ja maassa on antisemitismi kovassa nousussa. Saarella sosialistinen puolue opettikin nuorille tätä Israel vastaisuutta sekä keräsi varoja palestiinalaisille terroristijärjestöille. Huhutaan, että kun ammuskelu saarella alkoi, niin ensimmäiseksi kuului hurraa huutoja, sillä saarella olleet nuoreet luulivat nyt alkaneen näytöksen, missä ”pahat israelilaiset tappavat viattomia palestiinalaisia”. Loppu tuloksena oli 77 uhria, joka lukunakin kuvaa universumin Luojan täydellisyyttä.

kielletyt_hedelmät

”Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää; älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä… Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.” – Obadja 1:12,15

Vuonna 2012 Suomessa kirkon ulkomaanapu kääntyi jyrkästi Israeli vastaan kirkollisveroilla rahoitetulla FinnWatchin Kielletyt Hedelmät -tutkimuksella. Tästä ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin dosentti Johan Bäckmanin levittämien valheiden seurauksena alettiin Venäjällä järjestää Suomen boikotoimista 50 tuotemerkin kohdalla. Toimittaja ja tutkija Pasi Turunen on sittemmin julkaissut kriittisen analyysinsa tuosta FinnWatchin tutkimuksesta, jossa hän paljastaa kuinka tutkimus sisältää paljon väärää ja vääristeltyä tietoa niin Lähi-idän historiasta kuin tämä päivän tilanteestakin. Näin toteutui Kirjoituksien sanat: ”kiroan ne, jotka sinua kiroavat” (1. Moos. 12:3), ja vieläpä niin, että Suomea kohtasi samanlainen valheisiin perustuva boikotti, kuin minkä Suomi aiheutti Israelille.

large-magneettimedia

Valheellinen kieli vihaa omia ruhjomiansa, ja liukas suu saa turmiota aikaan.” – Sananlaskut 26:28

Tavaratalon Kärkkäisen lehti Magneettimedia ehti muutaman vuoden levitellä valheellisia artikkeleja juutalaisuudesta yli 300 000 suomalaiselle. Lehteä paheksui niin Suomen Israelin suurlähettiläs kuin myös kansainvälisen Simon Wiesenthal -järjestökin, joka lähetti presidentti Sauli Niinistölle kirjeen. Pelkästään lehden kuvat ovat kuin suoraan natsipropaganda 1930-luvulla. Kuten edellisessäkin kohdassa, niin myös Magneettimedian tapauksessa takana oli uskonnollinen järjestö, sillä tavaratalo Kärkkäinen on lestadiolaisten omistuksessa. Lestadiolaiset ovat suureksi osaksi omaksumansa korvausteologian, jossa nykyinen ei-juutalaista koostuva Messiaan seuraajajoukko on korvannut Israelin, ja tämä on valitettavasti nähtävissä vanhan 1776 vuoden Biblian luku kommentaareissa, vaikkakin käännös on muutoin hyvä. Magneettimedian tapauksessa näyttäisi kuitenkin tapahtuneen universumin Luojan armo, että tuomio on vain koskenut vain itse lehteä, joka tuomittiin sakkoihin ja lopulta marraskuussa 2013 lehti lopetettiin.

”Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää. Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?” – Hesekiel 18:21-23

Tässä oli vain muutama esimerkki siitä, että meillä on elävä Jumala joka toimii tänäkin päivänä. Hän kurittaa, ravistelee ja herättelee erityisesti niitä, jotka ovat otettu Hänen nimiinsä. Tässä oli vain muutama esimerkki viime vuosilta, mutta jos parannusta ei tehdä vaan uhmataan vielä julkeammin Häntä, tulevat tuomiot kovenemaan entisestään. Vaikka Ilmestyskirja kertoo, että kun ahdistuksena aikana tuomiot tulevat niin ihmiset yhä ”pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian” (Ilm. 16:9), mutta ihmiset tulevat tekemään vielä Joelin kirjan ennustuksen mukaisesti parannuksen ja saamaan suuren herätyksen, ennen kuin Herra hakee omansa – jos Messiaaseen uskovat tekevät parannuksen ja pyhittävät itsensä olemaan astioita Hänen käyttöönsään. Parannus on alettava Herran huoneesta Hänen omistaan ja siksi Hän omiensa kurittaa. Yksi suurimmista esteistä on, että uskovat eivät ole yhtä Jeesuksessa, vaan lyövät kanssapalvelijoitaan juoruin, panetteluin ja vihapidon kautta. Jos uskovat yhdistävät voimansa ja huutavat yhdessä Herran puoleen, on Hän kuuleva sillä Häntä ei miellytä tuomio, vaan parannus.

Worship-Concert-Cross

”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.” – Johannes 17:22-23